Lan tỏa những mô hình dân vận khéo ở Can Lộc
(Baohatinh.vn) - Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, phong trào dân vận khéo ở Can Lộc (Hà Tĩnh) được triển khai rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.
f430x17b94x1703ax13868x17a39x15d02x135a7x172afx14761xX7x17858x14934x106a2x1243dx11e81x14fc0xX5xfbccxXax16201x1598exX6x146d0xX3xXex10f43xX6xX3xX15xX1x13256xX15x14fabxX3x118f0x149cfxX3xX1x1654axX15xX1xX3x10ac4x16eddxX15xX3x10a2ax123bexX15xX3x156a6xX1x10c60xf97fxX3x14068xX3x1365dxX6xX15xX3xX13x143edxX4xX0x17a24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13045xX10xX6xX29xXaxX12x12642x10c6fxXdxX3xX7x10c85xX3x144e6x17d61xX6xX15xX3xXexX2axX21xX3xX4xX1x13cecxX3x1121fx1453fxX34xX3xX4x134ffxX6xX3xX4x14b96xX4xX3xX4x11db5xXbxX3xX6ex1029fxX3x11a2ax14af9xX15xX1fxfac3xX3xX4xX1x139ffxX15xX1xX3xX5cxX5dxX7axf6a1xX15xX80xX3xX7xX5axX3xX2dx10e3bxX34xX3xX4xX5dxX3dxX4xX3xX4xX6exX6xX3x111bdxXcxXcx15065xX3xX2dxX93xX3xX4xX72xX4xX3xXex17e72xX3xX4xX1x11438xX4xX3xX69xX34xX93xX15xX3xXexX1x14b0axX80xX3xXbxX1xX34xX15xX1fxX3xXexfe01xX93xX34xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX3x11b1axX4fxX93xX3xXcx10192xX15xX1x14cf6xX3xX69x107a1x15dd1xX4xX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXc4xX3dxX15xX1fxX3xX31xX1x10654xXbxX80xX3xX1fx17358xXbxX3xXbxX1x17bdbxX15xX3xXexX1x142cexX4xX3xX69x10e6cxX7axX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3x13823xXcx143dcx16dccxX4fxX3xX36xX3xX69x11c25xX6xX3xXbxX1xXeax17481xX15xX1fx17263xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110c2xX34xX29xX7axX3xXbxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10x13a54xXexX123xX6xX5xXdxX1fxX15x1063dxX3xX4xX10xX15xXexX10xXc4x1532axXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax1614cxXdxX29xXexX1xX162xX3x16221xX2x108b2xXbxX15axX16axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX162xX3x13cbfxX2x11ce3xXbxX15axX16axXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX40xX40xXdxX133xfe4fxX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xX133xX2dxX15xX40xX15xX10xX189xX7xX40xX2x14af8xX2xX19fxX40xX190x14997xX29xX19fxX2xX1c8xX2xX192xX192xX19fxXexX192xX2xfa51xX2xX1c8xX5xX1a1xX133x16aefxXbxX1fx14dcexXc4xX9xX190xX1d9xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexX123xX6xX5xXdxX1fxX15xX162xX3xX4xX10xX15xXexX10xXc4xX16axXaxX12xXcx12cf0xX3xX21xX3dxXexX3xX2dxX93xXdxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexXdx15df4xX15xX3xXbxX1xX34xX15xX1fxX80xX3xX1fxXdx15a4fxX3xX69xX2axX7axX80xX3xX4xX6xX21xX3xXcxX1xXeaxXebxX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX3xX69x167fbxX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX69xXeaxXebxX4xX3xXexX1xXeaxX130xX15xX1fxX3xX1xXdxff89xX5dxX80xX3xXexXc4xX36xX3xXexX1xX93xX15xX1xX3xX4xX2axX7axX3xX21xX6xX15xX1fxX3xX5xX6axXdxX3xX1fxXdxX72xX3xXexXc4xX12axX3xX31xXdxX15xX1xX3xXex161c1xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX72xX4xX3xX15axX28bxX3xX2dx1420fxX15xX1fxX3xXexXc4xX93xX3xX7xX130xX15xX3xXdfxX7dxX15xX1xX3xXexXeaxX3xX5xXdxX2a4xX5dxXe7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axX3xXbxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexX123xX6xX5xXdxX1fxX15xX162xX3xX1dfxX5dxX7xXexXdx177a4xX7axX16axXaxX12xX38xX1xX6exX3xXexX12axX4xX1xX3x13cc7xX143x107f2x11807xX3xX15axX28bxX3xXcxX1xXeaxXebxX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX3xX33dxX1fxX5dxX7ax139d3xX15xX3xX55xXdxX2cdxXexX3xX38xX1xX5dxX2axX15xX3xX4xX1xX34xX3xX1b5xXdxX2cdxXexX162xX3x121ebxXcxX1xX10xX34xX3xX4xX1xX67xX3xXexXdxX268xX5dxX3xX4xX6exX6xX3xX1xX5dxX7axX2a4xX15xX80xX3xX21x14e9axXdxX3xX15x16f8exX21xX80xX3xX21xX3dxXexX3xX69xX130xX15xX3xX2dxX12axX3xX69xX389xX15xX1fxX3xX31x10af4xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xXexX254xX3x1796bxX3xX123xX3xX192xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX133xX3xX33dxX1xXeaxX15xX1fxX3xXexX254xX3xX7axX268xX5dxX3xX4xX10axX5dxX3xXexX1xX5axX4xX3xXexXdxX352xX15xX80xX3xXexXc4xX5dxX15xX1fxX3xX1b5xX25xX15xX1xX3xX21xX385xXdxX3xX15xX389xX21xX80xX3xXcxX1xXeaxXebxX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX69xXeaxXebxX4xX3xXexX254xX3xX2xX1a1xX123xX2xX192xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX80xX3xX4xX1xX6exX3xX7axX2cdxX5dxX3xXexXc4xX268xX15xX3xX5xXe4xX15xX1xX3xX2dxX5axX4xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xXdxX15xX1xX3xXexX2cdxX133xX3xXa2xX5dxX6xX3xX69xX105xX80xX3xX1fxX105xXbxX3xXbxX1xX10axX15xX3xX1fxXdxX10fxXbxX3xX69xX12axX6xX3xXbxX1xXeaxX130xX15xX1fxX3xX1fxXdxX7dxX21xX3xXex15b85xX3xX5xX2a4xX3xX1xX3dxX3xX15xX1fxX1x123ddxX34xX80xX3xX15xX2axX15xX1fxX3xX4xX6xX34xX3xXexX1xX5dxX3xX15xX1xX2exXbxX3xX4xX1xX34xX3xX15xX1fxXeaxX274xXdxX3xX29xX2axX15x106abxX133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axXaxX12xXcxX254xX3xX2dxXdxX2a4xX4xX3xX15xX1fxX1xXdxX268xX15xX3xX4xXb0xX5dxX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXbxX1xX2dfxX3xX1xXebxXbxX3xX2dxX56xXdxX3xX69xXdxX8bxX5dxX3xX31xXdxX2a4xX15xX80xX3xX69xf4bbxX4xX3xX69xXdxXbaxX21xX3xX4xX6exX6xX3xXexX254xX15xX1fxX3xX69xX12axX6xX3xXbxX1xXeaxX130xX15xX1fxX80xX3xXexXc4xX6xX15xX1fxX3xX1b5xX12axX3xX1fxXdx10e8axX15xX1fxX80xX3xX31xXdxX2cdxX15xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX31xX1xX34xX6xX3xX1x148efxX4xX3xX4xX1xX34xX3xX1b5xX93xX3xX4xX34xX15xX80xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xXexXc4x11151xX15xX1fxX3xX4xX2axX7axX3xX389xX15xX3xX5cxX5dxX7dxX3xX36xX3xXcxX1xXeaxXebxX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX3xX69xX28bxX3xXexX254xX15xX1fxX3xX1b5xXeaxX56xX4xX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX5dxX7axX3xX1xXdxX2a4xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX133xX3xXcxX254xX3xX21xX3dxXexX3xX2dxX93xXdxX3xX1xX3dxX3xXexXdxX268xX15xX3xXbxX1xX34xX15xX1fxX80xX3xX69xX2cdxX15xX3xX15xX6xX7axX3xX69xX28bxX3xX4xX105xX3xX1xX93xX15xX1fxX3xXexXc4xX389xX21xX3xX1xX3dxX3xXexX1xX6xX7axX3xX69xXacxXdxX3xX4xX5dxX3dxX4xX3xX7xX51dxX15xX1fxX3xX15xX1xX274xX3xX4xX2axX7axX3xX4xX6xX21xX133xX3xX38xX6xX21xX3xXcxX1xXeaxXebxX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX3xX69xX28bxX3xX4xX105xX3xX21xX4f5xXexX3xX31xX1xX100xXbxX3xX4xX72xX4xX3xX15axX28bxX3xX2dxX2dfxX15xX1fxX3xXexXc4xX93xX3xX7xX130xX15xX3xX15xX1xXeaxX162xX3x15397xX130xX15xX3xX13xX3dxX4xX80xX3xX9fx15b60xX3xX13xX3dxX4xX80xX3xXa2xX5dxX6xX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX80xX3x171f0xXdxX6xX3xX4fxX6xX15xX1x174e5xX80xX3xX21xX6xX15xX1fxX3xX5xX6axXdxX3xX4xX5dxX3dxX4xX3xX7xX51dxX15xX1fxX3xX31xX1xX76xX21xX3xX31xX1xX72xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX1xXdxX8bxX5dxX3xX1xX3dxX3xX29xX2axX15xX133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axXaxX12xX38xX2dfxX15xX1fxX3xX2dxX56xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX10axX15xX3xXexX1xXdxX3xX69xX5dxX6xX3xX36xX3xX4xX72xX4xX3xX69xX12axX6xX3xXbxX1xXeaxX130xX15xX1fxX80xX3xXbxX1xX34xX15xX1fxX3xXexXc4xX93xX34xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX4x109b5xX15xX1fxX3xX69xXeaxXebxX4xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX130xX3xX5cxX5dxX6xX15xX80xX3xX69xX130xX15xX3xX2dxX12axX3xX5xX558xX15xX1fxX3xX1fxX1xX33xXbxX3xXexX2dfxX7axX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX15xX389xX15xX1fxX80xX3xX15xX1xXdxX2a4xX21xX3xX2dx16ce6xX3xX4xX6exX6xX3xX21xX25xX15xX1xX133xX3xX55xX56xXdxX3xX4xX72xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX1xX3dxXdxX3xXbxX1xX722xX3xX15xX1dxX80xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX1fxXdxX6xX3xX69xX25xX15xX1xX3xX36axX192xX3xX31xX1xX22xX15xX1fxX80xX3x11a60xX3xX7xX6axX4xX1xX4a2xX80xX3xX4xX1xX5dxX15xX1fxX3xXexX6xX7axX3xX21xX5dxX6xX3xX1b5xX7dxX34xX3xX1xXdxXbaxX21xX3xX7axX3xXexX2cdxX80xX3xX1fxX2axX7axX3xX5cxX5dxX62axX3xX1xX34xX6axXexX3xX69xX3dxX15xX1fxX80xX3xX69xX4f5xX4xX3xX1b5xXdxX2a4xXexX3xX5xX93xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX5cxX5dxX62axX3xX1fxXdxX10fxXbxX3xX15xX1xX6xX5dxX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xXdxX15xX1xX3xXexX2cdxX3xXexX1xX5dxX3xX1xX10fxXexX3xX15xX1fxX93xX7axX3xX4xX93xX15xX1fxX3xX69xX22xX15xX1fxX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX3xXexX1xX6xX21xX3xX1fxXdxX6xX133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axX3xXbxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX189xXdxX29xXexX1xX162xX3xX190xX2xX192xXbxX15axX16axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX162xX3xX19fxX2xX1a1xXbxX15axX16axXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX40xX40xXdxX133xX1b5xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xX133xX2dxX15xX40xX15xX10xX189xX7xX40xX2xX1c8xX2xX19fxX40xX190xX1cdxX29xX19fxX2xX1c8xX2xX190xX2xX1d9xXexX76axX190xX1a1xX3acxX190xX5xX1a1xX133xX1dfxXbxX1fxX1e2xXc4xX9xX192xX76axX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX9fxX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexXdxX2cdxXexX3xX31xXdxX2a4xX21xX3xX4xX6exX6xX3xX4fxX3dxXdxX3xX13xX4fx15f64xX33dxX3xX4xX6e0xX15xX1fxX3xX69xX28bxX3xX69xXeaxXebxX4xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX1xX3dxXdxX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX34xX6axXexX80xX3xXbxX1xX2dfxX3xX1xXebxXbxX80xX3xXexX1xX5dxX3xX1xX10fxXexX3xX69xX22xX15xX1fxX3xX69xX7dxX34xX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX3xXexX1xX6xX21xX3xX1fxXdxX6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX4xX1xX12axX3xXcxXc4xX10axX15xX3xXcxX1xX12axX3xX33dxX1fxX5dxX7axX2a4xXexX3xX123xX3xX38xX1xX6exX3xXexX12axX4xX1xX3xX4fxX3dxXdxX3xX13xX4fxX90dxX33dxX3xX1xX5dxX7axX2a4xX15xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX162xX3xX36axX38xX72xX15xX3xX1b5xX3dxX3xX1xX3dxXdxX3xX4xX72xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX69xX28bxX3xX7xX2axX5dxX3xX7xX72xXexX80xX3xX5xX93xX21xX3xXexX51dxXexX3xX4xX22xX15xX1fxX3xXexX72xX4xX3xX2dxX2exX15xX3xX69xX3dxX15xX1fxX80xX3xX1xX385xX3xXexXc4xXebxX3xX15xX1fxXeaxX274xXdxX3xX29xX2axX15xX3xXexX1xX5axX4xX3xX1xXdxX2a4xX15xX3xX4xX72xX4xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX69xXdxXbaxX21xX3xX2dxX93xX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX5xX93xX21xX3xXexX56xXdxX3xX69xX22xX15xX1fxX3xX69xX7dxX34xX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX133xX3xX55xXdxX2a4xX4xX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX4xX6e0xX15xX1fxX3xX29xX5axX6xX3xXexXc4xX268xX15xX3xXexX1xX5axX4xX3xXexX2cdxX3xX4xX6exX6xX3xXexX254xX15xX1fxX3xX69xX12axX6xX3xXbxX1xXeaxX130xX15xX1fxX3xX2dxX93xX3xXexX2axX21xX3xXexXeaxX3xX15xX1fxX5dxX7axX2a4xX15xX3xX2dxX532xX15xX1fxX3xX4xX6exX6xX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX80xX3xXexX6axX34xX3xX15xXdxX8bxX21xX3xXexXdxX15xX3xX69xX51dxXdxX3xX2dxX56xXdxX3xX4xX1xX12axX3xX10xX21xX133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axXaxX12xXcxXc4xX34xX15xX1fxX3xX7xX51dxX3xX4xX72xX4xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX69xX28bxX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX80xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xXexXc4xX34xX15xX1fxX3xX1fxX2axX7axX3xX5cxX5dxX62axX3xX1fxXdxX10fxXbxX3xX15xX1xX6xX5dxX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xXdxX15xX1xX3xXexX2cdxX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX3xX31xX1xX22xX15xX1fxX3xX4xX1xX67xX3xXexX6axX34xX3xX7xX5axX3xX31xX1xX36xXdxX3xX7xX100xX4xX3xXc4x126b0xX3xX15xX33xXexX3xXexXc4xX34xX15xX1fxX3xX69xX274xXdxX3xX7xX51dxX15xX1fxX3xX4xX6exX6xX3xX4xX1xX12axX3xX10xX21xX3xX21xX93xX3xX4x168c0xX15xX3xX15xX2axX15xX1fxX3xX4xX6xX34xX3xXexX474xX3xX5xX2a4xX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX3xXexX1xX6xX21xX3xX1fxXdxX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX34xX6axXexX3xXexX6axXdxX3xX4xX130xX3xX7xX36xX133xX3xX7cxX2cdxX15xX3xXexX1xX274xXdxX3xX69xXdxXbaxX21xX3xX15xX93xX7axX80xX3xX3acxX2xX3acxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xXbxX1xX722xX3xX15xX1dxX3xXexX6axXdxX3xX3acxX76axX3xX15axX28bxX80xX3xXexX1xX12axX3xXexXc4xX76xX15xX3xXexX1xX5dxX3dxX4xX3xX1xX5dxX7axX2a4xX15xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX3xX69xX28bxX3xXexX1xX93xX15xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX69xXeaxXebxX4xX3xXexXacxX3xXexX84xX15xX3xX29xX722xX15xX1fxX3xXexXdxX2cdxXexX3xX31xXdxX2a4xX21xX3xX29xX34xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX1xX3dxXdxX3xX4xX1xX67xX3xX69xX6axX34xX133xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1xX5dxX7axX3xX69xX3dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX5dxX558xX15xX3xX2dxX51dxX15xX3xXexX6axXdxX3xX4xX1xX385xX80xX3xX1xX34xX4f5xX4xX3xXexX1xX93xX15xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX15xX1xX105xX21xX3xX69xXbaxX3xX1b5xX7dxX34xX3xX5xX28bxX15xX1xX3xX1fxXdxX10fxXbxX3xX15xX1xX6xX5dxX3xX4xX1xX34xX3xX2dxX6xX7axX80xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX1xX3dxXdxX3xX69xX28bxX3xXexX1xX5dxX3xX1xX10fxXexX3xX1xX130xX15xX3xX3acxX133xX1d9xX1a1xX1a1xX3xXexX1xX93xX15xX1xX3xX2dxXdxX268xX15xX3xXexX1xX6xX21xX3xX1fxXdxX6xX3xXexXacxX3xXexX84xX15xX3xX29xX722xX15xX1fxX3xXexXdxX2cdxXexX3xX31xXdxX2a4xX21xX3xX2dxX56xXdxX3xX15xX1fxX5dxX558xX15xX3xX29xXeaxX3xX15xXebxX3xX1fxX10axX15xX3xX2xX192xX3xXexX474xX3xX69xX558xX15xX1fxX80xX3xX1fxXdxX10fxXbxX3xX1xX93xX15xX1fxX3xXexXc4xX389xX21xX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX3xXexX1xX34xX72xXexX3xX31xX1xX18xXdxX3xX69xX105xXdxX3xX15xX1fxX1xX47fxX34xX133xX3xXcxX254xX3xX1xX34xX6axXexX3xX69xX3dxX15xX1fxX3xX15xX93xX7axX80xX3xX21xX51dxXdxX3xX5cxX5dxX6xX15xX3xX1xX2a4xX3xX69xX34xX93xX15xX3xX31xX2cdxXexX3xX1fxX100xX15xX3xX1b5xX105xX3xX4xX6exX6xX3xX1xX3dxXdxX3xX2dxXdxX268xX15xX3xXexXc4xX268xX15xX3xX69xX12axX6xX3xX1b5xX93xX15xX3xX29xX2axX15xX3xX4xXeaxX3xX15xX1fxX93xX7axX3xX4xX93xX15xX1fxX3xXexX1xX100xXexX3xX4xX1xX4f5xXexX133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axX3xXbxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX15xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX189xXdxX29xXexX1xX162xX3xX190xX2xX192xXbxX15axX16axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX162xX3xX19fxX2xX1a1xXbxX15axX16axXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX40xX40xXdxX133xX1b5xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xX133xX2dxX15xX40xX15xX10xX189xX7xX40xX2xX1c8xX2xX19fxX40xX190xX1cdxX29xX19fxX2xX1c8xX2xX1c8xX2xX76axXexX19fxX192xX192xX1c8xX5xX76axX123xX29xX76axX133xX1dfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX4fxXdxX2a4xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX3xX4xX6exX6xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexXacxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX5axX3xX5cxX5dxX7dxX15xX3xX36xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX3dxX4xX3xX4xX6e0xX15xX1fxX3xX69xX28bxX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX36xX3xX15xX1xXdxX8bxX5dxX3xX15axX28bxX3xXexXc4xX268xX15xX3xX69xX12axX6xX3xX1b5xX93xX15xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axXaxX12xXcxXc4xXeaxX36xX15xX1fxX3xX1b5xX6xX15xX3xX33exX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX4fxX5dxX7axX2a4xX15xX3xX6exX7axX3xX143xX2dfxXdxX3xXcxX1xX12axX3xX121xXdxX8bxX5dxX3xX33dxX1xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX1xX6xX7axX162xX3xX36axX55xX56xXdxX3xXbxX1xXeaxX130xX15xX1fxX3xX4xX1xX2axX21xX3xX1xXeaxX56xX15xX1fxX3xX2dxX8bxX3xX4xX130xX3xX7xX36xX80xX3xXbxX1xX34xX15xX1fxX3xXexXc4xX93xX34xX3xXexX1xXdxX3xX69xX5dxX6xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX3xX69xXeaxXebxX4xX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexXc4xX268xX15xX3xX15xX1xXdxX8bxX5dxX3xX5xXe4xX15xX1xX3xX2dxX5axX4xX3xX15xX1xXeaxX162xX3xX55xX389xX15xX3xX1xX105xX6xX3xX15axX28bxX3xX1xX3dxXdxX80xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX33dxXcxX9fxX80xX3xX69xX22xX3xXexX1xX12axX3xX2dxX389xX15xX3xX21xXdxX15xX1xX80xX3xXa2xX90dx167b0xX33dxX80xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX7cxX7dxX15xX1fxX80xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX4xX1xX84xX15xX1xX3xX5cxX5dxX7axX8bxX15xX644xX3xX55xXdxX2a4xX4xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX4xX72xX4xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexX1xXdxX2cdxXexX3xXexX1xX5axX4xX80xX3xX1fxX100xX15xX3xX2dxX56xXdxX3xXexX1xX5axX4xX3xXexXdxX352xX15xX3xX1xX34xX6axXexX3xX69xX3dxX15xX1fxX80xX3xX69xX558xX15xX1fxX3xXexX1xX274xXdxX3xX31xX2cdxXexX3xX5cxX5dxX7dxX3xX69xXeaxXebxX4xX3xX69xX72xX15xX1xX3xX1fxXdxX72xX3xX29xX5axX6xX3xXexXc4xX268xX15xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXdxX268xX5dxX3xX4xX1xX84xX3xX69xX72xX15xX1xX3xX1fxXdxX72xX3xX4xX722xX3xXexX1xXbaxX3xX1fxX100xX15xX3xX2dxX56xXdxX3xX1b5xXdxXbaxX5dxX3xX29xXeaxX130xX15xX1fxX80xX3xX31xX1xX10xX15xX3xXexX1xXeaxX36xX15xX1fxX3xX4xX72xX4xX3xXexX2exXbxX3xXexX1xXbaxX80xX3xX4xX72xX3xX15xX1xX2axX15xX3xX69xXdxXbaxX15xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX69xXbaxX3xX5xX93xX21xX3xX4xX130xX3xX7xX36xX3xXc4xX10fxXexX3xX31xXdxX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX2a4xX21xX3xX2dxX93xX3xX15xX1xX2axX15xX3xXc4xX3dxX15xX1fxX133xX3xX55xX56xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX5xX93xX21xX3xX15xX93xX7axX80xX3xX4xX72xX4xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX3xX29xX5dxX7axX3xXexXc4xX25xX3xX69xXeaxXebxX4xX3xXexX84xX15xX1xX3xX1b5xX8bxX15xX3xX2dxX1dxX15xX1fxX80xX3xX1xXdxX2a4xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX80xX3xXexXc4xX72xX15xX1xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexX1xXb0xX4xX133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX34xX29xX7axXaxX12xXcxXc4xX5dxX15xX1fxX3xX1b5xX25xX15xX1xX3xX21xX385xXdxX3xX15xX389xX21xX80xX3xXexX34xX93xX15xX3xX1xX5dxX7axX2a4xX15xX3xX15axX2axX7axX3xX29xX5axX15xX1fxX3xX21xX56xXdxX3xXexX254xX3xX2xX3acxX1a1xX3xX123xX3xX2xX76axX1a1xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX133xX3xX620xX5axX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX1b5xX8bxX15xX3xX2dxX1dxX15xX1fxX3xX2dxX93xX3xX7xXb0xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX4xX6exX6xX3xX4xX72xX4xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX31xX1x14c25xX15xX1fxX3xX69xX12axX15xX1xX3xXbxX1xX34xX15xX1fxX3xXexXc4xX93xX34xX3xXexX1xXdxX3xX69xX5dxX6xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX3xX69xX28bxX3xXexX1xX5axX4xX3xX7xX5axX3xX69xXdxX3xX2dxX93xX34xX3xX4xX5dxX3dxX4xX3xX7xX51dxX15xX1fxX80xX3xX69xXeaxXebxX4xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX6exX7axX3xX69xX7dxX15xX1fxX80xX3xX4xX1xX84xX15xX1xX3xX5cxX5dxX7axX8bxX15xX3xX2dxX93xX3xX15xX1xX2axX15xX3xX29xX2axX15xX3xX69xX105xX15xX3xX15xX1xX2exX15xX133xX0xX40xXbxX12xX0xX29xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXc4xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX123xXexX1xX5dxX21xX1b5xX123xX6xX15xX29xX123xX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX7dxX3xX1xX2a4xX3xXexX1xX51dxX15xX1fxX3xX4xX1xX84xX15xX1xX3xXexXc4xX12axX3xX4xX10axX15xX3xX15axX10xX21xX3xX29xX2axX15xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX130xX3xX7xX36xX3xX5xX93xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX31xX1xX105xX6xX80xX3xX1fxX51dxX4xX3xXc4xX352xX3xX4xX6exX6xX3xX7xX5axX3xX69xX34xX93xX15xX3xX31xX2cdxXexXaxX3xX1xXc4xX10xX32dxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX123xXexXc4xXdxX40xX4xX6xX123xX1xX10xX123xXexX1xX34xX15xX1fxX123xX4xX1xXdxX15xX1xX123xXexXc4xXdxX123xX4xX6xX15xX123xX15axX10xX21xX123xX29xX6xX15xX123xX4xX1xX5dxX123xX4xX34xX123xX7xX34xX123xX5xX6xX123xX4xX1xXdxX6xX123xX31xX1xX34xX6xX123xX1fxX34xX4xX123xXc4xX10xX123xX4xX5dxX6xX123xX7xX5dxX123xX29xX34xX6xX15xX123xX31xX10xXexX40xX2xX190xX1c8xX1c8xX1c8xX190xX133xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX40xX21xX10xX29xXdxX6xX40xX2xX3acxX1a1xX40xX15xX10xX189xX7xX40xX2xX1c8xX2xX2xX40xX2xX76axX76axX29xX3acxX2xX1a1xX76axX192xX19fxX1cdxXexX76axX19fxX2xX192xX1c8xX5xX1a1xX133xX1dfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX29xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXc4xX34xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX7dxX3xX1xX2a4xX3xXexX1xX51dxX15xX1fxX3xX4xX1xX84xX15xX1xX3xXexXc4xX12axX3xX4xX10axX15xX3xX15axX10xX21xX3xX29xX2axX15xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX130xX3xX7xX36xX3xX5xX93xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX31xX1xX105xX6xX80xX3xX1fxX51dxX4xX3xXc4xX352xX3xX4xX6exX6xX3xX7xX5axX3xX69xX34xX93xX15xX3xX31xX2cdxXexXaxX3xX1xXc4xX10xX32dxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX123xXexXc4xXdxX40xX4xX6xX123xX1xX10xX123xXexX1xX34xX15xX1fxX123xX4xX1xXdxX15xX1xX123xXexXc4xXdxX123xX4xX6xX15xX123xX15axX10xX21xX123xX29xX6xX15xX123xX4xX1xX5dxX123xX4xX34xX123xX7xX34xX123xX5xX6xX123xX4xX1xXdxX6xX123xX31xX1xX34xX6xX123xX1fxX34xX4xX123xXc4xX10xX123xX4xX5dxX6xX123xX7xX5dxX123xX29xX34xX6xX15xX123xX31xX10xXexX40xX2xX190xX1c8xX1c8xX1c8xX190xX133xX1xXexX21xXaxX12xX38xX7dxX3xX1xX2a4xX3xXexX1xX51dxX15xX1fxX3xX4xX1xX84xX15xX1xX3xXexXc4xX12axX3xX4xX10axX15xX3xX15axX10xX21xX3xX29xX2axX15xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX130xX3xX7xX36xX3xX5xX93xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX31xX1xX105xX6xX80xX3xX1fxX51dxX4xX3xXc4xX352xX3xX4xX6exX6xX3xX7xX5axX3xX69xX34xX93xX15xX3xX31xX2cdxXexX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXc4xX34xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX7cxX105xX3xX5xX93xX3xX39exX3xX31xXdxX2cdxX15xX3xX4xX1xX67xX3xX69xX6axX34xX3xX4xX6exX6xX3xX143xX84xX3xXexX1xXeaxX3xXcxX67xX15xX1xX3xX6exX7axX3xX4fxX93xX3xXcxXe4xX15xX1xX3xX13xX268xX3xX7cxX25xX15xX1xX3xX620xX130xX15xX3xXexX6axXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX15xX1fxX1xX12axX3xX69xX72xX15xX1xX3xX1fxXdxX72xX3xX31xX2cdxXexX3xX5cxX5dxX7dxX3xXexX1xX5axX4xX3xX1xXdxX2a4xX15xX3xX15xX1xXdxX2a4xX21xX3xX2dxX722xX3xXexX1xX274xXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xX5cxX5dxX6xX80xX3xXexXc4xXdxXbaxX15xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX21xX3dxXexX3xX7xX51dxX3xX15xX1xXdxX2a4xX21xX3xX2dxX722xX3xXexXc4xX34xX15xX1fxX3xXexX1xX274xXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xXexX56xXdxX3xX4xX6exX6xX3xX4xX72xX4xX3xX1b5xX6xX15xX3xX4xX1xX67xX3xX69xX6axX34xX3xXdfxX143xX38xX7cxXe7xX3xXcxX1xXdxX3xX69xX5dxX6xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX80xX3xXexX1xX5axX4xX3xX1xXdxX2a4xX15xX3xX5cxX5dxX7axX3xX4xX1xX2cdxX3xX29xX2axX15xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX130xX3xX7xX36xX3xX2dxX93xX3xX143xX38xX7cxX3xX4xX22xX15xX1fxX3xXexX72xX4xX3xXexX22xX15xX3xX1fxXdxX72xX34xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX7xX72xX15xX1fxX3xX15xX6xX7axX3xXdfxX2xX1c8xX40xX76axXe7xX133xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX29xXdxX2dxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7cxX51dxXdxX3xXexX1xX34xX6axXdxX3xX2dxX56xXdxX3xX15xX1xX2axX15xX3xX29xX2axX15xX80xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX4xX130xX3xX7xX36xXaxX3xX1xXc4xX10xX32dxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX123xX5cxX5dxX7axX10xX15xX40xX29xX34xXdxX123xXexX1xX34xX6xXdxX123xX2dxX34xXdxX123xX15xX1xX6xX15xX123xX29xX6xX15xX123xX4xX6xX4xX1xX123xX29xX6xX15xX123xX2dxX6xX15xX123xX31xX1xX10xX34xX123xX34xX123xX4xX34xX123xX7xX34xX40xX2xX190xX19fxX19fxX1c8xX192xX133xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX40xX21xX10xX29xXdxX6xX40xX2xX3acxX1a1xX40xX15xX10xX189xX7xX40xX2xX1cdxX19fxX1d9xX40xX2xX1a1xX192xX29xX190xX1a1xX1c8xX192xX1cdxX2xX19fxXexX76axX190xX19fxX1d9xX5xX2xX123xX2xX3acxX1cdxX29xX190xX1a1xX1cdxX3acxX3acxX3acxX192xXexX1c8xX190xX1d9xX19fxX5xX190xX123xX6xX133xX1dfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX29xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXc4xX34xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7cxX51dxXdxX3xXexX1xX34xX6axXdxX3xX2dxX56xXdxX3xX15xX1xX2axX15xX3xX29xX2axX15xX80xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX4xX130xX3xX7xX36xXaxX3xX1xXc4xX10xX32dxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX123xX5cxX5dxX7axX10xX15xX40xX29xX34xXdxX123xXexX1xX34xX6xXdxX123xX2dxX34xXdxX123xX15xX1xX6xX15xX123xX29xX6xX15xX123xX4xX6xX4xX1xX123xX29xX6xX15xX123xX2dxX6xX15xX123xX31xX1xX10xX34xX123xX34xX123xX4xX34xX123xX7xX34xX40xX2xX190xX19fxX19fxX1c8xX192xX133xX1xXexX21xXaxX12xX7cxX51dxXdxX3xXexX1xX34xX6axXdxX3xX2dxX56xXdxX3xX15xX1xX2axX15xX3xX29xX2axX15xX80xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX2exX15xX3xX31xX1xX33xX34xX3xX36xX3xX4xX130xX3xX7xX36xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXc4xX34xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX7cxX51dxXdxX3xXexX1xX34xX6axXdxX3xXexXc4xX5axX4xX3xXexXdxX2cdxXbxX3xX1fxXdxX1dxX6xX3xX5xX28bxX15xX1xX3xX69xX6axX34xX3xX4xX1xX84xX15xX1xX3xX5cxX5dxX7axX8bxX15xX3xX69xX12axX6xX3xXbxX1xXeaxX130xX15xX1fxX3xX2dxX56xXdxX3xX15xX1xX2axX15xX3xX29xX2axX15xX3xX5xX93xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX2dxX2exX15xX3xX69xX3dxX15xX1fxX3xX5cxX5dxX10axX15xX3xX4xX1xX10fxX15xX1fxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX34xX6axXexX80xX3xX1xXdxX2a4xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX3xX36xX3xX15axX28bxX3xX620xX34xX15xX1fxX3xX13xX3dxX4xX3xXdfxX38xX6xX15xX3xX13xX3dxX4xX80xX3xX4fxX93xX3xXcxXe4xX15xX1xXe7xX3xX15xX1x11d98xX21xX3xXexX25xX21xX3xX31xXdxX2cdxX21xX3xXexXdxX2cdxX15xX1fxX3xX15xX105xXdxX3xX69xX558xX15xX1fxX3xXexX1xX5dxX2exX15xX3xXexX254xX3xXbxX1xX84xX6xX3xX15xX1fxXeaxX274xXdxX3xX29xX2axX15xX3xX2dxX56xXdxX3xX4xX72xX4xX3xX4xX1xX6exX3xXexXc4xXeaxX130xX15xX1fxX3xX5xX56xX15xX3xX4xX6exX6xX3xX4xX76xXbxX3xXexXc4xX268xX15xX133xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX29xXdxX2dxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX5dxX5xX12xX0xX29xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc4xXaxX12xX0xX40xX29xXdxX2dxX12xX0xX40xX29xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfd5xX5dxXexX1xX34xXc4xXaxX12xXcxX1xX10fxX7axX3xX15xX1fxX532xX4xX0xX40xXbxX12
Thúy Ngọc