TX Hồng Lĩnh trao gần 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, cận nghèo
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng hàng động vì người nghèo năm 2019 và chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11, Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.
5254xa648xec01x90e1x526bxb8eaxdf0axbd32x9109xX7x842ax97d4xf0c0xab39xd3fdxe825xX5xd911xXax82c5xXcx590axX3xecedx918ex9b88x75a4xX3xa52fx6d68xX18xX1xX3xXexcdf3xX6x6871xX3xX19x926dxX18xX3xbd8dxaf80xX2axX3xXexX21xXdxdc22x5654xX3xee47xX17xX18xX19xX3xX1xeaa1xX3xXexX21x816axX3xX18xX19x6434x7505xXdxX3xX18xX19xX1x6e8axX23xc554xX3xX4xcf02xX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX0xa84exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x7b5bxXaxX12xX16xX41xd87axX18xX19xX3xd4bdxX18xX19xX3xXcxX1x5db4xX18xX19xX3xX1x5296xX18xX19xX3xX33xeb5axX18xX19xX3x847bxd80bxX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xX3xX18xda2dxd239xX3x5528xX2axX2x7dd8xX3xX85xX7cxX3xX4xX1xX7cxX23xX3xX96x93cfxX18xX19xX3xX18xX19xX7cxc898xX3xX1xX81xXdxX3x7c5cxb143xXdxX3xX33xX23xX7cxX18xX3x8281xa578xXexX3xXexX23xX7cxX18xX3xX68x647bxX18xX3xX2xd983xX56xX2xX2xX4axX3x74dexXadxX3x6c53xX6xX18xX3x6272xXcxXcxc85fxX3xXexX1xcc20xX3x9ee7x8ea3xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3x942cxX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xd9f6xX3xX33xXe1xX3xX33xXbdxX18xX3xX33xX81xX18xX19xX3xX85xXdxc990xX18xX4axX3xXexX1xX95xX96xX3xX1x7c43xXdxX4axX3xXexX21xX6xX23xX3xXexXdx726fxX18xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX5xX7cxX96xX3xX18xX1xX7cxX3xX6dxX3xX4xX1xX23xX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX3xX85xX7cxX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX3xXexX21xX105xX18xX3xX33xXdexX6xX3xXd3xX7cxX18x6299xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5660xX23xX68xXadxX3xXbxd3fcxX10xX18xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX96xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX18xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXax8aebxXdxX68xXexX1xecc2xX3xf00axX2xX29xXbxXe0xacdexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX193xX3x6456xX2xX2axXbxXe0xX19axXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX193xX56xX56xXdxX154xXd3xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX154xX85xX18xX56xX18xX10xX18exX7xX56xX2xX9bxX1a4xX29xX56xX2xX98xXcaxX68xX98xX2xX195xX1a4xX2axX2xX2xXexX2xX2axXcaxX9bxX195xX5xX2axX154x6267xXbxX10xX19x95f8xX21xX9xc4b1xX1ecxX98xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX19xX26xX18xX3xX29xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xX4axX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xXd0xXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xXexX1xXdexX3xXe0xXe1xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xX85xX7cxX3xX33xXdexX6xX3xXbxX1xX41x620dxX18xX19xX3xXexX21xX6xX23xX3xXexXdxX11axX18xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xXe0xXc6xXadxX3xX68xb0fbxX18xX19xX3xX18xX1xX7cxX3xX6dxX3xX4xX1xX23xX3x9917xX18xX19xX3x86fbxX19xX31xXadxee42xX18xX3x98dfxX95xX18xX3xXb3xX71xX4xX4axX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX3xX6dxX3xXexbb01xX3xX68xXc6xX18xX3xXbxX1x7309xX3xX1a4xX4axX3xXbxX1xX41xX42xX18xX19xX3xX2a7xX6xX96xX3xX16xX17xX18xX19xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX23xX68xXadxXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX33x864bxX4axX3xXexX21xX23xX18xX19xX3xX33xX3dxXexX3xX18xX7cxXadxX4axX3xbedexXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xX4xX77xX4xX3xXbxX1xX41xX42xX18xX19xX4axX3xXe0xXe1xX3xX33xXe1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX19xX26xX18xX3xX29xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX33xbd4exX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX5xX7cxX96xX3xX18xX1xX7cxX3xX6dxX3xX4xX1xX23xX3xX98xX2axX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX3xX85xX7cxX3xX2xX3xX1xX81xX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX154xX3xXcxX23xX7cxX18xX3xXd3xX81xX3xX7xX2cbxX3xXexXdxX11axX18xX3xX33xX41xX3dxX4xX3xXexX21x5454xX4xX1xX3xXexXa6xX3xXdaxX31x7a6dxX3xa4c0xX2aexX86xX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xa019xX3xX4xX77xX4xX3xX4xb3fbxXbxX154xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX23xX68xXadxX3xXbxX16axX10xX18xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX96xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX18xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX18exXdxX68xXexX1xX193xX3xX195xX2xX29xXbxXe0xX19axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX193xX3xX1a4xX2xX2axXbxXe0xX19axXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX193xX56xX56xXdxX154xXd3xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX154xX85xX18xX56xX18xX10xX18exX7xX56xX2xX9bxX1a4xX29xX56xX2xX98xXcaxX68xX98xX2xX195xX1a4xX2axX1ecx85bdxXexX43axX1ecxX1a4xX9bxX9bxX5xX2axX154xX1e5xXbxX10xX19xX1e9xX21xX9xX29xX29xX43axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX19xX26xX18xX3xX29xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xX4axX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xXcxX21xX6xX23xX3xXexXdxX11axX18xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xXe0xXc6xXadxX3xX68xX295xX18xX19xX3xX18xX1xX7cxX3xX6dxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX1xXdexX3xXcxX21xX26xX18xX3xXcxX1xXdexX3x758dxXdxX30xX18xX3xb7f9xX3xX1xX81xX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX3xX6dxX3xXexX2c3xX3xX68xXc6xX18xX3xXbxX1xX2cbxX3xX29xX4axX3xXbxX1xX41xX42xX18xX19xX3xX2a7xX6xX96xX3xX16xX17xX18xX19xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX23xX68xXadxXaxX12xXcxX21xX6xX23xX3xXexXdxX11axX18xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX85xX7cxX3xXex698fxX18xX19xX3x80a0xX31xX7cxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX77xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX33xX86xX18xX1xX4axX3xX30cxXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xX4xX77xX4xX3xX4xX3b1xXbxX3xX6dxX3xXexX1xXdexX3xXe0xXe1xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xX4xX1x693cxX4xX3xX96xXa6xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX33xX86xX18xX1xX3xX33xXe1xX3xX4xX2faxX3xX33xX41xX3dxX4xX3xX4xX1xX39xX3xX6dxX3xXbcxX1xX6xX18xX19xX3xXexX21xX6xX18xX19xX3xX1xX27bxX18xX19axX3xX33xX17xX18xX19xX3xXexX1xX42xXdxX3xX96xX23xX18xX19xX3xX96xX31xX2cbxX18xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX81xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXex7d63xX4xX3xX18xX39xX3xX5xX295xX4xX3xX85xX41xX3dxXexX3xX545xX31xX6xX3xXbcxX1xX2faxX3xXbcxX1xX95xX18xX4axX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX21xXdxX343xX18xX3xXbcxXdxX18xX1xX3xXexXbdxX3xX33xX343xX3xXexX1xX23xX77xXexX3xX18xX19xX1xX48xX23xX154xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX21xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX105xX18xX3xX545xX31xX6xX18xX193xX0xX56xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4e9xXexX1xX31xX96xXd3xX4e9xX6xX18xX68xX4e9xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX2xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbcxXbdxX3xX4xX1xX23xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xXd3xX23xX96xX3xX96xX86xX18xXaxX3xX1xX21xX10x5ee1xX9xXaxX56xX18xX1xXdxXbxX4e9xX4xX6xX31xX4e9xXadxX10xX31xX4e9xXexX1xX31xX23xX18xX19xX56xX1xX6xX4e9xXexXdxX18xX1xX4e9xXexX21xX6xX23xX4e9xX2xX2axX2axX4e9xXexX21xXdxX10xX31xX4e9xX68xX23xX18xX19xX4e9xX1xX23xX4e9xXexX21xX23xX4e9xX7xXdxX18xX1xX4e9xXbcxX10xX4e9xX4xX1xX23xX4e9xX18xX6xX18xX4e9xX18xX1xX6xX18xX4e9xXd3xX23xX96xX4e9xX96xXdxX18xX56xX2xXcaxX2xX9bxX1a4xX9bxX154xX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX19xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX56xX96xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX98xX2axX56xX18xX10xX18exX7xX56xX2xX9bxX1a4xX1a4xX56xX2xX98xX9bxX68xX29xX2xX2axX98xX29xX2xX29xXexX43axX2xX98xX2axX43axX5xX2axX154xX1e5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX19xX26xX18xX3xX29xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xX4axX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX85xX12xX0xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX2xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbcxXbdxX3xX4xX1xX23xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xXd3xX23xX96xX3xX96xX86xX18xXaxX3xX1xX21xX10xX6c3xX9xXaxX56xX18xX1xXdxXbxX4e9xX4xX6xX31xX4e9xXadxX10xX31xX4e9xXexX1xX31xX23xX18xX19xX56xX1xX6xX4e9xXexXdxX18xX1xX4e9xXexX21xX6xX23xX4e9xX2xX2axX2axX4e9xXexX21xXdxX10xX31xX4e9xX68xX23xX18xX19xX4e9xX1xX23xX4e9xXexX21xX23xX4e9xX7xXdxX18xX1xX4e9xXbcxX10xX4e9xX4xX1xX23xX4e9xX18xX6xX18xX4e9xX18xX1xX6xX18xX4e9xXd3xX23xX96xX4e9xX96xXdxX18xX56xX2xXcaxX2xX9bxX1a4xX9bxX154xX1xXexX96xXaxX12xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX2xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbcxXbdxX3xX4xX1xX23xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xXd3xX23xX96xX3xX96xX86xX18xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xb5abxX77xX18xX19xX3xXcaxX56xX2xX2xX4axX3xXexXb4xXdxX3xXe0xXe1xX3xX14xX31xXc6xX18xX3xX1bxX81xX4xX3xXedxX16axX6xX18xX3xX1bxX81xX4xXf5xX4axX3xX16xX81xXdxX3xX16axX1x6e9fxX3xXexX1xX4dxXbxX3xX33xX10fxX3xXexcb5cxX18xX1xX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXexX2c3xX3xX4xX1xX71xX4xX3xXexX21xX6xX23xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbcxXbdxX3xX68xX295xX3xX77xX18xX3xX39bx5f1dxX1xc205xX18xX19xX3xX18xX19xXa6xX6xX3xXexX1xX41xX27bxX18xX19xX3xXexX390xX4xX1xX3xX85xX7cxX3xX19xXdxd294xX96xX3xXexX1xXdxX343xX31xX3xX18xX1xX8f5xX18xX19xX3xXexX77xX4xX3xX33xX81xX18xX19xX3xXd3xX3b1xXexX3xX5xX3dxXdxX3xX33xX2cbxXdxX3xX85x8959xXdxX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xXd3xX23xX96xX3xX96xX86xX18xX3xX18xX95xX96xX3xX98xX2axX2xX9bxX3aaxX3xX4xX1xX23xX3xX2xX1a4xX3xX18xX19xX41xX42xXdxX154xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX85xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a7xX1xXdxX11axX31xX3xXbxX1xX26xX18xX3xX545xX31xX7cxX3x8890xX3xX18xX19xX1xX1cxX6xX3xX68xX7cxX18xX1xX3xXexX541xX18xX19xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xX16axXb3xX16axX16axX56xX68xXdxX23xXe0xXdxX18xX3xXexXb4xXdxX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xXaxX3xX1xX21xX10xX6c3xX9xXaxX56xX18xX1xXdxXbxX4e9xX4xX6xX31xX4e9xXadxX10xX31xX4e9xXexX1xX31xX23xX18xX19xX56xX18xX1xXdxX10xX31xX4e9xXbxX1xX6xX18xX4e9xX545xX31xX6xX4e9xXadxX4e9xX18xX19xX1xXdxX6xX4e9xX68xX6xX18xX1xX4e9xXexX6xX18xX19xX4e9xX18xX6xX18xX4e9xX18xX1xX6xX18xX4e9xX4xX68xX4xX4xX4e9xX68xXdxX23xXe0xXdxX18xX4e9xXexX6xXdxX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX18xX1xX56xX2xX43axX43axX2xX2axX2axX154xX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX19xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX56xX96xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX98xX2axX56xX18xX10xX18exX7xX56xX2xX9bxX1ecxX2xX56xX2xX2axXcaxX68xX98xX2xX1a4xX29xX43axX1ecxX2xXexX1ecxX195xX1a4xX43axX5xX2xX4e9xX2xX1a4xXcaxX68xX98xX2xX1ecxX2axX9bxX1ecxX1ecxXexX1a4xX43axXcaxX1ecxX9bxX5xX2axX154xX1e5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX19xX26xX18xX3xX29xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xX4axX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX85xX12xX0xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a7xX1xXdxX11axX31xX3xXbxX1xX26xX18xX3xX545xX31xX7cxX3xX9c7xX3xX18xX19xX1xX1cxX6xX3xX68xX7cxX18xX1xX3xXexX541xX18xX19xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xX16axXb3xX16axX16axX56xX68xXdxX23xXe0xXdxX18xX3xXexXb4xXdxX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xXaxX3xX1xX21xX10xX6c3xX9xXaxX56xX18xX1xXdxXbxX4e9xX4xX6xX31xX4e9xXadxX10xX31xX4e9xXexX1xX31xX23xX18xX19xX56xX18xX1xXdxX10xX31xX4e9xXbxX1xX6xX18xX4e9xX545xX31xX6xX4e9xXadxX4e9xX18xX19xX1xXdxX6xX4e9xX68xX6xX18xX1xX4e9xXexX6xX18xX19xX4e9xX18xX6xX18xX4e9xX18xX1xX6xX18xX4e9xX4xX68xX4xX4xX4e9xX68xXdxX23xXe0xXdxX18xX4e9xXexX6xXdxX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX18xX1xX56xX2xX43axX43axX2xX2axX2axX154xX1xXexX96xXaxX12xX2a7xX1xXdxX11axX31xX3xXbxX1xX26xX18xX3xX545xX31xX7cxX3xX9c7xX3xX18xX19xX1xX1cxX6xX3xX68xX7cxX18xX1xX3xXexX541xX18xX19xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xX16axXb3xX16axX16axX56xX68xXdxX23xXe0xXdxX18xX3xXexXb4xXdxX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX16xX41xX970xX18xX19xX3xX33xXbdxX18xX3xX18xX19xX7cxXadxX3xX39bxX2aexX86xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xX4xX1xX3b1xXexX3xX33xX81xX4xX3xX96xX7cxX31xX3xX68xX6xX3xX4xX6xX96xX3aaxX3xXedxX2xX2axX56xXcaxXf5xX3xX85xX7cxX3xXbcxe2c2xX3xX18xXdxX30xX96xX3xX29xXcaxX3xX18xX95xX96xX3xX18xX19xX7cxXadxX3xXcxX1xX94bxX96xX3xX1x7f42xX6xX3xX68xX6xX3xX4xX6xX96xX3xX6dxX3xX2aexXdxX30xXexX3xX2a7xX6xX96xX4axX3xX7xX77xX18xX19xX3xX195xX56xXcaxX4axX3xX16xX81xXdxX3xX2a7xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xX4xX1xX3b1xXexX3xX33xX81xX4xX3xX68xX6xX3xX4xX6xX96xX56xX68xXdxX23xXe0xXdxX18xX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXexX970xXdxX3xXexX1xX95xX96xX3xX1xX10fxXdxX4axX3xXexX541xX18xX19xX3xX545xX31xX7cxX3xX4xX77xX4xX3xX18xXb4xX18xX3xX18xX1xXc6xX18xX3xX4xX2faxX3xX1xX23xX7cxX18xX3xX4xX94bxX18xX1xX3xX33xX541xX4xX3xXd3xXdxX30xXexX3xXbcxX1xX2faxX3xXbcxX1xX95xX18xX3xXexX21xX105xX18xX3xX33xXdexX6xX3xXd3xX7cxX18xX3xXcxX14xX3xaec7x705exX3xe81axX18xX1xX3xX85xX7cxX3xX1xX31xXadxX30xX18xX3xXd13xXd14xX3xXd16xX18xX1xX154xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX85xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd0xXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xXexX900xX18xX1xX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXbcxX1xX6dxXdxX3xX4xX2a3xX18xX19xX3xX18xX1xX7cxX3xX33xXb4xXdxX3xX33xX23xX7cxX18xX3xXbcxXbdxXexX3xX4xX1xX23xX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX1xX21xX10xX6c3xX9xXaxX56xX18xX1xXdxXbxX4e9xX4xX6xX31xX4e9xXadxX10xX31xX4e9xXexX1xX31xX23xX18xX19xX56xX31xXadxX4e9xXd3xX6xX18xX4e9xX96xXexXexX545xX4e9xXexXdxX18xX1xX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX18xX1xX4e9xXbcxX1xX23xXdxX4e9xX4xX23xX18xX19xX4e9xX18xX1xX6xX4e9xX68xX6xXdxX4e9xX68xX23xX6xX18xX4e9xXbcxX10xXexX4e9xX4xX1xX23xX4e9xX1xX23xX4e9xX18xX19xX1xX10xX23xX56xX2xX43axX1a4xX98xX1a4xX98xX154xX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX19xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX56xX96xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX98xX2axX56xX18xX10xX18exX7xX56xX2xX9bxX98xX1ecxX56xX2xX98xXcaxX68xX29xX2xX2axX1ecxX98xX1a4xX1a4xXexX195xX1a4xX1a4xX1ecxX5xX2xX2axX4e9xX2xX1ecxXcaxX68xX29xX2xX2axX2xX2axX29xX1a4xXexX195xX1a4xX98xX9bxX2axX5xX2axX154xX1e5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1xX3xXexX21xX6xX23xX3xX19xX26xX18xX3xX29xX2axX2axX3xXexX21xXdxX30xX31xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xX18xX19xX41xX42xXdxX3xX18xX19xX1xX48xX23xX4axX3xX4xX4dxX18xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX85xX12xX0xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd0xXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xXexX900xX18xX1xX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXbcxX1xX6dxXdxX3xX4xX2a3xX18xX19xX3xX18xX1xX7cxX3xX33xXb4xXdxX3xX33xX23xX7cxX18xX3xXbcxXbdxXexX3xX4xX1xX23xX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xXaxX3xX1xX21xX10xX6c3xX9xXaxX56xX18xX1xXdxXbxX4e9xX4xX6xX31xX4e9xXadxX10xX31xX4e9xXexX1xX31xX23xX18xX19xX56xX31xXadxX4e9xXd3xX6xX18xX4e9xX96xXexXexX545xX4e9xXexXdxX18xX1xX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX18xX1xX4e9xXbcxX1xX23xXdxX4e9xX4xX23xX18xX19xX4e9xX18xX1xX6xX4e9xX68xX6xXdxX4e9xX68xX23xX6xX18xX4e9xXbcxX10xXexX4e9xX4xX1xX23xX4e9xX1xX23xX4e9xX18xX19xX1xX10xX23xX56xX2xX43axX1a4xX98xX1a4xX98xX154xX1xXexX96xXaxX12xXd0xXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xXexX900xX18xX1xX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXbcxX1xX6dxXdxX3xX4xX2a3xX18xX19xX3xX18xX1xX7cxX3xX33xXb4xXdxX3xX33xX23xX7cxX18xX3xXbcxXbdxXexX3xX4xX1xX23xX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX21xX23xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX8c9xX77xX18xX19xX3xX2xX1a4xX56xX195xX4axX3xXexXb4xXdexX3xXe0xXe1xX3xX16ax596cxX96xX3xXdaxX31xX6xX18xX3xXedxX16axXfbdxX96xX3xX14xX31xXadxX105xX18xXf5xX4axX3xXd0xXadxX3xXd3xX6xX18xX3xXd7xXcxXcxXdaxX3xXexX900xX18xX1xX3xX16xX7cxX3xXcxX1cxX18xX1xX3xXexX2c3xX3xX4xX1xX71xX4xX3xX5xX2abxX3xXbcxX1xX6dxXdxX3xX4xX2a3xX18xX19xX3xX85xX7cxX3xXd3xX7cxX18xX3xX19xXdxX6xX23xX3xXexXdxX11axX18xX3xX1xX39xX3xXexX21xX3dxX3xXe0xXc6xXadxX3xX18xX1xX7cxX3xX33xXb4xXdxX3xX33xX23xX7cxX18xX3xXbcxXbdxXexX3xX4xX1xX23xX3xX1xX81xX3xX18xX19xX1xX48xX23xX154xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX85xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX31xX5xX12xX0xX68xXdxX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX85xX12xX0xX56xX68xXdxX85xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd16xX31xXexX1xX23xX21xXaxX12xXcxX1xX31xX3xX16x8de4xX18xX19xX3x9712xX3xX16axXfbdxX96xX3xX16xX7cxX0xX56xXbxX12
Thu Hằng – Cẩm Hà