Cảnh Việt Nam vào top cuộc thi ảnh trên cao
Các tác giả Việt Nam được vinh danh ở cuộc thi chụp ảnh từ thiết bị bay không người lái nhờ những khoảnh khắc đẹp.
c0cbx13f86xe254xe70exfd3ex16bf9xX2xe8aex10525x1513fx140c3xX3x16bcfxXbxfd8dx132e4x10ce3xX1xX2x14d93xX3xX6xXfxf600xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexd992xX0xX1xea69xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex11922x173cbxX16xXfxX9xX2xXexX22xe4b4x16917x14d59xX1xX7x102c9xX16xfa81xXfxX7x16737xX3x16b77xX7xd317xeda6x164e4xX7xXfxX46xX2exX7xX8xe2d4xf69cxX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6x12fd6xX38xX7xX8xX3xX46xX0x14d61xX1xX25xX22xX0xX62xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX46xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX42xX3xX16xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exf918xX2xX3xX4xXexX22xX36x1321bxX8xX7xXfxX97xX8xX7x11e5bxX16xX37xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7x1270bx10dd4x153ffxX8xX7xX44xX16xX38xX1xX7xX4xX3xX38xX1xX7x114e2xX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX8xX1xf067xX2exX7xX37xX38xX1xX7xXfx10246xX7xXfxX1xX16x147d0xXfxX7x10a1ex14af9xX7xXd7xX3x12a51xX7x14b13xX1x169daxX38xX9exX7xX38xX9exXacxda62xX16xX7xX9xX97xX16xX7xX38xX1xXe7xX7xX38xX1xda5bxX38xX9exX7xXdexX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xf09exX8xX7xXabxce9exX2exd027xX0xX62xX2exX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xX7xX9exX3xX9xX9xX2xX6xXdcxXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex128f5xX46xX4xXdcxXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX36xX2xX38xXfxX2xX6xX7xX4xXfxX1xX4dxX42xXd7xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXex162f6xX16xX4xXfxX1xcf0fxX7x12d95xe807x12e59xX2exce91xe3d0xX7xX1xX2xX16xX9exX1xXfxX19bxX7x1317ax16f3axX19exX2exX1a1xX1a2xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exddb9xX25xX19exX1dbxXfxX25x15411xX25xX1dbxX9xc1f5xX12xX1dbxX1dbxX1dbxX107x14902xX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX196xX16xX4xXfxX1xXdxXexX19dxX19exX19fxXexX7xX1xX2xX16xX9exX1xXfxXdxXexX1acxX1adxX19exXexX7xX62xX22xX0xX62xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16x12ebbxXdcxX1a2xXexX22xX36xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xca67x15ee3xX6xX46xX38xX2xX7x10f1cxX1xX46xXfxX46xX7xe211xX196xX3xX6xX4xXbxX7xX19exX19fxX19exX19fxe93fxX7xX44x1452dxX16xX7xX38xX1xX16xd33fxX4dxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xf909xX42xX7xX42x14418xX38xX7xX38xX1xX2adxX38xX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xX1a1xX2xX42xX107xX7xX2fxX6xX46xX38xX9exX7xXbx1098cxX7xX38xX45xXdcxc94exX7xX8xX97xX8xX7xXfxX97xX8xX7xX9exX16xX37xX7xXabxXd4xX38xX7xXfxXcfxX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xXabxde01xX38xX9exX7xX9exX2ebxX2exX7xXdexX1xXe0xX38xX9exX7xcdb7xXfxX7xXd7xdc5bxX8xX7xX1xef22xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xXfx1539bxX16xX7xX38xX1xX16xX2a0xX4dxX7xX1xX30axX38xX9exX7xX42xXc7xX8xX107xX7xX2fxX6xX46xX38xX9exX7xX37xX38xX1xX2ccxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX27fxX2fxX1xX4dxX7xX1xX46xX30axX8xX1xX7xX1xX46xX3xX7xXbxf3eaxX38xX9exX297xX7xd6f3xXfxX6xX97xX16xf2dfxX7xX8x15e7bxX3xX7xX2fxX4dxX3xX38xX7xX40xX9exX4dxXdcxX2xX38xX7xX2fxX3xX38xX107xX7xX2fxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX8xc6e8xX38xX7xX9xX30axX16xX7xX9xX45xX7xX27fxX280xX97xX38xX9exX7xX1xX301xX38xX1xX7xX9xXacxX29axX16xX7xXabxX97xX38xX1xX7xX8xX97xX297xX7xX8xX34exX3xX7x16098xX1xX97xX38xX1xX7xX286xX1xX3xX38xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1adxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX1acxX1e5xX1adxX1dbxX9xX25xX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1adxXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX27fx11271x144d7xX3xX7xXfxX1xX4dxX7xX1xX46xX30axX8xX1xX7xX1xX46xX3xX7xXbxX341xX38xX9exX297xX7xX9xX45xX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX8xX34exX3xX7xX38xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX9exX16xX3xX7xX286xX1xX30axX42xX7xX90xX4dxXdcxX7xX2fxX6xX4dxX38xX9exX107xX7xX16dxX2fdxX8xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX1xX4dxX4exX8xX7xXfxX46xX2exX7xX27fx112dfxXacxXadxX8xX7xXdcxX5bxX4dxX7xXfxX1xX2f9xX8xX1xX297xX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xX1xX30axX38xX9exX7xX42xXc7xX8xX7xX27fxX36xX46xX38xX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX297xX107xX7xX36xX97xX8xX1xX7xXbxX101xX2exX7xX1a1xXd4xX2exX7xX38xX1xXf4xX38xX9exX7xXd7xXe0xX38xX9exX7xX1xX46xX3xX7xXfxX30axX46xX7xXfxX1xX45xX38xX1xX7xX1xX301xX38xX1xX7xX4xX37xX16xX7xXabx12c75xXfxX7xX8xX1xXf4xX7x11592xX7xXdexX1xX16xXd4xX38xX7xXd7xX2fdxX8xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX1xX5bxX42xX7xX5d8xX38xX7xXfxXacxXadxX38xX9exX107xX7xX40xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX9exX16xX3xX7xX38xX45xXdcxX7xX8xX36cxX38xX7xXabxX2ebxX38xX9exX7xX9exX2ebxX2exX7xX42xX4exXfxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xXdexX1xX97xX8xX7xX44xX29axX16xX7xX8xX1xX34exX7xXabxX2a0xX7xX42xX524xX3xX7xXfxX1xX4dxX7xX1xX46xX30axX8xX1xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1dbxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX1dbxX25xX25xX1e5xX9xX19exX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX27fxX36xX1xXadxX7xX8xX97xX7xXd7xX5bxX38xX7xXd7xXe7xX7xXd7xX16x1330dxX38xX297xX7xX8xX34exX3xX7xX38xXf4xX7xXfxX97xX8xX7xX9exX16xX37xX7xX393xX1xX97xX38xX1xX7xX286xX1xX3xX38xX7xX8x118a9xX38xX9exX7xX38xX1x11911xX38xX7xXabxXacxXadxX8xX7xXbx110e2xX7xXdcxX5bxX4dxX7xXfxX1xX2f9xX8xX1xX7xXfxXcfxX7xX1xX4exX16xX7xXabxd283xX38xX9exX7xX9exX16xX97xX42xX7xXdexX1xX37xX46xX107xX7xX2fxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xXfxX97xX16xX7xX1xX16xX3dxX38xX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXbxX2c7xX38xX9exX7xX38xX1xX4exX38xX7xX38xX1xXd8xX2exX7xX8xX34exX3xX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xX4xd951xX38xX7xX44xX524xX38xX9exX7xXd7xX16xX7baxX38xX107xX7xX36xX97xX8xX7xX42xX37xX38xX9exX7xX42xX45xX4dxX7xXd7xX101xXfxX7xX42xX101xXfxX7xX8xX34exX3xX7xX38xX1xXf4xX38xX9exX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xXd7xX97xX38xX7xX1xX45xX38xX9exX7xXfxX30axX46xX7xX38xX5bxX38xX7xXbxX7e8xX7xXabxX2c7xX16xX7xX9xX7dfxX2exX7xXfxX1xX341xX7xX44xXd8xX7xX44xX29axX16xX7xX44xX524xX38xX9exX7xX38xXacxX29axX8xX7xXd7xX16xX7baxX38xX107xX7xX36xXe0xX7xX8xX7d9xX38xX9exX7xXabxX2ebxX38xX9exX7xX9exX2ebxX2exX7xX42xX4exXfxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xXdexX1xX97xX8xX7xX42xX3xX38xX9exX7xXfxX5bxX38xX7xX27fxX16dx164dbxX38xX9exX7xc367xX4dxX3xX7xX8xX97xX38xX1xX7xXabxX7fcxX38xX9exX297xX7xX44xX29axX16xX7xX8xX1xX34exX7xXabxX2a0xX7xX38xX45xXdcxX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1acxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxe948xX25xX25xX1acxX9xX1adxX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22x13077xX4dxX97xX38xX7xX8d8xX4dxX83cxX38xX7xXbaxX7xX1xX30axX38xX9exX7xX42xXc7xX8xX7xX27fxX36xX46xX38xX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX297xX7xX9xX45xX7xX28cxX9xX2xXbxXbxX3xX38xX4xX6xX3xX7xX523xX2xX38xX16xX8xX46xX38x14f6bxX16xX7xX44xX29axX16xX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX27fxX3bxX524xX38xX9exX7xXabxX5d8xXfxX7xXd7xX8d4xX38xX9exX297xX107xX7xX40xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX9exX16xX3xX7xX8xX1xX46xX7xXd7xX16xXd4xXfxX7xX42xX301xX38xX1xX7xX9xX5d8xXdcxX7xX8xX37xX42xX7xX1xX2fdxX38xX9exX7xXfxXcfxX7xX8xX97xX16xX7xX9xX30axX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX38xX9exX1xX16xX3dxXfxX7xX8xX34exX3xX7xX44xX524xX38xX9exX7xXfxX1xX37xX46xX7xX38xX9exX4dxXdcxX5bxX38xX7x149eaxX12x1277axX4dxX107xX7xX27fxX40x14249xX16xX7xXabxX83cxXdcxX7xX8xX2ebxX7xXfxX1xX7baxX7xX9xX30axX38xX1xX7xXabxXd4xX38xX7xX83cxX42xX7xX1adxX19fxX7xXabxX4exX7xX36xX7xX44xX45xX46xX7xX42xX524xX3xX7xXabxXe0xX38xX9exX107xX7xX2fxX4dxXdcxX7xX38xX1xX16xX5bxX38xX2ccxX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXbxX2c7xX38xX9exX7xXdexX1xXe0xX38xX9exX7xX1xX2a0xX7xX4xXcfxX38xX9exX7xX9xX30axX16xX107xX7xX40xX9exXacxXe7xX16xX7xX4xX83cxX38xX7xXabxXd8xX3xX7xX2exX1xXacxXb0cxX38xX9exX7xXabxX16xX7xXfxXcfxX7xX9xX45xX38xX9exX7xX38xX45xXdcxX7xXbxX3xX38xX9exX7xX9xX45xX38xX9exX7xXdexX1xX97xX8xX7xXd7xd621xX38xX9exX7xX1a1xX2xX7xXfxX6xXacxXadxXfxX2ccxX7xX44xXacxXadxXfxX7xX8d8xX4dxX3xX7xX38xX1xXacxX38xX9exX7xX8xX46xX38xX7xXbxXe0xX38xX9exX7xX44xX45xX7xX42x1132fxXfxX7xX1xX7fcxX7xXabxX2ebxX38xX9exX7xXd7xX8d4xX38xX9exX297xX2ccxX7xX523xX2xX38xX16xX8xX46xX38xXa8dxX16xX7xX8xX1xX16xX3xX7xXbx16517xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1e5xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX19exX1e1xX19fxX9xX1dbxX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX36xX1xX34exX7xXabxX2a0xX7xX27fxX36xX4dxX4exX8xX7xXbxX2c7xX38xX9exX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xX4xXd8xX8xX1xX7xX36xX46xX44xX16xX4xX12xX25xX1e1xX297xX7xX8xX7d9xX38xX9exX7xXfxX1xX4dxX7xX1xX341xXfxX7xX38xX1xX16xX2a0xX4dxX7xXfxX97xX8xX7xX9exX16xX37xX7xX9ex12e4cxX16xX7xX37xX38xX1xX107xX7xX40xX9exXacxXe7xX16xX7xX8xX1xX16xXd4xX38xX7xXfxX1xX101xX38xX9exX7xX9xX45xX7xX2fxX46xX42xX2xX6xX7xX28cxX2exX2exX2xX9xXd7xX3xX4dxX38xX7xX44xX29axX16xX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX27fxX36xXe7xX7xXabxX2xX38xX297xX107xX7xX16dxX2fdxX8xX7xX37xX38xX1xX7xX8xX1xXc7xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXd7xX16xX7baxX4dxX7xXfxX301xX38xX1xX7xXbaxX7x12c61xXbxX6xX3xX2xX9xX7xX1xXe0xX42xX7xX25xX1e1xX62xX1dbxX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX9a4xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX1adxX1dbxX19exX19dxX9xX1acxX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX27fxX3bxX97xXdcxX7xX8xXacxX29axX16xX297xX7xX9xX45xX7xX8xX1xX34exX7xXabxX2a0xX7xXdexX1xX97xX7xXfxX1xX341xX7xX44xXd8xX7xX8xX34exX3xX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX38xX8d4xX42xX7xX38xX3xXdcxX107xX7xX523xX46xX1xX3xX42xX2xX4xX7xX28cxXa8dxX42xX2xX2xX9xX2ccxX7xX38xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX9exX16xX3xX7xX8xX1xX16xXd4xX38xX7xXfxX1xX101xX38xX9exX7xX1xX30axX38xX9exX7xX42xXc7xX8xX2ccxX7xXabxX2adxX7xXbxXd6cxX7xX4xXc7xX38xX9exX7xX1xX46xX3xX2ccxX7xX9xX97xX7xXfxX1xXcfxX3xX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xX42xX4exXfxX7xXabxX97xX42xX7xX8xXacxX29axX16xX7xXabxX7baxX7xXfxX30axX46xX7xX38xX5bxX38xX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX38xX9exX1xX3dxX7xXfxX1xX4dxX7dfxXfxX7xX1a1xX4dxX5d8xXfxX7xXbxX101xX8xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX19dxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX19exX1e1xX1e1xX19fxX9xX1e5xX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX19dxXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xXb04xX7xX8d8xX4dxX83cxX38xX7xX1xX30axX38xX9exX7xX42xXc7xX8xX7xX38xX45xXdcxX7xXfxX1xX4dxX4exX8xX7xX44xX2a0xX7xX393xX6xXa8dxXdcxXbxXa8dxXfxX46xX26dxX7xX393xX6xX3xX196xX8xXa8dxXdcxXdexX7xX44xX29axX16xX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX27fxX40xX1xXf4xX38xX9exX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xXabxX3xX38xX9exX7xXdcxX5bxX4dxX7xXfxX6xX5bxX38xX7xXabxX7fcxX38xX9exX7xX8xd96fxX297xX107xX7xX280xXacxX29axX16xX7xX9exX2ebxX8xX7xX42xX97xXdcxX7xX8xX34exX3xX7xX3xX38xX1xX2ccxX7xXabxX7fcxX38xX9exX7xX8xX11dexX7xX38xXb0cxX16xX7xX8xXbc2xX2exX7xXabxXe0xX16xX7xX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX8xXacxX29axX16xX7xXabxX105xX2exX7xX38xX1xXacxX7xX44xX524xX38xX9exX7xX38xXacxX29axX8xX7xX44xX29axX16xX7xX38xX1xXf4xX38xX9exX7xX8xX46xX38xX7xXbxX2ebxX38xX9exX7xX4xX7dfxX2exX7xX4xX301xX4dxX107xX7xX27fxX36xXb0cxX38xX7xX9exX16xX2ebxX7xXabxX2adxX7xXabxX2xX42xX7xXabxXd4xX38xX7xXdexX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xXfxX4dxXdcxX3dxXfxX7xXabxX105xX2exX7xXfxX6xX5bxX38xX7xXabxX7fcxX38xX9exX7xX8xX11dexX107xX7xX57cxX16xX2a0xX4dxX7xXdexX16xX3dxX38xX7xXfxX1xXe7xX16xX7xXfxX16xXd4xXfxX7xX1xX46xX45xX38xX7xX1xX37xX46xX7xX9exX16xX341xX2exX7xXfxXe0xX16xX7xXfxX30axX46xX7xX38xX5bxX38xX7xX8xX46xX38xX7xX42xX101xXfxX7xX8xX34exX3xX7xX1x13ac3xX297xX2ccxX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xX38xX45xXdcxX7xX38xX2ebxX16xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1e1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX1adxX1acxX19fxX19fxX9xX9a4xX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX1e1xXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX3bxX29axX16xX7xX8xX1xX34exX7xXabxX2a0xX7xX27fxX2fxX6xXcfxX4dxX7xXfxXacxXadxX38xX9exX297xX2ccxX7xX38xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX9exX16xX3xX7xX286xX1xX30axX42xX7xX90xX4dxXdcxX7xX2fxX6xX4dxX38xX9exX7xXabxX2ebxX38xX9exX7xX9exX2ebxX2exX7xX42xX4exXfxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xXabxXacxXadxX8xX7xXabxX97xX38xX1xX7xX9exX16xX97xX7xX8xX3xX46xX2ccxX7xX42xX3xX38xX9exX7xXfxX5bxX38xX7xX27fx12895xXacxX29axX16xX7xXabxX97xX38xX1xX7xX8xX97xX297xX107xX7xX28cxX38xX1xX7xX8xX1xX46xX7xXd7xX16xXd4xXfxX7xXdexX1xX16xX7xX38xX1xX301xX38xX7xX9xXacxX29axX16xX7xXabxX97xX38xX1xX7xX8xX97xX7xX8xX34exX3xX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xX4xX83cxX38xX7xX8d8xX4dxX3xX7xX2c7xX38xX9exX7xXdexX2f9xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX2ccxX7xX38xX2ebxX7xXabxX105xX2exX7xXfxX7e8xX3xX7xX38xX1xXacxX7xX42xX4exXfxX7xXd7xXe0xX38xX9exX7xX1xX46xX3xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xXd7xX16xX7baxX38xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX25xX19fxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX19exX19fxX19fxX1acxX9xX19dxX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX25xX19fxXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX40xX9exXacxXe7xX16xX7xX8xX1xX16xXd4xX38xX7xXfxX1xX101xX38xX9exX7xX8xX1xX34exX7xXabxX2a0xX7xX27fxX2fxX1xX16xX5bxX38xX7xX38xX1xX16xX5bxX38xX297xX7xX9xX45xX7xd6c3xX46xXbxX2xX2exX1xX7xX36xX1xX2xX16xX6xX2xXbxX7xX44xX29axX16xX7xXd7xX2fdxX8xX7xX37xX38xX1xX7xX8xX1xXc7xX2exX7xX8xX97xX7xX44xX46xX16xX7xX1a1xX97xX42xX107xX7xX27fxX2fxXe0xX16xX7xX8xX2ebxX7xX38xX9exX1xX2xX7xXdexX7baxX7xX44xX2a0xX7xX42xX4exXfxX7xX8xX46xX38xX7xX8xX97xX7xX44xX46xX16xX7xX1a1xX97xX42xX7xXfxX1xXacxXe7xX38xX9exX7xXabxX524xX3xX7xX38xX9exX1xXd8xX8xX1xX7xX44xX29axX16xX7xX38xX1xXf4xX38xX9exX7xX8xX1xX16xXd4xX8xX7xXfxX1xX4dxXdcxX2a0xX38xX107xX7xX40xX2ebxX7xXabxX2a9xXdcxX7xX8xX1xX341xX38xX9exX7xXabxX16xX107xX7xX2fxXe0xX16xX7xXabxX2adxX7xXabxXd4xX38xX7xXabxX83cxXdcxX7xX44xX45xX7xXfxX1xX7dfxXfxX7xXbxX7e8xX7xXdexX16xX38xX1xX7xX38xX9exX30axX8xX7xXdexX1xX16xX7xX38xX2ebxX7xX1a1xX4dxX5d8xXfxX7xX1xX16xX3dxX38xX107xX7xX57cxX83cxXdcxX7xX8xX1xX2f9xX38xX1xX7xX9xX45xX7xXdexXd4xXfxX7xX8d8xX4dxX37xX297xX2ccxX7xX3xX38xX1xX7xX38xX2ebxX16xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX25xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX1adxX19fxX9a4xX1acxX9xX1e1xX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX25xX25xXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX2fxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xXfxX1xX101xX38xX9exX7xX9exX16xX37xX16xX7xX8xX3xX46xX7xX38xX1xX5d8xXfxX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX38xX8d4xX42xX7xX38xX3xXdcxX7xX9xX45xX7xX27fxX2fxX6xX97xX16xX7xXfxX16xX42xX7xX8xX34exX3xX7xXfxX1xX16xX5bxX38xX7xX38xX1xX16xX5bxX38xX297xX107xX7xX16e5xX16xX42xX7xX286xX16xX8xX46xXfxX2ccxX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xX8xX1xXc7xX2exX7xXd7xX2fdxX8xX7xX37xX38xX1xX2ccxX7xXabxX2adxX7xXd7xX101xXfxX7xXabxXacxXadxX8xX7xXdexX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX8xX46xX38xX7xX8xX97xX7xX42xX7dfxX2exX7xX9exX16xXf4xX3xX7xXabxX45xX38xX7xX8xX97xX7xX1xX7fcxX16xX107xX7xX393xX1xX4dxX38xX9exX7xX8xX37xX38xX1xX7xX1xX16xXd4xX42xX7xXfxX1xX5d8xXdcxX7xXabxX2adxX7xXfxX30axX46xX7xX38xX5bxX38xX7xX42xX4exXfxX7xXfxX6xX97xX16xX7xXfxX16xX42xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xXd7xX16xX7baxX38xX7xX9exX16xXf4xX3xX7xX42xX524xX3xX7xXabxXe0xX38xX9exX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXd7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX9exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX25xX19exXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX62xX16xX107xXd7xX3xX46xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX107xX44xX38xX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19fxX19dxX4xX19fxX19exX19exX1acxX25xX19exX25xXfxX25xX19exX19dxX19exX9xX25xX19fxX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXd7xX16xX38xX4xX12xX2xX44xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX4dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX26dxX9xXdcxX8xX3xX42xX7xX37xX38xX1xX7xX25xX19exXexX7xX62xX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX46xX38xXexX7xXbxXfxXdcxX9xX2xXdxXexXfxX2xX1a1xXfxX12xX3xX9xX16xX9exX38xX19bxX7xX1ebxX4dxXbxXfxX16xX26dxXdcxX1a2xXexX22xX27fxX280xX6xX46xX38xX2xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX297xX7xX9xX45xX7xX9exX16xX37xX16xX7xXfxX1xXacxXbaxX38xX9exX7xX4dxXdcxX7xXfxX2f9xX38xX7xX44xX2a0xX7xXfxX1xX7baxX7xX9xX46xX30axX16xX7xX8xX1xXc7xX2exX7xX37xX38xX1xX7xXfxXcfxX7xXfxX1xX16xXd4xXfxX7xXd7xXd8xX7xXd7xX3xXdcxX7xXdexX1xXe0xX38xX9exX7xX38xX9exXacxXe7xX16xX7xX9xX97xX16xX107xX7xX57cxX83cxXdcxX7xX9xX45xX7xX42xX4exXfxX7xX38xX1xX97xX38xX1xX7xX6xX16xX5bxX38xX9exX7xX8xX34exX3xX7xX5dfxX16xX2xX38xX3xX7xXdcexX38xXfxX2xX6xX38xX3xXfxX16xX46xX38xX3xX9xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX2ccxX7xX9exX16xX37xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX4dxXdcxX7xXfxX2f9xX38xX7xX1a1xX4dxX5d8xXfxX7xX1xX16xX3dxX38xX7xXfxXcfxX7xX38xX8d4xX42xX7xX19exX19fxX25xX1acxX107xX7xX16dxX3xX38xX7xXfxX12bbxX7xX8xX1xX2fdxX8xX7xX42xX4dxX2c7xX38xX7xXfxX97xX8xX1xX7xX6xX16xX5bxX38xX9exX7xX38xX2ebxX7xXabxX7baxX7xXabxX2xX42xX7xXabxXd4xX38xX7xXbxX7e8xX7xXdexX1xX97xX8xX7xXd7xX16xX3dxXfxX7xXbxX46xX7xX44xX29axX16xX7xX38xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX4dxXdcxX2a0xX38xX7xXfxX1xX2c7xX38xX9exX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xXfxX4xX22xX0xX62xXfxX6xX22xX0xX62xXfxXd7xX46xX4xXdcxX22xX0xX62xXfxX3xXd7xX9xX2xX22xX0xX4xX16xX44xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX62xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX62xX4xX16xX44xX22xX0xX4xX16xX44xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX2fxX16xX38xX7xX9xX16xX5bxX38xX7xX8d8xX4dxX3xX38xX19bxX0xX62xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX4dxX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX4dxX42xXd7xX12xX3xX38xX4xX12xXbxX3xX2exX46xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX14baxX46xX30axXfxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX5d8xX38xX7xXfxXacxXadxX38xX9exX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX7xX286xX2xX3xX8xX2xX7xX19exX19fxX19exX19fxX7xX8xX34exX3xX7xX28cxX9exX46xX6xX3xXexX7xX1xX6xX2xX26dxXdxXexX62xX9exX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX62xX9xX46xX3xXfxX12xXfxX3xX8xX12xX2exX1xX3xX42xX12xX3xX38xX12xXfxX4dxX46xX38xX9exX12xXfxX6xX46xX38xX9exX12xX8xX4dxX46xX8xX12xXfxX1xX16xX12xX3xX38xX1xX12xX8d8xX4dxX46xX8xX12xXfxX2xX12xX2exX2xX3xX8xX2xX12xX19exX19fxX19exX19fxX12xX8xX4dxX3xX12xX3xX9exX46xX6xX3xX62xX25xX1e1xX19dxX1e1xX1adxX1adxX107xX1xXfxX42xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX42xX2xX4xX16xX3xX62xX25xX19exX19fxX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX19dxX62xX25xX19exX1dbxX4xX19exX25xX19fxX25xX1dbxX1dbxX1adxXfxX1e1xX1dbxX19exX1dbxX9xX25xX19fxX12xX19exX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX62xX22xX0xX62xX3xX22xX0xX4xX16xX44xX22xX0xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX14baxX46xX30axXfxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX5d8xX38xX7xXfxXacxXadxX38xX9exX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX7xX286xX2xX3xX8xX2xX7xX19exX19fxX19exX19fxX7xX8xX34exX3xX7xX28cxX9exX46xX6xX3xXexX7xX1xX6xX2xX26dxXdxXexX62xX9exX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX62xX9xX46xX3xXfxX12xXfxX3xX8xX12xX2exX1xX3xX42xX12xX3xX38xX12xXfxX4dxX46xX38xX9exX12xXfxX6xX46xX38xX9exX12xX8xX4dxX46xX8xX12xXfxX1xX16xX12xX3xX38xX1xX12xX8d8xX4dxX46xX8xX12xXfxX2xX12xX2exX2xX3xX8xX2xX12xX19exX19fxX19exX19fxX12xX8xX4dxX3xX12xX3xX9exX46xX6xX3xX62xX25xX1e1xX19dxX1e1xX1adxX1adxX107xX1xXfxX42xXexX22xX14baxX46xX30axXfxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX5d8xX38xX7xXfxXacxXadxX38xX9exX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX7xX286xX2xX3xX8xX2xX7xX19exX19fxX19exX19fxX7xX8xX34exX3xX7xX28cxX9exX46xX6xX3xX0xX62xX3xX22xX0xX62xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX286xX2xX3xX8xX2xX7xX19exX19fxX19exX19fxX7xXabxXacxXadxX8xX7xX2fdxX38xX9exX7xX4xXc7xX38xX9exX7xX8xX1xX16xX3xX7xXbxXbe4xX7xX37xX38xX1xX7xX28cxX9exX46xX6xX3xX7xXfxX12bbxX7xX8xX1xX2fdxX8xX7xX38xX1xX83cxX38xX7xXdexfc94xX7xX38xX16xX3dxX42xX7xX40xX9exX45xXdcxX7xXa57xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX7xX90xX36cxX3xX7xXd7xX301xX38xX1xX7xX346xX19exX25xX62xX1e1xX34bxX7xX38xX8d4xX42xX7xX38xX3xXdcxX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xX4xX16xX44xX22xX0xX62xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX523xX2adxX38xX7xX38xX1xX2adxX38xX7xX9xX46xX30axXfxX7xX37xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xX4xX7e8xX7xXfxX1xX16xX7xX9exX16xX37xX16xX7xX5dfxX46xX38xXdcxX7xf878xX46xX6xX9xX4xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX7xX19exX19fxX19exX25xXexX7xX1xX6xX2xX26dxXdxXexX62xX4xX4dxX12xX9xX16xX8xX1xX62xX42xX3xX38xX12xX38xX1xX3xX38xX12xX9xX46xX3xXfxX12xX3xX38xX1xX12xX4xX2xX2exX12xX4xX4dxX12xXfxX1xX16xX12xX9exX16xX3xX16xX12xXbxX46xX38xXdcxX12xX196xX46xX6xX9xX4xX12xX2exX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX12xX3xX196xX3xX6xX4xXbxX12xX19exX19fxX19exX25xX62xX25xX1e1xX19dxX1e5xX19dxX19dxX107xX1xXfxX42xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX42xX2xX4xX16xX3xX62xX25xX19exX19fxX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX9a4xX62xX25xX19exX1dbxX4xX1dbxX25xX19fxX19exX19dxX19exX1e1xXfxX9a4xX19fxX1adxX1adxX9xX1e1xX12xX25xX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX62xX22xX0xX62xX3xX22xX0xX4xX16xX44xX22xX0xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX523xX2adxX38xX7xX38xX1xX2adxX38xX7xX9xX46xX30axXfxX7xX37xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xX4xX7e8xX7xXfxX1xX16xX7xX9exX16xX37xX16xX7xX5dfxX46xX38xXdcxX7xX2076xX46xX6xX9xX4xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX7xX19exX19fxX19exX25xXexX7xX1xX6xX2xX26dxXdxXexX62xX4xX4dxX12xX9xX16xX8xX1xX62xX42xX3xX38xX12xX38xX1xX3xX38xX12xX9xX46xX3xXfxX12xX3xX38xX1xX12xX4xX2xX2exX12xX4xX4dxX12xXfxX1xX16xX12xX9exX16xX3xX16xX12xXbxX46xX38xXdcxX12xX196xX46xX6xX9xX4xX12xX2exX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX12xX3xX196xX3xX6xX4xXbxX12xX19exX19fxX19exX25xX62xX25xX1e1xX19dxX1e5xX19dxX19dxX107xX1xXfxX42xXexX22xX523xX2adxX38xX7xX38xX1xX2adxX38xX7xX9xX46xX30axXfxX7xX37xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xX4xX7e8xX7xXfxX1xX16xX7xX9exX16xX37xX16xX7xX5dfxX46xX38xXdcxX7xX2076xX46xX6xX9xX4xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX7xX19exX19fxX19exX25xX0xX62xX3xX22xX0xX62xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX7xX5dfxX46xX38xXdcxX7xX2076xX46xX6xX9xX4xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX7xX19exX19fxX19exX25xX7xX8xX1xX2fdxX38xX9exX7xXfxX11dexX7xXbxX2fdxX8xX7xX27fxX38xX2ebxX38xX9exX297xX7xX8xX34exX3xX7xX42xX301xX38xX1xX7xXdexX1xX16xX7xX8xX1xdecfxX7xX44xXcfxX3xX7xXdexX1xXbaxX16xX7xXabxX4exX38xX9exX7xXabxX2adxX7xX38xX1xX7dfxX38xX7xXabxXacxXadxX8xX7xX6xX5d8xXfxX7xX38xX1xX16xX2a0xX4dxX7xXfxX97xX8xX7xX2exX1xX2a9xX42xX7xX5d8xX38xX7xXfxXacxXadxX38xX9exX7xXabxXacxXadxX8xX7xX8xX97xX8xX7xX38xX1xX16xXd4xX2exX7xX37xX38xX1xX7xX9exX16xX3xX7xX9exXd6cxX16xX7xX44xX2a0xX7xXfxXcfxX7xXdexX1xX101xX2exX7xX38xXb0cxX16xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xXfxX1xXd4xX7xX9exX16xX29axX16xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xX4xX16xX44xX22xX0xX62xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX393xX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX8xX1xX45xX16xX7xX9xXacxX29axX16xX7xXbaxX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX37xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xX9exX16xX37xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xXexX7xX1xX6xX2xX26dxXdxXexX62xX9exX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX62xXdexX1xX46xX3xX38xX1xX12xXdexX1xX3xX8xX12xX8xX1xX3xX16xX12xX9xX4dxX46xX16xX12xX46xX12xX44xX16xX2xXfxX12xX38xX3xX42xX12xX44xX3xX46xX12xXfxX46xX2exX12xX3xX38xX1xX12xX4xX2xX2exX12xX9exX16xX3xX16xX12xX3xX38xX1xX12xX8d8xX4dxX46xX8xX12xXfxX2xX62xX25xX1e1xX1e5xX1acxX1e1xX1e5xX107xX1xXfxX42xXexX22xX0xX16xX42xX9exX7xXbxX6xX8xXdxXexX62xX42xX2xX4xX16xX3xX62xX25xX19exX19fxX62xX38xX2xX196xXbxX62xX19exX19fxX1adxX25xX62xX25xX1adxX19fxX4xX1adxX25xX1acxX19fxX19dxX1acxX1e1xXfxX1adxX1dbxX1e1xX1adxX19dxX9xX19fxX107xX1ebxX2exX9exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX1xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX8xX4dxX4exX8xX7xXfxX1xX16xX7xX37xX38xX1xX7xXfxX6xX5bxX38xX7xX8xX3xX46xXexX7xX62xX22xX0xX62xX3xX22xX0xX4xX16xX44xX22xX0xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX393xX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX8xX1xX45xX16xX7xX9xXacxX29axX16xX7xXbaxX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX37xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xX9exX16xX37xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xXexX7xX1xX6xX2xX26dxXdxXexX62xX9exX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX62xXdexX1xX46xX3xX38xX1xX12xXdexX1xX3xX8xX12xX8xX1xX3xX16xX12xX9xX4dxX46xX16xX12xX46xX12xX44xX16xX2xXfxX12xX38xX3xX42xX12xX44xX3xX46xX12xXfxX46xX2exX12xX3xX38xX1xX12xX4xX2xX2exX12xX9exX16xX3xX16xX12xX3xX38xX1xX12xX8d8xX4dxX46xX8xX12xXfxX2xX62xX25xX1e1xX1e5xX1acxX1e1xX1e5xX107xX1xXfxX42xXexX22xX393xX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX8xX1xX45xX16xX7xX9xXacxX29axX16xX7xXbaxX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX7xX44xX45xX46xX7xXfxX46xX2exX7xX37xX38xX1xX7xXabxX105xX2exX7xX9exX16xX37xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX0xX62xX3xX22xX0xX62xXbxXfxX6xX46xX38xX9exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22x1643dxX16xX37xX16xX7xX37xX38xX1xX7xX8d8xX4dxX2c7xX8xX7xXfxXd4xX7xXdcexX38xXfxX2xX6xX38xX3xXfxX16xX46xX38xX3xX9xX7xX286xX1xX46xXfxX46xX9exX6xX3xX2exX1xXdcxX7xX28cxX196xX3xX6xX4xXbxX7xX44xXcfxX3xX7xX9exX16xX29axX16xX7xXfxX1xX16xX3dxX4dxX7xX42xX4exXfxX7xXbxX2c7xX7xXdexX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX5d8xX38xX7xXfxXacxXadxX38xX9exX7xXfxX1xX3xX42xX7xX9exX16xX3xX7xX9exX16xX37xX16xX7xX38xX8d4xX42xX7xX38xX3xXdcxX2ccxX7xXfxX6xX46xX38xX9exX7xXabxX2ebxX2ccxX7xX8xX2ebxX7xX42xX4exXfxX7xXdexX1xX46xX37xX38xX1xX7xXdexX1xX101xX8xX7xX8xX1xX45xX16xX7xX9xXacxX29axX16xX7xX8xX1xXc7xX2exX7xXfxX30axX16xX7xX3bxX16xX3dxXfxX7xX40xX3xX42xX107xX0xX62xX2exX22xX0xX62xX4xX16xX44xX22xX0xX62xX9xX16xX22xX0xX62xX4dxX9xX22xX0xX4xX16xX44xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX62xX4xX16xX44xX22xX0xX62xX4xX16xX44xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX5dfxX46xX4dxX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX46xX7xe159xX16xX38xX9exX0xX62xX2exX22xX0xX62xXbxX2xX8xXfxX16xX46xX38xX22