Thế giới ngày qua: Ca sĩ nhạc rock đắc cử tổng thống Costa Rica
(Baohatinh.vn) - Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ; ca sĩ nhạc rock kiêm nhà văn đắc cử tổng thống Costa Rica... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 2/4 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
cf23x17378x168e1x11fcaxd40dx13c42x111dcx123dcx17bb1x17e07x192cax115f6x12ab3x16e30x16c18xfc89xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax172a8xf7bex1a42bxXexX0xd8ecxXaxX17xX18xX19xXexX0xd586x11c55xX19x12ddcxXexX0xXax15a4fxX9x15047xX19x190e9xd110xX19xXbxX2cxXbxX2fxX9x1156axXdxX18x153cfxX39xX2exX2fx17339xX5xX2cxXbxXdxX17xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17x18460xXbx110cexX18xXdxX2cx18082x185a8xf3dcxX9x12446x1ad49xX39xXbxX2cx17c9axX26x10509xX2fxXexX5xXax154faxX9xX54xX2cx1487axX2cxX9xX55xX54xd3b5xX26xX9x15510xX59xX18xX56xX9xX4xX18xX9xX39x17fe6xX9xX55xXax18328xX36xX9x11e0axX24xX36x1859fxX9x16ed7x167b7xX36xX9xX36x1571dxX9xXbx12ba6xX55xX54xX9xXbxXax181aaxX55xX54xX9xX4xX24xX39xXbxX18xX9xd391xX2cxX36xX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxe046xX17xX18xX19xX2fxXexX5xX80xX59xX55xX54xX9x194d7xX59xX93xX36xX9x11110xX3dxX9xXbxXaxX59xX64xX9xX55xXax17453xX3dxX9xX83xXax154bcxX59xX9xX85xX93xX2cxX9x1a1b3xX68xX2cxX9xX2ax105f2x11b34xX9xX39x18bafxX55xX9xX3dxXaxXd1xXcxX9x109a1x14cbbxX5fxX9xX36xX18xX9xX39xX79xX9xX55xXaxX7dxX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX83xX2cx18753xXcxX9xX55xXaxX6dxX9xXd8xe969xX55xX9xX85xX86xX36xX9xX36xX8axX9xXbxX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX4xX24xX39xXbxX18xX9xX9dxX2cxX36xX18x155bdxX126xX126xX9xXdxX6dxX9xX55xXax19597xX55xX54xX9xXbxXax13a3bxX55xX54xX9xXbxX2cxX55xX9xX55xX8dxX2cxX9xX23xXccxXbxX9xXbxX80xXffxX55xX9xXbxXaxX64xX9xX54xX2cxX68xX2cxX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX55xX54xX6dxX26xX9xXddxX1cxef8dxX9xX85xdde9xf948xX36xX9x184d1xXc2xX24xX9xXb1xX6dxX9xX5xX79xX55xXaxX9xX85xX2cx1163cxX55xX9xXbxX8axX9xXbxX8dxX55xX54xX9xXaxX164xX3dxX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxXexX0xX2cxXcxX54xX9xX39xX80xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX55xXaxX126xXd8xX55xX1cxX55xX17xe38exX39xX1cxX2axXdexX2axX160xX1cx120e3xX1c6xX19xXddx14731xX1c6x128acx10f86xX1cdx1a305xXbxX160xX1ccxXddxX2axXdxX1caxX126xX58xX3dxX54xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX1bexX2cxX19xXbxXaxX56x10b99xX1caxX1caxX3dxX4exX5fxXaxX17xX2cxX54xXaxXbxX56xX1ccxX1eaxX2axX3dxX4exX5fxX19xX2cxX39xX3dxXdxX18xX26xX56xX23xXdxX24xX36xX83xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xXdxX17xX5dxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xX80xX2cxX54xXaxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX2fxX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX54xX2cxX24xX2cxX9xX55xX54xX18xX26xX9xX70xX59xX18xX9xX36xX18xX9xX39xX2cxX9xX55xXaxX18xX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX19xX18xX36xX9xX36xX59xX9xXbxX24xX55xX54xX9xXbxXaxX24xX55xX54xX9xX36xX24xX39xXbxX18xX9xX80xX2cxX36xX18xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX0xX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX5xX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xe814xX2cxX9xX4xXccxX3dxX9xX2bexX23xX19xX17xXdxX9x10018xX18xXbxX18xXaxX9xX8xXdxX50x10843xX2cxX39xX2cxX9xXbxXc2xX2cxX9xX36xX8axX9xX55xXaxX2cxX175xXcxX9xX83xe76fxX9xXaxX18xX2cxX56xX0xX1cxX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX9xX4xXaxX2cx14cd0xX59xX9xXddxX1cxX160x1b4d7xX9xX4x17f11xX9xX70xX59xX18xX55xX9xX23xe30axX59xX9xX36xX8axX9xX70xX59xX93xX36xX9xX54xX2cxX18xX9xX2bexX2cxX9xX4xXccxX3dxX9x1b2a3x13151xX8xX2bex10cd6xX9xXbxX59xX26xXffxX55xX9xX23xX93xX9xX135xX55xX54xX9xX2bexX23xX19xX17xXdxX50xX2cbxX18xXbxXbxX18xXaxX9xX8xXdxX50xX2d4xX2cxX39xX2cxX9xXdxX6dxX9xX55xX54xX163x19ce3xX2cxX9xX36xXaxX2cxX64xX55xX9xXbxXaxX86xX55xX54xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX36xX59xe320xX36xX9xX23xX30bxX59xX9xX36xX8axX9xXbxX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX55xX107xXcxX9xXddxX1caxX2axXdexX300xX9xXbxX2cxX64xX3dxX9xXbx15a85xX36xX9xX55xXaxX2cxX175xXcxX9xX83xX2e7xX9xX23xX93xX55xX9xX55xX107xXcxX9xXbxXax146edxX9xXaxX18xX2cxX9xX39xX18xX59xX9xX83xXaxX2cxX9xX54xX2cxX6dxX55xXaxX9xX85xX163xX164xX36xX9xXddxX2axX126xXdexX1ccxX1cdxX126xX1ccxX1c6xXdexX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX23xX30bxX59xX300xX9xX36xXaxX2cxX64xXcxX9xXbx1299cxX9xXdxX175xX9xX1cfxX1c6xX126xX1caxXdexX9xfcc2xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xXaxX164xX3dxX9xXdxX175xX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX5xX80xX24xX55xX54xX9xX83xXaxX2cxX9xX85x17ed7xX300xX9xX135xX55xX54xX9xXe9xX24xX59xX39xX39xX18xX9xXe9xX24xX39xXbxX18xX5dxX18xX9xXe9xX24xX59xX39xX39xX18xX300xX9xXdxe770xX55xXaxX9xX85xX7dxX24xX9xX85xXe1xX55xX54xX9x140c0xXaxX18xX19xX300xX9xX85xX93xX2cxX9xXbxXaxf6bdxX9xX19xX59xX26xX9xX55xXax19491xXbxX9xX36xX469xX18xX9xX135xX55xX54xX9xX8xXdxX50xX2d4xX2cxX39xX2cxX300xX9xX54xX2cxX6dxX55xXaxX9xX85xX163xX164xX36xX9xX1eaxX1cdxX1eaxX126xX1cdxX1ccxX160xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX23xX30bxX59xX300xX9xX36xXaxX2cxX64xXcxX9xXbxX3d7xX9xXdxX175xX9xXddxX126xX1cfxXddxX9xX3e2xX9xXbxX8dxX55xX54xX9xX39xX93xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX23xX30bxX59xX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX4xX303xX9xX70xX59xX18xX55xX9xX23xX30bxX59xX9xX36xX8axX9xX70xX59xX93xX36xX9xX54xX2cxX18xX9xX2bexX2cxX9xX4xXccxX3dxX9xX36xXaxX24xX9xX23xX2cxX64xXbxX300xX9xXddxX160xX126xX1cdxX1cdxX160xX126xX2axX1cdxXddxX9xX36xX8axX9xXbxX80xX2cxX9xX85xX450xX9xX23x14792xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX36xX59xX366xX36xX9xX23xX30bxX59xX9xX36xX8axX9x19d20xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xXd8xX6dxX9xX55xX54xX24xX6dxX2cxX9xX55xX163xX68xX36xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX39xX93xX9xXaxX303xX55xX9xX1cdxX1cfxX9xXbxX80xX2cxX175xX59xX9xX36xX8axX9xXbxX80xX2cxX9xX85xX469xX9xXbxX2cxXffxX59xX9xX36xXaxX59xXd1xX55xX9xX321xX36xXaxX2cxX64xXcxX9xXbxX3d7xX9xXdxX175xX9xX160xX2axX300xX1caxX1cdxX3e2xX325xX126xX9xX322xX8xX2bexX9xX36xXaxX24xX9xX23xX2cxX64xXbxX9xX39xX93xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX83xXaxX135xX55xX54xX9xXaxX164xX3dxX9xXdxX175xX9xXdxX6dxX9xX2axX126xX1c6xX1eaxXddxX126xXddxX1ccxX2axX9xX36xXaxX2cxX64xXcxX9xX1c6xX126xXddxX1c6xX3e2xX9xXbxX8dxX55xX54xX9xX39xX93xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX23xX30bxX59xX0xX2cxXexX126xX9xX321x1a67bxX55xXaxX56xX9xX5xX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX2bexX2cxX9xX4xXccxX3dxX9xX50xX9xX8xXdxX9xX2d4xX2cxX39xX2cxX9xX85xX2cxX9xX23xX53cxX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX556xX9xX70xX59xXccxX55xX9xXb1xX17xXdxX2cxX24xX3dxX24xXdxX2cxX39xX126xX9xX322xX54xX59x17fc6xX55xX56xX9xX8xX54xX26xX3dxXbxXbxX24xX19xX18xX26xX325xX0xX1cxX2cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxXexX0xX2cxXexX0xX2cxXcxX54xX9xX39xX80xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX55xXaxX126xXd8xX55xX1cxX55xX17xX1bexX39xX1cxX2axXdexX2axX160xX1cxX1c6xX1c6xX19xXddxX1caxX1c6xX1ccxX1cdxX1cdxX1cfxXbxX1cfxXddxX1cfxX1cfxXdxX2axX126xX58xX3dxX54xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX1bexX2cxX19xXbxXaxX56xX1eaxX1caxX1caxX3dxX4exX5fxXaxX17xX2cxX54xXaxXbxX56xX160xX1ccxX1cfxX3dxX4exX5fxX19xX2cxX39xX3dxXdxX18xX26xX56xX23xXdxX24xX36xX83xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xXdxX17xX5dxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xX80xX2cxX54xXaxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX2fxX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX54xX2cxX24xX2cxX9xX55xX54xX18xX26xX9xX70xX59xX18xX9xX36xX18xX9xX39xX2cxX9xX55xXaxX18xX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX19xX18xX36xX9xX36xX59xX9xXbxX24xX55xX54xX9xXbxXaxX24xX55xX54xX9xX36xX24xX39xXbxX18xX9xX80xX2cxX36xX18xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX2cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX0xX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexXb1xX303xX55xX9xX2axX1caxX1caxX9xX55xX54xX163xX34fxX2cxX9xXbxXaxX163xX303xX55xX54xX9xXd8xX24xX55xX54xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xXd8xX38bxX9xXbxX471xX55xX9xX36xX135xX55xX54xX9xX36xX469xX18xX9xX3dxXaxX2cxX64xX55xX9xX70xX59x12cdfxX55xX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX9xXbxX7dxX2cxX9xX322xX2cxX54xX17xX80xX2cxX18xX56xX0xX1cxX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX9xXb1xX450xX55xX54xX9xXbxXaxX135xX55xX54xX9xXbxX471xX55xX9xX2bexX2cbxX7xX9xX321xX7xXaxXc2xX3dxX325xX9xX19x1a6c6xX55xX9xXbxXaxX135xX55xX54xX9xX23xXc2xX24xX9xXbx185ecxX9xXdx1675fxX36xX9xXdxX163xX164xX55xX54xX9xX36xX3a1xX59xX9xXaxX366xX9xX85x168fexX18xX9xX3dxXaxX163xX303xX55xX54xX9xX36xXaxX24xX9xX23xX2cxX64xXbxX300xX9x1a785xXbxX9xX55xXaxX471xXbxX9xX2axXdexX9xX55xX54xX163xX34fxX2cxX9xXbxXaxX2cxX175xXbxX9xXcxX7dxX55xX54xX9xXd8xX6dxX9xXdexX160xX9xX55xX54xX163xX34fxX2cxX9xX83xXaxXc2xX36xX9xX23xX825xX9xXbxXaxX163xX303xX55xX54xX9xX83xXaxX2cxX9xX3dxXaxX2cxX64xX55xX9xX70xX59xX7c4xX55xX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX9xX54xX2cxX18xX24xX9xXbxX80xX18xX55xXaxX9xXd8xX68xX2cxX9xX23xX2cxX55xXaxX9xX39xX79xX9xX322xX2cxX54xX17xX80xX2cxX18xX9xXbxX7dxX2cxX9xXbxXaxX6dxX55xXaxX9xX3dxXaxX93xX9xXe9xX18xX2cxX19xX59xX54xX59xX80xX2cxX9xX556xX9xf33fxX135xX55xX54xX9xX167xX86xX36xX9xX322xX2cxX54xX17xX80xX2cxX18xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX85xXffxXcxX9xX2axX1cxX160xX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexXe9xX18xX2cxX19xX59xX54xX59xX80xX2cxX9xXdxX6dxX9xXbxXaxX469xX9xX3dxXaxX469xX9xX36xX469xX18xX9xX23xX18xX55xX54xX9xX167xX24xX80xX55xX24xX300xX9xXbxXaxX163xX34fxX55xX54xX9xX4exX59xX26xXffxX55xX9xX23xX825xX9xX55xXaxX431xXcxX9xX83xXaxX469xX55xX54xX9xX23xX93xX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX9xXbxX471xX55xX9xX36xX135xX55xX54xX126xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX2bexX2cbxX7xX300xX9xXe9xX18xX2cxX19xX59xX54xX59xX80xX2cxX9xX36x17cd5xX55xX54xX9xX36xXaxX839xX55xXaxX9xXdxX6dxX9xX55xX303xX2cxX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX9xXax12d91xX55xXaxX9xXbxXaxX6dxX55xXaxX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXex1633cxX38bxX9xXd8xX2cxX175xX36xX9xXbxX80xXffxX55xX9xX4exXe1xX26xX9xX80xX18xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX23xX93xX2cxX9xX36xXe1xX55xXaxX9xX4xXaxX839xX55xXaxX9xX3dxXaxX469xX9xX322xX2cxX54xX17xX80xX2cxX18xX9xX85xX18xX55xX54xX9xX85xX6dxXcxX9xX3dxXaxXc2xX55xX9xXd8xX68xX2cxX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX9xXd8xX2faxX9xXcxX366xXbxX9xXdxX175xX55xXaxX9xX55xX54xX811xX55xX54xX9xX23xX86xX55xX9xX55xXaxef35xXcxX9xX36xXaxX471xXcxX9xX19xX3a1xXbxX9xXaxX24xX6dxX55xX9xXbxX24xX6dxX55xX9xX36xXc2xX36xX9xXaxX6dxX55xXaxX9xX85xX366xX55xX54xX9xXbxXax1a90cxX9xX85xX825xX36xXaxX126xX9xX8c3xX7c4xX26xX9xXdxX6dxX9xXdxX30bxX55xX9xX85xX30bxX59xX9xXbxX2cxXffxX55xX9xX4xXaxX839xX55xXaxX9xX3dxXaxX469xX9xX322xX2cxX54xX17xX80xX2cxX18xX9xX85xX2faxX9xX36xXccxX3dxX9xX85xX64xX55xX9xXd8xX2cxX175xX36xX9xX85xX6dxXcxX9xX3dxXaxXc2xX55xX9xXdxX175xX55xXaxX9xX55xX54xX811xX55xX54xX9xX23xX86xX55xX9xXd8xX68xX2cxX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX126xX9xX0xX17xXcxXexX321xX600xX55xXaxX56xX9xX7xXaxX2cxX64xX55xX9xX70xX59xX7c4xX55xX9xX167xX24xX83xX24xX9xXb1xX18xX80xX18xXcxX126xX9xX322xX54xX59xX643xX55xX56xX9x17e7fxX55xX19xX17xX3dxX17xX55xX19xX17xX55xXbxX1cxX5xX5xf2dbxX9e0xX322xX325xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxXexX0xX2cxXcxX54xX9xX39xX80xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX55xXaxX126xXd8xX55xX1cxX55xX17xX1bexX39xX1cxX2axXdexX2axX160xX1cxX1c6xX1c6xX19xXddxX1caxX1c6xX1ccxX1cdxX1cdxX1cfxXbxX160xXdexXdexX1caxXdxXddxX126xX58xX3dxX54xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX1bexX2cxX19xXbxXaxX56xX1eaxX1caxX1caxX3dxX4exX5fxXaxX17xX2cxX54xXaxXbxX56xX1ccxX1ccxXdexX3dxX4exX5fxX19xX2cxX39xX3dxXdxX18xX26xX56xX23xXdxX24xX36xX83xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xXdxX17xX5dxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xX80xX2cxX54xXaxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX2fxX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX54xX2cxX24xX2cxX9xX55xX54xX18xX26xX9xX70xX59xX18xX9xX36xX18xX9xX39xX2cxX9xX55xXaxX18xX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX19xX18xX36xX9xX36xX59xX9xXbxX24xX55xX54xX9xXbxXaxX24xX55xX54xX9xX36xX24xX39xXbxX18xX9xX80xX2cxX36xX18xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX0xX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX5xX80xX59xX55xX54xX9xXbdxX59xX93xX36xX9xXc2xX3dxX9xXbxXaxX59xX64xX9xX55xXaxXccxX3dxX9xX83xXaxXd1xX59xX9xX85xX93xX2cxX9xXd8xX68xX2cxX9xX2axXddxXdexX9xX39xXe1xX55xX9xX3dxXaxXd1xXcxX9xXe9xXeaxX56xX9xX0xX1cxX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX322xX54xX6dxX26xX9xX2axX1cxX160xX300xX9xX167xX366xX9xX5xXaxX163xX303xX55xX54xX9xXcxX7dxX2cxX9xX5xX80xX59xX55xX54xX9xXbdxX59xX93xX36xX9xXbxXaxX135xX55xX54xX9xX23xXc2xX24xX9xX55xX163xX68xX36xX9xX55xX6dxX26xX9xX39x12cb4xX9xXc2xX3dxX9xXbxXaxX59xX64xX9xX55xXaxXccxX3dxX9xX83xXaxXd1xX59xX9xX85xX93xX2cxX9xXd8xX68xX2cxX9xX2axXddxXdexX9xX39xXe1xX55xX9xX3dxXaxXd1xXcxX9xX36xX469xX18xX9xXe9xXeaxX300xX9xX23xX86xXbxX9xX85xX30bxX59xX9xXbxX811xX9xX55xX54xX6dxX26xX9xXddxX1cxX160xX300xX9xX55xXaxXa4axXcxX9xX85xXc2xX3dxX9xXbxX80xXe1xX9xXd8xX2cxX175xX36xX9xf9eaxX18xX39xXaxX2cxX55xX54xXbxX24xX55xX9xX54xX30bxX55xX9xX85xX7c4xX26xX9xXc2xX3dxX9xX85x18021xXbxX9xX36xXc2xX36xX9xX80xX6dxX24xX9xX36xXe1xX55xX9xXbxXaxX163xX303xX55xX54xX9xXcxX7dxX2cxX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX5xX80xX24xX55xX54xX9xXcxX366xXbxX9xXbxX59xX26xXffxX55xX9xX23xX93xX300xX9xX23xX366xX9xXbxX80xXffxX55xX9xX36xXaxX24xX9xXaxX18xX26xX56xX9xd00exX2axXddxX1caxX9xX39xXe1xX55xX9xX3dxXaxXd1xXcxX9xX39xXcbaxX9xX36xXaxX825xX59xX9xXcxX3a1xX36xX9xXbxXaxX59xX64xX9xX2axX1cdxX3e2xX300xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX83xXaxX2cxX9xX36xXc2xX36xX9xX83xXaxX24xXe1xX55xX9xXbxXaxX59xX64xX9xX85xX93xX2cxX9xXd8xX68xX2cxX9xXdexX9xX39xXe1xX55xX9xX3dxXaxXd1xXcxX9xX36x1494dxX55xX9xXdxX7dxX2cxX300xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xX85xX431xX9xX36xX431xX9xXbxXaxX825xXbxX9xXdxX164xX55xX300xX9xX39xXcbaxX9xXdxX6dxX9xXddxX1cdxX3e2x10ba1xX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX5xX80xX163xX68xX36xX9xX85xX431xX300xX9xXaxX643xX2cxX9xXbxXaxXc2xX55xX54xX9xX1ccxX300xX9xX5xX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xXe9xXeaxX9xX2xX24xX55xX18xXdxX19xX9xX5xX80xX59xXcxX3dxX9xX85xX450xX9xX83x1b25cxX9xXcxX366xXbxX9xX39xX86xX36xX9xXdxX175xX55xXaxX9xXc2xX3dxX9xX85xXd29xXbxX9xXbxXaxX59xX64xX9xX55xXaxXccxX3dxX9xX83xXaxXd1xX59xX9xXddxX1cdxX3e2xX9xX85xX93xX2cxX9xXd8xX68xX2cxX9xXbxXax189c5xX3dxX9xXd8xX6dxX9xX2axX1caxX3e2xX9xX85xX93xX2cxX9xXd8xX68xX2cxX9xX55xXaxX135xXcxX126xX9xX5xX2cxX64xX3dxX9xX39xX18xX59xX9xX85xX431xX9xXdxX6dxX9xXcxX366xXbxX9xX23xXe1xX55xX9xX54xXaxX2cxX9xX55xXaxX68xX9xXc2xX3dxX9xX85xXd29xXbxX9xX36xXc2xX36xX9xX83xXaxX24xXe1xX55xX9xXbxXaxX59xX64xX9xX23xX8dxX9xX39xX59xX55xX54xX9xXbxX80xX825xX9xX54xX2cxXc2xX9xX1eaxX1caxX9xXbx15f8cxX9xf9daxX2d4xX2xX9xX85xX93xX2cxX9xXd8xX68xX2cxX9xX5xX80xX59xX55xX54xX9xXbdxX59xX93xX36xX9xXd8xX68xX2cxX9xX36xXc2xX24xX9xX23xX59xX366xX36xX9xX167xX86xX36xX9x12a6dxX2cxX55xXaxX9xX85xXc2xX55xXaxX9xX36xX86xX3dxX9xX70xX59xX26xX2faxX55xX9xX39xX556xX9xXaxX12fxX59xX9xXbxX80xX839xX9xXbxX59xX175xX126xX9xX0xX17xXcxXexX321xX600xX55xXaxX56xX9xX5xXaxX825xXbxX9xX85xX163xX164xX36xX9xX23xX6dxX26xX9xX23xXc2xX55xX9xXbxX7dxX2cxX9xX39xX2cxXffxX59xX9xXbxXaxX825xX9xX556xX9xX5xX80xX59xX55xX54xX9xXbdxX59xX93xX36xX126xX9xX322xX54xX59xX643xX55xX56xX9xX39xX59xX36xX18xX2cxX126xX80xX17xX19xX24xX36xX55xX126xX36xX24xXcxX325xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxXexX0xX2cxXcxX54xX9xX39xX80xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX55xXaxX126xXd8xX55xX1cxX55xX17xX1bexX39xX1cxX2axXdexX2axX160xX1cxX1c6xX1c6xX19xXddxX1caxX1c6xX1ccxX1cdxX1cdxX1cfxXbxX1cfxX160xXdexX1eaxXdxX1ccxX126xX58xX3dxX54xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX1bexX2cxX19xXbxXaxX56xX1eaxX1caxX1caxX3dxX4exX5fxXaxX17xX2cxX54xXaxXbxX56xX1ccxXdexXdexX3dxX4exX5fxX19xX2cxX39xX3dxXdxX18xX26xX56xX23xXdxX24xX36xX83xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xXdxX17xX5dxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xX80xX2cxX54xXaxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX2fxX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX54xX2cxX24xX2cxX9xX55xX54xX18xX26xX9xX70xX59xX18xX9xX36xX18xX9xX39xX2cxX9xX55xXaxX18xX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX19xX18xX36xX9xX36xX59xX9xXbxX24xX55xX54xX9xXbxXaxX24xX55xX54xX9xX36xX24xX39xXbxX18xX9xX80xX2cxX36xX18xX2fxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX9xX19xXbxXaxX59xXcxX23xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX0xX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX4xX18xX9xX39xX79xX9xX55xXaxX7dxX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX83xX2cxXffxXcxX9xX55xXaxX6dxX9xXd8xX107xX55xX9xX85xX86xX36xX9xX36xX8axX9xXbxX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX4xX24xX39xXbxX18xX9xX9dxX2cxX36xX18xX56xX0xX1cxX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX9x14167xX55xX54xX9xX4xX18xX80xXdxX24xX39xX9xX2bexXdxXd8xX18xX80xX18xX19xX24xX9xXbdxX59xX17xX39xX18xX19xX18xX300xX9xX1ccxXdexX9xXbxX59xX8dxX2cxX300xX9xX3a1xX55xX54xX9xXd8xX2cxXffxX55xX9xXbxX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX85xXe1xX55xX54xX9xXb1xX6dxX55xXaxX9xX85xX366xX55xX54xX9xX4xX135xX55xX54xX9xX19xX7c4xX55xX9xX321xX7xX2bexX4xX325xX9xX85xX450xX9xX54xX2cxX6dxX55xXaxX9xX36xXaxX2cxX64xX55xX9xXbxXaxX86xX55xX54xX9xXc2xX3dxX9xX85xXe1xX24xX126xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX83xX64xXbxX9xX70xX59xXe1xX9xXbxX811xX9xX1cfxX2axX3e2xX9xX85xX2cx10550xXcxX9xX23xX53cxX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX300xX9xX135xX55xX54xX9xXbdxX59xX17xX39xX18xX19xX18xX9xX85xX163xX164xX36xX9xXaxX303xX55xX9xX1eaxX1caxX3e2xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX469xX55xX54xX9xXaxX366xX300xX9xX54xX30bxX55xX9xX54xX471xX3dxX9xX85xX135xX2cxX9xX39xX24xX9xXd8xX68xX2cxX9xX85xX93xX2cxX9xXbxXaxX469xX9xX2cbxX18xX23xX80xX2cxX36xX2cxX24xX9xX2bexXdxXd8xX18xX80xX18xX19xX24xX50xX9xX3a1xX55xX54xX9xXd8xX2cxXffxX55xX9xX85xXe1xX55xX54xX9xX7xXaxX38bxX36xX9xXaxX643xX2cxX9xXbdxX59xX93xX36xX9xX54xX2cxX18xX9xX321xX7xX322xX9dxX325xX9xXd8xX68xX2cxX9xX1ccxX1cfxX3e2xX9xX3dxXaxX2cxX64xX59xX9xX23xX30bxX59xX300xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbdxX4xX24xX39xXbxX18xX80xX2cxX36xX18xX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX113bxX55xX54xX9xXbdxX59xX17xX39xX18xX19xX18xX9xXbxX811xX55xX54xX9xXdxX6dxXcxX9xX167xX366xX9xXbxX80xX163xX556xX55xX54xX9xX7xXaxXc2xXbxX9xXbxX80xX2cxX11c6xX55xX9xXb0cxX450xX9xXaxX366xX2cxX300xX9xX167xX366xX9xXbxX80xX163xX556xX55xX54xX9x168c9xX18xX24xX9xX85xX366xX55xX54xX300xX9xXbxX2cxX11c6xX59xX9xXbxXaxX59xX26xX64xXbxX9xX54xX2cxX18xX300xX9xX36xX18xX9xX39xX79xX9xX55xXaxX7dxX36xX9xX80xX24xX36xX83xX126xX9xX113bxX55xX54xX9xX85xX450xX9xXdxXccxX3dxX9xX54xX2cxX18xX9xX85xX9a1xX55xXaxX300xX9xX36xX431xX9xXcxX366xXbxX9xX36xX24xX55xX300xX9xXbxX80xX18xX55xXaxX9xX36xX8axX9xXd8xX68xX2cxX9xX83xXaxXd1xX59xX9xXaxX2cxX175xX59xX9xX2fxX5xX135xX2cxX9xX36xXax14ed4xX55xX9xXbxX163xX303xX55xX54xX9xXdxX18xX2cxX2fxX126xX9xX113bxX55xX54xX9xX469xX55xX54xX9xXaxX366xX9xXaxX135xX55xX9xX55xXaxX7c4xX55xX9xX85xX643xX55xX54xX9xX54xX2cxX68xX2cxX300xX9xX85xX2cxX2faxX59xX9xX23xX825xX9xX55xXaxX2cxX2faxX59xX9xX55xX54xX163xX34fxX2cxX9xX3dxXaxXe1xX55xX9xX85xX93xX2cxX9xX556xX9xX85xX471xXbxX9xX55xX163xX68xX36xX9xX5xX80xX59xX55xX54xX9xXe9xXeaxX9xX23xXe1xX24xX9xXbxXaxX469xX9xX55xX6dxX26xX126xX9xX0xX17xXcxXexX321xX600xX55xXaxX56xX9xX113bxX55xX54xX9xXbdxX59xX17xX39xX18xX19xX18xX9xXd8xX6dxX9xXd8xX164xX9xX36xXa70xX55xX54xX9xX55xX54xX163xX34fxX2cxX9xX469xX55xX54xX9xXaxX366xX126xX9xX322xX54xX59xX643xX55xX56xX9xX2bexX2cbxX7xX325xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxXexX0xX2cxXcxX54xX9xX39xX80xX36xX2exX2fxXaxXbxXbxX3dxX56xX1cxX1cxX2cxX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2cxX55xXaxX126xXd8xX55xX1cxX55xX17xX1bexX39xX1cxX2axXdexX2axX160xX1cxX1c6xX1c6xX19xXddxX1caxX1c6xX1ccxX1cdxX1cdxX1cfxXbxX2axX1eaxX160xXdxX160xX126xX58xX3dxX54xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxX1bexX2cxX19xXbxXaxX56xX1eaxX1caxX1caxX3dxX4exX5fxXaxX17xX2cxX54xXaxXbxX56xX1ccxX1c6xXdexX3dxX4exX5fxX19xX2cxX39xX3dxXdxX18xX26xX56xX23xXdxX24xX36xX83xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xXdxX17xX5dxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX5fxXcxX18xX80xX54xX2cxX55xX50xX80xX2cxX54xXaxXbxX56xX18xX59xXbxX24xX2fxX9xX18xXdxXbxX2exX2fxXbxXaxX17xX9xX54xX2cxX24xX2cxX9xX55xX54xX18xX26xX9xX70xX59xX18xX9xX36xX18xX9xX39xX2cxX9xX55xXaxX18xX36xX9xX80xX24xX36xX83xX9xX19xX18xX36xX9xX36xX59xX9xXbxX24xX55xX54xX9xXbxXaxX24xX55xX54xX9xX36xX24xX39xXbxX18xX9xX80xX2cxX36xX18xX2fxX9xX1cxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX0xX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX5xXaxX469xX9xXbxX163xX68xX55xX54xX9xX2bexX23xX17xX9xX39xX86xX3dxX9xX54xXd29xX3dxX9xX5xX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX5xX80xX59xXcxX3dxX300xX9xX23xX6dxX55xX9xXd8xX2faxX9xX5xX80xX2cxX2faxX59xX9xX5xX2cxXffxX55xX56xX9xX0xX1cxX39xXbxX80xX24xX55xX54xXexX5xXaxX469xX9xXbxX163xX68xX55xX54xX9xX2d4xXaxX2cxX55xe1dbxX24xX9xX2bexX23xX17xX9xX39xXcbaxX9xXbxX68xX2cxX9xXe9xXeaxX9xXbxX811xX9xX2axX1c6xX1cxX160xX9xX85xX64xX55xX9xXddxX1caxX1cxX160xX9xXd8xX6dxX9xXbxXaxXe1xX24xX9xXdxX59xXccxX55xX9xXbxX80xX24xX55xX54xX9xXaxX18xX2cxX9xX55xX54xX6dxX26xX9xXd8xX68xX2cxX9xX5xX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xX2xX24xX55xX18xXdxX19xX9xX5xX80xX59xXcxX3dxX9xXd8xX2faxX9xX5xX80xX2cxX2faxX59xX9xX5xX2cxXffxX55xX9xXd8xX6dxX9xX36xXc2xX36xX9xXd8xX471xX55xX9xX85xX2faxX9xX39xX24xX55xX54xX9xX3dxXaxX163xX303xX55xX54xX126xX9xX4xX59xX366xX36xX9xX54xXd29xX3dxX9xX39xXcbaxX9xX19xX2cxf05dxX55xX9xX80xX18xX9xXbxX7dxX2cxX9xX83xXaxX59xX9xX55xX54xXaxX3d7xX9xX19xX163xf357xX55xX54xX9xXe9xX18xX80xX50xX18xX50xX12e2xX18xX54xX24xX9xX556xX9xX23xX18xX55xX54xX9xX2cbxXdxX24xX80xX2cxX19xX18xX126xX9xX2fxX5xX135xX2cxX9xXaxX26xX9xXd8xX134dxX55xX54xX9xXbxXaxXe1xX24xX9xXdxX59xXccxX55xX9xXbxX24xX6dxX55xX9xX19xX2cxX175xX55xX9xXd8xX2faxX9xX5xX80xX2cxX2faxX59xX9xX5xX2cxXffxX55xX9xXd8xX6dxX9xX36xXc2xX36xX9xXd8xX471xX55xX9xX85xX2faxX9xXbxXaxX59xX366xX36xX9xXdxX164xX2cxX9xX839xX36xXaxX9xX36xXaxX59xX55xX54xX9xX54xX2cxX12fxX18xX9xX322xXaxXccxXbxX9xX50xX9xXe9xXeaxX300xX9xX135xX55xX54xX9xX2bexX23xX17xX9xX55xX431xX2cxX126xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX4xX18xX3dxXbxX2cxX24xX55xX2fxX9xX39xXbxX26xXdxX17xX2exX2fxXbxX17xX4exXbxX50xX18xXdxX2cxX54xX55xX56xX9xX58xX59xX39xXbxX2cxX5dxX26xX5fxX2fxXexX4xX59xX366xX36xX9xX54xXd29xX3dxX9xX19xX2cxX1609xX55xX9xX80xX18xX9xXbxX80xX163xX68xX36xX9xXbxXaxX2faxXcxX9xXaxX134dxX3dxX9xXbxXaxX163xX164xX55xX54xX9xX85xX3d7xX55xXaxX9xX54xX2cxX12fxX18xX9xXdxX450xX55xXaxX9xX85xX7dxX24xX9xXb1xX6dxX55xX9xX50xX9xX5xX80xX2cxX2faxX59xX9xXd8xX6dxX9xXe9xXeaxX9xX50xX9xX5xX80xX2cxX2faxX59xX126xX9xX0xX17xXcxXexX321xX600xX55xXaxX56xX9xX5xXaxX469xX9xXbxX163xX68xX55xX54xX9xX322xXaxXccxXbxX9xX167xXe1xX55xX9xX2d4xXaxX2cxX55xX1578xX24xX9xX2bexX23xX17xX9xXd8xX6dxX9xX5xX8dxX55xX54xX9xXbxXaxX93xX55xX54xX9xXe9xXeaxX9xX2xX24xX55xX18xXdxX19xX9xX5xX80xX59xXcxX3dxX325xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX2bexX59xXbxXaxX24xX80xX2fxXexX7xXaxX163xX303xX55xX54xX9xX8c3xXd29xX55xX54xX0xX1cxX3dxXexX0xX3dxX9xX36xXdxX18xX39xX39xX2exX2fxX3dxX2d4xX24xX59xX80xX36xX17xX2fxXexX321xX5xX8dxX55xX54xX9xXaxX164xX3dxX325xX0xX1cxX3dxXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng