Cánh gà rang lá chanh thơm lừng cả nhà khen ngon
Cánh gà thơm mùi lá chanh, tỏi, cay cay mùi ớt, ăn cùng cơm nóng hoặc làm món nhậu đều ngon.
9661xc448xedd6xe80ax107e9xae8dx108cexe66fxff68xX7xe56exc2b1xb8bax9984xc0a2xcaaaxX5xa936xXaxc3dbxc7fdxfc86xd871xX1xX3xf202xa1f0xX3xdecexX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xc01exabdcxX3xX5xa932xX15xX18xX3xX4x119d7xX3xX15xX1xX19xX3xb3f6xX1xX10xX15xX3xX15xX18xb344xX15xX0xf48axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e4exX10xX6xf5f3xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2cx10347xXdxX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1x10d3fxX3xXexec46xXdxX72xX3xX4xX6xbf85xX3xX4xX6xX7bxX3xX2cxX67xXdxX3xfff2xXexX72xX3x117b0xX15xX3xX4xX67xX15xX18xX3xX4xX2bxX2cxX3xX15x9d96xX15xX18xX3xX1xX41xfe7dxX4xX3xX5xX19xX2cxX3xX2cxX96xX15xX3xX15xX1xc0d1xf509xX3x118c0xe57exXaaxX3xX15xX18xX41xX15x11c4exX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f87xX41xX56xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xec6dxX18xXaaxX7bxa5c3xX15xX3xX5xXdxc50bxXaax9955xX3xX0xX44xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xaf4axX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXddxX3x9adfxXfdx9b3dxX3xX4xX1xXdxa822xX4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3x109bdxX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexe4f8xX2bxXdxXddxX3xX3axX1xX41xX34xX15xX18xX3xbcc0xXfdxfa87xX3xX5xX14xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3xXcxX75xXdxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3xb0adxXexX3x119aaxX89xX2cxX3xX15xX1xX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3x119a5xXdxX6xX3xaf22xffd9xX3xbb84xX15xX132xX85xX4xX3xX2cxd5c0xX2cxX72xX3xXacxX132x9b74xX15xX18xX72xX3xXexX132xX2bxX15xX18xX3xX85xXexX72xX3xX15xX132xX85xX4xX3xX4x11ab2xXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xd6adxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX3xX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX2cxXddxX3xX0xX44xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXdxX18xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb4xX178xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX19axX15xX44xX15xX10xa2adxX7xX44xX2x9d1cx108a9xX240xX44xX2xc39exbe33xX56xX2xX2xX2xX245xX108xX108xX2xXexX10axX13exX108xX240xX5xX2xXb4xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX23cxXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX245xX245xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXc4xX132xX85xX4xX3xX2xXddxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxd37fxX6xX3xX7x108c0xX4xX1xX72xX3xX4xX1a4xXexX3xX5xX19xX2cxX3xX108xX72xX3xX132xX85xXbxX3xX19axX85xXdxX3xee70xXexX3xX2cxXaaxX1bfxXdxX3xX19axX19xX3xX1xX2cbxXexX3xXexXdxXd6xXaaxXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3xf8a3xX1xX6xX3xX4xX1x1015bxX15xX3xX7xX1bfxXexXddxX3xX18x103d7xX2cxX3xX241xX3xX2cxXaaxf7e6xX15xX18xX3xXacxX132xX1aaxX15xX18xX72xX3xX108xX3xX2cxXaaxX324xX15xX18xX3xX15xX132xX85xX4xX3xX2cxX1a4xX2cxX72xX3xX2xX44xX241xX3xX2cxXaaxX324xX15xX18xX3xX178xd5eaxXexX3xX15xX18x10873xXexX72xX3xX241xX3xX2cxXaaxX324xX15xX18xX3xX15xX132xX85xX4xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX72xX3xX241xX3xX2cxXaaxX324xX15xX18xX3xXexX132xX2bxX15xX18xX3xX85xXexX3xX19axX19xX3xXbxX1x10d1dxX15xX3xX85xXexX3xX178xX89xX2cxX3xX15xX1xX75xX3xX19axX19xX41xXb4xX3xXd2xX10fxX2cxX3xX4xX96xX3xX19axX19bxX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX15xX18xX351xXexX3xX5xX19xX3xXacxX132xe996xX4xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXdxX18xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb4xX178xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX19axX15xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX241xX240xX44xX2xX245xX246xX56xX2xX2xX2xX245xX108xX108xX2xXexX108xX13exX2xX246xX5xX241xXb4xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX23cxXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX245xX245xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXc4xX132xX85xX4xX3xX241xXddxX3xX13xX1xX41xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX19axX19xX41xX3xX56xX37fxXaaxX3xX4xX1xXdxXd6xX15xX3xX18xXdxbd44xX15xX3xX5xXd6xX15xX3xX1bxX31dxXdxX3xX19axX85xXexX3xX1bxX6xX3xXacxd7ffxX3xX1bxX14xX41xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3xXc4xX1a4xX4xX3xX4xX1xX34xX41xX3xX3axX1xX14xX4xX3xX4xX1xX41xX3xX19axX19xX41xX3xX2e3xXexX3xX56xX37fxXaaxX3xX19axX19xX41xX3xX4xX1xXdxXd6xX15xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXacxX10fxX15xX3xX3axX1xXdxX3xX5xX14xX3xXexX1bxX41xX15xX18xX3xX18xXdxX48fxX15xX3xX5xXd6xX15xX3xXexX1xa586xX3xX5x9c40xX7bxX3xX1bxX6xX3xX5xXdxXadxX15xX72xX3xXacxX4a2xX3xX5x100a6xXaaxX3xX5xX14xX3xX4xX1xXaaxX7bxX4a2xX15xX3xX2cxX19xXaaxX3xX15xX51exXaaxXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3xXcxXdxX10fxXbxX3xXex116e8xX4xX3xX19axX85xXdxX3xX4xX1xX34xX41xX3xXacxX96xX3xXexX6xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX2bxX2cxX3xXbxX1xX37fxX15xX3xXexX75xXdxX3xX1bxX31dxXdxX3xX4xX1xX41xX3xX15xX132xX85xX4xX3xX7xX1bfxXexX3xX19axX19xX41xX3xX15xX50exXaaxX3xX19axX85xXdxX3xX5xX2c7xX6xX3xX15xX1xX75xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXfdxX3xX13xX1xX41xX3xXbxX1xX37fxX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX19axX19xX41xX3xXacxX34xX41xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX72xX3xXexX1xX50exX7bxX3xX7xX1bfxXexX3xX14xX41xX3xXacxXadxXaaxX3xX178xXd6xX15xX3xX15xX18xX41xX19xXdxX3xXexX1xX50bxX3xX178xX75xX3xX1bxX6xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXdxX18xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb4xX178xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX19axX15xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX241xX240xX44xX2xX245xX246xX56xX2xX2xX2xX245xX108xX108xX2xXexb0a4xX13exX246xX2xX5xX108xXb4xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX23cxXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX245xX245xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxXaxX12xXc4xX132xX85xX4xX3xX108xXddxX3xX13xX1xX41xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xXacx11695xX6xX72xX3xX178xX75xX3xXbxX1xX37fxX15xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXacxc256xX3xX4xX1xXdxXd6xX15xX3xX5xXd6xX15xX3xX2cxX9cxXexX72xX3xX89xX15xX3xX4xX67xX15xX18xX3xX4xX2bxX2cxX3xX1xX41xX9cxX4xX3xX5xX19xX2cxX3xX2cxX96xX15xX3xX15xX1xXa9xXaaxXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb4xX178xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX19axX15xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX241xX240xX44xX2xX245xX246xX56xX2xX2xX2xX245xX108xX108xX2xXexX13exX5xX10axXb4xa91exXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX23cxXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX245xX245xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX41xX56xX7bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xXaaxX2cxX178xX3xX56xX1xXdxX56xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX23cxXdxX56xXexX1xXddxX3xX13exX2xX64bxXbx10f9ex104f1xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexXddxX3xX10axX2xX245xXbxX7f5xX7f6xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX44xX44xXdxXb4xX178xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX19axX15xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX241xX240xX44xX2xX245xX246xX56xX2xX245xX240xX64bxX13exX108xX108xXexX241xX240xX2xX140xX5xX245xXfdxX13exX13exX246xX13exX241xX13exX246xX245xXfdxX108xX13exX140xX240xX140xX140xX241xX64bxX10axX2xX245xXb4xX75axXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX19axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXd6xX15xX3x989exXaaxX6xX15xXddxX0xX44xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xXaaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfdxXexX1xXaaxX2cxX178xXfdxX6xX15xX56xXfdxX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd2xX18xX19xX7bxX3xX4xXaaxX1bfxXdxX3xXexXaaxX37fxX15xX72xX3xX2cx10a40xX3xX5xX19xX2cxX3xXacxX67xXdxX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX2cxX3xX15xX18xcf53xX3xX19axX19bxX3xX15xX18xX351xXexX3xXexX1xX19bxXexX3xXexX1xX2bxX2cxX3xXbxX1xf83exX4xXaxX3xX1xX1bxX10xfae2xX9xXaxX44xX2cxX10xXfdxX178xX10xX44xX15xX18xX6xX7bxXfdxX4xXaaxX41xXdxXfdxXexXaaxX6xX15xXfdxX2cxX10xXfdxX5xX6xX2cxXfdxX56xXaaxXdxXfdxX18xX6xXfdxX1bxXdxX2cxXfdxX15xX18xXaaxXfdxX19axXdxXfdxX15xX18xX41xXexXfdxXexX1xXdxXexXfdxXexX1xX41xX2cxXfdxXbxX1xXaaxX4xX44xX2xX140xX64bxX10axX241xX140xXb4xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX2cxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX241xX245xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX241xX13exX44xX2xX245xX246xX56xX13exX241xX241xX108xX246xX10axX246xXexX108xX108xX241xX10axX5xX2xX245xXfdxX13exX64bxX2xX13exX140xX64bxX241xX246xXfdxX64bxX10axX241xX246xX246xX13exX108xX246xX13exX241xX64bxXb4xX75axXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX19axX12xX0xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd2xX18xX19xX7bxX3xX4xXaaxX1bfxXdxX3xXexXaaxX37fxX15xX72xX3xX2cxX90cxX3xX5xX19xX2cxX3xXacxX67xXdxX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX2cxX3xX15xX18xX91fxX3xX19axX19bxX3xX15xX18xX351xXexX3xXexX1xX19bxXexX3xXexX1xX2bxX2cxX3xXbxX1xX935xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX93cxX9xXaxX44xX2cxX10xXfdxX178xX10xX44xX15xX18xX6xX7bxXfdxX4xXaaxX41xXdxXfdxXexXaaxX6xX15xXfdxX2cxX10xXfdxX5xX6xX2cxXfdxX56xXaaxXdxXfdxX18xX6xXfdxX1bxXdxX2cxXfdxX15xX18xXaaxXfdxX19axXdxXfdxX15xX18xX41xXexXfdxXexX1xXdxXexXfdxXexX1xX41xX2cxXfdxXbxX1xXaaxX4xX44xX2xX140xX64bxX10axX241xX140xXb4xX1xXexX2cxXaxX12xXd2xX18xX19xX7bxX3xX4xXaaxX1bfxXdxX3xXexXaaxX37fxX15xX72xX3xX2cxX90cxX3xX5xX19xX2cxX3xXacxX67xXdxX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX2cxX3xX15xX18xX91fxX3xX19axX19bxX3xX15xX18xX351xXexX3xXexX1xX19bxXexX3xXexX1xX2bxX2cxX3xXbxX1xX935xX4xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXd2xX18xX19xX7bxX3xX4xXaaxX1bfxXdxX3xXexXaaxX37fxX15xX3xX1bxX34xX15xX1xX3xX1bxX324xXdxX72xX3xX178xX2cbxX15xX3xX4xX96xX3xXexX1xX4a2xX3xX15xX50exXaaxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX2cxX96xX15xX3xXacxX67xXdxX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX2cxX3xX15xX18xX91fxX3xX19axX19bxX72xX3xX19axX2fxX6xX3xX15xX18xX41xX15xX3xX19axX2fxX6xX3xX178xf816xX3xX56xX132xdf25xX15xX18xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX19axX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX196xXdxX48fxX15xX3xX18xXdxX48fxX15xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xX51exX15xX3xX18xX19xX3xX7xX1bfxXexX3xXcxX1xX14xXdxX3xX15xX18xX41xX15xX3xf72bxX8bexXaaxXd6xX15xX3xX5xX1bfxXdxX3xX19axXadx11b8exXaxX3xX1xX1bxX10xX93cxX9xXaxX44xX2cxX10xXfdxX178xX10xX44xX18xXdxX41xX15xXfdxX18xXdxX41xX15xXfdxX4xX1xXaaxX6xXfdxX4xX1xXaaxX6xXfdxX4xX1xX6xX15xXfdxX18xX6xXfdxX7xX41xXexXfdxXexX1xX6xXdxXfdxX15xX18xX41xX15xXfdxX8bexXaaxX10xX15xXfdxX5xX41xXdxXfdxX19axX10xX44xX2xX140xX10axX241xX241xX245xXb4xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX2cxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX241xX245xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX241xX108xX44xX2xX245xX246xX56xX10axX241xX241xX241xX2xX2xX241xXexX13exX10axX2xX245xX5xX240xXfdxX4xX41xX41xX3axX7bxXfdxX1bxX10xX4xXdxXbxX10xXfdxX4xX41xX19axX10xX1bxXfdxX1bxXb4xX75axXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX19axX12xX0xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX196xXdxX48fxX15xX3xX18xXdxX48fxX15xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xX51exX15xX3xX18xX19xX3xX7xX1bfxXexX3xXcxX1xX14xXdxX3xX15xX18xX41xX15xX3xXbbdxX8bexXaaxXd6xX15xX3xX5xX1bfxXdxX3xX19axXadxXbc9xXaxX3xX1xX1bxX10xX93cxX9xXaxX44xX2cxX10xXfdxX178xX10xX44xX18xXdxX41xX15xXfdxX18xXdxX41xX15xXfdxX4xX1xXaaxX6xXfdxX4xX1xXaaxX6xXfdxX4xX1xX6xX15xXfdxX18xX6xXfdxX7xX41xXexXfdxXexX1xX6xXdxXfdxX15xX18xX41xX15xXfdxX8bexXaaxX10xX15xXfdxX5xX41xXdxXfdxX19axX10xX44xX2xX140xX10axX241xX241xX245xXb4xX1xXexX2cxXaxX12xX196xXdxX48fxX15xX3xX18xXdxX48fxX15xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xXaaxX6xX3xX4xX1xX51exX15xX3xX18xX19xX3xX7xX1bfxXexX3xXcxX1xX14xXdxX3xX15xX18xX41xX15xX3xXbbdxX8bexXaaxXd6xX15xX3xX5xX1bfxXdxX3xX19axXadxXbc9xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX1xXd6xX2cxX3xX2cxX34cxXexX3xX178xXdxX10fxX15xX3xXexX50exXaaxX3xX2cxX85xXdxX3xX4xX1xX41xX3xX2cxX96xX15xX3xX4xX1xX51exX15xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX41xX3xbc20xX15xX18xX3xX7f5xX6dfxX3xX15xX1xX51exX2cxX3xX15xX1xXdxX3xX2cxX67xX6xX3xX15xX96xX15xX18xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX19axX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX1xX50exXbxX3xX18xX19xX3xX178xdc27xX15xX18xX3xX2cxXaaxX1bfxXdxX3xX1xX2cbxXexX3xX4xb4c5xX4xX3xX2cxXadxX2cxX3xX19axX19xX3xX15xX18xX351xXexX3xXexX1xX19bxXexX72xX3xXdc1xX15xX18xX3xX7f5xX6dfxX3xXacxXdxX3xXacxX51exXaaxX3xX4xX91fxX15xX18xX3xX2cxXaaxX1bfxX15xX3xX19axXadxXaxX3xX1xX1bxX10xX93cxX9xXaxX44xX2cxX10xXfdxX178xX10xX44xX4xX6xX4xX1xXfdxX1xX6xXbxXfdxX18xX6xXfdxX178xX6xX15xX18xXfdxX2cxXaaxX41xXdxXfdxX1xX6xXexXfdxX4xXaaxX4xXfdxX2cxX10xX2cxXfdxX19axX6xXfdxX15xX18xX41xXexXfdxXexX1xXdxXexXfdxX41xX15xX18xXfdxX7f5xX6xXfdxX56xXdxXfdxX56xX6xXaaxXfdxX4xXaaxX15xX18xXfdxX2cxXaaxX41xX15xXfdxX19axX10xX44xX2xX140xX245xX13exX108xX13exXb4xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX44xX2cxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX241xX245xX44xX15xX10xX23cxX7xX44xX2xX240xX2xX108xX44xX2xX245xX246xX56xX2xX241xX2xX241xX246xX241xX108xXexX13exX245xX140xX246xX5xX241xXfdxX4xX6xX4xX1xXfdxX5xX6xX2cxXfdxX2cxX41xX15xXfdxX18xX6xXfdxX1xX6xXbxXb4xX75axXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX15xX18xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX19xX3xX3axX1xX10xX15xX3xX15xX18xX41xX15xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX19axX12xX0xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX1xX50exXbxX3xX18xX19xX3xX178xXe04xX15xX18xX3xX2cxXaaxX1bfxXdxX3xX1xX2cbxXexX3xX4xXe12xX4xX3xX2cxXadxX2cxX3xX19axX19xX3xX15xX18xX351xXexX3xXexX1xX19bxXexX72xX3xXdc1xX15xX18xX3xX7f5xX6dfxX3xXacxXdxX3xXacxX51exXaaxX3xX4xX91fxX15xX18xX3xX2cxXaaxX1bfxX15xX3xX19axXadxXaxX3xX1xX1bxX10xX93cxX9xXaxX44xX2cxX10xXfdxX178xX10xX44xX4xX6xX4xX1xXfdxX1xX6xXbxXfdxX18xX6xXfdxX178xX6xX15xX18xXfdxX2cxXaaxX41xXdxXfdxX1xX6xXexXfdxX4xXaaxX4xXfdxX2cxX10xX2cxXfdxX19axX6xXfdxX15xX18xX41xXexXfdxXexX1xXdxXexXfdxX41xX15xX18xXfdxX7f5xX6xXfdxX56xXdxXfdxX56xX6xXaaxXfdxX4xXaaxX15xX18xXfdxX2cxXaaxX41xX15xXfdxX19axX10xX44xX2xX140xX245xX13exX108xX13exXb4xX1xXexX2cxXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xX1xX50exXbxX3xX18xX19xX3xX178xXe04xX15xX18xX3xX2cxXaaxX1bfxXdxX3xX1xX2cbxXexX3xX4xXe12xX4xX3xX2cxXadxX2cxX3xX19axX19xX3xX15xX18xX351xXexX3xXexX1xX19bxXexX72xX3xXdc1xX15xX18xX3xX7f5xX6dfxX3xXacxXdxX3xXacxX51exXaaxX3xX4xX91fxX15xX18xX3xX2cxXaaxX1bfxX15xX3xX19axXadxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX1bxX41xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xa647xXaaxX1bfxX15xX3xX4xX96xX3xX2cxX96xX15xX3xX18xX19xX3xX1xX50exXbxX3xX15xX18xX41xX15xX72xX3xX178xX2cbxX15xX3xX1xX6dfxX7bxX3xXexX1xX2c7xX3xX14xXbxX3xX56xX550xX15xX18xX3xX4xXdc1xX15xX18xX3xXexX1xX935xX4xX3xXacxX2bxX15xX3xX18xXdxX34xX15xX3xX56xX132xX85xXdxX3xXacxX51exX7bxXb4xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX19axX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xXaaxX5xX12xX0xX56xXdxX19axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX44xX56xXdxX19axX12xX0xX44xX56xXdxX19axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa8dxX41xXaaxX1bxX4xX10xXaxX12xX0xX10xX2cxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXd2xX18xX41xXdxX7xX6xX41xXb4xX15xX10xXexX0xX44xX10xX2cxX12xX0xX44xXbxX12