Phấn đấu đưa chợ huyện Hương Khê hoạt động vào tháng 8/2018
(Baohatinh.vn) - Chiều 7/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng có cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng chợ huyện tại thị trấn Hương Khê.
c704x17258x1722fx1651cx139c7xf235x10756x15387x137ebx14dbbx1797fx10cf5xd27dxfd30x13de2x14c1axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10c39xf22cx175d6xXexX0xd25cxXaxX17xX18xX19xXexX0x184d7x132afxX19x16c9cxXexX0xXax12ae2xX9x17f84xXdxX18xce34xX2fx17dbcx1159ex1467exX5x1877axXbxXdxX17xX32xXexX7xXaxf126x15392xX9x15e6axX3dx16879xX9xX40xd8e4xX18xX9xX2cxXax17758xX9xXaxX42xX26x17d6bxX3exX9x118cdxX45x131c1xX3ex10dd3xX9x167baxXax111a7xX9xXaxX24x1883fxXbxX9xX40x16f83xX3exX56xX9x14b15x109b7xX24xX9xXbxXax16e07xX3exX56xX9x14a8fxX1cxd951xe9f0xX2axX70xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x183abxX42xX9x116a4xX1cxX2axX72xf5c1xX9xX7xXax108a2xX9xX4xXax11840xX9xXbx1455dxX2cxXaxX9xdca9x11a3fxfe66xX2xX9xXbxe6daxX3exXaxX9xX52xX67xX9xX5x1626dxX3exXaxX9xX2xX45xX54xX3exX56xX9xX5xX3dxXbxX9xX5xXax13200xX3exX56xX9xX2cxX9axX9xX2cxX42xX62xX2cxX9x1170cxX35x14b7axXcxX9xXbx16aafxX18xX9xXbxX35x18f91xX3exX9xX40xX62xX9x13f47x13346xX26xX9xX19xdcdbxX3exX56xX9xX2cxXaxX4axX9xXaxX42xX26xX4fxX3exX9xXbxX5exX35xX9xXbxXaxXa1xX9xXbxXd5xX3dxX3exX9xX52xX45xX54xX3exX56xX9xX58xXaxX5axdda8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xX3exX9xX19xX18xX42xX9xX19xX42xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX42xX26xX17xX3exX9xXaxX42xX24xX3exX56xX9xXcfxXaxX17xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX3exX56xX9xX66xX18xX24xX9xXbxXaxX18xX3exX56xX9xX70xX9xX72xX73xX2axX70xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x11f76xX35xX19xXbxXax15fa0x18bddxX73xX73xX33xXe0x183daxXaxX17xX35xX56xXaxXbxX172x188afxX73xX73xX33xXe0xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX109xX66xX3exX1cxX3exX17xX16dxX2fxX1cxX2axX92xX180x192b8xX1cxX2axX73x13d29xX19xX1aexX73xX173xX73xe5a5xX1b4xX1aexXbxX1aexX73xX1b4xX1aexXdxX73xX109x120d0xX33xX56xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX4axX9xXaxX42xX26xX4fxX3exX9xX52xX45xX54xX3exX56xX9xX58xXaxX5axX9xX40xX45xX4axX2cxX9xXe0xXe1xX26xX9xX19xXe5xX3exX56xX9xXbxXd5xX5axX3exX9xX19xX35xX4fxX3exX9xXbx17509xX2cxXaxX9xX56x15ad9xX3exX9xX1aexX96xX180xXaxX18xX96xX9x10b28xX42xX26xX9xXcx166f9xX9xX56x11ed1xXcxX9xX72xX9xX40x15eefxX3exXaxX9xX2cxXaxX208xX3exXaxX96xX9xX180xX9xX40xX225xX3exXaxX9xX33xXax17351xX96xX9xX1b4xX9xX3exXaxX67xX9xXcfxX35xd377x106abxXbxX9xX72xX9xXbxX20dxX3exX56xX96xX9xX72xX9xX19x14220xX26xX9xXcfxX35xX244xX245xXbxX9xX72xX9xXcxd181xXbxX96xX9xX2cx17c6cxX18xX9xXaxX67xX3exX56xX9xX19xXa1xX2cxXaxX9xX66xX239xX9xXbx17b3cxX3exX56xX9xXaxX4axX33xX9xX66xX67xX9xXcxX62xXbxX9xX2fxX245xX9xX2cxX21cxX3exX56xX9xXbxXd5xX225xX3exXaxX9xX33xXaxX239xX9xXbxXd5xX4axX9xXcfxXaxX6cxX2cxX109xX9xX4xX21cxX3exX56xX9xXbxXd5xX225xX3exXaxX9xX2cxX9axX9xXbxX275xX3exX56xX9xXcx1668dxX2cxX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX9xX56xX20dxX3exX9xX2axX180xX2axX9xXbx1929bxX9xX40xX21fxX3exX56xX96xX9xX19xX24xX9xX4xX21cxX3exX56xX9xXbxX26xX9xX5xXa7xX52xX52xX9x135a0xX9xX5x16435xX9x18822xX2b4xX2cxX9xX5xX67xX35xX9xXdxX67xXcxX9xX2cxXaxX9exX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xX3exX9xX19xX18xX42xX9xX19xX42xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX42xX26xX17xX3exX9xXaxX42xX24xX3exX56xX9xXcfxXaxX17xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX3exX56xX9xX66xX18xX24xX9xXbxXaxX18xX3exX56xX9xX70xX9xX72xX73xX2axX70xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16dxX35xX19xXbxXaxX172xX173xX73xX73xX33xXe0xX178xXaxX17xX35xX56xXaxXbxX172xX180xX73xX73xX33xXe0xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX109xX66xX3exX1cxX3exX17xX16dxX2fxX1cxX2axX92xX180xX1aaxX1cxX2axX73xX1aexX19xX1aexX73xX173xX73xX1b4xX1b4xX1aexXbxX2axX173xX2axX73xXdxX2axX109xX1bfxX33xX56xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexXa7xXaxX67xX9xXbxXaxX20dxX42xX9xX40xX18xX3exX56xX9xX56xX3dxX33xX9xXd5xeaaaxXbxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxX21cxX3exX56xX9xX2cxX6cxX2cxX9xXaxX5exX3exX56xX9xXcxX239xX2cxX9xX2cxXaxX208xX3exXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXexXa6xXc3xXbxX9xX40xX20dxX42xX9xXbxXd5xX35xXd1xX3exX9xXcfxXaxX18xX35xX9xXe0xXe1xX26xX9xX19xXe5xX3exX56xX9xX66xX67xX24xX9xXbxXaxX6cxX3exX56xX9xX180xX1cxX72xX73xX2axX92xX96xX9xX40xXdaxX3exX9xXbxXax15f1exX35xX9xX40xX35xXd1xXcxX9xX3exX67xX26xX96xX9xX3exXaxX67xX9xXbxXaxX20dxX42xX9xX40xX253xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxX21cxX3exX56xX9xX2cxX54xX9xX23x15978xX3exX9xXe0xX24xX3exX56xX9xX33xXaxX20dxX3exX9xX3exX8fxX3exX9xX2cxX6cxX2cxX9xXbxX42xX26xXdaxX3exX9xX40xX45xX449xX3exX56xX9xX3exX62xX35xX9xX23xX62xX178xX9xXaxX24xX67xX3exX9xXbxXaxX67xX3exXaxX9xXbxX20dxX3exX56xX9xX2axX9xX66xX67xX9xXaxX5exX3exX56xX9xXcxX239xX2cxX9xXcfxX35xX244xX245xXbxX9xX72xX9xXbxX20dxX3exX56xX178xX9xX1aexX73xeb17xX9xX33xXaxX20dxX3exX9xXbxXaxXe1xX3exX9xXbxXd5xX239xX9xXaxX5exX3exX56xX9xXcxX239xX2cxX9xX72xX9xX40xX225xX3exXaxX9xX2cxXaxX4axX9xX2cxXaxX208xX3exXax132f0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXex1651bxX42xX6cxX9xXbxXd5xX225xX3exXaxX9xXbxXd5xX35xXd1xX3exX9xXcfxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxX21cxX3exX56xX96xX9xX3exXaxX67xX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX9xX56xX25fxX33xX9xXcxX62xXbxX9xX2fxX245xX9xXcfxXaxX9axX9xXcfxXax195dbxX3exX9xX66xX45xecbexX3exX56xX9xXcxXc3xX2cxX9xXbxXd5xX24xX3exX56xX9xX2cxX21cxX3exX56xX9xXbxX6cxX2cxX9xX56xX35xX46fxX35xX9xX33xXaxX9axX3exX56xX9xXcxX25fxXbxX9xX23x177fdxX3exX56xX178xX9xX66xX35xX4fxX2cxX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX9xXe0xXe1xX26xX9xX19xXe5xX3exX56xX9xX40xX45xX449xX3exX56xX9xXa7xX56xX42xX26x10705xX3exX9xX2xX42xX9x10e52xX33xXaxX208xX18xX9xX2fxX18xX42xX9xX2cxXaxX4ax15161xX96xX9xX40xX45xX449xX3exX56xX9xX33xXaxX208xX18xX9xX5xXe1xX26xX9xX2cxXaxX4axX9xX2cxXaxX45xX18xX9xX2cxX9axX9xX3exX56xX42xX21fxX3exX9xXcfxX35xX3exXaxX9xX33xXaxX208xX9xX40xXd1xX9xXbxXd5xX35xXd1xX3exX9xXcfxXaxX18xX35xX4efxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xX3exX9xX19xX18xX42xX9xX19xX42xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX42xX26xX17xX3exX9xXaxX42xX24xX3exX56xX9xXcfxXaxX17xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX3exX56xX9xX66xX18xX24xX9xXbxXaxX18xX3exX56xX9xX70xX9xX72xX73xX2axX70xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16dxX35xX19xXbxXaxX172xX173xX73xX73xX33xXe0xX178xXaxX17xX35xX56xXaxXbxX172xX180xX73xX73xX33xXe0xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX109xX66xX3exX1cxX3exX17xX16dxX2fxX1cxX2axX92xX180xX1aaxX1cxX2axX73xX1aexX19xX1aexX73xX173xX73xX1b4xX1b4xX1aexXbxX70xX173xX1aaxX73xXdxX72xX109xX1bfxX33xX56xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe0xXbxX244xX18xXdxX35xX56xX3exX172xX9xX1bfxX42xX2fxXbxX35x12836xX26xX178xX32xXex170d5xX35xX6cxXcxX9xX40xX245xX2cxX9xX4xX21cxX3exX56xX9xXbxX26xX9xX5xXa7xX52xX52xX244xX5xX2e2xX9xX2e4xX2b4xX2cxX9xX5xX67xX35xX9xX7xXaxX5exXcxX9x17901xX3exXaxX9xX5xX42xX3dxX3exX172xX9xX0xX17xXcxXexX4xX6cxX2cxX9xX2cxX3dxX33xX9xX3exX56xXe1xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xX2cxX20dxX3exX9xX23xX245xX9xXbxXd5xX208xX9xX3exX56xX42xX21fxX3exX9xX66xX245xX3exX9xX40xXd1xX9xXe0xXe1xX26xX9xX19xXe5xX3exX56xX9xXbxX42xX26xXdaxX3exX9xX40xX45xX449xX3exX56xX9xXa7xX56xX42xX26xX590xX3exX9xX2xX42xX9xX596xX33xXaxX208xX18xX9xX2fxX18xX42xX9xX2cxXaxX4axX5a3xX96xX9xX40xX45xX449xX3exX56xX9xX33xXaxX208xX18xX9xX5xXe1xX26xX9xX2cxXaxX4axX9xX40xXd1xX9xXbxX5exX24xX9xX40xX35xX8fxX42xX9xXcfxX35xX4fxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX4axX9xX33xXaxX6cxXbxX9xXaxX42xX26xX9xXaxX35xX4fxX42xX9xX217xX42xX46fxX9xXaxX24xX5exXbxX9xX40xX62xX3exX56xX109xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe0xXbxX244xX18xXdxX35xX56xX3exX172xX9xX1bfxX42xX2fxXbxX35xX6caxX26xX178xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xX3exX9xX19xX18xX42xX9xX19xX42xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX42xX26xX17xX3exX9xXaxX42xX24xX3exX56xX9xXcfxXaxX17xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX3exX56xX9xX66xX18xX24xX9xXbxXaxX18xX3exX56xX9xX70xX9xX72xX73xX2axX70xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16dxX35xX19xXbxXaxX172xX173xX73xX73xX33xXe0xX178xXaxX17xX35xX56xXaxXbxX172xX180xX73xX73xX33xXe0xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX109xX66xX3exX1cxX3exX17xX16dxX2fxX1cxX2axX92xX180xX1aaxX1cxX2axX73xX1aexX19xX1aexX73xX173xX73xX1b4xX1b4xX1aexXbxX173xX1b4xX70xX72xXdxX1b4xX109xX1bfxX33xX56xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe0xXbxX244xX18xXdxX35xX56xX3exX172xX9xX1bfxX42xX2fxXbxX35xX6caxX26xX178xX32xXexX7xXaxX9axX9xX4xXaxX9exX9xXbxXa1xX2cxXaxX9xXa5xXa6xXa7xX2xX9xXaxX42xX26xX4fxX3exX9xX52xX45xX54xX3exX56xX9xX58xXaxX5axX9xX52xX24xX67xX3exX56xX9xX4xX21cxX3exX56xX9x137e8xecdexX172xX9xX0xX17xXcxXex18957xX35xX4fxX2cxX9xXbxXd5xX35xXd1xX3exX9xXcfxXaxX18xX35xX9xXe0xXe1xX26xX9xX19xXe5xX3exX56xX9xX2cxXaxX4axX9xXaxX42xX26xX4fxX3exX9xXbxX5exX35xX9xX66xXa1xX9xXbxXd5xX208xX9xXcxX545xX35xX9xX40xX45xX4axX2cxX9xX3exXaxXe1xX3exX9xX19xXe1xX3exX9xX40xX21fxX3exX56xX9xXbxXaxX42xd67axX3exX9xX2cxX18xX24xX96xX9xX3exXaxX35xX8fxX42xX9xXaxX62xX9xXbxX35xXd1xX42xX9xXbxXaxX45xX54xX3exX56xX9xX40xX18xX3exX56xX9xXd5xX3dxXbxX9xXcxX24xX3exX56xX9xXcxX42xX245xX3exX9xX2cxXaxX4axX9xX2fxX545xXcxX9xXaxX24xX67xX3exX9xXbxXaxX67xX3exXaxX9xX40xXd1xX9xX2fxX545xXcxX9xX275xX3exX9xX40xXa1xX3exXaxX9xXaxX24xX5exXbxX9xX40xX62xX3exX56xX9xXcfxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX109xX9xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXex19306xX18xX42xX9xXcfxXaxX35xX9xX40xX35xX9xXcfxX35xXd1xXcxX9xXbxXd5xX18xX9xXbxXaxXe5xX2cxX9xXbxXdaxX9xXbxX225xX3exXaxX9xXaxX225xX3exXaxX96xX9xX33xXaxX6cxXbxX9xX23xX35xXd1xX42xX9xXbxX5exX35xX9xX23xX42xX275xX35xX9xXdxX67xXcxX9xX66xX35xX4fxX2cxX9xX66xX545xX35xX9xXa5xXa6xXa7xX2xX9xXaxX42xX26xX4fxX3exX9xX52xX45xX54xX3exX56xX9xX58xXaxX5axX9xX66xX67xX9xX3exXaxX67xX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX96xX9xX7xXaxX9axX9xX4xXaxX9exX9xXbxXa1xX2cxXaxX9xXa5xXa6xXa7xX2xX9xXbxXabxX3exXaxX9xX2xX45xX54xX3exX56xX9xX5xX3dxXbxX9xX5xXaxXc3xX3exX56xX9xX2cxXaxX24xX9xXd5xX56cxX3exX56xX172xX9xX8efxX35xX4fxX2cxX9xXbxXd5xX35xXd1xX3exX9xXcfxXaxX18xX35xX9xXe0xXe1xX26xX9xX19xXe5xX3exX56xX9xX2cxXaxX4axX9xXaxX42xX26xX4fxX3exX9xXdxX67xX9xXaxXdaxXbxX9xX2fxX2b4xX2cxX9xX2cxX3dxX33xX9xX23xX6cxX2cxXaxX96xX9xX2cxX9axX9xX8e8xX9xX3exX56xXaxXb3xX18xX9xX217xX42xX18xX3exX9xXbxXd5x15d86xX3exX56xX9xX40xX245xX35xX9xX66xX545xX35xX9xX2fxXe5xX9xX33xXaxX6cxXbxX9xXbxXd5xX35xXd1xX3exX9xX58xX5xX244x130efxX52xX9xX2cxX9exX18xX9xX40xXa1xX18xX9xX33xXaxX45xX54xX3exX56xX109xX9xX8efxX225xX9xX66xX937xX26xX96xX9xX66xX35xX4fxX2cxX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX9xX72xX9xXbxX42xX26xXdaxX3exX9xX40xX45xX449xX3exX56xX9xXe0xX42xX3exX56xX9xX217xX42xX18xX3exXaxX9xX2cxXaxX4axX9xXdxX67xX9xX26xX5axX42xX9xX2cxX20dxX42xX9xX2cxX3dxX33xX9xXbxXaxX35xXdaxXbxX96xX9xX40xXa1xX18xX9xX33xXaxX45xX54xX3exX56xX9xX2cxX20dxX3exX9xX3exX540xX3exX56xX9xX40xX62xX3exX56xX96xX9xX2cxX9axX9xX33xXaxX45xX54xX3exX56xX9xX6cxX3exX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX9xXaxX4axX33xX9xXdxX8e8xX96xX9xX40xX46fxXcxX9xX23xX46fxX24xX9xX26xXdaxX42xX9xXbxX245xX9xXbxXaxX449xX35xX9xX56xX35xX18xX3exX9xX66xX67xX9xX217xX42xX26xX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa6xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX9axX9xX4xXaxX9exX9xXbxXa1xX2cxXaxX9xXa5xXa6xXa7xX2xX9xXbxXabxX3exXaxX9xX26xX5axX42xX9xX2cxX20dxX42xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX2fx13497xX9xX3exX56xX67xX3exXaxX96xX9xX40xXa1xX18xX9xX33xXaxX45xX54xX3exX56xX9xX66xX67xX9xX2cxXaxX9exX9xX40xX20dxX42xX9xXbxX45xX9xX33xXaxX245xX35xX9xXaxX4axX33xX96xX9xXax13ae9xX9xXbxXd5xX4axX96xX9xXbxX225xXcxX9xX33xXaxX45xX54xX3exX56xX9xX6cxX3exX9xXbxXaxX6cxX24xX9xX56x1315axX9xX3exXax14b11xX3exX56xX9xX66xX45xX545xX3exX56xX9xXcxXc3xX2cxX9xX40xXd1xX9xX40xX46fxXcxX9xX23xX46fxX24xX9xX2cxXaxX4axX9xXaxX24xX67xX3exX9xXbxXaxX67xX3exXaxX96xX9xX40xX45xX18xX9xX66xX67xX24xX9xXaxX24xX5exXbxX9xX40xX62xX3exX56xX9xX66xX67xX24xX9xXbxXaxX6cxX3exX56xX9xX70xX1cxX72xX73xX2axX70xX109xX9xX2e4xX25fxX2cxX9xX23xX35xX4fxXbxX96xX9xX2cxX20dxX3exX9xX2cxXaxX9exX9xX40xX62xX3exX56xX9xX3exXc3xXcxX9xX2cxXaxXc3xX2cxX9xXbxX225xX3exXaxX9xXaxX225xX3exXaxX96xX9xX56xX35xX46fxX35xX9xX217xX42xX26xXdaxXbxX9xXbxX245xXbxX9xX3exXaxXbf7xX3exX56xX9xX66xX3dxX3exX9xX40xX8fxX9xXdxX35xX5axX3exX9xX217xX42xX18xX3exX9xX40xXdaxX3exX9xX18xX3exX9xX3exX35xX3exXaxX9xX2cxXaxX208xX3exXaxX9xXbxXd5xXa1xX9xX2cxX54xX9xX2fxXbabxX9xXcfxXaxX35xX9xX19xX35xX9xX19xX449xX35xX9xX2cxXaxX4axX9xX2cx1064fxX9xX2fxX18xX3exX56xX9xX2cxXaxX4axX9xXcxX545xX35xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6f5xX42xXbxXaxX24xXd5xX32xXexX5xX109xX8e7xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
T.L