Báo động đỏ nguy cơ tuyệt chủng hơn 7.000 loài sinh vật
Các hoạt động tàn phá thiên nhiên do con người gây ra đang đẩy nhiều loài động, thực vật đến bờ "tuyệt chủng" với tốc độ nhanh chưa từng có.
3a19x6dadx9874xa5e5xbc0fx4a73x7116x4b2cx9983xX7xba2ex77d5xad29xc174x8d28x95a9xX5x894cxXaxX3x5ea5xX6xXexX6x9156xa6daxXdxX10xX5xX13xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXax55d9x481ex7624xb465xX3xb77cx96a4x607dx70e9xX3xX2ax536dxX3xX2cxX2dx5136x9bc3xX3xX4xbde8xX3xXexX34xX35xcabbxXexX3xX4xX1x4e17xX2cxX2dxX3xX1xX38xX2cxX3xc6adx968ax689exX4cxX4cxX3xX5xX28xcae0xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3x5550x4750xXexX0x7acaxX1xX2xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3f78xX10xX6xX13xXaxX3xX13xX6xXexX6xX17xX18xXdxX10xX5xX13xX9xXaxX7xX6xXbxX28xXaxX25xb2fcxX27xX4xX3xX1xX28xa39axXexX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xXexX52xX2cxX3xXbxX1xX27xX3xXexX1xXdx5c46xX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xX13xX28xX3xX4xX28xX2cxX3xX2cxX2dx80c2x8572xXdxX3xX2dx767fxX35xX3x62c3xX6xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX2ax4b05xX35xX3xX2cxX1xXdxc67bxX34xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dx9e61xX3xXexX1xa927xX4xX3xX5axX5bxXexX3xX2ax8712xX2cxX3xc4d9xXb1xX3xXaxXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxXaxX3xX5ax620fxXdxX3xXex8a94xX4xX3xX2axX2bxX3xX2cxX1xX6xX2cxX1xX3xX4xX1xXb0xX6xX3xXexc0d7xX2cxX2dxX3xX4x7811xX4bxX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX10xX2cxXexX10xXb8xXaxX25xX0xXdx9b61xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX2cxXexX10xXb8xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax75bcxXdxX13xXexX1xa374xX3x9bd1xX2x40a3xXbx8863x6b18xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX149xX3xa216xX14bx74d4xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX5exX5exXdxX4bxXe2xX6xX28xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX4bxX5axX2cxX5exX2cxX10xX144xX7xX5exX2x9176xX15cx63d9xX5exX2xX4cxX185xX13xX14dxX2xX14dxX15cxX14dxX4cxX4axXexX14dxX2x753dxX15axX5xX195xX17xX7xXdxX2cxX1xX17xX5axX6xXexX17xX2cxX2dxX34xX35xX17xX4xX28xX17xXexX34xX35xX4bxa5c9xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2axX30xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX1xX38xX2cxX3xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexXaxX3xX5exX25xX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX28xX2cxXaxX25x5758xXb0xXb1xXdxX3xXb0xX38xXdxX3x53aexX3x9a0axX2cxX13xX28xX2cxX10xX7xXdxX6xX3xX5xX52xX3xX12axX2bxXexX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2cxX1xad36xX2cxX2dxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX5xXdxX2cxX1xX3xXexXb8xXb0xX215xX2cxX2dxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX4xX10fxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX4bxX3x6640x99d3xX2cxX1xX149xX3x5223xX10xX34xXexX10xXb8xX7x5d53xX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25xXcxc998xX3xX4xX1x3e31xX4xX3xX26x6d61xX28xX3xXexc093xX2cxX3xXexX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xa87exX34xXf8xX4xX3xXexXdfxX3xX262xX217x8917xX85x985bxX26fxX3xX2cxX2dxX52xX35xX3xX2xX185xX5exX4axX3xX2axb85exX3xX2axXb0xX6xX3xXb8xX6xX3xX5xXb1xXdxX3xX4xX28exX2cxX1xX3xXe2xX27xX28xX3xXexXb8xX9exX2cxX3x6f29xX1xXdxX3xXe2xX286xX3xX7xX34xX2cxX2dxX3xXexX1xX9exX12axX3xX1xX38xX2cxX3xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX5axX5bxXexXd3xX3xX4xX27xX3xX5axX52xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX52xX28xX3xX1xX8bxX2cxX2dxX3xX12ax7806xX4xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xab35xXbxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xXaxc1a9xX27xX4xX1xX3xX2axX30xXaxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX38xX3xX2a1xX34xX6xX2cxX3xX2cxX52xX35xX4bxX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25xXcxX1xX10xX28xX3xX217xX2abxX85xX2adxXd3xX3xXexX10axX3xX4xX27xX4xX3xX5axc8daxX12axX3xX4xXb5xX35xX3xX4xX42xX6xX3xX2d6xX1xX34xX3xXb8xX10axX2cxX2dxX3xX2cxX1xXdxX3dxXexX3xX2axXf4xXdxX3xX2axXdfxX2cxX3xX2axX27xX35xX3xXe2xXdx4136xX2cxX3xX2axX8bxXdxX3xX13xXb0xX38xX2cxX2dxXd3xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX5axX5bxXexX3xX5xXdxX2cxX1xX3xXexXb8xXb0xX215xX2cxX2dxXd3xX3xX4xX27xX3xX5axX52xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX5axX5bxXexX3xX1xXdxX3dxX2cxX3xXe2xc058xX3xX14fxXdfxXbxX3xX5axX52xX28xX3xX1xX8bxX2cxX2dxX3xX12axX319xX4xX3xX4xXd7xX4xX3xX2d6x6506xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX322xXbxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX32cxX27xX4xX1xX3xX2axX30xX4bxX3xX217xX2abxX85xX2adxX3xX1xXdxX3dxX2cxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX2axX27xX2cxX1xX3xX2dxXdxX27xX3xX1xX38xX2cxX3xX2xX4cxX14dxX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xXexXb8xX9exX2cxX3xXexX28xX52xX2cxX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxX3xX5axX52xX3xX2d6xX1xX28xX28exX2cxX2dxX3xX15cxX185xX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX7xXf8xX3xX2cxX52xX35xX3xX4xX10fxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX4bxX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25xXcxXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2d6xX1xXdxX3xX12ax6a9bxXdxX3xX2cxX1xX10fxX12axX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexX3xX2cxX52xX35xX3xXbxX1xX28exXdxX3xX2axXf8xXdxX3xX12ax502dxXexX3xX5axXf4xXdxX3xX2cxX1xX230xX2cxX2dxX3xX12axXf8xXdxX3xX2axX10xX3xX13xc58exX6xX3xX4xX319xX3xXexX1xX395xXd3xX3xXexX1x53e5xX3xX2cxX1xX230xX2cxX2dxX3xX1xX52xX2cxX1xX3xX5axXdxX3xX4xX42xX6xX3xX4xX28xX2cxX3xX2cxX2dxXb0xXb1xXdxXd3xX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2axX10fxX3xX5axXdxX3dxX4xX3xX2axX27xX2cxX1xX3xXe2x7879xXexX3xX2a1xX34xX27xX3xX12axX28axX4xX3xX5axX52xX3xXbxX1xX27xX3xXb8xX10axX2cxX2dxXd3xX3xX5xX52xX3xX2cxX2dxX34xX35xX9exX2cxX3xX2cxX1xXb5xX2cxX3xX1xX52xX2cxX2dxX3xX2ax5abfxX34xX3xX2d6xX1xXdxXdfxX2cxX3xX7xXf8xX3xX5xXb0x9f12xX2cxX2dxX3xX4xX27xX4xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2dxXdxX28exX12axX3xX12axX8bxX2cxX1xX4bxX0xX5exXbxX25xX0xX13xXdxX5axX3xXdxX13xX9xXax88a0xX28xX2cxX10xX17xX15axX183xX195xX195xX15cxX14dxXaxX25xX0xXbxX3xXdxX13xX9xXaxX7xX1xX6xXb8xX10xX17xX1afxX144xX1xX2dxX144xX14fxX35xX1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25x8443xX34xX35xXc7xX2cxX3xXcxX286xX2cxX2dxX3xc825xXdxX27xX12axX3xX2axXf8xX4xX3xX217xX2abxX85xX2adxX3xX5afxXb8xX10xXexX1xX10xX5xX3x7365xX2dxX34xXdxX5xX6xXb8xX3xX2cxX10fxXdxX149xX3xXaxXcxX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX7xX34xX35xX3xXexX1xX28xX27xXdxX3xX5axXf4xXdxX3xXexXf8xX4xX3xX2axX2bxX3xX4xX1xXb0xX6xX3xXexX10axX2cxX2dxX3xX4xX10fxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX5xX3d7xX4xX1xX3xX7xb35exX3xX2cxX1xXb5xX2cxX3xX5xX28xX8bxXdxX4bxX3xX85xX1x878dxX2cxX2dxX3xXexX6xX3xXbxX1xX28exXdxX3xX2cxX1xX5bxX2cxX3xXexX1xX28axX4xX3xX2axXb0xX54exX4xX3xXb8xc9f1xX2cxX2dxX3xXe2xX28exX28xX3xX5axX3dxX3xX7xXd7xX3xX2axX6xX3xX13xX8bxX2cxX2dxX3xX4xX42xX6xX3xXexX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xX4x85bfxX2cxX2dxX3xX4xX1x9bd8xX2cxX1xX3xX5xX52xX3xXe2xX28exX28xX3xX5axX3dxX3xX5xX54exXdxX3xX66axX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX4xX1xX621xX2cxX2dxX3xXexX6xXaxX4bxX0xX5exXbxX25xX0xX5exX13xXdxX5axX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25xX217xX2abxX85xX2adxX3xX4xX1xX28xX3xXe2xXdxXdfxXexXd3xX3xX12axX2bxXexX3xX7xXf8xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX4xX27xX3xX2cxXb0xXf4xX4xX3xX2cxX2dxX4d3xXexX3xX5axX52xX3xX4xX27xX3xXe2xXdxX395xX2cxX3xX2axXb0xX54exX4xX3xX14fxXdfxXbxX3xX5axX52xX28xX3xX1xX8bxX2cxX2dxX3xX12axX319xX4xX3xX4xX10fxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXaxX4xXd7xX4xX3xX2d6xX3efxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX322xXbxXaxX3xX2cxX1xXb0xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX4xX27xX3xX144xX10xX13xX2dxX10xX18xXdxX7xX1xX3xX5axX52xX3xX2dxX34xXdxXexX6xXb8xX18xXdxX7xX1xX3xXexX1xX34xX2bxX4xX3xX1xX4d3xX3xX4xX27xX3xX2axX34xXf8xXdxX4bxX3xXcxXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2d6xX1xXdxX3xX2axX10fxXd3xX3xX4xX27xX3xX2axX34xXf8xXdxX3x48bdxX6xX5xX7xX10xX3xX32cxX1xX6xXb8xX2d6xX3xX4xX664xX2cxX2dxX3xXe2xX9exX2cxX3xXe2xXb1xX3xX5axXd7xX4xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX13xX28xX3xX2cxX8bxX2cxX3xX2axX27xX2cxX1xX3xXe2xX513xXexX3xX2a1xX34xX27xX3xX12axX28axX4xX3xX215xX3xX2cxX2dxX28xX52xXdxX3xX2d6xX1xX38xXdxX3x95edxX6xX34xXb8xXdxXexX6xX2cxXdxX6xX3xX2d6xX1xXdxXdfxX2cxX3xX7xXf8xX3xX5xXb0xX54exX2cxX2dxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2cxX52xX35xX3xX2axX2bbxX3xX2dxXdxX28exX12axX3xX185xX4cxbefbxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX15axX14dxX3xX2cxa5c0xX12axX3xX2a1xX34xX6xX4bxX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25xXcxX1xX10xX28xX3xX13xX6xX2cxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX4xX5bxXbxX3xX2cxX1xX5bxXexX3xX12axXf4xXdxX3xX2cxX1xX322xXexX3xX2cxX52xX35xXd3xX3xX1xX38xX2cxX3xX12axX2bxXexX3xX2cxX612xX6xX3xX7xXf8xX3xX4xX27xX3xX2cxXb0xXf4xX4xX3xX2cxX2dxX4d3xXexX3xX4xX42xX6xX3xX2adxX1xX5bxXexX3xX26xX28exX2cxX3xX5axX52xX3xX1xX38xX2cxX3xX2xX5exX195xX3xX4xX27xX3xX2cxXb0xXf4xX4xX3xX2cxX2dxX4d3xXexX3xX215xX3xX7a8xX10xX14fxXdxX4xX28xX3xX4xX10fxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXe2xX3d7xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xXe2xX215xXdxX3xX12axX28axX4xX3xX2axX2bxX3xab13xX3xX2cxX1xXdxb0a0xX12axX3xX2dxXdxX6xX3xXexX7e1xX2cxX2dxX3xX4xX664xX2cxX2dxX3xX2cxX1xXb0xX3xX4xX27xX4xX3xX13xX36dxX2cxX2dxX3xX7xX892xX2cxX2dxX3xX4xX8bxX2cxX3xX2cxXb0xXf4xX4xX4bxX3xX6dxX38xX2cxX3xX14dxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX4xX27xX3xX5axX52xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX5axX5bxXexX3xXexX1xXb5xX2cxX3xX12axXc7xX12axX3xX215xX3xXe2xXdxX395xX2cxX3xX7xXb5xX34xX3xX262xX12axX892xXdxX3xXexXb8xXb0xXb1xX2cxX2dxX3xX7xXf8xX2cxX2dxX3xX7xXb5xX34xX3xX2xX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX12axX3xX13xXb0xXf4xXdxX3xX12axX4bexXexX3xX2cxXb0xXf4xX4xX3xXe2xXdxX395xX2cxX26fxX3xX2axX2bbxX3xX2axXb0xX54exX4xX3xXe2xX286xX3xX7xX34xX2cxX2dxX3xX5axX52xX28xX3xXaxX32cxX27xX4xX1xX3xX2axX30xXaxX4bxX3xXcxXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2d6xX1xXdxX3xX2axX10fxXd3xX3xX4axX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX5axX5bxXexX3xX5xXdxX2cxX1xX3xXexXb8xXb0xX215xX2cxX2dxX3xX4xX10fxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xX7xX513xXbxX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX4xX6xX28xX3xX2axXb0xX54exX4xX3xXe2xX286xX3xX7xX34xX2cxX2dxX3xX5axX52xX28xX3xXaxX32cxX27xX4xX1xX3xX2axX30xXaxXd3xX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2axX10fxX3xX4xX10fxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2d6xX1x8cbaxX3xX268xX28xX5xX28xX144xX6xX35xX3xX215xX3xX85xX28xXexX10xX3xX13xXaxX217xX5axX28xXdxXb8xX10xX3xX5axX52xX3xX5afxX1xX6xX2cxX6xX3xX2d6xX1xXdxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2cxX52xX35xX3xX1xXdxX3dxX2cxX3xX4xX1xXb0xX6xX3xX4xX10fxX3xXexXf4xXdxX3xX15cxX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX4xX28xX2cxX3xX7xXf8xX2cxX2dxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xXexXd7xX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX4bxX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xXaxX25xX217xX2abxX85xX2adxX3xX2d6xX1xc670xX2cxX2dxX3xX2axX3d7xX2cxX1xX3xXaxXexX1xX42xX3xXbxX1xX8bxX12axX3xX1xX52xX2cxX2dxX3xX2axX540xX34xXaxX3xX2dxXb5xX35xX3xX2cxX9exX2cxX3xXexX4e0xX2cxX1xX3xXexXb8xX8bxX2cxX2dxX3xXe2xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xXexXb8xX9exX2cxX3xX5xX52xX3xX13xX28xX3xX4xX28xX2cxX3xX2cxX2dxXb0xXb1xXdxX3xX7xX7e1xX2cxX3xXe2xX513xX2cxX3xX2axX395xX3xX5xX322xX35xX3xXexX1xX3d7xXexX3xX5axX52xX3xX12axX892xXdxX3xXexXb8xXb0xXb1xX2cxX2dxX3xX7xXf8xX2cxX2dxX3xX4xX42xX6xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexX3xXe2xX3d7xX3xXexX286xX2cxX3xX1xX8bxXdxX3xX2cxX2dxX1xXdxX9exX12axX3xXexXb8xX4d3xX2cxX2dxX3xX2d6xX1xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX2d6xX1xX34xX3xXb8xX10axX2cxX2dxX3xXe2xX3d7xX3xX4xX1xX4bexXexX3xXbxX1xX27xX3xX2axX395xX3xX5xX322xX35xX3xX2axX322xXexX3xX4xX6xX2cxX1xX3xXexX27xX4xX3xXexXb8xX292xX2cxX2dxX3xX4xXb5xX35xX3xX5xXb0xX38xX2cxX2dxX3xXexX1xXd7xX4xX4bxX3xXcxX1xX10xX28xX3xX217xX2abxX85xX2adxXd3xX3xX15axX4cxX7d5xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX5axX5bxXexX3xX5xXdxX2cxX1xX3xXexXb8xXb0xX215xX2cxX2dxX3xX215xX3xXcxXb5xX35xX3xX5axX52xX3xXcxXb8xX34xX2cxX2dxX3xb2b0xX1xXdxX3xX1xXdxX3dxX2cxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX4xX10fxX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX4bxX0xX5exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX28xX13xX35xX3xXbxX85xX10xX2cxXexX10xXb8xXaxX25xX0xXdxX12axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xXexX1xX34xX12axXe2xX3xX13xX1xXdxX13xX10xX3xXdxX85xX10xX2cxXexX10xXb8xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX13xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX149xX3xX15axX2xX4cxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX4bxXe2xX6xX28xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX4bxX5axX2cxX5exX2cxX10xX144xX7xX5exX2xX183xX15cxX185xX5exX2xX4cxX185xX13xX14dxX2xX14dxX15cxX183xX15cxX183xXexX4axX15axX14dxX14dxX5xX185xX17xX7xXdxX2cxX1xX17xX5axX6xXexX17xX2cxX2dxX34xX35xX17xX4xX28xX17xXexX34xX35xX4bxX1afxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2axX30xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX1xX38xX2cxX3xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexXaxX3xX5exX25xX0xX5exXbxX25xX0xX13xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xXb8xX10xX5xX6xXexX10xX13xXaxX25xX0xX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xXcxXdxX2cxX3xX5xXdxX9exX2cxX3xX2a1xX34xX6xX2cxX149xX0xX5exX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17xXexX1xX34xX12axXe2xX17xX6xX2cxX13xX17xX7xX6xXbxX28xXaxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2adxX2dxX52xX35xX3xX12axX892xXdxX3xXexXb8xXb0xXb1xX2cxX2dxX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxXd3xX3xX14fxX10fxXexX3xX14fxX6xX3xX2cxX1xX4e0xX2cxX3xX12axb7a6xX3xXexX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX2dxX2bxXbxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX892xX3xX2cxX1xXdxX897xX12axXaxX3xX1xXb8xX10xX18xX9xXaxX5exX14fxX6xX17xX1xX28xXdxX5exX2cxX2dxX6xX35xX17xX12axX28xXdxX17xXexXb8xX34xX28xX2cxX2dxX17xXexX1xX10xX17xX2dxXdxX28xXdxX17xX14fxX28xXexX17xX14fxX6xX17xX2cxX1xXdxX2cxX17xX12axX10xX17xXexX1xXdxX10xX2cxX17xX2cxX1xXdxX10xX2cxX17xX2cxX2dxX28xXbxX17xXexXb8xX28xX2cxX2dxX17xX28xX17xX2cxX1xXdxX10xX12axX5exX2xX4axX195xX4axX185xX4axX4bxX1xXexX12axXaxX25xX0xXdxX12axX2dxX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX5exX12axX10xX13xXdxX6xX5exX2xX15cxX4cxX5exX2cxX10xX144xX7xX5exX2xX183xX15cxX15cxX5exX2xX4cxX14dxX13xX195xX2xX14dxX4cxX15axX195xX14bxXexX185xX15axX14bxX4axX15axX5xX4cxX4bxX1afxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2axX30xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX1xX38xX2cxX3xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexXaxX3xX5exX25xX0xX5exX6xX25xX0xX13xXdxX5axX25xX0xX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2adxX2dxX52xX35xX3xX12axX892xXdxX3xXexXb8xXb0xXb1xX2cxX2dxX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxXd3xX3xX14fxX10fxXexX3xX14fxX6xX3xX2cxX1xX4e0xX2cxX3xX12axXcf9xX3xXexX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX2dxX2bxXbxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX892xX3xX2cxX1xXdxX897xX12axXaxX3xX1xXb8xX10xX18xX9xXaxX5exX14fxX6xX17xX1xX28xXdxX5exX2cxX2dxX6xX35xX17xX12axX28xXdxX17xXexXb8xX34xX28xX2cxX2dxX17xXexX1xX10xX17xX2dxXdxX28xXdxX17xX14fxX28xXexX17xX14fxX6xX17xX2cxX1xXdxX2cxX17xX12axX10xX17xXexX1xXdxX10xX2cxX17xX2cxX1xXdxX10xX2cxX17xX2cxX2dxX28xXbxX17xXexXb8xX28xX2cxX2dxX17xX28xX17xX2cxX1xXdxX10xX12axX5exX2xX4axX195xX4axX185xX4axX4bxX1xXexX12axXaxX25xX2adxX2dxX52xX35xX3xX12axX892xXdxX3xXexXb8xXb0xXb1xX2cxX2dxX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxXd3xX3xX14fxX10fxXexX3xX14fxX6xX3xX2cxX1xX4e0xX2cxX3xX12axXcf9xX3xXexX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX2dxX2bxXbxX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX892xX3xX2cxX1xXdxX897xX12axX0xX5exX6xX25xX0xX5exX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xX5afxX540xX2cxX3xX15axX4cxX3xX2cxX7e1xX12axX3xX2adxX2dxX52xX35xX3xX12axX892xXdxX3xXexXb8xXb0xXb1xX2cxX2dxX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxX3xXb8xX6xX3xX2axXb1xXdxX3xX5axX52xX3xX2axX27xX2cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3x5744xX3xXexX1xX28axX4xX3xX2cxX2dxXb0xXb1xXdxX3xX13xXb5xX2cxX3xXexX28xX52xX2cxX3xX4xX540xX34xXd3xX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxX3xX5ax80a0xX2cxX3xX4xX1xX28axX2cxX2dxX3xX2d6xXdxXdfxX2cxX3xX1xX4e0xX2cxX1xX3xX28exX2cxX1xX3xXe2xX52xX3xX12axXcf9xX3xXexX1xXdxX9exX2cxX3xX2cxX1xXdxX9exX2cxX3xXe2xX3d7xX3xX892xX3xX2cxX1xXdxX897xX12axX3xX2axXdfxX2cxX3xX2axX6xX34xX3xX5xX36dxX2cxX2dxX4bxX0xX5exXbxX25xX0xX5exX13xXdxX5axX25xX0xX5exX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX85xXb0xX3xX13xXb5xX2cxX3xXb8xX10axX2cxX2dxX3xX2cxX2dxX5bxXbxX3xX12axX4bexX2cxX3xX26xXb8xX6xX572xXdxX5xX3xX2axXb0xX38xX2cxX2dxX3xX2axX540xX34xX3xX5axXf4xXdxX3xXe2xXdxXdfxX2cxX3xX2axX286xXdxX3xX2d6xX1xX66axX3xX1xX5bxX34xXaxX3xX1xXb8xX10xX18xX9xXaxX5exX2a1xX34xX28xX4xX17xXexX10xX5exX4xX34xX17xX13xX6xX2cxX17xXb8xX34xX2cxX2dxX17xX2cxX2dxX6xXbxX17xX12axX6xX2cxX17xXe2xXb8xX6xX572xXdxX5xX17xX13xX34xX28xX2cxX2dxX17xX13xX6xX34xX17xX5axX28xXdxX17xXe2xXdxX10xX2cxX17xX13xX28xXdxX17xX2d6xX1xXdxX17xX1xX6xX34xX5exX2xX4axX195xX15axX2xX183xX4bxX1xXexX12axXaxX25xX0xXdxX12axX2dxX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX5exX12axX10xX13xXdxX6xX5exX2xX15cxX4cxX5exX2cxX10xX144xX7xX5exX2xX183xX15cxX2xX5exX2xX4cxX185xX13xX195xX4cxX183xX2xX4axX14dxX15axXexX4axX15cxX14bxX185xX5xX15cxX4bxX1afxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2axX30xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX1xX38xX2cxX3xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexXaxX3xX5exX25xX0xX5exX6xX25xX0xX13xXdxX5axX25xX0xX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX85xXb0xX3xX13xXb5xX2cxX3xXb8xX10axX2cxX2dxX3xX2cxX2dxX5bxXbxX3xX12axX4bexX2cxX3xX26xXb8xX6xX572xXdxX5xX3xX2axXb0xX38xX2cxX2dxX3xX2axX540xX34xX3xX5axXf4xXdxX3xXe2xXdxXdfxX2cxX3xX2axX286xXdxX3xX2d6xX1xX66axX3xX1xX5bxX34xXaxX3xX1xXb8xX10xX18xX9xXaxX5exX2a1xX34xX28xX4xX17xXexX10xX5exX4xX34xX17xX13xX6xX2cxX17xXb8xX34xX2cxX2dxX17xX2cxX2dxX6xXbxX17xX12axX6xX2cxX17xXe2xXb8xX6xX572xXdxX5xX17xX13xX34xX28xX2cxX2dxX17xX13xX6xX34xX17xX5axX28xXdxX17xXe2xXdxX10xX2cxX17xX13xX28xXdxX17xX2d6xX1xXdxX17xX1xX6xX34xX5exX2xX4axX195xX15axX2xX183xX4bxX1xXexX12axXaxX25xX85xXb0xX3xX13xXb5xX2cxX3xXb8xX10axX2cxX2dxX3xX2cxX2dxX5bxXbxX3xX12axX4bexX2cxX3xX26xXb8xX6xX572xXdxX5xX3xX2axXb0xX38xX2cxX2dxX3xX2axX540xX34xX3xX5axXf4xXdxX3xXe2xXdxXdfxX2cxX3xX2axX286xXdxX3xX2d6xX1xX66axX3xX1xX5bxX34xX0xX5exX6xX25xX0xX5exX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xX2adxXb0xXf4xX4xX3xXe2xXdxX395xX2cxX3xX2cxX10fxX2cxX2dxX3xX5xX9exX2cxX3xX5axX52xX3xX13xXb5xX2cxX2dxX3xX4xX6xX28xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX2axX10xX3xX13xX4d3xX6xX3xX4xX34xX2bxX4xX3xX7xXf8xX2cxX2dxX3xX4xX42xX6xX3xX2cxX2dxXb0xX3xX13xXb5xX2cxX3xXb8xX10axX2cxX2dxX3xX2cxX2dxX5bxXbxX3xX12axX4bexX2cxX3xX215xX3xX26xXb8xX6xX572xXdxX5xX4bxX3xX32cxXf8xX3xX5xXb0xX54exX2cxX2dxX3xX4xX27xX4xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexX3xXe2xXdxX395xX2cxXd3xX3xX5axXf8xX2cxX3xX5xX52xX3xX2d6xXdfxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX4d3xXd3xX3xX1xXdxX3dxX2cxX3xX7xX319xXexX3xX2dxXdxX28exX12axX3xX2cxX1xX6xX2cxX1xX3xX4xX1xX10fxX2cxX2dxX4bxX0xX5exXbxX25xX0xX5exX13xXdxX5axX25xX0xX5exX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7a8xX2bxXexX3xXexXb8xXdxX3dxX34xX3xX2dxXdxXf8xX2cxX2dxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xX513xXbxX3xXe2xXdxXdfxX2cxX3xX12axX322xXexX3xX5axX4e0xX3xX4xX28xX2cxX3xX2cxX2dxXb0xXb1xXdxXaxX3xX1xXb8xX10xX18xX9xXaxX5exX2d6xX1xX28xX6xX17xX1xX28xX4xX5exX12axX28xXexX17xXexXb8xXdxX10xX34xX17xX2dxXdxX28xX2cxX2dxX17xX5xX28xX6xXdxX17xX7xX6xXbxX17xXe2xXdxX10xX2cxX17xX12axX6xXexX17xX5axXdxX17xX4xX28xX2cxX17xX2cxX2dxX34xX28xXdxX5exX2xX4axX2xX4axX15axX4axX4bxX1xXexX12axXaxX25xX0xXdxX12axX2dxX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX5exX12axX10xX13xXdxX6xX5exX2xX15cxX4cxX5exX2cxX10xX144xX7xX5exX2xX183xX2xX14bxX5exX2xX4cxX14dxX13xX15axX4cxX183xX4cxX4cxX15axX195xXexX185xX183xX15axX14bxX5xX2xX4cxX17xXb8xX34xXe2xXe2xXdxX7xX1xX17xX7xX10xX10xX2cxX17xX28xX2cxX17xX6xX17xXe2xX10xX4bxX1afxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2axX30xX3xX2cxX2dxX34xX35xX3xX4xX38xX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX1xX38xX2cxX3xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX5axX5bxXexXaxX3xX5exX25xX0xX5exX6xX25xX0xX13xXdxX5axX25xX0xX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7a8xX2bxXexX3xXexXb8xXdxX3dxX34xX3xX2dxXdxXf8xX2cxX2dxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xX513xXbxX3xXe2xXdxXdfxX2cxX3xX12axX322xXexX3xX5axX4e0xX3xX4xX28xX2cxX3xX2cxX2dxXb0xXb1xXdxXaxX3xX1xXb8xX10xX18xX9xXaxX5exX2d6xX1xX28xX6xX17xX1xX28xX4xX5exX12axX28xXexX17xXexXb8xXdxX10xX34xX17xX2dxXdxX28xX2cxX2dxX17xX5xX28xX6xXdxX17xX7xX6xXbxX17xXe2xXdxX10xX2cxX17xX12axX6xXexX17xX5axXdxX17xX4xX28xX2cxX17xX2cxX2dxX34xX28xXdxX5exX2xX4axX2xX4axX15axX4axX4bxX1xXexX12axXaxX25xX7a8xX2bxXexX3xXexXb8xXdxX3dxX34xX3xX2dxXdxXf8xX2cxX2dxX3xX5xX28xX52xXdxX3xX7xX513xXbxX3xXe2xXdxXdfxX2cxX3xX12axX322xXexX3xX5axX4e0xX3xX4xX28xX2cxX3xX2cxX2dxXb0xXb1xXdxX0xX5exX6xX25xX0xX5exX7xXexXb8xX28xX2cxX2dxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xXcxXb8xX28xX2cxX2dxX3xXe2xX27xX28xX3xX4xX27xX28xX3xX2axXb0xX54exX4xX3xX1xX2bbxX2cxX2dxX3xXexXdxX2cxX3xX5c5xX75bxXb54xX3xX13xXf7axX2cxX3xX2cxX2dxX52xX35xX3xX15cxX195xX17xX15axXd3xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1xX34xX35xX9exX2cxX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX1xX28xX3xXe2xXdxXdfxXexX3xXexXf8xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX34xX35xX3dxXexX3xX4xX1xX42xX2cxX2dxX3xX4xX42xX6xX3xX2cxX1xXdxXc7xX34xX3xX5xX28xX52xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dxXd3xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX5axX5bxXexX3xXexXb8xX9exX2cxX3xXexX1xXdfxX3xX2dxXdxXf4xXdxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX2cxX1xX6xX2cxX1xX3xX2dxX322xXbxX3xX1xX52xX2cxX2dxX3xX4xX1xX319xX4xX3xXexXf4xXdxX3xX1xX52xX2cxX2dxX3xXexXb8xX7e1xX12axX3xX5xX540xX2cxX3xX12axX28axX4xX3xXexXb8xX34xX2cxX2dxX3xXe2xX4e0xX2cxX1xX3xXexXb8xX28xX2cxX2dxX3xX2xX4cxX3xXexXb8xXdxX3dxX34xX3xX2cxX7e1xX12axX3xX2a1xX34xX6xX4bxX0xX5exXbxX25xX0xX5exX13xXdxX5axX25xX0xX5exX5xXdxX25xX0xX5exX34xX5xX25xX0xX13xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb8xXaxX25xX0xX5exX13xXdxX5axX25xX0xX5exX13xXdxX5axX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32cxX28xX34xXb8xX4xX10xXaxX25xXcxX1xX10xX28xX3xc94bxXcxX15bbxX0xX5exXbxX25