Cơ sở thu mua phế liệu “mọc” trong đất tái định cư, chây ì khắc phục vi phạm
(Baohatinh.vn) - Không chỉ nằm trong khu tái định cư thôn Đồng Giang (xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh), cơ sở thu mua phế liệu của hộ ông Trương Xuân Song còn lấn chiếm đường để tập kết vật liệu. Dù bị lập biên bản vi phạm từ tháng 4 nhưng tới nay, cơ sở này vẫn không chấn chỉnh.
4363xb81bxaf8exa39dx5697xe439xc189xad58xccbaxX7x6edaxbaf2x4e5dx932exfd7axc35cxX5xac17xXaxc5bexa0a3x116cbxX3xX7xcb5bxX3xXexX1x9c08xX3xda09xX1bxX6xX3xXbxX1x6733xX3xX5xXdxdd93xX1bxX3xa0bbxX1dx7d0fxX4xc7c4xX3xXexbb5ex5980xd1c3xcd8cxX3x102d5xa997xXexX3xXexf469xXdxX3xX36x4422xX33xX1xX3xX4x11637x4ea1xX3xX4xX1xe813x7908xX3xf03dxX3xe555xX1x4786xX4xX3xXbxX1x6813xX4xX3xa051xXdxX3xXbxX1x10a14xX1dxX0xf805xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79dexX10xX6xd088xXaxX12x6020xX1xd5b1xX33xX34xX3xX4xX1xfb38xX3xX33x6aedxX1dxX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xXexX1xX77xX33xX3x10ae0x7152xX33xX34xX3xf47cxXdxX6xX33xX34xX3x5b5dx4382x4bd1xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xca18xX45xX3xX1xX1bxX4axX27xX33xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX6fx75b4xX3x104f5xX3xX6fxXc5xX3xXcx107c1xX33xX1x897dxX45xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX4x61a7xX6xX3xX1xca35xX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3x6bc6xX1bxX49xX33xX3x661bxX32xX33xX34xX3xX4xf3b3xX33xX3xX5xX37xX33xX3xX4xX1xXdxX23xX1dxX3xX36xX44x5de3xX33xX34xX3xX36xe6cbxX3xXex4532xXbxX3xX4exX23xXexX3xX58xX11exXexX3xX5xXdxX27xX1bx5cc2xX3xdfa9xecc0xX3x81caxX3fxX3xX5xX11exXbxX3xX132xXdxXb5xX33xX3xX132x65e4xX33xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxX3xXex919cxX3xXexX1xX3bxX33xX34xX3xfb0bxX3xX33xX1xX44xX33xX34xX3xXexe5cexXdxX3xX33xX6xX4axX45xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX33xXc5xX4axX3xX58x9c0exX33xX3xX4exX1xX77xX33xX34xX3xX4xX1xX37xX33xX3xX4xX1xX7dxX33xX1xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx863cxX32xX72xX4axXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX4xX10xXc7xX32xX132x545fxX10xX4xXexX3xX72xX34xX1dxX10xX72xXdxX6xX3xX58xXdxX72xX10xX32xX3xX1dxXbxX153xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXax4e78xXdxX72xXexX1x104f4xX3x9ea8xX2x1072bxXbxXaax829fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1cexX3x82c8xX153xX153xXbxXaaxX1d5xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX60xX6xXbxXbxX7xX60xX32xXbxX10xX33xX60xX1dxX10xX72xXdxX6xX60xXexX1xX1bxX1dxX132xe039xXbxX9xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xaaf9xX153xX2xX60xX2xf2dfxX1d2xX72xX210xX1d2xX1d2xX1dfxX153xX2xb1ffxXexX1d2xX153xX1d2xX210xX5xX219xXc7xX4xX5xXdxXbxX12dxX1aaxXbxX34xXaxX3xX72xX6xXexX6xXc7xXexX4axXbxX10xX9xXaxX58xXdxX72xX10xX32xX60xX1dxXbxX153xXaxX3xX72xX6xXexX6xXc7xX10xX33xX4xX32xX72xX10xX9xXaxX1d0xX4exc90bxX1bxXbxX1bxX1d0xX2xX34xe1f1xXbxX1dfxX5xXa3x10568xX13xX32xX13x7835xXa3xXa3xX72x5f45xX1d2xX192xX192xX4xX265xX1d2xX192xe374xX1bxX75xad99x8437xX4axX1xX6xX2x45f3xX1dfxX132x8ce9xXaaxb229xX13xX75xX4xX1c9xX270xX72xX32xXdxX1dfxX60xX1d2xX1dxX34xX1c9xX1d2xX75xX1x8061xX12fxX153xX6fxX20bxX1d2xX75xXaaxX271xX75xcc3fxX192xX1d0xX27bxX297xX72xX6x10997xX101xX32xX10xXa3xX32xX20bx8900xX132x61eexX31xX29exXdxX20bxX20bxX271xXfcxab9bxX2a5xbd79xX29exX72xX6fxX271xX72xX210xX2b1xa398xX132xd3e9xX2b9xX58xX29exX10xX1d0xX192xX33xX33xX12fxX72xX32x10f9cxX1dfxX34xX12fxX4xX1d0xX13xX271xXexXfcxX4axX2afxXaxX3xX72xX6xXexX6xXc7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX6fxXefxX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3xXfcxX1bxX49xX33xX3xX101xX32xX33xX34xX3xXa9xX101xX251xX3xX2xX20bxX2a5xX297xX45xX3xXexX1xX77xX33xX3xX9exX9fxX33xX34xX3xXcxXdxX23xX33xX45xX3xXaaxXabxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX9exX9fxX33xX34xX45xX3xXcxdc56xX3xX6fxXc5xX3xXcxXcdxX33xX1xXd0xX3xX1xX32xX5dxXexX3xX36xXefxX33xX34xX3xX4exXdxX33xX1xX3xX72xX32xX6xX33xX1xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xXexX31xXb5xX33xX3xX72xXdxX27xX33xX3xXexe3c1xX4xX1xX3xX153xX297xX297xX3xX1dxX0xX7xX1bxXbxX12xX1d2xX0xX60xX7xX1bxXbxX12xX3xX17xX3xX4exX1xX1bxX3xX58x8977xX4xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xXexX1xX77xX33xX3xX9exX9fxX33xX34xX3xXa3xXdxX6xX33xX34xX3xXa9xXaaxXabxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xXb5xX45xX3xX1xX1bxX4axX27xX33xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX6fxXc5xXd0xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX2afxX15cxXdxX3xX2a5xX3xa7fcxX3xX219xX3xX5xX6xX32xX3xX36xXefxX33xX34xX3xXexX1xX44xX116xX33xX34xX3xXaaxX1bxX4axXb5xX33xX45xX3xX1dx7964xXdxX3xXexX1xX3bxX33xX34xX45xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX33xXc5xX4axX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xX4exX1xX32xX13fxX33xX34xX3xX1d2xX297xX3xXexX37xX33xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX31xX9fxXdxX3xd7bexXbxX3xX36xd08cxX33xX34xX3xX34xX449xXdxX45xX3xX36xX10xX1dxX3xX132xX3bxX33xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX3bxX4xX3xX36xX14xX33xX3xX58xX3fxX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axX3xXbxX13xX10xX33xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX33xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX1c9xXdxX72xXexX1xX1cexX3xX1d0xX2xX210xXbxXaaxX1d5xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1cexX3xX153xX2xX297xXbxXaaxX1d5xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cexX60xX60xXdxX12dxX132xX6xX32xX1xX6xXexXdxX33xX1xX12dxX58xX33xX60xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xX20bxX153xX2xX60xX2xX210xX1d2xX72xX210xX1d2xX1d2xX1dfxX153xX1dfxX2xXexX1d0xX210xX297xX2a5xX1d2xX5xX297xX12dxX1aaxXbxX34xX202xX31xX9xX1d0xX20bxX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX2axX1dxX2cxX4xX2exX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX33xXaxX12xX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX4xXebxX6xX3xX1xXefxX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3xXfcxX1bxX49xX33xX3xX101xX32xX33xX34xX3xX17xX3xX4exX1xX1bxX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xXexX1xX77xX33xX3xX9exX9fxX33xX34xX3xXa3xXdxX6xX33xX34xX45xX3xXaaxXabxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xXb5xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX2afxXc5xX32xX3xX33xX34xXc5xX4axX3xX2xX20bxX60xX153xX45xX3xX26dxX1bxX6xX3xX4exXdxX11bxX1dxX3xXexX31xX6xX45xX3xX33cxX1xX107xX33xX34xX3xXcxXc5xXdxX3xX33xX34xX1bxX4axXb5xX33xX3xX58xXc5xX3xX27bxX77xXdxX3xXexX31xX44xX116xX33xX34xX3xX1xX1bxX4axX27xX33xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX6fxXc5xX3xX58xXc5xX3xX4xX1xX378xX33xX1xX3xX26dxX1bxX4ax5b4dxX33xX3xXaaxXabxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xXb5xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX27xX33xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX4xXebxX6xX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3xXfcxX1bxX49xX33xX3xX101xX32xX33xX34xX3xXexX11exXbxX3xX4exX23xXexX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xXexX31xXb5xX33xX3xX1xXc5xX33xX1xX3xX5xX6xX33xX34xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xXexX7dxX33xX1xX3xX5xXefxX3xX1dfxX3xX58xX15cxXdxX3xX72xXdxX27xX33xX3xXexX378xX4xX1xX3xX1d2xX297xX297xX3xX1dxX0xX7xX1bxXbxX12xX1d2xX0xX60xX7xX1bxXbxX12xX45xX3xX36xX9fxX33xX34xX3xXexX1xX116xXdxX3xX4xX449xX3xX1dxXefxXexX3xX33xX1xXc5xX3xXaaxX44xX17xX33xX34xX3xX33xX80xX1dxX3xXexX31xXb5xX33xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX58xXc5xX3xX1xXc5xX33xX1xX3xX5xX6xX33xX34xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xXcxX1xX116xXdxX3xX36xXdxX11bxX1dxX3xX36xX449xX45xX3xX77xX33xX34xX3xX101xX32xX33xX34xX3xXexX1xX14bxX6xX3xX33xX1xX11exX33xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxX3xX58xXc5xX3xX5xb783xX3xX34xXdxX13fxXdxX3xX31xX80xX33xX34xX45xX3xX72xX32xX3xX5xX44x10e1cxX33xX34xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXexX44xX14xX33xX34xX3xX36xa5a0xXdxX3xX33xX1xXdxX63fxX1bxX3xX33xXb5xX33xX3xX58xXdxX27xX4xX3xXexX11exXbxX3xX4exX23xXexX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX4xX1xX44xX6xX3xX36xX13fxX1dxX3xX132xX13fxX32xX3xX36x6620xX33xX34xX3xX26dxX1bxX4axX3xX36xX3fxX33xX1xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axX3xXbxX13xX10xX33xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX33xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX1c9xXdxX72xXexX1xX1cexX3xX1d0xX2xX210xXbxXaaxX1d5xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1cexX3xX153xX2xX297xXbxXaaxX1d5xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cexX60xX60xXdxX12dxX132xX6xX32xX1xX6xXexXdxX33xX1xX12dxX58xX33xX60xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xX20bxX153xX2xX60xX2xX210xX1d2xX72xX210xX1d2xX1d2xX1dfxX153xX153xX1d2xXexX20bxX2a5xX2a5xX1d0xX210xX5xX297xX12dxX1aaxXbxX34xX202xX31xX9xX2xX2a5xX2a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX2axX1dxX2cxX4xX2exX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX33xXaxX12xX251xX1xXc5xX3xXaaxX44xX17xX33xX34xX3xX33xX80xX1dxX3xXexX31xX3bxXdxX3xXbxX1xX445xXbxX3xXexX31xXb5xX33xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX58xXc5xX3xX1xXc5xX33xX1xX3xX5xX6xX33xX34xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX251xX34xXc5xX33xX1xX3xX4xX1xd373xX4xX3xX33x9013xX33xX34xX3xX36xXabxX3xXexXdxX23xX33xX3xX1xXc5xX33xX1xX3xX5xX11exXbxX3xX132xXdxXb5xX33xX3xX132xX13fxX33xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxX3xX5xX37xX33xX3xX4xX1xXdxX23xX1dxX3xX36xX37xXexX3xX36xX6xXdxX3xX4xXebxX6xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX33xXc5xX4axX3xX58xXc5xX3xX4axXb5xX1bxX3xX4xfc89xX1bxX3xX1xX32xXc5xX33xX3xXexX31xX13fxX3xX5xX5dxXdxX3xX1dx658axXexX3xX132xX80xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX72xX116xXdxX3xX72xX2cxX33xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX36xX13fxX1dxX3xX132xX13fxX32xX3xXexX1xX10xX32xX3xX26dxX1bxX4axX3xX36xX3fxX33xX1xX12dxX3xX251xX34xX32xXc5xXdxX3xX31xX6xX45xX3xX4axXb5xX1bxX3xX4xX987xX1bxX3xX4xX1xXebxX3xX1xXefxX3xXbxX1xX13fxXdxX3xX4xX449xX3xX4exX23xX3xX1xX32xX5dxX4xX1xX3xX72xXdxX3xX72xX116xXdxX3xX33xX1xXc5xX3xXaaxX44xX17xX33xX34xX3xX4exXdxX33xX1xX3xX72xX32xX6xX33xX1xX3xXexX15cxXdxX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xX26dxX1bxX4axX3xX1xX32xX5dxX4xX1xX3xXbxX1xX130xX3xX1xX772xXbxX12dxX3xXcxX1xX10xX32xX3xX36xX449xX45xX3xX58xXdxX27xX4xX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xXbxX1xX13fxXdxX3xX1xX32xXc5xX33xX3xXexX1xXc5xX33xX1xX3xXexX31xX44xX15cxX4xX3xX33xX34xXc5xX4axX3xX1d2xX219xX60xX153xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xXcxX1bxX4axX3xX33xX1xXdxXb5xX33xX45xX3xXexX15cxXdxX3xXexX1xX116xXdxX3xX36xXdxX11bxX1dxX3xX33xXc5xX4axX45xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX4xXebxX6xX3xX1xXefxX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3xXfcxX1bxX49xX33xX3xX101xX32xX33xX34xX3xX58xX16fxX33xX3xX2axX3bxX33xX3xX132xXdxX33xX1xX3xX132xX37xXexX3xX36xXefxX33xX34xX2exX45xX3xX4exX1xX77xX33xX34xX3xX4xX449xX3xX132xX37xXexX3xX4ex66e3xX3xX132xXdxX27xX33xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX4exX1xX3bxX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX33xXc5xX32xX12dxX3xX13xX14xX3xX7xX17xX3xX33xXc5xX4axX3xX58xX16fxX33xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX55xX4xX3xX2axXexX11exX33xX3xX72xX55xX33xX34xX2exX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX58xXc5xX3xX1xXc5xX33xX1xX3xX5xX6xX33xX34xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xX17xX3xXexX1xX77xX33xX3xX9exX9fxX33xX34xX3xXa3xXdxX6xX33xX34xX3xX36xX11bxX3xXexX11exXbxX3xX4exX23xXexX3xX36xXebxX3xX5xX32xX5dxXdxX3xX31xX3bxX4xX3xXexX1xX13fxXdxX45xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX2axXcxX77xXdxX3xX132xXdxX23xXexX3xX36xX49xX4axX3xX5xXc5xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xX33xX1xX44xX33xX34xX3xX58xX4cxX3xX36xX37xXexX3xX4xX1xX44xX6xX3xX4xX449xX3xX6xXdxX3xX17xX45xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX6xXdxX3xX36xXdxX3xX33xXb5xX33xX3xX34xXdxX6xX3xX36xX4cxX33xX1xX3xX2axXexX11exX33xX3xX72xX55xX33xX34xX2exX3xX36xX11bxX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xXexX5dxX1dxX3xXexX1xX116xXdxX12dxX3xX75xX1xXdxX3xX1xX2cxX3xX4xX987xX33xX3xXexX1xX4cxX3xX7xd35exX3xX72xX2cxX33xX3xX72x7942xXbxX45xX3xXexX31xX13fxX3xX5xX5dxXdxX3xX1dxX998xXexX3xX132xX80xX33xX34xX3xX33xX34xX6xX4axX2exX3xXc7xX3xX132xXc5xX3xX192xX130xXdxX3xXcxX1xX3fxX3xXcxX4cxX33xX1xX3xXa9xX58xX772xX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3xXfcxX1bxX49xX33xX3xX101xX32xX33xX34xXd0xX3xXbxX1xX49xX33xX3xXexX31xX987xX33xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axX3xXbxX13xX10xX33xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX33xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX1c9xXdxX72xXexX1xX1cexX3xX1d0xX2xX210xXbxXaaxX1d5xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1cexX3xX153xX2xX297xXbxXaaxX1d5xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cexX60xX60xXdxX12dxX132xX6xX32xX1xX6xXexXdxX33xX1xX12dxX58xX33xX60xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xX20bxX153xX2xX60xX2xX210xX1d2xX72xX210xX1d2xX1d2xX1dfxX153xX210xX2xXexX153xX153xX2xX1d0xX210xX5xX297xX12dxX1aaxXbxX34xX202xX31xX9xX210xX1dfxX2a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX2axX1dxX2cxX4xX2exX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX33xXaxX12xX9exXebxX3xX5xX32xX5dxXdxX3xX31xX3bxX4xX3xXexX1xX13fxXdxX3xX36xX44xX772xX4xX3xXexX11exXbxX3xX4exX23xXexX3xX33xX34xd161xX33xX3xX33xX34xX6xX33xX34xX3xX17xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX36xXdxX3xX4exX1xX1bxX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX270xX1bxX6xX3xXexX4cxX1dxX3xX1xXdxX11bxX1bxX45xX3xXexX1xX116xXdxX3xX34xXdxX6xX33xX3xX36xX987xX1bxX45xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX4xXebxX6xX3xX1xXefxX3xX77xX33xX34xX3xXcxX31xX44xX14xX33xX34xX3xXfcxX1bxX49xX33xX3xX101xX32xX33xX34xX3xX33xX80xX1dxX3xX17xX3xX33xX34xXabxX3xXexX44xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xXb5xX3xXa9xXexX1xX77xX33xX3xXcxX49xX33xX3xX33cxX1xX7b6xX4xXd0xX12dxX3xX12fxX32xX3xX4xX449xX3xX33xX1xXdxX63fxX1bxX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxX45xX3xX279xX192xX251xX12fxX3xXaaxXabxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xXb5xX3xX36xXabxX3xXaax7fbexX3xXbxX1xX5dxXexX45xX3xX4xX44x8ddexX33xX34xX3xX4xX1xX23xX3xX72xXdxX3xX72xX116xXdxX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX33xXc5xX4axX12dxX3xXcxX14bxX3xX33xX939xX1dxX3xX1d2xX297xX2xX219xX45xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX4xXebxX6xX3xX77xX33xX34xX3xX101xX32xX33xX34xX3xX4xX1xX1bxX4axX11bxX33xX3xX31xX6xX3xX4exX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xXexX1xX77xX33xX3xX9exX9fxX33xX34xX3xXa3xXdxX6xX33xX34xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX32xX72xX4axXaxX12xX261xXabxX33xX1xX3xX36xX5dxX32xX3xX279xX192xX251xX12fxX3xXaaxXabxX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX75xX1xXb5xX3xXa9xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX6fxXc5xX3xX3f2xX3xX6fxXc5xX3xXcxXcdxX33xX1xXd0xX3xX4xX1xX32xX3xX132xXdxX23xXexX1cexX3xX2axX75xX1xX1bxX3xX58xX395xX4xX3xX1dxXc5xX3xX4xX14xX3xX7xX17xX3xX77xX33xX34xX3xX101xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX33xX34xX3xX1xX32xX5dxXexX3xX36xXefxX33xX34xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX5xXc5xX3xX36xX37xXexX3xX17xX3xX4xX1xX935xX3xX4exX1xX77xX33xX34xX3xXbxX1xX13fxXdxX3xX5xXc5xX3xX36xX11bxX3xX4exXdxX33xX1xX3xX72xX32xX6xX33xX1xX12dxX3xX270xX1bxX6xX33xX3xX36xXdxX11bxX1dxX3xX4xXebxX6xX3xXaaxXabxX3xX5xXc5xX3xX4exXdxXb5xX33xX3xX26dxX1bxX4axX23xXexX3xXaaxXeabxX3xX5xX760xX12dxX3xXcxX1bxX4axX3xX33xX1xXdxXb5xX33xX45xX3xX36xX37xXexX3xX17xX3xX4exX1xX1bxX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX3xXexX1xX77xX33xX3xX9exX9fxX33xX34xX3xXa3xXdxX6xX33xX34xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX36xX44xX772xX4xX3xX132xXc5xX33xX3xX34xXdxX6xX32xX3xX4xX1xX32xX3xXaaxXabxX3xX33xXb5xX33xX3xX36xX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX14xX33xX34xX3xX34xX998xXbxX3xX4exX1xX449xX3xX4exX1xX939xX33xX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX58xXdxX27xX4xX3xX34xXdxX13fxXdxX3xX26dxX1bxX4axX23xXexX12dxX3xX192xXb5xX33xX3xX4xX5dxX33xX1xX3xX36xX449xX45xX3xX58xXdxX27xX4xX3xXaaxXeabxX3xX5xX760xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxX3xX5xX37xX33xX3xX4xX1xXdxX23xX1dxX3xX1xXc5xX33xX1xX3xX5xX6xX33xX34xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX132xXefxX3xX4x552cxX33xX34xX3xX4xX987xX33xX3xX4xX449xX3xX7xX395xX3xXbxX1xX785xXdxX3xX1xX772xXbxX3xX34xXdxc2e3xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX395xX4xX3xX5xX44xX772xX33xX34xX3xX4xX1xX935xX4xX3xX33xX939xX33xX34xXaxX12dxX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX31xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xXcxXdxX33xX3xX5xXdxXb5xX33xX3xX26dxX1bxX6xX33xX1cexX0xX60xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xX1bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc7xXexX1xX1bxX1dxX132xXc7xX6xX33xX72xXc7xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdd0xX3xXexX31xX44xX17xX33xX34xX3xX72xX49xX33xX3xXbxX1xX785xX3xX33xX1bxX77xXdxX3xX5xX772xX33xX3xX36xXc5xX33xX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX72xX49xX33xX3xX4xX44xX45xX3xX5xX3bxX33xX34xX3xX34xXdxX63fxX33xX34xX3xX2axX5xXabxX33xX1xX2exX3xX36xXebx99e9xXaxX3xX1xX31xX10xX2bbxX9xXaxX60xX72xXdxX10xX1bxXc7xXexX31xX6xXc7xX72xX32xX33xXc7xXexX1xX1bxX60xXexX32xXc7xXexX31xX1bxX32xX33xX34xXc7xX72xX6xX33xXc7xXbxX1xX32xXc7xX33xX1bxX32xXdxXc7xX5xX32xX33xXc7xX72xX6xX33xXc7xXexX31xX32xX33xX34xXc7xX4exX1xX1bxXc7xX72xX6xX33xXc7xX4xX1bxXc7xX5xX6xX33xX34xXc7xX34xXdxX10xX33xX34xXc7xX5xX6xX33xX1xXc7xX72xX1bxX60xX2xX2a5xX1dfxX2xX153xX20bxX12dxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX60xX1dxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX1d2xX297xX60xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xX20bxX1d2xX297xX60xX20bxX153xX72xX210xX297xX153xX297xX2a5xX1dfxX2xXexX2xX1d0xX20bxX297xX210xX5xX297xX12dxX1aaxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX2axX1dxX2cxX4xX2exX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX58xX12xX0xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdd0xX3xXexX31xX44xX17xX33xX34xX3xX72xX49xX33xX3xXbxX1xX785xX3xX33xX1bxX77xXdxX3xX5xX772xX33xX3xX36xXc5xX33xX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX72xX49xX33xX3xX4xX44xX45xX3xX5xX3bxX33xX34xX3xX34xXdxX63fxX33xX34xX3xX2axX5xXabxX33xX1xX2exX3xX36xXebxX1199xXaxX3xX1xX31xX10xX2bbxX9xXaxX60xX72xXdxX10xX1bxXc7xXexX31xX6xXc7xX72xX32xX33xXc7xXexX1xX1bxX60xXexX32xXc7xXexX31xX1bxX32xX33xX34xXc7xX72xX6xX33xXc7xXbxX1xX32xXc7xX33xX1bxX32xXdxXc7xX5xX32xX33xXc7xX72xX6xX33xXc7xXexX31xX32xX33xX34xXc7xX4exX1xX1bxXc7xX72xX6xX33xXc7xX4xX1bxXc7xX5xX6xX33xX34xXc7xX34xXdxX10xX33xX34xXc7xX5xX6xX33xX1xXc7xX72xX1bxX60xX2xX2a5xX1dfxX2xX153xX20bxX12dxX1xXexX1dxXaxX12xXcxXdd0xX3xXexX31xX44xX17xX33xX34xX3xX72xX49xX33xX3xXbxX1xX785xX3xX33xX1bxX77xXdxX3xX5xX772xX33xX3xX36xXc5xX33xX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX72xX49xX33xX3xX4xX44xX45xX3xX5xX3bxX33xX34xX3xX34xXdxX63fxX33xX34xX3xX2axX5xXabxX33xX1xX2exX3xX36xXebxX1199xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX192xX3bxX32xX3xX6fxXc5xX3xXcxXcdxX33xX1xX3xX33xX1xX11exX33xX3xX36xX44xX772xX4xX3xX2axX9exX14xX33xX3xX4exXb5xX1bxX3xX4xX935xX1bxX2exX3xX4xXebxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xXefxX3xX72xX49xX33xX3xX17xX3xXexXdd0xX3xX72xX49xX33xX3xXbxX1xX785xX3xX6fxX11exX1bxX3xXcxX1xX44xX772xX33xX34xX45xX3xXbxX1xX44xX116xX33xX34xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX270xX1bxX760xX3xXa9xXcxX33cxX3xX6fxXc5xX3xXcxXcdxX33xX1xXd0xX45xX3xXbxX1xX13fxX33xX3xX3bxX33xX1xX3xX58xXdxX27xX4xX3xXexXdd0xX3xXexX31xX44xX17xX33xX34xX3xXexXdd0xX3xX72xX49xX33xX3xXbxX1xX785xX3xX33xX1bxX77xXdxX3xX5xX772xX33xX3xX26dxX1bxX4axX3xX1dxX77xX3xX5xX15cxX33xX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX4exX1xX1bxX3xX72xX49xX33xX3xX4xX44xX45xX3xX34xX49xX4axX3xX77xX3xX33xX1xXdx11332xX1dxX3xX1dxX77xXdxX3xXexX31xX44xX116xX33xX34xX45xX3xX13fxX33xX1xX3xX1xX44xX17xX33xX34xX3xX33xX34xX1xXdxXb5xX1dxX3xXexX31xX2cxX33xX34xX3xX36xX23xX33xX3xX36xX116xXdxX3xX7xX785xX33xX34xX3xX4xXebxX6xX3xX33xX34xX44xX116xXdxX3xX72xX49xX33xX12dxX3xX270xX1bxX6xX3xXexX4cxX1dxX3xX1xXdxX11bxX1bxX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xX37xX4axX45xX3xXbxX1xX13fxX33xX3xX3bxX33xX1xX3xX4xXebxX6xX3xX33xX34xX44xX116xXdxX3xX72xX49xX33xX3xX1xX32xXc5xX33xX3xXexX32xXc5xX33xX3xX4xX449xX3xX4xX939xX33xX3xX4xX935xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX58xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX32xX6xX33xX1xX3xX33xX34xX1xXdxX27xXbxX3xX4xX1xX49xX4axX3xXb06xX3xX33xX772xX45xX3xX4xX14xX3xX26dxX1bxX6xX33xX3xX132xX13fxX32xX3xX1xXdxX11bxX1dxX3xX4xX1xX44xX6xX3xXexX1xX11bxX3xX5xX11exXbxX3xX1xX9fxX3xX7xX14xX3xXexX31xX4cxX33xX1xX3xXexX107xX6xXaxX3xX1xX31xX10xX2bbxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX33xX1xXc7xX7xX6xX4xX1xXc7xXaaxX6xXc7xX1xX32xXdxX60xX72xX32xX6xX33xX1xXc7xX33xX34xX1xXdxX10xXbxXc7xX4xX1xX6xX4axXc7xX4axXc7xX33xX32xXc7xX4xX32xXc7xX26dxX1bxX6xX33xXc7xX132xX6xX32xXc7xX1xXdxX10xX1dxXc7xX4xX1xX1bxX6xXc7xXexX1xX10xXc7xX5xX6xXbxXc7xX1xX32xXc7xX7xX32xXc7xXexX31xXdxX33xX1xXc7xXexX32xX6xX60xX2xX2a5xX1d2xX1d0xX1d0xX1d2xX12dxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX60xX1dxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX1d2xX297xX60xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xX20bxX2xX20bxX60xX2a5xX297xX72xX1d2xX2xX1d0xX1dfxX219xX2xX153xXexX1dfxX2xX1dfxX297xX2a5xX5xX297xX12dxX1aaxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX2axX1dxX2cxX4xX2exX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX58xX12xX0xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX32xX6xX33xX1xX3xX33xX34xX1xXdxX27xXbxX3xX4xX1xX49xX4axX3xXb06xX3xX33xX772xX45xX3xX4xX14xX3xX26dxX1bxX6xX33xX3xX132xX13fxX32xX3xX1xXdxX11bxX1dxX3xX4xX1xX44xX6xX3xXexX1xX11bxX3xX5xX11exXbxX3xX1xX9fxX3xX7xX14xX3xXexX31xX4cxX33xX1xX3xXexX107xX6xXaxX3xX1xX31xX10xX2bbxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX33xX1xXc7xX7xX6xX4xX1xXc7xXaaxX6xXc7xX1xX32xXdxX60xX72xX32xX6xX33xX1xXc7xX33xX34xX1xXdxX10xXbxXc7xX4xX1xX6xX4axXc7xX4axXc7xX33xX32xXc7xX4xX32xXc7xX26dxX1bxX6xX33xXc7xX132xX6xX32xXc7xX1xXdxX10xX1dxXc7xX4xX1xX1bxX6xXc7xXexX1xX10xXc7xX5xX6xXbxXc7xX1xX32xXc7xX7xX32xXc7xXexX31xXdxX33xX1xXc7xXexX32xX6xX60xX2xX2a5xX1d2xX1d0xX1d0xX1d2xX12dxX1xXexX1dxXaxX12xX12fxX32xX6xX33xX1xX3xX33xX34xX1xXdxX27xXbxX3xX4xX1xX49xX4axX3xXb06xX3xX33xX772xX45xX3xX4xX14xX3xX26dxX1bxX6xX33xX3xX132xX13fxX32xX3xX1xXdxX11bxX1dxX3xX4xX1xX44xX6xX3xXexX1xX11bxX3xX5xX11exXbxX3xX1xX9fxX3xX7xX14xX3xXexX31xX4cxX33xX1xX3xXexX107xX6xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX13xX1xX49xX4axX3xXb06xX3xX33xX772xX45xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX7xXdxX33xX1xX3xX33xX772xX3xX192xX6fxXfcxX6fxX3xX5xXc5xX3xX4xX49xX1bxX3xX4xX1xX1bxX4axX27xX33xX3xX72xX6xXdxX3xX72x5464xX33xX34xX3xX33xX1xXdxX63fxX1bxX3xX33xX939xX1dxX3xX26dxX1bxX6xX45xX3xX33xX1xX37xXexX3xX5xXc5xX3xX17xX3xX4exX1xX785xXdxX3xX72xX32xX6xX33xX1xX3xX33xX34xX1xXdxX27xXbxX12dxX3xX9exX23xX33xX3xXexX1xX116xXdxX3xX36xXdxX11bxX1dxX3xX1dfxX297xX60xX153xX45xX3xXexX32xXc5xX33xX3xXexX7dxX33xX1xX3xX6fxXc5xX3xXcxXcdxX33xX1xX3xX4xX449xX3xXexX15cxXdxX3xX210xX1dfxX1d2xX3xX72xX32xX6xX33xX1xX3xX33xX34xX1xXdxX27xXbxX3xX33xX772xX3xX192xX6fxXfcxX6fxX3xXbxX1xX13fxXdxX3xXexX378xX33xX1xX3xX5xXabxXdxX3xX58xX15cxXdxX3xX7xX785xX3xXexXdxX63fxX33xX3xX1d0xX1d2xX45xX2a5xX3xXexb052xX3xX36xX9fxX33xX34xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX58xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc5xXdxX3xXaaxX23xX3xX4xX785xX3xXexX4cxX33xX1xX3xX36xX49xX1dxX3xX132xX6xX31xXdxX10xX3xX58xX44xX772xXexX3xXcxX31xX5dxX1dxX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX378xX3xX192xX23xX33xX3xXcxX1xXebxX4axX3xX1d2xXaxX3xX1xX31xX10xX2bbxX9xXaxX60xX6xX33xXc7xX33xXdxX33xX1xXc7xXexX31xX6xXexXc7xXexX1bxX60xXexX6xXdxXc7xXaaxX10xXc7xX4xX32xXc7xXexXdxX33xX1xXc7xX72xX6xX1dxXc7xX132xX6xX31xXdxX10xXc7xX58xX1bxX32xXexXc7xXexX31xX6xX1dxXc7xXexX1xX1bxXc7xXbxX1xXdxXc7xX132xX10xX33xXc7xXexX1xX1bxX4axXc7xX1d2xX60xX2xX1d0xX219xX1d2xX219xX1d2xX12dxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX60xX1dxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX1d2xX297xX60xX33xX10xX1c9xX7xX60xX2xX20bxX297xX210xX60xX2xX297xX210xX72xX297xX297xX2a5xX1dfxX2a5xX1dfxX1d0xXexX1d2xX297xX210xX5xX210xXc7xX4xX1xX1bxX6xXc7xX4xX32xXc7xXexX10xX33xXc7xX2xX210xX153xX20bxX2a5xX2xX219xX2xX12dxX1aaxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX23xX3xX5xXdxX27xX1bxX3xX2axX1dxX2cxX4xX2exX3xXexX31xX32xX33xX34xX3xX36xX37xXexX3xXexX3bxXdxX3xX36xX3fxX33xX1xX3xX4xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX3xX4exX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX58xXdxX3xXbxX1xX5dxX1dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX58xX12xX0xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc5xXdxX3xXaaxX23xX3xX4xX785xX3xXexX4cxX33xX1xX3xX36xX49xX1dxX3xX132xX6xX31xXdxX10xX3xX58xX44xX772xXexX3xXcxX31xX5dxX1dxX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX378xX3xX192xX23xX33xX3xXcxX1xXebxX4axX3xX1d2xXaxX3xX1xX31xX10xX2bbxX9xXaxX60xX6xX33xXc7xX33xXdxX33xX1xXc7xXexX31xX6xXexXc7xXexX1bxX60xXexX6xXdxXc7xXaaxX10xXc7xX4xX32xXc7xXexXdxX33xX1xXc7xX72xX6xX1dxXc7xX132xX6xX31xXdxX10xXc7xX58xX1bxX32xXexXc7xXexX31xX6xX1dxXc7xXexX1xX1bxXc7xXbxX1xXdxXc7xX132xX10xX33xXc7xXexX1xX1bxX4axXc7xX1d2xX60xX2xX1d0xX219xX1d2xX219xX1d2xX12dxX1xXexX1dxXaxX12xXcxXc5xXdxX3xXaaxX23xX3xX4xX785xX3xXexX4cxX33xX1xX3xX36xX49xX1dxX3xX132xX6xX31xXdxX10xX3xX58xX44xX772xXexX3xXcxX31xX5dxX1dxX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX378xX3xX192xX23xX33xX3xXcxX1xXebxX4axX3xX1d2xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX31xX32xX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX27bxXefxXexX3xXexXc5xXdxX3xXaaxX23xX3xXaaxX10xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX6xX33xX34xX3xX132xXdxX11bxX33xX3xX4exXdxX11bxX1dxX3xX7xX32xX3bxXexX3xX9exX50xX4exX3xX261xX50xX4exX3xX4xX785xX3xXexX4cxX33xX1xX3xX36xX49xX1dxX3xX58xXc5xX32xX3xX132xX6xX31xXdxX10xX3xX58xXc5xX3xX4xX2cxX4xX3xXexXdxXb5xX1bxX3xXbxX1xX13fxX33xX3xX26dxX1bxX6xX33xX34xX3xX36xX11bxX3xX58xX44xX772xXexX3xXexX31xX5dxX1dxX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX378xX3xX4xX987xX1bxX3xX192xX23xX33xX3xXcxX1xXebxX4axX3xX1d2xX3xX58xXc5xX32xX3xX4xX1xXdxX63fxX1bxX3xX20bxX60xX1d2xX12dxX3xXcxX31xX44xX15cxX4xX3xX36xX449xX45xX3xXexXc5xXdxX3xXaaxX23xX3xX33xXc5xX4axX3xX36xX44xX772xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX5xXc5xX3xX36xXabxX3xX34xX49xX4axX3xX31xX785xXdxX45xX3xX4exX1xXdxX3xX4xX785xX3xXexX4cxX33xX1xX3xX4xX1xX49xX4axX3xX4cxX45xX3xX4exX445xX32xX3xX72xXc5xXdxX3xXexX1xX116xXdxX3xX34xXdxX6xX33xX3xXexX31xX13fxX3xXbxX1xX378xX3xX36xX44xX116xX33xX34xX3xX132xXefxX3xXexX5dxXdxX3xXcxX31xX5dxX1dxX3xXexX1xX1bxX3xXbxX1xX378xX3xX13xX987xX1bxX3xX276xX3bxX4xX3xXa9xX6fxXc5xX3xXcxXcdxX33xX1xXd0xX12dxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX58xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX1bxX5xX12xX0xX72xXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX60xX72xXdxX58xX12xX0xX60xX72xXdxX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a7xX1bxXexX1xX32xX31xXaxX12xX2afxX939xX33xX3xX9exX935xX4xX0xX60xXbxX12
Văn Đức