Quang cảnh đổ nát ở thị trấn Douma sau những cuộc không kích và nã pháo ác liệt
(Baohatinh.vn) - Hơn 100 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây ở Đông Ghouta mà tâm điểm là tại thị trấn Douma, nơi vẫn còn khoảng hơn 150.000 dân thường sinh sống.
933fxa5f3xcb20x104abx11f9dxa72fxa60bxb3e0x1205dx972exece0x12958xea26xb444x11b1ax12b0cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbecexa08axd2acxXexX0xe5dexXaxX17xX18xX19xXexX0x10ff0xc8dcxX19xae60xXexX0xXaxf8b0xX9xc352xXdxX18x9ff6xX2fx10417xfa14xcbd9xX5xadd7xXbxXdxX17xX32xXexc414xbfa0xX18x11c31xe91bxX9xX2cxd24cxX3exXaxX9xbf13x11865xX9xX3ex12021xXbxX9x10f5axX9xXbxXaxc305xX9xXbxb768x10efbxX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxc46exX3exX3fxX9xX2cxX3cxb2a3xX2cxX9x100c7xXaxca4dxX3exX3fxX9xX6dxa6e5xX2cxXaxX9xc58dx1084exX9xX3exe6c4xX9xX33xXaxX4axX24xX9xX4axX2cxX9xXdxX35xe068xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10725xX17xX18xX19xX32xXexX9ax97e5xX3exX9xX2ax11561xXa5xX9xX19xa553xX3exX9xXbxXaxbb19x9eeaxX3exX3fxX9xX46xX7cxX9xXbxXaxX35xX88xXbxX9xXcx11893xX3exX3fxX9xXbxX54xX24xX3exX3fxX9xX2cxX4axX2cxX9xX2cxX3cxX6axX2cxX9xX6dxXaxX6fxX3exX3fxX9xX6dxX74xX2cxXaxX9xX3fxb78fxX3exX9xX46xXa9xX26xX9xX4dxX9xbedbxX6fxX3exX3fxX9x106daxXaxX24xX3cxXbxX18xX9xXcxX79xX9xXbxXa9xXcxX9xX46xX35xa92exXcxX9xXdxX79xX9xXbxXbdxX35xX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xe360xX9xX3exXa1xX35xX9xX78x119c6xX3exX9xX2cx127c1xX3exX9xX6dxXaxX24xX42xX3exX3fxX9xXaxXa1xX3exX9xX2ax9a8dxXa5xd8e2xXa5xXa5xXa5xX9xX19xXa9xX3exX9xXbxXaxXaexXafxX3exX3fxX9xX2fxX35xX3exXaxX9xX2fxf000xX3exX3fxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfa43xX24xX19xX26xX32xXexX7xXax9582xX3exX3fxX9xX78xX35xcd7dxX3exX9xX157xX18xX2fxX2fxX18xXcxX9x9f93xXaxX18xX23xX35xX17xXaxX9xX2cx11171xX18xX9xX9axX7cxX3exX3fxX9xXbxX35xX3exX9xX0xX17xXcxXex9cc1xX17xX3cxXbxX17xX54xX2fxX0xX1cxX17xXcxXexX9xXcxaa64xX35xX9xX46xXa9xX26xX9xXbxX35x11d56xX33xX9xX2cxc447xX3exX9xX2cxX4axX2cxX9xX6dxXaxX3cxX9xX78xc079xX2cxX9xX78x11bedxX18xX9xXaxaaeexX3exX3fxX9xX2cxXaxX51xX3cxX9xX3exXaxX64xX3exX3fxX9xX46x120f9xXbxX9xX6dxXaxX6fxX3exX3fxX9xX6dxX74xX2cxXaxX9xX4dxX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX112xX9xX6dxXaxX3cxX9xX78xX1afxX2cxX9xX19xX24xX9xX33xXaxX35xX19fxX3exX9xecdaxX3cxXa9xX3exX9xX6dxX35xXfaxXcxX9xX2fxX24xX4axXbxX9xX4dxX9xX78x10adcxX3exX3fxX9xXe5xX6fxX3exX3fxX9xXeaxXaxX24xX3cxXbxX18xX9xX3fxXdcxX3exX9xXbxXaxX178xX9xX46xX6fxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX3cxX2fxX9xX2cxX178xX18xX9xc5eaxX26xX54xX35xX18xX9xX46xXfaxX9xX3fxXaxX35xX9xX3exXaxX1a3xX3exX9xX78xX79xX9xX33xXaxX42xX3exX9xX4axX3exXaxX9xX3exXaxX64xX3exX3fxX9xXaxa337xX3exXaxX9xX42xX3exXaxX9xX2cxXaxXa9xX3exX9xXbxXaxX1afxX2cxX9xX3exXaxX55xXbxa0eaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xe1a0xXbxe361xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xa3d9xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xd02cxX2fxX1cxX2ax11b80xX2axd832xX1cxc02cxfd34xX19xf2c5xX2axbf4dxX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2caxX2caxX2axX2cdxXdxXa5xX12ex1146exX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35x113c6xX26xX29fxX32xXexdc04xX6axXbxX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xX46xX79xX3exX9xX6fxX3exX3fxX9xX46xX35xX9xX2cxXbdxX3exXaxX9xX3exXaxX64xX3exX3fxX9xXbxX11dxX18xX9xX3exXaxX79xX9xX23xX51xX9xX23xX24xXcxX9xX46xXbdxX3exX9xXbxX79xX3exX9xX33xXaxX4axX9xX4dxX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2caxX2axX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2d1xa8d0xX2caxXa5xXdxX2axX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX4xX1a3xX3cxX9xX23x11be5xX9xX23xX165xX9xXcxX6axXbxX9xX6dxXaxX18xX26xX9xX23xX4axX3exXaxX9xX4dxX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2caxX2axX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX9xX5xXaxX17xX24xX9xX0xX17xXcxXexX188xX17xX3cxXbxX17xX54xX2fxX0xX1cxX17xXcxXexX112xX9xX78xX119xX3exX9xX2cxX11dxX3exX9xXaxXa1xX3exX9xX2axX12cxXa5xX12exXa5xXa5xXa5xX9xX19xXa9xX3exX9xXbxXaxXaexXafxX3exX3fxX9xX23xX51xX9xXcxf6e2xX2cxX9xX6dx10b3dxXbxX9xX4dxX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX3exX79xX26xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2ccxX2axX2cfxX2ccxXdxX2caxX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexf5a8xX3fxXaexXafxX35xX9xX46xX79xX3exX9xX6fxX3exX3fxX9xX78xX119xX26xX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXaxX79xX24xX9xX3exXaxX64xX3exX3fxX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xXbxXaxXa9xX3exX9xX46xX35xX9xX2fxXa1xX9xXbxX4axX3exX9xX6dxXaxc5b3xX35xX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX455xX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX9xX5xX54xX24xX3exX3fxX9xXcxX6axXbxX9xX23xX4axX24xX9xX2cxX4axX24xX9xX46xXaexX1c7xX2cxX9xX46xf2c3xX3exX3fxX9xXbxX42xX35xX9xXbxX54xX165xX3exX9xXbxX54xX18xX3exX3fxX9xX2c4xX17xX23xX9xX2cxXaxX74xX3exXaxX9xXbxXaxX1b7xX2cxX9xXaxX6fxXcxX9xX2caxXa5xX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX112xX9xX157xX6axX9xX3bxX3cxX144xX2cxX9xX33xXaxX11dxX3exX3fxX9xX6b9xX3fxX18xX9xXbxXaxX6fxX3exX3fxX9xX23xX4axX24xX112xX9xXbxX47xX3exX3fxX9xX2fxX144xX9xX19xXa9xX3exX9xXbxXaxXaexXafxX3exX3fxX9xX46xXaexX1c7xX2cxX9xX2fxXa1xX9xXbxX4axX3exX9xX6dxXaxX6f1xX35xX9xXe5xX6fxX3exX3fxX9xXeaxXaxX24xX3cxXbxX18xX9xX46xX7cxX9xXbxX72axX3exX3fxX9xXdxX165xX3exX9xX2ccxX455xX12exX2ccxXa5xX2caxX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xX6dxXfaxX9xXbxX1b3xX9xX6dxXaxX35xX9xXaxX79xX3exXaxX9xXdxX18xX3exX3fxX9xX3exXaxXa9xX3exX9xX46xXbdxX24xX9xX23xX580xXbxX9xX46xXdcxX3cxX9xXaxX24xXbdxXbxX9xX46xX6axX3exX3fxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2axX2axX12cxX2d1xXdxX2d1xX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX16fxXaxX24xX42xX3exXaxX9xX6dxXaxX580xX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxX18xX26xX9xX46xXdcxX26xX9xX28fxe640xX2cxX9xX46xX6axX3exX3fxX9xX3fxX35xX64xX18xX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xX46xX35xX112xX9xX6dxc472xX9xX4dxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX12cxX2caxX455xX2cdxXdxX2cfxX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX9axX7cxX3exX3fxX9xXbxXaxX6fxX3exX3fxX9xXbxX55xX3exX9xX0xX17xXcxXexX188xdfc7x13082xX9xX6b9xX24xX78xX24xX2fxXbxX35xX0xX1cxX17xXcxXexX9xX19xX119xX3exX9xXdxXafxX35xX9xX157xX6axX9xXbxX54xXaexX4dxX3exX3fxX9xX3bxX3cxX144xX2cxX9xX33xXaxX11dxX3exX3fxX9xX6b9xX3fxX18xX9xX232xX17xX54xX3fxX17xX35xX9xX232xXaxX24xX35xX3fxX3cxX9xXaxX6fxXcxX9xX2caxXa5xX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX19fxXbxX9xX2cdxX12cx9ab0xX9xX6dxXaxX3cxX9xX78xX1afxX2cxX9xXdxX7cxX3exXaxX9xXbxXaxX47xX9xX19xX24xX9xX3exXaxX15fxXcxX9xX33xXaxX35xX19fxX3exX9xX1f8xX3cxXa9xX3exX9xX6dxX35xXfaxXcxX9xX2fxX24xX4axXbxX9xXbxXbdxX35xX9xXe5xX6fxX3exX3fxX9xXeaxXaxX24xX3cxXbxX18xX9xX46xX7cxX9xX46xXaexX1c7xX2cxX9xX3fxX35xX42xX35xX9xX33xXaxX15fxX3exX3fxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2cdxX12cxX12cxX2caxXdxX12cxX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX6b9xX3fxXaexXafxX35xX9xX46xX79xX3exX9xX6fxX3exX3fxX9xX2cxXaxX144xX3exX3fxX9xX3exXbdxX3exX3fxX9xX46xX35xX9xX2cxXbdxX3exXaxX9xX3exXaxX64xX3exX3fxX9xX2cxX72axX3exX9xX3exXaxX79xX9xX46xX47xX9xX3exX4axXbxX9xX4dxX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2caxX2axX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2cfxX2c8xX2cfxX2cfxXdxX2cdxX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX391xX6axXbxX9xX2cxX1a3xX3cxX9xX23xX513xX9xXaxc48axX3exX9xX3exXaxX35xX165xX3exX9xX2cxXaxXa1xX35xX9xX46xX20axX18xX9xX23xX165xX3exX9xXcxX6axXbxX9xX2cxXaxX35xX19fxX2cxX9xX6fxXbxX6fxX9xX23xX51xX9xX2cxXaxX4axX26xX9xXbxX54xXa1xX9xX6dxXaxX3cxX3exX3fxX9xX19xX24xX9xX23xX24xXcxX9xX46xXbdxX3exX9xX4dxX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX12cxX2cdxX2caxX2d1xXdxX2ccxX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX4xX1a3xX3cxX9xX23xX513xX9xX3exX3fxXdc9xX35xX9xXcxX6axXbxX9xXcxX257xX3exXaxX9xXbxX54xX165xX3exX9xX46xX144xX3exX3fxX9xX46xX47xX9xX3exX4axXbxX9xX4dxX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2ccxX2caxX12cxXdxX2c8xX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX6b9xX3fxXaexXafxX35xX9xX3fxX35xX79xX9xX78xX79xX9xX3exXaxX64xX3exX3fxX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xX23xX51xX9xXbxXaxXaexXa1xX3exX3fxX9xX3exX3fxXdc9xX35xX9xXbxX54xX165xX3exX9xX28fxX17xX9xXdxX72axX3exX9xXbxXbdxX35xX9xXcxX6axXbxX9xX6dxXaxX3cxX9xX78xX1afxX2cxX9xXbxX1a3xX33xX9xXbxX54xX3cxX3exX3fxX9xX46xX6fxX3exX3fxX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xX4dxX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX12cxX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2cfxX2ccxX2caxX2caxXdxX455xX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX6b9xX3fxXaexXafxX35xX9xX19xXa9xX3exX9xX2cxXdcxXcxX9xXcxX6axXbxX9xXbxXafxX9xXbxX54xX3cxX26xd386xX3exX9xX46xXa1xX3exX9xX2cxX15fxX9xX35xX3exX9xX19xX11dxX3exX3fxX9xX2cxXaxX64xX9xdcf5xXeaxX35xX64xX9xX2fxX1afxX9xXbx12748xX3exXaxX9xXbxX4axX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX42xX3exX9xXbxXaxXa9xX3exX9xX78xX79xX9xX3fxX35xX18xX9xX46xX257xX3exXaxX9xX23xXbdxX3exf0dcxX9xX46xXaexX1c7xX2cxX9xX54xX42xX35xX9xX28fxX3cxX144xX3exX3fxX9xXbxX1b3xX9xXcxX4axX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxXbdxX35xX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX2axX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2ccxX2caxX2cfxX2ccxXdxX2axXa5xX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX6b9xX3fxXaexXafxX35xX9xX33xXaxc22dxX9xX3exX64xX9xX78xX196xX35xX9xX3fxXaexXa1xX3exX3fxX9xXcxe866xXbxX9xXdxX55xXcxX9xXdxX17xXcxX9xX23xX13dcxX35xX9xX23xf468xX3exX9xX23xX165xX3exX9xX2cxXbdxX3exXaxX9xX3exX3fxXaexXafxX35xX9xX46xX79xX3exX9xX6fxX3exX3fxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX3cxX47xX35xX9xX46xX18xX3exX3fxX9xX2cxXaxX580xX33xX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXdcxX3cxX9xX3exX3fxX3cxX26xX88xX3exX9xX78xX196xX35xX9xX3fxXaexXa1xX3exX3fxX9xXcxX13ecxXbxX9xXcxX19fxX3cxX9xXcxX4axX24xX9xX4dxX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX455xX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2caxX2cdxXa5xX2c8xXdxX2axX2axX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xX2caxX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX4xX1a3xX3cxX9xX23xX513xX9xX3exXaxX257xX3exX9xX1f8xX3cxX18xX9xX2cxb457xX18xX9xX2fxX47xX9xX28fxX17xX9xX23xX3cx11d9exXbxX9xXbxX54xX24xX3exX3fxX9xXcxX6axXbxX9xX46xX1c7xXbxX9xX2fxXa1xX9xXbxX4axX3exX9xX6dxXaxX6f1xX35xX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX2d1xX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX54xX29fxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26dxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX12exX78xX3exX1cxX3exX17xX2c4xX2fxX1cxX2axX2c8xX2axX2caxX1cxX2ccxX2cdxX19xX2cfxX2axX2d1xX2cfxX2caxX12cxX2cfxXbxX2caxX12cxXa5xX2d1xXdxX2axX2caxX12exX2dexX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c4xX35xX19xXbxXaxX26dxX2cdxXa5xXa5xX33xX28fxX29fxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX26dxX2cfxXa5xXa5xX33xX28fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f8xX3cxX18xX3exX3fxX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX9xX3exX18xXbxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX54xX18xX3exX9xX19xX24xX3cxXcxX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xX3exXaxX3cxX3exX3fxX9xX2cxX3cxX24xX2cxX9xX6dxXaxX24xX3exX3fxX9xX6dxX35xX2cxXaxX9xX78xX18xX9xX3exX18xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX18xX2cxX9xXdxX35xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX28fxXbxX291xX18xXdxX35xX3fxX3exX26dxX9xX2dexX3cxX2fxXbxX35xX38cxX26xX29fxX32xXexX6b9xX3fxXaexXafxX35xX9xX46xX79xX3exX9xX6fxX3exX3fxX9xX78xX196xX35xX9xX78xX19fxXbxX9xXbxXaxXaexXa1xX3exX3fxX9xX4dxX9xXcxX580xXbxX9xX3exX3fxXdc9xX35xX9xX23xX165xX3exX9xX2cxXbdxX3exXaxX9xXaxX18xX35xX9xX46xX1b7xX18xX9xXbxX54xX945xX9xX4dxX9xXbxXaxX51xX9xXbxX54xX55xX3exX9xX2xX24xX3cxXcxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX12cxX1cxX2d1xX1cxX2caxXa5xX2axX2c8xX12exX9xX7xXaxX74xX18xX9xX2fxX18xX3cxX9xXdxXaexX3exX3fxX9xXaxe6d2xX9xXdxX79xX9xX23xX35xXfaxX3cxX9xXbxXaexX1c7xX3exX3fxX9xX2cxX178xX18xX9xXbxX47xX9xX2cxXaxX1b7xX2cxX9xX5xX54xX72axX3exX3fxX9xXdxXaexebacxX35xX9xXdxX35xX1230xXcxX9xXe5xX6f1xX9xX232xX26xX54xX35xX18xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa81xX3cxXbxXaxX24xX54xX32xXexX7xXaxXaexXa1xX3exX3fxX9xXe5xX13ecxX3exX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX232xX24xX3cxX54xX2cxX17xX32xXex11166xdc3dxX3exXaxX26dxX9xX188xX17xX3cxXbxX17xX54xX2fxf483xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng