Hà Tĩnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3
(Baohatinh.vn) - 81 học viên của 13 huyện, thị, thành phố ở Hà Tĩnh đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3.
8ee4xed5dxd0e3x10580x8f93xdf31xb5abxe38axe966xX7xf4c5xf9f7xcde7xf213xd6ecx10d7bxX5xd0dfxXaxd94cxe39cxa6a2xX3xXcx110f8xb501xX1xX3x10bb7xX1xX6xXdxX3xa394xa53axX4xX3xX5xa3f2xXbxX3xf006xbbb1xXdxX3xa465x9976x10fc7xX18x97aaxX3xX1bxXdx11066xX18xX3xXexX1xb91cxX4xX3xcfe7x97a4xef4cxX4xX3xXbxX1xc328xX18xX30xX3xe9cdxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1x10fe5xX3x9c49xX3exXdxX3xXexX2dxb29exX18xX30xX3xf04bxX0xe753xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2cxXaxX12xdb4axX2xX3xX1xf0c2xX4xX3xa406xXdxa868xX18xX3xX4xfdd0xX6xX3xX2xX5fxX3xX1xX3dxda00x106bexX18xf462xX3xXexX1x107adxX8exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xbbadxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX55xad11xX3xXexX1xX6xX20xX3xX2cxb0d9xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX2cxX14xX18xX1xX3xX4xX1xX53xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fx10b4dxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd42xX53xX2cxX8bxXaxX12x10719x10a76xX18xX30xX3xX2xc40bxX61xX5fxX8exX3xXcx97c8xX3dxX18xX30xX3xX55xX53xX14xX18xX3xX76xc17axX2xX3xd854xX105xb0d8xX3xb1d5xX13xae1exX10bxX3xXexe427xX18xX1xf3ccxX3xXex10770xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX12bxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xe5cfxX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fxX8exX3xX1bxX1x10938xX6xX3xa198xX5fxXf5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX53xX2cxX8bxXaxX12xXcxX1xX6xX20xX3xX2cxXb2xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX5xef99xX18xX3xX18xX14xX8bxX3xX4xX181xX3xX76xX2xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxXdxX7fxX18xX3xX5xX14xef93xX3xX105x93e2xX3xXexX1xX2dxb093xX3xf53fxX1xX181xX3xX105xX1d8xX3xXexX1xX2dxX1ddxX3xX129xX1xX83xX3xXexX92xX4xX1xX8exX3xX1dfxX1xX181xX3xX129xX1xX83xX3xXexX92xX4xX1xX3xX13xcd9fxf19dxc9f6xX8exX3xd1a9xX105xX204xX205xX8exX3xX208xX105x9a44xXcxXcxX12bxX1ddxX3xX129xX1xX12fxX3xX1xX3dxX8bxX3xXexX117xX2dxX9fxX18xX30xX3xX12bxX3dxb031xX18xX3xX7xXb2xX8exX3xX129xcf1fxX18xX30xX3xX6xX18xX3xX4x10bc6xXbxX3xa5aexXaaxX1ddxX3xd487xXdxX10cxX20xX3xX55xX3exX4xX3xXexX117xX3dxX18xX30xX3xXexX227xX20xX3xX8bxX3xXexX34xX3xX4xX237xXbxX3xX1xX3dxX8bxX8cxX18xX3xX7dxX14xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX7dxd4d3xX3xXexX2dx107e3xX18xX30xX3xX55xX2dxX26dxX18xX30xX3xXexX1xX3dxX127xX4xX3xX2xX5fxX3xX1xX3dxX8bxX8cxX18xX3xXexX1xX92xX8exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX8exX3xXexX117xX53xX18xX30xX3xXexX53xX14xX18xX3xXexX12fxX18xX1xXf5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX53xX2cxX8bxXaxX12xX0xXdxX20xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX117xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxa0b2xXdxX2cxXexX1xX1d5xX3xX111xX2x9ff9xXbxX23axX1ddxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1d5xX3xX122xX2xbfd0xXbxX23axX1ddxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX61xX61xXdxXf5xX28xX6xX53xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX7dxX18xX61xX18xX10xX2d7xX7xX61xe143xX2xX2xX2xX61xX184xX111xX2cxX310xX2xX2efxX310xX184xX5fxX5fxXexX111xX122xX2efxX5fxX122xX5xX2efxXf5xef0dxXbxX30xb1c3xX117xX9xef58xX5fxX122xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX53xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fxXaxX3xX2d7xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX111xX2xX2e0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX122xX2xX2efxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX53xX18xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23axXexX47xX6xX5xXdxX30xX18xX1d5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX117xX1ddxXaxX12xX203xX21xXdxX3xXexX10cxX3xX204xX30xX3dxX8bxf6d2xX18xX3xX13xd030xX3dxX3xXcxX1xX22fxX18xX30xX3xX47xX3xX1dfxX1xX181xX3xX129xX1xX12fxX3xX1xX3dxX8bxX3xXexX117xX2dxX9fxX18xX30xX8exX3xXcxX1xX6xX20xX3xX20xX2dxX3dxX3xXexX117xX2dxX9fxX18xX30xX3xX105xX127xX3xX129xX13xX12bxX10bxX3xXexX12fxX18xX1xX3xXbxX1xX10cxXexX3xX28xXdxf9bfxX3dxX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xXf5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX53xX2cxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23axXexX47xX6xX5xXdxX30xX18xX1d5xX3xX328xX3dxX7xXexXdxd5d1xX8bxX1ddxXaxX12xXcxX117xX53xX18xX30xX3xXexX1xa2b5xXdxX3xX30xXdxX6xX18xX3xX2xX310xX3xX18xX30xX14xX8bxX3xX125xXexX2dxX26dxX18xX30xX3xX55xX2dxX26dxX18xX30xX3xX184xX111xX3xXexXdxX34xXexX3xX1xX7axX4xX132xX8exX3xX4xX10cxX4xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxXdxX7fxX18xX3xX7x9170xX3xXexe85fxXbxX3xXexX117xX3dxX18xX30xX3xX18xX30xX1xXdxX7fxX18xX3xX4xX39xX3dxX3xX4xX10cxX4xX3xX4xX1xX3dxX8bxX7fxX18xX3xX55x10ebfxX3xX7dxX4caxX1d5xX3xX55xX2dxX46exX18xX30xX3xX5xX3exXdxX8exX3xX3cxX3dxX6xX18xX3xX55xXdxX428xX20xX8exX3xX18xX30xX3dxX8bxX7fxX18xX3xXexd1cexX4xX8exX3xX4xX26dxX3xX4xX1xX34xX3xX5xXaaxX18xX1xX3xX55xX21xX53xX3xX4xX83xX6xX3xX203xb983xX18xX30xX8exX3xXbxX1xX10cxXbxX3xX5xX3dxX4aaxXexX3xX204xX1xX14xX3xX18xX2dxX25xX4xX3xX7dxX4caxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX1ddxX3xX1dfxX1xX10cxXexX3xXexX117xXdxX428xX18xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xX7dxX14xX3xX1xX53xX21xXexX3xX55xX127xX18xX30xX3xX55xX3exXdxX3xX18xX30xX53xX21xXdxX3xXexX117xX53xX18xX30xX3xXexa4ecxX18xX1xX3xX1xX569xX18xX1xX3xX1xXdxX8cxX18xX3xX18xX6xX8bxX1ddxX3xX210xX127xXexX3xX7xX3exX3xX7dxX237xX18xX3xX55xX4caxX3xX20xX25xXdxX3xX7dxX4caxX3xX23axX227xX8bxX3xX2cxXb2xX18xX30xX3xX1bxX1xX3dxX3xX7dxXb2xX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xXexX1xX83xX3xXexX12fxX18xX1xX8exX3xX1xX3dxX8bxX8cxX18xX3xXexX1xX92xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX1bxX1xX3dxX3xX7dxXb2xX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xXexX1xX83xX3xX7dxX3e5xX18xX30xX3xX4xX1xX4eexX4xfef4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX53xX2cxX8bxXaxX12xX0xXdxX20xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX117xX3xX2cxXexX1xX3dxX20xX28xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2d7xXdxX2cxXexX1xX1d5xX3xX111xX2xX2e0xXbxX23axX1ddxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1d5xX3xX122xX2xX2efxXbxX23axX1ddxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX61xX61xXdxXf5xX28xX6xX53xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX7dxX18xX61xX18xX10xX2d7xX7xX61xX310xX2xX2xX2xX61xX184xX111xX2cxX310xX2xX2efxX310xX76xX2efxX32exXexX2xX2efxX122xX122xX5fxX5xX2efxXf5xX328xXbxX30xX32bxX117xX9xX5fxX310xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX53xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fxXaxX3xX2d7xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX111xX2xX2e0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX122xX2xX2efxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX53xX18xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23axXexX47xX6xX5xXdxX30xX18xX1d5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX117xX1ddxXaxX12xX203xX21xXdxX3xX28xXdxX428xX3dxX3xX7dxX14xX3xX4xX10cxX4xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxXdxX7fxX18xX3xXexX1xX6xX20xX3xX30xXdxX6xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX53xX2cxX8bxXaxX12xX204xX30xX53xX14xXdxX3xX117xX6xX8exX3xX4xX10cxX4xX3xX1xX7axX4xX3xX7dxXdxX7fxX18xX3xX4xX43xX18xX3xX55xX2dxX5bxX4xX3xX1xX3dxX237xX18xX3xX5xX3dxX8bxX8cxX18xX3xX28xX4eexX18xX3xX7xa922xX18xX30xX3xf92bxX2e0xX122xX3xX28xX14xXdxX3xX2xX105xX1ddxX3xXexX1xX507xX53xX3xX5xX3dxX4aaxX18xX8exX3xXexX117xX6xX53xX3xX55xX135xXdxX3xX18xX1xX3e5xX18xX30xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX18xX30xX1xXdxX8cxX20xX3xX55xX788xX4xX3xX117xX788xXexX3xXexcbdcxX3xXexX1xXb2xX4xX3xXexXdxX3e1xX18xX3xX4xX10cxX4xX3xX55xX92xX6xX3xXbxX1xX2dxX26dxX18xX30xX3xX55xX428xX3xX22fxX18xX3xX5xX3dxX8bxX8cxX18xX8exX3xX7dxXdxX34xXexX3xX28xX14xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX1xX53xX21xX4xX1xX3xX4xX3dxX3exXdxX3xX1bxX1xX181xX6xX5ddxXf5xX0xX61xXbxX12xX0xX2cxXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX117xX10xX5xX6xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX7fxX18xX3xX3cxX3dxX6xX18xX1d5xX0xX61xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX47xXexX1xX3dxX20xX28xX47xX6xX18xX2cxX47xX7xX6xXbxX53xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1d8xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xX55xX135xXdxX3xX20xX25xXdxX3xXbxX1xX2dxX26dxX18xX30xX3xXbxX1xX10cxXbxX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX7dxX14xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX1xX117xX10xX461xX9xXaxX61xX5xX3dxX4xX47xX5xX3dxX53xX18xX30xX47xX7dxX3dxX47xXexX117xX6xX18xX30xX61xXexXdxX4xX1xX47xX4xX3dxX4xX47xX2cxX53xXdxX47xX20xX53xXdxX47xXbxX1xX3dxX53xX18xX30xX47xXbxX1xX6xXbxX47xX30xXdxX6xX53xX47xX2cxX3dxX4xX47xX3cxX3dxX53xX4xX47xXbxX1xX53xX18xX30xX47xX7dxX6xX47xX6xX18xX47xX18xXdxX18xX1xX61xX310xX2efxX2e0xX2xX76xX32exXf5xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX30xX3xX7xX117xX4xX9xXaxX61xX20xX10xX2cxXdxX6xX61xX2xX310xX2efxX61xX18xX10xX2d7xX7xX61xX310xX2xX2efxX310xX61xX2xX310xX184xX2cxX122xX2xX111xX310xX5fxX2xX184xXexX76xX2efxX111xX122xX76xX5xX2efxXf5xX328xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX53xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX2cxXdxX7dxX12xX0xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1d8xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xX55xX135xXdxX3xX20xX25xXdxX3xXbxX1xX2dxX26dxX18xX30xX3xXbxX1xX10cxXbxX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX7dxX14xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX1xX117xX10xX461xX9xXaxX61xX5xX3dxX4xX47xX5xX3dxX53xX18xX30xX47xX7dxX3dxX47xXexX117xX6xX18xX30xX61xXexXdxX4xX1xX47xX4xX3dxX4xX47xX2cxX53xXdxX47xX20xX53xXdxX47xXbxX1xX3dxX53xX18xX30xX47xXbxX1xX6xXbxX47xX30xXdxX6xX53xX47xX2cxX3dxX4xX47xX3cxX3dxX53xX4xX47xXbxX1xX53xX18xX30xX47xX7dxX6xX47xX6xX18xX47xX18xXdxX18xX1xX61xX310xX2efxX2e0xX2xX76xX32exXf5xX1xXexX20xXaxX12xXcxX1d8xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xX55xX135xXdxX3xX20xX25xXdxX3xXbxX1xX2dxX26dxX18xX30xX3xXbxX1xX10cxXbxX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX7dxX14xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX204xe31fxX20xX3xX310xX2efxX310xX2xX8exX3xX13xX127xXdxX3xX55xX29xX18xX30xX3xX23exXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX12bxX1dfxX16axX204xX3xXexX12fxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX23axX10cxX4xX3xX55xX92xX18xX1xX3xX4xX1bdxX18xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX269xX4xX3xX55xX135xXdxX3xX20xX25xXdxX3xXbxX1xX2dxX26dxX18xX30xX3xXbxX1xX10cxXbxX8exX3xX1xX569xX18xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xXexX3dxX8bxX7fxX18xX3xXexX117xX3dxX8bxX4caxX18xX8exX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX12bxX1dfxX16axX204xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX10cxX4xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX8exX3xXexX117xX53xX18xX30xX3xX55xX181xX3xX4xX1xX788xX3xXexX117xX7axX18xX30xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX18xX1xX8exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7dxXdxX7fxX18xXf5xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX2cxXdxX7dxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX129xX1xX237xXexX3xX5xX2dxX5bxX18xX30xX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX12bxX1dfxX47xX16axX204xX3xX30xX181xXbxX3xXbxX1xX1bdxX18xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX8cxX18xX3xX310xX3xX18xX1xXdxX8cxX20xX3xX7dxX269xX3xX4xX1xXdxX34xX18xX3xX5xX2dxX5bxX4xX3xX9fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX117xX10xX461xX9xXaxX61xX5xX3dxX4xX47xX5xX3dxX53xX18xX30xX47xX7dxX3dxX47xXexX117xX6xX18xX30xX61xX4xX1xX6xXexX47xX5xX3dxX53xX18xX30xX47xX30xXdxX6xX53xX47xX2cxX3dxX4xX47xX3cxXbxX47xX6xX18xX47xX30xX53xXbxX47xXbxX1xX6xX18xX47xXexX1xX3dxX4xX47xX1xXdxX10xX18xX47xX310xX47xX18xX1xXdxX10xX20xX47xX7dxX3dxX47xX4xX1xXdxX10xX18xX47xX5xX3dxX53xX4xX47xX53xX47xX1xX6xX47xXexXdxX18xX1xX61xX310xX2efxX122xX2e0xX2e0xX2e0xXf5xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX30xX3xX7xX117xX4xX9xXaxX61xX20xX10xX2cxXdxX6xX61xX2xX310xX2efxX61xX18xX10xX2d7xX7xX61xX310xX2xX2efxX2efxX61xX2xX5fxX184xX2cxX2e0xX2xX2efxX122xX76xX2e0xX310xXexX111xX122xX2e0xX310xX76xX5xX2efxXf5xX328xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX53xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX2cxXdxX7dxX12xX0xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX129xX1xX237xXexX3xX5xX2dxX5bxX18xX30xX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX12bxX1dfxX47xX16axX204xX3xX30xX181xXbxX3xXbxX1xX1bdxX18xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX8cxX18xX3xX310xX3xX18xX1xXdxX8cxX20xX3xX7dxX269xX3xX4xX1xXdxX34xX18xX3xX5xX2dxX5bxX4xX3xX9fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX117xX10xX461xX9xXaxX61xX5xX3dxX4xX47xX5xX3dxX53xX18xX30xX47xX7dxX3dxX47xXexX117xX6xX18xX30xX61xX4xX1xX6xXexX47xX5xX3dxX53xX18xX30xX47xX30xXdxX6xX53xX47xX2cxX3dxX4xX47xX3cxXbxX47xX6xX18xX47xX30xX53xXbxX47xXbxX1xX6xX18xX47xXexX1xX3dxX4xX47xX1xXdxX10xX18xX47xX310xX47xX18xX1xXdxX10xX20xX47xX7dxX3dxX47xX4xX1xXdxX10xX18xX47xX5xX3dxX53xX4xX47xX53xX47xX1xX6xX47xXexXdxX18xX1xX61xX310xX2efxX122xX2e0xX2e0xX2e0xXf5xX1xXexX20xXaxX12xX129xX1xX237xXexX3xX5xX2dxX5bxX18xX30xX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX12bxX1dfxX47xX16axX204xX3xX30xX181xXbxX3xXbxX1xX1bdxX18xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX8cxX18xX3xX310xX3xX18xX1xXdxX8cxX20xX3xX7dxX269xX3xX4xX1xXdxX34xX18xX3xX5xX2dxX5bxX4xX3xX9fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX204xX1xX3e5xX18xX30xX3xX18xXab5xX20xX3xX3cxX3dxX6xX8exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX3dxX22fxX18xX3xX5xX14xX3xX55xX92xX6xX3xXbxX1xX2dxX26dxX18xX30xX3xX2cxe38fxX18xX3xX55xX1bdxX3dxX3xX4xX83xX6xX3xX12bxX3dxX227xX18xX3xX1bxX1xX3dxX3xb227xaa5bxX3xX7dxX4caxX3xX4xX22fxX18xX30xX3xXexX10cxX4xX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX125xX12bxX1dfxX47xX16axX204xX132xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX10cxX4xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xXf5xX3xX204xX1xXdxX8cxX20xX3xX7dxX269xX3xX18xX14xX8bxX3xX5xX3dxX22fxX18xX3xX55xX2dxX5bxX4xX3xX4xX10cxX4xX3xX4xX237xXbxX3xX83xX8bxX3xX203xX507xX18xX30xX3xX5xXaaxX18xX1xX3xX55xX21xX53xX8exX3xX4xX1xX12fxX3xX55xX21xX53xX3xX55xX135xXdxX3xX20xX25xXdxX3xX4xX507xX3xX18xX127xXdxX3xX2cxX3dxX18xX30xX3xX5xXe53xX18xX3xX1xX569xX18xX1xX3xXexX1xX39xX4xXf5xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX2cxXdxX7dxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX4xX1xX1d8xX18xX1xX3xXexX117xX92xX3xX4xX1xX53xX3xX30xX1bdxX18xX3xX111xX2efxX2efxX3xX4xX10cxX18xX3xX28xX127xX8exX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX7dxXdxX7fxX18xXaxX3xX1xX117xX10xX461xX9xXaxX61xX23axX6xX8bxX47xX2cxX3dxX18xX30xX47xX2cxX6xX18xX30xX61xX1xX6xX47xXexXdxX18xX1xX47xX28xX53xXdxX47xX2cxX3dxX53xX18xX30xX47xX4xX1xXdxX18xX1xX47xXexX117xXdxX47xX4xX1xX53xX47xX30xX6xX18xX47xX111xX2efxX2efxX47xX4xX6xX18xX47xX28xX53xX47xX30xXdxX6xX53xX47xX7dxXdxX10xX18xX61xX310xX2efxX310xX32exX310xX111xXf5xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX30xX3xX7xX117xX4xX9xXaxX61xX20xX10xX2cxXdxX6xX61xX2xX310xX2efxX61xX18xX10xX2d7xX7xX61xX310xX2efxX122xX32exX61xX2xX2efxX184xX2cxX2e0xX2efxX184xX310xX111xX2efxX32exXexX76xX5fxX310xX76xX310xX5xX2efxXf5xX328xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX5xX25xXbxX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX1bxXdxX34xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xX43xX18xX30xX3xX47xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX53xX3xX55xX3exXdxX3xXexX2dxX5bxX18xX30xX3xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX2cxXdxX7dxX12xX0xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX4xX1xX1d8xX18xX1xX3xXexX117xX92xX3xX4xX1xX53xX3xX30xX1bdxX18xX3xX111xX2efxX2efxX3xX4xX10cxX18xX3xX28xX127xX8exX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX7dxXdxX7fxX18xXaxX3xX1xX117xX10xX461xX9xXaxX61xX23axX6xX8bxX47xX2cxX3dxX18xX30xX47xX2cxX6xX18xX30xX61xX1xX6xX47xXexXdxX18xX1xX47xX28xX53xXdxX47xX2cxX3dxX53xX18xX30xX47xX4xX1xXdxX18xX1xX47xXexX117xXdxX47xX4xX1xX53xX47xX30xX6xX18xX47xX111xX2efxX2efxX47xX4xX6xX18xX47xX28xX53xX47xX30xXdxX6xX53xX47xX7dxXdxX10xX18xX61xX310xX2efxX310xX32exX310xX111xXf5xX1xXexX20xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX4xX1xX1d8xX18xX1xX3xXexX117xX92xX3xX4xX1xX53xX3xX30xX1bdxX18xX3xX111xX2efxX2efxX3xX4xX10cxX18xX3xX28xX127xX8exX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX7dxXdxX7fxX18xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX117xX53xX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX13xX53xX21xXexX3xX55xX127xX18xX30xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX18xX30xX3xX4xX1xX1d8xX18xX1xX3xXexX117xX92xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX10cxX18xX3xX28xX127xX3xX3cxX3dxX507xX18xX3xX5x8fe1xX8exX3xX55xX127xXdxX3xX18xX30xf933xX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX7dxXdxX7fxX18xX3xXexX117xX7fxX18xX3xX55xX92xX6xX3xX28xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1xad8cxX20xX3xX18xX227xX18xX30xX3xX4xX6xX53xX3xX4xX1xX237xXexX3xX5xX2dxX5bxX18xX30xX3xX30xXdxX10cxX53xX3xX2cxX269xX4xX8exX3xXexX7c7xX18xX30xX3xX28xX2dxX25xX4xX3xX55xX2dxX6xX3xX18xX30xX1xX92xX3xX3cxX3dxX8bxX34xXexX3xX4xX83xX6xX3xX203xX507xX18xX30xX3xX7dxX14xX53xX3xX4xX3dxX127xX4xX3xX7xX3exX18xX30xXf5xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX2cxXdxX7dxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX3dxX5xX12xX0xX2cxXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX117xXaxX12xX0xX61xX2cxXdxX7dxX12xX0xX61xX2cxXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX3dxXexX1xX53xX117xXaxX12xXcxX117xX7axX18xX30xX3xX10bxX26dxX18xX0xX61xXbxX12
Trọng Sơn