Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh các lớp 10 chất lượng cao: Tiếng Anh và Toán
Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2016. Gồm các lớp chất lượng cao: Tiếng Anh và Toán
a396x10735x11a74x1173ax15d6fx181d6x11371xcf22x199fexX7x10837x16e82xca2cxc208x1045fx172d8xX5x15bb2xXaxfa2axedefx1259axXdxX3xX1x138d9xX4xX3xabe6xeec0xX3xXcxd2edxc222xX1xX3xXex1268dxfd68xbd54xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4x106d9xX4xX3xX5xce7dxXbxX3xX2x15678xX3xX4xX1x144bdxXexX3xX5x131d2x100b7xX20x160b9xX3xX4xX6xda3bx1012dxX3xXcxXdxf285xX20xX42xX3x1295cxX20xX1xX3xb018xX1cxX3xXcxX46xX2fxX20xX0xef10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x170c6xXaxX12xXcx176daxX3fx15000xX20xX42xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX1x1573cxX20xX42xX3xd327xX2fxX46xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX33xXbxX3xX2xX37xX3xXexX71xX24xX20xX42xX3xX1xX18xX4xX3xXbxX1xe891xX3xXexX1xX89xX20xX42xX3xX20xc4b9x196f5xX3x11539xX37xX2x188b0xd1f2xX3x18ec7xe087xXb9xX3xX4xX2fxX4xX3xX5xX33xXbxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX20xX42xX3xX4xX6xX46xX47xX3xXcxXdxX4bxX20xX42xX3xX4fxX20xX1xX3xX53xX1cxX3xXcxX46xX2fxX20xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12357xX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12x13974xXbfxX3xXcxX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX5xX33xXbxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX20xX42xX3xX4xX6xX46xX47xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xXcxXdxX4bxX20xX42xX3xX4fxX20xX1xX3xX53xX1cxX3xXcxX46xX2fxX20xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX10bxX10bxXbfxX3xX13x131d6xXdxX3xXexX3fxX40xX20xX42xX3xX6dx1884cxX3xXexX24xX25xX26xX20xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xXcxX1x117f6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xaa0dxX24xX181xX4xX3xXex155f4xX4xX1xX3x13f87xXdxf18cxXexX3x14484xX6xXb9xfc1axX3xX4x18064xX3x11a1cx1651fxX3xX7x107c4xX4xX3xc11exX1xfda0xX10xX1cbxX3xX1d0xa490xX20xX42xX3xX1d0x1913dxX3xXexX24xXafxXdxX1cbxX3xXexX181xXexX3xX20xX42xX1xXdxX1c5xXbxX3xXcxX1bxcf04xcb10xX3xXexX71xX46xX20xX42xX3xXexX46xX1cxX20xX3xX1b9xX24xX181xX4xXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX10bxX10bxX10bxXbfxX3xea2cxX1xX3fx119abxX20xX42xX3xXexX1xX1d4xX4xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX10xXb9xX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX2xXbfxX3xXcxX24xX25xX26xX20xX3xXexX1x162e9xX20xX42xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxX10xXb9xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12x11938xX3xX1bxX18xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1d0xX14xXexX3xX42xXdx1188fxXdxX3xX4xX3bxXbxX3xX1b9xX24xX181xX4xX3xX42xXdxX6xX3xXexX71x12fe2xX3xX5x1734exX20xX3xXb9xX89xX20xX3xXcxXdxX4bxX20xX42xX3xX4fxX20xX1xX1cbxX3xXcxX46xX2fxX20xX1cbxX3xb4f3xc3b2xX1cbxX3xX1bxX1cexX6xX3xX53xX1cxX3xX4xX24xX1e3xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1d7xX1xX46xX6xX3xX1xX18xX4xX3xX1d7x101cexX3xXexX1xX24xca4bxXexX3xX6dxX1cxX20xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX71xX24xX20xX42xX3xX1xX18xX4x194c1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX29exX3xXcxX1xX1b2xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX6xXb9xX3xX6dxX18bxX3xX1d7xcb92xX3xXexX1xXdxX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX33xXbxX3xX2xX37xX3xXcxX1bxX22dxXcxX3xX4xX1cexX3xX4xX2fxX4xX3xXb9xX89xX20xX3xXexX1xXdxX3xX1c8xX42xbc7fxX3xX53xXb8xX20xX3xX53xX1cxX3xXcxX46xX2fxX20xX3xX1d0xX14xXexX3xXex13bfaxX3xe108xX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xXexX71xX2c1xX3xX5xX2c4xX20xX3xX53xX1cxX3xXexX1xX6xXb9xX3xX6dxX18bxX3xX1d7xX347xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1bxX22dxXcxX3xX4xX1xX24xX25xX2c4xX20xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1cexX3xXb9xX89xX20xX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX4bxX20xX42xX3xX4fxX20xX1xX3x14660xX1d0xX181xXdxX3xX53xX33xXdxX3xX5xX33xXbxX3xX4fxX20xX1xc3dfxX1cbxX3xXb9xX89xX20xX3xXcxX46xX2fxX20xX1cbxX3xX2dcxX2ddxX1cbxX3xX1bxX1cexX6xX3xX3d4xX1d0xX181xXdxX3xX53xX33xXdxX3xX5xX33xXbxX3xXcxX46xX2fxX20xX1cbxX3xX5xX33xXbxX3xX2dcxX2ddxX1cbxX3xX5xX33xXbxX3xX1bxX1cexX6xX3e4xX3xX1d0xX14xXexX3xXexX388xX3xXbexX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xXexX71xX2c1xX3xX5xX2c4xX20xX3xX3d4xX1d0xXdxX26xXb9xX3xX1b9xX24xX25xX3xXexX71x13d20xX20xX3xXexX1xX10xX46xX3xX37xX1cbxXbbxX38axX3e4xXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX10xXb9xX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xXbbxXbfxX3xfb45x15e38xXexX3xXexX24xX25xX26xX20xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxX10xXb9xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xXcxX1xX1b2xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX6dxX18bxX3xXexX1xXdxX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX53xX1cxX46xX3xX5xX33xXbxX3xX2xX37xX3xX1d7xX1xX89xX20xX42xX3xX4xX1xX24xX25xX2c4xX20xX3xX20xXb8xXb9xX3xXbbxX37xX2xXbexX3xX4xX1cexX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xXb9xX89xX20xX3xX1c8xX42xX375xX3xX53xXb8xX20xX3xX53xX1cxX3xXcxX46xX2fxX20xX3xX1d0xX14xXexX3xXexX388xX3xX38axX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xXexX71xX2c1xX3xX5xX2c4xX20xX1cbxX3xXexX1xX6xXb9xX3xX6dxX18bxX3xX8dxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX71xXdxX2c4xX20xX42xX47xX3xXb9xX89xX20xX3xXcxXdxX4bxX20xX42xX3xX4fxX20xX1xX3xX3d4xX1d0xX181xXdxX3xX53xX33xXdxX3xX5xX33xXbxX3xX4fxX20xX1xX3e4xX3xX1xX46xca55xX4xX3xXb9xX89xX20xX3xXcxX46xX2fxX20xX3xX3d4xX1d0xX181xXdxX3xX53xX33xXdxX3xX5xX33xXbxX3xXcxX46xX2fxX20xX3e4xXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX13xXdxX26xXb9xX3x1319bxX472xXexX3xXexX24xX25xX26xX20xX47xX3xX5xX1cxX3xXexXafxX20xX42xX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xX4xX2fxX4xX3xXb9xX89xX20xX3xXexX1xXdxX3xX1c8xX42xX375xX3xX53xXb8xX20xX1cbxX3xXcxX46xX2fxX20xX3xX53xX1cxX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xX8dxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX71xXdxX2c4xX20xX42xX1cbxX3xXexX71xX46xX20xX42xX3xX1d0xX1cexX3xX1d0xXdxX26xXb9xX3xX8dxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX71xXdxX2c4xX20xX42xX3xX20xX1x115e9xX20xX3xX1xX1c5xX3xX7xX181xX3x17a9fxXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX10bxX1c3xXbfxX3xX1bxXc2xX3xX7xX230xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX42xXc2xXb9xX47xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX13xX230xX20xX3xX1d0xXb8xX20xX42xX3xX1d7xX2ddxX3xX6dxX18bxX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX53xX1cxX46xX3xX5xX33xXbxX3xX2xX37xX3xX3d4xXbxX1xX2fxXexX3xXexX71xX18bxX4xX3xXexXdxX4bxXbxX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX43fxX20xX42xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX1d1xX6xX3xXcxX71xX3fxX73xX20xX42xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3e4xX31dxX3xX8dxX2afxX20xX3xX7xX6xX46xX3xX42xXdxX3bxX25xX3xX1d7xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX20xX1xX31dxX3xX8dxX2afxX20xX3xX7xX6xX46xX3xX42xXdxX3bxX25xX3xX4xX1xX1d4xX20xX42xX3xX20xX1xX2ffxX20xX3xXexX181xXexX3xX20xX42xX1xXdxX1c5xXbxX3xXcxX1bxX1f8xX1f9xX31dxX3xX8dxX2afxX20xX3xX7xX6xX46xX3xX42xXdxX3bxX25xX3xX4xX1xX1d4xX20xX42xX3xX20xX1xX2ffxX20xX3xX1bxX1f9xXc1xX3xX4xX3bxXbxX3xX1b9xX24xX181xX4xX3xX42xXdxX6xX3xXexX71xX2c1xX3xX5xX2c4xX20xX3xX3d4xX20xX4bxX24xX3xX4xX1cexX3e4xX31dxX3xX2xX3xXbxX1xX46xX20xX42xX3xX8dx1320fxX3xX6dxX2fxX20xX3xXexX10xXb9xX3xX4xX1cexX3xX42xX1xXdxX3xX1d0xX1bfxX6xX3xX4xX1x18f2bxX3xX53xX1cxX3xX7xX181xX3xX1d0xXdxX1c5xX20xX3xXexX1xX46xX14xXdxX3xX4xX1d1xX6xX3xXbxX1x107c0xX3xX1xX24xX25xX20xX1xXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX29exX3xX2dcxX1c5xX3xXbxX1xX1b2xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX47xX3xX5f6xX37xX3xX37xX37xX37xX3xX1d0xXc2xX20xX42xXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX29exX3xX13xX1bfxX6xX3xX4xX1xX74axX3xX20xX1xX2ffxX20xX3xX1xXc2xX3xX7xX230xX47xX3xXcxX1xX3fxX73xX20xX42xX3xXexX71xX18bxX4xX3xX1bxX1e3xXdxX3xX1d0xXc2xX20xX42xX3xXexX24xX25xX26xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX1cbxX3xXcxX71xX3fxX73xX20xX42xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX1cbxX3xX7xX181xX3x16f95xX808x1527bxX1cbxX3xX1d0xX3fxX73xX20xX42xX3xXbbxXbexX5bxX5f6xX1cbxX3xXbxX1xX3fxX73xX20xX42xX3xX13xX14xXdxX3xX1c8xX1cxXdxX1cbxX3xXcxX22dxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX31dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX29exX3xXcxX1xX73xXdxX3xX42xXdxX6xX20xX3xX20xX1e3xXbxX3xX1xXc2xX3xX7xX230xX47xX3xXcxX388xX3xX20xX42xX1cxX25xX3xX71xX6xX3xXexX1xX89xX20xX42xX3xX8dxX2fxX46xX3xX1d0xX4bxX20xX3xX1xX4bxXexX3xX20xX42xX1cxX25xX3xXbbxX38axX3xXexX1xX2fxX20xX42xX3xX80axX3xX20xXb8xXb9xX3xXbbxX37xX2xXbexXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX0xX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX1c3xXbfxX3xX1bxX18xX4xX3xXbxX1xX1b2xX47xX0xX5bxX7xXexX71xX46xX20xX42xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX471x19b6fxX3xX1xX1e3xXdxX3xX1xX1cexX6xX3xXexX71xX2c4xX20xX3xX4xX230xX3xX7xX2c1xX3xX5xX3bxX25xX3xXexX1xX24xX3xX8dx1816bxX3xX4xX1xXdxX3xX1d0xX181xXdxX3xX53xX33xXdxX3xX5xX33xXbxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX20xX42xX3xX4xX6xX46xX3xXexX1xX10xX46xX3xX1b9xX24xX25xX3xX1d0xX1bfxX20xX1xXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX29exX3xX13xXdxX1c5xX20xX3xXexX1xX46xX14xXdxX47xX3xX37xX5f6x1709bxX5f6xX3xX38axXbexX38axX3xX38axXbexX38axX31dxX3xX1bxX46xXexX5xXdxX20xX10xX47xX3xX37xX94fxX808xX2xX3xX5f6xX5f6xXbbxX5f6xX5f6xX5f6xX3xX29exX3xX37xX94fxXbexX5f6xX3xX5f6xX37xX37xX38axX38axX38axXbfxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX46xX6dxX25xXaxX12xX29exX3x181caxX10xX8dxX7xXdxXexX10xX47xX3xX1xXexXexXbxX47xX5bxX5bx15ac3xX9a5xX9a5xXbfxX1xXexX24xXbfxX10xX6dxX24xXbfxX53xX20xX0xXdxXb9xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXexX1xX24xXb9xX8dxX3xX6dxX1xXdxX6dxX10xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX47xX5bxX5bxXdxXbfxX8dxX6xX46xX1xX6xXexXdxX20xX1xXbfxX53xX20xX5bxX20xX10xX9a5xX7xX5bxX2xX80axX37xX94fxX5bxX80axXbexX6dxX5f6xX2xXbexXexX2xX37xX37xX5f6xX5xX37xXbfxdf3bxXbxX42xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX9a5xXdxX6dxXexX1xX47xX80axX94fxXbbxXbxX586xX31dxX1xX10xXdxX42xX1xXexX47xX808xX94fxX38axXbxX586xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6dxX6xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX24xX25xX10xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX6xX4xX3xX5xX46xXbxX3xX2xX37xX3xX4xX1xX6xXexX3xX5xX24xX46xX20xX42xX3xX4xX6xX46xX3xXexXdxX10xX20xX42xX3xX6xX20xX1xX3xX53xX6xX3xXexX46xX6xX20xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12