Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc với các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Bộ Y tế do GS. TS Nguyễn Thanh Long dẫn đầu vừa đến thăm và kiểm tra công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại một số cơ sở y tế ở Hà Tĩnh.
e3a6xefcex142bfx15c26x16f49x14322x17b01x16e48xf75bxX7x17302x128cbx12e1cx122a3x155dax16de4xX5x1489exXax12952x140cax1753ex1701ex1570ex15248xX3x10305x10871xX3xXexf222x14cfbx178b0xX17xf382xX3xX19xX1axX3x179b9xX3xXex148d0xX3xXexX1x163afx17690xX3x15073x1203cxX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxefeexX4xX3xX30x11f5fxXdxX3xX4xff4cxX4xX3xX4x12bf3xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xf3daxX31xX3xXcxf5b3xX17xX1xX0x11683xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6x13b94xXaxX12x167ebx13b1dxX31xX17xX3xX4x122ddxX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xX4x1689cxX6xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX6bxX6fxX3x16abcx170ccx15e1dxX3xXcxX8cxX3x12bb0xX21xX14xX15x11103xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xe8dbxX6fxX17xX21xX3xX6bx12b83xX17xX3xed0bx1601dxX14xX3xX30xe72fxX6xX3xXa8xX29xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3x113b2xXdx15fd8xX2exX3xXexX1dxX6xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbcxX1xX41xX2exX3xX4xX1x11effxX6xX3x14676xX39xX17xX1x1410cxX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX7x143ffxX4xX3xX7x1147cxX4xX3xXbcxX1x12b89xX10xX3xX4xX1xX6fxX3xX17xX21xX1ex170fbxXdxX3xX6bx112b4xX17xX3xXex15562xXdxX3xX2exX1axXexX3xX7x160f6xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX6exX29xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xXa8xX1axXdxX3xX17xX21x13a85xX3xX4xX41xX17xX3xXd8xX1axX3xX15xXdcxX3xXd8xX41xX4xX3xX7xX55xX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX6exX6xX3xXbcxX1xX6fxX6xX3xXex1230cxX17xX1xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXdcxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xX21xX1xXdxX3xX17xX1x1673axX17xX3xX30xX31xX3xXa8xX41xX17xX1xX3xX21xXdxX41xX3xX4xX6xX6fxX3xX17xX1xXd5xX17xX21xX3xXa8x10469xXdxX3xX2exX3dxXdxX3xX2exXffxX17xX1xX3xX2exe975xXdcxX3xXexX6fxX31xX17xX3xX6bxXdxX39xX17xX3xXexX1dxX6fxX17xX21xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbcxX1xX41xX2exXdcxX3xX4xX1xXd5xX6xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX4xX1xX6fxX3xX17xX21xX1exXf7xXdxX3xX6bxXfbxX17xX3xX4xX7dxX6xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xXexX1xXf7xXdxX3xX21xXdxX6xX17xX3x103d0xX14xX6xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14fd6xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1289dxXdxX6bxXexX1x15c65xX3x11fd8x10f41x1169exXbx14c55x1278dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX268xX3x13c4fx11989xf31dxXbxX26exX26fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX59xX59xXdxX8dxXd8xX6xX6fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX8dxX30xX17xX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX27axX2xX59xX2xebf6xX26cxX6bxX279xX26cx15ccbxX2a7xX2acxX2xX27axXexX2a7xX2acx124f5xX2xX279xX5xX26cxX8dx15c43xXbxX21x10f85xX1dxX9xX2xX2xX279xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX263xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX26axX26bxX26cxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX279xX27axX27bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX6xXbxXexXdxX6fxX17xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xX4x138fdxX17xX21xX3xXa8xX6fxX31xX17xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1xXedxXdxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX17xX1xXfbxX17xX3xXexXffxXdxX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX6exX6xX3xXbcxX1xX6fxX6xX3xXexX178xX17xX1xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12x1606dx10250xXdxX3xX17xX21xX31xX15xXdcxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xXexXdxX29xXbxX3xX17xX1xX1b5xX17xX3xXbcxX1xX41xX2exXdcxX3xXa8xXdxX16xX14xX3xXexX1dx16f80xX3xX4xX1xX6fxX3xX2xX8dxX27bxX26cxX26cxX3xX5xX1ex16ee3xXexX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX17xX1xXfbxX17xXdcxX3xX4xX74xX17xX21xX3xX7xX14xf129xXexX3xX21xXdxX1exXf7xX17xX21xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xXa8xXffxXexX3xX2xX2xX26bx12c58xX8dxX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xXa8xf1aexX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xX2exX1axXexX3xX7xX107xX3xXbcxfd59xX3xXexX1xX14xX1b5xXexX3xX4xX6xX6fxXdcxX3xX4xX1xX14xX15x1758fxX17xX3xX7xXfbxX14xX3xX17xX1xX1exX3xXexXdxX2exX3xX2exXffxX4xX1xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xXdxX39xXbxXdcxX3xXbxX1xXa5xX14xX3xXexX1xX14xX1b5xXexX3xXexX1xX6xX15xX3xXbcxX1xX3dxXbxX3xX21xX107xXdxXdcxX3xXbcxX1xX3dxXbxX3xX1xX41xX17xX21xXdcxX3xXbxX1xXa5xX14xX3xXexX1xX14xX1b5xXexX3xX17xX1axXdxX3xX7xX6fxXdxX3xXbcxX1xX3dxXbxX3xX30xX6xXdxXdcxX3xXbxX1xXa5xX14xX3xXexX1xX14xX1b5xXexX3xXexX41xX17xX3xX7xXedxXdxX3xX107xX17xX21xX3xX2exX16xX2exX26fxX3xX254xXcxX2acxX27axX3xX6bxX43exX15x14153xX26bxX27axX3xX5xX41xXexX3xX4x139f1xXexXdcxX3xX3ccx141b4x135a6xX3xX2xX8dxX279xXdcxX3xX4xX1x142f8xX17xX3xXa8xX6fxX41xX17xX3xX30xX31xX3xXa8xXdxX16xX14xX3xXexX1dxX3f7xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xXexX14xX15xX29xX17xX3xX21xXdxX41xXbxX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX254xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX263xXdxX6bxXexX1xX268xX3xX26axX26bxX26cxXbxX26exX26fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX268xX3xX279xX27axX27bxXbxX26exX26fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX59xX59xXdxX8dxXd8xX6xX6fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX8dxX30xX17xX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX27axX2xX59xX2xX2a7xX26cxX6bxX279xX26cxX2acxX2a7xX27bxX2xX2acxXexX26axX2b4xX279xX2b4xX26axX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xX2bdxX1dxX9xX2xX2acxX26bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX263xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX26axX26bxX26cxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX279xX27axX27bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX6xXbxXexXdxX6fxX17xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xXexX1dx14a35xX3xX4xX1xX14xX15xX39xX17xX3xX30xX3dxXdxX3xX17xX21xX1exXf7xXdxX3xX6bxXfbxX17xX8dxX8dxX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX6exfb88xX4xX3xXd8xXdxX39xXexXdcxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xXa8xX43exX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xXa8x14f33xX17xX21xX3xXd8xX1axX3xX17xX1xXdxX16xX14xX3xX21xXdxf0aexXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX1xX10xX6fxX3xX4xX1xX178xX3xXexX1xX3f7xX3xX4xX7dxX6xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1dxX6fxX17xX21xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbxX1xX663xX17xX21xXdcxX3xX4xX1xX107xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xX8dxX3xXcxX1xX10xX6fxX3xXa8xXe4xXdcxX3xXexX1dxX6fxX17xX21xX3xX2b4xX3xXexX1xX41xX17xX21xX3xXa8xXa9xX14xX3xX17xX2dxX2exXdcxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xXa8xX43exX3xX26ex15bffxXexX3xX17xX21xX1xXdxX39xX2exX3xXa8xX1exX405xX4xX3xX27bxX8dxX26cxX279xX27axX3xX2exXa5xX14xX3xX26exX742xXexX3xX17xX21xX1xXdxX39xX2exX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xX3xXd8x17a49xX17xX21xX3xXbxX1xX1exX45xX17xX21xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX4f7xX10xX6xX5xXexXdxX2exX10xX3x126b5xX254xX4f7xXdcxX3xXa8xXdxX16xX14xX3xXexX1dxX3f7xX3xX4xX1xX6fxX3xX2acxX279xX26cxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX17xX1xXfbxX17xX3xX17xX21xX1xXdxX3xX17xX1xXdxX96xX2exX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xX15xX464xX14xX3xX4xXa9xX14xX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX6exX6xX3xXbcxX1xX6fxX6xX3xXexX178xX17xX1xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXexX1dxX6fxX17xX21xX3xXexX1xXf7xXdxX3xX21xXdxX6xX17xX3xXexX3dxXdxX3xX4xXa9xX17xX3xXexXdxX29xXbxX3xXex146e3xX4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xX14xX15xX3xXex132cbxX17xX1xX3xX7xX41xX17xX21xX3xXexXffxX6fxXdcxX3xX17xX2dxX17xX21xX3xXa8xX1axX17xX21xXdcxX3xXexX2dxX17xX21xX3xX4xX1exXf7xX17xX21xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xX26exX43exX3xX1xX1axXdxX3xX1xXe4xX6xXdcxX3xX17xXfbxX17xX21xX3xX4xX6xX6fxX3xXexX1dx12701xX17xX1xX3xXa8xX1axX3xX4xX1xX14xX15xX464xX17xX3xX2exX74xX17xXdcxX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX16xX14xX3xX1xX45xX17xX3xX17xXd5xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXbcxX453xX3xXexX1xX14xX1b5xXexX3xX4xX1xX14xX15xX464xX17xX3xX7xXfbxX14xX26fxX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX1dxX84exX3xXexX14xX39xXdcxX3xX17xX4f2xX2exX3xXd8xX4f2xXexX3xXe8xX17xX21xX3xX6bxX841xX17xX21xX3xXbcxX3f7xXbxX3xXexX1xXf7xXdxXdcxX3xX1xXdxX39xX14xX3xX22exX14xX6c3xX3xX17xX1xXd5xX17xX21xX3xXexXdxX29xX17xX3xXd8xX1axX3x109b9xX51xX91bxXcxX3xX4xX1xX14xX15xX464xX17xX3xX7xXfbxX14xX3xXa8xXbexX3xX17xX21xX1exXf7xXdxX3xX6bxXfbxX17xX3xXa8xX1exX405xX4xX3xX1xX1exX1fxX17xX21xX3xXexX1xX841xX3xX4xX41xX4xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX30xX841xX3xX15xX3xXexX29xX3xX4xX6xX6fxX3xX17xX21xX6xX15xX3xXexXffxXdxX3xXexX178xX17xX1xX3xX17xX1xX31xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX9fxX43exX17xX1xX3xXa8xXffxX6fxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX4xX152xX17xX21xX3xX4xXa9xX17xX3xX4xX1x10cecxX3xXexX1dx15289xX17xX21xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbxX1xX663xX17xX21xX3xX4xX1xX107xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xXdcxX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xXexX107xXexX3xXbcxX3f7xX4xX1xX3xXd8xX6c3xX17xX3xXe8xX17xX21xX3xXbxX1xXe4xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX17xX29xX14xX3xX26exX6c3xX15xX3xX1dxX6xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX254xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX263xXdxX6bxXexX1xX268xX3xX26axX26bxX26cxXbxX26exX26fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX268xX3xX279xX27axX2acxXbxX26exX26fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX59xX59xXdxX8dxXd8xX6xX6fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX8dxX30xX17xX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX27axX2xX59xX2xX2a7xX26cxX6bxX279xX26cxX2acxX27axX26cxX27axX26bxXexX27axX2xX26axX279xX26cxX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xX2bdxX1dxX9xX26bxX26axX2a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX263xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX26axX26bxX26cxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX279xX27axX2acxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX6xXbxXexXdxX6fxX17xXaxX12xX8dxX8dxX8dxX30xX31xX3xXbcxXdxXbexX2exX3xXexX1dxX6xX3xX30xXdxX39xX4xX3xX22exX14xX6c3xX17xX3xX5x1095axX3xX1xX6b4xX3xX7xX45xX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xXexXffxXdxX3xXcxX1dxXffxX2exX3xX26xX3xXexX29xX3xX26exX43exX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX91bxX1xX464xX3xf6f5xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX51xX31x10379xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xX4xX152xX17xX21xX3xXa8xX29xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xXbcxX1xX6c3xX6fxX3xX7xX41xXexX3xXexX892xX17xX1xX3xX1xX892xX17xX1xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbcxX1xX41xX2exX3xX4xX1xXd5xX6xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xXexXffxXdxX3xX26bxX3xXexX1dxXffxX2exX3xX15xX3xXexX29xX3xX26exX43exX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX91bxX1xX464xX3xXb5axX1xX14xX15xX39xX17xX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX51xX31xXb63xX3xX30xX31xX3xX51xX1exX45xX17xX21xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xXb5axX1xX14xX15xX39xX17xX3xX51xX1exX45xX17xX21xX3xX91bxX1xX464xXb63xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX6exX6b4xX17xX21xX3xX4xX1xX84exX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xX21xX1xXdxX3xX17xX1xX1b5xX17xXdcxX3xXa8xX41xX17xX1xX3xX21xXdxX41xX3xX4xX6xX6fxX3xX17xX1xXd5xX17xX21xX3xX17xX3cdxX3xX5x1250fxX4xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX41xX4xX3xXa8xX45xX17xX3xX30xX3f7xX3xXexX1dxX6fxX17xX21xX3xX30xXdxX39xX4xX3xX26exXfbxX15xX3xX6bxXc7fxX17xX21xX3xX2exX74xX3xX1xX892xX17xX1xX3xXexX1xX10xX6fxX3xXa8xX9a1xX17xX21xX3xXexXdxX464xX14xX3xX4xX1xX14xX501xX17xX8dxX3xX6exX6b4xX17xX21xX3xXexX1xXf7xXdxXdcxX3xX5xX1exX14xX3xXb2exX3xX4xX41xX4xX3xXexX1dxXffxX2exX3xX15xX3xXexX29xX3xX4xXa9xX17xX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX39xX14xX3xX22exX14xX6c3xX3xX30xXdxX39xX4xX3xX22exX14xX6c3xX17xX3xX5xXb2exX3xXd8xX39xX17xX1xX3xXbcxX1xX74xX17xX21xX3xX5xXfbxX15xX3xX17xX1xXdxX96xX2exX3xX17xX1xX1exX268xX3xXexX2dxX17xX21xX3xX1xX14xX15xX29xXexX3xX41xXbxXdcxX3xXa8xX41xXdxX3xXexX1xX41xX6fxX3xXa8xX1exXf7xX17xX21xXdcxX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbxX1xX663xX17xX21xXdcxX3xX4xX1xX107xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xXd8xX39xX17xX1xXdcxX3xX30xX39xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2exX74xXdxX3xXexX1dxX1exXf7xX17xX21xXdcxX3xXexXdxX464xX2exX3xX4xX1xX7dxX17xX21xX3xX2exX1fxX3xX1dxX1axX17xX21xXdcxX3xXa8xX692xX4xX3xXd8xXdxX39xXexX3xX5xX31xX3xX30xXdxX39xX4xX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xXbcxX1xX6xXdxX3xX22exX14xX6c3xX17xX3xX5xXb2exX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xX17xX21xX1exXf7xXdxX3xX6bxXfbxX17xX3xXexX1dxX464xX17xX3xX1xX39xX3xXexX1xX107xX17xX21xX3xX1xX6b4xX3xX7xX45xX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xXa8xXdxX39xX17xX3xXex12868xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX14xX2exXd8xX3xXdxX254xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX263xXdxX6bxXexX1xX268xX3xX26axX26bxX26cxXbxX26exX26fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX268xX3xX279xX27axX27bxXbxX26exX26fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX59xX59xXdxX8dxXd8xX6xX6fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX8dxX30xX17xX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX27axX2xX59xX2xX2a7xX26cxX6bxX279xX26cxX2acxX27axX2xX26bxX2a7xXexX2acxX2b4xX2b4xX2a7xX26bxX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xX2bdxX1dxX9xX27bxX27bxX2b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX263xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX26axX26bxX26cxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX279xX27axX27bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX6xXbxXexXdxX6fxX17xXaxX12xX6exX6fxX31xX17xX3xXa8xX29xX17xX3xXbcxX1xX6c3xX6fxX3xX7xX41xXexXdcxX3xXbcxXdxXbexX2exX3xXexX1dxX6xX3xXexXffxXdxX3xXcxX1dxX14xX17xX21xX3xXexXfbxX2exX3xX26xX3xXexX29xX3xX1xX14xX15xX39xX17xX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX51xX31xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX6exX29xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX3xXcxX1dxX14xX17xX21xX3xXexXfbxX2exX3xX26xX3xXexX29xX3xX1xX14xX15xX39xX17xX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX51xX31xX3xX30xX31xX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX6exX6xX3xXbcxX1xX6fxX6xX3xX1xX14xX15xX39xX17xX3xX51xX1exX45xX17xX21xX3xX91bxX1xX464xXdcxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xX17xX1xX41axX17xX3xX2exXffxX17xX1xXdcxX3xX22exX14xX6xX17xX3xXa8xXdxXbexX2exX3xX4xX1xX14xX17xX21xX3xX4xX7dxX6xX3xX6exX6c3xX17xX21xXdcxX3xX4xX7dxX6xX3xX254xX1xX84exX17xX1xX3xXbxX1xX7dxX3xX4xX6fxXdxX3xX15xX3xXexX29xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX5xX31xX3xX17xX16xX17xX3xXexX6c3xX17xX21xX3xX1xX29xXexX3xX7xXe8xX4xX3xX22exX14xX6xX17xX3xXexX1dxX9a5xX17xX21xXdcxX3xX5xX31xX3xXexX14xX15xX29xX17xX3xX21xXa9xX17xX3xX6bxXfbxX17xX3xX17xX1xX41axXexX3xXa8xXbexX3xX17xX21xX1exXf7xXdxX3xX6bxXfbxX17xX3xXexXdxX29xXbxX3xX4xX1b5xX17xX3xX4xX41xX4xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX30xX841xX3xX15xX3xXexX29xX3xX6bxX96xX3xX6bxX31xX17xX21xXdcxX3xXexX1xX14xX1b5xX17xX3xX5xX405xXdxX8dxX3x12686xX892xX3xX30xX1b5xX15xXdcxX3xX4xXa9xX17xX3xX4xXe4xX3xX7xXc7fxX3xXbxX1xX107xXdxX3xX1xX405xXbxX3xX21xXdxXd5xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXexX14xX15xX29xX17xX3xXa8xXbexX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX1dxXdxXbexX17xX3xX4xX41xX4xX3xXbcxX453xX3xXexX1xX14xX1b5xXexXdcxX3xX17xXfbxX17xX21xX3xX4xX6xX6fxX3xX4xX1xX41axXexX3xX5xX1exX405xX17xX21xX3xXbcxX1xX41xX2exX3xX4xX1xXd5xX6xX3xXd8xX39xX17xX1xfe98xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX254xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX263xXdxX6bxXexX1xX268xX3xX26axX26bxX26cxXbxX26exX26fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX268xX3xX279xX27axX27bxXbxX26exX26fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX268xX59xX59xXdxX8dxXd8xX6xX6fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX8dxX30xX17xX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX27axX2xX59xX2xX2a7xX26cxX6bxX279xX26cxX2acxX2a7xX2a7xX27axX26cxXexX2b4xX2xX27axX279xX26bxX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xX2bdxX1dxX9xX2b4xX279xX26axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX263xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX26axX26bxX26cxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX279xX27axX27bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX6xXbxXexXdxX6fxX17xXaxX12xX92xX1xXfbxX17xX3xX6bxX3f7xXbxX3xX17xX31xX15xXdcxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXa8xX43exX3xXexX692xX17xX21xX3xX17xX21xX31xX17xX1xX3xX26xX3xXexX29xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX14xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xXd8xX3f7xX3xX15xX3xXexX29xX3xX1xXd5xX14xX3xX84exX4xX1xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX92xX1xXfbxX17xX3xX6bxX3f7xXbxX3xX17xX31xX15xXdcxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXa8xX43exX3xXexX692xX17xX21xX3xX17xX21xX31xX17xX1xX3xX26xX3xXexX29xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xX26bxX27bxX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX107bx12ce1xX8cxX3xX27axX2xX26cxXdcxX3xX279xX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX1fxX3x129faxX5xXdxX4xXdxX6xX10xX3xX3ccxX107bxX26bxX26cxXdcxX3xX26bxX26bxX3xX2exX41xX15xX3xXexXffxX6fxX3xX6fxX26exX15xXdcxX3xX2xX26cxX26cxX8dxX26cxX26cxX26cxX3xXbcxX1xX501xX14xX3xXexX1dxX6xX17xX21xX3xX15xX3xXexX29xX26fxX3xXexX692xX17xX21xX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX6exX6xX3xXbcxX1xX6fxX6xX3xXexX178xX17xX1xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xX2xX26cxX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX107bxX12b5xX8cxX3xX27axX2xX26cxXdcxX3xX26bxX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX19xX10xX17xX17xX10xXexX3xX26axX27axX26cxXdcxX3xX2xX26cxX3xXd8xX45xX2exX3xXexXdxX464xX2exX3xXa8xXdxX39xX17xXdcxX3xX279xX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX10xX6fxX3xX6bx10af2xXdxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX17xX1xXfbxX17xX3xX279xX3xXexX1xX74xX17xX21xX3xX7xX107xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6fxX6bxX15xXaxX12xX92xX21xX6fxX31xXdxX3xX1dxX6xXdcxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xX4xX152xX17xX21xX3xXexX692xX17xX21xX3xXcxX1dxX14xX17xX21xX3xXexXfbxX2exX3xX26xX3xXexX29xX3xX1xX14xX15xX39xX17xX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX51xX31xX3xX30xX31xX3xX19xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX6exX6xX3xXbcxX1xX6fxX6xX3xX1xX14xX15xX39xX17xX3xX51xX1exX45xX17xX21xX3xX91bxX1xX464xX3xX2exX3cdxXdxX3xXa8xX45xX17xX3xX30xX3f7xX268xX3xX26bxX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX1fxX3xX107bxX12b5xX8cxX3xX27axX2xX26cxXdcxX3xX2xX3xX2exX41xX15xX3xXexX1xX10xX6fxX3xX6bxX136axXdxX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX17xX1xXfbxX17xX3xX279xX3xXexX1xX74xX17xX21xX3xX7xX107xXdcxX3xX26bxX3xXd8xX45xX2exX3xXexXdxX464xX2exX3xXa8xXdxX39xX17xX26fxX3xXexX692xX17xX21xX3xXcxX1dxXffxX2exX3xX26xX3xXexX29xX3xX26exX43exX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX91bxX1xX464xX3xXb5axX1xX14xX15xX39xX17xX3xXcxX1xXffxX4xX1xX3xX51xX31xXb63xX3xX30xX31xX3xX51xX1exX45xX17xX21xX3xX9fxX6fxX17xX21xX3xXb5axX1xX14xX15xX39xX17xX3xX51xX1exX45xX17xX21xX3xX91bxX1xX464xXb63xX3xX2exX3cdxXdxX3xXexX1dxXffxX2exX3xX26bxX3xX2exX41xX15xX3xXexXffxX6fxX3xX6fxX26exX15xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX1dxX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX464xX17xX3xX22exX14xX6xX17xX268xX0xX59xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4e9xXexX1xX14xX2exXd8xX4e9xX6xX17xX6bxX4e9xX7xX6xXbxX6fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b4xX26axX430xX3xX7xX107xX3xX26exX43exX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXa8xXffxXexX3xXexXdxX464xX14xX3xX4xX1xX84exX3xX22exX14xX107xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX30xX16xX3xX15xX3xXexX29xXdcxX3xX30xX1exX405xXexX3xX4xX1xX178xX3xXexXdxX464xX14xX3xX92xX21xX1xX3f7xX3xX22exX14xX15xX29xXexX3xX6exXffxXdxX3xX1xX1axXdxX3xX6exX6c3xX17xX21xX3xXd8xX1axX3xXexX178xX17xX1xX3xXbcxX1xXe4xX6xX3x149a7xX107bxX4f8xX4f8xX4f8xXaxX3xX1xX1dxX10x177e8xX9xXaxX59xX15xX4e9xXexX10xX59xX2b4xX26axX4e9xX7xX6fxX4e9xX26exX6xX4e9xX6fxX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX17xX1xX4e9xX6bxX6xXexX4e9xXexXdxX10xX14xX4e9xX4xX1xXdxX4e9xX22exX14xX6fxX4xX4e9xX21xXdxX6xX4e9xX30xX10xX4e9xX15xX4e9xXexX10xX4e9xX30xX14xX6fxXexX4e9xX4xX1xXdxX4e9xXexXdxX10xX14xX4e9xX17xX21xX1xXdxX4e9xX22exX14xX15xX10xXexX4e9xX6bxX6xXdxX4e9xX1xX6fxXdxX4e9xX6bxX6xX17xX21xX4e9xXd8xX6fxX4e9xXexXdxX17xX1xX4e9xXbcxX1xX6fxX6xX4e9xX26exX30xXdxXdxXdxX59xX2xX2b4xX2b4xX2a7xX27bxX2acxX8dxX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX59xX2exX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX26bxX26cxX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX2a7xX2b4xX59xX2xX26cxX26axX6bxX27axX2xX27axX27axX27bxX27axX26bxXexX2b4xX26cxX2a7xX26axX5xX26bxX4e9xX2xX2a7xX2a7xX6bxX2a7xX2xX2a7xX279xX2b4xX279xX26bxXexX279xX2a7xX2b4xX27bxX26cxX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX30xX12xX0xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b4xX26axX430xX3xX7xX107xX3xX26exX43exX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXa8xXffxXexX3xXexXdxX464xX14xX3xX4xX1xX84exX3xX22exX14xX107xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX30xX16xX3xX15xX3xXexX29xXdcxX3xX30xX1exX405xXexX3xX4xX1xX178xX3xXexXdxX464xX14xX3xX92xX21xX1xX3f7xX3xX22exX14xX15xX29xXexX3xX6exXffxXdxX3xX1xX1axXdxX3xX6exX6c3xX17xX21xX3xXd8xX1axX3xXexX178xX17xX1xX3xXbcxX1xXe4xX6xX3xX158dxX107bxX4f8xX4f8xX4f8xXaxX3xX1xX1dxX10xX1597xX9xXaxX59xX15xX4e9xXexX10xX59xX2b4xX26axX4e9xX7xX6fxX4e9xX26exX6xX4e9xX6fxX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX17xX1xX4e9xX6bxX6xXexX4e9xXexXdxX10xX14xX4e9xX4xX1xXdxX4e9xX22exX14xX6fxX4xX4e9xX21xXdxX6xX4e9xX30xX10xX4e9xX15xX4e9xXexX10xX4e9xX30xX14xX6fxXexX4e9xX4xX1xXdxX4e9xXexXdxX10xX14xX4e9xX17xX21xX1xXdxX4e9xX22exX14xX15xX10xXexX4e9xX6bxX6xXdxX4e9xX1xX6fxXdxX4e9xX6bxX6xX17xX21xX4e9xXd8xX6fxX4e9xXexXdxX17xX1xX4e9xXbcxX1xX6fxX6xX4e9xX26exX30xXdxXdxXdxX59xX2xX2b4xX2b4xX2a7xX27bxX2acxX8dxX1xXexX2exXaxX12xX2b4xX26axX430xX3xX7xX107xX3xX26exX43exX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXa8xXffxXexX3xXexXdxX464xX14xX3xX4xX1xX84exX3xX22exX14xX107xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX30xX16xX3xX15xX3xXexX29xXdcxX3xX30xX1exX405xXexX3xX4xX1xX178xX3xXexXdxX464xX14xX3xX92xX21xX1xX3f7xX3xX22exX14xX15xX29xXexX3xX6exXffxXdxX3xX1xX1axXdxX3xX6exX6c3xX17xX21xX3xXd8xX1axX3xXexX178xX17xX1xX3xXbcxX1xXe4xX6xX3xX158dxX107bxX4f8xX4f8xX4f8xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX6exX29xX17xX3xX17xX6xX15xXdcxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXa8xX43exX3xX4xXe4xX3xX2b4xX26axX430xX3xX26exX43exXdcxX3xXbxX1xX1exXf7xX17xX21xXdcxX3xXexX1xX3f7xX3xXexX1dxX41axX17xX3xXa8xXffxXexX3xXexXdxX464xX14xX3xX4xX1xX84exX3xX22exX14xX107xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX30xX16xX3xX15xX3xXexX29xXdcxX3xXexXadxX17xX21xX3xXd8xX1exX3dxX4xX3xXa8xX41xXbxX3xXe8xX17xX21xX3xX17xX1xX14xX3xX4xXa9xX14xX3xXbcxX1xX41xX2exXdcxX3xX4xX1xXd5xX6xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xXd8xX6xX17xX3xXa8xXa9xX14xX3xX4xX1xX6fxX3xX92xX1xXfbxX17xX3xX6bxXfbxX17xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX30xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX41xX4xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXbcxX84exX4xX1xX3xX1xX6fxXffxXexX3xX1xX39xX3xXexX1xX107xX17xX21xX3xXbxX1xX663xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xXaxX3xX1xX1dxX10xX1597xX9xXaxX59xX15xX4e9xXexX10xX59xX4xX6xX4xX4e9xXd8xX10xX17xX1xX4e9xX30xXdxX10xX17xX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX17xX1xX4e9xXbcxXdxX4xX1xX4e9xX1xX6fxX6xXexX4e9xX1xX10xX4e9xXexX1xX6fxX17xX21xX4e9xXbxX1xX6fxX17xX21xX4e9xX6bxXdxX4xX1xX4e9xX4xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xX59xX2xX2b4xX2acxX2xX2b4xX26axX8dxX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX59xX2exX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX26bxX26cxX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX2a7xX26cxX59xX2xX2a7xX2a7xX6bxX2a7xX26bxX2xX26bxX2acxX279xX27axXexX2xX27bxX26axX2b4xX2acxX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX30xX12xX0xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX41xX4xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXbcxX84exX4xX1xX3xX1xX6fxXffxXexX3xX1xX39xX3xXexX1xX107xX17xX21xX3xXbxX1xX663xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xXaxX3xX1xX1dxX10xX1597xX9xXaxX59xX15xX4e9xXexX10xX59xX4xX6xX4xX4e9xXd8xX10xX17xX1xX4e9xX30xXdxX10xX17xX4e9xX1xX6xX4e9xXexXdxX17xX1xX4e9xXbcxXdxX4xX1xX4e9xX1xX6fxX6xXexX4e9xX1xX10xX4e9xXexX1xX6fxX17xX21xX4e9xXbxX1xX6fxX17xX21xX4e9xX6bxXdxX4xX1xX4e9xX4xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xX59xX2xX2b4xX2acxX2xX2b4xX26axX8dxX1xXexX2exXaxX12xX254xX41xX4xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX30xXdxX39xX17xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXbcxX84exX4xX1xX3xX1xX6fxXffxXexX3xX1xX39xX3xXexX1xX107xX17xX21xX3xXbxX1xX663xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX6exXbexX3xXe8xX17xX21xX3xXbxX1xXe4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX17xX21xX14xX15xX3xX4xX45xX3xX4xX7dxX6xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX254xX6fxX30xXdxX6bxX4e9xX2xX2b4xXdcxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xXbcxX1xX41xX2exX3xX4xX1xXd5xX6xX3xXd8xX39xX17xX1xX3xX4xX74xX17xX21xX3xX5xX1b5xXbxX3xXexX1dxX464xX17xX3xXa8xX3f7xX6xX3xXd8xX31xX17xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xXa8xX43exX3xXbcxX84exX4xX1xX3xX1xX6fxXffxXexX3xX1xX39xX3xXexX1xX107xX17xX21xX3xXbxX1xX663xX17xX21xXdcxX3xX4xX1xX107xX17xX21xX3xX6bxX3f7xX4xX1xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX21xXdxX6c3xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXa8xX6b4xX17xX21xX3xXd8xX1axXdcxX3xX4xX1xX692xXexX3xX4xX1xX1dcxX8dxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX30xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX107xX17xX21xX3xX17xX1xX41axXexX3xX2exX74xX3xX1xX892xX17xX1xX3xX22exX14xX6c3xX17xX3xX5xXb2exXdcxX3xX17xXfbxX17xX21xX3xX4xX6xX6fxX3xX1xXdxX39xX14xX3xX22exX14xX6c3xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX7xXe4xX4xX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xX4xX41xX17xX3xXd8xX1axXaxX3xX1xX1dxX10xX1597xX9xXaxX59xX15xX4e9xXexX10xX59xXexX1xX6fxX17xX21xX4e9xX17xX1xX6xXexX4e9xX2exX6fxX4e9xX1xXdxX17xX1xX4e9xX22exX14xX6xX17xX4e9xX5xX15xX4e9xX17xX6xX17xX21xX4e9xX4xX6xX6fxX4e9xX1xXdxX10xX14xX4e9xX22exX14xX6xX4e9xX4xX6fxX17xX21xX4e9xXexX6xX4xX4e9xX4xX1xX6xX2exX4e9xX7xX6fxX4xX4e9xX7xX14xX4xX4e9xXbcxX1xX6fxX10xX4e9xX4xX6xX17xX4e9xXd8xX6fxX59xX2xX2b4xX279xX2a7xX27bxX279xX8dxX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX59xX2exX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX26bxX26cxX59xX17xX10xX263xX7xX59xX26bxX26cxX26bxX26axX59xX2xX2a7xX2a7xX6bxX2a7xX2xX26axX2xX26cxX2xX27bxXexX2acxX27bxX27bxX26axX2b4xX5xX26cxX8dxX2baxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX17xX21xX3xX19xX1axX3xX26xX3xXexX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX31xX2exX3xX30xXdxX39xX4xX3xX30xX3dxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX45xX3xX7xX1fxX3xX15xX3xXexX29xX3xX1fxX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX30xX12xX0xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX107xX17xX21xX3xX17xX1xX41axXexX3xX2exX74xX3xX1xX892xX17xX1xX3xX22exX14xX6c3xX17xX3xX5xXb2exXdcxX3xX17xXfbxX17xX21xX3xX4xX6xX6fxX3xX1xXdxX39xX14xX3xX22exX14xX6c3xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX7xXe4xX4xX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xX4xX41xX17xX3xXd8xX1axXaxX3xX1xX1dxX10xX1597xX9xXaxX59xX15xX4e9xXexX10xX59xXexX1xX6fxX17xX21xX4e9xX17xX1xX6xXexX4e9xX2exX6fxX4e9xX1xXdxX17xX1xX4e9xX22exX14xX6xX17xX4e9xX5xX15xX4e9xX17xX6xX17xX21xX4e9xX4xX6xX6fxX4e9xX1xXdxX10xX14xX4e9xX22exX14xX6xX4e9xX4xX6fxX17xX21xX4e9xXexX6xX4xX4e9xX4xX1xX6xX2exX4e9xX7xX6fxX4xX4e9xX7xX14xX4xX4e9xXbcxX1xX6fxX10xX4e9xX4xX6xX17xX4e9xXd8xX6fxX59xX2xX2b4xX279xX2a7xX27bxX279xX8dxX1xXexX2exXaxX12xXcxX1xX107xX17xX21xX3xX17xX1xX41axXexX3xX2exX74xX3xX1xX892xX17xX1xX3xX22exX14xX6c3xX17xX3xX5xXb2exXdcxX3xX17xXfbxX17xX21xX3xX4xX6xX6fxX3xX1xXdxX39xX14xX3xX22exX14xX6c3xX3xX4xX74xX17xX21xX3xXexX41xX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX7xXe4xX4xX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xX4xX41xX17xX3xXd8xX1axX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1dxX6fxX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX789xX8bxX8cxX4e9xXcxX8cxX3xX92xX21xX14xX15xX96xX17xX3xXcxX1xX3f7xX3xX91bxXdxX2exX3xXcxXdxX29xX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX1dxX770xX17xX21xX268xX3xX51xX31xX3xXcxX55xX17xX1xX3xX4xXa9xX17xX3xX17xX21xX1xXdxX464xX17xX3xX4xXe8xX14xX3xXa8xX1exX6xX3xX789xX1xX663xX17xX21xX3xXbcxX1xX41xX2exX3x10c7fxX3xX13xX14xX6c3xX17xX3xX5xXb2exX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xXexX1xX14xX1axX4xX3xX19xX6xX17xX3xX19xX6c3xX6fxX3xX30xX39xXdcxX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX7xXe4xX4xX3xX7xXe8xX4xX3xXbcxX1xXedxX10xX3xX4xX41xX17xX3xXd8xX1axX3xXexX178xX17xX1xX3xX30xX16xX3xXexX1dxXc7fxX4xX3xXexX1xX14xX1axX4xX3xX8cxX1fxX3xX26xX3xXexX29xX3xX1xX6fxX692xX4xX3xX19xX107bxX6exX91bxX3xXexX178xX17xX1xX3xXa8xXbexX3xX17xXfbxX17xX21xX3xX4xX6xX6fxX3xX1xXdxX39xX14xX3xX22exX14xX6c3xX8dxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX30xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX14xX5xX12xX0xX6bxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX30xX12xX0xX59xX6bxXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13df1xX14xXexX1xX6fxX1dxXaxX12xX6exX6fxX31xX17xX3xX9fxX6fxX6xX17xX3xX4e9xX3xXcxX14xX41axX17xX3x14c93xX152xX17xX21xX0xX59xXbxX12
Đoàn Loan - Tuấn Dũng