Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người từng được trao giải Nobel Hòa bình vì các công tác nhân đạo vừa qua đời ngày 18/8 ở tuổi 80.
aabex13a89x10ac6xe86dx12d0bxe037xaadbxe249x1109bxX7x131b3xea49xe822xed77xbcc9x11182xX5x12084xXax1188fxf9fdxb7dfxb04cxX3xXcx11bcbxd628x13c5fxX3xXexX1xc4b8xX3x12669xfd42xX3x112e9x12382x141c4xX3x10ba2xcdedxc95exXdxX3x11e3exX19xX19xX6xX19xX3xbce7xX15xX6xX3x11da2xe40dxXdxX3xd0afxX3xXexX15xX18xXdxX3xceaax1419bxX0x1444dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x13c8exXaxX12xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdx12aeaxX19xX3xX24x1421exXbxX3xX25xX15xbad3xX4xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19x135e3xX3xX19xX1axX1exX37xXdxX3xXexf17fxX19xX1axX3xX36xX1exX6fxX4xX3xXex12a31xX6xX28xX3xX1axXdx12b8axXdxX3xb7f7xX28x123f6xX10xX5xX3xX24x11aa3xX6xX3xX9fxd3f5xX19xX1xX3x13749xXa8xX3xX4x11c48xX4xX3xX4xc1d0xX19xX1axX3xXexXb0xX4xX3xX19xX1x1069cxX19xX3xX36xb7a6xX28xX3xXacxX8axX6xX3xX32xX15xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX19xX1ax11c8bxd262xX3xX2xX41xX44xX41xX3xX3axX3xXexX15xX18xXdxX3xX41xX42x14048xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d34xX28xX56xXd4xXaxX12x10d23xX19xX1axX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19xX3xe3adxX36xce3fxX3xX94xX6xX3xX36xXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xX9axX19xX1x133caxX3xX19xX1axXd3xXd4xX3xX2xX41xX44xX41xX3xX7xX6xX15xX3xac04xd167xXexX3xXexX94x12f41xX19xX3xX74xX12exX3xX20xe668xX28xX3xX56xXd3xXdxX3xX20xX1xXb4xX19xX1axX3xX5xXbexX15xX3xb1fbxX3xX23xXdxX6bxX19xX3xX24xX6fxXbxX3xX25xX15xX74xX4xX3xXexX1xXb4xX19xX1axX3xX9fxXb0xX28xX3xX4xe7cfxX19xX1axX3xX19xX1axXd3xXd4xXe4xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX9fxX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX12exX6xX94xX1axXdxX19x14608xX3xef8exXbxdb69xX3xX6xX15xXexX28xc2c4xXaxX12xX0xXexX9fxX28xX56xXd4xX12xX0xXexX94xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX12exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX12exX7xc177xXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxf63exXdxX56xXexX1xX188xX3x105f9xd0fdx131b5xXbxX18cxX192xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX188xX3xb6caxX42xX1caxXbxX18cxX192xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1xX32xX3xX20xX28xX29xXdxX3xX6xX19xX19xX6xX19xX3xX32xX15xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX3axX3xXexX15xX18xXdxX3xX41xX42xX3xX1xXa8xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX188xX44xX44xXdxXe4xX9fxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe4xXacxX19xX44xX19xX10xX1c2xX7xX44xX2xX41xX1d8xX1d8xX44xX1cbxX1cbxX56xc598xX2x13212xX18axX1c9xX1c9xX248xXexX248xX1caxX41xX5xX2xX42xXe4x1422axXbxX1axfec2xX94xX9xX1cbxX1d8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19xX3xX32xX15xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX3axX3xXexX15xX18xXdxX3xX41xX42xXaxX3xX56xX6xXexX6xX1b3xXbxX1xX28xXexX28xX1b3xX28xX94xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX1b3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX188xX44xX44xXdxX12exX6xX1axX10xX7xXe4xXacxX28xXacxXe4xXacxX19xX44xX15xXbxX5xX28xX6xX56xX10xX56xX44xXacxX1xX18cxX29xX12exX32xX2xX28xX1axX1cbxX9fxX94xX1c2xX1xX56xXex1019dxX6xX6xX1axX44xX18axX42xX2xX41x11b84xX42xX41xX2eaxX2xX41xX44xX20xX28xX29xXdxX2eaxX6xX19xX19xX6xX19xX2eaxXexX20xX5xX1xXe4xX257xXbxX1axXaxX3xX56xX6xXexX6xX1b3xX56xX10xX7xX4xX9xXaxXfaxX19xX1axX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19xXe4xX3xd1a8x141abxX19xX1xX188xX3xb4c8xX9dx11630xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX94xX12xX0xXexX94xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xXfaxX19xX1axX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19xXe4xX3xX321xX322xX19xX1xX188xX3xX327xX9dxX329xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX94xX12xX0xX44xXexX9fxX28xX56xXd4xX12xX0xX44xXexX6xX9fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX28xX56xXd4xXaxX12xXfaxX19xX1axX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19xX3xX5xXd3xX3xX19xX1axX1exX37xXdxX3xX1axX74xX4xX3x10e7axX1xXdxX3xX36xf798xX15xX3xXexXdxX6bxX19xX3xX36xX9axX12exX3xX19xX1xXdxbbb1xX12exX3xXacxX6xXdxX3xXexX94xXa4xX3xX19xX1xXd3xX3xX19xX1axX28xXc2xXdxX3xX1axXdxX6xX28xX3xX1xXd3xX19xX1axX3xX36xX3bdxX15xX3xXexX1xd9c2xX3xX1axXdx10279xXdxX81xX3xX1axXdxee7exX3xX4xX1xea84xX4xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX6bxX19xX3xX24xX6fxXbxX3xX25xX15xX74xX4xX3xXexX8axX3xX19x10ce7xX12exX3xX2xX24axX24axX1cbxX3xX36xX3f1xX19xX3xX19xX420xX12exX3xX18axX42xX42xX248xXe4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX28xX56xXd4xXaxX12xb263xX6xX15xX3xX36x13ab4xX81xX3xXb4xX19xX1axX3xXacxc987xX19xX3xXexXdxX3f1xXbxX3xXexab05xX4xX3xX4xX74xX19xX1axX3xX1xXdxX3f1xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX1xXa4xX6xX3xX9fxXa8xX19xX1xX3xXacxX3f5xXdxX3xXexX1exX3xX4xXb0xX4xX1xX3xX5xXd3xX3x13df3x13753xX4xX3xXbxX1xXb0xXdxX3xXacxXdxX6bxX19xX3xX4xb567xX6xX3xX23xXdxX6bxX19xX3xX24xX6fxXbxX3xX25xX15xX74xX4xX3xX36xX3f1xX19xX3xX44axXd4xX94xXdxX6xX81xX3xX56xX457xX19xX3xX56x13373xXexX3xX19xX1xX3fbxX19xX1axX3xX19xe837xX3xX5xX14xX4xX3xXexXa8xX12exX3xX20xXdxX3f1xX12exX3xX1axXdxX9axXdxX3xXbxX1xXb0xXbxX3xX1xXa4xX6xX3xX9fxXa8xX19xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX32xX15xX74xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXcxX94xX15xX19xX1axX3xX489xXb4xX19xX1axX3xX19xXd3xXd4xXe4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX28xX56xXd4xXaxX12xXcxX1xXb4xX19xX1axX3xX9fxXb0xX28xX3xX4xX498xX6xX3xX23xXdxX6bxX19xX3xX24xX6fxXbxX3xX25xX15xX74xX4xX3xXacxc664xX3xX7xX14xX3xX94xX6xX3xX36xXdxX3xX4xX498xX6xX3xXb4xX19xX1axX3xX27xX28xX29xXdxX3xX2cxX19xX19xX6xX19xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX6fxXdxX3xX4xX74xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xXd3xX3xX19xX1axX1exX37xXdxX3xX109xX4xX6xX12exX3xX20xX3f1xXexX3xX7xXbexX15xX3xX7xX4b9xX4xX3xXacxX3f5xXdxX3xX4xX1xX498xX3xX19xX1axX1xd066xX6xX3xXexX28xXd3xX19xX3xX4xX3bdxX15xX3xXacxXd3xX3xX36xbcecxX15xX3xXexX94xX6xX19xX1xX3xX4xX9axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX12exX12fxXexX3xXexX1xX3f1xX3xX1axXdxX3f5xXdxX3xX1xXa4xX6xX3xX9fxXa8xX19xX1xX3xXacxXd3xX3xX4xXb4xX19xX1axX3xX9fxde6bxX19xX1axX3xX1x13198xX19xX11exXe4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX28xX56xXd4xXaxX12xX109x12524xX3xX9fxX59dxXexX3xX4xX3ffxX3xX19xX5d5xXdxX3xX36xXbexX15xX3xXbxX1xX9axXdxX3xX4xX1xd75exX15xX3xX36xX14xX19xX1axX3xX1xX6xXd4xX3xX4xX3bdxX19xX3xX7xX14xX3xX1axXdxdb7cxXbxX3xX36xce03xX81xX3xXb4xX19xX1axX3xX59dxXd4xX3xX5xXc2xXdxX3xXexXa8xX12exX3xX36xX3f1xX19xX3xXacxXd3xX3xX56xX167xX19xX1axX3xX7xX14xX3xX4xX9axX12exX3xXexX1xXb4xX19xX1axX3xX7xXbexX15xX3xX7xX4b9xX4xX3xX4xX498xX6xX3xX12exXa8xX19xX1xX3xX36xf664xX3xX4xX1xXc2xX12exX3xXacxXd3xX28xX3xX19xX1xXdxX533xX15xX3xX19xX1axX1exX37xXdxXe4xX3xXfaxX19xX1axX3xX59dxXd4xX3xX36xX48axXexX3xX19xX1axX1exX37xXdxX3xX20xX1xXb0xX4xX3xX5xX6bxX19xX3xXexX94xX1exX3f5xX4xX3xX12exX12fxXexX3xX4xXb0xX4xX1xX3xX20xX1xXb4xX19xX1axX3xXacxX607xX3xX20xae2exX3xXacxXd3xX3xXexX1xX65dxX3xX1xXdxX3ccxX19xX3xX5xXa4xX19xX1axX3xXexX74xXexX81xX3xX7xX14xX3xX59dxX12exX3xXb0xXbxX81xX3xX7xXb0xX19xX1axX3xX7xX15xX74xXexX3xXexX94xX28xX19xX1axX3xXexX59dxXexX3xX4xX9axX3xX19xX1xX3fbxX19xX1axX3xX1axXa8xX3xXb4xX19xX1axX3xX59dxXd4xX3xX36xX10bxX3xX5xXd3xX12exX11exX3xX14cxX3xX23xXdxX6bxX19xX3xX24xX6fxXbxX3xX25xX15xX74xX4xX3xX19xX6bxX15xX3xX94x144dfxXe4xX44xXe4xX0xX44xXbxX12xX0xX6xX94xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX19xX10xX94xX1b3xX6xX94xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX2e1xX28xX5xX1b3xX4xX5xX10xX6xX94xX3xX7xXexX28xX94xXd4xX3xXacxXdxX56xX10xX28xX3xX4xX5xX10xX6xX94xX29xXdxX18cxX3xX4xX12exX7xX1b3xX94xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX44xX6xX94xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44axX28xX15xX94xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xb0efxee35xX782xX44xX0xXdxX12xXf4xXf4xX13xX0xX44xXdxX12xX0xX44xXbxX12