Tuyển dụng 05 viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 05 viên chức hạng III làm việc tại Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố Hà Tĩnh năm 2021.
69f4xe45dxdff8xa71bxd938xd13dx81e5xacf7xb3d9xX7x8085xc953xcad8xe3b6x8906x9417xX5x99fdxXaxd73axXcx77bex9401xb35exb973xX3xebc8x92eaxX17x9010xX3x7338xb2eaxX3x7872xXdxde64xX17xX3xX4xX1xcb80xX4xX3xa8f6xb55dxXdxX3xb91dxX14x7f39xX17xX3xX5x763cxX3xXexb06fx86d7xXexX3xXexc037xX3xbb16x9b0axX3xXexX1x983cxX3xXexX1x857bxX17xX1xX3xXbxX1xb1d1xX3x726axX48xX3xXcxb32exX17xX1xX0xba56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX19xXaxX12xd104xX15xX3xc394xX6xX17xX3xX17xX1xcb1exX17xX3xX19xX76xX17xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xX70xd306xc065xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX1x973exX17xX1cxX3xe938xXb6xXb6xX3xX5xX48xb402xX3xX21xXdxb421xX4xX3xXexXb2xXdxX3xX2bxX2cxXdxX3x7936xX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX3xXcxX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xX3xX17xe750xXbcxX3x70faxX1exXf8xX2xc23exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfcfxX97xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xde62xXex74b3xX6xX5xXdxX1cxX17xd423xX3xX4xX10xX17xXexX10xX38x8df4xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXcxX50xcf0cx798cx8940xX3xX10cxc7bcxc514xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11bxXexX11dxX6xX5xXdxX1cxX17xX123xX3xX4xX10xX17xXexX10xX38xX12bxXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xX3xX17xXf5xXbcxX3xXf8xX1exXf8xX2xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXb6xXfcxX3xe11fxX1xd5b3xX3xXexXdxX23xX14xc3c8xX3xX21xX44xX3xXexX38xb293xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX4x9679xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX1xXb2xX17xX1cxX3xXb6xXb6xXb6xX3x9c32xX3xX4xX96xX4xX3xX21xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX4xX1axX3xXexX1xX16xX3xX7xX6xX14xX123xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xXdxXbcxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f4xX10xX17xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa4a4xXdxX19xXexX1xX123xX3xX2xbd8dxXf8xX1fxXbxX11bxX12bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX123xX3xX2b1x6d9dxX2c1xXbxX11bxX12bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfcxX70xX6xX97xX1xX6xXexXdxX17xX1xXfcxX21xX17xX58xX17xX10xX2a9xX7xX58xXf8xX2xXf8xX1fxX58xa50ex6fefxX19xX1fxX2xX2xX1exX2e9xX1ex71e1xXexX2e8xX2f1xX2e8xX2e8xX5xX2f1xX11dxXexX14xX15xX17xX11dxX19xX14xX17xX1cxXfcxaaf9xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xXaxX3xX2a9xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2b1xXf8xX1fxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX2b1xX2c1xX2c1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXb6xXb6xXfcxX3xX2bxXdx93d9xX14xX3xb8e5xXdxXc0xX17xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX2xXfcxX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX3xX2bxXdxX393xX14xX3xX396xXdxXc0xX17xX3xX4xX1xX14xX17xX1cxX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX139xX1cxdaecxef3cxXdxX3xX4x8e89xX3xX3fx8130xX3xX4xX96xX4xX3xX3fxXdxX393xX14xX3xX396xXdxXc0xX17xX3xX7xX6xX14xX3xX3fxX76xX15xX3xX396xX1xX40xX17xX1cxX3xXbxX1xX76xX17xX3xX70xXdxXc0xXexX3xX19xX76xX17xX3xXexX2cxX4xX1fcxX3xX17xX6xXbcxX3xX17x863fxX1fcxX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX20fxX17xX3xX11bxc66dxX3xX1xX2cxXdxX1fcxX3xXexX203xX17xX3xX17xX1cxX415xc0e3xX17xX1cxX1fcxX3xXexX40xX17xX3xX1cxXdxX96xX97xX3xX3fxX415xd260xX4xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX123xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX6xd4ebxX3xX1f4xX41axX3xX2fxX14xX4exX4xX3xXexX44xX4xX1xX3xbdc8xXdxXc0xXexX3xX139xX6xXbcxX3xX21xX48xX3xX4xX415xX3xXexX38x9c21xX3xXexXb2xXdxX3xX4c3xXdxXc0xXexX3xX139xX6xXbcxX12bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX70xX4b4xX3xXcxbceaxX3xX3fxX41dxX3xX2xX2f1xX3xXexX14x82ebxXdxX3xXexX38xX257xX3xX5xX23xX17xX12bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX4xX4b4xX3xX1f4xX41axX3xXbxX1xXdx895axX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3x8125xXexX1xX10xX97xX3xXbcxda19xX14xX4b4xX12bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX19xX4b4xX3xX1f4xX41axX3xX5xX35xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX38xb552xX3xX38xX48xX17xX1cxX12bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX3fxX4b4xX3xX1f4xX41axX3xX21xXf5xX17xX3xX70xe3bfxX17xX1cxX1fcxX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX4xX1xX1f6xX3xX3fxX48xX97xX3xXexXb2xX97xX3xXbxX1x88c8xX3xX1xX480xXbxX3xX21xebcaxXdxX3xX21xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX4xX20fxX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX12bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX10xX4b4xX3xX2bxX41dxX3xX7xX28xX4xX3xX396xX1xbbbexX10xX3xX3fxX16xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXc0xX17xX3xX17xX1xXdxXc0xXbcxX3xX21xX1axXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXf8xXfcxX3xX2bxXdxX393xX14xX3xX396xXdxXc0xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX16xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX10xXbcxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX6xX4b4xX3xX4c3xX393xX3xXexX38x7335xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xX4xX1xX14xX15xX23xX17xX3xXbcxX40xX17xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xX10xXbcxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xX4c3xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xXcbxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xXcxX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX2fxX14xX15xX3xX1xX97xXb2xX4xX1xX1fcxX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX11bxX76xX15xX3xX19xX3dxX17xX1cxX123xX3xXcxX4exXexX3xX17xX1cxX1xXdxXc0xXbxX3xX3fxXb2xXdxX3xX1xba8bxX4xX3xXexX38xX257xX3xX5xX23xX17xX1fcxX3xXexX1xX14xX2cxX4xX3xXbcxX2cxXexX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xX4xX96xX4xX3xX17xX1cxX48xX17xX1xX3xX1xX97x8c5fxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX23xX17xX3xX17xX1cxX48xX17xX1xX123xX3xe0f9xXdxX52fxX17xX3xXexX38xX4d4xX4xX12bxX3xXcbxX14xX15xX3xX1xX97xXb2xX4xX1xX12bxX3x87bdxX76xX15xX3xX19xX3dxX17xX1cxX12bxX3xX13axXdxX6xX97xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX12bxX3xXcbxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xX396x82abxX3xXexX1xX14xX39xXexX3xX1xXb2xX3xXexX20fxX17xX1cxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX12bxX3xX2bxX44xX6xX3xX4xX1xX203xX17xX1xX12bxX3xX2bx9f8exXexX3xX3fxX6xXdxXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xX4c3xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xXcbxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xXcxX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX396x736fxX3xX4xX415xbab4xX17xX1cxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX1fcxX3xX6xX17xX3xXexX97xX48xX17xX3xX1cxXdxX6xX97xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX1fcxX3xX21xXc0xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXbcxX40xXdxX3xXexX38xX415xX416xX17xX1cxX123xX3xXcxX4exXexX3xX17xX1cxX1xXdxXc0xXbxX3xX3fxXb2xXdxX3xX1xX6fbxX4xX3xXexX38xX257xX3xX5xX23xX17xX1fcxX3xXexX1xX14xX2cxX4xX3xXbcxX2cxXexX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xX4xX96xX4xX3xX17xX1cxX48xX17xX1xX3xX1xX97xX723xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX23xX17xX3xX17xX1cxX48xX17xX1xX123xX3xXcbxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX12bxX3x85f5xX40xXdxX3xXexX38xX415xX416xX17xX1cxX12bxX3xX13axXdxX6xX97xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX12bxX3xX74axX76xX15xX3xX19xX3dxX17xX1cxX12bxX3x7b15xX14xX39xXexXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xX4c3xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX74axeb4bxX3xX5xX35xX3xX21xXdxX3xXbxX1xXb2xXbcxX3xX1xX48xX17xX1xX3xX4xX1xX203xX17xX1xX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xX5xX54xX17xX1xX3xX21xX3dxX4xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX396xX7ccxX3xX4xX415xX7d0xX17xX1cxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX1fcxX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX11bxX76xX15xX3xX19xX3dxX17xX1cxX123xX3xXcxX4exXexX3xX17xX1cxX1xXdxXc0xXbxX3xX3fxXb2xXdxX3xX1xX6fbxX4xX3xXexX38xX257xX3xX5xX23xX17xX1fcxX3xXexX1xX14xX2cxX4xX3xXbcxX2cxXexX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xX4xX96xX4xX3xX17xX1cxX48xX17xX1xX3xX1xX97xX723xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX23xX17xX3xX17xX1cxX48xX17xX1xX123xX3xXcbxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX12bxX3xX74axX76xX15xX3xX19xX3dxX17xX1cxX12bxX3xX734xXdxX17xX1xX3xXexX52fxX12bxX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX203xX17xX1xX12bxX3xX87fxX14xX39xXexXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX10xXbcxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX70xX4b4xX3xX4c3xX393xX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xX17xX1cxX97xXb2xXdxX3xX17xX1cxX453xX1fcxX3xXexXdxX17xX3xX1xX6fbxX4xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xX10xXbcxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX1f4xX41axX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xX17xX1cxX97xXb2xXdxX3xX17xX1cxX453xX3xXexX4fcxX3xX70xX39xX4xX3xXf8xX3xXexX38xX257xX3xX5xX23xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xXexXb2xXdxX3xXcxX1xX40xX17xX1cxX3xXexX415xX3xX7xX4exX3xX1exX2xX58xXf8xX1exX2xd629xX58xXcxXcxX11dxX10cxX13ax8f46xX2bxXcxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xXf8xXa2bxX58xX1exX2xX58xXf8xX1exX2xXa2bxX3xX4xX41dxX6xX3xX10cxX2cxX3xX13axXdxX96xX97xX3xX19xX1axX4xX3xX21xX48xX3xX2bxX48xX97xX3xXexXb2xX97xX3xX70xX6xX17xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX734xX1xX14xX17xX1cxX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX5xX3dxX4xX3xX17xX1cxX97xXb2xXdxX3xX17xX1cxX453xX3xX2e9xX3xX70xX39xX4xX3xX19xX5b2xX17xX1cxX3xX4xX1xX97xX3xX4c3xXdxXc0xXexX3xX139xX6xXbcxX3xX1xX97xX723xX4xX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xXexX415xX7d0xX17xX1cxX3xX3fxX415xX7d0xX17xX1cxX3xXexX1xX10xX97xX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX1xXdxXc0xX17xX3xX1xX48xX17xX1xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX4c3xXdxXc0xX4xX3xX4xX40xX17xX1cxX3xX17xX1xX39xX17xX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xX17xX1cxX97xXb2xXdxX3xX17xX1cxX453xX3xXexX415xX7d0xX17xX1cxX3xX3fxX415xX7d0xX17xX1cxX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXc0xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX4c3xXf5xX17xX3xX70xX31xX17xX3xX7xX4exX3xX2xX2xX1exXa2bxX58xae87xX13axXa32xX2bxXcxX11dxXcxX1f4xX1f4xX10cxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xXf8xX2e9xX58xX2e9xX58xXf8xX1exXf8xX1exX3xX4xX41dxX6xX3xXb2fxX257xX3xX13axXdxX96xX97xX3xX19xX1axX4xX3xX11dxX3xX2bxX48xX97xX3xXexXb2xX97xX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xX3xX21xX393xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX1xX415xX5b9xX17xX1cxX3xX19xX54axX17xX3xX4xX40xX17xX1cxX3xX17xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX4xX1xX1f6xX58xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX17xX1xX39xX17xX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX5xX3dxX4xX3xX17xX1cxX97xXb2xXdxX3xX17xX1cxX453xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xX1f4xX41axX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xXexXdxX17xX3xX1xX6fbxX4xX3xX3fxXb2xXexX3xX4xX1xX14xb6f8xX17xX3xX396xX769xX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX7xX8acxX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX4xX40xX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xXc0xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX4xX7d0xX3xX70xX31xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xXexXb2xXdxX3xXcxX1xX40xX17xX1cxX3xXexX415xX3xX7xX4exX3xX1exX2b1xX58xXf8xX1exX2xXa2bxX58xXcxXcxX11dxX10cxXcxXcxXcxXcxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xX2xX2xX58xX2b1xX58xXf8xX1exX2xXa2bxX3xX4xX41dxX6xX3xX10cxX2cxX3xXcxX1xX40xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX21xX48xX3xXcxX38xX14xX15xX393xX17xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX4xX1xX14xXbe1xX17xX3xX396xX769xX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX7xX8acxX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX4xX40xX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xXc0xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX1xX97xX723xX4xX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxX2cxX3xXexX415xX7d0xX17xX1cxX3xX3fxX415xX7d0xX17xX1cxX3xXexX1xX10xX97xX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX1xXdxXc0xX17xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX4xX41dxX6xX3xX10cxX2cxX3xX13axXdxX96xX97xX3xX19xX1axX4xX3xX21xX48xX3xX2bxX48xX97xX3xXexXb2xX97xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX2b1xXfcxX3xX139xX1xX453xX17xX1cxX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX3fxX76xX15xX3xX396xX1xX40xX17xX1cxX3xX3fxX415xX480xX4xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX6xX4b4xX3xX85dxX78dxXexX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX5xX3dxX4xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX21xXdxX3xX19xX76xX17xX3xX7xX3dxX3xX1xX97xX723xX4xX3xX70xX44xX3xX1xXb2xX17xX3xX4xX1xX52fxX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX5xX3dxX4xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX21xXdxX3xX19xX76xX17xX3xX7xX3dxXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX70xX4b4xX3xX2bxX6xX17xX1cxX3xX70xX44xX3xXexX38xX14xX15xX3xX4xX28xX14xX3xXexX38xX96xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXc0xXbcxX3xX1xX677xX17xX1xX3xX7xX3dxX12bxX3xX3fxX6xX17xX1cxX3xX4xX1xX78dxXbxX3xX1xX48xX17xX1xX3xX70xX31xX17xX3xX96xX17xX1fcxX3xX2fxX14xX15xX52fxXexX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX21xX393xX3xX1xX677xX17xX1xX3xX7xX3dxX3xX4xX41dxX6xX3xXcx9306xX6xX3xX96xX17xX12bxX3xX3fxX6xX17xX1cxX3xX70xX44xX3xX96xXbxX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX70xXdxXc0xX17xX3xXbxX1xX96xXbxX3xX11bxX8acxX3xX5xX35xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX4xX1xX203xX17xX1xX3xX3fxX415xX6xX3xX21xX48xX97xX3xX4xX7d0xX3xX7xX257xX3xX4xX1xX453xX6xX3xX70xXc0xX17xX1xX1fcxX3xX4xX7d0xX3xX7xX257xX3xX1cxXdxX96xX97xX3xX19xX1axX4xX1fcxX3xXexX38xX415xX416xX17xX1cxX3xX1cxXdxX96xX97xX3xX19xX415xX470xX17xX1cxXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXa2bxXfcxX3x6b8dxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX21xX48xX3xX1x8f4fxX3xX7xX7d0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX6xX4b4xX3xX139xX1cxX415xX416xXdxX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xXexX38xX3dxX4xX3xXexXdxX52fxXbxX3xX17xX2cxXbxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX543xXexX1xX10xX97xX3xXbcxX54axX14xX3xX7xX4exX3xX1exX2xX3xX70xX6xX17xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX396x963fxXbcxX3xXexX1xX10xX97xX3xX139xX1cxX1xX44xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX7xX4exX3xX2xX2xX1fxX58xXf8xX1exXf8xX1exX58xX139xX2bxX11dxX1f4xXe9fxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xXf8xX1fxX58xX2c1xX58xXf8xX1exXf8xX1exX3xX4xX41dxX6xX3xX1f4xX1xX203xX17xX1xX3xXbxX1xX41dxX4b4xX3xX1xX97xX723xX4xX3xX1cxX8acxXdxX3xXexX1xX10xX97xX3xX3fxX415xX416xX17xX1cxX3xX70xX415xX14xX3xX4xX1xX203xX17xX1xX12bxX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX396xX1xX6xXdxX3xX3fxX20fxX15xX3xX3fxX41dxX3xX4xX96xX4xX3xX17xX2cxXdxX3xX19xX14xX17xX1cxX3xX15xX23xX14xX3xX4xX20fxX14xX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX203xX17xX1xX3xX3fxX52fxX17xX3xXexX1xX416xXdxX3xX3fxXdxX16xXbcxX3xX17xX2cxXbxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX21xX48xX3xX4xX1xX44xX14xX3xXexX38xX96xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXc0xXbcxX3xX21xX393xX3xXexX203xX17xX1xX3xX4xX1xX203xX17xX1xX3xX11bxX96xX4xX3xX4xX41dxX6xX3xX4xX96xX4xX3xX17xX2cxXdxX3xX19xX14xX17xX1cxX3xX396xX23xX3xX396xX1xX6xXdxX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX70xX4b4xX3xX139xX1cxX415xX416xXdxX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1f6xX3xX3fxX415xX480xX4xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX1exX2xX3xX21xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX4xX41axX3xX4xX1xX1f6xX3xXexXdxX23xX14xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX3fxX16xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX12bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX4xX4b4xX3xX50xX97xX48xX17xX3xXexX1xXdxXc0xX17xX3xX1xXebaxX3xX7xX7d0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX0xX10xXbcxX12xX543xX7xX6xX14xX3xX396xX1xXdxX3xXexX38xX4d4xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX4b4xX123xX0xX58xX10xXbcxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xXcxX38xX97xX17xX1cxX3xXexX1xX416xXdxX3xX1xXb2xX17xX3xX2b1xX1exX3xX17xX1cxX48xX15xX3xX396xX16xX3xXexX4fcxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xX17xX1xX39xX17xX3xX3fxX415xX480xX4xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xX70xX96xX97xX3xX396xX52fxXexX3xX2fxX14xX31xX3xXexX38xX4d4xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX1fcxX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xXexX38xX4d4xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX3fxX52fxX17xX3xda81xX10cxX139xXa32xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX1xX97xX48xX17xX3xXexX1xXdxXc0xX17xX3xX1xXebaxX3xX7xX7d0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxXfcxX3xXcxX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX20fxX17xX3xX1xXebaxX3xX7xX7d0xX3xX1cxXebaxXbcxX123xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xX10cxX31xX17xX3xX7xX6xX97xX3xX4xX96xX4xX3xX21xXf5xX17xX3xX70xX599xX17xX1cxX1fcxX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX4xX1xX1f6xX3xX21xX48xX3xX396xX52fxXexX3xX2fxX14xX31xX3xX1xX6fbxX4xX3xXexX39xXbxX3xXexX1xX10xX97xX3xX15xX23xX14xX3xX4xX20fxX14xX3xX4xX41dxX6xX3xX21xX44xX3xXexX38xX203xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX12bxX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX4xX1xX1f6xX3xXexXdxX17xX3xX1xX6fbxX4xX1fcxX3xX17xX1cxX97xXb2xXdxX3xX17xX1cxX453xX3xX21xX48xX3xX13axXdxX78dxX15xX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX17xX1xX39xX17xX3xXexX1xX14xX2cxX4xX3xX3fxX4exXdxX3xXexX415xX480xX17xX1cxX3xX415xX14xX3xXexXdxX23xX17xX3xX543xX17xX52fxX14xX3xX4xX41axX4b4xX3xX3fxX415xX480xX4xX3xX4xX7d0xX3xX2fxX14xX6xX17xX1fcxX3xXexX506xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX41axX3xXexX1xXbe1xXbcxX3xX2fxX14xX15xX393xX17xX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xXexX1xX3dxX4xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX5xX35xX3xX5xX44xX4xX1xX3xXexX415xX3xXbxX1xX96xXbxX3xX19xX97xX3xX4xX7d0xX3xX2fxX14xX6xX17xX3xX4xX41axX3xXexX1xXbe1xXbcxX3xX2fxX14xX15xX393xX17xX3xX4xX78dxXbxXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xXcxX38xX415xX416xX17xX1cxX3xX1xX480xXbxX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xXexX38xX4d4xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX396xX1xX40xX17xX1cxX3xX1xX97xX48xX17xX3xXexX1xXdxXc0xX17xX3xX3fxX41dxX3xX1xXebaxX3xX7xX7d0xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX1xX97xX723xX4xX3xX4xX41axX3xX1xX48xX17xX1xX3xX21xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX5xX39xX17xX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX396xX23xX3xX396xX1xX6xXdxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX1xX97xX723xX4xX3xX11c4xX10cxX139xXa32xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xXbxX1xX96xXexX3xX1xXdxXc0xX17xX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xXexX38xX4d4xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX7xX8acxX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX21xXf5xX17xX3xX70xX599xX17xX1cxX1fcxX3xX4xX1xX28xX17xX1cxX3xX4xX1xX1f6xX3xX396xX1xX40xX17xX1cxX3xX3fxX4d4xX17xX1cxX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xXexX1xX677xX3xX7xbd07xX3xX70xX44xX3xX1xX41dxX15xX3xX396xX52fxXexX3xX2fxX14xX31xX3xXexX38xX4d4xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX1fcxX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xX70xX96xX97xX3xX4xX40xX17xX1cxX3xX396xX1xX6xXdxX3xXexX38xX23xX17xX3xX4xX506xX17xX1cxX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX3fxXdxXc0xX17xX3xXexX8acxX3xX4xX41dxX6xX3xX11c4xX10cxX139xXa32xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXb6xXb6xXb6xXfcxX3xX139xX2cxXdxX3xX19xX14xX17xX1cxX3xX21xX48xX3xX1xX677xX17xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX123xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX2xXfcxX3xX50xX677xX17xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX3xX74axddb6xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXf8xXfcxX3xX139xX2cxXdxX3xX19xX14xX17xX1cxX3xX11bxX1535xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX3xXcxX1xX10xX97xX3xX2bxXdxX393xX14xX3xX2xX2xX1fcxX3xX139xX1cxX1xX44xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX7xX4exX3xX2xX2xX1fxX58xXf8xX1exXf8xX1exX58xX139xX2bxX11dxX1f4xXe9fxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xXf8xX1fxX58xX2c1xX58xXf8xX1exXf8xX1exX3xX4xX41dxX6xX3xX1f4xX1xX203xX17xX1xX3xXbxX1xX41dxX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX21xX393xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX1fcxX3xX7xX8acxX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX21xX48xX3xX2fxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX3xX4c3xXe12xX17xX1cxX3xX2xX123xX3xX734xXdxX16xXbcxX3xXexX38xX6xX3xX3fxXdxX393xX14xX3xX396xXdxXc0xX17xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexXb2xXdxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX15xX23xX14xX3xX4xX20fxX14xX3xX4xX41dxX6xX3xX21xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX4xX20fxX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX1fcxX3xX17xX52fxX14xX3xX3fxX96xXbxX3xX28xX17xX1cxX3xX3fxX41dxX3xXexX1xX677xX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX3fxX415xX480xX4xX3xXexX1xX6xXbcxX3xX19xX3dxX3xX21xXe12xX17xX1cxX3xXf8xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX11dxX4c3xXe12xX17xX1cxX3xXf8xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX123xX3xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX2bxX415xX480xX4xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxXc0xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX2fxX14xX15xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xXexXb2xXdxX3xX734xX1xX97xX31xX17xX3xXf8xX3xX2bxXdxX393xX14xX3xX2c1xX3xX139xX1cxX1xX44xX3xX3fxX44xX17xX1xX3xX2xX2xX1fxX58xXf8xX1exXf8xX1exX58xX139xX2bxX11dxX1f4xXe9fxX3xX4xX41dxX6xX3xX1f4xX1xX203xX17xX1xX3xXbxX1xX41dxX3xX543xX396xXdxX16xXbcxX3xXexX38xX6xX3xX396xXdxX52fxX17xX3xXexX1xX28xX4xX1fcxX3xX396xX769xX3xX17xXf5xX17xX1cxX3xX1xX97xXb2xXexX3xX3fxX2cxX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xX393xX3xX17xX1cxX1xXdxXc0xXbxX3xX4xX41dxX6xX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX10xX97xX3xX15xX23xX14xX3xX4xX20fxX14xX3xX4xX41dxX6xX3xX21xX44xX3xXexX38xX203xX3xX21xXdxXc0xX4xX3xX5xX48xXbcxX3xX4xX20fxX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX4b4xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXb6xX4c3xXfcxX3xXcxX1xX416xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX1fcxX3xX3fxX44xX6xX3xX3fxXdxX16xXbcxX3xX11bxX1535xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX10xXbcxX12xX2xXfcxX3xXcxX1xX416xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX17xX2cxXbxX3xXe9fxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX0xX58xX10xXbcxX12xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXcxX4fcxX3xX17xX1cxX48xX15xX3xXf8xX1fxX58xX2e9xX58xXf8xX1exXf8xX2xX3xX3fxX52fxX17xX3xX1xX52fxXexX3xX17xX1cxX48xX15xX3xXf8xXa2bxX58xX2e8xX58xXf8xX1exXf8xX2xX3xX543xXexX1xX416xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xX1cxXdxX416xX3xX1xX48xX17xX1xX3xX4xX1xX203xX17xX1xX4b4xXfcxX3xXcxX1xX416xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX11bxX1535xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1448xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xX70xX96xX97xX3xX4xX1axX3xXexX1xX16xX3xX7xX6xX14xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX10xXbcxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXf8xXfcxX3xX2bxX44xX6xX3xX3fxXdxX16xXbcxX3xX17xX2cxXbxX3xXbxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX3xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xX10xXbcxX12xXe9fxX1xXe12xX17xX1cxX3xX139xX2cxXdxX3xX21xX1axX1fcxX3xX6dxX15xX3xX70xX6xX17xX3xX17xX1xX76xX17xX3xX19xX76xX17xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xX10xXbcxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX2b1xXfcxX3xX2bxX44xX6xX3xX3fxXdxX16xXbcxX3xX11bxX1535xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX123xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xX10xXbcxX12xX3xX6dxX15xX3xX70xX6xX17xX3xX17xX1xX76xX17xX3xX19xX76xX17xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xX12bxX3xX2bxX44xX6xX3xX4xX1xX1f6xX123xX3xX7xX4exX3xX2e8xXf8xX1fcxX3xX3fxX415xX416xX17xX1cxX3xXe9fxX1xX6xX17xX3xX2bxX677xX17xX1xX3xXe9fxX1xX5b2xX17xX1cxX1fcxX3xXbxX1xX415xX416xX17xX1cxX3xX139xX6xXbcxX3xX50xX48xX1fcxX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xX1fcxX3xXexX1f6xX17xX1xX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xXcxX38xX97xX17xX1cxX3xX2fxX14xX96xX3xXexX38xX677xX17xX1xX3xX3fxXdxX393xX17xX3xXexX1xX40xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xXexX38xX97xX17xX1cxX3xXbxX1xXdxX52fxX14xX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX17xX52fxX14xX3xX4xX41axX3xX21xX78dxX17xX3xX3fxX393xX3xX4xX1xX415xX6xX3xX38xX572xX1fcxX3xX3fxX393xX3xX17xX1cxX1xX44xX3xX17xX1cxX415xX416xXdxX3xX3fxXf5xX17xX1cxX3xX396xX35xX3xX19xX3dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX5xXdxX23xX17xX3xX1xXc0xX3xX21xX5b9xXdxX3xX11c4xX10cxX139xXa32xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX543xX2fxX14xX6xX3xXbxX1xXe12xX17xX1cxX3xX139xX2cxXdxX3xX21xX1axX1fcxX3xX7xX4exX3xX3fxXdxXc0xX17xX3xXexX1xX97xXb2xXdxX123xX3xX1exX2c1xX2xX2xX1exX2f1xXa2bxX2e8xX2c1xX2c1xX58xX1exX2c1xX2xX1fxXa2bxXa2bxX2b1xX2c1xX2c1xX2f1xX4b4xX3xX3fxX16xX3xX3fxX415xX480xX4xX3xX1xX415xX5b9xX17xX1cxX3xX19xX54axX17xXfcxX58xXfcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX12xX0xXdxXbcxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX14xXbcxX70xX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxX1f4xX10xX17xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a9xXdxX19xXexX1xX123xX3xX2e9xXf8xX1exXbxX11bxX12bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX123xX3xXa2bxX2e8xXf8xXbxX11bxX12bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfcxX70xX6xX97xX1xX6xXexXdxX17xX1xXfcxX21xX17xX58xX17xX10xX2a9xX7xX58xXf8xX2xXf8xX1fxX58xX2e8xX2e9xX19xX1fxX2xX2xX2xX1fxX2b1xX2e8xXexX2e8xXf8xX1exX5xX2f1xX11dxXbcxX6xX14xX11dxXexX1xX97xX17xX1cxX11dxX70xX6xX97xX11dxXexX14xX15xX10xX17xXfcxXbxX17xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX17xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX14xX31xX17xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX50xX48xX3xXcxX54xX17xX1xXaxX3xX2a9xXdxX19xXexX1xX9xXaxX2e9xXf8xX1exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxXa2bxX2e8xXf8xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX70xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX11bxX6xX17xX1xX17xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX1cxX9xXaxX1exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX19xX19xXdxX17xX1cxX9xXaxX1fxXaxX12xX0xXexX70xX97xX19xX15xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11bxXexX11dxX6xX5xXdxX1cxX17xX123xX3xX4xX10xX17xXexX10xX38xX12bxXaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f4xX50xXb6xX3xXcxXb6x88f8xXcxX3xX4c3xb550xX3xX85dx9379xX11c4xX3xX2bx9209xX139xX13axX3xX734xbf26xX3xXa32x9389xX3xXcxX11c4xde25x9901xX139xX3xXcxcb91xXb6xX3xX4c3xb299xX3xXcxa9aaxXb6xX3xX2bx9434xX1c9dxXaxX3xX1xX38xX10xebf9xX9xXaxX58xX58xXdxXfcxX70xX6xX97xX1xX6xXexXdxX17xX1xXfcxX21xX17xX58xX17xX10xX2a9xX7xX58xXf8xX2xXf8xX2e9xX58xX2e8xX2e9xX19xX2xX2xXa2bxXf8xXf8xX1exXa2bxXexX2e8xXf8xX2e8xX5xX2b1xX11dxXexX1xX97xX17xX1cxX11dxX70xX6xX97xX11dxXexX14xX15xX10xX17xX11dxX19xX14xX17xX1cxXfcxXbxX19xX1cb4xXaxX3xXexX6xX38xX1cxX10xXexX9xXax91b7xX70xX5xX6xX17xX396xXaxX3xX38xX10xX5xX9xXaxX17xX97xX97xXbxX10xX17xX10xX38xXaxX12xX1f4xX50xXb6xX3xXcxXb6xX1c86xXcxX3xX4c3xX1c8axX3xX85dxX1c8dxX11c4xX3xX2bxX1c91xX139xX13axX3xX734xX1c96xX3xXa32xX1c99xX3xXcxX11c4xX1c9dxX1c9exX139xX3xXcxX1ca2xXb6xX3xX4c3xX1ca6xX3xXcxX1ca9xXb6xX3xX2bxX1cadxX1c9dxX0xX58xX6xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX19xX12xX0xX58xXexX38xX12xX0xX58xXexX70xX97xX19xX15xX12xX0xX58xXexX6xX70xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11bxXexX11dxX6xX5xXdxX1cxX17xX123xX3xX38xXdxX1cxX1xXexX12bxXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xXcxX85dxXfcxX3xX11c4xecbdxX3xX10cxb16axX139xX3xX139xX50xX1cadxX139xX3xXa32xX1cadxX139xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11bxXexX11dxX6xX5xXdxX1cxX17xX123xX3xX38xXdxX1cxX1xXexX12bxXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX1f4xX50xX6dxX3xXcxdfdfxX1f4xX50xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX97xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11bxXexX11dxX6xX5xXdxX1cxX17xX123xX3xX38xXdxX1cxX1xXexX12bxXaxX12xX0xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX139xX1cxX14xX15xca73xX17xX3xXcxX38xX6fbxX17xX1cxX3xX50xXdxX52fxX14xX0xX58xX7xXexX38xX97xX17xX1cxX12xX0xX58xXbxX12