Thế giới ngày qua: Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 5/9.
6fc6x117a9x7c3ax119a0x9c12x130e9x112d4x8a41x110d9xX7xca5dx138b0x8349x117c1x12beax8b55xX5x120dbxXaxX3xX7xXexf2c1xX5xX10xX9xXaxXexX10x7745xXex10c8fxX6xX5xXdxa15ex9357x7606xX3x8848xe4afxX7xXexXdxd793xX15xab3cxXax110a4xXcxX1xf4ebxX3xX22xXdxc8dbxXdxX3xX23xX22x79afxX15xX3x7a41xX27xX6xX24xX3xX0xX7xXex129f1xfcc1xX23xX22xX2fx7d23xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3x139f1xX6xX23xX3xX57xeff8xX3xXex13c7dxX23xX1xX3xXexX46x835cxX23xX22xX3x137f8xX1xbfa0xX23xX3xX4x105e2xXbxX3xX3exX27xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX0xd55axX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX0xX7bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd6bxX10xX6xb771xXaxX2fxd870xabe2xX47xX3xX93xX3bxX3xXcx10987xX23xX1xX3x11177xXdxebeaxX23xX3xXexb1d6xX3xXex12733xX23xX22xX3xX1xd5f0xXbxX3xX4xX9axX4xX3xXexXdxX23xX3xXexa6c7xX4xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xXaexXdxX3xX57x9d82xXexX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3x1018cxX7bx127b6x7f03xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX47xX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX46xX2dxXaxX2fxX0xXdxdc9fxX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxXe1xX57xX6xX47xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe1x13d08xX23xX7bxX23xX10x109d6xX7xX7bxX2xad39xa831xX134xX7bxX2xe068xf882xX96xX139xc147xX134xX139xX139xXdexXdexXexX134xXe0x9f2cxX146xX5xXe0xXe1xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX96xXexX1xX24xX134xX13dxX13dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX13axXdexX13dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX47xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX47xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX46xX6xX23xX22xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX4xX6xXbxX3xX3exX27xX47xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx740dxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxXcxX46xXdxf6efxX27xX3xXcxXdxa5e5xX23xX3xXbxX1x9ce5xX23xX22xX3xX135xX3xXexX200xX23xX3xX5xXabxX6xX3xXa5xX65xX23xX3xXa5xX65xX47xX3xX46xX6xX3xX57xXdx102fdxX23xX24xX0xX7bxX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX3xXcxX46xXdxX1fbxX27xX3xXcxXdxX200xX23xX3xXa5x13c74xX3xXbxX1xX205xX23xX22xX3xX135xX3xXexX200xX23xX3xX5xXabxX6xX3xXa5xX65xX23xX3xXa5xX65xX47xX3xX12bxX3bxX47xX3xX69xX1xX47xf9d4xX23xX22xX3xX2xX139xX3xX22xXdxee02xX3xX2xX13axX3xXbxX1xfd4cxXexX3xf977xX22xXdxX263xX3xXa5x8386xX6xX3xXbxX1xfd01x11106xX23xX22xeb6axX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXdexX7bxXe0xX3xXex13153xX3xX69xX1xX27xX3xX12bx749dxX4xX3xX93xX130xX6xX23xX22xX26xX27x10c8exX3xXbxX1x11e60xX6xX3xX57xdfc6xX4xX3xXex8687xX23xX1xX3xX93xX130xX6xX23xX22xX1xX6xX10xX3xX46xX6xX3xX12bxe836xX23xX22xX3xX57xXdxX220xX23xX3xXbxX1xX29dxX6xX3xXa5x13079xX23xX22xX3xX23xX278xX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX299xX3xX0xX10xX115xX2fx136e5xX47xX23xX1xX6xXbxX0xX7bxX10xX115xX2fxX3xX96x12b0dxX23xX3xX23xX22xX27x13640xX23xX3xXexXdxX23xX3xXexX288xX3xX93xdff0xXdxX3xXa5xX2eaxX23xX22xX3xXcxX1xX6xX115xX3xX115xX278xX27xX3xXexX46xX278xc1d8xX23xX22xX3xX5xXdxX200xX23xX3xX3exX27xabe3xX23xX3xX4x9ab9xX6xX3xX93xX3bxX23xX3xab52xX27xX5cxX4xX3xX4xX1xX47xX3xX57xXdxX32xXexXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX99xX6xX3xXexX200xX23xX3xX5xXabxX6xX3xX5xX3bxX3xXexX200xX23xX3xX5xXabxX6xX3xXex117f6xX115xX3xXexX46xX27xX23xX22xX3xd179xX47xX96xX47xX23xX22xXe1xX3xX1caxX1xX26axX23xX22xX3xX57xX6xX15xX3xX69xX1xX47xX25axX23xX22xX3xX2xXe1xX13dxX13dxX13dxX3xX69xX115xXe1xX3x8225xX2f5xXexX3xX3exX27xX6xX23xX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX3exX27xX314xX23xX3xXa5xX2f5xXdxX3xX93xX3bxX23xX3xX31fxX27xX5cxX4xX3xX23xX205xXdxX3xX29dxXexX3xX23xX1xX6fxXexX3xX115xX2f5xXexX3xXexX200xX23xX3xX5xXabxX6xX3xX46xX279xXdxX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX12bxX2b6xX23xX22xX3xX23xX1xXd0xX23xX3xX96xX65xX23xX22xX3xXbxX1xed34xX23xX22xX3xX69xX1xX2c5xX23xX22xX3xX26dxce65xe47exe584xc171xX27cxX3x9e42xX1xXd0xXexX3xX99xX25axX23xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX115xX2fxX403x104a0xX4bxX0xX7bxX10xX115xX2fxX3xX4xX1xX47xX3xX57xXdxX32xXexX299xX3xXa5xX2f5xX23xX22xX3xXexX1xX9axXdxX3xXexX46xX200xX23xX3xX96xXdx1231fxX23xX3xX46xX6xX3xX4xX1xX2a5xX3xX12bxX3bxXdxX3xX22xXdxX263xX3xX7xX6xX27xX3xX69xX1xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX5xX239xX23xX1xX3xXa5xX65xX47xX3xX4xX318xX6xX3xX93xX3bxX23xX3xX31fxX27xX5cxX4xX3xX12bxX3bxX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX31fxX27xX5cxX4xX3xX1exX3xXa5xX2eaxX23xX22xX3xX115xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX29dxX23xX1xX3xX4xX318xX6xX3xXcxX46xXdxX1fbxX27xX3xXcxXdxX200xX23xX299xX3xX4xX205xX3xX4xX27xX2f5xX4xX3xX22x12210xXbxX3xX57xX200xX23xX3xX5xX1fbxX3xX93xX2f5xXdxX3xX23xX22xX1xX273xX3xXexX1xX278xXb3xX23xX22xX3xXa5xX2a5xX23xX1xX3xX23xX1xX205xX115xX3xX4xX9axX4xX3xX23xX1fbxX23xX3xX69xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX46xXdxX220xX23xX3xX12bxX3bxX3xX115xX36xXdxX3xX23xXaexXdxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xXa5xX379xX27xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX26dx821fxX139xX13dxX27cxX3xXexX65xXdxX3xX93xX3bxX23xX22xX3xX1caxX1xX314xX27xX299xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX31fxX27xX5cxX4xXe1xX3xX26dx11ef8xX23xX1xX24xX3xXcxX46xXdxX1fbxX27xX3xXcxXdxX200xX23xX3xXbxX1xX205xX23xX22xX3xXexX200xX23xX3xX5xXabxX6xX3xXa5xX65xX23xX3xXa5xX65xX47xX3xX46xX6xX3xX57xXdxX220xX23xX3xX409xX1xXd0xXexX3xX99xX25axX23xXe1xX3xX409xX22xX27xX2eaxX23xX24xX3x138d9xX1caxX409xX403xX27cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX47xX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX46xX2dxXaxX2fxX0xXdxX115xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxXe1xX57xX6xX47xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe1xX12bxX23xX7bxX23xX10xX130xX7xX7bxX2xX134xX135xX134xX7bxX2xX139xX13axX96xX139xX13dxX134xX139xX146xX139xXe0xXexXdexX146xX2xX13axX5xX146xXe1xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX96xXexX1xX24xX134xX13dxX13dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX135xX13axX13dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX47xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX47xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX46xX6xX23xX22xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX4xX6xXbxX3xX3exX27xX47xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX96xXexX1xX27xX115xX57xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX4bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX5cxX3xXexX5fxX23xX1xX3xXexX46xX65xX23xX22xX3xX69xX1xX6bxX23xX3xX4xX6fxXbxX3xX3exX27xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX24xX0xX7bxX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX4bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX382xX47xX96xX46xXdxX22xX47xX3xX404xX27xXexX10xX46xXexX10xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXdexX7bxXe0xX3xXa5xX239xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX5cxX3xXexX5fxX23xX1xX3xXexX46xX65xX23xX22xX3xX69xX1xX6bxX23xX3xX4xX6fxXbxX3xX3exX27xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX96xX47xX3xXexX5fxX23xX1xX3xXexX46xX65xX23xX22xX3xX57xX65xX47xX3xX5xX28fxX4xX3x88dbxX12bxX2c5xX3xX5xX27xXd0xXexX3xXbxX1xX9axXbx9befxX3xX309xX3xX23xX278xX36xX4xX3xX23xX3bxX15xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx108b4xc21axX23xX3xXbxX1xX3f8xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX15xX1fbxX23xX3xXexX1xX2c5xX23xX22xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX4xX1xX47xX3xX57xXdxX32xXexX299xX3xX12bxX1fbxX3xX115xX4dcxXexX3xX69x9bccxX3xXexX1xX27xXd0xXexX299xX3xXexX5fxX23xX1xX3xXexX46xX65xX23xX22xX3xX69xX1xX6bxX23xX3xX4xX6fxXbxX3xX4xX205xX3xX1xXdxXa7xX27xX3xX5xX28fxX4xX3xXexX288xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXdexX7bxXe0xX3xX12bxX3bxX3xX7x12f23xX3xXa5xX278xXb3xX4xX3xX96xX27xX15xX3xXexX46xX5fxX3xX4xX1xX47xX3xXa5xX32xX23xX3xX69xX1xXdxX3xX4xX205xX3xX5xXa7xX23xX1xX3xX96x849dxX3xX57x9ba2xX3xX4xX318xX6xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX404xX27xXexX10xX46xXexX10xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7baxX36xXdxX3xXexX278xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX5xX3bxX3xXcxXaexX23xX22xX3xXcxX278xX3xX5xXa7xX23xX1xX299xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX404xX27xXexX10xX46xXexX10xX3xX4xX205xX3xXexX1xX220xX3xX7xX827xX3xX1xX27xX15xX3xXa5xX2f5xX23xX22xX3xX3exX27xX314xX23xX3xXa5xX2f5xXdxX299xX3xX4xX1xX2a5xX3xXexX1xX273xX3xX4xX1xX47xX3xX1caxX9axX4xX3x138daxX28fxX4xX3xX5xX278xXb3xX23xX22xX3xX12bxeaa8xX3xXexX46xX6xX23xX22xX3xX4bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX12bxX3bxX3xX1caxX25axX23xX1xX3xX7xX9axXexX3xX31fxX27xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xXexXdxX32xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX4xX9axX4xX3xX57xXdxXa7xX23xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXexX1xX10xX47xX3xX3exX27xX15xX3xXa5xX273xX23xX1xX3xX4xX318xX6xX3xX5xX27xXd0xXexX3xXbxX1xX9axXbxX3xX23xX1xfee7xX115xX3xX23xX22xX7bbxX23xX3xX4xX1xX4dcxX23xX3xX4xX9axX4xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX12bxXdxX3xX57xX65xX47xX3xX5xX28fxX4xX3xX309xX3xX3a5xXdxX23xX96xX6xX23xX6xX47xX3xX4xX904xX23xX22xX3xX23xX1xX278xX3xX23xX22xX7bbxX23xX3xX4xX1xX4dcxX23xX3xX57xX65xX47xX3xX5xX28fxX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexX46xX3bxX23xX3xXexX46xX200xX23xX3xX4xX25axX3xX23xX278xX36xX4xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX31fxX27xX15xX32xXexX3xXa5xX273xX23xX1xX3xX4xX318xX6xX3xX2c5xX23xX22xX3xX404xX27xXexX10xX46xXexX10xX3xXa5xX278xXb3xX4xX3xXa5xX278xX6xX3xX46xX6xX3xX4xX1xX2a5xX3xX135xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX7xX6xX27xX3xX69xX1xXdxX3xX115xX2f5xXexX3xX3exX27xX25axX3xX57xX47xX115xX3xXbxX1xX9axXexX3xX23xXaexX3xX309xX3xXexX46xX27xX23xX22xX3xXexX314xX115xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX5cxX3xX404xX6xX12bxX6xX47xX299xX3xXexX1xX318xX3xXbxX1xX318xX3xXa5xX25axX47xX3xX3a5xXdxX96xX6xX23xX6xX47xX299xX3xX69xX1xXdxX32xX23xX3xX29dxXexX3xX23xX1xX6fxXexX3xX2xX13axX3xX23xX22xX278xX263xXdxX3xXexX1xXdxXa7xXexX3xX115xX65xX23xX22xX3xX12bxX3bxX3xX146xX13dxX3xX23xX22xX278xX263xXdxX3xX57xX273xX3xXexX1xX278xX279xX23xX22xXe1xX3xX26dxX55axX23xX1xX24xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX4bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX382xX47xX96xX46xXdxX22xX47xX3xX404xX27xXexX10xX46xXexX10xXe1xX3xX409xX22xX27xX2eaxX23xX24xX3xX382xX10xX27xXexX10xX46xX7xX27cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX47xX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX46xX2dxXaxX2fxX0xXdxX115xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxXe1xX57xX6xX47xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe1xX12bxX23xX7bxX23xX10xX130xX7xX7bxX2xX134xX135xX134xX7bxX2xX139xX13axX96xX139xX13dxX134xX135xX139xX13axX135xXexX2xXdexX135xX134xX5xX2xXe1xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX96xXexX1xX24xX134xX13dxX13dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX13axX13dxX139xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX47xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX47xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX46xX6xX23xX22xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX4xX6xXbxX3xX3exX27xX47xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX93xX47xX23xX22xX3xX599xX47xX23xX22xX3xX4xX2c5xX23xX22xX3xX57xX5cxX3xX69xX32xXexX3xX3exX27xX25axX3xX57xX84exX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX7xX279xX3xX57xX2f5xX3xX93xX2f5xXdxX3xXa5xX2eaxX23xX22xX3xX8f9xXd0xXbxX3xXbxX1xX9axXbxX24xX0xX7bxX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX3xX1caxX1xX29dxX23xX1xX3xX3exX27xX15xX1fbxX23xX3xXa5xX4dcxX4xX3xX69xX1xX27xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX4xX1xX29dxX23xX1xX3xX93xX47xX23xX22xX3xX599xX47xX23xX22xX299xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX31fxX27xX5cxX4xX3xX4xX1xXdxX1fbxX27xX3xX26dxXdexX7bxXe0xX27cxX3xXa5xX239xX3xX4xX2c5xX23xX22xX3xX57xX5cxX3xX69xX32xXexX3xX3exX27xX25axX3xX7xX279xX3xX57xX2f5xX3xX4xX27xX2f5xX4xX3xX57xX379xX27xX3xX4xXabxX3xX93xX2f5xXdxX3xXa5xX2eaxX23xX22xX3xX8f9xXd0xXbxX3xXbxX1xX9axXbxX3xX309xX3xXa5xX4dcxX4xX3xX69xX1xX27xX3xX23xX3bxX15xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX599xX32xXexX3xX3exX27xX25axX3xX69xXdxX220xX115xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX7xX279xX3xX57xX2f5xX3xX4xX1xX47xX3xXexX1xX6fxX15xX299xX3xX4xX205xX3xX29dxXexX3xX23xX1xX6fxXexX3xX13axX3xX23xX1xX3bxX3xX1xX47xX65xXexX3xXa5xX2f5xX23xX22xX3xX4xX1xX29dxX23xX1xX3xXexX46xX273xX3xX4xX205xX3xXexX278xX3xXexX278xX309xX23xX22xX3xX4xX6fxXbxX3xXexXdxX32xX23xX3xXa5xX239xX3xXexX46xX26axX23xX22xX3xX4xXabxX3xX12bxX3bxX47xX3xX93xX2f5xXdxX3xXa5xX2eaxX23xX22xX3xX8f9xXd0xXbxX3xXbxX1xX9axXbxX299xX3xX4xX279xX3xX3exX27xX6xX23xX3xX4xX205xX3xX3exX27xX15xX1fbxX23xX3xXexX1xX2c5xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX96xX28fxX3xX5xX27xXd0xXexX3xX12bxX3bxX3xX23xX22xX314xX23xX3xX7xX9axX4xX1xX3xX4xX318xX6xX3xcb30xX4dcxX4xX3xX69xX1xX27xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX4xX1xX29dxX23xX1xX3xX93xX47xX23xX22xX3xX599xX47xX23xX22xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX46xX47xX23xX22xX3xX7xX5cxX3xX23xX3bxX15xX3xX4xX205xX3xX409xX6xXexX1xX6xX23xX3xX8f9xX6xX130xX3xX26dxX139xX135xX3xXexX27xXaexXdxX27cxX299xX3xX115xX2f5xXexX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX23xX1xa1c8xX23xX22xX3xXexX1xX318xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xXexX46x13628xX3xX4xX318xX6xX3xXbxX1xX47xX23xX22xX3xXexX46xX3bxX47xX3xX57xXdxX220xX27xX3xXexX5fxX23xX1xX3xXa5xX3f8xXdxX3xX96xX314xX23xX3xX4xX1xX318xX3xX1xX2eaxXdxX3xX23xX7bbxX115xX3xX139xX13dxX2xX13axXe1xX3xXcxX1xX10xX47xX3xX69xX32xXexX3xX3exX27xX25axX3xX69xXdxX220xX115xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX115xX36xXdxX3xX23xX1xX6fxXexX299xX3xX8f9xX6xX130xX3xXa5xX239xX3xXexX46xX26axX23xX22xX3xX4xXabxX3xX23xX22xX1xX273xX3xX7xX7eexX3xX93xX47xX23xX22xX3xX599xX47xX23xX22xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx787cxX36xX4xX3xXexX29dxX23xX1xX3xX4xX205xX3xX69xX1xX47xX25axX23xX22xX3xX135xX299x10391xX3xXexX46xXdxXa7xX27xX3xX4xXabxX3xXexX46xXdxX3xXa5xX239xX3xXa5xXdxX3xX57xX84exX3xXbxX1xXdxX32xX27xXe1xX3xXdc5xX314xX15xX3xX5xX3bxX3xX4xX27xX2f5xX4xX3xX57xX379xX27xX3xX4xXabxX3xX4xX205xX3xX7xX5cxX3xX5xX278xXb3xX23xX22xX3xX4xXabxX3xXexX46xXdxX3xXa5xXdxX3xX57xX84exX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX4xX6xX47xX3xX23xX1xX6fxXexX3xX12bxX3bxX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexX46xbcc1xX23xX22xX3xX23xX1xX6fxXexX3xX69xX220xX3xXexX288xX3xX69xX1xXdxX3xX93xX47xX23xX22xX3xX599xX47xX23xX22xX3xXa5xX278xXb3xX4xX3xX403xX23xX1xX3xXexX46xX6xX47xX3xXexX46xX25axX3xX4xX1xX47xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX31fxX27xX5cxX4xX3xX23xX7bbxX115xX3xX2xXe0xXe0xX146xXe1xX3xX26dxX55axX23xX1xX24xX3xX409xX22xX1xX273xX3xX7xXa1xX3xXexX46xXe58xX3xX409xX6xXexX1xX6xX23xX3xX8f9xX6xX130xX3xX26dxX9axX47xX3xXexX46xX2a1xX23xX22xX27cxXe1xX3xX409xX22xX27xX2eaxX23xX24xX3xX382xX10xX27xXexX10xX46xX7xX27cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX47xX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX46xX2dxXaxX2fxX0xXdxX115xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxXe1xX57xX6xX47xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe1xX12bxX23xX7bxX23xX10xX130xX7xX7bxX2xX134xX135xX134xX7bxX2xX139xX13axX96xX139xX13dxX134xX13axX13dxX135xX135xXexX13axX13dxX135xX146xX5xX2xX13dxXe1xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX96xXexX1xX24xX134xX13dxX13dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX135xX146xXdexXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX47xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX47xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX46xX6xX23xX22xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX4xX6xXbxX3xX3exX27xX47xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX405xac55xX3xX115xX6fxXexX3xX3exX27xX15xX1fbxX23xX3xX69xXdxX220xX115xX3xX7xX47xX9axXexX3xX57xXdxX200xX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX1117xX15xX46xXdxX6xX1exXcxX1xXaexX3xX409xX1xXa1xX3xX599xa9d4xX24xX0xX7bxX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX3xXcxXaexX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX539xXdxX9axX115xX3xX7xX9axXexX3xX409xX1xX314xX23xX3xX3exX27xX15xX1fbxX23xX3xX1117xX15xX46xXdxX6xX3xX26dxX1117xd075xX93xX382xX27cxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX13axX7bxXe0xX3xX4xX1xX47xX3xX57xXdxX32xXexX3xX5xX28fxX4xX3xX5xX278xXb3xX23xX22xX3xXcxX1xXaexX3xX409xX1xXa1xX3xX599xX1146xX3xX12bxX3bxX3xX3exX27xX314xX23xX3xX23xXaexXdxX3xX96xXd0xX15xX3xX1117xX15xX46xXdxX6xX3xXa5xX239xX3xXa5xX9axX23xX1xX3xX57xXd0xXexX3xXexX47xX3bxX23xX3xX57xX2f5xX3xXexX6xX15xX3xX7xX26axX23xX22xX3xX405xX1117xX3xX46xX6xX3xX69xX1xX84exXdxX3xX23xX1xXe49xX23xX22xX3xX69xX1xX27xX3xX12bxX28fxX4xX3xX4xX27xX5cxXdxX3xX4xX2b6xX23xX22xX3xX115xX3bxX3xX23xX1xX205xX115xX3xX69xX1xX318xX23xX22xX3xX57xX5cxX3xX23xX3bxX15xX3xX69xXdxX220xX115xX3xX7xX47xX9axXexX3xXexX65xXdxX3xX57xXdxX200xX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX1117xX15xX46xXdxX6xX1exXcxX1xXaexX3xX409xX1xXa1xX3xX599xX1146xXe1xX3xXcxX1xX10xX47xX3xX1117xX1176xX93xX382xX299xX3xX405xX1117xX3xXa5xX239xX3xX115xX6fxXexX3xXa5xX278xX263xX23xX22xX3xX5xXdxX200xX23xX3xX5xX65xX4xX3xX12bxX36xXdxX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX57xX200xX23xX3xX23xX22xX47xX3bxXdxX3xX7xX6xX27xX3xX69xX1xXdxX3xXa5xX9axX23xX1xX3xX115xX6fxXexX3xX4xX9axX4xX3xX23xX22xX2c5xXdxX3xX5xX3bxX23xX22xX3xX57xXdxX200xX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX4xX3f8xX23xX3xX5xX65xXdxX3xX22xXdxXe49xX6xX3xX7xX2c5xX23xX22xX3xX1117xX6xX26xX27xX46xX3xX12bxX3bxX3xX403xX5xX1exX382xX6xXdxXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX318xX3xXexX278xX36xX23xX22xX3xXcxX1xXaexX3xX409xX1xXa1xX3xX599xX1146xX3xX99xXdxX23xX6xX5xXdxX3xX2d7xXdxX5xX96xXdxX46xXdxX115xX3xX4xX1xX47xX3xX57xXdxX32xXexX299xX3xXe0xX2xX69xX115xX3xXa5xX278xX263xX23xX22xX3xX57xXdxX200xX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xXexX288xX3xX403x7d4dxX6xX133axX3xXa5xX32xX23xX3x13bdbxX6xX46xX6xX57xX27xX5xX27xX7xX3xXa5xX239xX3xXa5xX278xXb3xX4xX3xX69xXdxX220xX115xX3xX7xX47xX9axXexX3xX1xX47xX3bxX23xX3xXexX47xX3bxX23xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX46xX278xX36xX4xX3xXa5xX205xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX139xX13axX7bxXf1bxX299xX3xXcxX1xXaexX3xX409xX1xXa1xX3xX599xX1146xX3xXexX46xXdxX220xX23xX3xX69xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX96xX273xX4xX1xX3xX23xX1xX96fxX115xX3xX12bxX3bxX47xX3xX405xX1117xX3xX12bxX3bxX3xX4xX9axX4xX3xXexX6xX15xX3xX7xX26axX23xX22xX3xXexX1xX27xX2f5xX4xX3xXdc5xX279xX23xX3xX12bxX273xX3xX99xX25axX47xX3xX12bxXa7xX3xX409xX1xX314xX23xX3xX96xX314xX23xX3xX26dxX2d7xX4bxX539xX27cxX3xX23xX22xX278xX263xXdxX3xX599xX27xX46xX96xX3xX309xX3xX1117xX15xX46xXdxX6xXe1xX3xX26dxX55axX23xX1xX24xX3xa250xX10xX3xXexX7bbxX23xX22xX3xXcxX1xXaexX3xX409xX1xXa1xX3xX599xX1146xX3xX1xX47xX65xXexX3xXa5xX2f5xX23xX22xX3xX309xX3xX69xX1xX27xX3xX12bxX28fxX4xX3xX57xXdxX200xX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX12bxX36xXdxX3xX1117xX15xX46xXdxX6xXe1xX3xX409xX22xX27xX2eaxX23xX24xX3xX403xX44cxX4bxX27cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX47xX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX46xX2dxXaxX2fxX0xXdxX115xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxXe1xX57xX6xX47xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe1xX12bxX23xX7bxX23xX10xX130xX7xX7bxX2xX134xX135xX134xX7bxX2xX139xX13axX96xX139xX13dxX134xX13axXe0xX13axXe0xXexX139xX134xXdexX13axX5xXf1bxXe1xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX130xXdxX96xXexX1xX24xX134xX13dxX13dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX135xX134xX13dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX47xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX57xX6xX23xX3xX57xX47xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX46xX6xX23xX22xX3xX69xX1xX6xX23xX3xX4xX6xXbxX3xX3exX27xX47xX4xX3xX22xXdxX6xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX1caxX1xX27xX15xX200xX23xX3xX4xX279xX3xX4xX1xX309xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX4bxX1xX9axXbxX3xX1xX65xX3xX4xX9axX23xX1xX3xX1cxX27xX5cxX23xX22xX3xX7xX314xX23xX3xX57xX6xX15xX3xX409xX2f5xXdxX3xX99xX3bxXdxX24xX0xX7bxX7xXexX46xX47xX23xX22xX2fxX3xX13dxX3xX22xXdxX263xX3xX13axX13dxX3xXbxX1xX26axXexX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX134xX7bxXe0xX299xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX4bxX1xX9axXbxX3xX44cxX46xX6xX23x98d5xX47xXdxX7xX3xX93xX47xX5xX5xX6xX23xX96xX10xX3xXa5xX239xX3xX4xX205xX3xX115xX4dcxXexX3xXexX65xXdxX3xX7xX314xX23xX3xX57xX6xX15xX3xX3exX27xX5cxX4xX3xXexX32xX3xX409xX2f5xXdxX3xX99xX3bxXdxX299xX3xX93xX3bxX3xX409xX2f5xXdxX299xX3xX57xX2a1xXexX3xXa5xX379xX27xX3xX4xX1xX29dxX23xX1xX3xXexX1xXbfxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX7bbxX115xX3xX7baxXdxXa7xXexX3xX409xX6xX115xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX135xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXexX1xX10xX47xX3xX5xX263xXdxX3xX115xX263xXdxX3xX4xX318xX6xX3xX1caxX1xX318xX3xXexX273xX4xX1xX3xX23xX278xX36xX4xX3xXcxX46xX379xX23xX3xXdc5xX65xXdxX3xX31fxX27xX6xX23xX22xXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx709axX23xX22xX3xX93xX47xX5xX5xX6xX23xX96xX10xX3xX5xX3bxX3xX12bxX273xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xXexX1xXbfxX3xX57xX6xX3xX4xX318xX6xX3xX4bxX1xX9axXbxX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX1xX7bbxX115xX3xX7baxXdxXa7xXexX3xX409xX6xX115xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xX4xX2c5xX23xX22xX3xX96xX27xX3xX7baxXdxXa7xXexX3xX409xX6xX115xX3xX4xX318xX6xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX44cxX46xX6xX23xX15faxX47xXdxX7xX3xX3a5xXdxXexXexX10xX46xX46xX6xX23xX96xX3xX23xX7bbxX115xX3xX2xXe0xXe0xX135xX3xX12bxX3bxX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX1342xX6xX4xX3exX27xX10xX7xX3xX1caxX1xXdxX46xX6xX4xX3xX23xX7bbxX115xX3xX2xXe0xXe0xX146xX3xX12bxX3bxX3xX23xX7bbxX115xX3xX139xX13dxX13dxX13axXe1xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX6xXbxXexXdxX47xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1caxX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX7bbxX115xX3xX7baxXdxXa7xXexX3xX409xX6xX115xX3xX4xX318xX6xX3xX2c5xX23xX22xX3xX93xX47xX5xX5xX6xX23xX96xX10xX3xXexX288xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXdexX1exX146xX7bxXe0xX3xX23xX1xX96fxX115xX3xX4xf612xX3xXexX1xX220xX3xX1xX205xX6xX3xX23xX2f5xXdxX3xX1xX3bxX115xX3xXdc5xX5cxXdxX3xXexX9axX4xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX5xX278xXb3xX4xX3xX7baxXdxXa7xXexX3xX409xX6xX115xX1exX3xX4bxX1xX9axXbxX3xXa5xX278xXb3xX4xX3xX69xa1f4xX3xX69xX32xXexX3xX23xX7bbxX115xX3xX139xX13dxX2xX135xX3xX12bxX3bxX3xX5xX3bxX3xX96xX273xXbxX3xXa5xX220xX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX115xX65xX23xX1xX3xX115xX5cxXdxX3xX3exX27xX6xX23xX3xX1xXa7xX3xXexX5cxXexX3xXa5x9485xXbxX3xX22xXdxXe49xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX278xX36xX4xX299xX3xXa5xX1fbxX3xX4xXd0xXbxX3xXexX36xXdxX3xX115xXf7fxXdxX3xX4xX1xX318xX3xXa5xX1fbxX3xX69xX1xX27xX3xX12bxX28fxX4xX3xX12bxX3bxX3xX7xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX278xX279xX23xX22xX3xX4xX904xX23xX22xX3xX23xX1xX278xX3xXexX1xX7bbxX115xX3xX96xX3f8xX3xX23xX1xXe49xX23xX22xX3xXexX46xXdxX220xX23xX3xX12bxXf7fxX23xX22xX3xX1xXb3xXbxX3xXexX9axX4xX3xX115xX36xXdxXe1xX3xX26dxX55axX23xX1xX24xX3xXcxXaexX23xX22xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX4bxX1xX9axXbxX3xX44cxX46xX6xX23xX4xX47xXdxX7xX3xX93xX47xX5xX5xX6xX23xX96xX10xX3xX57xX278xX36xX4xX3xX1cxX27xX5cxX23xX22xX3xXexX288xX3xX4xX1xX27xX15xX200xX23xX3xX4xX279xXe1xX3xX55axX23xX1xX24xX3xX539xXdxX6xX23xX22xX3xX93xX27xX15xX7bxXcxX27xXaexXdxX3xXexX46xXe58xX27cxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX403xX27xXexX1xX47xX46xXaxX2fxX4bxX1xX278xX279xX23xX22xX3xXdc5xX4dcxX23xX22xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1117xX47xX27xX46xX4xX10xXaxX2fxX26dxXcxXaexX23xX22xX3xX1xXb3xXbxX27cxX0xX7bxXbxX2f
Phương Đặng