Kết nối việc làm giúp người “lầm lỡ” tái hòa nhập cộng đồng
(Baohatinh.vn) - Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hiện có 84 người chấp hành xong án phạt tù, đa số đều không có việc làm ổn định. Việc xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống là rất cần thiết.
7662xf434xf034x12886xef86xada4x80f1xc337x8a50xX7xfcddx1265fx8d31x858exc8b7xb6a5xX5x8d2cxXaxdab4xc52exb3aexXexX3x9ed2xd157xXdxX3xa6b7xXdx13e14xX4xX3xX5xd635xd927xX3x10d49xXdx10bcdxXbxX3xX17xX24x1146cx12c85xXdxX3x97a8xX5x1266exX22xX3xX5xcbc9xe6bdxX3xXex78a8xXdxX3xX1x11739xX6xX3xX17xX1xacfbxXbxX3xX4x10909xX17xX24xX3x11f13x10ecexX17xX24xX0x12f91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd3fxX10xX6xb286xXaxX12xXcxX1x9aa0xX3x833fx11242xX3xX13x946cxX3xb124xX17xX1xX3xa8c1xX5exX21xX3xXcx1371cxX17xX1xa300xX3xX1xXdxX1dxX17xX3xX4x13bf9xX3x8ae3x9e3cxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1x12394xXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68x1379bxX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xdc99xXexX3xXexd434xb66axX3xX4axX6xX3xX7xX18xX3xX4ax118a4xfe5bxX3x90b7xX1x10a82xX17xX24xX3xX4xX82xX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3x1028exX17xX3xX4axX66xX17xX1x125eexX3x7ff2xXdxX1dxX4xX3xX68x13bd6x10b98xX3xX61x13ccbxX17xX24xX3xX22xXb4xX3xX1x1405cxX17xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXa6xX3xXc4xX17xX3xX4axX66xX17xX1xX3xX4xXb0xX46xX4xX3xX7xX18xX17xX24xX3xX5xX21xX3xd79cxX8fxXexX3xX4xX31xX17xX3xXexX1xXdxX14xXexXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5f9xX98xX61xXd4xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13161xX10xX17xXexX10xX110xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXax12c93xXdxX61xXexX1xef23xX3x844axX2x11f7fxXbxX68x7e19xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX154xX3xX85xX2xe21exXbxX68xX15bxXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4fxX4fxXdxXcbx8575xX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcbxX1bxX17xX4fxX17xX10xX14fxX7xX4fxbe62xX167xf838x12069xX4fxX2xX85xX156xX61xX18dxX2xX156xX158xX190xX158xX190xXexX190xX190xX158xX167xX2xX5xX167xXcbxcc8axXbxX24xcfdexX110xX9xX2xX156xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX5xX31xX22xX3xX5xX35xX36xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXaxX3xX14fxXdxX61xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX85xX2xX167xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexe8c5xX6xX5xXdxX24xX17xX154xX3xX1a6xXb0xX7xXexXdx9d54xXd4xX15bxXaxX12xX140xX1xXdxXafxXb0xX3xX18dxX190xX4fxX190xXa6xX3xX140xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xXcx95abxX3xX13xX6cxX3xX6exX17xX1xX3xXexXc4xX3xX4xX1xaffbxX4xX3xX1xX46xXdxX3xX17xX24xX1xX66xX3xXexXb0xXd4x114c1xX17xX3xXexX110xXb0xXd4xXafxX17xXa6xX3x84d3xXb0xX39xX17xX3xXexX110xXdxX1dxXexX3xX5xXb0xX42xXexXa6xX3xX4xX39xX4xX3xX1bx11a72xX17xX3xX17bxcdadxX17xX3xXexX1xXdxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX39xX17xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xX7xXd7xX3xX1bxXafxX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xX3xX1bxX21xX3xXex12a04xX6xX3xX4axX21xX22xX3xX5xX8fxXd4xX3x7f1cxX3xXb2xXdxX14xX17xX3xX68xXd3xXd4xX3xX61xXd7xX17xX24xX3xX22xXb4xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xX3xX4xX1xX98xX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xXcbxX3xXcxX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX46xXdxX3xX17xX24xX1xX66xX3xX4xX82xX3xX4axXa1xXdxX3xX61xXdxX1dxX17xX3xX4xX8fxXbxX3x13a4cxXd4xXa6xX3xX4xX1xf7cexX17xX1xX3xX280xXb0xXd4xXafxX17xX3xXexX1xX66xX3xX68xX69xXa6xX3xX22xX46xXexX3xX7xX18xX3xX17bxX6xX17xXa6xX3xX17xX24xX21xX17xX1xX3xX1bxX21xX3xX4axXa1xXdxX3xX61xXdxX1dxX17xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX61xXd3xX17xX3xX4axX69xX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xXcxX110xX98xX17xX24xX3xX17xX1x9568xX17xX24xX3xX17xX296xX22xX3xX280xXb0xX6xXa6xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xXexX39xX4xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xX3xX4axX18xXdxX3xX1bxa7f1xXdxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xX3xX1bxXafxX3xX4axX66xX6xX3xXbxX1xX2bxdf4dxX17xX24xX3xXexX110xX275xX17xX3xX4axX66xX6xX3xX17bxX21xX17xX3xXexX1xX66xX3xX68xX69xX3xX13xX6cxX3xX6exX17xX1xX3xX4axX2bx8a2axX4xX3xX7xXd7xX3xX280xXb0xX6xX17xX3xXexXd3xX22xX3xX4xX350xX6xX3xX4xX8fxXbxX3xX350xXd4xXa6xX3xX4xX1xX356xX17xX1xX3xX280xXb0xXd4xXafxX17xX3xXex945exX3xXexX1xX66xX3xX68xX69xX3xX4axX14xX17xX3xX4xX39xX4xX3xXbxX1xX2bxX2cxX17xX24xXa6xX3xX68xX69xXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xX140xX39xX4xX3xX4axX18xXdxX3xXexX2bxX449xX17xX24xX3xX7xX6xXb0xX3xXb2xX1xXdxX3xX4axX2bxX449xX4xX3xX110xX6xX3xXexXa5xX3xX1bxXafxX3xX4axX66xX6xX3xXbxX1xX2bxX428xX17xX24xX3xX4axXafxXb0xX3xX4axX2bxX449xX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX17xX1xX42xX17xX3xX1bxX21xX3xX5xX21xX22xX3xX4xX39xX4xX3xXexX1xX350xX3xXex959cxX4xX3xX4axX296xX17xX24xX3xXb2xX2daxX3xX1xX46xX3xXb2xX1xc1bdxXb0xXa6xX3xX4xX8fxXbxX3xX4xX1xX266xX17xX24xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX17xX1xXd3xX17xX3xX61xXd3xX17xX3xX1bxX21xX3xX4xX39xX4xX3xX24xXdxX8fxXd4xX3xXexX2cxX3xX5xXdxX275xX17xX3xX280xXb0xX6xX17xX15bxX3xX4axX2bxX449xX4xX3xXexXa1xX98xX3xX4axXdxXafxXb0xX3xXb2xXdxX1dxX17xX3xXexX1xXb0xX42xX17xX3xX5xX449xXdxX3xX4ax105c4xX3xX5xX21xX22xX3xX296xX17xX3xX17xX1xX2bxX3xX1bxX6xXd4xX3xX1bxX18xX17xX3xX4axX558xX3xX7xX29axX17xX3xX68xXb0xX8fxXexXa6xX3xXb2xXdxX17xX1xX3xX61xX98xX6xX17xX1xXa6xX3xX68xXb0xX8fxXexX3xXb2xX1xX504xXb0xX3xX5xX6xX98xX3xX4axX46xX17xX24xX3xX1bxX21xX3xX4xX8fxXbxX3xX110xXb0xX46xX17xX24xX3xX4axX558xX3xX7xX29axX17xX3xX68xXb0xX8fxXexXcbxXcbxXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX17xXexX10xX110xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX61xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX68xX15bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX154xX3xX85xX2xX167xXbxX68xX15bxXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4fxX4fxXdxXcbxX17bxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcbxX1bxX17xX4fxX17xX10xX14fxX7xX4fxX18dxX167xX18fxX190xX4fxX2xX85xX156xX61xX18dxX2x13d3dxX167xX167xX18fxX2xXexX158xX156xX190xX190xX18dxX5xX167xXcbxX1a6xXbxX24xX1a9xX110xX9xX2xX85xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX5xX31xX22xX3xX5xX35xX36xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXaxX3xX14fxXdxX61xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX85xX2xX167xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX12xXcxX110xXb0xX17xX24xX3xXexX39xX3xX12dxXa5xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxXa5xX17xX24xX3xX231xX3xXcxX110xX2bx88f1xX17xX24xX3xX140xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xXcxX258xX3xX13xX6cxX3xX6exX17xX1xX3xX4xXb0xX17xX24xX3xX4xX8fxXbxX3xXexXdfxX17xX1xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xX5xXdxX275xX17xX3xX280xXb0xX6xX17xX3xX4axX14xX17xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX110xXdxX558xX17xX3xX13xXcxX231xX258xX5exXa6xX3xXexXdfxX17xX1xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xX6ex85b8xXcxXcxX3xXexX110xX275xX17xX3xX4axX66xX6xX3xX17bxX21xX17xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX24xXdxX6xX17xX3xX280xXb0xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xXcxXb0xXd4xX3xX17xX1xXdxX275xX17xXa6xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xXexX39xX4xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xX3xX4xX3dxX17xX3xX17xX1xXdxXafxXb0xX3xX1xXa1xX17xX3xX4xX1xX14xXa6xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX17xX1xX42xX17xX3xX4axX2bxX449xX4xX3xX7xXd7xX3xX280xXb0xX6xX17xX3xXexXd3xX22xX3xX4axX26xX17xX24xX3xX22xX266xX4xX3xX4xX350xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8fxXbxXa6xX3xX17xX24xX21xX17xX1xX3xX1bxX21xX3xXexX98xX21xX17xX3xX68xX69xX3xX1xX46xXdxXcbxX3xX5exX98xXa1xXexX3xX4axX46xX17xX24xX3xX280xXb0xX29axX17xX3xX5xX2daxXa6xX3xX24xXdxX39xX98xX3xX61xX4f4xX4xXa6xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX4axX35xX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xX3xX1bxXafxX3xX4axX66xX6xX3xXbxX1xX2bxX428xX17xX24xX3xX4xX1xX350xX3xXd4xX14xXb0xX3xX61xX98xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xX2bxX449xX17xX24xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX1dxX17xX15bxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX4axX21xX98xX3xXexXa1xX98xX3xX17xX24xX1xXafxXa6xX3xX17bxX18xX3xXexX110xX356xX3xX24xXdxX29axXdxX3xX280xXb0xXd4xX14xXexX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX4xX1xX98xX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX4axX2bxX449xX4xX3xX280xXb0xX6xX17xX3xXexXd3xX22xX3xX4axX26xX17xX24xX3xX22xX266xX4xX3xX61x10692xX17xX3xX4axX14xX17xX3xX7xX6xXb0xX3xXb2xX1xXdxX3xX110xX6xX3xXexXa5xX3xX4xX82xX3xX22xX46xXexX3xX7xX18xX3xXb2xX1xXb4xX17xX24xX3xX4xX82xX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX17xX275xX17xX3xX4axX69xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX4f4xX4xX3xX1bxXdxX3xXbxX1xXa1xX22xX3xXbxX1xX39xXbxX3xX5xXb0xX42xXexXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xacb7xXb0xX6xX3xXb2xX1xX29axX98xX3xX7xX39xXexX3xXexX110xX275xX17xX3xX4axX66xX6xX3xX17bxX21xX17xX3xXexX98xX21xX17xX3xXexX1xX66xX3xX68xX69xXa6xX3xX1xXdxX1dxX17xX3xX17xX6xXd4xXa6xX3xX4xX82xX3xX84xX85xX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xXa6xX3xXexX110xX98xX17xX24xX3xX4axX82xX3xX158xX62exX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4axX6xX17xX24xX3xX4xX82xX3xX22x8cb4xXexX3xXexXa1xXdxX3xX4axX66xX6xX3xXbxX1xX2bxX428xX17xX24xX3xX1bxX21xX3xX18dxX62exX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xXb2xX1xXb4xX17xX24xX3xX4xX82xX3xX22xX9aaxXexX3xXexXa1xXdxX3xX4axX66xX6xX3xXbxX1xX2bxX428xX17xX24xXa6xX3xX4axX6xX3xX7xX18xX3xX4xX39xX4xX3xXexX110xX2bxX2cxX17xX24xX3xX1xX449xXbxX3xX17xX21xXd4xX3xX4axXafxXb0xX3xXb2xX1xXb4xX17xX24xX3xX4xX82xX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xXc4xX17xX3xX4axX66xX17xX1xXcbxX3xXcdxXdxX1dxX4xX3xX68xXd3xXd4xX3xX61xXd7xX17xX24xX3xX22xXb4xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX82xX3xXexX356xX17xX1xX3xX4axX66xX17xX1xX3xX1xX2bxX3fbxX17xX24xXa6xX3xXbxX1xXa5xX3xX1xX449xXbxX3xX1bxX3fbxXdxX3xX4axXa1xXdxX3xX4axX6xX3xX7xX18xX3xX4xX39xX4xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX61xXd3xX17xX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexX110xX6d9xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xX17xX1xXb0xX3xX4xX31xXb0xX3xX110xX8fxXexX3xX4xX31xX17xX3xXexX1xXdxX14xXexXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX17xXexX10xX110xX3xX61xXexX1xXb0xX22xX17bxXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX61xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX68xX15bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX154xX3xX85xX2xX167xXbxX68xX15bxXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4fxX4fxXdxXcbxX17bxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcbxX1bxX17xX4fxX17xX10xX14fxX7xX4fxX18dxX167xX18fxX190xX4fxX2xX85xX156xX61xX18dxX2xX62exX167xX158xX18fxX18fxXexX18dxX156xX84xX2xX18fxX5xX167xXcbxX1a6xXbxX24xX1a9xX110xX9xX190xX158xX84xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX5xX31xX22xX3xX5xX35xX36xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXaxX3xX14fxXdxX61xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX85xX2xX167xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX231xX6xX5xXdxX24xX17xX154xX3xX1a6xXb0xX7xXexXdxX23exXd4xX15bxXaxX12xX140xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xXcxX258xX3xX13xX6cxX3xX6exX17xX1xX3xX1xX2bxX3fbxX17xX24xX3xX61xX8cfxX17xX3xX4xX39xX4xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX61xXd3xX17xX3xX4axXdxXafxX17xX3xX1bxX21xX98xX3xXbxX1xXdxX14xXb0xX3xXb2xX1xX29axX98xX3xX7xX39xXexX3xX17xX24xXb0xXd4xX1dxX17xX3xX1bxX2cfxX17xX24xX3xX1bxXafxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xXa6xX3xXb2xX1xX29axX3xX17xX296xX17xX24xX3xX4axX558xX3xXexXc4xX17xX24xX3xX1xX449xXbxX3xXexX110xX2bxX3fbxX4xX3xXb2xX1xXdxX3xX68xXd3xXd4xX3xX61xXd7xX17xX24xX3xX22xXb4xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xXcxX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX2cfxX6xX3xX4axX21xX22xX3xX1bxXafxX3xX1bxX8fxX17xX3xX4axXafxX3xX68xXd3xXd4xX3xX61xXd7xX17xX24xX3xX22xXb4xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxXa6xX3xX4xX39xX4xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX61xXd3xX17xX3xXexX471xX17xX24xX3xX4xX82xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX24xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX39xX17xX3xXexXa5xX3xX4axX69xX3xX4axXafxX3xX68xXb0xX8fxXexX3xX22xX98xX17xX24xX3xX22xXb0xX18xX17xX3xX4axX2bxX449xX4xX3xX1bxX6xXd4xX3xX1bxX18xX17xXa6xX3xX1x11ffaxX3xXexX110xX449xX3xXb2xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xXbxX1xXa5xX3xX1xX449xXbxX3xX4axX558xX3xX17xXb0xXb4xXdxX3xX7xX18xX17xX24xX3xX17bxX29axX17xX3xXexX1xXd3xX17xX3xX1bxX21xX3xX24xXdxX6xX3xX4axXdfxX17xX1xXa6xX3xXexX110xX6d9xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX4xX82xX3xX356xX4xX1xX3xX4xX1xX98xX3xX68xX69xX3xX1xX46xXdxXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX17xXexX10xX110xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX61xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX68xX15bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX154xX3xX85xX2xX167xXbxX68xX15bxXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4fxX4fxXdxXcbxX17bxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcbxX1bxX17xX4fxX17xX10xX14fxX7xX4fxX18dxX167xX18fxX190xX4fxX2xX85xX156xX61xX18dxX2xX62exX2xX190xX167xX62exXexX158xX158xX156xX18dxX62exX5xX167xXcbxX1a6xXbxX24xX1a9xX110xX9xX2xX85xX62exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX5xX31xX22xX3xX5xX35xX36xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXaxX3xX14fxXdxX61xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX85xX2xX167xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX231xX6xX5xXdxX24xX17xX154xX3xX4xX10xX17xXexX10xX110xX15bxXaxX12x8e17xX1xX82xX3xX12dxX356xX3xXexX1xX2bxX3xXcxX1xX2bxX2cxX17xX24xX3xXexX110xXd7xX4xX3xXcxX1xX66xX3xX350xXd4xX3xX13xX6cxX3xX6exX17xX1xX3xXea5xX1xX6xX17xX3x81f1xXb0xXd4xX3xXcdxX77xX17xX1xX3xXbxX1xX39xXexX3xX17bxXdxX558xXb0xX3xXexXa1xXdxX3xX1xX46xXdxX3xX17xX24xX1xX66xXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX98xX61xXd4xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX231xX6xX5xXdxX24xX17xX154xX3xX1a6xXb0xX7xXexXdxX23exXd4xX15bxXaxX12xXcxXa1xXdxX3xX1xX46xXdxX3xX17xX24xX1xX66xXa6xX3xXea5xX1xX82xX3xX12dxX356xX3xXexX1xX2bxX3xXcxX1xX2bxX2cxX17xX24xX3xXexX110xXd7xX4xX3xXcxX1xX66xX3xX350xXd4xX3xXea5xX1xX6xX17xX3xXecfxXb0xXd4xX3xXcdxX77xX17xX1xX3xXb2xX1x11e79xX17xX24xX3xX4axX66xX17xX1xX3xX7xc6a7xX3xX4xX1x13af5xX3xX4axXa1xX98xX3xX140xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xXexX1xX66xX3xX68xX69xX3xX1bxX21xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX428xX3xX280xXb0xX6xX17xXa6xX3xX4axX428xX17xX3xX1bxX66xXa6xX3xX61xX98xX6xX17xX1xX3xX17xX24xX1xXdxX1dxXbxX3xXexX110xX275xX17xX3xX4axX66xX6xX3xX17bxX21xX17xX3xXexXa1xX98xX3xX4axXdxXafxXb0xX3xXb2xXdxX1dxX17xX3xX4xX1xX98xX3xX4xX39xX4xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX61xXd3xX17xX3xX7xX6xXb0xX3xXb2xX1xXdxX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX68xX98xX17xX24xX3xX39xX17xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX4axX2bxX449xX4xX3xX4xX82xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xXbxX1xXa5xX3xX1xX449xXbxX3xX1bxX3fbxXdxX3xX17xX296xX17xX24xX3xX5xXd7xX4xX3xX17bxX29axX17xX3xXexX1xXd3xX17xXa6xX3xX4axX558xX3xX68xX82xX6xX3xX61xX31xX17xX3xX22xX9aaxX4xX3xX4xX29axX22xX3xXexXd7xX3xXexXdxXa6xX3xXexX110xX6d9xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xX17xX1xX3c9xX17xX24xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX61xXd3xX17xX3xX4xX82xX3xX356xX4xX1xX3xX4xX1xX98xX3xX68xX69xX3xX1xX46xXdxXcbxXcbxXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX110xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xXb0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX231xXexX1xXb0xX22xX17bxX231xX6xX17xX61xX231xX7xX6xXbxX98xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX471xX3xX4xX1xX21xX17xX24xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1bxXdxX275xX17xX3xX5xX31xX22xX3xX5xX35xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xXb4xX17xX24xX3xX4xX1xX350xX3xX68xX2bxX6d9xX17xX24xX3xX17xX46xXdxX3xXexX1xX8fxXexX3xX24xXd1dxX3xX5xX3fbxX17xX3xX6d9xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xXaxX3xX1xX110xX10xX23exX9xXaxX4fxXb2xX1xX98xXdxX231xX17xX24xX1xXdxX10xXbxX4fxXexXb0xX231xX4xX1xX6xX17xX24xX231xX7xXdxX17xX1xX231xX1bxXdxX10xX17xX231xX5xX6xX22xX231xX5xX98xX231xXexX1xX6xX17xX1xX231xX98xX17xX24xX231xX4xX1xXb0xX231xX68xXb0xX98xX17xX24xX231xX17xX98xXdxX231xXexX1xX6xXexX231xX24xX98xX231xX5xX98xX17xX231xX98xX231xX1xX6xX231xXexXdxX17xX1xX4fxX2xX190xX62exX156xX190xX62exXcbxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX7xX110xX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX18dxX167xX4fxX17xX10xX14fxX7xX4fxX18dxX167xX18fxX158xX4fxX2xX158xX18dxX61xX2xX167xX84xX18dxX158xX167xX85xXexX156xX84xX84xX158xX62exX5xX167xXcbxX1a6xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX5xX31xX22xX3xX5xX35xX36xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX110xX98xX17xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX471xX3xX4xX1xX21xX17xX24xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1bxXdxX275xX17xX3xX5xX31xX22xX3xX5xX35xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xXb4xX17xX24xX3xX4xX1xX350xX3xX68xX2bxX6d9xX17xX24xX3xX17xX46xXdxX3xXexX1xX8fxXexX3xX24xXd1dxX3xX5xX3fbxX17xX3xX6d9xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xXaxX3xX1xX110xX10xX23exX9xXaxX4fxXb2xX1xX98xXdxX231xX17xX24xX1xXdxX10xXbxX4fxXexXb0xX231xX4xX1xX6xX17xX24xX231xX7xXdxX17xX1xX231xX1bxXdxX10xX17xX231xX5xX6xX22xX231xX5xX98xX231xXexX1xX6xX17xX1xX231xX98xX17xX24xX231xX4xX1xXb0xX231xX68xXb0xX98xX17xX24xX231xX17xX98xXdxX231xXexX1xX6xXexX231xX24xX98xX231xX5xX98xX17xX231xX98xX231xX1xX6xX231xXexXdxX17xX1xX4fxX2xX190xX62exX156xX190xX62exXcbxX1xXexX22xXaxX12xXcxX471xX3xX4xX1xX21xX17xX24xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1bxXdxX275xX17xX3xX5xX31xX22xX3xX5xX35xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xXb4xX17xX24xX3xX4xX1xX350xX3xX68xX2bxX6d9xX17xX24xX3xX17xX46xXdxX3xXexX1xX8fxXexX3xX24xXd1dxX3xX5xX3fbxX17xX3xX6d9xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX110xX98xX17xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX471xX17xX24xX3xXbxX1xX29axXdxX3xXexX110xX29axX3xX24xXdxX39xX3xX1bxXdfxX3xXbxX1xX26xXexX3xX24xXdxXd3xXd4xX3xX17bxX4bxX17xX24xX3xX17bxX46xXexX3xX4xX350xX6xX3xXexXb0xXc4xXdxX3xXexX110x8398xX3xX17xX1xX2bxX17xX24xX3xXb2xX1xXdxX3xXexX110xX6d9xX3xX1bxXafxX3xX68xX69xX3xX1xX46xXdxXa6xX3xX6xX17xX1xX3x7cebxX9aaxX17xX24xX3xXcdxX296xX17xX3xXcxX98xX21xX17xX3xX4axX69xX3xX110x799bxX3xX17bx86d5xX3xX280xXb0xX39xX3xXb2xX1xX266xX3xX4axX558xX3xX5xX21xX22xX3xX5xXa1xXdxX3xXexX471xX3xX4axX31xXb0xX3xX1bxX21xX3xXexX110xX6d9xX3xXexX1xX21xX17xX1xX3xXb4xX17xX24xX3xX4xX1xX350xX3xX4xX428xX3xX7xX6d9xX3xX17xX46xXdxX3xXexX1xX8fxXexX3xX24xXd1dxX3xX4xX82xX3xXexX1xXb0xX3xX17xX1xX42xXbxX3xXexXdxXafxX17xX3xXex8dc3xX3xX6d9xX3xX1bxXa5xX17xX24xX3xX4axX8fxXexX3xX13xX1xX39xX17xX1xX3xXcdxX77xX17xX1xX3x13c3cxX275xX17xX3xX72xX140xX6xX17xX3x8328xX46xX4xXa6xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xX7axXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax79a4xXdxX29axX22xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1xXa1xX17xX3xXexXa5xXa6xX3xXexX1xX6xX3xXexXa5xX3xX4xX1xX98xX3xX18fxX167xX18fxX3xXbxX1xXa1xX22xX3xX17xX1xXd3xX17xX3xX6d9xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xXaxX3xX1xX110xX10xX23exX9xXaxX4fxXbxX1xX6xXbxX231xX5xXb0xX6xXexX231xX61xX98xXdxX231xX7xX98xX17xX24xX4fxX24xXdxX6xX22xX231xXexX1xX98xXdxX231xX1xX6xX17xX231xXexXb0xX231xXexX1xX6xX231xXexXb0xX231xX4xX1xX98xX231xX18fxX167xX18fxX231xXbxX1xX6xX22xX231xX17xX1xX6xX17xX231xX98xX231xX1xX6xX231xXexXdxX17xX1xX4fxX2xX190xX2xX18fxX62exX190xXcbxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX7xX110xX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX18dxX167xX4fxX17xX10xX14fxX7xX4fxX18dxX167xX2xX62exX4fxX2xX18dxX190xX61xX85xX2xX167xX85xX190xX167xX85xXexX156xX156xX62exX156xX158xX5xX167xXcbxX1a6xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xX5xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXbxX3xX17xX24xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX5xX31xX22xX3xX5xX35xX36xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX6xX3xX17xX1xX42xXbxX3xX4xX46xX17xX24xX3xX4axX4bxX17xX24xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX110xX98xX17xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1414xXdxX29axX22xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1xXa1xX17xX3xXexXa5xXa6xX3xXexX1xX6xX3xXexXa5xX3xX4xX1xX98xX3xX18fxX167xX18fxX3xXbxX1xXa1xX22xX3xX17xX1xXd3xX17xX3xX6d9xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xXaxX3xX1xX110xX10xX23exX9xXaxX4fxXbxX1xX6xXbxX231xX5xXb0xX6xXexX231xX61xX98xXdxX231xX7xX98xX17xX24xX4fxX24xXdxX6xX22xX231xXexX1xX98xXdxX231xX1xX6xX17xX231xXexXb0xX231xXexX1xX6xX231xXexXb0xX231xX4xX1xX98xX231xX18fxX167xX18fxX231xXbxX1xX6xX22xX231xX17xX1xX6xX17xX231xX98xX231xX1xX6xX231xXexXdxX17xX1xX4fxX2xX190xX2xX18fxX62exX190xXcbxX1xXexX22xXaxX12xX1414xXdxX29axX22xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1xXa1xX17xX3xXexXa5xXa6xX3xXexX1xX6xX3xXexXa5xX3xX4xX1xX98xX3xX18fxX167xX18fxX3xXbxX1xXa1xX22xX3xX17xX1xXd3xX17xX3xX6d9xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX110xX98xX17xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX72dxX1xXd3xX17xX3xXb2xX13c8xX3xX17xXdxX1dxX22xX3xX85xX158xX3xX17xX296xX22xX3xX17xX24xX21xXd4xX3xX24xXdxX29axXdxX3xXbxX1xX82xX17xX24xX3xX22xXdxXafxX17xX3xX72dxX6xX22xX3xXexX1xX18xX17xX24xX3xX17xX1xX8fxXexX3xX4axX8fxXexX3xX17xX2bxX3fbxX4xXa6xX3xX7xX39xX17xX24xX3xX18fxX167xX4fxX85xXa6xX3xXcxX110xXa1xXdxX3xX24xXdxX6xX22xX3xX258xXb0xXd3xX17xX3xX5exX21xX3xX231xX3xX12dxX46xX3xX140xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xX1bxX21xX3xXcxX110xXa1xXdxX3xXcxXa1xX22xX3xX24xXdxX6xX22xX3xX140xXb4xX17xX24xX3xX6xX17xX3xX5exX21xX3xXcxX77xX17xX1xX3xX4xXb4xX17xX24xX3xX17bxX18xX3xX280xXb0xXd4xX14xXexX3xX4axX66xX17xX1xX3xX24xXdxX29axX22xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1xXa1xX17xX3xX4xX1xX8fxXbxX3xX1xX21xX17xX1xX3xX1xXdfxX17xX1xX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexXa5xX3xX4xX1xX98xX3xX18dxX190xX85xX3xXbxX1xXa1xX22xX3xX17xX1xXd3xX17xXa6xX3xX280xXb0xXd4xX14xXexX3xX4axX66xX17xX1xX3xXexX1xX6xX3xXexXa5xX3xXexX110xX2bxX3fbxX4xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1xXa1xX17xX3xX4xX82xX3xX4axXdxXafxXb0xX3xXb2xXdxX1dxX17xX3xX4xX1xX98xX3xX190xX3xXbxX1xXa1xX22xX3xX17xX1xXd3xX17xX3xX4axX6xX17xX24xX3xX4xX29axXdxX3xXexXa1xX98xXcbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxXb0xX5xX12xX0xX61xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX110xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX1bxX12xX0xX4fxX61xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXb0xXexX1xX98xX110xXaxX12xXcxX1xXb0xX3xXcxX110xX6xX17xX24xX0xX4fxXbxX12
Thu Trang