Đầu tư cơ sở giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an khẩn trương phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen tại Viện Khoa học hình sự phục vụ xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” và tổng hợp Dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 của Bộ theo quy định của Luật Đầu tư công.
26dx635xb362x62a5xdb7x2c88x35f9x93c7x61f5xX7x852dx9c2x9c05x206axa410x5060xX5x2745xXaxa1b0x43acx626dx3f38xX3xXex185fxX3xX4xa53fxX3xX7x267exX3xb34fxXdx6646xa603xX3x3eabx7020xb5e6xX1xX3xX20xX10xX27xX3x779axX22xX4xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX1x555xXdxX3xX4x5e6fxXexX3xX5xXdx678xXexX3xX7x9ab9xX0x6aafxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4456xX10xX6x4358xXaxX3xX7xXexb207xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXex3b6exX6xX5xXdxX20xX27x4d46xX3x1fa2xX15xX7xXexXdx3d91xX5exXaxX12xXcxX1x36c2xX3xXexX18xaa50xX27xX20xX3xbebxX1x85fdxX27xX1xX3xXbxX1xX7axX3xX20xXdxX6x40fexX3x35f6x495cxX3xX82x61c5xX27xX20xX3xX6xX27xX3xa133xX1x1184xX27xX3xXexd38xX18xX1bxX27xX20xX3xXbxX1x2110xX3xX59xX15xX5exX41xXexX3xX59x5aedxX3xX22xX27xX3x8655xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX27x9a0exX27xX20xX3xX4x6945xXbxX3xX4xX1bxX3xX7xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX20xX10xX27xX3xXex49d4xXdxX3xa794xXdxX41xX27xX3x4834xX1xX8fxX6xX3xX1x50c7xX4xX3xX1x4b19xX27xX1xX3xX7xXb3xX3xXbxX1x5ca1xX4xX3x280cxXf9xX3xX2exX22xX4xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX1xX38xXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX4x2dbcxX27xX3xXexX1xXdx61fdxX15xX3xXexX1xX95xX27xX20xX3xXexXdxX27x162dxX3xXfcxX38xX3xXex8cccxX27xX20xX3xX1x991bxXbxX3x6ebxXb3xX3xX22xX27xX3xXfcxX38xX8fxX3xX9cxX11fxX3xX1xX8fxXdexX4xX1xX3xX25xX14xX15xX3xXexX18xX3xXexXa2xX15xX27xX20xX3xX1xXdexX27xX3x1a9cx48dfxX2x6131xX3xX67xX3xX15dxX15exX15dxX15exX3xX4xX7axX6xX3xX91xX92xX3xXexX1xX10xX8fxX3x288dxX15xX5exX3xX25xX26xX27xX1xX3xX4xX7axX6xX3x5773xX15xfa5xXexX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX95xX27xX20x9ae1xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6x9c37xX5xX10xX3xX19axX8fxXa2xX59xX10xXa2xX9xXaxX15exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX59xX59xXdxX27xX20xX9xXaxX2xXaxX3x35a7xXdxX59xXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15exXaxX3xX6xX5xXdxX20xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xXa2xXaxX12xX0xXexX19axX8fxX59xX5exX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX59xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12xX0xX6xX3xX1xXa2xX10xX74xX9xXaxX1xXexXexXbxX6dxX47xX47xX6xX59xX23xXdxX27xX192xX19axX6xX8fxX1xX6xXexXdxX27xX1xX192xXfcxX27xX47xX8fxX74xX4xX9cxX10xX59xXdxXexX8fxXa2xX47xX10xX59xXdxXexX8fxXa2xX47xXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX47xX47xXdxX192xX19axX6xX8fxX1xX6xXexXdxX27xX1xX192xXfcxX27xX47xX27xX10xX1c9xX7xX47xX2x7edex749ax1b35xX47xX2xX15exX160xX59xX267xX15exX160xX15exX269xX15exX15exXex7e35xX267xX268xX15dxX15exX5xX15exX192xX6fxXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8fx5d22xX23xX6xX20xX10xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXa2xX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX59xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX8fxX27xXaxX12xX13xX92xXdxX3xX175xX15xX5exX3xXexX184xXbxX3xX91xX92xX3xX82xX56x4d5fx4b7axX3xXexb093xX27xX1xX3xX56xX38xX3xXcx44f0xX27xX1xX3xXexXf0xX23xX3xX9cxXdxX11fxX23xafd1xX3xX4xXc6xXexX3xX19axX3cxX4xX3xX23xX92xX3xX5xXdxX41xXexX3xX5xX45xX3xXexXa2xXaaxX27xX3xX25xXc6xXexX3xX19axXdexX27xX3xX182xX38xX8fxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXa2xX12xX0xX47xXexX19axX8fxX59xX5exX12xX0xX47xXexX6xX19axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX8fxX59xX5exXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12xXcxX1xX7axX3xXexX18xX7exX27xX20xX3xX82xX1xX84xX27xX1xX3xXbxX1xX7axX3xX20xXdxX6xX8fxX3xX91xX92xX3xXe6xX11fxX3xX1xX8fxXdexX4xX1xX3xXfcxX38xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1xX7axX3xXexXa2xXf0xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX1xX136xXbxX3xXfcxX7exXdxX3xX91xX92xX3xXcxX38xXdxX3xX4xX1xX84xX27xX1xX3xXfcxX38xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1bxX3xX175xX15xX6xX27xX3xX5xXdxXaaxX27xX3xX175xX15xX6xX27xX3xX4xXc1xX27xX3xX25xX3cxXdxX304xX3xX19axX3cxX3xXexXa2xX84xX3xX7xX3cxX3xX9cxXdxX27xX1xX3xXbxX1xX84xX3xX4xX119xX27xX3xX5xXdexXdxX3xX25x848bxX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX41xX27xX3xX139xXb3xX3xX22xX27xX3xXexXa2xX8fxX27xX20xX3xX9cxX11fxX3xX1xX8fxXdexX4xX1xX3xXfcxX3cxX27xX3xX25xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX95xX27xX20xX3xXexXa2xX15xX27xX20xX3xX1xXdexX27xX3xX15dxX15exX2xX160xX67xX15dxX15exX15dxX15exX3xXexX1xX10xX8fxX3xX175xX15xX5exX3xX25xX26xX27xX1xX192xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX8fxX59xX5exXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12xXcxXa2xX18x29b3xX27xX20xX3xX1xX136xXbxX3xX4x7618xX3xX9cxX1xX493xX3xX9cxX1x58fdxX27xX304xX3xXfcxX18xX7exX27xX20xX3xX23xb5e5xX4xX304xX3xX91xX92xX3xXe6xX11fxX3xX1xX8fxXdexX4xX1xX3xXfcxX38xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xXexX1xX3cxX27xX20xX3xX27xX1xXc6xXexX3xXfcxX7exXdxX3xX4xX22xX4xX3xX91xX92xX3xX5xXdxXaaxX27xX3xX175xX15xX6xX27xX3xX25x6afexX3xX2exX15xXc6xXexX3xXexXa2xXf0xX27xX1xX3xXcxX1xX7axX3xXexX18xX7exX27xX20xX3xX82xX1xX84xX27xX1xX3xXbxX1xX7axX3xX2exX10xX23xX3xX2ex9dbaxXexX304xX3xX175xX15xX5exX11fxXexX3xX25xX26xX27xX1xX304xX3xX19ax6b42xX8fxX3xX25xX518xX23xX3xXexXdxX11fxX27xX3xX25xX92xX3xX13xX4e1xX3xX22xX27xX3xX25xX18xX136xX4xX3xX4xXc6xXbxX3xX4xX493xX3xXexX1xX9exX23xX3xX175xX15xX5exX4e1xX27xX3xXbxX1xXaaxX3xX59xX15xX5exX41xXexX192xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX8fxX59xX5exXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12xXcxXa2xX18xX7exX4xX3xX25xX493xX304xX3xX91xX92xX3xX82xX95xX27xX20xX3xX6xX27xX3xX25x6123xX3xX4xX1xX2f0xX3xX25xXdexX8fxX3xXfcxXdxX41xX4xX3xX5xX184xXbxX3xXfcxX38xX3xXbxX1xXaaxX3xX59xX15xX5exX41xXexX3xX59xXb3xX3xX22xX27xX3xX25xX14xX15xX3xXexX18xX3xX27xXc1xX27xX20xX3xX4xXc6xXbxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1xX3x7825xX139x87e7xX3xX2exX22xX4xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX1xX38xXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX4xX119xX27xX3xXexX1xXdxX11fxX15xX3xXexX1xX95xX27xX20xX3xXexXdxX27xX304xX3xXcxX131xX27xX20xX3xX4xXf9xX4xX3xX82xX518xX27xX1xX3xX7xX22xXexX3xX4xX1xX7axX3xXexXa2xXf0xX304xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX1xX136xXbxX3xXfcxX7exXdxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1bxX3xX175xX15xX6xX27xX3xX5xXdxXaaxX27xX3xX175xX15xX6xX27xX3xX5xX184xXbxX3xX139xXb3xX3xX22xX27xX3xXb8xX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX27xXc1xX27xX20xX3xX4xXc6xXbxX3xX4xX1bxX3xX7xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX20xX10xX27xX3xXexXdexXdxX3xXe1xXdxX41xX27xX3xXe6xX1xX8fxX6xX3xX1xXecxX4xX3xX1xXf0xX27xX1xX3xX7xXb3xX3xXbxX1xXf9xX4xX3xXfcxXf9xX3xX2exX22xX4xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX1xX38xXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX4xX119xX27xX3xXexX1xXdxX11fxX15xX3xXexX1xX95xX27xX20xX3xXexXdxX27xX12bxX304xX3xXfcxX7exXdxX3xXexX131xX27xX20xX3xX23x55ccxX4xX3xX25xX14xX15xX3xXexX18xX3xX15dxX267x430exX3xXex1e8fxX3xX25xa520xX27xX20xX192xX3xX56xXdxX41xX27xX3xX27xX6xX5exX304xX3xXfcxXdxX41xX4xX3xX5xX184xXbxX3xX59xXb3xX3xX22xX27xX3xX25xX6xX27xX20xX3xX25xX18xX136xX4xX3xX9cxX1xX9exX27xX3xXexXa2xX18xX1bxX27xX20xX3xX1xX8fxX38xX27xX3xXexX1xXdxX41xX27xX192xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX8fxX59xX5exXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12x152fxX1xX14xX27xX3xX5xX7exX27xX3xX4xX22xX4xX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX1xX5exX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX25xXc1xX5exX3xX25xX595xX3xX5xXc1xX15xX304xX3xX25xX18xX136xX4xX3xX4xX1xX95xX27xX3xX4xXc6xXexX3xXexXa2xX8fxX27xX20xX3xX25xXdxX4e1xX15xX3xX9cxXdxX41xX27xX3xX4xX1xXdxX11fxX27xX3xXexXa2xX6xX27xX1xX3xX22xX4xX3xX5xXdxX41xXexX304xX3xX9cxX1xX84xX3xX1xX184xX15xX304xX3xXexX1xX48axXdxX3xXexXdxX11fxXexX3xX9cxX1xX4a6xX4xX3xX27xX20xX1xXdxX41xXexX3xX27xXaaxX27xX3xX1xX38xXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX25xX6xX27xX20xX3xXbxX1xXc1xX27xX3xX1xX7axX5exX3xXex5e57xX27xX20xX3xX27xX20xX38xX5exX192xX3xXcxXa2xX8fxX27xX20xX3xX9cxX1xXdxX3xX25xX493xX3xXexX1xXc1xX27xX3xX27xX1xXc1xX27xX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX27xX20xX38xX5exX3xX23xX92xXexX3xX20xXdxX38xX3xX5exX11fxX15xX3xX23xXc6xXexX3xX25xXdxX304xX3xX27xXaaxX27xX3xXfcxXdxX41xX4xX3xXexX1xX15xX3xX23x5934xX15xX3xXexX1xXc1xX27xX3xX27xX1xXc1xX27xX3xX25xX403xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX5d5xX139xX5d7xX3xX27xX20xX38xX5exX3xX4xX38xX27xX20xX3xX9cxX1xX493xX3xX9cxX1xX49bxX27xX192xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX8fxX59xX5exXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX67xX6xX5xXdxX20xX27xX6dxX3xX6fxX15xX7xXexXdxX74xX5exXaxX12xX139xX8fxX3xXfcxX184xX5exX3xX25xX403xX3xX4xX493xX3xXexX1xX403xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX41xX27xX3xX23xXf9xX4xX3xXexXdxXaaxX15xX3xX13xX4e1xX3xX22xX27xX3xXb8x7840xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX1xX38xXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xX4xX119xX27xX3xXexX1xXdxX11fxX15xX3xXexX1xX95xX27xX20xX3xXexXdxX27xX12bxX304xX3xX4xX14xX27xX3xXexX1xXdxX11fxXexX3xXbxX1xX518xXdxX3xX25xX9exX5exX3xX27xX1xX6xX27xX1xX3xXexXdxX11fxX27xX3xX25xX92xX3xXfcxX38xX3xX9cxX1xX9exX27xX3xXexXa2xX18xX1bxX27xX20xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX184xXbxX3xX1xX38xXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX304xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1xX3xX20xX10xX27xX3xX25xX403xX3xX2exX22xX4xX3xX25xX26xX27xX1xX3xXexX1xX95xX27xX20xX3xXexXdxX27xX192xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX8fxX15xXa2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xX751xX1xX6xX27xX3xX56xXdxX403xX27xX47xX4xX1xXdxX27xX1xXbxX1xX15xX192xXfcxX27xX0xX47xXbxX12
congthanh