VTV Cup 2015: Những bóng hồng tô điểm khán đài
Tới nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu theo dõi các trận đấu VTV Cup 2015 có nhiều CĐV xinh đẹp. Họ cùng chung cảm xúc với hàng nghìn khán giả trên khán đài.
6748x12616x8dc0x7ad6xbb29xcaf9xbda5xf3e5x7b33xX7xfdeaxa7f5x12bb9xfc5dxb570xfabbxX5xc23fxXaxX3xX7xXexdd89xX5xX10xX9xXaxXexX10x1216cxXexcd3axX6xX5xXdxe7a1x13c32x8df7xX3xafacx12cebxX7xXexXdxdcdcxX15x10130xXaxe60fx1287bxXcxX30xX3xb507xX27xXbxX3x1040fx708bxX2x12335xX24xX3xdd12xX1x8322xX23xX22xX3x9eb1x9e63xX23xX22xX3xX1x13a3cxX23xX22xX3xXex10948xX3x13fdaxXdx90b6x12c92xX3xd631xX1x1094bxX23xX3xX51x6ecbxXdxX0x11ab0xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa6cxX10xX6x7933xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcx11787xXdxX3xX23xX1xX5cxX3xXexX1xXdxX3xX51x99a4xX27xX3xX51xX6xX3xX23x1159bxX23xX22xX3xXex10954xX23xX1xX3x820cxd6abxX4xX3xd2d9xXdx10113xX27xX3xXexX1xX10x79a6xX3xX71xeb36xXdxX3xX4xX58xX4xX3xXex8238x11f19xX23xX3xX51xX9exX27xX3xX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX3xX4xX45xX3xX23xX1xXdxa926xX27xX3xX34xd7dexX30xX3xX1cxXdxX23xX1xX3xX51x985bxXbx11710xX3xX6ex11ce6xX3xX4x13086xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4x8403xX54xX3xX1cx12e50xX4xX3xb86cxX92xXdxX3xX1xX5cxX23xX22xX3xX23xX22xX1xbbe8xX23xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX22xXdxX100xX3xXexXc5xXb4xX23xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX44xXbaxXc5xX71xX10xXc5xX9xXaxX39xXaxX3x77c7xXdxX71xXexX1xX9xXaxX38xX39xX39xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXc5xXaxX2fxX0xXexX44xXbaxX71xX15xX2fxX0xXexXc5xX2fxX0xXexX71xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX10xX143xX7xX1exX6xX107xX6xXexX6xXc5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xc805xX3bxX39xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2x1427fxX2xc873xX5fx7e34xX1d1xX71x144edxX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX201xX39xX1faxX201xX5xX39xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXexX71xX2fxX0xX5fxXexXc5xX2fxX0xXexXc5xX2fxX0xXexX71xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxe56dx1067fxXexX3xX34xXe4xX30xX3xXexXc5xe0e8xX3xXexXc5xX27xX23xX22xX3xX4xX27xX4axX23xX22xX3xX23xX1xXdxb443xXexX3xXexXc5xXb4xX23xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xX5fxXexX71xX2fxX0xX5fxXexXc5xX2fxX0xX5fxXexX44xXbaxX71xX15xX2fxX0xX5fxXexX6xX44xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbax79c4xX54xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xda84xX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXex8502xX2xX364xX364xX5xX2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxXe4xXcxX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXe0xX23xX3xX23xX40xX3xX30xXdxX2aaxXexX3xX3exX6xX54xX3xX5xXdxXb4xX23xX3xXexXdx11b34xXbxX3xX4xX1xXdxX3e1xX23xX3xXexX1xb558xX23xX22xX3xX56xX1xXdxX3e1xX23xX3xX4xX58xX4xX3xX34xXe4xX30xX3xX23x696axX4xX3xX5x97e9xX23xX22xXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX314xX54xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xX330xX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX38xX364xX2xX5xX38xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXb4xX23x10082xX3xXexXc5xXb4xX23xX3xX51x10e07x13fd1xX23xX22xX3xX51xX3e1xX23xX3xX107xX92xXdxX3xX4xX1xXdxX3e1xX23xX3xXexX1xX3ecxX23xX22xX4f9xX3xX56xX1xX4fxX23xX22xX3x921fxXexX3xX5x979exX23xX3xX23xX1xX40xX23xX22xX3xX4xX4fxX3xX22xX58xXdxX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXe0xX23xX3xX30xXdxX2aaxXexX3xX3exX6xX54xX3xX22x12214xXbxX3xXbxX1xX100xXdxX3xX56xX1xX45xX3xX56xX1xXa5xX23xX3xXexXc5xX501xX92xX4xX3xX23xX1xX40xX23xX22xX3xX51xdd05xXdxX3xXexX1xd384xX3xX54xXafxX23xX1xXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX314xX54xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xX330xX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX2xX2xX3bxX1fcxX5xX364xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fx6a7bxX6xX27xX3xX56xX1xXdxX3xX5xX5cxX54xX3xX23xX1xXdxX2aaxX54xX3xX107xfc78xX3xXexXafxXdxX3xX22xXdxX100xXdxX4f9xX3xX4xX58xX4xX3xXexX113xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX2aaxX23xX3xX107xXdxXb4xX23xX3xX1cxXdxX23xX1xX3xX51xXedxXbxX3xX23xX58xX23xX3xX5xXafxXdxX3xX23xX1xX5cxX3xXexX1xXdxX3xX51xX9exX27xX3xX51xX53xX3xXexX1xX10xXbaxX3xX71xXbdxXdxX3xX4xX58xX4xX3xXexXc5xXc6xX23xX3xX51xX9exX27xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXe0xX23xXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX314xX54xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xX330xX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX1faxX3bxX1fexX38xX5xX201xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxX28fxX290xXexX3xX23xX40xX3xX4xX58xX23xX3xX44xX290xX3xXe4xXbaxX5cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxXb4xX23xX3xXexXc5xXb4xX23xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxX3xX23xX1xX5cxX3xXexX1xXdxX3xX51xX9exX27xX3xXexXaaxX23xX1xX3xXaexXafxX4xX3xXb2xXdxXb4xX27xXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX314xX54xX6xX22xX10xX3xX71xXexX1xX27xX54xX44xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xX330xX2dxX3xX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX1d1xX201xX39xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX201xX38xX1fexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX1d1xX201xX1faxX1fexX5xX3bxXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxX3exX1xX40xX23xX22xX3xX34xXe4xX30xX3xX54xX54bxX4xX3xX58xXbaxX3xX71xX5cxXdxX3xXexXc5xX27xX15xXe0xX23xX3xXexX1xX569xX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxX3xX23xX1xX5cxX3xXexX1xXdxX3xX51xX9exX27xXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX314xX54xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xX330xX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX201xX3bxX1faxX2xX5xX1d1xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxXe4xX4fxXdxX3xX4xX1xX104xXexX3xX5xXbaxX3xX5xX3ecxX23xX22xX3xX56xX1xXdxX3xX51xX290xXdxX3xX23xX1xX5cxX3xX44x7ad0xX3xX71x11c9axX23xX3xX51xXdxX53xX54xXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXbaxX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbaxX314xX54xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX1cxX1exX143xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xX39xX39xX330xX2dxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5fxX5fxXdxXefxX44xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX107xX23xX5fxX23xX10xX143xX7xX5fxX2xX1faxX2xX1fcxX5fxX1fexX1d1xX71xX201xX39xX1faxX201xX1fexX2xX3bxXexX2xX364xX1fexX1fexX5xX1fexXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxX24xX3xX3exX1xX40xX23xX22xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX1xX58xX23xX3xX51xX5cxXdxXaxX3xX5fxX2fxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXbaxX23xXaxX2fxX30xX5cxX3xX23xXdxXe0xX54xX3xX107xX27xXdxX3xX107x6d17xX3xX403xX6xX3xX56xX1xXdxX3xX51xX290xXdxX3xX23xX1xX5cxX3xX107xX501x9a40xXexX3xX56xX1xX45xX3xX23xX22xXbaxXafxX23xX3xX54xX672xX4xX3x8ba6xX3xX30xXcxX30xX3xX34xX27xXbxX3xX38xX39xX2xX3bxXefxX0xX5fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65fxXbaxX27xXc5xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXbaxX3xX107xXexX107xXefxX107xX23xX0xX5fxXbxX2f