Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/7), Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc Kỳ họp thứ 4.
ae09x12d89x104abxae19x11753x13db8xe1d2xca2axc2fexX7xdcf1x11c49x1463fx1088ax14efaxca6bxX5x114f0xXax13979x12a0fxf755xcb02xecd1xX3xX15xX6x14745xf1cdxX3x11426xX1xX6xXdxX3x1419fxff70xX4xX3xc1c8x101a4xX3xX1x117ddxXbxX3xXexX1x10bc7xX3xc1bbxX1bxX3x14b25xf0b9xdadfx14e70xX3xXexb2a8xX15xX1xX3xX34xdf82xX3xXcx143abxX15xX1xX0x14a03xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xb3c4xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3x12a8axX2xdf09xX46xaf47xba68xX1bxX3xX34xcf13xXdxX3xf01ex12490xX15xX16xX3xX15xX1x13873xX15xX3xX58xX77xX15xX3xXexX3axX15xX1xX3xX34xX3fxX3xXcxX42xX15xX1xX3xX1dxX1x12483xX6xX3x12c67x10d45xfeb0xX92xX3xXexXdx1210cxX15xX3xX1xX3fxX15xX1xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX3xX1xX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31x13eadxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104bcxX6xXbxXexXdxdeb4xX15xXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxfd18xXdxX58xXexX1xd04fx13fcfxXdfxcacaxXbx136efxb246xX1xX10xXdxX16xX1xXexXdexX66xc4bfxX68xXbxXe3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX6xX4xX3xX1dxX1axX3xX1xXc9xXbxX3xXexX1xf816xX3xX31xX3xX1xX58xX15xX58xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xf32axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xXdxXb4xdc6dxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4x11371xX15xX46xX15xX10xXd9xX7xX46xX2xX68xb1dfxffe4xX46xX68xX68xX58xX31xXe1xc7b9xXexX66xX154xXe1xX5xXe1xXb4x13c68xXbxX16xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXc9xX15xXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexXdfxXdfxXe1xXbxXe3xXe4xX1xX10xXdxX16xX1xXexXdexX66xXedxX68xXbxXe3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX6xX4xX3xX1dxX1axX3xX1xXc9xXbxX3xXexX1xX113xX3xX31xX3xX1xX58xX15xX58xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xXdxXb4xX138xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX142xX15xX46xX15xX10xXd9xX7xX46xX2xX68xX14cxX14dxX46xX68xX68xX58xX31xXe1xX154xXexX14cxX31xX66xX14cxX5xX2xXb4xX15cxXbxX16xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXc9xX15xXaxX12xXc4xX14xX4xX3xX70xX23xXdxX3xX138xXdxfdaaxX113xX3xX142xX3fxXc9xX3xX1xX6dxXdxX3xXexX12bx12ac8x12ebexX15xX16xX3xX4xX1xX113xb069xX15xX3xX138x10632xX3xX4xX1xXc9xX3xX1dxX27xX3xX1xX2axXbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1265cxXc9xX58xX1axXaxX12xX36xX16xXc9xX3fxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX15xX6dxXdxX3xX58xX113xX15xX16xX3xXexX1xX241xX242xX15xX16xX3xX1dxX27xX3xX4x136f2xX6xX3xX22xX6dxXexX3xX1dxX27xX3xX1xX2axXbxX3xX16xXdxb45cxX6xX3xX15x102d6xX22xX1bxX3xX15xX1xX241xXdexX3xX15xX16xX1xX10xX3xX4xX14xX4xX3xX138xX14xXc9xX3xX4xX14xXc9xX1bxX3xX70xX14xX15xX1xX3xX16xXdxX14xX3xXex10902xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xX26xXcxc200xX90xX34xX1bxX3xb821xee80xX2d0x11b7exX36xX1bxX3xXexX2c5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xXexX1xX113xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX16xX77xX15xX3xX7xX14xX4xX1xX1bxX3xX70xdde3xX113xX3xXexX241xX3xXe3xX77xX1axX3xX58xb067xX15xX16xX3xX4x1295fxX3xX138x118c5xX15xX1bxX3xXexXdxX97xXbxX3xX4xdb33xX15xX16xX3xX58xX77xX15xX1bxX3xX16xXdxX30dxXdxX3xd8a9xX113xX1axX97xXexX3xX70xX30axX15xX3xXexX1xX241xX3xX1dxX1xXdxX97xX113xX3xX15xX23xXdxX3xXexf3b6xX3xX4xX14xXc9xXb4xXb4xXb4xX1bxX3xX58xX305xX3xX1dxXdxX97xX15xX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX7x14e14xX3xXexX1xX30dxXc9xX3xX5xX113xea9bxX15xX3xX142xX3fxX3xXexX1xX317xX15xX16xX3xX325xX113xX6xX3xX2xX14dxX3xX15xX16xX1xX24dxX3xX325xX113xX1axX97xXexX1bxX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX70xX8dxX3xX4xX8dxX3xX15xX1xXdxb990xX113xX3xX15xX6dxXdxX3xX58xX113xX15xX16xX3xX325xX113xX6xX15xX3xXexX12bxX2axX15xX16xX1bxX3xX142xc845xX6xX3xXexX14xX4xX3xX70xX6dxX15xX16xX3xX70xX97xX15xX3xXexX2c5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xXexX1xX305xX4xX3xX1xXdxe0d2xX15xX3xX15xX1xXdxX3ccxX22xX3xX142x143fexX3xX1dxX97xX3xX1xXc9xX23xX4xX1xX3xXedxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX4xX113xX33exXdxX3xX15xX2a0xX22xX3xX14cxXe1xX2xX68xX1bxX3xX142xX3abxX6xX3xX22xX6xX15xX16xX3xXexfeadxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xX5xX241xd4bcxX4xX1bxX3xX70xX24dxX15xX1xX3xX1xX241x12d08xX15xX16xX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX392xX113xX3xX15xX2a0xX22xX3xXexXdxX97xXbxX3xXexX1xX10xXc9xXb4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXc9xX15xXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexXdfxXdfxXe1xXbxXe3xXe4xX1xX10xXdxX16xX1xXexXdexX66xXedxX68xXbxXe3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX6xX4xX3xX1dxX1axX3xX1xXc9xXbxX3xXexX1xX113xX3xX31xX3xX1xX58xX15xX58xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xXdxXb4xX138xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX142xX15xX46xX15xX10xXd9xX7xX46xX2xX68xX14cxX14dxX46xX68xX68xX58xX31xXe1xX154xXexXedxX66xXdfxXedxX5xX14cxXb4xX15cxXbxX16xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXc9xX15xXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexXdfxXdfxXe1xXbxXe3xXe4xX1xX10xXdxX16xX1xXexXdexX66xXedxX68xXbxXe3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX6xX4xX3xX1dxX1axX3xX1xXc9xXbxX3xXexX1xX113xX3xX31xX3xX1xX58xX15xX58xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xXdxXb4xX138xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX142xX15xX46xX15xX10xXd9xX7xX46xX2xX68xX14cxX14dxX46xX68xX68xX58xX31xXe1xX154xXexXdfxX154xX14cxX5xX66xXb4xX15cxXbxX16xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexXdfxXdfxXe1xXbxXe3xXe4xX1xX10xXdxX16xX1xXexXdexX66xXedxX68xXbxXe3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX6xX4xX3xX1dxX1axX3xX1xXc9xXbxX3xXexX1xX113xX3xX31xX3xX1xX58xX15xX58xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xXdxXb4xX138xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX142xX15xX46xX15xX10xXd9xX7xX46xX2xX68xX14cxX14dxX46xX68xX68xX58xX31xXe1xX154xXexXedxX14cxX14cxX66xX5xX31xXb4xX15cxXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX1xXdxX58xX10xX3xX58xXexX1xX113xX22xX138xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xXcxX12bxX241xX419xX4xX3xX70xX8dxX1bxX3xXexX12bxX30dxX3xX5xX242xXdxX3xX2d6xX91xX3xX268xX14xXc9xX3xX34xX3fxX3xXcxX42xX15xX1xX3xX142xX392xX3xX15xX1xX29cxX15xX16xX3xX142xc2bexX15xX3xX70xX392xX3xXexX12bxX2axX15xX16xX3xXexX77xX22xX3xX7xX35bxX3xX70xX241xX40exX4xX3xX70xX241xX6xX3xX12bxX6xX3xX138xX3fxX15xX3xX138xX23xX4xX1bxX3xXexX1xX30dxXc9xX3xX5xX113xX364xX15xX3xXexX23xXdxX3xX1dxX27xX3xX1xX2axXbxX1bxX3xX317xX15xX16xX3xX91xe36axX3xX34xX71xX15xX16xX3xX34xX30dxXdxX3xX2d0xX3xX2d6xX1xX8dxX3xXc4xX1xX28cxX3xXexX24dxX4xX1xX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX4xX1xXc9xX3xX138xXdxX97xXexXdexX3xX26xX27xX3xX1xX2axXbxX3xX15xX3fxX1axX3xX7xX35bxX3xXexX364xXbxX3xXexX12bxX113xX15xX16xX3xXe3xX10xX22xX3xXe3xd221xXexX3xX15xX16xX113xX1ax12964xX15xX3xX15xX1xX77xX15xX1bxX3xXexX12bxX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX3ccxX22xX3xX142xX392xX3xX15xX1xX29cxX15xX16xX3xX1dxX1xX8dxX3xX1dxX1xX2a0xX15xX1bxX3xX138xX695xXexX3xX4xX364xXbxX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX7xX30dxX15xX3xXe3xX113xX695xXexX3xX15xX317xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3ccxXbxX1bxX3xX15xX1xX695xXexX3xX5xX3fxX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX142xXdxX3ccxX4xX3xX22xX695xXexX3xX22x104aexX6xX3xX5x107a2xX6xX3xXe3xX113xX77xX15xX3xX142xX3fxX3xX138xXdxX97xX15xX3xX70xX6dxX15xX16xX3xXexX1xX24dxX3xXexX12bxX241xX242xX15xX16xX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX5xX42xX15xX1xX3xX142xX305xX4xX3xX4xX1xX2a0xX15xX3xX15xX113xX317xXdxXe4xX3xX142xXdxX3ccxX4xX3xXexX1xX113xX3xX15xX16xX77xX15xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX1dxX1xX8dxX3xX1dxX1xX2a0xX15xX1bxX3xXexXdxX97xX15xX3xX70xX6dxX3xX16xXdxX30dxXdxX3xX15xX16xX77xX15xX3xX4xX1xX364xX22xXe4xX3xX15xX1xX29cxX15xX16xX3xXexX71xX15xX3xX70xX2axX15xX16xX3xX1dxX723xXc9xX3xX58xX3fxXdxX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX5xX42xX15xX1xX3xX142xX305xX4xX3xX70xX695xXexX3xX70xX6xXdxX1bxX3xX22xX317xXdxX3xXexX12bxX241xX242xX15xX16xX1bxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1dxX1xXc9xX14xX15xX16xX3xX7xX30dxX15xXe4xX3xXexX2c5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xX142xX3ccxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2d8xXcxX91xX13xXcxX2d6xX1bxX3xX2d8xX36xXcxXcxX1bxX3xXexX6xXdxX3xX15xX23xX15xX3xX16xXdxX6xXc9xX3xXexX1xX317xX15xX16xXb4xXb4xXb4xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX138xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexX3xXdfxX14dxX68xXbxXe3xXe4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX58xX58xXdxX15xX16xX9xXaxXdfxXaxX12xX0xXexX138xXc9xX58xX1axX12xX0xXexX12bxX12xX0xXexX58xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexX3xXdfxX68xXdfxXbxXe3xXe4xXaxX12xX0xXbxX3xXdxX58xX9xXaxX58xXexXdxXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xX0xX6xX3xX1xX12bxX10x14f88xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xX138xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX142xX15xX46xX4xX1xXdxX15xX1xX2d0xXexX12bxXdxX46xX4xX113xX2d0xXexX12bxXdxX2d0xXexXdxX15xX2d0xXexX113xXc9xX15xX16xX2d0xX1dxX1axX2d0xX142xXc9xX15xX16xX2d0xX142xX6xXc9xX2d0xX1dxX1axX2d0xX1xXc9xXbxX2d0xXexX1xX113xX2d0xX31xX2d0xX1xX58xX15xX58xX2d0xXexXdxX15xX1xX2d0xX5xX6xX15xX2d0xXexX1xX113xX2d0xXe3xX142xXdxXdxX46xX2xX66xXedxX154xX14cxX14cxXb4xX1xXexX22xXaxX12xXc4xbb59xX3xXexX12bxXdxX3xXexXdxX15xX3xXexX241x12a24xX15xX16xX1bxX3xX1dxX27xX3xX142xX2axX15xX16xX3xX142xX3fxXc9xX3xX26xX27xX3xX1xX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX1bxX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX5xX2faxX15xX3xXexX1xX2fxX3xX90xX91xX92xX92xX0xX46xX6xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xXcxXdxX15xX3xXexX241xX99axX15xX16xX3xX142xX3fxX3xX1dxX27xX3xX142xX2axX15xX16xX3xX5xX3fxX3xXexX77xX22xX3xXexX12bxX23xX15xX16xX1bxX3xX16xX98exXdxX3xX16xd3dbxX22xX3xX4xX28cxX6xX3xX15xX1xXdxX392xX113xX3xX4xX98exX3xXexX12bxXdxX3xX34xX3fxX3xXcxX42xX15xX1xX3xXexX12bxX241xX419xX4xX3xXexX1xX392xX22xX3xX26xX27xX3xX1xX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX1bxX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX1dxX1xX8dxX6xX3xX90xX91xX92xX92xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX23xX4xX3xX142xX3fxXc9xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX64xX2xX66xX46xX68xX69xXb4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd9xXdxX58xXexX1xXdexXdfxXdfxXe1xXbxXe3xXe4xX1xX10xXdxX16xX1xXexXdexX66xXedxX68xXbxXe3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX22xX6xX4xX3xX1dxX1axX3xX1xXc9xXbxX3xXexX1xX113xX3xX31xX3xX1xX58xX15xX58xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX46xX46xXdxXb4xX138xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb4xX142xX15xX46xX15xX10xXd9xX7xX46xX2xX68xX14cxX14dxX46xX68xX68xX58xX31xXe1xX154xXexX2xX66xX14cxX5xXdfxXb4xX15cxXbxX16xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX12bxX12xX0xX46xXexX138xXc9xX58xX1axX12xX0xX46xXexX6xX138xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xX35x12ac0xX4xX3xX138xXdxX3ccxXexX1bxX3xXexX23xXdxX3xX1dxX27xX3xX1xX2axXbxX3xX15xX3fxX1axX1bxX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX7xX35bxX3xXexX364xXbxX3xXexX12bxX113xX15xX16xX3xX138xX3fxX15xX3xXexX1xX30dxXc9xX3xX15xX1xX29cxX15xX16xX3xX15xX6dxXdxX3xX58xX113xX15xX16xX3xX22xX3fxX3xX15xX1xXdxX392xX113xX3xX4xX98exX3xXexX12bxXdxX3xX142xX3fxX3xX70xX23xXdxX3xX138xXdxX234xX113xX3xXexX12bxX2a0xX15xX3xXexX12bxX99axX3xX5xX3fxX3xX5xX3fxX22xX3xX7xX6xXc9xX3xX70xX234xX3xX34xX3fxX3xXcxX42xX15xX1xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX8dxX15xX16xX3xXexX1xXc9xX14xXexX3xX1dxX1x14292xXdxX3xX1dxX1xX8dxX3xX1dxX1xX2a0xX15xX3xX7xX6xX113xX3xX7xX305xX3xX4xX33exX3xX22xX317xXdxX3xXexX12bxX241xX242xX15xX16xX3xX138xXdxX234xX15xX1bxX3xXexXdxX97xXbxX3xXexX3d6xX4xX3xX142xX241xX30axX15xX3xX5xX72axX15xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX12bxXdxX234xX15xX3xX138xX392xX15xX3xX142xX29cxX15xX16xX3xX142xX3fxX3xXexX1xX305xX4xX3xX4xX1xX695xXexX3xX15xX1xX695xXexXb4xXb4xXb4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xX26xX27xX3xX1xX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX1bxX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX1dxX1xXc9xX14xX3xX90xX91xX92xX92xX3xX7xX35bxX3xX58xXdx13759xX15xX3xX12bxX6xX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xX14cxX1bxXdfxX3xX15xX16xX3fxX1axX3xX64xXexX3abxX3xX2xX66xX2d0xX2xXdfxX46xX68xX69xXb4xX3xX36xX16xX6xX1axX3xXexX12bxXc9xX15xX16xX3xXexX1xX242xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX58xXdxXc85xX15xX3xX12bxX6xX3xX1dxX27xX3xX1xX2axXbxX1bxX3xXcxX1xX241xX242xX15xX16xX3xXexX12bxX305xX4xX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xX3xX7xX35bxX3xXexXdxX97xXbxX3xXexX3d6xX4xX3xXexXdxX97xXbxX3xX15xX1xX364xX15xX1bxX3xXexd047xX15xX16xX3xX1xX40exXbxX3xX70xX249xX1axX3xX70xX28cxX3xX22xX2axXdxX3xb3b5xX3xX1dxXdxX97xX15xX1bxX3xX1dxXdxX97xX15xX3xX15xX16xX1xX24dxX3xX4xX28cxX6xX3xX4xX98exX3xXexX12bxXdxX3xX142xX3fxX3xX70xX23xXdxX3xX138xXdxX234xX113xX3xX34xX35xX36xX37xX3xXexX3axX15xX1xXb4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXc9xX58xX1axXaxX12xX0xX10xX22xX12xX268xX14xXc9xX3xX34xX3fxX3xXcxX42xX15xX1xX3xXexXdxX97xXbxX3xXexX3d6xX4xX3xX4xX364xXbxX3xX15xX1xX364xXexX3xXexX1xX317xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX58xXdxXc85xX15xX3xX138xXdxX97xX15xX3xX1dxX27xX3xX1xX2axXbxXb4xX0xX46xX10xX22xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX113xXexX1xXc9xX12bxXaxX12xX36xX1xX8dxX22xX3xX2d6xXb4xX91xX0xX46xXbxX12
Nhóm P.V