Đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng biên giới Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - BĐBP Hà Tĩnh là một trong những cầu nối quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc, nhân dân trên 2 tuyến biên giới.
bb02x162e5xc776x164dcxe74ex17c25x15e10xd57dx15c15xX7x11599x183ecxce85x162fdx17726xd691xX5x16c17xXax15be0x1166cx1483dxX6xX3xX4xX1x1699cxde93xX1xX3xX7xf71exX4xX1x157caxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5x12febxe8bexXexX3x15cb3x14027xX1axX3x18844x11417xXdxX3xX1axec9axX14x1393exXdxX3x102adxf71fxX1axX3xX31x13372xX1axX36xX3x1852dxXdxf121xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3x118a7xc4ebxX3xXcx154c3xX1axX1xX0x12096xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xX3bxXaxX12x123acxX13xX6bxc85fxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX5xX4fxX3x127dbx12b2cxXexX3xXex1752dx147fdxX1axX36xX3xX1axX1xed04xX1axX36xX3xX4x16332xX29xX3xX1ax13b34xXdxX3xc57dxX29xX6xX1axX3xXexX80x107fdxX1axX36xX3xX2dx14e39xX3xX2dxX14xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xe5f5xX3xXexX80xX14x15c42xX1axX36xX21xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xXabxX6xX3xX13x14510xX1axX36xX3xX31xX4fxX3xe97exX1xX4fxX3xX1axX14xX32xX4xX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX2dx1817cxX1axX36xX3xX44xX4fxX81xX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX7cxX4xX21xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX80xX46xX1axX3x12ba4xX3xXexX29x13dfdxX2exX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxca3fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxX3xXbxbf49xX10xX1axXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXax15512xXdxX3bxXexX1xc142xX3xf875xX2x14cc8xXbxc281xf678xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX158xX3x143bexX2x10c83xXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX56xX56xXdxX119xX44xX6xX81xX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX31xX1axX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2x172f2xX16bx14ecdxX56xX192xX169xX3bxX169xX2xX16bxX16bxX2xX169xX192xXexX15cxX15axf36dxX108xX2xX5xX16bxX119xd384xXbxX36xf47axX80xX9xX15axX192xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX81xX1axXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXex157cbxX6xX5xXdxX36xX1axX158xX3xX1a9xX29xX7xXexXdx122cfxX10cxX15fxXaxX12xX12fxX1exX1axX3xX44xX7cxX21xX3xX4xX1xXdxX2exX1axX3xX7xe708xX3xX13xXe9xX1axX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1x13870xX1axX36xX3xX12fxfd12xX6xX3xf791xe821xXexX3x144b3x18416xX7cxX4xX3xX4exX4fx136a6xX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3x18334xX2exXexX3xX1x1212cxXbxX3xX4xX1exX4xX3xX2dxX271xXexX3xXexX29xX8cxX1axX3xXexX80xX6xX21xX3xX26cxXdxX9fxX7bxX3xX7xX81xX1exXexX3xX2dxcec2xX6xX3xX44xX4fxX1axX3xX2dxX9fxX3xX1axX1x12b02xX4xX3xX1axX1x10d14xX3xX1axX36xX14xX3xX3bxX3cxX1axX3xX26cxX1x17bb5xX1axX36xX3xXexX80xX6xX1axX1xX3xX4xX1x1511exXbxX3xX1axX1xX14xX3xXexX80xX14xX38xX1axX36xX21xX3xXexX80xX7cxX7bxX3xX4xX29dxXbxX3xX1axX36xX14xX3xX4x1414exX21xX3xX2dxX1exX1axX1xX3xX44xX29dxXexX3xXexX2axX1axX3xX3bxXdx13726xXexX3xX31xX4fxX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xX26cxX291xXbxX3xXexX1xX38xXdxX3xX26cxX1xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX4fxX29xX3xX5xce98xX3xX15exX3cxX7bxX3xX1axX1xX2axXbxX3xX5x187b0xX1axX1xX3xX1xXd0xXdxX119xX119xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xX4exXb0xX1axX3xX169xX3xXexX1xX1exX1axX36xX3xX1axX6xX10cxX21xX3xX4xX40xX1axX36xX3xX31xX32xXdxX3xXexX80xX29xX1axX36xX3x14888xX10cxX3xXd7xX36xX29xX10cx16e5bxX1axX3xX4exX87xX29xX3xX13xf203xX4xX3xX31xX4fxX3xX6xX1axX1xX3xX10xX7bxX3xXexX80xX81xX1axX36xX3xX13xX7cxXdxX3xX31xX2axX1axX3xX2dxX7cxX1axX36xX3xX93xX29xX8cxX1axX3xX4xX1xX360xX1axX36xX21xX3xX1xX8cxX29xX3xX1axX1xX14xX3xXexX2baxXexX3xX4xXd0xX3xX4xX1exX1axX3xX44xX7cxX21xX3xX4xX1xXdxX2exX1axX3xX7xX243xX3xX2a2xX3xX13xXe9xX1axX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX12fxX255xX6xX3xX258xX259xXexX3xX25cxX25dxX7cxX4xX3xX4exX4fxX263xX3xX2dx1422bxX29xX3xX5x10d56xX1axX3xX5xX7cxX1axX3xX31xX32xXdxX3xX2dxX291xX6xX3xX44xX4fxX1axX3xX2dxX9fxX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX3xX4xX1xX81xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX3dexX3xX25dxX29xX2axXexX3xXcxX1xXabxX10cxX3xX7xXd0xX1axX119xX3xX12fxX40xX1axX36xX3xX31xX32xXdxX3xX36xXdxX32xXdxX3xXexX1xXdxX2e9xX29xX3xX31xX3dexX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX14xXb0xX1axX36xX21xX3xX2dxXdxX3dexX29xX21xX3xX26cxX1xX81xXd0xX1axX21xX3xX4xX1exX4xX3xX1axX7cxXdxX3xX3bxX29xX1axX36xX3xX4xXb0xX3xX4xXd0xX1axX3xX4xXabxX6xX3xX5xX29xX2axXexX3xX7bxX32xXdxX3xXexX1x187b9xX3xX4xX1exX1axX3xX44xX7cxX21xX3xX4xX1xXdxX2exX1axX3xX7xX243xX3xX4xX250xX1axX3xX2dx16d4cxX4xX3xX44xXdxX2e9xXexX3xX5xX14xX29xX3xed30xX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX4xX8cxX1axX3xXexX80xX1exX1axX1xX3xX31xXdxX2e9xX4xX3xX2dxX1exX1axX1xX3xX44xX29dxXexX3xXexX2axX1axX3xX3bxXdxX2e9xXexX3xX44x14a23xX1axX36xX3xX15exX29xX1axX36xX3xX2dxXdxX2e9xX1axX3xX31xX4fxX3xX7bxX477xX1axX21xX3xXexX80xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1axX36xX14xX3xXexX80xX14xX38xX1axX36xX21xX3xXexX80xX7cxX7bxX3xX4xX29dxXbxX3xX1axX36xX14xX3xX4xX2d7xX21xX3xX36xX3cxX10cxX3xX80xX90xXdxX3x119a1xXd7xXcxXcxX3xXexX80xX46xX1axX3xX44xXdxX9fxX1axX119xX119xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xXcxX1xX14xX271xX1axX36xX3xXexX1exX3xXcxX80xX8cxX1axX3xX13xX477xX1axX1xX3xXcxX36fxX3xX222xX3xX12fxX1xX19xX1axX1xX3xXexX80xX291xX3xX31xXdxX46xX1axX3xX13xXe9xX1axX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX12fxX255xX6xX3xX258xX259xXexX3xX4xX1xX81xX3xX44xXdxX2exXexX3xXexX1xX46xX7bxX158xX3xd417xX12fxX2aexX1axX36xX3xXexX1exX4xX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX21xX3xXbxX1x1726fxX3xX44xXdxX2exX1axX21xX3xX36xXdxX1exX81xX3xX3bxX2d7xX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xX5xX29xX2axXexX3xX25cxXcxXcxX6exX6bxcd5bx12fbaxX6exX25dxX263xX3xX4xX1xX81xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX1axXb0xXdxX3xX2dxX259xX1axX36xX3xX93xX29xX3cxX1axX3xX2dxX321xX3xXexX80xX2a2xX3xXexX1xX4fxX1axX1xX3xX1axX1xXdxX2e9xX7bxX3xX31xX2d7xX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3xX15exX29xX10cxX46xX1axX21xX3xX2dxX14xX271xX4xX3xX2dxXb0xX1axX3xX31xX291xX3xXexX1xbfd9xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xX1xXdxX2e9xX29xX3xX93xX29xXd0xX119xX3xXd7xX36xX81xX4fxXdxX3xX1axX1xX87xX1axX36xX3xX31xX2baxX1axX3xX2dxX3dexX3xX7bxX32xXdxX3xXexX1xX477xX3xX4xX1xX360xX1axX36xX3xXexX2aexXdxX3xX2dxX321xX3xXexX2axXbxX3xXexX80xX29xX1axX36xX3xX1axX1xX29dxX4xX3xX1axX1xX2a2xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX1axX36xX1xXdxX46xX7bxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX21xX3xX26cxX1xX2aexX1axX36xX3xXexX1xX6xX7bxX3xX36xXdxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX2e9xX3xX1axX315xX1axX3xX15exX321xX3xX1xX7cxXdxX21xX3xX26cxX1xX2aexX1axX36xX3xX7xX255xX3xX3bxX2d7xX1axX36xX3xXbxX1xX1exX81xX3xX31xX4fxX3xXexX1xX29xX90xX4xX3xX1axX59dxX21xX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xX1axX36xX6xX10cxX3xX26cxX1xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX4fxX29xX3xX5xX315xX3xX15exX3cxX7bxX3xX1axX1xX2axXbxX3xX5xX321xX1axX1xX3xX1xXd0xXdxX3xX31xX4fxX3xX1axX1xX87xX1axX36xX3xXexX4fxX29xX3xXexX1xX29xX10cxX3dexX1axX3xX2dxX1exX1axX1xX3xX44xX29dxXexX3xXexX2axX1axX3xX3bxXdxX2e9xXexX3xX4xX40xX1axX36xX3xX4xX1exX4xX3xX31xX2baxX1axX3xX2dxX3dexX3xX4xX259xX3xX5xXdxX46xX1axX3xX93xX29xX6xX1axX3xX2dxX2exX1axX3xX4xX29xX7cxX4xX3xX7xX90xX1axX36xX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3xX1axX36xX4fxX10cxe72bxX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxX3xXbxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3bxXexX1xX158xX3xX15axX2xX15cxXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX158xX3xX169xX2xX16bxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX56xX56xXdxX119xX44xX6xX81xX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX31xX1axX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2xX192xX16bxX194xX56xX192xX169xX3bxX169xX2xX16bxX16bxX169xX108xea68xXexX192xX192xX7ddxX1a3xX194xX5xX16bxX119xX1a9xXbxX36xX1acxX80xX9xX108xX2xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX81xX1axXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX222xX6xX5xXdxX36xX1axX158xX3xX1a9xX29xX7xXexXdxX22fxX10cxX15fxXaxX12xX4exX8cxX29xX3xX1axX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX29xX7cxX4xX3xX1xX9axXbxX3xXexX1xX2aexX1axX3xX15exX259xX7bxX21xX3xX13xXe9xX1axX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX258xXb0xX1axX3xX4exXe9xX1axX36xX3xX25cxX4exX14xXb0xX1axX36xX3xX258xXb0xX1axX263xX3xX2dxX3dexX29xX3xX4xX255xX3xX4xX1exX1axX3xX44xX7cxX3xX31xX3dexX3xX2dxX9fxX3xXexX1xX610xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xX5xXe9xX1axX36xX3xX36xX1x13b6axXbxX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX21xX3xX36xXdxX1exX81xX3xX3bxX2d7xX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xX1xX81xX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX119xX119xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12x18415xX1xX2aexX1axX36xX3xX4xX1xd1c3xX3xX4xX259xX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX9fxX1axX3xX7bxX4fxX3xX2dxXe9xX1axX36xX3xX44xX4fxX81xX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX7cxX4xX21xX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX80xX46xX1axX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4x135e4xX1axX36xX3xX1axX1xX2axX1axX3xX2dxX14xX271xX4xX3xX7xX610xX3xX1x10c0bxX3xXexX80xX271xX3xX4xX8cxX1axX3xXexX1xXdxX2exXexX21xX3xX1xXdxX2e9xX29xX3xX93xX29xXd0xX3xX31xX3dexX3xX7bxX48fxXexX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xXex17c8fxX3xX6bxX13xX6bxX6exX119xX3xbbd6xX1axX36xX3xXcxX80xX8cxX1axX3xed8cxX29xX3cxX1axX3xX25dxX6xX1axX3xX2a2xX3xXexX1xX2aexX1axX3xX169xX21xX3xX15exX321xX3xX258xXb0xX1axX3xX4exXe9xX1axX36xX3xX25cxX4exX14xXb0xX1axX36xX3xX258xXb0xX1axX263xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x18164xX158xX3xX583xXcxX80xX14xX32xX4xX3xX2dxX3cxX10cxX21xX3xX3bxX81xX3xX1axX1xX2axX1axX3xXexX1xX36fxX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX1xX315xX1axX3xX4xX1xX2exX3xX1axX46xX1axX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX1axX4fxX10cxX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3xX31xX4fxX81xX3xX80xX9b4xX1axX36xX3xX5xX2baxX10cxX3xX36xX988xX21xX3xX7xX3e2xX1axX3xX44xX29dxXexX3xX2dxX7cxX1axX36xX3xX31xX2axXexX21xX3xXexX1xX10xX81xX3xX4xX1exX4xX3xX2dxX14xX38xX1axX36xX3xXexXdxX9fxX29xX3xX7bxX315xX4xX1xX3xX7xX6xX1axX36xX3xX25dxX4fxX81xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xcd61xX48fxXexX3xX26cxX1xX1exX4xX21xX3xX3bxX81xX3xX4xX29xX7cxX4xX3xX7xX90xX1axX36xX3xXexX360xX1axX36xX3xX93xX29x17649xX1axX3xX1axX46xX1axX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3xXexX80xX7cxX7bxX3xX4xX29dxXbxX3xX31xX48fxXexX21xX3xX80xX14xX271xX29xX3xX4xX1x15f8dxX21xX3xX44xX4fxXdxX3xX44xX315xX4xX21xX3xX36xX3cxX10cxX3xX36xX988xX3xX5xXac1xX1axX3xX1axX1xX6xX29xX119xX3xXd7xX1xX14xX1axX36xX3xX1axX1xX38xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX360xX3xX44xX7cxX3xX2dxX7cxXdxX3xX44xXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX4xX1xX2baxX1axX3xX4xX1xX928xX1axX1xX21xX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX21xX3xX36xXdxXd0xXdxX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xX2dxX9fxX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX44xXdxX2exXexX3xX1axX1xX14xX3xXexX1xX2exX3xX5xX4fxX3xX15exX2baxX29xX21xX3xX5xX4fxX3xX31xXdxX3xXbxX1xX315xX7bxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX1axX46xX1axX3xX36xXdxX38xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX31xXdxX3xXexX80xX46xX1axX3xX2dxX321xX3xX26cxX1xX2aexX1axX36xX3xX4xX250xX1axX21xX3xX15exX259xX7bxX3xX5xX4fxX1axX36xX3xX5xX29xX2aexX1axX3xX44xX477xX1axX1xX3xX10cxX46xX1axX21xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX360xX3xX5xX4fxX7bxX3xX3e2xX1axX756xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxX3xXbxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3bxXexX1xX158xX3xX15axX2xX15cxXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX158xX3xX169xX2xX16bxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX56xX56xXdxX119xX44xX6xX81xX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX31xX1axX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2xX192xX16bxX194xX56xX192xX169xX3bxX169xX2xX16bxX16bxX7ddxX1a3xX1a3xXexX15cxX108xX16bxX108xX15axX5xX16bxX119xX1a9xXbxX36xX1acxX80xX9xX7ddxX15cxX7ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX81xX1axXaxX12xX119xX119xX119xX3x153f0xX4fxX3xX1xX14xX32xX1axX36xX3xX3bxXac1xX1axX3xX4xX1xX81xX3xX4xX1exX1axX3xX44xX7cxX3xX4xX1exX4xX3xX2dxX81xX4fxX1axX3xXexX1xX9fxX21xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX315xXexX3xX1axX1xX3cxX1axX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX610xX4xX3xXexX1xX6xX7bxX3xX36xXdxX6xX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX29xX10cxX3dexX1axX3xX2dxX9fxX3xX1axX3cxX1axX36xX3xX4xX6xX81xX3xX1axX1xX2axX1axX3xXexX1xX36fxX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX21xX3xX49bxX3xXexX1xX36fxX4xX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX4xX1xX81xX3xX1xX7cxXdxX3xX31xXdxX46xX1axX21xX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xXexX1xX3cxX1axX21xX3xX4xX81xX1axX3xX4xX1exXdxX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xX13xX291xX6xX3xX44xX4fxX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xX4xX259xX3xX15axX7ddxX119xX15cxX16bxX15cxX3xX1xX7cxX56xX108xX15cxX16bxX119xX16bxX15axX169xX3xX26cxX1x10adcxX29xX3xX25cxX4xX1xXdxX2exX7bxX3xX2xX192x12d99xX3xX3bxX3cxX1axX3xX7xX90xX3xXexX81xX4fxX1axX3xXexX928xX1axX1xX263xX21xX3xX4xX259xX3xX194xX119xX2xX108xX1a3xX3xX1xX7cxX56xX1a3xX15cxX119xX15cxX108xX16bxX3xX26cxX1xXdc9xX29xX3xX5xX4fxX3xX36xXdxX1exX81xX3xX3bxX3cxX1axX3xX25cxX4xX1xXdxX2exX7bxX3xX108xX108xXdd5xX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX4xX2aexX1axX36xX3xX36xXdxX1exX81xX3xXexX81xX4fxX1axX3xXexX928xX1axX1xX263xX3xX31xX4fxX3xX194xX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX7cxX4xX3xX19xXexX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX31xX32xXdxX3xX1a3xX194xX2xX3xX1xX7cxX56xX2xX119xX108xX108xX194xX3xX26cxX1xXdc9xX29xX119xX3xX5bexX81xX3xX2dxX38xXdxX3xX7xX90xX1axX36xX3xX4xX250xX1axX3xX26cxX1xX259xX3xX26cxX1xX3e2xX1axX21xX3xXexX80xX477xX1axX1xX3xX2dxX7cxX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX80xX19xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX4xX6xX81xX3xX1axX46xX1axX3xX1axX1xX2axX1axX3xXexX1xX36fxX4xX3xX31xX3dexX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX31xX4fxX3xX49bxX3xXexX1xX36fxX4xX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX4xX250xX1axX3xX1axX1xXdxX3dexX29xX3xX1xX315xX1axX3xX4xX1xX2exX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xXcd9xX477xX3xX31xX2axX10cxX21xX3xX2dxX9fxX3xX1axX3cxX1axX36xX3xX1axX3cxX1axX36xX3xX4xX6xX81xX3xX1axX1xX2axX1axX3xXexX1xX36fxX4xX21xX3xX49bxX3xXexX1xX36fxX4xX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xX1xX81xX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX80xX46xX1axX3xX2dxX291xX6xX3xX44xX4fxX1axX3xX2dxX259xX1axX36xX3xX93xX29xX3cxX1axX21xX3xXexX1xX38xXdxX3xX36xXdxX6xX1axX3xX93xX29xX6xX21xX3xX4xX1exX4xX3xX2dxXb0xX1axX3xX31xX291xX3xX6bxX13xX6bxX6exX3xX2dxX321xX3xXexX2axXbxX3xXexX80xX29xX1axX36xX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xX1xX81xX3xX4xX1exX1axX3xX44xX7cxX21xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX36xX29dxX1axX3xX31xX32xXdxX3xXexX59dxX3xX4xX1xX36fxX4xX3xXbxX1xX81xX1axX36xX3xXexX80xX4fxX81xX3xXexX81xX4fxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xXexX1xX6xX7bxX3xX36xXdxX6xX3xX44xXd0xX81xX3xX31xX2e9xX3xX4xX1xXabxX3xX93xX29xX10cxX3dexX1axX3xX5xX321xX1axX1xX3xXexX1xX59dxX21xX3xX50fxXd7xX6bxX5bdxX3xX93xX29xX90xX4xX3xX36xXdxX6xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxX3xXbxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX1axXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3bxXexX1xX158xX3xX15axX2xX15cxXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX158xX3xX169xX2xX16bxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX56xX56xXdxX119xX44xX6xX81xX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xX31xX1axX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2xX192xX16bxX194xX56xX192xX169xX3bxX169xX2xX16bxX2xX16bxX16bxX15cxXexX15cxX16bxX169xX194xX7ddxX5xX16bxX119xX1a9xXbxX36xX1acxX80xX9xX15axX108xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX81xX1axXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX222xX6xX5xXdxX36xX1axX158xX3xX1a9xX29xX7xXexXdxX22fxX10cxX15fxXaxX12xX12fxX1exX1axX3xX44xX7cxX21xX3xX4xX1xXdxX2exX1axX3xX7xX243xX3xX13xXe9xX1axX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX6bxXd0xX1axX3xX5bdxXdxX4fxX1axX36xX3xX25cxX4exX14xXb0xX1axX36xX3xX920xX1xX46xX263xX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3xX15exX29xX10cxX46xX1axX3xX15exX29xX90xX1axX36xX3xXexX1xX3e2xX7bxX3xX1xe6dexXdxX21xX3xX2dxX7cxX1axX36xX3xX31xXdxX46xX1axX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX3xXexX3e2xX1axX36xX3xX36xXdxX6xX3xX7xXd0xX1axX3xX15exX29xX2baxXexX21xX3xX31xX9b4xX6xX3xX1axX1xX29dxX4xX3xX1axX1xX2a2xX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX1axX36xX1xXdxX46xX7bxX3xXexX360xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xXabxX3xXexX80xX14xXb0xX1axX36xX21xX3xX2dxX14xX38xX1axX36xX3xX5xX90xXdxX3xX4xXabxX6xX3xX13xXd0xX1axX36xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xXabxX6xX3xXd7xX1xX4fxX3xX1axX14xX32xX4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xXcxX1xX14xX271xX1axX36xX3xXexX1exX3xX4exXe9xX3xXd7xX3e2xX1axX36xX3xX6bxXd0xX81xX3xX222xX3xX6exX1xX259xX3xX12fxX1xXabxX3xX1axX1xXdxX2e9xX7bxX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xXexX80xX291xX3xX6bxX5bexX6bxX6exX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xXexX1xX46xX7bxX158xX3xXcxX1xX38xXdxX3xX36xXdxX6xX1axX3xX93xX29xX6xX21xX3xX6bxX13xX6bxX6exX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX2dxX321xX3xXexX59dxX3xX4xX1xX36fxX4xX3xXexX2axXbxX3xXexX80xX29xX1axX36xX3xXcxXcxX6exX6bxX5bdxX5bexX6exX25dxX3xX2dxX14xX271xX4xX3xX169xX119xX108xX2xX15cxX3xX44xX29xX59dxXdxX56xX2xX108xX194xX119xX1a3xX194xX15cxX3xX5xX14xX271xXexX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xXexX1xX6xX7bxX3xX36xXdxX6xX21xX3xX2dxX3e2xX1axX36xX3xXexXd0xXdxX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xXexX80xX46xX1axX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX14xXb0xX1axX36xX3xXexXdxX2e9xX1axX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xX2dxX315xXdxX3xX4xX1xX360xX1axX36xX21xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX108xX16bxX119xX16bxX16bxX192xX3xXexX38xX3xX80xXb0xXdxX3xX31xX4fxX3xX194xX119xX15axX1a3xX15axX3xX2dxX52xX6xX3xXcd9xX12fxX5bexX21xX3xXexX59dxX3xX4xX1xX36fxX4xX3xX4xX1xX81xX3xX1a3xX119xX108xX2xX15cxX3xX1xX7cxX3xX36xXdxX6xX3xX2dxX477xX1axX1xX3xX26cxX49bxX3xX4xX6xX7bxX3xX26cxX1xX2aexX1axX36xX3xXexX80xXe9xX1axX36xX3xX31xX4fxX3xX26cxX1xX2aexX1axX36xX3xXexX1exXdxX3xXexX80xXe9xX1axX36xX21xX3xX26cxX1xX2aexX1axX36xX3xX44xX29xX2aexX1axX3xX44xX1exX1axX21xX3xXexX4fxX1axX36xX3xXexX80xX87xX21xX3xX7xX255xX3xX3bxX2d7xX1axX36xX21xX3xX31xX2axX1axX3xX4xX1xX29xX10cxX9fxX1axX3xX4xX1xX2baxXexX3xX7bxX6xX3xXexX360xX10cxX119xX119xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xXd7xX36xX81xX4fxXdxX3xX80xX6xX21xX3xX2dxX9fxX3xX36xXdxX360xXbxX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX3cxX1axX3xX1axX3cxX1axX36xX3xX4xX6xX81xX3xX1axX1xX2axX1axX3xXexX1xX36fxX4xX3xX31xX4fxX3xX49bxX3xXexX1xX36fxX4xX3xX4xX1xX2baxXbxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX21xX3xX6bxX13xX6bxX6exX3xXexX928xX1axX1xX3xX4xX976xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX7xX81xX315xX1axX3xX15cxX3xX5xX81xX315xXdxX3xXexX4fxXdxX3xX5xXdxX2e9xX29xX3xX56xX15cxX16bxX16bxX3xX44xXd0xX1axX3xX2dxX3dexX3xX4xX14xXb0xX1axX36xX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX15fxX3xXexX1xX610xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX90xXexX3xX31xXdxX2e9xX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX1axX1xX2axX1axX21xX3xXexX80xX6xX1axX36xX3xX4xX2baxXbxX3xX2xX108xX119xX108xX194xX1a3xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX31xX4fxX3xX15exX3cxX10cxX3xX3bxX610xX1axX36xX21xX3xX44xX59dxX3xX7xX29xX1axX36xX21xX3xX1axX3cxX1axX36xX3xX4xX2baxXbxX3xX2dxX14xX271xX4xX3xX2xX1a3xX108xX3xXexXabxX3xX7xX1exX4xX1xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xXexX315xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX2dxX291xX6xX3xXbxX1xX14xXb0xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX15fxX3xX4xX259xX3xX169xX16bxX56xX169xX2xX3xX15exX321xX3xX31xX4fxX3xX2xX108xX3xX2dxXe9xX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX2dxX321xX3xXexX1xX4fxX1axX1xX3xX5xX2axXbxX3xX4xX3cxX29xX3xX5xX315xX4xX3xX44xX7cxX3xXexX14xX3xX31xX2baxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX119xX119xX119xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX81xX3bxX10cxXaxX12xX12fxX2aexX1axX36xX3xXexX1exX4xX3xXcxXcxX6exX6bxX5bdxX5bexX6exX25dxX3xX2dxX14xX271xX4xX3xX5xX610xX4xX3xX5xX14xX271xX1axX36xX3xX6bxX13xX6bxX6exX3xXexX1xX610xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX1xX14xX38xX1axX36xX3xX15exX29xX10cxX46xX1axX21xX3xX44xX4c9xX1axX36xX3xX1axX1xXdxX3dexX29xX3xX1xX477xX1axX1xX3xXexX1xX36fxX4xX21xX3xX44xXdxX2e9xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX7xX1exXexX3xX31xX32xXdxX3xXexX9b4xX1axX36xX3xX5xX81xX315xXdxX3xX2dxX90xXdxX3xXexX14xX271xX1axX36xX21xX3xX1axX1xX14xX158xX3xXexX29xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX29xX10cxX3dexX1axX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xX93xX29xX6xX3xX44xX1exX81xX3xX4xX1exX81xX3xX31xXdxX46xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2baxXbxX15fxX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xX93xX29xX6xX3xX1xX7cxXdxX3xX1xX9axXbxX3xX2dxX9fxX3xXexX59dxX3xX4xX1xX36fxX4xX3xX93xX29xX1exX1axX3xXexX80xXdxX2e9xXexX21xX3xXexX80xXdxX9fxX1axX3xX26cxX1xX6xXdxX15fxX3xXexX59dxX3xX4xX1xX36fxX4xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX81xX315xXexX3xX2dxX7cxX1axX36xX3xX31xX3e2xX1axX3xX1xX259xX6xX21xX3xX31xX3e2xX1axX3xX1axX36xX1xX2e9xX21xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX29xX7cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX477xX7bxX3xX1xXdxX9fxX29xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX15fxX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xX93xX29xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX14xXb0xX1axX36xX3xXexXdxX2e9xX1axX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xX2dxX315xXdxX3xX4xX1xX360xX1axX36xX21xX3xX44xXd0xX1axX36xX3xXexX1xX2aexX1axX36xX3xXexXdxX1axX3xX2dxX90xXdxX3xX1axX36xX81xX315xXdxX3xX2a2xX3xX4xX255xX6xX3xX26cxX1xXdc9xX29xX15fxX3xX26cxX2exXexX3xX1xX271xXbxX3xX31xX32xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX2dxX271xXexX3xXexX29xX8cxX1axX3xXexX80xX6xX21xX3xX26cxXdxX9fxX7bxX3xX7xX81xX1exXexX3xX2dxX291xX6xX3xX44xX4fxX1axX119xX119xX119xX0xX56xXbxX12xX0xX3bxXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX80xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX222xXexX1xX29xX7bxX44xX222xX6xX1axX3bxX222xX7xX6xXbxX81xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX6xXdxX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX59dxX1axX3xX2dxX291xX1axX1xX21xX3xX44xX477xX1axX1xX3xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX81xX1axX36xX3xX1axX1xX87xX1axX36xX3xX1axX36xX4fxX10cxX3xXexX2exXexXaxX3xX1xX80xX10xX22fxX9xXaxX56xX5xX29xX4xX222xX5xX29xX81xX1axX36xX222xX31xX29xX222xXexX80xX6xX1axX36xX56xX1xX6xXdxX222xXexX29xX10cxX10xX1axX222xX44xXdxX10xX1axX222xXbxX1xX81xX1axX36xX222xX1xX6xX222xXexXdxX1axX1xX222xX81xX1axX222xX3bxXdxX1axX1xX222xX44xXdxX1axX1xX222xX10cxX10xX1axX222xXexX80xX81xX1axX36xX222xX1axX1xX29xX1axX36xX222xX1axX36xX6xX10cxX222xXexX10xXexX56xX2xX15axX194xX108xX194xX15cxX119xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX7xX80xX4xX9xXaxX56xX7bxX10xX3bxXdxX6xX56xX2xX108xX16bxX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2xX192xX16bxX15cxX56xX192xX169xX3bxX16bxX2xX2xX1a3xX15axX16bxX108xXexX15cxX2xX7ddxX7ddxX16bxX5xX16bxX119xX1a9xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3bxXdxX31xX12xX0xX7xXexX80xX81xX1axX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX6xXdxX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX59dxX1axX3xX2dxX291xX1axX1xX21xX3xX44xX477xX1axX1xX3xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX81xX1axX36xX3xX1axX1xX87xX1axX36xX3xX1axX36xX4fxX10cxX3xXexX2exXexXaxX3xX1xX80xX10xX22fxX9xXaxX56xX5xX29xX4xX222xX5xX29xX81xX1axX36xX222xX31xX29xX222xXexX80xX6xX1axX36xX56xX1xX6xXdxX222xXexX29xX10cxX10xX1axX222xX44xXdxX10xX1axX222xXbxX1xX81xX1axX36xX222xX1xX6xX222xXexXdxX1axX1xX222xX81xX1axX222xX3bxXdxX1axX1xX222xX44xXdxX1axX1xX222xX10cxX10xX1axX222xXexX80xX81xX1axX36xX222xX1axX1xX29xX1axX36xX222xX1axX36xX6xX10cxX222xXexX10xXexX56xX2xX15axX194xX108xX194xX15cxX119xX1xXexX7bxXaxX12xX4exX6xXdxX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX59dxX1axX3xX2dxX291xX1axX1xX21xX3xX44xX477xX1axX1xX3xX10cxX46xX1axX3xXexX80xX81xX1axX36xX3xX1axX1xX87xX1axX36xX3xX1axX36xX4fxX10cxX3xXexX2exXexX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX80xX81xX1axX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXd7xX1xX38xX3xX7xX610xX3xX31xX4fxX81xX3xX4xX29xX7cxX4xX3xX4xX1xXabxX3xX2dxX7cxX1axX36xX21xX3xX1xXdxX2e9xX29xX3xX93xX29xXd0xX3xX4xXabxX6xX3xX5xX610xX4xX3xX5xX14xX271xX1axX36xX3xX44xX7cxX3xX2dxX7cxXdxX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX25cxX6bxX13xX6bxX6exX263xX3xX1axX46xX1axX3xXexX80xX81xX1axX36xX3xX1axX1xX87xX1axX36xX3xX1axX36xX4fxX10cxX3xX1axX36xX1xX928xX3xXexX2exXexX3xX31xX9b4xX6xX3xX93xX29xX6xX21xX3xXexX477xX1axX1xX3xX1xX477xX1axX1xX3xX50fxXd7xX12fxXcxX21xX3xXcxXcxX50fxXcxX9c5xX4exX21xX3xX4xX1xXabxX3xX93xX29xX10cxX3dexX1axX3xX5xX321xX1axX1xX3xXexX1xX59dxX3xXexX80xX46xX1axX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX31xX4fxX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xX44xXdxX9fxX1axX3xX2a2xX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX3xX5xX29xX2aexX1axX3xX59dxX1axX3xX2dxX291xX1axX1xX21xX3xX44xX477xX1axX1xX3xX10cxX46xX1axX119xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3bxXdxX31xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXd0xX1axX36xX3xX31xXdxX46xX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX36xXdxX1exX81xX3xX4xX8cxX29xX3xX1axX90xXdxX3xX2dxX14xX6xX3xX4xX1xXabxX3xXexX80xX14xXb0xX1axX36xX21xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX2dxX2exX1axX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX3xX36xXdxX1exX81xX3xX3bxX3cxX1axXaxX3xX1xX80xX10xX22fxX9xXaxX56xX15exX6xX222xX1xX81xXdxX56xX3bxX6xX1axX36xX222xX31xXdxX10xX1axX222xX31xX29xX1axX36xX222xX36xXdxX6xX81xX222xX4xX6xX29xX222xX1axX81xXdxX222xX3bxX29xX6xX222xX4xX1xX29xX222xXexX80xX29xX81xX1axX36xX222xX4xX1xXdxX1axX1xX222xX7xX6xX4xX1xX222xX3bxX10xX1axX222xX44xX6xX222xX4xX81xX1axX222xX36xXdxX6xX81xX222xX3bxX6xX1axX56xX2xX15axX15axX16bxX16bxX7ddxX119xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX7xX80xX4xX9xXaxX56xX7bxX10xX3bxXdxX6xX56xX2xX108xX16bxX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2xX194xX15cxX2xX56xX2xX16bxX15cxX3bxX16bxX2xX194xX108xX169xX16bxX15axXexX169xX2xX7ddxX108xX5xX15cxX222xX2xX1a3xX192xX3bxX15axX2xX7ddxX2xX169xX15cxX15axXexX1a3xX194xX194xX2xX2xX5xX16bxX119xX1a9xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3bxXdxX31xX12xX0xX7xXexX80xX81xX1axX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXd0xX1axX36xX3xX31xXdxX46xX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX36xXdxX1exX81xX3xX4xX8cxX29xX3xX1axX90xXdxX3xX2dxX14xX6xX3xX4xX1xXabxX3xXexX80xX14xXb0xX1axX36xX21xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX2dxX2exX1axX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX3xX36xXdxX1exX81xX3xX3bxX3cxX1axXaxX3xX1xX80xX10xX22fxX9xXaxX56xX15exX6xX222xX1xX81xXdxX56xX3bxX6xX1axX36xX222xX31xXdxX10xX1axX222xX31xX29xX1axX36xX222xX36xXdxX6xX81xX222xX4xX6xX29xX222xX1axX81xXdxX222xX3bxX29xX6xX222xX4xX1xX29xX222xXexX80xX29xX81xX1axX36xX222xX4xX1xXdxX1axX1xX222xX7xX6xX4xX1xX222xX3bxX10xX1axX222xX44xX6xX222xX4xX81xX1axX222xX36xXdxX6xX81xX222xX3bxX6xX1axX56xX2xX15axX15axX16bxX16bxX7ddxX119xX1xXexX7bxXaxX12xX13xXd0xX1axX36xX3xX31xXdxX46xX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX36xXdxX1exX81xX3xX4xX8cxX29xX3xX1axX90xXdxX3xX2dxX14xX6xX3xX4xX1xXabxX3xXexX80xX14xXb0xX1axX36xX21xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX2dxX2exX1axX3xX44xX4fxX3xX4xX81xX1axX3xX36xXdxX1exX81xX3xX3bxX3cxX1axX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX80xX81xX1axX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX13xX259xX3xX5xX4fxX3xX26cxX1x1623dxX1axX36xX3xX2dxX291xX1axX1xX3xX4xXabxX6xX3xX5xX321xX1axX1xX3xX2dxX315xX81xX3xX1xX29xX10cxX2e9xX1axX3xX25dxX7cxX4xX3xX4exX4fxX3xX25cxX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xX263xX3xXexX315xXdxX3xX44xX29xX59dxXdxX3xX36xX48fxXbxX3xX7bxX48fxXexX3xX2dxX7cxXdxX3xX1axX36xX976xX3xX4xX1exX1axX3xX44xX7cxX21xX3xX2dxXd0xX1axX36xX3xX31xXdxX46xX1axX3xX4xX90xXexX3xX4xX1exX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX36xXdxX1exX81xX3xX1axX1xX3cxX1axX3xX3bxX291xXbxX3xX5xX367xX3xX5bdxXdxX1exX1axX36xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX3e2xX7bxX3xX108xX16bxX2xX194xX119xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3bxXdxX31xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX1xX29xX1axX36xX3xXexX6xX10cxX3xXexX1xX610xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX90xXexX3xX4xX2aexX1axX36xX3xXexX1exX4xX3xX44xXd0xX81xX3xX31xX2e9xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX21xX3xX4xX1xXabxX3xX93xX29xX10cxX3dexX1axX3xX5xX321xX1axX1xX3xXexX1xX59dxXaxX3xX1xX80xX10xX22fxX9xXaxX56xX5xX29xX4xX222xX5xX29xX81xX1axX36xX222xX31xX29xX222xXexX80xX6xX1axX36xX56xX4xX1xX29xX1axX36xX222xXexX6xX10cxX222xXexX1xX29xX4xX222xX1xXdxX10xX1axX222xXexX81xXexX222xX4xX81xX1axX36xX222xXexX6xX4xX222xX44xX6xX81xX222xX31xX10xX222xX44xXdxX10xX1axX222xX36xXdxX81xXdxX222xX4xX1xX29xX222xX93xX29xX10cxX10xX1axX222xX5xX6xX1axX1xX222xXexX1xX81xX56xX2xX15axX15cxX108xX16bxX169xX119xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX36xX3xX7xX80xX4xX9xXaxX56xX7bxX10xX3bxXdxX6xX56xX2xX108xX16bxX56xX1axX10xX153xX7xX56xX2xX194xX169xX192xX56xX7ddxX7ddxX3bxX15cxX2xX169xX15cxX7ddxX169xX15axXexX192xX16bxX192xX1a3xX5xX1a3xX222xX192xX169xX3bxX15cxX16bxX192xX15cxX15axX1a3xX1a3xXexX15cxX108xX15cxX2xX5xX16bxX222xX2xX119xX1a9xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX7xX1exX4xX1xX21xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX1axX3xX31xX32xXdxX3xX1axX36xX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxX1axX3xX31xX40xX1axX36xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX3xX4exX4fxX3xXcxX52xX1axX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3bxXdxX31xX12xX0xX7xXexX80xX81xX1axX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX1xX29xX1axX36xX3xXexX6xX10cxX3xXexX1xX610xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX90xXexX3xX4xX2aexX1axX36xX3xXexX1exX4xX3xX44xXd0xX81xX3xX31xX2e9xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX21xX3xX4xX1xXabxX3xX93xX29xX10cxX3dexX1axX3xX5xX321xX1axX1xX3xXexX1xX59dxXaxX3xX1xX80xX10xX22fxX9xXaxX56xX5xX29xX4xX222xX5xX29xX81xX1axX36xX222xX31xX29xX222xXexX80xX6xX1axX36xX56xX4xX1xX29xX1axX36xX222xXexX6xX10cxX222xXexX1xX29xX4xX222xX1xXdxX10xX1axX222xXexX81xXexX222xX4xX81xX1axX36xX222xXexX6xX4xX222xX44xX6xX81xX222xX31xX10xX222xX44xXdxX10xX1axX222xX36xXdxX81xXdxX222xX4xX1xX29xX222xX93xX29xX10cxX10xX1axX222xX5xX6xX1axX1xX222xXexX1xX81xX56xX2xX15axX15cxX108xX16bxX169xX119xX1xXexX7bxXaxX12xX12fxX1xX29xX1axX36xX3xXexX6xX10cxX3xXexX1xX610xX4xX3xX1xXdxX2e9xX1axX3xXexX90xXexX3xX4xX2aexX1axX36xX3xXexX1exX4xX3xX44xXd0xX81xX3xX31xX2e9xX3xX44xXdxX46xX1axX3xX36xXdxX32xXdxX21xX3xX4xX1xXabxX3xX93xX29xX10cxX3dexX1axX3xX5xX321xX1axX1xX3xXexX1xX59dxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX80xX81xX1axX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX258xX1exX1axX36xX3xX7ddxX56xX2xX108xX21xX3xX6bxX7cxX3xf68exX29xX90xX4xX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xXexX59dxX3xX4xX1xX36fxX4xX3xX4exX7cxXdxX3xX1axX36xX1xX291xX3xXexX80xX610xX4xX3xXexX29xX10cxX2exX1axX3xXexXe9xX1axX36xX3xX26cxX2exXexX3xX108xX16bxX3xX1axX3e2xX7bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX6exX1xX1exXbxX3xX5xX2e9xX1axX1xX3xX6bxX7cxX3xX2dxX7cxXdxX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX36xXdxX6xXdxX3xX2dxX81xX315xX1axX3xX2xX192xX192xX7ddxX3xX222xX3xX108xX16bxX2xX7ddxX119xX3xX6exX1xX259xX3xXcxX1xXabxX3xXexX14xX32xX1axX36xX3xXcxX1xX14xX38xX1axX36xX3xXexX80xX610xX4xX3xX12fxX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xXabxX3xXcxX80xX14xXb0xX1axX36xX3xX4exX250xX6xX3xX6bxX477xX1axX1xX15fxX3xXcxX1xX14xX271xX1axX36xX3xXexX14xX32xX1axX36xX3xX6exX1xX6xX1axX3xXcd9xX3e2xX1axX3xX5bdxXdxX6xX1axX36xX3xX222xX3xXcxX59dxX1axX36xX3xXexX1xX6xX7bxX3xX7bxX14xX29xX3xXexX80xX14xX2a2xX1axX36xX21xX3xXcxX1xX36fxX3xXexX80xX14xX2a2xX1axX36xX3xX6bxX7cxX3xX205axX29xX90xX4xX3xX6exX1xX250xX1axX36xX15fxX3xXcxX80xX29xX1axX36xX3xXexX14xX32xX1axX36xX3xX4exX81xX4fxX1axX36xX3xX9c5xX29xX3cxX1axX3xX12fxX1xXdxX2exX1axX3xX222xX3xXcxX14xX3xX5xX2e9xX1axX1xX3xX6bxX7cxX3xX2dxX7cxXdxX3xX6bxXdxX46xX1axX3xXbxX1xX250xX1axX36xX3xX2dxXdxX3dexX29xX3xX1xX4fxX1axX1xX3xX1xX7cxXdxX3xX1axX36xX1xX291xX119xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3bxXdxX31xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX29xX5xX12xX0xX3bxXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX80xXaxX12xX0xX56xX3bxXdxX31xX12xX0xX56xX3bxXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50fxX29xXexX1xX81xX80xXaxX12xXcxXdxX2exX1axX3xX5bexX976xX1axX36xX0xX56xXbxX12
Tiến Dũng