Biển báo giao thông đặt "nhầm" chỗ
Trong chuyến đi cùng đoàn kiểm tra công tác GPMB trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh, tôi được "mục sở thị" một bộ biển báo hiệu giao thông đặt "nhầm" tại tuyến đường bao phía Tây Khu kinh tế Vũng Áng...
70dcxa701x102d6x11d2fxe683xf9f3xceaexa411x89f0xX7xf57cx1028dx11a61xb93bx10f54xf518xX5x8065xXaxX3xX7xXexcd1axX5xX10xX9xXaxXexX10xcb9axXexb2fbxX6xX5xXdx7100x10e69x10df1xX3x126cbxfcd9xX7xXexXdxb2bfxX15xXax107d6x7abdxXdx113bcxX23xX3x123f3xbca1xb6f5xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xba0cxX23xX22xX3x102e4x11450xXexX3xXaxX23xX1xec8axf3f6xXaxX3xX4xX1xf6a5xX0x1098axX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbb1xX10xX6xb53bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxb949xX36xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15x93ecxX23xX3xX43xXdxX3xX4xf330xX23xX22xX3xX43xX36x9525xX23xX3xd3adxXdxX31xX4bxX3xXexX84xX6xX3xX4xX3fxX23xX22xX3xXexX35xX4xX3x9f3bxd9b6x10994xX2fxX3xXexX84xc720xX23xX3xXexX27xX15xX8dxX23xX3xf41dxX27x7f50xX4xX3xX5xa262xX3xX2x12bcbxX3xX43xX36xe195xX23xX3xXcxXb0xX3xX61xX9axX3xXcxe23axX23xX1xX3xX1exX3x9371x915dxX3xXc8xX23xX1xa4f7xX3xXexX3fxXdxX3xX43xf28dxb887xX4xX3xXaxX4bx11188xX4xX3xX7x11979xX3xXexX1x115acxXaxX3xX4bxXc5xXexX3xX34xXc5xX3xX34xXdxX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX1xXdxacb6xX27xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX43xX44xXexX3xXaxX23xX1xX4axX4bxXaxX3xXexXccxXdxX3xXexX27xX15xX8dxX23xX3xX43xXe9xa690xX23xX22xX3xX34xX6xX36xX3xXbxX1x7406xX6xX3xXcxb956xX15xX3xXdcxX1xX27xX3xX9dxXdxX23xX1xX3xXexX8dxX3xa888x111a8xX23xX22xX3x935exX23xX22xdb96xX156xX156xX0xX52xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX36xX64xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxXc5xX3xX34xXdxX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX23xX9axX15xX3xX22xd614xX4bxX24xX3xX34xXdxX31xX23xX3xX4xX1xf95bxX3xX64x10639xX23xX3xXbxX1xX13bxX6xX3xXexX84xXe9x12222xX4xX3xX5xX9axX3xX23xX22xb731xX3xX34xX6xa5baxX3xX34xXdxX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX4x10e63xX4bxX3xX43xXdxX3xX23xX22xXe9xXeaxX4xX3xX4xX1xXdx10f19xX27xX3x7502xX9axX3xX34xXdxX31xX23xX3x113d2xX27xX15xX3xX43xXf7xX23xX1xX3xXexXc1xX4xX3xX43xXc5xX3xX4xX1xX36xX3xXbxX1xd46bxXbxX3xX9dxX1xXdxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xXexX84xXb6xX23xX3xXexX27xX15xX8dxX23xX3xX43xXe9xX131xX23xX22xX3xX23xX9axX15xX156xX0xX52xXbxX2exX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xb042xXdxX64xXexX1xX9xXax925ex10c8bxX23fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX34xX36xX84xX64xX10xX84xX9xXaxX23fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX84xXaxX2exX0xXexX34xX36xX64xX15xX2exX0xXexX84xX2exX0xXexX64xX2exX0xXdxX4bxX22xX3xX7xX84xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX156xX34xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX156xX1dexX23xX52xX23xX10xX237xX7xX52xX2xc6f3xX2adx1166axX52xX2xX23fxdef0xX64xX2xX2xdee6xX23fxX2b7xX23fxX23fxXexX2adxX2b3xX23fxd3e7xX2afxX5xX23fxX156xX26xXbxX22xXaxX3xX52xX2exX0xX52xXexX64xX2exX0xX52xXexX84xX2exX0xXexX84xX2exX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf830xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX2exX0xX52xXexX64xX2exX0xX52xXexX84xX2exX0xX52xXexX34xX36xX64xX15xX2exX0xX52xXexX6xX34xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX36xX64xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXb6xX23xXe2xX3xX34xXc5xX3xX34xXdxX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX23xX9axX15xX3xX5xXccxXdxX3xX43xX44xXexX3xXf3xX3xX1dexXf7xX3xXexX84xX13bxX3xX43xXe9xX131xX23xX22xX3xX4xXefxXexXe2xX3xXexX84xXe9xX1b4xX4xX3xX34xXc5xX3xX34xXdxX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX1xXdxX10cxX27xX3xX1dexX9axX3xX4xX1xX1a6xX3xX64xX1a9xX23xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX23xX9axX15xX3xX4xX1xXe9xX6xX3xX4xc8d7xX3xX43xXe9xX131xX23xX22xX3xX4bxX9axX3xX5xX9axX3xX43xX19bxXdxX3xX23x1171cxXdxX3xX1dexX9axX3xXexX1xX27xX23xX22xX3xX7xX13fxX27xX156xX0xX52xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX36xX64xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb1xXc5xXexX3xX4xX35xX23xX3xX34xXc5xX3xX23xX22xX9axX23xX1xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX4xX1xX36xX3xX34xXdxX8dxXexX24xX3xX14exXdxX10cxX4xX3xX4xdcbdxX4bxX3xX34xXdxX31xX23xX3xX4xX1xX1a6xX3xX64xX1a9xX23xX3xX1dexX9axX3xX34xX35xX36xX3xX1xXdxX10cxX27xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xXexX84xXb6xX23xX3xX4xX35xX4xX3xXexX27xX15xX8dxX23xX3xX43xXe9xX131xX23xX22xX3xX5xX9axX3xX1xX8dxXexX3xX7xc8d5xX4xX3xX4xX4axX23xX3xXexX1xXdxX8dxXexX1c0xX3xX7xX36xX23xX22xXe2xX3xX4xX1xb2e3xX3xX43xX4axX27xX3xXexXe9xX3xXexX27xX15xX8dxX23xX3xX43xXe9xX131xX23xX22xX3xf24fxX2fxXbfx12b1axX3xXdcxX1xX27xX3xX9dxXdxX23xX1xX3xXexX8dxX3xX14exX14fxX23xX22xX3xX153xX23xX22xc83cxX3xX4xX424xX4bxX3xX34xXdxX31xX23xX3xX9dxXdxX31xX27xX3xX23xX9axX15xX3xXexX1x8b8bxX3xX43xX13fxX15xX3xX5xX9axX3xX5xX4axX23xX3xX43xX4axX27xX3xX3fxX23xX22xX3xXexX1xX1ccxX15xX156xX3xXaxX2fxXdxX31xX23xX3xX4xX1xX1a6xX3xX64xX1a9xX23xXe2xX3xX34xX35xX36xX3xX1xXdxX10cxX27xX3xX22xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX4bxX9axX3xX9dxX1xX3fxX23xX22xX3xX64xX9axX23xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX6xXdxX3xX4xad70xX3xX1dexX4c2xX3xX4xX3a4xX3xX43xXe9xX131xX23xX22xX3xX43xX31xX3xX43xXdxX3xX43xX13fxX27xX3xX4bxX9axX3xX4xX1xX1a6xX3xX64xX1a9xX23xX3xX1dexX1b4xXdxX3xX34xX35xX36xX3xX1xXdxX10cxX27x10859xXaxX3xX1exX3xX1dexXf7xX3xX4xX35xX23xX3xX34xXc5xX3xX23xX9axX15xX3xX23xX3a4xXdxX156xX0xX52xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX36xX64xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exa589xXe9xXeaxX4xX3xX34xXdxX8dxXexXe2xX3xX4bxXc5xXexX3xX34xXc5xX3xX34xXdxX31xX23xX3xX34xX35xX36xX3xX1e6xX27xX15xX3xX4bxX3fxX3xX23xX1xXe9xX3xXexX1xX8dxX3xX23xX9axX15xX3xX4xX3a4xX3xX22xXdxX35xX3xXexX1xX9axX23xX1xX3xX9dxX1xX3fxX23xX22xX3xX64xXe9xX1b4xXdxX3xX2xX2afxX3xXexX84xXdxX10cxX27xX3xX43xX19bxX23xX22xXe2xX3xX43xX3a4xX3xX5xX9axX3xX4xX1xXe9xX6xX3xX9dxX31xX3xX1dexXdxX10cxX4xX3xX64xX27xX15xX3xXexX27xX3xX34xX516xX36xX3xX64xXe9xbe92xX23xX22xX3xX1xX9axX23xX22xX3xX23xd625xX4bxX3xX23xX1x12bacxX4bxX3xX4xX1xXc1xX23xX22xX3xX84xX1a6xX3xX7xX1fcxXexX3xX64xX36xX3xX4bxXe9xX6xX3xX23xX424xX23xX22xX156xX0xX52xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX27xXexX1xX36xX84xXaxX2exX58dxX468xX4xX3xXcxX1xXdxX10cxX23xX0xX52xXbxX2e
Đức Thiện