Tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
63d5x7689xf9eexc946xbd76x93e8xebb0x7120x708cxX7xd4adxcaaax9c6fx76a1x7e6dxbabcxX5x8f64xXaxfba2xXcx9036x7ef6x79c4xecc7xX3xX4xX1xb768xX17xX3xbd70xX14x75e9xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15x9e13xX17xX3xX17xb9b1xX1xXdxb0fexXbxb3f6xX3x9623xXdxX2cxX17xX3xX4xX1x7b84xX4xX3xX1exX14xc096xX4xX3xXbxX1xf857xX17xX30xX0xb674xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7bbxX10xX6xa342xXaxX12xcad9x8339xX3x94aaxX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xX37xec83xX6xX3xe086xX6xX17xX3xX1xd8e4xX17xX1xX3xXcxX1x9ae3xX17xX30xX3xXex8bafxX3xa8c8xc35bxX2xX4cxX85xe5f7xX2x90c2xX4cxXcxXcxb3f7xX61xX64xf0f3xX3xX1exX14xX15xX3x8fa9x939bxX17xX1xX3xX37xa41cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX35xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX5ex92c3xX17xX30xX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xa978xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX61x9972xb236xXaxX3xX6xX5xXdxX30xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10x87fexXaxX12xX0xXexX73xX109xX5exX15xX12xX0xXexX119xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdx84daxX30xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa0c2xXdxX5exXexX1x7180xX86xX8axX8axXbxX10axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX4xX1xX109xX17xX3xX1exX14xX6xX17xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX3xX17xX30xX1xXdxX10xXbxX3xX37xXdxX10xX17xX3xX4xX1xX14xX4xX3xX1exX14xX109xX4xX3xXbxX1xX109xX17xX30xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX4cxX4cxXdxXf2xX73xX6xX109xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf2xX37xX17xX4cxX17xX10xX137xX7xX4cxX2xX8cxX86xX2xX4cxX2xX8axX85xX5exX8axX8ax6b23xX86xX8axX85xX85xXexec16xX86x8fe3xX8axX5xX8axXf2xe504xXbxX30xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX119xX12xX0xXexX119xX12xX0xXexX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx77c5xX6xXbxXexXdxX109xX17xXaxX12xacd3xX17xX1xX3xX12dxXdxX17xX1xX3xX1xX1bxX6xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX119xX12xX0xX4cxXexX73xX109xX5exX15xX12xX0xX4cxXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX109xX5exX15xXaxX12xXcxX1xX7exX17xX30xX3xXexX83xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xX119xeba2xX3xX37xX9fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xXf2xX3xXcxX1xX10xX109xX3xX99x6618xX35xX3xX99xX43xXdxX3xXexX83xf18fxX17xX30xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX13cxX3xX64xX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXexX1x910fxX4xX3xX1xXdxX33xX17xX3xXexX1xX10xX109xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xXexe929xXdxX3x7029xX1xX109xa2e2xX17xX3xX2xX3x8f71xXdxX9fxX14xX3xX2xX86xX3x1013axX14x94ddxXexX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30x746fxX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xXexX1xX2c7xX4xX3xX1xXdxX33xX17xX3xXexX1xX10xX109xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xXexX2dexXdxX3xX2e1xX1xX109xX2e4xX17xX3xX2xX3xX2e9xXdxX9fxX14xX3xX85xX1b3xX3xX2f1xX14xX2f3xXexX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX109xX5exX15xXaxX12xX2e9xXdxX9fxX14xX3xd15dxXdxX33xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX13cxX3xX2e9xX43xXdxX3xX37x7afaxXdxX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXexX1xX2c7xX4xX3xX1xXdxX33xX17xX3xXexX1xX10xX109xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xXexX2dexXdxX3xX2e1xX1xX109xX2e4xX17xX3xX1b5xX3xX2e9xXdxX9fxX14xX3xX2xX86xX330xX3xX99xX43xXdxX3xX37xX3f0xXdxX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xXexX1xX2c7xX4xX3xX1xXdxX33xX17xX3xXexX1xX10xX109xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xXexX2dexXdxX3xX2e1xX1xX109xX2e4xX17xX3xX1b5xX3xX2e9xXdxX9fxX14xX3xX85xX1b3xX3xX2f1xX14xX2f3xXexX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xX37xX78xX3xX4xf0b7xX4xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xX7xX6xX14xX13cxX3xX64xX14xX20xX17xX3xX99xX62xXdxX3xX17xX1xX20xX17xX3xX5exX20xX17xX3xX4xX294xX3xX17xX1xX14xX3xX4x8825xX14xX3xX73xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xedecxX330xX3xX99xX6xX17xX30xX3xX99xX2e4xX12dxX3xX17xX1xXdxX33xX12dxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xXexX1xX14xX62xX4xX3xX5exXdxX33xX17xX3xX73xX43xX3xXexX119x777bxX3xX5xX78xX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX1xX109xb8fcxX4xX3xX37xX9axX3xXexX119xX533xX3xX37xXdxX33xX4xX3xX5xX78xX12dxX3xX5xX78xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xX1xX109xX552xX4xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX17xX30xX1xX9fxX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX5xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX330xX3xX4xX294xX3xXexX119x73cdxX17xX1xX3xX99xX62xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX12dxX7exX17xX3xX3daxc7e7xX3xXexX1xX14xX2f3xXexX35xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX37xXb4xX3xXbxX1xdb72xX3xX1xX29dxXbxX3xX37xX3f0xXdxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX4xe207xX6xX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX1xX109xX552xX4xX3xX37xX9axX3xXexX119xX533xX3xX37xXdxX33xX4xX3xX5xX78xX12dxX3xX4xX5f3xX6xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xX1xX109xX552xX4xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX17xX30xX1xX9fxX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX4xX5f3xX6xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX109xX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX90xX6xX5xXdxX30xX17xX13cxX3xX4xX10xX17xXexX10xX119xX330xXaxX12xX0xXdxX12dxX30xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX5exXexX1xX13cxcdcaxX8axX8axXbxX10axX330xX1xX10xXdxX30xX1xXexX13cxX86xX8axX8axXbxX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX14xX12dxX73xX3xX5exX1xXdxX5exX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX4xX1xX109xX17xX3xX1exX14xX6xX17xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX3xX17xX30xX1xXdxX10xXbxX3xX37xXdxX10xX17xX3xX4xX1xX14xX4xX3xX1exX14xX109xX4xX3xXbxX1xX109xX17xX30xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX4cxX4cxXdxXf2xX73xX6xX109xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf2xX37xX17xX4cxX17xX10xX137xX7xX4cxX2xX8cxX86xX2xX4cxX2xX8axX85xX5exX8axX8axX1adxX86xX8axX85xX85xXexX1b3xX8cxX1adxX8axX5xX2xXf2xX1baxXbxX30xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX109xX5exX15xXaxX12xe828xX9fxX3xX83xX14xX3xXexXdxX2cxX17xX3xXexX119xX109xX17xX30xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX35xX3xXcxX1xX7exX17xX30xX3xXexX83xX3xX17xX2cxX14xX3xX119xX242xX35xX3xX83xX14xX3xXexXdxX2cxX17xX3xXexX119xX109xX17xX30xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX99xX43xXdxX3xX37xX3f0xXdxX3xX4xX4d2xX4xX3xX99xX43xXdxX3xXexX83xX29dxX17xX30xX3xX99xX83xX29dxX4xX3xXexX1xX2c7xX4xX3xX1xXdxX33xX17xX3xXexX1xX10xX109xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xXexX2dexXdxX3xX2e1xX1xX109xX2e4xX17xX3xX1adxX3xX2e9xXdxX9fxX14xX3xX1b3xX35xX3xX2e1xX1xX109xX2e4xX17xX3xX86xX3xX2e9xXdxX9fxX14xX3xX2xX86xX35xX3xX2e1xX1xX109xX2e4xX17xX3xX86xX3xX2e9xXdxX9fxX14xX3xX85xX1b3xX3xX2f1xX14xX2f3xXexX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xX37xX78xX3xX4xX4d2xX4xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xX7xX6xX14xX13cxX3xX5bxX2dexX3xX7xe682xX3xX1exX14xX6xX17xX35xX3xX73xXdxX17xX1xX3xX7xX876xX3xX99xX2dexXexX3xXexX1xX78xX17xX1xX3xXexX533xX4xX1xX3xX10axX14xdf91xXexX3xX7xc778xX4xX3xXexX119xX109xX17xX30xX3xXexX1xX2c7xX4xX3xX1xXdxX33xX17xX3xX17xX1xXdxX33xX12dxX3xX37xXb4xX3xXexX2dexXdxX3xX4x687bxX3xX1exX14xX6xX17xX35xX3xX99xX8bcxX17xX3xX37xX9axX3xX99xX83xX29dxX4xX3xX4xX897xXbxX3xX4xX294xX3xXexX1xc4fexX12dxX3xX1exX14xX15xX9fxX17xX3xX1exX14xX15xX507xXexX3xX99xX9axX17xX1xX3xXexX552xX17xX30xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX1xXdxX33xX14xX3xX4xX1xXdxX507xX17xX3xX7xX876xX3xXexX1xXdxX3xX99xX14xX6xX3xX4xX897xXbxX3xX4xX8bcxX3xX7xdff0xX3xXexX119xX915xX3xX5xX2cxX17xX330xX3xXexX43xXexX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX4xX6xX109xX3xX99x9c9exX17xX30xX35xX3xX99xX2dexXdxX3xX1xX1bxX4xX3xX4xX4d2xX4xX3xX17xX30xX78xX17xX1xX35xX3xX17xX30xX1xX9fxX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX12dxX7exX17xX3xX3daxX5c9xX3xXexX1xX14xX2f3xXexX35xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX37xXb4xX3xX64xX14xX20xX17xX3xX99xX62xXdxX3xX3daxX1xX7exX17xX30xX3xX99xX78xX109xX3xXexX2dexX109xX35xX3xXbxX1xX5dexX3xX1xX29dxXbxX3xX37xX3f0xXdxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX4xX5f3xX6xX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX1xX109xX552xX4xX3xX37xX9axX3xXexX119xX533xX3xX37xXdxX33xX4xX3xX5xX78xX12dxX3xX4xX5f3xX6xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX3xX1xX109xX552xX4xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX17xX30xX1xX9fxX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX4xX5f3xX6xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xX330xX3xX4xX294xX3xXexX78xXdxX3xX17xc359xX17xX30xX35xX3xX17xXa21xX17xX30xX3xX3daxX1xXdxX507xX14xX3xX99xX552xX4xX3xX73xXdxX33xXexX3xX99xX4d2xXbxX3xX3exX17xX30xX3xX15xX2cxX14xX3xX4xX4fdxX14xX3xX17xX1xXdxX33xX12dxX3xX37xXb4xX3xX37xX78xX3xX73xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX507xX3xX4xX5f3xX6xX3xX64xX14xX20xX17xX3xX99xX62xXdxX3xX17xX1xX20xX17xX3xX5exX20xX17xX3xXexX119xX109xX17xX30xX3xX4xX4d2xX4xX3xX17xX30xX78xX17xX1xX35xX3xX5xX876xX17xX1xX3xX37xX2c7xX4xX3xXexX1xX16xX3xX5exXb4xX4xX3xXexX1xX16xX3xXexX1xX6xX109xX35xX3xX17xX30xX1xX33xX3xXexX1xX14xX2f3xXexX330xX3xX5xX78xX3xX17xX30xX83x6f80xXdxX3xX5exX20xX17xX3xXexX62xX4xX3xXexX1xXdxX16xX14xX3xX7xX43xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX109xX5exX15xXaxX12xXcxX1xX7exX17xX30xX3xXexX83xX3xX4xcd68xX17xX30xX3xX1exX14xX15xX3xX99xX9axX17xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX507xXexX3xX37xX9fxX3xX1x9520xX3xX7xX8bcxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX37xX78xX3xXexX119xX5b6xX17xX1xX3xXexX2c7xX35xX3xXexX1xX5f3xX3xXexXb4xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX1exX14xX20xX17xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX17xX3xX17xX30xX1xXdxX33xXbxX35xX3xX4xX7exX17xX30xX3xX17xX1xX20xX17xX3xX37xX78xX3xX37xXdxX2cxX17xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX1exX14xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX17xX30xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX109xX5exX15xXaxX12xXcxX1xX7exX17xX30xX3xXexX83xX3xX17xX78xX15xX3xX4xX294xX3xX1xXdxX33xX14xX3xX5xX2c7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX78xX17xX1xX3xXexX70xX3xX2xX1adxX4cxX2xX2xX4cxX85xX8axX2xX8cxXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9680xX109xX14xX119xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX109xX3xX4xX1xXdxX17xX1xXbxX1xX14xXf2xX37xX17xX0xX4cxXbxX12