Thấy những đèn cảnh báo này trên ô tô, cần hết sức lưu ý
Đèn cảnh báo trên xe ô tô là tín hiệu quan trọng để người lái nhận biết những dấu hiệu hư hỏng nhằm kịp thời sửa chữa, tránh những tai nạn.
6ffx8deaxc089xa2d6xa855xa584x9153x29b8xd148xX7xc7cax3ed9x6091xb592xaf5bx54d5xX5x5a1exXax9c53xXcxX1xbac7x893xX3xc657xX1x860xX18x6fd0xX3xb859x3a9fxX18xX3xX4xd2dxX18xX1xX3xcf84x86b1xb34cxX3xX18x3c97xX16xX3xXex22eax874cxX18xX3x6c35xX3xXexX34x82cfxX3xX4x48fbxX18xX3xX1x7e21xXexX3xX7x6c28xX4xX3xX5x4bb2x8eddxX3x7977xX0x847axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3b6exX10xX6x9b51xXaxX12x5a2bxX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xXexX30xX31xX18xX3x129dxX10xX3xX34xX3xXexX34xX3xX5xX2cxX3xXex2bf4xX18xX3xX1xXdx9d83xX48xX3x64b9xX48xX6xX18xX3xXexX30x21b3xX18xX1cxX3xX1ex22b3xX3xX18xX1cxX47x6adbxXdxX3xX5xX28xXdxX3xX18xX1x92b1xX18xX3xX27xXdxX3fxXexX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX5exX15xX48xX3xX1xXdxX84xX48xX3xX1xX47xX3xX1x187bxX18xX1cxX3xX18xX1xd597x77f7xX3x7cc5x9807xXbxX3xXexX1xX98xXdxX3xX7x6badxX6xX3xX4xX1xX1axX6xX38xX3xXexX30xX28xX18xX1xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX6xXdxX3xX18x746cxX18x316fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4edcxX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax7e71xXdxX5exXexX1xX2x56daxX115xX3xXdxX18xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX29xX6xX5exX10xX5exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1x7446xX3xa195xd47cxX115xXbxX73xb28dxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX134xX3x2a5ax2707xbcb2xXbxX73xX13bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxXdxXebxX27xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXebx467dxX18xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX145xX136xX4cxX2xX115xX146xX5exX147x2f19xX177xX177xX2xX2xX2xXexX136xX147xX177xX146xX5xX115xXebxb656xXbxX1cx4da7xX30xX9xX136xX145xX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6x6032xX29xX30xXdxX1cxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxX4xX5exX18xX2xXebxX27xX6xX29xX1cxXdxX6xX29xXexX1xX29xX18xX1cxXebxX165xX18xX4cxX48xXbxX5xX29xX6xX5exX4cxXdxXc3xX6xX1cxX10xX7xX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX145xX4cxX6xX30xXexXdxX4xX5xX10x2103xXdxXc3xX1cxX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX2xX2xX1d3xX2xX145xX4cxX6xX18xX1xX1d3xX2xX1d3xX2xX1d3xX1d3xX2xX146xX145xX177xX2xX137xX147xX137xX115xX136xX1d3xX10fxXdxX5exXexX1xX2xX177xX137xX115xX1xX10xXdxX1cxX1xXex987axX177xX115xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX10fxX6xX7xX1d3xXbxX30xX29xX4xX10xX7xX7xX10xX5exX9xXaxXexX30xX48xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5exX3bxX48xX3xX27xX34xXdxX3xXexX30xb7e8xX18xX3xX73xX48x9a26xX18xX1cxX3xXexX1xX15xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6279xX29xX5exX16xXaxX12xXcxX30xX31xX18xX3xXc3x9b6dxXexX3xX4xX1xXdxX3fxX4xX3xX73xX10xX38xX3xX18xX1xX2cxX3xX7xX23xX18xX3xX73xX48xX15xXexX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc5xX3fxX3xX1xX2cxX18xX1cxX3xX4xX1x7ccfxX4xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXc5xXdxX93xXc3xX3xX7xX29xX28xXexX3xXexX7fxX4xX1xX3xX1x8d4exXbxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xXc5xX1xXdxX3xX4xb9a4xX3xX7xb4cdxX3xX4xX2aaxX3xX27xX15xXexX3xXexX1xX47xX98xX18xX1cxXebxX3xXcxX48xX16xX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX4xX3bxX18xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX4xX2aaxX3xX1cx31c3xX18xX1cxX3xX18xX1x7a74xX3xX1xX3fxXexX3xXexX29xX2cxX18xX3xX27xX2cdxX38xX3xX18xX1xX47xX18xX1cxX3xX4xX328xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX5xX29xXe9xXdxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX7xX6xX48xX3xXexX48xX16xX84xXexX3xX1exX2aaxXdxX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX1exX47xX313xX4xX3xXbxX1xX359xXexX3xX5xX98xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX0xX27xX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5exX3bxX48xX3xX27xX34xXdxX3xXexX30xX2a5xX18xX0xX4cxX27xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12x222axX29xXe9xXdxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX1xX47xX98xX18xX1cxX3xX73xX48xX15xXexX3xX1xXdxX84xX18xX3xX18xX1cxX6xX16xX3xX7xX6xX48xX3xXc5xX1xXdxX3xXc5xX1x13d5xXdxX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xX3xX165xX2cxX3xXc3xX15xXexX3xX18xX1cxX6xX16xX3xX7xX6xX48xX3xX2xX3xX1exX3fxX18xX3xX177xX3xX1cxXdx511fxX16xXebxX3xXcxX48xX16xX3xX18xX1xXdxX31xX18xX3xX18xX3fxX48xX3xX1exX1fxX18xX3xX7xX28xX18xX1cxX3xX5xXdxX31xX18xX3xXexX2f7xX4xX38xX3xX4xX328xX3xX18xX1cxX1xc28bxX6xX3xX5xX2cxX3xX73xX10xX3xX1exX6xX18xX1cxX3xX1xX29xXe9xXexX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xXex9d50xX18xX1xX3xXexX30xXe9xX18xX1cxX3xXexX1xXdxX3fxX48xX3xX1xX29x8210xX4xX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX4xX328xX3xX5exX3bxX48xX3xX27xX34xXdxX3xXexX30xX2a5xX18xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xXcxX49dxX18xX1xX3xXexX30xXe9xX18xX1cxX3xX18xX2cxX16xX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xXc5xX1xXdxX3fxX18xX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xX3xX27xXc6xX3xX27xX328xX38xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3fxXexX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX1exX47xX313xX4xX3xX27xX34xXdxX3xXexX30xX2a5xX18xX4cxX5xX2cxXc3xX3xXc3xX28xXexX3xX7x724axX3xX1cxX453xX16xX3xX1xXbcxX18xX1cxX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xXcxX2aaxXexX3xX18xX1xX15xXexX3xX18xX31xX18xX3xX5ex4725xX18xX1cxX3xX73xX10xX38xX3xXc5xXdxX93xXc3xX3xXexX30xX6xX3xX5exX3bxX48xX3xX18xX1xX359xXexX3xX165xX2cxX3xX1exX47xX6xX3xX73xX10xX3xX1exX3fxX18xX3xXexX30xX48xX18xX1cxX3xXexX453xXc3xX3xX27xX23xX29xX3xX5exX47x41c0xX18xX1cxX3xX7xXcfxX6xX3xX4xX1xX1axX6xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX2xX115xX115xX3xXdxX18xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX29xX6xX5exX10xX5exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX134xX3xX136xX137xX115xXbxX73xX13bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX73xX13bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxXdxXebxX27xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX165xX18xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX145xX136xX4cxX2xX115xX146xX5exX147xX177xX177xX177xX115xX147xX147xXexX177xX136xX145xX146xX5xX2xXebxX185xXbxX1cxX188xX30xX9x73eexX136xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX29xX30xXdxX1cxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxX4xX5exX18xX2xXebxX27xX6xX29xX1cxXdxX6xX29xXexX1xX29xX18xX1cxXebxX165xX18xX4cxX48xXbxX5xX29xX6xX5exX4cxXdxXc3xX6xX1cxX10xX7xX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX145xX4cxX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX216xXdxXc3xX1cxX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX2xX2xX1d3xX2xX145xX4cxX2xX1d3xX2xX146xX115xX2xX2xX1d3xX2xX146xX145xX177xX2xX137xX145xX115xX136xX147xX1d3xX10fxXdxX5exXexX1xX2xX177xX137xX115xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX249xX177xX115xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX10fxX6xX7xX1d3xXbxX30xX29xX4xX10xX7xX7xX10xX5exX9xXaxXexX30xX48xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXbxX1xX6xX18xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX0xX27xX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXbxX1xX6xX18xX1xX0xX4cxX27xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xc069xX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX2cxX16xX3xX7xX28xX18xX1cxX38xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX328xX3xX165xX15xX18xX3xX1ex2f5fxX38xX3xXc3xX28xX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xX27xXc6xX3xXc3xaa57xX18xX3xX87xX48xX28xX3xXc3xX43xX4xX38xX3xX1xX29xX4afxX4xX3xXexX1xXdxX3fxX48xX3xX5exX3bxX48xX3xXbxX1xX6xX18xX1xXebxX3xX7bbxX1xXdxX3xX1exXe9xXbxX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xX7xX540xX3xX4xX328xX3xX4xX23xXc3xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXc3xX7edxXc3xX3xX1xX2a5xX18xX3xX27xX49dxX18xX1xX3xXexX1xX47xX98xX18xX1cxX38xX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xXc5xX1xX328xX3x7e6axX18xX3xX1xX2a5xX18xX38xX3xX4xX23xXc3xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX4xX1xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xXc3xX7edxXc3xX3xX4xX7fdxX18xX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX5exX29xX3xX1xXbcxX18xX1cxX3xXc3xX2cdxXexX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX7xX2aaxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX48xXbxX10xX18xX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xX5xX2cxXc3xX3xX1cxXdxX23xXc3xX3xX1xX29xX4afxX4xX3xXc3xX15xXexX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5exX3bxX48xX3xXbxX1xX6xX18xX1xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX2xX115xX115xX3xX5xX29xX6xX5exX10xX5exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX134xX3xX136xX137xX115xXbxX73xX13bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX73xX13bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxXdxXebxX27xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX165xX18xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX145xX136xX4cxX2xX115xX146xX5exX147xX177xX177xX177xX177xX115xX177xXexX249xX137xX2xX2xX5xX137xXebxX185xXbxX1cxX188xX30xX9xX2xX65axX136xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX29xX30xXdxX1cxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxX4xX5exX18xX2xXebxX27xX6xX29xX1cxXdxX6xX29xXexX1xX29xX18xX1cxXebxX165xX18xX4cxX48xXbxX5xX29xX6xX5exX4cxXdxXc3xX6xX1cxX10xX7xX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX145xX4cxX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX216xXdxXc3xX1cxX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX2xX2xX1d3xX2xX145xX4cxX6xX18xX1xX1d3xX177xX1d3xX2xX1d3xX1d3xX2xX146xX145xX177xX2xX137xX147xX137xX146xX177xX1d3xX10fxXdxX5exXexX1xX2xX177xX137xX115xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX249xX177xX115xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX10fxX6xX7xX1d3xXbxX30xX29xX4xX10xX7xX7xX10xX5exX9xXaxXexX30xX48xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5xX2aaxXbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX0xX27xX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5xX2aaxXbxX0xX4cxX27xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX61xX1fxX18xX3xX7xX540xX3xX7xX28xX18xX1cxX3xXc5xX1xXdxX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5xX2aaxXbxX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX73xX10xX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX1exX23xXc3xX3xX27xX23xX29xX38xX3xXexX1xX47xX98xX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX73xX48xX15xXexX3xX1xXdxX84xX18xX3xXc5xX1xXdxX3xX28xXbxX3xX7xX48xX15xXexX3xX5xX2aaxXbxX3xXexX1xX15xXbxX3xX1xX2a5xX18xX3xX177xX146xc3c4xX3xX7xX29xX3xX165xX359xXdxX3xXexXdxX31xX48xX3xX4xX1xX48xa034xX18xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12x3c13xX3fxX48xX3xX1exX93xX3xXexX49dxX18xX1xX3xXexX30xXe9xX18xX1cxX3xX5xX2aaxXbxX3xX18xX29xX18xX3xX7xX540xX3xX5xX2cxXc3xX3xX4xX1xX29xX3xX5xX32bxX4xX3xXbxX1xX6xX18xX1xX3xX165xX2cxX3xX5xX32bxX4xX3xX27xX28xXc3xX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX1exX7edxX48xX38xX3xXexX85bxX18xX1cxX3xX18xX1cxX48xX16xX3xX4xX2a5xX3xX18xb7d4xX3xX5xX2aaxXbxX38xX3xX1cxX453xX16xX3xXc3xX15xXexX3xX6xX18xX3xXexX29xX2cxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX73xX10xXebxX3xXb50xX1cxX48xX16xX31xX18xX3xX18xX1xX453xX18xX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX5exX29xX3xX5xX2aaxXbxX3xX27xXc6xX3xX27xX2f7xX4xX3xX1xX29xX4afxX4xX3xXc5xX1xX7fxX3xXexX1xXb38xXc3xX3xXexX1xX15xX48xX3xX30xX6xX3xX18xX1cxX29xX2cxXdxXebxX3xXfbxX3bxX18xX3xXc5xXdxX93xXc3xX3xXexX30xX6xX3xX165xX2cxX3xX27xX2a5xXc3xX3xX1xX2a5xXdxX3xXexX1xX10xX29xX3xXc5xX1xX48xX16xX3fxX18xX3xX4xX28xX29xX3xXexX30xX31xX18xX3xX7xX47xX98xX18xX3xX5xX2aaxXbxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX2xX115xX115xX3xX5xX29xX6xX5exX10xX5exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX134xX3xX136xX137xX115xXbxX73xX13bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX73xX13bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxXdxXebxX27xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX165xX18xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX145xX136xX4cxX2xX115xX146xX5exX147xX177xX177xX177xX177xX147xX147xXexX147xX115xX2xX146xX5xX177xXebxX185xXbxX1cxX188xX30xX9xX146xX2xX249xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX29xX30xXdxX1cxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxX4xX5exX18xX2xXebxX27xX6xX29xX1cxXdxX6xX29xXexX1xX29xX18xX1cxXebxX165xX18xX4cxX48xXbxX5xX29xX6xX5exX4cxXdxXc3xX6xX1cxX10xX7xX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX145xX4cxX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX216xXdxXc3xX1cxX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX2xX2xX1d3xX2xX145xX4cxX6xX18xX1xX1d3xX147xX1d3xX2xX1d3xX1d3xX2xX146xX145xX177xX2xX137xX147xX137xX65axX146xX1d3xX10fxXdxX5exXexX1xX2xX177xX137xX115xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX249xX177xX115xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX10fxX6xX7xX1d3xXbxX30xX29xX4xX10xX7xX7xX10xX5exX9xXaxXexX30xX48xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX1xXdxX84xXexX3xX1exX2cdxX3xX18xX47xX359xX4xX3xX5xX2cxXc3xX3xXc3xX28xXexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX0xX27xX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX1xXdxX84xXexX3xX1exX2cdxX0xX4cxX27xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX7bbxX1xXdxX3xX1exX1fxX18xX3x8083xXcxe3ax8138x17a8x7d56xX3xX7xX28xX18xX1cxX3xX4xX1xX43xX18xX1cxX3xXexXbcxX3xX18xX1xXdxX84xXexX3xX1exX2cdxX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xX3xX4xX6xX29xX3xX1xX2a5xX18xX3xXc3xX43xX4xX3xXexXdxX31xX48xX3xX4xX1xX48xXb38xX18xX3xc151xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xX3xX18xX328xX18xX1cxX3xX87xX48xX28xX3xXc3xX43xX4x6edbxXebxX3xXfbxX28xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3fxXexX3xX1cxXdxc404xX18xX3xX18xX429xX3xX87xX48xX28xX3xXc3xX43xX4xX3xXc5xX1xXdxX3fxX18xX3xX4xX1xa5d4xX18xX1cxX3xX27xXc6xX3xXc5xa4e7xXexX3xX1xX29xX4afxX4xX3xX1cxXea8xX16xX3xX165xX5aexXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xXb50xX1cxX48xX16xX31xX18xX3xX18xX1xX453xX18xX3xX1cxX453xX16xX3xX30xX6xX3xXexX49dxX18xX1xX3xXexX30xXe9xX18xX1cxX3xX18xX2cxX16xX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX5exX29xX3xX1xX3fxXexX3xX18xX47xX359xX4xX3xX5xX2cxXc3xX3xXc3xX28xXexX3xX1xX29xX4afxX4xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xX18xX47xX359xX4xX3xX5xX2cxXc3xX3xXc3xX28xXexX3xX1cxX4afxXbxX3xXexX30xX2f7xX4xX3xXexX30xX4afxX4xX38xX3xX27xX2cdxX3xXba3xX18xX3xX18xX1xXdxX84xXexX3xX1xX29xX4afxX4xX3xX87xX48xXe9xXexX3xXexX1xX34xX18xX1cxX3xX1cxXdxX328xX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX1exX6xX18xX1cxX3xX27xXa1xXexX3xX5xXdxX31xX18xX3xXexX2f7xX4xX3xX5xX2cxXc3xX3xXexXdxX31xX48xX3xX1xX6xX29xX3xX18xX1xXdxX31xX18xX3xX5xXdxX84xX48xX3xX1xX2a5xX18xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX7bbxXdxX93xXc3xX3xXexX30xX6xX3xXc3xX43xX4xX3xX18xX47xX359xX4xX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX27xX49dxX18xX1xX3xX18xX47xX359xX4xX3xXbxX1xX2f7xX38xX3xXexX48xX16xX84xXexX3xX1exX328xXdxX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xXc3xX429xX3xX18xX353xXbxX3xXc5x422bxXexX3xX18xX47xX359xX4xX3xX1xX29xX4afxX4xX3xX27xX49dxX18xX1xX3xX18xX47xX359xX4xX3xXbxX1xX2f7xX3xXc5xX1xXdxX3xX4xX7fdxX18xX3xX18xX328xX18xX1cxX3xX27xX429xXdxX3xX18xX47xX359xX4xX3xX18xX328xX18xX1cxX3xX7xX540xX3xX1cxX453xX16xX3xX27xXbcxX18xX1cxXebxX3x9536xXdxX84xX4xX3xX7xXcfxX3xX5exX2f7xX18xX1cxX3xX1exXebexX18xX1cxX3xX4xX1x86d7xX18xX1cxX3xX18xX47xX359xX4xX3xX5xX2cxXc3xX3xXc3xX28xXexX3xX7xX540xX3xX1cxXdxXebexXbxX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xX4xX2a5xX3xX165xXa1xX18xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX27xX7edxX18xX3xX27xXbcxX3xX165xX2cxX3xXba3xX18xX3xX1exXc6xX18xX1xX3xX1xX2a5xX18xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX2xX115xX115xX3xX5xX29xX6xX5exX10xX5exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5exXexX1xX134xX3xX136xX137xX115xXbxX73xX13bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX73xX13bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxXdxXebxX27xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX165xX18xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX145xX136xX4cxX2xX115xX146xX5exX147xX177xX177xX177xX147xX115xX2xXexX145xX249xX146xX5xX249xXebxX185xXbxX1cxX188xX30xX9xX137xX146xX65axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX29xX30xXdxX1cxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxX4xX5exX18xX2xXebxX27xX6xX29xX1cxXdxX6xX29xXexX1xX29xX18xX1cxXebxX165xX18xX4cxX48xXbxX5xX29xX6xX5exX4cxXdxXc3xX6xX1cxX10xX7xX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX145xX4cxX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX216xXdxXc3xX1cxX4cxX177xX115xX2xX137xX1d3xX2xX2xX1d3xX2xX145xX4cxXc5xX1xXdxX1d3xX29xX1d3xXexX29xX1d3xX73xX48xX6xXexX1d3xX1xXdxX10xX18xX1d3xXexXdxX18xX1d3xX1xXdxX10xX48xX1d3xX18xX6xX16xX1d3xX1xX6xX16xX1d3xXc5xXdxX10xXc3xX1d3xXexX30xX6xX1d3xX18xX1cxX6xX16xX1d3xX1xX10xX1d3xXexX1xX29xX18xX1cxX1d3xXexX48xXdxX1d3xXc5xX1xXdxX1d3xXc5xX10xX29xX1d3xXc3xX6xXexX1d3xXc3xX6xX18xX1cxX1d3xX29xX6xX18xX1d3xX2xX145xX115xX137xX1d3xX2xX146xX145xX177xX2xX137xX147xX65axX65axX147xX1d3xX10fxXdxX5exXexX1xX2xX177xX137xX115xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX249xX177xX115xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1d3xX10fxX6xX7xX1d3xXbxX30xX29xX4xX10xX7xX7xX10xX5exX9xXaxXexX30xX48xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX61xX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXexXebexXdxX3xXc5xX1xX7fxX3xX5x4440xXdxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX0xX27xX12xX61xX1fxX18xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXexXebexXdxX3xXc5xX1xX7fxX0xX4cxX27xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX29xX5exX16xXaxX12xX5bxX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXexXebexXdxX3xXc5xX1xX7fxX3xX1xX29xXe9xXexX3xX1exX2cdxX18xX1cxX3xXc5xX1xXdxX3xX73xX23xX16xX3xX30xX6xX3xX165xX6xX3xX4xX1xXe9xXc3xX3xXc3xX6xX18xX1xX38xX3xX1exX23xXc3xX3xX27xX23xX29xX3xX6xX18xX3xXexX29xX2cxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xX18xX1cxd411xXdxX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX73xX10xXebxX3xXcxX48xX16xX3xX18xX1xXdxX31xX18xX3xXc5xX1xXdxX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xXexXebexXdxX3xXc5xX1xXdxX3xX7xX28xX18xX1cxX3xX4xX328xX3xX18xX1cxX1xX47exX6xX3xX1xX84xX3xXexX1xX2aaxX18xX1cxX3xX18xX2cxX16xX3xX1exX6xX18xX1cxX3xX18xX1cxX576xX18xX1cxX3xX1xX29xXe9xXexX3xX1exX2cdxX18xX1cxX38xX3xX165xX2cxX3xXexXebexXdxX3xXc5xX1xX7fxX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX27xX48xX18xX1cxX3xX30xX6xX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xXexX30xX47xX98xX18xX1cxX3xX1xX313xXbxX3xX4xX3bxX18xX3xXexX1xXdxX3fxXexXebxX3xXfbxX3bxX18xX3xXc5xXdxX93xXc3xX3xXexX30xX6xX3xX165xX2cxX3xX73xXcfxX3xX5xX4axX3xXc5xXc6xXbxX3xXexX1xX98xXdxX3xX1exX93xX3xX1exX23xXc3xX3xX27xX23xX29xX3xX6xX18xX3xXexX29xX2cxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX73xX10xX3xXexX30xX47xX359xX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX5xX47xX48xX3xXexX1xX34xX18xX1cxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX165xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX30xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX31xX18xX3xX87xX48xX6xX18xX134xX0xX4cxX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d3xXexX1xX48xXc3xX27xX1d3xX6xX18xX5exX1d3xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7bbxX1xXdxX3xXexX34xXdxX3xX18xX1xX28xX16xX3xX1exX1fxX18xX3xX5xX10xX5exX3xX1exX2cdxX3xX7xXdxX31xX48xX3xX7xX28xX18xX1cxX38xX3xX73xX10xX3xX18xX1cxX47xX313xX4xX3xX4xX1xXdxX7edxX48xX3xXexX353xXexX3xXbxX1xX6xX3xX18xX1cxX6xX16xXaxX3xX1xX30xX10x169bxX9xXaxX4cxX73xX10xX4cxXc5xX1xXdxX1d3xXexX29xXdxX1d3xX18xX1xX6xX16xX1d3xX5exX10xX18xX1d3xX5xX10xX5exX1d3xX5exX29xX1d3xX7xXdxX10xX48xX1d3xX7xX6xX18xX1cxX1d3xX73xX10xX1d3xX18xX1cxX48xX29xX4xX1d3xX4xX1xXdxX10xX48xX1d3xXexX6xXexX1d3xXbxX1xX6xX1d3xX18xX1cxX6xX16xX4cxX2xX136xX147xX177xX145xX2xXebxX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4cxXc3xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX177xX115xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX145xX145xX4cxX2xX115xX146xX5exX2xX2xX115xX146xX2xX147xX2xXexX249xX115xX2xX5xX2xX115xX1d3xX2xX177xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX165xX12xX0xX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7bbxX1xXdxX3xXexX34xXdxX3xX18xX1xX28xX16xX3xX1exX1fxX18xX3xX5xX10xX5exX3xX1exX2cdxX3xX7xXdxX31xX48xX3xX7xX28xX18xX1cxX38xX3xX73xX10xX3xX18xX1cxX47xX313xX4xX3xX4xX1xXdxX7edxX48xX3xXexX353xXexX3xXbxX1xX6xX3xX18xX1cxX6xX16xXaxX3xX1xX30xX10xX14d3xX9xXaxX4cxX73xX10xX4cxXc5xX1xXdxX1d3xXexX29xXdxX1d3xX18xX1xX6xX16xX1d3xX5exX10xX18xX1d3xX5xX10xX5exX1d3xX5exX29xX1d3xX7xXdxX10xX48xX1d3xX7xX6xX18xX1cxX1d3xX73xX10xX1d3xX18xX1cxX48xX29xX4xX1d3xX4xX1xXdxX10xX48xX1d3xXexX6xXexX1d3xXbxX1xX6xX1d3xX18xX1cxX6xX16xX4cxX2xX136xX147xX177xX145xX2xXebxX1xXexXc3xXaxX12xX7bbxX1xXdxX3xXexX34xXdxX3xX18xX1xX28xX16xX3xX1exX1fxX18xX3xX5xX10xX5exX3xX1exX2cdxX3xX7xXdxX31xX48xX3xX7xX28xX18xX1cxX38xX3xX73xX10xX3xX18xX1cxX47xX313xX4xX3xX4xX1xXdxX7edxX48xX3xXexX353xXexX3xXbxX1xX6xX3xX18xX1cxX6xX16xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXb50xX3fxX48xX3xXexX34xXdxX3xX18xX1xX28xX16xX3xX1exX1fxX18xX3xX429xX3xX4xX1xX3fxX3xX1exX2cdxX3xX1exX1fxX18xX3xX27xX49dxX18xX1xX3xXexX1xX47xX98xX18xX1cxX38xX3xX5exX47xX98xX18xX1cxX3xX18xX1xX47xX3xX1xX8exX3xX27xXdxX3fxXexX3xX18xX1xX47xX18xX1cxX3xX4xX1x5882xX18xX1cxX3xX87xX48xX6xX18xX3xXexX453xXc3xX3xX5xX353xXc3xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX165xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX115xX3xXbxX1xX2f7xX3xXc5xXdxX84xX18xX3xX73xX10xX3xX1xX2a5xXdxX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX1cxX453xX16xX3xX18xX1cxX48xX16xX3xX1xXdxX93xXc3xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xX5xX28xXdxXaxX3xX1xX30xX10xX14d3xX9xXaxX4cxX73xX10xX4cxX2xX115xX1d3xXbxX1xX48xX1d3xXc5xXdxX10xX18xX1d3xX73xX10xX1d3xX1xX29xXdxX1d3xX4xX29xX1d3xXexX1xX10xX1d3xX1cxX6xX16xX1d3xX18xX1cxX48xX16xX1d3xX1xXdxX10xXc3xX1d3xX4xX1xX29xX1d3xX18xX1cxX48xX29xXdxX1d3xX5xX6xXdxX4cxX2xX136xX115xX177xX115xX249xXebxX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4cxXc3xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX177xX115xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX147xX146xX4cxX2xX115xX137xX5exX177xX177xX147xX146xX249xX147xX177xXexX136xX115xX145xX145xX5xX136xX1d3xX147xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX165xX12xX0xX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX115xX3xXbxX1xX2f7xX3xXc5xXdxX84xX18xX3xX73xX10xX3xX1xX2a5xXdxX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX1cxX453xX16xX3xX18xX1cxX48xX16xX3xX1xXdxX93xXc3xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xX5xX28xXdxXaxX3xX1xX30xX10xX14d3xX9xXaxX4cxX73xX10xX4cxX2xX115xX1d3xXbxX1xX48xX1d3xXc5xXdxX10xX18xX1d3xX73xX10xX1d3xX1xX29xXdxX1d3xX4xX29xX1d3xXexX1xX10xX1d3xX1cxX6xX16xX1d3xX18xX1cxX48xX16xX1d3xX1xXdxX10xXc3xX1d3xX4xX1xX29xX1d3xX18xX1cxX48xX29xXdxX1d3xX5xX6xXdxX4cxX2xX136xX115xX177xX115xX249xXebxX1xXexXc3xXaxX12xX2xX115xX3xXbxX1xX2f7xX3xXc5xXdxX84xX18xX3xX73xX10xX3xX1xX2a5xXdxX3xX4xX328xX3xXexX1xX93xX3xX1cxX453xX16xX3xX18xX1cxX48xX16xX3xX1xXdxX93xXc3xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xX5xX28xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX2c1xX31xX18xX3xX4xXe9xX18xX1xX3xXexX7fxX18xX1xX3xXexXdxX84xX18xX3xX18xX1cxX1xXdxX3xX165xX2cxX3xX1exX2cdxX4xX3xX1exX28xX29xX38xX3xX18xX1xXdxX7edxX48xX3xXbxX1xX2f7xX3xXc5xXdxX84xX18xX3xX73xX10xX3xX1xX2a5xXdxX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xXexX1xX32bxX4xX3xX7xX32bxX3xX6xX18xX3xXexX29xX2cxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX73xX10xX3xX165xX2cxX3xX18xX1cxX47xX98xXdxX3xX5xX28xXdxXebxX3x5b92xX47xX359xXdxX3xX1exX453xX16xX3xX5xX2cxX3xX2xX115xX3xXbxX1xX2f7xX3xXc5xXdxX84xX18xX3xX4xX3bxX18xX3xXexX30xX28xX18xX1xX3xX5exX2cxX18xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX34xX3xXexX34xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX165xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb50xX1xX1axX18xX1cxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3bxXc3xX3xX4xX2a5xX3xX27xX23xX18xX3xXc5xX1xXdxX3xX1exXdxX7edxX48xX3xX4xX1xa90bxX18xX1xX3xXexX47xX3xXexX1xX3fxX3xX5xX28xXdxX3xX73xX10xX3xX23xX18xX1xX3xX1xX47xX429xX18xX1cxX3xXexX359xXdxX3xX7xX43xX4xX3xXc5xX1xXbcxX10xX3xXexX2cxXdxX3xX73xX3fxXaxX3xX1xX30xX10xX14d3xX9xXaxX4cxX73xX10xX4cxX18xX1xX48xX18xX1cxX1d3xX7xX6xXdxX1d3xX5xX6xXc3xX1d3xX4xX29xX1d3xX27xX6xX18xX1d3xXc5xX1xXdxX1d3xX5exXdxX10xX48xX1d3xX4xX1xXdxX18xX1xX1d3xXexX48xX1d3xXexX1xX10xX1d3xX5xX6xXdxX1d3xX73xX10xX1d3xX6xX18xX1xX1d3xX1xX48xX29xX18xX1cxX1d3xXexX29xXdxX1d3xX7xX48xX4xX1d3xXc5xX1xX29xX10xX1d3xXexX6xXdxX1d3xX73xX10xX4cxX2xX146xX146xX177xX136xX249xXebxX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xX1cxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4cxXc3xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX177xX115xX4cxX18xX10xX10fxX7xX4cxX2xX137xX177xX2xX4cxX2xX115xX146xX5exX146xX2xX146xX2xX249xX177xX145xXexX147xX2xX249xX137xX5xX2xXebxX185xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX4xX23xX18xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX18xX2cxX16xX3xXexX30xX31xX18xX3xX34xX3xXexX34xX38xX3xX4xX3bxX18xX3xX1xX3fxXexX3xX7xX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX165xX12xX0xX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb50xX1xX1axX18xX1cxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3bxXc3xX3xX4xX2a5xX3xX27xX23xX18xX3xXc5xX1xXdxX3xX1exXdxX7edxX48xX3xX4xX1xX19dbxX18xX1xX3xXexX47xX3xXexX1xX3fxX3xX5xX28xXdxX3xX73xX10xX3xX23xX18xX1xX3xX1xX47xX429xX18xX1cxX3xXexX359xXdxX3xX7xX43xX4xX3xXc5xX1xXbcxX10xX3xXexX2cxXdxX3xX73xX3fxXaxX3xX1xX30xX10xX14d3xX9xXaxX4cxX73xX10xX4cxX18xX1xX48xX18xX1cxX1d3xX7xX6xXdxX1d3xX5xX6xXc3xX1d3xX4xX29xX1d3xX27xX6xX18xX1d3xXc5xX1xXdxX1d3xX5exXdxX10xX48xX1d3xX4xX1xXdxX18xX1xX1d3xXexX48xX1d3xXexX1xX10xX1d3xX5xX6xXdxX1d3xX73xX10xX1d3xX6xX18xX1xX1d3xX1xX48xX29xX18xX1cxX1d3xXexX29xXdxX1d3xX7xX48xX4xX1d3xXc5xX1xX29xX10xX1d3xXexX6xXdxX1d3xX73xX10xX4cxX2xX146xX146xX177xX136xX249xXebxX1xXexXc3xXaxX12xXb50xX1xX1axX18xX1cxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3bxXc3xX3xX4xX2a5xX3xX27xX23xX18xX3xXc5xX1xXdxX3xX1exXdxX7edxX48xX3xX4xX1xX19dbxX18xX1xX3xXexX47xX3xXexX1xX3fxX3xX5xX28xXdxX3xX73xX10xX3xX23xX18xX1xX3xX1xX47xX429xX18xX1cxX3xXexX359xXdxX3xX7xX43xX4xX3xXc5xX1xXbcxX10xX3xXexX2cxXdxX3xX73xX3fxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX30xX29xX18xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX47xX3xXexX1xX3fxX3xX5xX28xXdxX3xX73xX10xX3xX1exX47xX313xX4xX3xX1exXdxX7edxX48xX3xX4xX1xX19dbxX18xX1xX3xXbxX1x2a8axX3xX1xX313xXbxX38xX3xX7xX540xX3xX4xX328xX3xX4xX23xXc3xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXexX1xX29xX23xXdxX3xXc3xX28xXdxX3xX18xX1xX15xXexX3xX165xX2cxX3xX73xXcfxX3xX5xX4axX3xXexX2aaxXexX3xX18xX1xX15xXexX3xXexX30xX29xX18xX1cxX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX49dxX18xX1xX3xX1xX48xX2aaxX18xX1cxX3xX27xX15xXexX3xX18xX1cxX98xXebxX3xXcxX30xX28xXdxX3xX5xXe9xXdxX38xX3xXexX47xX3xXexX1xX3fxX3xX5xX28xXdxX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX1exXebexX18xX1cxX3xXc5xX1xX34xX18xX1cxX3xX4xX1xX19dbxX3xX1cxX453xX16xX3xXc3xX15xXexX3xX6xX18xX3xXexX29xX2cxX18xX3xXc5xX1xXdxX3xXc5xXdxX93xXc3xX3xX7xX29xX28xXexX3xX73xX10xX38xX3xXc3xX2cxX3xX4xX7fdxX18xX3xX23xX18xX1xX3xX1xX47xX429xX18xX1cxX3xX7xX43xX4xX3xXc5xX1xXbcxX10xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX165xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX48xX5xX12xX0xX5exXdxX165xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX165xX12xX0xX4cxX5exXdxX165xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e8fxX29xX48xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX2c1xX28xX29xX3x5164xXdxX6xX29xX3xXexX1xX34xX18xX1cxX0xX4cxXbxX12