Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tài sản công dân
(Baohatinh.vn) - Khoảng 11 giờ trưa nay (30/3), các tổ công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an T.P Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản công dân.
cb3dxf298x1178dxd417xff35x144f0x113b0x123e7xe1e6xX7xfc2ax12867x13ee2xd321xef27xf4bfxX5x12f64xXaxX3xX7xXexd7edxX5xX10xX9xXaxXexX10x11e2fxXex10277xX6xX5xXdx14b63x141f3x13657xX3xef56xe25axX7xXexXdx14e1cxX15xXaxd746x1032axfb10xXexX3xdd61xX1x134a1xX23xX3xX4xfbbexXbxX3xd84bx12632xXdxX3xXexdfd8x109ccxX23xX22xX3xX4xX1xXdx13267xd78bxX3xX3cxe32cx1170fxXexX3xXex11e52xXdxX3xX7x1245axX23xX3xX4x127d8xX23xX22xX3x14717xecddxX23xX0xee3fxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e51xX10xX6xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex110efxX1xX4dxX56xX23xX22xX3xX2xX2xX3xX22xXdxdd8cxX3xXex13104xX41xX6xX3xX23xX6xX15xX3x12cf0x10d5dxe5f8xX62xXabx14b97x14f88xX3xX4xd127xX4xX3xXexe117xX3xX4xX5axX23xX22xX3xXexXb3xX4xX3xef26xX5axX23xX22xX3xX6xX23xX3xXex152d5xX23xX1xX3xX71xX52xX3xXcxd079xX23xX1xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX42xXbxX3x13eecx10414xXdxX3xXc2xX5axX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcxd9b0xf099xX3xX71xX52xX3xXcxXd3xX23xX1xX3xXexX1x12557xX4xX3xX1xXdxed49xX23xX3xX5xXffxX23xX1xX3xd308xX30xXexX3xX33xX1xX35xX23xX3xX4xX39xXbxX3xX4ax148f5xXexX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX41xX42xX23xX22xX3xX4x12cb6xX3xX1xX52xX23xX1xX3xXe0xXdxX3xX4xX1xXdxX49xX4axX3xX3cxX4dxX4exXexX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX23xX3xX4xX5axX23xX22xX3xX5exX5fxX23xXedxX0xX62xXbxX2exX0xXexX6xX107xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX107xX4dxXa2xX5exX10xXa2xX9xXaxXacxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXa2xXaxX3xf8e8xXdxX5exXexX1xX9xXax11d40xXacxXacxXaxX2exX0xXexX107xX4dxX5exX15xX2exX0xXexXa2xX2exX0xXexX5exX2exX0xX6xX3xX1xXa2xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX62xX62xX6xX5exX4axXdxX23xXedxX107xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXedxXe0xX23xX62xX4dxX2bxX4xX33xX10xX5exXdxXexX4dxXa2xX62xX10xX5exXdxXexX4dxXa2xX62xXaxX2exX0xXdxX4axX22xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX62xX62xXdxXedxX107xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXedxXe0xX23xX62xX23xX10xX18exX7xX62xX2xd925xX2xXabxX62xX2xXacxX201xX5exXabxX2xXabxX2xX201xXacxXacxXexX2xXacxX201xX2xX2xX2xX5xXacxXedxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dx104c4xX4axX6xX22xX10xXaxX3xX62xX2exX0xX62xX6xX2exX0xX62xXexX5exX2exX0xX62xXexXa2xX2exX0xXexXa2xX2exX0xXexX5exX2exX0xX6xX3xX1xXa2xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX62xX62xX6xX5exX4axXdxX23xXedxX107xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXedxXe0xX23xX62xX4dxX2bxX4xX33xX10xX5exXdxXexX4dxXa2xX62xX10xX5exXdxXexX4dxXa2xX62xXaxX2exX0xXdxX4axX22xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX62xX62xXdxXedxX107xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXedxXe0xX23xX62xX23xX10xX18exX7xX62xX2xX201xX2xXabxX62xX2xXacxX201xX5exXabxX2xXabxX2xX201xXacxXacxXexX2xXacxX201xX2xX2xX195xX5xX2xXedxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX227xX4axX6xX22xX10xXaxX3xX62xX2exX0xX62xX6xX2exX0xX62xXexX5exX2exX0xX62xXexXa2xX2exX0xX62xXexX107xX4dxX5exX15xX2exX0xX62xXexX6xX107xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX4dxX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exe056xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX23xX22xX3xX107xf4f1xX3xX107xX30xXexX3xX5xX52xX3x14e2axX22xX27xX15x13178xX23xX3xXcxX27xX39xX23xX3x11a26xcd8dxX23xX22xX3xXaaxXexX1xX41xX9fxX23xX22xX3xX22x13e40xXdxX3xX5xX52xX3xX338xX339xX23xX22xX3xX5exX41xX42xX4xXafxXb0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23x121f0xX4axX3xX2x134a5x108a9x152a8xXb0xX3xX4xX41xX3xXexXa2x1257fxX3xXexX4exXdxX3xX7xX3dxX3xX23xX1xX52xX3xX195xX362xXabxXb0xX3xXbxX1xX41xX9fxX23xX22xX3xX32cxX6xX4axX3xX71xX52xXb0xX3xXcxXeexX3xX71xX52xX3xXcxXd3xX23xX1xXedxX0xX62xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX4dxX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX318xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX23xX22xX3xX3cx11361xX3xX4xX123xX3xX23xX1xXdxd669xX27xX3xXexXdxX3dcxX23xX3xXb3xX23xX3xXexXdxX3dcxX23xX3xX7xXfaxX3xXe0xX3dcxX3xX4xXb3xX4xX3xXexX115xXdxX3xXexXa2xX115xX4axX3xX4xX41xXe1xXbxXb0xX3xX4xX1xXdxX49xX4axX3xX3cxX4dxX4exXexX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX23xX3xX4xX5axX23xX22xX3xX5exX5fxX23xXedxX0xX62xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX4dxX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXc2x13e2bxX3xfb5bxX27xX6xX23xX3xX4xX5axX23xX22xX3xX6xX23xX3xX3cxX3d4xX3xXb3xXbxX3xX22xXdxX56xXdxX3xX338xX339xX23xX22xX3xX5exX41xX42xX4xX3xXe0xX3dcxX3xXcxXa2xX4exXdxX3xXexX4exX4axX3xX22xXdxX6xX4axX3xXc2x12045xX27xX3xX318xX5axX23xX22xX3xX3cxd130xX3xXbxX1xe6d3xX4xX3xXe0xX496xX3xX4xX5axX23xX22xX3xXexXb3xX4xX3xX3cxXdxX3dcxX27xX3xXexXa2xX6xXedxX0xX62xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfeb7xX27xXexX1xX4dxXa2xXaxX2ex109c3xX27xX6xX23xX22xX3x123a8xXb3xX23xX22xX0xX62xXbxX2e
Quang Sáng