Tai nghe True Wireless giá rẻ dễ mua, dễ hỏng
Tai nghe True Wireless giá vài trăm nghìn đồng, dùng lâu sẽ có hiện tượng tiếng bên to bên nhỏ, kết nối chập chờn.
3295xc899xc375x49afx5f72xd292x9d57x386axd543xX7x426fx4995x8d81xc970xc6cax7557xX5x6a14xXaxd4d4xXcxX6xXdxX3x8e04x7150xX1xX10xX3xXcx411bx9ce3xX10xX3xad8exXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxce63xX3xX1dxa274xX3xb0aex6c48xX3x5bcfxX1exX6xab00xX3xX31xX32xX3xX1x62ccxX17xX18xX0x5574xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx984exX10xX6xX31xXaxX12xXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xac83x4765xXdxX3xXexX1dxa57fxX34xX3xX17xX18xX1x3bd6xX17xX3xb8b0x9f90xX17xX18xX37xX3xX31x3450xX17xX18xX3xX5x5e07xX1exX3xX7x487axX3xX4x5c63xX3xX1xXdx3ed5xX17xX3xXex9264xaf26xX17xX18xX3xXexXdx7092xX17xX18xX3x93abx5671xX17xX3xXexad95xX3xXa6xXa7xX17xX3xX17xX1xX3dxX37xX3x48d2xXa2xXexX3xX17x433cxXdxX3xX4xX1xcfccxXbxX3xX4xX1xbd16xX17x9a8axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc89axXabxX31x6655xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX34x8e68xXexX3xX1xX97xX3xXexX1xXbbxX17xX18xX3xX4xX1xX1exXdaxXa7xX17xX3xX71x6f21xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3x75fcxX3xX50xX72xX3x8790xXe3xXdxX37xX3xXex8df3xX17xX18xX3xX7xXbbxX3xX7x4f50xX17xX3xXbxX1x8a0bxX34xX3xXcxX1dxX1exX10xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xXexc01exXdxX3xXexX1x329bxX3xXexX1dxX9bxXc5xX17xX18xX3x6891xXdxX97xXexX3xX107xX6xX34xX3xXexX1dxXabxX17xX18xX3xX17xX77xX34xX3x7c02x7907xX14cxX14dxX3xX80x3704xX3xX1x6281xX17xX3xX2xX14dxX14dxX3xX34x948dxX1exX37xX3xX4xX1xXdxXa2xX34xX3x797cxX14dxbb19xX3xX7xXbbxX3xX17xX72xXdaxX3xX5xX72xX3xX17xX1xX93xX34xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX37xX3xXex3f69xX3xX2xX3xX80xXa2xX17xX3xX14cxX3xXexX1dxXdxX97xX1exX3xX80xX81xX17xX18xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx586dxX10xX17xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xb5b1xXdaxX3xX5xX6xX1bdxXdxX10xX31xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX41xX41xXdxXc7xXa6xX6xXabxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc7xX71xX17xX41xX17xX10x378dxX7xX41xX14cxX14dxX2x4269xX41xX2xX14cxcfbaxX31xd691xX14cxX2xX1ecxX1eaxX167x49b9xXexX1e6xX1eaxX1e6xX1eaxX5xX2xXc7xXbxX17xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX1exX6xX37xX3xX31xX32xX3xX1xX3dxX17xX18xXaxX3xX31xX6xXexX6x6d14xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xb02axX41xX41xXdxX2xX238xX7xXabxX1xXabxX6xXc7xX71xX17xX10xX4xX31xX17xXc7xX17xX10xXexX41xX14cxX14dxX14cxX14dxX41xX14dxX167xX41x5f62xX14dxX41xX7xX4xX1dxX10xX10xX17xX238xX7xX1xXabxXexX238xX14cxX14dxX14cxX14dxX238xX14dxX167xX238xX262xX14dxX238xX6xXexX238xX2xX2xX238xX167xX238xX262xX262xX2xX262xX238xX1ecxbc8axX1ecxX167xX238xX2xX1ecxX1eaxX1eaxX14cxX14cxX1f2xX167xX2xX1f2xXc7xXbxX17xX18x45bfxX1e0xX9xX1f2xX1eaxX14dx5766xX1xX9xX14dxX2a2xd015xX9xX2xX14dxX14dxX2a2xX31xXbxX1dxX9xX2xX2a2x64c5xXdxXexX9xX4xX1dxXabxXbxX2a2xX7xX9xX17x732dx8d42x5dd1xaf4axX262x3d21xX1xX31x50d0xbe12x96c3xX28ax58a6xX34xX1dx36b4xX6x7de1x4605xX1f2xX18xXaxX3xX31xX6xXexX6xX238xX5xX5xX238xX7xXexX6xXexX1exX7xX9xXaxX5xXabxX6xX31xX10xX31xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxXabxX17xXaxX12xXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXb6xX1x8301xX17xX18xX3xX31xX8cxXdaxX3xX17xX1xX3dxX3xX18xca0dxX17xX3xXb6xXdx56b1xX1exX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX17xX18xX72xXdaxX3xX4xX72xX17xX18xX3xXbxX1xX10dxX3xXa6xXdxXa2xX17xX3xX102xX3xX139xXdxX97xXexX3xX107xX6xX34xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX12xX107xXa2xX1exX3xXbxX1xX8cxX17xX3xXb6xX1xb556xX4xX3xX18xXdxX2cxX3xX1xX155xX17xX3xX14cxX3xXexX1dxXdxX97xX1exX3xX80xX81xX17xX18xX3xXexXc0xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX9bxX155xX17xX18xX3xX1xXdxX97xX1exX3xX8cxX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX2a7xX1exX10xX17xX3xXexX1xX1exXe3xX4xX37xX3xX17xX1xX9bxX3x3402xX10xX17xX17xX1xX10xXdxX7xX10xX1dxX37xX3xXd7xX2a2xX2c4xX37xX3xX2c7xXd7xX2c8xX37xX3xX2c7xX6xXa6xX1dxX6xX37xX3x847dxX1exX31xXdxXabxX3xXcxX10xX4xX1xX17xXdxX4xX6xX37xX3xX3bfxXabxX17xXdaxX37xX3xX3bfxX6xX34xX7xX1exX17xX18xXc7xXc7xXc7xX37xX3xXex6bc9xX34xX3xX31xX9bxd3c1xXdxX3xX5xX12bxXdxX3xX1dx4a57xXexX3xXbxX1x3d95xX4xX3xXexX12bxXbxX3xX71xX72xX3xX1dxXe3xX17xX18xX3xX5xX404xX17xXc7xX3xXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX4xX93xX3xXexX1xX325xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX72xX17xX1xX3xX262xX3xX17xX1xX93xX34xX243xX3xX3bfxX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xX4xa892xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX152xX17xX18xX3xX8cxX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX37xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX71xX404xXdxX3xX17xX1xd9a6xX17xX18xX3xX4xX2cxXdxX3xX2a7xX1exX10xX17xX3xXexX1xX1exXe3xX4xX37xX3xX17xX1xX9bxX3xX3bfxXabxX1exX5xX37xX3xX3bfxXb6xX1exX5xX5xX4xX6xX17xX31xXdaxX37xX3xX3bfxXabxX1exX17xX31xX2c0xX6xX18xXdxX4xX3xX1xX6xXdaxX3xX2cbxX10xX2b3xX1exX17xX4xX37xX3xX2c0xX10xX10xX3xX3dcxX1exX31xXdxXabxXc7xXc7xXc7xb01dxX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xX4xX459xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX152xX17xX18xX3xXbxX1xcc34xX3xXb6xXdxX97xX17xX3xX80xXdxX97xX17xX3xXexX1xXabxX12bxXdxX3xX17xX1xX9bxX3xX2d0xXdxX6xXabxX34xXdxX37xX3xX3dcxX17xXb6xX10xX1dxX37xX3x8476xX10xX34xX6xX2d1xX37xX3xX50xXabxX4xXabxXc7xXc7xXc7xX3xX71xX72xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX7xX6xXabxX3xX4xX1x887fxXbxX37xX3xX17xX1xX2cxXdxX3xXb6xXdxX325xX1exX3xX31xX2cxX17xX18xX3xX37xX3xXexXa7xX17xX3xX18xX320xXdxX3xX4xX459xX6xX3xX3dcxXdxX1dxd01dxXabxX31xX7xXc7xX3xX2c0xXe3xXexX3xX7xXbbxX3xX34xX15dxX1exX3xX18xXdxX2cxX3xXexX183xX3xX14cxX14dxX14dxXc7xX14dxX14dxX14dxX37xX3xX262xX14dxX14dxXc7xX14dxX14dxX14dxX3xX80xX81xX17xX18xX37xX3xX17xX1xX9bxX17xX18xX3xX1xX3ffxX1exX3xX1xXa2xXexX3xX80xXf7xX1exX3xX4xX1xX9bxX6xX3xX80xXa2xX17xX3xX2xX3xXexX1dxXdxX97xX1exX3xX80xX81xX17xX18xXc7xX3xX107xX1xX93xX34xX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xXexX1xX411xX3xXa6xX6xX3xXexX1xX9bxXc5xX17xX18xX3xX80xX9bxX9cxX4xX3xXa6xX2cxX17xX3xXexX1dxXa7xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1dxX6xX17xX18xX3xXexX1xX9bxX155xX17xX18xX3xX34xX12bxXdxX3xX80xXdxX97xX17xX3xXexc5d4xXc7xX3xX2c0xXe3xXexX3xX7xXbbxX3xX34xXabxX31xX10xX5xX3xX80xX12bxXexX3xX31xXabxX6xX17xX1xX3xX7xXbbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xXa6xX7dxX17xX1xX3xX18xX3ffxX17xX3xX17xX18xX1xX7dxX17xX3xX4xX1xXdxXa2xX4xX3xX34x62a3xXdxX3xXexX1xX2cxX17xX18xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX6xX17xX1xX3xX107xX18xX1exXdaxX32xX17xX3xX54fxX1xX9bxX155xX17xX18xX37xX3xX34xXe3xXexX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xXb6xXdxX17xX1xX3xX31xXabxX6xX17xX1xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX5xX8cxX1exX3xX17xX77xX34xX3xX102xX3xX50xX72xX3xX107xXe3xXdxX37xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX4xXc0xX17xX3xX71xX404xXdxX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xXexXdxXa7xX1exX3xX31xX87xX17xX18xX3xX17xX1xX40cxXexXc7xX3xX2cbxX87xX3xX18xXdxX2cxX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX4xX6xXabxX37xX3xX4xX1xX374xX17xX18xX3xX71xX15dxX17xX3xX4xX93xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xXex82aaxX17xX1xX3xX17xX77xX17xX18xX37xX3xX34xX6xX17xX18xX3xX5xX12bxXdxX3xXexX1dxX115xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX97xX34xX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX31xX8cxXdaxX3xX34xX404xXdxX3xX34xX2fxX3xX4xX1xXabxX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xX31xX87xX17xX18xX3xX80xXdxX97xX17xX3xXexX1xXabxX12bxXdxX3xXbxX1xX10dxX3xXexX1xX313xX17xX18xXc7xX3xX107xX1xX1exX3xX4xX3ffxX1exX3xX4xX459xX6xX3xX17xX1xX47exX17xX18xX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xX17xX72xXdaxX3xX5xX72xX3xXexX1xX6xXdaxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXabxX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX31xX8cxXdaxX3xXexX1dxX1exXdaxXf7xX17xX3xXexX1xXbbxX17xX18xX37xX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX4xX3ffxX17xX3xX4xX1xX40cxXexX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xX8cxX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX6xXabxX3xX4xX40cxXbxX3xX71xX72xX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX34xX1exXbbxX17xX3xX80xX3ffxX1exX3xXexX9bxX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xXexXdxXf7xX17xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX12xXcxX1exXdaxX3xX17xX1xXdxXa7xX17xX37xX3xX7x65c7xX3xX80xX6xX3xX31xX12bxX17xX18xX3xXb6xX1xXdxXa2xX17xX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xX130xX3xXexX1dxX9bxXc5xX17xX18xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX102xX3xX139xXdxX97xXexX3xX107xX6xX34xX3xXb6xX1xX2cxX3xX1xX625xX17xX3xX5xXabxX12bxX17xXc7xX3xXcxX1xX10xXabxX3xX6xX17xX1xX3xX54fxX1xX9bxX155xX17xX18xX37xX3xX4xX1xX40cxXexX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xX8cxX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX71xX72xX3xXb6xXa2xXexX3xX17xXbbxXdxX3xX4xX459xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX34xX15dxX1exX3xX18xXdxX2cxX3xX71xX72xXdxX3xXexX1dxX77xX34xX3xX17xX18xX1xX7dxX17xX3xX80xX81xX17xX18xX3xX4xX93xX3xX7xX7f0xX3xX4xX1xXa7xX17xX1xX3xX5xX97xX4xX1xX3xX5xX404xX17xX3xX71xX404xXdxX3xX18xXdxX2cxX3xXexXdxXf7xX17xX3xX2xX3xX238xX3xX14cxX3xXexX1dxXdxX97xX1exX3xX80xX81xX17xX18xXc7xX3xXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX4xX3ffxX17xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX2d1xX5ecxX3xX5x73d6xX37xX3xXb6xXa2xXexX3xX17xXbbxXdxX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX31xX8cxXdaxX3xXexXbbxXexX3xX80xX325xX3xX18xXdxX47exX3xX10dxX17xX3xX80xX130xX17xX1xX3xX71xX404xXdxX3xX17xX18xX1exX81xX17xX3xXbxX1xX2cxXexXc7xX3xX2cexX1xX313xX17xX18xX3xX6e7xXexX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX7xX5ecxX3xX31xX4e5xX17xX18xX3xX34xXe3xXexX3xXexX1xXc5xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX7xX90xX3xX4xX93xX3xX1xXdxX97xX17xX3xXexX9bxX9cxX17xX18xX3xXexXdxXa2xX17xX18xX3xXa6xXa7xX17xX3xXexXabxX37xX3xXa6xXa7xX17xX3xX17xX1xX3dxX37xX3xX1xX6xXdaxX3xX1dxX404xXexX3xX8cxX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX12xX107xX18xXabxX72xXdxX3xX1dxX6xX37xX3xX4xX2cxX4xX3xX34xX15dxX1exX3xX31xX9bxX404xXdxX3xX2xX3xXexX1dxXdxX97xX1exX3xX80xX81xX17xX18xX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX2d1xX411xX17xX18xX3xX80xX2cxX17xX18xX3xX80xX325xX3xX17xX18xX1xX10xX3xX17xX1xX12bxX4xX3xX71xX7dxX3xX4xX1xX40cxXexX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xX4xX459xX6xX3xX4xX1xX374xX17xX18xX3xXb6xX52bxX34xX3xX1xX155xX17xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX4xX93xX3xX31xX8cxXdaxX37xX3xX31xXabxX3xX17xX1xX72xX3xX7xX115xX17xX3xX2d1xX1exX40cxXexX3xXbxX1xX115xXdxX3xX1xXdaxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX3ffxX17xX3xX8cxX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX37xX3xXa6xX87xX3xX80xa5e3xXbxX3xX71xX72xXabxX3xX71xXdxX97xX4xX3xXexX1xXa7xX34xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX6e7xX17xX1xX3xX17xX77xX17xX18xX3xXb6xXa2xXexX3xX17xXbbxXdxX37xX3xXbxXdxX17xXc7xX3x7acdxX107xXa2xX1exX3xX31xX87xX17xX18xX3xX80xX325xX3xX4xX1xX155xXdxX3xX18xX6xX34xX10xX3xX1xX6xXdaxX3xX2d1xX10xX34xX3xXbxX1xXdxX34xX37xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xX31xX87xX17xX18xX3xX17xXa7xX17xX3xXexX1dxX2cxX17xX1xX3xX17xX1xX47exX17xX18xX3xX34xXabxX31xX10xX5xX3xX17xX72xXdaxX37xX3xX31xXabxX3xXexX1xX9bxXc5xX17xX18xX3xX80xXe3xX3xXexX1dxX32xX3xXexX6e7xX17xX3xX1xXdxX97xX1exX3xX5xX404xX17xX37xX3xX18xX8cxXdaxX3xX1dxX6xX3xX1xXdxX97xX17xX3xXexX9bxX9cxX17xX18xX3xX1xX7dxX17xX1xX3xXexX1dxX9bxX404xX4xX37xX3xXexXdxXa2xX17xX18xX3xX7xX6xX1ex50c7xX37xX3xX6xX17xX1xX3xX54fxX1xX9bxX155xX17xX18xX3xX17xX93xXdxXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1bdxXdaxX3xX5xX6xX1bdxXdxX10xX31xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX41xX41xXdxXc7xXa6xX6xXabxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc7xX71xX17xX41xX17xX10xX1e0xX7xX41xX14cxX14dxX2xX1e6xX41xX2xX14cxX1eaxX31xX1ecxX14cxX2xX1ecxX1eaxX167xX1f2xXexX28axX28axX14cxX5xX14cxXc7xX2c2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX1exX6xX37xX3xX31xX32xX3xX1xX3dxX17xX18xXaxX3xX31xX6xXexX6xX238xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX243xX41xX41xXdxX2xX238xX7xXabxX1xXabxX6xXc7xX71xX17xX10xX4xX31xX17xXc7xX17xX10xXexX41xX14cxX14dxX14cxX14dxX41xX14dxX167xX41xX262xX14dxX41xXexX6xXdxX238xX17xX18xX1xX10xX238xXexX1dxX1exX10xX238xX1e0xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX238xX2xX238xX1ecxX1e6xX28axX1ecxX238xX2xX1ecxX1eaxX1eaxX14cxX14cxX1f2xX167xX2xX1e6xXc7xX2c2xXbxX18xX29cxX1e0xX9xX1f2xX1eaxX14dxX2a2xX1xX9xX14dxX2a2xX2a7xX9xX2xX14dxX14dxX2a2xX31xXbxX1dxX9xX2xX2a2xX2b3xXdxXexX9xX4xX1dxXabxXbxX2a2xX7xX9xX107xX2c9xX139xX2c7xX14cxX107xX28axX2d0xX14cxX50xX1e6xX1ex6808xX31xX1a7xX1xX2b3xX10xX2b3xX2bfxXb6xX18xXaxX3xX31xX6xXexX6xX238xX5xX5xX238xX7xXexX6xXexX1exX7xX9xXaxX5xXabxX6xX31xX10xX31xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxXabxX17xXaxX12xX107xX1xXdxXf7xX1exX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX37xX3xX18xXdxX2cxX3xX71xX72xXdxX3xXexX1dxX77xX34xX3xX17xX18xX1xX7dxX17xX3xX80xX81xX17xX18xX3xX17xX1xX9bxX17xX18xX3xX4xX93xX3xXexX6e7xX17xX1xX3xX17xX77xX17xX18xX3xXexX9bxX155xX17xX18xX3xXexX7f0xX3xX3dcxXdxX1dxX54fxXabxX31xX7xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX12xX107xX18xX9bxXc5xXdxX3xX34xX1exX6xX3xXexXbbxXexX3xX1xX155xX17xX3xX4xX115xX3xX71xX15dxX17xX3xX17xXa7xX17xX3xX5xX7f0xX6xX3xX4xX1xX320xX17xX3xX1xX72xX17xX18xX3xX4xX93xX3xXexX1xX9bxX155xX17xX18xX3xX1xXdxX97xX1exX3xX80xX9bxX9cxX4xX3xX80xX115xX34xX3xXa6xX115xXabxX37xX3xX71xX7dxX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX4xX3ffxX17xX3xX31xX87xX17xX18xX3xXbxXdxX17xXc7xX3xX107xXa2xX1exX3xXb6xXdxX325xX1exX3xX31xX2cxX17xX18xX3xX2a7xX1exX2cxX3xX17xX1xX3dxX37xX3xX17xXa7xX17xX3xX80xXe3xX3xXa6xXf7xX17xX3xX71xX72xX3xXexX1exX10dxXdxX3xXexX1xX320xX3xX4xX459xX6xX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xX7xX90xX3xXb6xX52bxX34xX37xX3xX31xX32xX3xXexX1dxX4e5xX4xX3xXexX1dxc1eexX4xX3xX1xX155xX17xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXexX1xX313xX17xX18xX3xXexX1xX9bxXc5xX17xX18xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX12xXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXb6xX1xX313xX17xX18xX3xX31xX8cxXdaxX3xX17xX1xX3dxX3xX18xX320xX17xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xXa6xXa4fxXexX3xX80xX3ffxX1exX3xX2d1xX1exX40cxXexX3xX1xXdxX97xX17xX3xX102xX3xX139xXdxX97xXexX3xX107xX6xX34xX3xXexX183xX3xX17xX77xX34xX3xX14cxX14dxX2xX1e6xX37xX3xXb6xX1xXdxX3xX3dcxXbxXbxX5xX10xX3xXexX1exX17xX18xX3xX1dxX6xX3xX3dcxXdxX1dxX54fxXabxX31xX7xXc7xX3xXcxX1exXdaxX3xX17xX1xXdxXa7xX17xX37xX3xX80xX8cxXdaxX3xX5xX72xX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xX80xXa4fxXexX3xXexXdxXf7xX17xX3xX6e7xXexX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xX7xXa4fxX34xX3xX80xX9bxX9cxX4xX37xX3xX71xX7dxX3xX18xXdxX2cxX3xXexX183xX3xX1ecxX3xX80xXa2xX17xX3xX1f2xX3xXexX1dxXdxX97xX1exX3xX80xX81xX17xX18xXc7xX3xX1a7xX1exXbbxXdxX3xX14cxX14dxX2xX1eaxX37xX3xX3dcxXdxX1dxX54fxXabxX31xX7xX3xX71xX15dxX17xX3xX5xX72xX3xXa6xXdxX325xX1exX3xXexX9bxX9cxX17xX18xX3xX4xX459xX6xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xXexX12bxXdxX3xX139xXdxX97xXexX3xX107xX6xX34xX3xX71xX7dxX3xX7xXbbxX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xX34xXabxX31xX10xX5xX3xX31x5de4xX17xX18xX3xX17xX72xXdaxX3xX4xX1x4887xX3xXexX1dxXa7xX17xX3xX80xX3ffxX1exX3xX17xX18xX93xX17xX3xXexX6xXdaxXc7xX3xX50xXdxX97xX17xX3xXexX12bxXdxX37xX3xX7xXbbxX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xX7xX115xX17xX3xXbxX1xX11axX34xX3xX34xX625xXdxX3xX17xX77xX34xX3xXexX77xX17xX18xX3xX18xX40cxXbxX3xX80xX313xXdxXc7xX3xX2c1xXdxX2cxX3xX4xX72xX17xX18xX3xXexX1xX40cxXbxX37xX3xXexX1xX9bxX155xX17xX18xX3xX1xXdxX97xX1exX3xX4xX72xX17xX18xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exXc7xX0xX41xXbxX12xX0xX31xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX31xXaxX12xX0xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxXa7xX17xX3xX2a7xX1exX6xX17xX243xX0xX41xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX238xXexX1xX1exX34xXa6xX238xX6xX17xX31xX238xX7xX6xXbxXabxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXabxX2cxX3xX1dxX6xX3xX7xX5ecxX3xX31xX4e5xX17xX18xX3xX18xX1xXa2xX3xX2d1xX10xX3xX313xX3xXexX313xX3xX5xX12bxXdxX3xX4xX93xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xX80xXdxXf7xX1exX3xXbxX1xX115xXdxX3xX5xX9bxX1exX3xX8f2xX3xX80xXa2xX17xX3xX71xXc0xXdaxXaxX3xX1xX1dxX10xX2b3xX9xXaxX41xX2d1xX10xX41xX1xXabxX6xX238xX1dxX6xX238xX7xX1exX238xX31xX1exX17xX18xX238xX18xX1xX10xX238xX2d1xX10xX238xXabxX238xXexXabxX238xX5xX6xXdxX238xX4xXabxX238xX17xX1xXdxX10xX1exX238xX31xXdxX10xX1exX238xXbxX1xX6xXdxX238xX5xX1exX1exX238xXdaxX238xX31xX10xX17xX238xX71xX6xXdaxX41xX2xX28axX14dxX1eaxX1eaxX1f2xXc7xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX41xX34xX10xX31xXdxX6xX41xX2xX14cxX14dxX41xX17xX10xX1e0xX7xX41xX14cxX14dxX2xX1f2xX41xX2xX14dxX1ecxX31xX14cxX2xX14dxX167xX1ecxX2xX262xXexX1e6xX14cxX2xX262xX5xX1f2xX238xXa6xXabxX4xX238xX17xX10xX34xX238xX18xX1xX10xX238xX31xX6xX238xX2d1xX10xX238xXabxXc7xX2c2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX1exX6xX37xX3xX31xX32xX3xX1xX3dxX17xX18xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX31xXdxX71xX12xX0xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXabxX2cxX3xX1dxX6xX3xX7xX5ecxX3xX31xX4e5xX17xX18xX3xX18xX1xXa2xX3xX2d1xX10xX3xX313xX3xXexX313xX3xX5xX12bxXdxX3xX4xX93xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xX80xXdxXf7xX1exX3xXbxX1xX115xXdxX3xX5xX9bxX1exX3xX8f2xX3xX80xXa2xX17xX3xX71xXc0xXdaxXaxX3xX1xX1dxX10xX2b3xX9xXaxX41xX2d1xX10xX41xX1xXabxX6xX238xX1dxX6xX238xX7xX1exX238xX31xX1exX17xX18xX238xX18xX1xX10xX238xX2d1xX10xX238xXabxX238xXexXabxX238xX5xX6xXdxX238xX4xXabxX238xX17xX1xXdxX10xX1exX238xX31xXdxX10xX1exX238xXbxX1xX6xXdxX238xX5xX1exX1exX238xXdaxX238xX31xX10xX17xX238xX71xX6xXdaxX41xX2xX28axX14dxX1eaxX1eaxX1f2xXc7xX1xXexX34xXaxX12xX50xXabxX2cxX3xX1dxX6xX3xX7xX5ecxX3xX31xX4e5xX17xX18xX3xX18xX1xXa2xX3xX2d1xX10xX3xX313xX3xXexX313xX3xX5xX12bxXdxX3xX4xX93xX3xX17xX1xXdxXf7xX1exX3xX80xXdxXf7xX1exX3xXbxX1xX115xXdxX3xX5xX9bxX1exX3xX8f2xX3xX80xXa2xX17xX3xX71xXc0xXdaxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX1dxXabxX17xX18xX3xX5xX2cxXdxX3xX2d1xX10xX37xX3xXexX1xXdxXa2xXexX3xXb6xXa2xX3xX4xX459xX6xX3xX18xX1xXa2xX3xX5xX2cxXdxX37xX3xX4xX1xX40cxXexX3xX5xXdxX97xX1exX3xX4xX40cxX1exX3xXexX1xX72xX17xX1xXc7xXc7xXc7xX3xX5xX72xX3xX34xXe3xXexX3xXexX1dxXabxX17xX18xX3xX17xX1xX47exX17xX18xX3xXdaxXa2xX1exX3xXexXbbxX3xX1dxX40cxXexX3xX2a7xX1exX6xX17xX3xXexX1dxX320xX17xX18xX3xX80xXbbxXdxX3xX71xX404xXdxX3xX34xX625xXdxX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xX5xX2cxXdxX3xX2d1xX10xXc7xX3xXcxX1exXdaxX3xX17xX1xXdxXa7xX17xX37xX3xX1xXdxX97xX17xX3xX17xX6xXdaxX3xXexX1xX7dxX3xX6e7xXexX3xX17xX18xX9bxXc5xXdxX3xX4xX1xX374xX3xX8f2xX3xXexX404xXdxX3xX80xXdxXf7xX1exX3xX17xX72xXdaxXc7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX31xXdxX71xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX50xX3xXexX1dxX1exX10xX3xX2c0xX2bfxX2c8xX2cexX3xX459xX17xX18xX3xX1xXe3xX3xX2xX14dxX14dxXc7xX14dxX14dxX14dxX3xX5xXdaxX3xX7xX47exX6xX3xX4xX1xXabxX3xX5xX7f0xX4xX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xXbxX1xXf02xX17xX18xX37xX3xX4xX1xXbbxX17xX18xX3xX31xX130xX4xX1xX3xX1a7xXabxX71xXdxX31xX238xX2xX28axX3xX102xX3xX50xX72xX3xXcx6f20xX17xX1xXaxX3xX1xX1dxX10xX2b3xX9xXaxX41xX17xX1xXdxXbxX238xX4xX6xX1exX238xXdaxX10xX1exX238xXexX1xX1exXabxX17xX18xX41xXexX1xX238xXexX1dxX1exX10xX238xX34xXdxX5xXb6xX238xX1exX17xX18xX238xX1xXabxX238xX2xX14dxX14dxX238xX14dxX14dxX14dxX238xX5xXdaxX238xX7xX1exX6xX238xX4xX1xXabxX238xX5xX1exX4xX238xX5xX1exXabxX17xX18xX238xXbxX1xXabxX17xX18xX238xX4xX1xXabxX17xX18xX238xX31xXdxX4xX1xX238xX4xXabxX71xXdxX31xX238xX2xX28axX238xXabxX238xX1xX6xX238xXexXdxX17xX1xX41xX2xX1eaxX28axX262xX1eaxX14cxXc7xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX41xX34xX10xX31xXdxX6xX41xX2xX14cxX14dxX41xX17xX10xX1e0xX7xX41xX14cxX14dxX2xX14cxX41xX2xX167xX28axX31xX167xX2xX1f2xX1ecxX262xX1ecxX14dxXexX14cxX2xX1ecxX1ecxX1e6xX5xX14dxXc7xX2c2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX1exX6xX37xX3xX31xX32xX3xX1xX3dxX17xX18xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX31xXdxX71xX12xX0xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX50xX3xXexX1dxX1exX10xX3xX2c0xX2bfxX2c8xX2cexX3xX459xX17xX18xX3xX1xXe3xX3xX2xX14dxX14dxXc7xX14dxX14dxX14dxX3xX5xXdaxX3xX7xX47exX6xX3xX4xX1xXabxX3xX5xX7f0xX4xX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xXbxX1xXf02xX17xX18xX37xX3xX4xX1xXbbxX17xX18xX3xX31xX130xX4xX1xX3xX1a7xXabxX71xXdxX31xX238xX2xX28axX3xX102xX3xX50xX72xX3xXcxX1328xX17xX1xXaxX3xX1xX1dxX10xX2b3xX9xXaxX41xX17xX1xXdxXbxX238xX4xX6xX1exX238xXdaxX10xX1exX238xXexX1xX1exXabxX17xX18xX41xXexX1xX238xXexX1dxX1exX10xX238xX34xXdxX5xXb6xX238xX1exX17xX18xX238xX1xXabxX238xX2xX14dxX14dxX238xX14dxX14dxX14dxX238xX5xXdaxX238xX7xX1exX6xX238xX4xX1xXabxX238xX5xX1exX4xX238xX5xX1exXabxX17xX18xX238xXbxX1xXabxX17xX18xX238xX4xX1xXabxX17xX18xX238xX31xXdxX4xX1xX238xX4xXabxX71xXdxX31xX238xX2xX28axX238xXabxX238xX1xX6xX238xXexXdxX17xX1xX41xX2xX1eaxX28axX262xX1eaxX14cxXc7xX1xXexX34xXaxX12xXcxX50xX3xXexX1dxX1exX10xX3xX2c0xX2bfxX2c8xX2cexX3xX459xX17xX18xX3xX1xXe3xX3xX2xX14dxX14dxXc7xX14dxX14dxX14dxX3xX5xXdaxX3xX7xX47exX6xX3xX4xX1xXabxX3xX5xX7f0xX4xX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xXbxX1xXf02xX17xX18xX37xX3xX4xX1xXbbxX17xX18xX3xX31xX130xX4xX1xX3xX1a7xXabxX71xXdxX31xX238xX2xX28axX3xX102xX3xX50xX72xX3xXcxX1328xX17xX1xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX1a7xX1xXdxXf7xX1exX3xX17xX6xXdaxX3xd0d1xX14cxX1f2xX41xX262x546exX37xX3xXexX12bxXdxX3xXexX1dxX4e5xX3xX7xX102xX3x90b1xXdaxX3xXa6xX6xX17xX3xX2c0xXda7xXexX3xXexX1dxXc0xX17xX3xXcxX10dxX3xX2a7xX1exXbbxX4xX3xXexXf0cxX17xX1xX3xX50xX72xX3xXcxX1328xX17xX1xX37xX3xX80xX12bxXdxX3xX31xXdxX97xX17xX3xXcxXc0xXbxX3xX80xXabxX72xX17xX3xXcxX50xX3xXexX1dxX1exX10xX3xX2c0xX2bfxX2c8xX2cexX3xX80xX152xX3xXexX1dxX6xXabxX3xX459xX17xX18xX3xX1xXe3xX3xX5xX7f0xX4xX3xX5xX9bxX9cxX17xX18xX3xXbxX1xXf02xX17xX18xX37xX3xX4xX1xXbbxX17xX18xX3xX31xX130xX4xX1xX3xX1a7xXabxX71xXdxX31xX238xX2xX28axX3xX2xX14dxX14dxXc7xX14dxX14dxX14dxX3xX5xXdaxX3xX7xX47exX6xX3xXexX9bxX155xXdxXc7xX3xXcxXdxXa2xXbxX3xX17xX1xXc0xX17xX3xX1xX625xX3xXexX1dxX9cxX3xX4xX93xX3xX54fxX1xX93xX3xX1a7xX1xX459xX3xXexX130xX4xX1xX3x996fxXd7xX107xX2cbxX3xXexXf0cxX17xX1xX3xX2cbxX9bxX155xX17xX18xX3xXcxX40cxXexX3xXcxX1xXa4fxX17xX18xX3xX71xX72xX3xX1a7xX1xX459xX3xXexX130xX4xX1xX3xX1643xXd7xX2c0xXcxXcx9b5fxX3xXexXf0cxX17xX1xX3xX50xX72xX3xX139xX77xX17xX3xX50xX87xX17xX18xXc7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX31xXdxX71xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXa2xXexX3xX7xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX115xX17xX1xX37xX3xXdxX54fxX1xXabxX17xX10xX3xX80xX6xX17xX18xX3xX1xX9bxX404xX17xX18xX3xXexX404xXdxX3xX7xX34xX6xX1dxXexXbxX1xXabxX17xX10xX3xXa6xX7dxX17xX1xX3xX31xX8cxX17xXaxX3xX1xX1dxX10xX2b3xX9xXaxX41xXexX1xXdxX10xXexX238xXa6xXdxX238xX7xXabxX41xX1xX10xXexX238xX7xX6xX17xX18xX238xX4xX1xX6xX17xX1xX238xXdxXbxX1xXabxX17xX10xX238xX31xX6xX17xX18xX238xX1xX1exXabxX17xX18xX238xXexXabxXdxX238xX7xX34xX6xX1dxXexXbxX1xXabxX17xX10xX238xXa6xXdxX17xX1xX238xX31xX6xX17xX41xX2xX1eaxX1e6xX262xX14dxX167xXc7xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX41xX34xX10xX31xXdxX6xX41xX2xX14cxX14dxX41xX17xX10xX1e0xX7xX41xX14cxX14dxX14dxX1e6xX41xX2xX14dxX1eaxX31xX2xX14dxX1eaxX1ecxX28axX14cxX2xXexX167xX167xX1eaxX1eaxX14dxX5xX14dxXc7xX2c2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xXdxX3xX17xX18xX1xX10xX3xXcxX1dxX1exX10xX3xX21xXdxX1dxX10xX5xX10xX7xX7xX3xX18xXdxX2cxX3xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX1exX6xX37xX3xX31xX32xX3xX1xX3dxX17xX18xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX31xXdxX71xX12xX0xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXa2xXexX3xX7xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX115xX17xX1xX37xX3xXdxX54fxX1xXabxX17xX10xX3xX80xX6xX17xX18xX3xX1xX9bxX404xX17xX18xX3xXexX404xXdxX3xX7xX34xX6xX1dxXexXbxX1xXabxX17xX10xX3xXa6xX7dxX17xX1xX3xX31xX8cxX17xXaxX3xX1xX1dxX10xX2b3xX9xXaxX41xXexX1xXdxX10xXexX238xXa6xXdxX238xX7xXabxX41xX1xX10xXexX238xX7xX6xX17xX18xX238xX4xX1xX6xX17xX1xX238xXdxXbxX1xXabxX17xX10xX238xX31xX6xX17xX18xX238xX1xX1exXabxX17xX18xX238xXexXabxXdxX238xX7xX34xX6xX1dxXexXbxX1xXabxX17xX10xX238xXa6xXdxX17xX1xX238xX31xX6xX17xX41xX2xX1eaxX1e6xX262xX14dxX167xXc7xX1xXexX34xXaxX12xX50xXa2xXexX3xX7xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX115xX17xX1xX37xX3xXdxX54fxX1xXabxX17xX10xX3xX80xX6xX17xX18xX3xX1xX9bxX404xX17xX18xX3xXexX404xXdxX3xX7xX34xX6xX1dxXexXbxX1xXabxX17xX10xX3xXa6xX7dxX17xX1xX3xX31xX8cxX17xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX1dxXabxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX2cexX1xX313xX17xX18xX3xX4xX1xXf0cxX3xX18xXdxX2cxX3xXa6xX2cxX17xX37xX3xX4xX1xXdxXa2xX17xX3xX5xX9bxX9cxX4xX3xXbxX1xX6e7xX6xX3xX7xX6xX1exX3xX4xX459xX6xX3xX3dcxXbxXbxX5xX10xX3xX34xX404xXdxX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xX40cxXdaxX3xX1xX320xX3xX80xX6xX17xX18xX3xX34xX1exXbbxX17xX3xXdxX54fxX1xXabxX17xX10xX3xXbxX1xX10dxX3xXa6xXdxXa2xX17xX3xX1xX155xX17xX3xXa6xX6xXabxX3xX18xXdxXc5xX3xX1xXa2xXexXc7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX31xXdxX71xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX1exX5xX12xX0xX31xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX41xX31xXdxX71xX12xX0xX41xX31xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXabxX31xXdaxXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2d1xXexX238xX6xX5xXdxX18xX17xX243xX3xX1dxXdxX18xX1xXexX4cbxXaxX12xX0xX10xX34xX12xXcxX1xX10xXabxX3xX2c9xX139xX107xX0xX41xX10xX34xX12xX0xX41xXbxX12