Facebook hướng dẫn bảo mật cho người dùng
Facebook tung ra một bản hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng mang tên Privacy Basics.
c635xd86fx104fcx124ecxe729xec77xdcc0xeea6xe83fxX7xe743xc72fx14690x11e67x13397x1438dxX5xcdb0xXax11b02xfa03xX6xX4xX10x1213bx115a8xX18xf5afxX3xX1x106eex1101bx131acx119c4xX3x13ac0xfdb7xX1fxX3xX17x108edxX18xX3x10460xf114xXexX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX20xX1dxf6e2xXdxX3xX22xf7eaxX1fxX20xX0xc847xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe458xX10xX6xX22xXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXex125cexX1fxX20xX3x138bdxX6xX3xX2axe42bxXexX3xX17xX27xX1fxX3xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xX17xX27xX18xX3xX2axX2bxXexX3xX2axX1exXdxX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xX2axX6xX1fxX20xX3xXex14a07xX1fxX3xf80dxX60xXdx1294exX6xX4xc64exX3x143ebxX6xX7xXdxX4xX7xd7e0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xe987xXexefb8xX6xX5xXdxX20xX1fx12481xX3x1312exX5cxX7xXexXdxc6dfxX9fxec4exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12x144ebxX1xffafxX1fxX20xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX17x1187axXexX3xX1ax10d80xX3xX6xXdxX3xX7x1089exX3xX22xea46xX1fxX20xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3x12aebxfb4axX5cxX3xX1fx140adxX2axX3xX60x13c3axX3xX1fxX1xe6b2xX1fxX20xX3xXex1412cxX1fxX1xX3xX1fx122b4xX1fxX20xX3xX4x1383dxX1fxX20xX3xX1fxX1xX1dxX3xX100xXdxX101xX5cxX3xX1axX1xX18xX27xX1fxX3xX17xX27xX18xX3xX2axX2bxXexX3xX4xe73bxX6xX3xX2axd56exX1fxX20xX3xXb8x11f2fxX3xX1xX64xXdxX3xX1fx10bb0xX9fxc955xX3xX4xX1xX112xX1fxX1xX3xX9cxXdxX3xX9cxX2bxX9fxX3xfb62xX6xX60xX1axX3x144a5xX5cxX4xX1axX10xX60xX17xX10xX60xX20xX3xX4xX39xX1fxX20xX3xX4x14873xX4xX3xX100x14b5bxX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xXdx14154xXbxX3xX100xX141xX3xXexX5cxX1fxX20xX3xX60xX6xX3xX2axX64xXexX3xX17xX27xX1fxX3xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xX17xX27xX18xX3xX2axX2bxXexX3xX2axX1exXdxX3xX4xX1xX18xX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xX2axX6xX1fxX20xX3xXexX96xX1fxX3xX99xX60xXdxX9cxX6xX4xX9fxX3xXa1xX6xX7xXdxX4xX7xXa7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX60xX10xXc7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2axX20xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa7xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa7xX9cxX1fxX3dxX1fxX10xe653xX7xX3dxX2x1290axX2xc76fxX3dxX2x10a35xX22cxX22xX2xX2x11ad8xX2xec33xX231xX231xXex10a66xX22cxX2xX238xX236xX5xX231xXa7xXc2xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xe661xX2axX6xX20xX10xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12x13c74xX13cxXdxX3xX22xXdxX17bxX1fxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX14axX3xX159xX10xX5xXdxX7xX7xX6xX3xf8e6xX5cxX5cxXbax113bexX6xX1fxX14axX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxc9a3xXexX3xX17xX27xX1fxX3xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xX2axX1exXdxX3xX17xX6xX18xX3xX20xX173xX2axX3xX2xX2xX3xX100xXdxX101xX5cxX3xX1axX1xX18xX27xX1fxX3xX100xX1dxe536xX4xX3xXexX1xXdxX2baxXexX3xX1axX2baxX3xXexX60x13b3cxX4xX3x137a1xX5cxX6xX1fxX3xX9cxX148xX3xXexX1dx13a9exX1fxX20xX3xXexX16fxX4xX3xX2axX64xXexX3xX4xX16fxX4xX1xX3xX22xe92cxX3xX22xX148xX1fxX20xXa7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12xX99xX60xXdxX9cxX6xX4xX9fxX3xXa1xX6xX7xXdxX4xX7xX3xX7xfa84xX3xXexX60xX2e7xX3xX20xXdx13b82xXbxX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xXex107b0xX1fxX20xX3xX17xX1dxX1exX4xX3xX2axX64xXexX3xXexX60xX18xX1fxX20xX3xX9cxXdxX17bxX4xX3xX2f8xX5cxX27xX1fxX3xX5x11437xX3xX1fxX1xX10dxX1fxX20xX3xXexX1xXdcxX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1427dxX3xXexX60xX96xX1fxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX9cxX148xX3xX4xX16fxX4xX1xX3xX1xX13cxX1fxX3xX4xX1xX2baxX3xX1fxX1xX10dxX1fxX20xX3xXexX1xd326xX3xX4x11d22xX3xXexX1x125ffxX3xX20xce92xX9fxX3xX1xX13cxXdxX3xX4xX1xX18xX3xXexX148xXdxX3xX1axX1xX18xX27xX1fxX3xX4xX138xX6xX3xX1x136f6xXa7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX60xX10xXc7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2axX20xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa7xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa7xX9cxX1fxX3dxX1fxX10xX228xX7xX3dxX2xX22cxX2xX22exX3dxX2xX231xX22cxX22xX2xX2xX236xX2xX238xX231xX231xXex140f5xX2xX236xX22cxX22cxX236xX2xX236xX5xX2xXa7xXc2xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX251xX2axX6xX20xX10xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12xXa1xX148xX3xX159xX10xX5xXdxX7xX7xX6xX3xX2abxX5cxX5cxXbaxX2afxX6xX1fxX3xX4xX11cxX1fxX20xX3xX1fxX1xX2bxX1fxX3xX100x126d5xX1fxX1xX3xX60x13c81xX1fxX20xX3xX4xX16fxX4xX3xX2ax13321xXdxX3xX1fxX20xX5cxX9fxX3xX1xXdxX3d9xX2axX3xXexX60xX96xX1fxX3xX2axX13cxX1fxX20xX3xX251xX1fxXexX10xX60xX1fxX10xXexX3xX1fxX20xX148xX9fxX3xX4xX148xX1fxX20xX3xXbxX1x11450xX3xX17xXdxX2baxX1fxX3xX9cxX148xX3xXbxX1xX3d2xX4xX3xXexX13cxXbxX3xX1fxX96xX1fxX3xX9cxXdxX17bxX4xX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xX1xXdxX3d9xX5cxX3xX60xX109xX3xX1fxX1xX10dxX1fxX20xX3xX20x1486dxX3xX2axX54bxX1fxX1xX3xX100xX6xX1fxX20xX3xXexX1xX6xX18xX3xXexX16fxX4xX3xXexX60xX96xX1fxX3xX4xX16fxX4xX3xX2axX13cxX1fxX20xX3xXb8xX141xX3xX1xX64xXdxX3xX5xX148xX3xX4xX2f5xX4xX3xX1axXeaxX3xX4x125c5xX1fxX3xXexX1xXdxX2baxXexXa7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12xd5cdxX20xX18xX148xXdxX3xX60xX6xX14axX3xX17xX27xX1fxX3xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xX2axX1exXdxX3xX1fxX148xX9fxX3xX100xX1dxX2e7xX4xX3xXexX60xX54bxX1fxX1xX3xX17xX148xX9fxX3xX22xX1dxX1exXdxX3xX1xX54bxX1fxX1xX3xXexX1xX3d2xX4xX3xX22exX231xX3xX1fxX20xXdcxX1fxX3xX1fxX20xX10dxX3xX1axX1xX16fxX4xX3xX1fxX1xX6xX5cxX3xX9cxX148xX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xX4xX3d5xX3xXexX1xX3d9xX3xXexX60xX5cxX9fxX3xX4xX2bxXbxX3xX1fxX3d5xX3xXexX1xXdcxX1fxX20xX3xX2f8xX5cxX6xX3xX2axX16fxX9fxX3xXexX112xX1fxX1xX14axX3xXexX6xX17xX5xX10xXexX3xX9cxX148xX3xX7xX2axX6xX60xXexXbxX1xX18xX1fxX10xX3xX4xX138xX6xX3xX2axX54bxX1fxX1xXa7xX3xXcxX1xX2bxX2axX3xX4xX1xX112xX14axX3xX1fxX2baxX5cxX3xXexX1xXe6xX9fxX3xX17xX27xX1fxX3xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xX1fxX148xX9fxX3xX4xX3d5xX3xX1xX10dxX5cxX3xX112xX4xX1xX3xXexX1xX54bxX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xX4xX3d5xX3xXexX1xX3d9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3aaxX3xX4xX1xX18xX3xX17xX13cxX1fxX3xX17x10561xX3xX1fxX2baxX5cxX3xX2axX5cxX4e9xX1fxXa7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX60xX10xXc7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2axX20xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa7xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa7xX9cxX1fxX3dxX1fxX10xX228xX7xX3dxX2xX22cxX2xX22exX3dxX2xX231xX22cxX22xX2xX2xX236xX2xX238xX231xX231xXexX466xX2xX236xX22cxX22cxX236xX2xdc46xX5xX236xXa7xXc2xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX251xX2axX6xX20xX10xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexXbaxX6xX5xXdxX20xX1fxXc0xX3xXc2xX5cxX7xXexXdxXc7xX9fxXc9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX18xX22xX9fxXaxX12x13fecxX6xX5cxX3xX1fxX1xX10dxX1fxX20xX3xX17xX96xX3xX17xX4e9xXdxX3xX9cxX101xX3xX9cxXe6xX1fxX3xX100xX101xX3xX17xX27xX18xX3xX2axX2bxXexX3xXexX1xXdcxX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX1axX1xXdxX2baxX1fxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX100xX4e9xXdxX3xX2ax10c49xXexX3xX9cxX1exXdxX3xX1fxX1xX10dxX1fxX20xX3xX4xX1x14156xX3xXexX60xX112xX4xX1xX3xXexX374xX3x14e28xX1xX3dcxX5cxX3x10356xX5cxX3xXexX1xX54bxX3xX1xX141xX1fxX20xX3xX4xX3d5xX3xX9cxX3aaxX3xX100xX6xX1fxX20xX3xXbxX1xX27xX1fxX3xX3d2xX1fxX20xX3xX1axX1xX16fxX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX100xX3d9xX3xX4xX1xX10dxX6xX3xX4xX1xX16fxX9fxX3xX4xX1xX18xX3xXexX54bxX1fxX1xX3xX1xX54bxX1fxX1xX3xX1fxX148xX9fxX14axX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX17xXdxX2baxXexX3xX5xXdxX17bxX5cxX3xX1fxX1xX10dxX1fxX20xX3xX2f8xX5cxX6xX1fxX3xX4xX1xX3d2xX4xX3xfaddx1019exX3xX4xX3d5xX3xXexX1xX6xX9fxX3xX100xX515xXdxX3xX7xX5cxX9fxX3xX1fxX20xX1xf643xX3xX4xX138xX6xX3xX2axX54bxX1fxX1xX3xX1axX1xXdcxX1fxX20xX3xX1fxX1xX1dxX1fxX20xX3xX159xX6xX60xX1axX3xX15exX5cxX4xX1axX10xX60xX17xX10xX60xX20xX3xX4xX11cxX1fxX20xX3xX100xX141xX3xX4xX4e9xX3xX20xX105xX1fxX20xX3xXexX1xX5cxX9fxX2baxXexX3xXbxX1xXf3xX4xX3xX1fxX20xX1dxX35xXdxX3xX22xX39xX1fxX20xX3xX2axX64xXexX3xX4xX16fxX4xX1xX3xXexX1xXdxX2baxXexX3xXexX1xX2f5xX4xX3xX1xX302xX1fxXa7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78axX18xX5cxX60xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xe79axX10xX1fxXdaxX0xX3dxXbxX12
namthanh