Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh
Từ 10/3, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm đột ngột 6-8 độ C. Rét đậm, rét hại quay trở lại.
e65ex101afx121a6x153c4x150bdx1043cx16f95x174e5xe9a4xX7xecdax15f9cx130e2x14641x1834cx16ccdxX5x123b0xXax101d5x18254xXdx10945x13ac2xX3x13807x1442bxX4xX3xX4xX1x1432bx1666dxX16xX3xe897x139b5xX3x101a9x18284xX16xX3x1306axX1x13a6axX16x1755cxX3xX29xX1xf441xX3xX5x12cd4xX16xX1xX0x17448xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10481xX10xX6xeb09xXaxX12xXcx15067xX3xX2x1390dxX38x1777fx16f0bxX3xX16xX1xXdx17890xXexX3xX25x17a7fxX3x16ea7xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX7x18b40xX3xX2dxXdx12a7cxX5fxX3xX25xX5dxXexX3xX16xX2dxX5dxXexX3xfe87x11413x1806exX3xX25xX5dxX3x11584xe741xX3xf311x141a7xXexX3xX25x15942xX5fxX54xX3x13b88xX84xXexX3xX1xX34xXdxX3xf5e6xX1exX6xed75xX3xXexX8cx11e34xX3xX5xX34xXdxX81xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xff47xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10x186d9xXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16x1540cxX3x1739axX1exX7xXexXdx1845bxX97x184bbxXaxX12xX80xX1xXdxX15xX1exX3x11d46xX38xX53xX54xX3xX29xX1x13805xXdxX3xX29xX1xX2bxX16xX2dxX3xX29xX1xX31xX3xX5xX34xX16xX1xX3xX4x16984x17623xX16xX2dxX3xX25xX5dxX3xX5fxX34xX16xX1xX3xX25x11e7bxX3xX4axXdxX3xX4xX1xX1exX97x11968xX16xX3xXbfxX1exXe0xX16xX2dxX3xX16xXf3xf7a1xX4xX3xXexX6xX81xX3x15f98x11845xX3xX22x16c1bxXb1xX3xX25x15051xX5fxX3xf8b6xX38xX53xX54xX3xX29xX1xX2bxX16xX2dxX3xX29xX1xX31xX3xX5xX34xX16xX1xX3xX7xX69xX3xX6dxX16xX1xX3xX1xXf3xX9bxX16xX2dxX3xX25x156e0xX16xX3xX4xX120xX4xX3xXex17eddxX16xX1xX3xXbxX1xX31xX6xX3x10104xX2bxX16xX2dxX3xX18xX19xX4xX3xX22xX5dxX54xX3xX7xX6xX1exX3xX25xX26xX3xX6dxX16xX1xX3xX1xXf3xX9bxX16xX2dxX3xX25xX149xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX8cxX1exX16xX2dxX3xX22xX5dxX54xX3xXbxX1xX31xX6xX3xXcx15584xX97xX3xX18xX19xX4xX3xX22xX5dxX3x10657x140d3xX3xXcxX8cxX1exX16xX2dxX3xXcxX8cxX1exX16xX2dxX3xX22xX5dxX81xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12x132bcxX1xX31xX3xX5xX34xX16xX1xX3xXexX8cxX19bxX16xX3xXbfxX1exXe0xX16xX2dxX3xX7xX69xX3xX29xX1xXdxX149xX16xX3xX16xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX59xXexX3xX5fxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX2dxXdxX6dxX5fxX3xX29xX1xXb1xX6dxX16xX2dxX3xX79xX7axX7bxX3xX25xX5dxX3xX80xX81xX3xX15axX149xX16xX3xX8cxX34xX16xX2dxX3xX7xX120xX16xX2dxX3xX2xX51xX38xX53xX54xX3xX16xX2dxXf3xXf4xXdxX3xX4axX190xX16xX3xX5fxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX69xX3xX4xX6dxX5fxX3xX16xX1xX88xX16xX3xX8cx16793xX3xX16xX1x1469fxXexX3xX25x171c0xXexX3xX5xX34xX16xX1xX3xX16xX19bxX97xX81xX0xX38xXbxX12xX0xX4axXdxX19axX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXexX22xXb1xX4axX97xX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12xX0xXdxX5fxX2dxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX38xX38xXdxX81xX22xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX81xX19axX16xX38xX16xX10x16215xX7xX38xX2xX79xX2xX51xX38xX2xX51x1359fxX4axef7dxX51xX7bxX53xX79xX51xX51xXexX2xX51x161f5xX2xX2xX2e9xX5xX51xX81xXc9xXbxX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb1x185ccxX5fxX6xX2dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX8cxX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX6xXbxXexXdxXb1xX16xXaxX12xXcxX4exX3xX2xX51xX38xX53xX54xX3xX5fxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX1exX97xX10axX16xX3xX8cxX84xXexX3xX25xX88xX5fxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX8cxX12xX0xX38xXexX22xXb1xX4axX97xX12xX0xX38xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xX38xX4axXdxX19axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12xXcxX8cxXb1xX16xX2dxX3xX25xX26xX3xX8cxX84xXexX3xX25xX88xX5fxX3xX16xX1xX25cxXexX3xX7xX69xX3xX8cx10dddxXdxX3xX19axX19bxXb1xX3xX2dfxX3xX16xX2dxX19bxX97xX3xX2xX51xX7axX2xX2xX38xX53xX81xX3x12901xX1xXdxX59xXexX3xX25xX5dxX3xX4xX6xXb1xX3xX16xX1xX25cxXexX3xXexX8cxXb1xX16xX2dxX3xX16xX2dxX19bxX97xX3xX29xX1xX2bxX16xX2dxX3xX19axXf3xX260xXexX3xX94xX1exX120xX3xX2xX79xX7axX2xX127xX3xX25xX5dxX3xX80xX54xX3xX16xX1xXdxX59xXexX3xX25xX5dxX3xX22xX6xX16xX3xX25xX124xX5fxX3xXexX4exX3xX2xX2e9xX7axX2xX2ddxX3xX25xX5dxX54xX3xX19ax101b3xX16xX2dxX3xX16x17158xXdxX3xX4xX6xXb1xX3xX4axXf3xX115xXdxX3xX2xX51xX3xX25xX5dxX81xX3xX83xX84xXexX3xX25xX88xX5fxX54xX3xX8cxX84xXexX3xX1xX34xXdxX3xX94xX1exX6xX97xX3xXexX8cxX9bxX3xX5xX34xXdxX3xX25xX149xX16xX3xX1xX149xXexX3xXexX1ex1192exX16xX81xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12xX11cxXb1xX3xX6dxX16xX1xX3xX1xXf3xX9bxX16xX2dxX3xX4x11e77xX6xX3xX29xX1xX2bxX16xX2dxX3xX29xX1xX31xX3xX5xX34xX16xX1xX3xX16xX124xX16xX3xXexX4exX3xX16xX2dxX19bxX97xX3xX2xX51xX38xX53xX54xX3xX9bxX3xX4xX120xX4xX3xXexX151xX16xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX18xX5dxX3xX19axX19bxX3xX18xX19xX4xX3xXcxX8cxX1exX16xX2dxX3xX18xX5dxX3xX7xX69xX3xX4xX26xX3xX5fxXf3xX6xX3xX19axX19bxXdxX3xX16xX3e3xXdxX81xX3xX83xXdxX124xX16xX2dxX3xX4xX120xX4xX3xXexX151xX16xX1xX3xXexX4exX3xX47xX19bxX3xXcxf429xX16xX1xX3xXexX8cxX9bxX3xX19axX19bxXb1xX3xX7xX69xX3xX4xX26xX3xX5fxXf3xX6xX54xX3xX5fxXf3xX6xX3xX8cxX19bxXb1xX3xX8cxX6dxXdxX3xX8cxX120xX4xX81xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12xXcxX8cxXf3xX115xX4xX3xX29xX1xXdxX3xX25xX26xX16xX3xX8cxX84xXexX3xX25xX88xX5fxX54xX3xX16xX2dxXf3xXf4xXdxX3xX4axX190xX16xX3xX5fxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX25xX6xX16xX2dxX3xXexX8cxX6dxXdxX3xX94xX1exX6xX3xX16xX1x153c5xX16xX2dxX3xX16xX2dxX19bxX97xX3xX190xX5fxX3xX1exX54xX3xX7xXf3xX3e3xX16xX2dxX3xX5fxX451xX3xX4axX19bxX97xX54xX3xXexX8cxXf4xXdxX3xX25cxX5fxX81xX3xX11cxX11dxX3xX22xX120xXb1xX3xX16xX1xXdxX59xXexX3xX25xX5dxX3xX4xX6xXb1xX3xX16xX1xX25cxXexX3xXexX8cxXb1xX16xX2dxX3xX16xX2dxX19bxX97xX3xe6f1xX1exXe0xX4xX3xXexX149xX3xea10xX1x139fbxX3xX16xX5d6xX3xX7bxX38xX53xX3xX19ax16964xX16xX3xXexXdxX149xXbxX3xXexX62axX4xX3xX2dxXdxX5d6xX3x17b18xX16xX3xX25xX23xX16xX1xX3xX9bxX3xX5fx14d82xX4xX3xX2dfxXd9xX7axX2dfxX7bxX3xX25xX5dxX3xX80xX54xX3xX22xX6xX16xX3xX25xX124xX5fxX3xX9bxX3xX5fxX64fxX4xX3xX2xX127xX7axX2dfxX2xX3xX25xX5dxX3xX80xX54xX3xX22xX1exX644xXdxX3xX7xX120xX16xX2dxX3xX4xX26xX3xX7xXf3xX3e3xX16xX2dxX3xX5fxX451xX3xX16xX1x10fa4xX81xX3xX13xX64fxX4xX3xX16xX1xXdxX59xXexX3xX16xX19bxX97xX3xX7xX69xX3xX4axX1exX97xX3xXexX8cx114aexX3xX1xX149xXexX3xX16xX2dxX19bxX97xX3xX127xX38xX53xX81xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb1xX4axX97xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX7axX6xX5xXdxX2dxX16xXc7xX3xXc9xX1exX7xXexXdxXcexX97xXd0xXaxX12xXcxX8cxXb1xX16xX2dxX3xX29xX1xXdxX3xX25xX26xX3xX29xX1xX1exX3xX19axX11dxX4xX3xX3faxX6xX5fxX3xX18xX5dxX3xXexXdxX149xXbxX3xXexX62axX4xX3xX4xX26xX3xX16xX19xX16xX2dxX3xX5fxX34xX16xX1xX3xX19axX115xXdxX3xX16xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX59xXexX3xX5xX124xX16xX3xXexX115xXdxX3xX53xX53xX7axX53xX79xX3xX25xX5dxX3xX80xX81xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18abcxXb1xX1exX8cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3x18d67xX3faxX3faxX0xX38xXbxX12
congthanh