Các doanh nghiệp ủng hộ Nghi Xuân 1.250 triệu đồng phòng dịch Covid - 19
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, chiều 23/3, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và doanh nghiệp ngoại tỉnh đã ủng hộ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) 1.250 triệu đồng phòng chống Covid - 19.
4901x6026x9f84xaaffxac92x5379x56d0x5d05x727exX7x7aa6x80dbxc4e4xb9cfx5d50xae5fxX5xb0b7xXax7762xb42ax6f7axX4xX3x9f8excd1bxX6xb8eexX1xX3xX1ax5b8axX1xXdx5641xXbxX3xb929xX1axX1exX3xX1xc2f6xX3xbecbxX1exX1xXdxX3x7d64x921fx8c44xX1axX3xX2x4f2axa60dx556dx4c62xX3xXex873dxXdxX21xX31xX3xb0d2x7838xX1axX1exX3xXbxX1xbf3fxX1axX1exX3xX17x86b2xX4xX1xX3xX13xX18x6b15xXdxX17xX3x7afcxX3xX2xbbd2xX0x9f44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f66xX10xX6xX17xXaxX12xX6bx696dx4918xX1axX1exX3xcd8axX1axX1exX3xX5xa6fbxXdxX3x9a80x4ad3xX31xX3xX1ex61bfxXdxX3xX4xX24xX6xX3xa9bcx5f15xXexX3xXexX3cxac80xX1axX3xXcx5fe7xX3x72c4xX31x648axX4x92d0xX3xX4xX1xXdx4a29xX31xX3xX37xb044xX5cxXa4xX9bxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX41xX77xX1axX1exX3xX4xX1xX32xX1axX3xXexX3cxX80xX1axX3xX41xX4dxX6xX3x71b5x8a5dxX1axX3xX53xXcexX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1axX1exX18x78a9xXdxX3xXex5fd3xX1axX1xX3xX41xb0b9xX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1xX31x9032xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xaf01xX6bxXcexX3xXcxbcfaxX1axX1x80d2xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX4xX1xX99xX1axX1exX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d43xX18xX17xXf8xX3xXbxX13xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdx8cdfxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXax7ad6xXdxX17xXexX1x94f2xX3xb291xX2xX38xXbxc756x7228xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX176xX3xb003xX2xX39xXbxX17cxX17dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX5cxX5cxXdxX36xXcdxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX36xX53xX1axX5cxX1axX10xX171xX7xX5cxX37xX39xX2xX37xX5cxX2xXa4xX187xX17xX37xX39xX38xX187xX187xX37xX187xXexX5axXa4xX2xb668xX187xX5xX39xX36xbf7axXbxX1ex7a17xX3cxX9xXa4x8efdxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX6bxX72xX73xX1axX1exX3xX77xX1axX1exX3xX5xX7cxXdxX3xX7fxX80xX31xX3xX1exX84xXdxX3xX4xX24xX6xX3xX8bxX8cxXexX3xXexX3cxX91xX1axX3xXcxX95xX3xX97xX31xX99xX4xX9bxX3xX41xXe4xXdxX3xX17xXdxX21xX1axX3xX13xb31exX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13x6378xX3xX6bxX42xX1axX1exX3x7ea5xX6xX157xX3xX30xX31xX32xX1axX3xXcxX1xXcexX1axX1xX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX3xXex5412xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX4xX1xX99xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX57xX2xX5axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX18xX17xXf8xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1exX42xX157xX176xX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13xX27axX3xXcxX18xXcexX1axX3xXcxX1xaaadxX1axX1exX3xX106x9eefxX31xb98bxX3xX6bx88b8xXbxX3xX57xX3xX2bxX1exX1xX21xX3xa3a3xX1axX10exX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xXcxX2bxX6bxX6bxX3xXcxX1xX72xb839xX1axX1exX3xX157xXe4xXdxX3xX53xXcexX3xa471xX4dxX4xX1xX3xX53x7b2axX3xXcxX10xX4xX1xX4xX18xX3xX106x6c59xc4b2xX1axX1exX3xXcxXcexX31xX10exX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13xX27axX3xX6bxX42xX1axX1exX3xX281xX6xX157xX3xX30xX31xX32xX1axX3xXcxX1xXcexX1axX1xX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13xX27axX3x9164xX272xX1axX1exX3xX342xX72xX337xX1axX1exX3xX57xX3xXcxX1x72f7xX1axX1exX3xX281xX18xX1axX1exX3xX53xXcexX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xXcxX2bxX6bxX6bxX3xX30xX2bx5fa9xX3xX13xX1xX32xX31xX3xXcxX31xaf54xX1axX3xX106xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX10exX3xX41xXedxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX106xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX10exX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX4xX1xX99xX1axX1exX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX18xX17xXf8xXaxX12xXcxX3cxX18xX1axX1exX3xX41xc9a5xX176xX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13xX27axX3xX6bxX42xX1axX1exX3xX281xX6xX157xX3xX30xX31xX32xX1axX3xXcxX1xXcexX1axX1xX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2xX3xXexX2aaxX3xX41xX42xX1axX1exX17dxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xXcxX2bxX6bxX6bxX3xX17cxX31xX3bbxXexX3xX1axX1xX91xXbxX3xX7fxX1x6b93xX31xX3xX13xX1xX32xX31xX3xXcxX31xX3bbxX1axX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX7xX99xX3xXexXdxXa0xX1axX3xX2xX39xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX17dxX3xXa4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX4xX48xX1axX3xX5xXe4xXdxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX7xX99xX3xXexXdxXa0xX1axX3xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX5xXcexX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13xX27axX3xXcxX18xXcexX1axX3xXcxX1xX30exX1axX1exX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xXcxX2bxX6bxX6bxX3xXcxX1xX72xX337xX1axX1exX3xX157xXe4xXdxX3xX53xXcexX3xX342xX4dxX4xX1xX3xX53xX348xX3xXcxX10xX4xX1xX4xX18xX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xXexXf8xX3xX13xX27axX3xX388xX272xX1axX1exX3xX342xX72xX337xX1axX1exX3xX57xX3xXcxX1xX397xX1axX1exX3xX281xX18xX1axX1exX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX157xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXaxX171xXdxX17xXexX1xX176xX3xX178xX2xX38xXbxX17cxX17dxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX176xX3xX187xX2xX39xXbxX17cxX17dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX5cxX5cxXdxX36xXcdxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX36xX53xX1axX5cxX1axX10xX171xX7xX5cxX37xX39xX2xX37xX5cxX2xX2xX39xX17xX2xX37xX2xX2xX38xX2xXa4xXexX1c3xX187xX187xX1c3xX5xX39xX57xX5axX37xX17xX2xX2xX1cfxX187xX5axX39xX37xXexX2xX1cfxX187xX2xXa4xX5xX39xX36xX1c8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX281xXedxX1axX1xX3xX41xXe4xX18xX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX7fxXdxc2d5xX157xX3xXexX3cxX6xX3xX7fxX1xX31xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xXf8xX3xX73xX3xX30xX31xX32xX1axX3xXcxX1xXcexX1axX1xX36xX36xX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX18xX17xXf8xXaxX12xX2bxX1exX18xXcexXdxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xXexX3cxX80xX1axX3xX4xX48xX1axX3xX4xX432xX3xX2xX39xX3xX7fxX1xX14xX4xX1xX3xX7xXe4xX1axX9bxX3xX1axX1xXcexX3xX1axX1exX1xXe8xX3xX41xX77xX1axX1exX3xX4xX1xX32xX1axX3xXexX3cxX80xX1axX3xX41xX4dxX6xX3xXcdxXcexX1axX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX41xX397xX1axX1exX3xX7fxacc4xX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2xX1cfxX5axX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX1axX1exX1xXe8xX3xX157xXdx9a46xX1axX3xXbxX1x6a0axX3xX4xX1xX18xX3xXa4xX39xX39xX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX3xXexX1xX31xX29xX4xX3xX17xXdxX21xX1axX3xXbxX1x5beexXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xXf8xX3xXexX3cxX18xX1axX1exX3xXexX1xX7cxXdxX3xX1exXdxX6xX1axX3xX2xX187xX3xX1axX1exXcexXf8xX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX18xX17xXf8xXaxX12xXcxX72axX1axX1xX3xX41x96f5xX1axX3xXexX1xX7cxXdxX3xX41xXdxX66dxX157xX3xX1xXdxX21xX1axX3xXexXe4xXdxX9bxX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX41xXedxX3xX1xX18xXcexX1axX3xXexX3bbxXexX3xX37xX39xX3xX41xXdxX66dxX157xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xXf8xX3xX106xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xXa4xX3xX41xXdxX66dxX157xX9bxX3xX53xXcexX3xX2xX1cfxX3xX41xXdxX66dxX157xX3xX73xX3xX4xX14xX4xX3xX17cxXedxX9bxX3xXexX1xX4dxX3xXexX3cxX3bbxX1axX10exX3xX41xX747xX157xX3xXcdxX747xX18xX3xX41xX24xX3xX41xXdxXa0xX31xX3xX7fxXdxX21xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX18xXe4xXexX3xX4xX1xX18xX3xX1xX337xX1axX3xX37xX36xX39xX39xX39xX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX18xX17xXf8xX3xXbxX13xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX157xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXaxX171xXdxX17xXexX1xX176xX3xX178xX2xX38xXbxX17cxX17dxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX176xX3xX187xX2xX39xXbxX17cxX17dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX5cxX5cxXdxX36xXcdxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX36xX53xX1axX5cxX1axX10xX171xX7xX5cxX37xX39xX2xX37xX5cxX5axX37xX17xX2xX2xX1cfxX38xX2xX2xX5axXexX5axX37xX178xX187xXa4xX5xX39xX36xX1c8xXbxX1exX1cbxX3cxX9xXa4xX5axX5axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX36xX36xX36xX53xXcexX3xX7fxX1xX31xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xXf8xX3xX73xX3xXexX1xX4dxX3xXexX3cxX3bbxX1axX3xX30xX31xX32xX1axX3xX322xX1axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX18xX17xXf8xXaxX12xX2bxX1exX18xXcexXdxX3xX3cxX6xX9bxX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX4xX48xX1axX3xXexX3cxX72axX4xX1xX3xX7fxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX72axX3xXa4xX39xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX157xX31xX6xX3xXexX1xX80xX157xX3xX2xX39xX39xX3xX1exXdxX72xX7cxX1axX1exX3xXcdxX21xX1axX1xX3xXf8xX3xXexX785xX3xX41xXa0xX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX7xX99xX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX3xXexX1xX31xX29xX4xX3xX17xXdxX21xX1axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xXf8xX3xXexX397xX1axX1exX3xXexX1xX80xX157xX36xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX13xX1xX24xX3xXexX4dxX4xX1xX3x5844xX147xX2bxX342xX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2bxX1exX31xXf8xX725xX1axX3xX6bxX747xXdxX3xX2bxX6xX157xX176xX3x7124xX352x8784xXdxX3xX97xX31xXf8xX785xXexX3xXexX32xX157xX3xX4xX1xX99xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX1axX1xX72xX3xX4xX1xX99xX1axX1exX3xX1exXdxX8cxX4x9d07xX9bxX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX5xX31xX272xX1axX3xX7x4bf0xX1axX3xX7xXcexX1axX1exX3xXcdxX99xX3xXexX3cxX72axX3xX4xX14xX4xX3xX7fxX4dxX4xX1xX3xXcdxX747xX1axX3xX41xX66dxX3xX41xX99xXdxX3xXbxX1xX432xX9bxX3xX1axc8eexX3xX5xc9b5xX4xX3xX7fxX1xX272xX1axX1exX3xX41xX66dxX3xX1axX1x98d2xX1axX1exX3xXex4f31xX1axX1xX3xX1xX31xX99xX1axX1exX3xXcdxX3bbxXexX3xX1axX1exX7cxX3xX17cxX747xXf8xX3xX3cxX6xX36xXa4axX0xX5cxXbxX12xX0xX17xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX3cxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX57xXexX1xX31xX157xXcdxX57xX6xX1axX17xX57xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxXa86xX3xXexX3cxX318xX3xX178xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX4xX1xX18xX3xX1xX29xX3xX1axX1exX1x5082xX18xX3xX73xX3xXexX1xX4dxX3xXexX3cxX3bbxX1axX3xX281xX29xX4xX3xX6bxXcexX3xX17cxX32xXf8xX3xX17xXa89xX1axX1exX3xX1axX1xXcexXaxX3xX1xX3cxX10xa226xX9xXaxX5cxX1axX1xXdxXbxX57xX4xX6xX31xX57xXf8xX10xX31xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX5cxX1xX18xX57xXexX3cxX18xX57xX178xX39xX57xXexX3cxXdxX10xX31xX57xX17xX18xX1axX1exX57xX4xX1xX18xX57xX1xX18xX57xX1axX1exX1xX10xX18xX57xX18xX57xXexX1xXdxX57xXexX3cxX6xX1axX57xX5xX18xX4xX57xX1xX6xX57xX17cxX6xXf8xX57xX17xX31xX1axX1exX57xX1axX1xX6xX5cxX2xX1c3xX1c3xX1c3xX37xXa4xX36xX1xXexX157xXaxX12xX0xXdxX157xX1exX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX157xX10xX17xXdxX6xX5cxX2xX37xX39xX5cxX1axX10xX171xX7xX5cxX37xX39xX2xX2xX5cxX2xX39xX1c3xX17xX37xX2xX37xX39xX5axX38xX1c3xXexX5axX187xX187xX178xX38xX5xX39xX36xX1c8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX17xXdxX53xX12xX0xX7xXexX3cxX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxXa86xX3xXexX3cxX318xX3xX178xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX4xX1xX18xX3xX1xX29xX3xX1axX1exX1xXb1exX18xX3xX73xX3xXexX1xX4dxX3xXexX3cxX3bbxX1axX3xX281xX29xX4xX3xX6bxXcexX3xX17cxX32xXf8xX3xX17xXa89xX1axX1exX3xX1axX1xXcexXaxX3xX1xX3cxX10xXb44xX9xXaxX5cxX1axX1xXdxXbxX57xX4xX6xX31xX57xXf8xX10xX31xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX5cxX1xX18xX57xXexX3cxX18xX57xX178xX39xX57xXexX3cxXdxX10xX31xX57xX17xX18xX1axX1exX57xX4xX1xX18xX57xX1xX18xX57xX1axX1exX1xX10xX18xX57xX18xX57xXexX1xXdxX57xXexX3cxX6xX1axX57xX5xX18xX4xX57xX1xX6xX57xX17cxX6xXf8xX57xX17xX31xX1axX1exX57xX1axX1xX6xX5cxX2xX1c3xX1c3xX1c3xX37xXa4xX36xX1xXexX157xXaxX12xX6bxXa86xX3xXexX3cxX318xX3xX178xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX4xX1xX18xX3xX1xX29xX3xX1axX1exX1xXb1exX18xX3xX73xX3xXexX1xX4dxX3xXexX3cxX3bbxX1axX3xX281xX29xX4xX3xX6bxXcexX3xX17cxX32xXf8xX3xX17xXa89xX1axX1exX3xX1axX1xXcexX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX3cxX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX352xXa24xXdxX3xX7xXa89xX3xX41xX432xX1axX1exX3xX1exX432xXbxX3xXexX72axX4xX1xX3xX4xXa89xX4xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX1axX3xXcdxX29xX9bxX3xX4xX1xXdxX785xX1axX3xX7xa157xX9bxX3xX13xX272xX1axX1exX3xX6xX1axX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xX281xX29xX4xX3xX6bxXcexX3xX106xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX10exX3xX41xXedxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX4xX1xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX41xXa9cxX1axX1xX3xX4xX1xX4dxX3xXcxX3cxa18axX1axX3xXcxX1xX4dxX3xX8bxXdxX1axX1xX3xX106xXexX1xX272xX1axX3xXcxX3cxX31xX1axX1exX3xX2bxX1exX1xX10bxX6xX9bxX3xXexX1xX4dxX3xXexX3cxX3bbxX1axX3xX281xX29xX4xX3xX6bxXcexX10exX3xX7xX99xX3xXexXdxXa0xX1axX3xX187xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX17cxX32xXf8xX3xX17xXa89xX1axX1exX3xX1axX1exX272xXdxX3xX1axX1xXcexX3xX157xXa24xXdxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX17xXdxX53xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xX352xX388xX3b2xX3xXcxX27axX3xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX3xX97xX31xXf8xX80xX1axX3xX1exX432xXbxX3xX1xX337xX1axX3xX2xX2xX1c3xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX1exX32xXf8xX3xX313xX31xXd84xX3xXexXa9cxX1axX1xX3xXexX1xX72xX337xX1axX1exX3xX1axX1xX32xX1axX3xX7fxX2aaxX3xX1axXdxX21xX157xX3xX1axX1exXcexXf8xX3xXcxX1xXdc3xXf8xX3xXexX1xX31xX99xX4xX3xX352xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX157xXaxX3xX1xX3cxX10xXb44xX9xXaxX5cxX1axX1xXdxXbxX57xX4xX6xX31xX57xXf8xX10xX31xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX5cxXcdxX53xX17xX7fxX57xXexXbxX57xX1xX6xX57xXexXdxX1axX1xX57xX97xX31xXf8xX10xX1axX57xX1exX18xXbxX57xX1xX18xX1axX57xX2xX2xX1c3xX57xXexX3cxXdxX10xX31xX57xX17xX18xX1axX1exX57xX1exX6xXf8xX57xX97xX31xXf8xX57xXexXdxX1axX1xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX57xX1axX1xX6xX1axX57xX7fxXf8xX57xX1axXdxX10xX157xX57xX1axX1exX6xXf8xX57xXexX1xX6xXf8xX57xXexX1xX31xX18xX4xX57xX53xXdxX10xXexX57xX1axX6xX157xX5cxX2xX1c3xX1cfxX1cfxX37xX1c3xX36xX1xXexX157xXaxX12xX0xXdxX157xX1exX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX157xX10xX17xXdxX6xX5cxX2xX37xX39xX5cxX1axX10xX171xX7xX5cxX37xX39xX39xX1c3xX5cxX178xX5axX17xX37xX2xX187xXa4xX1cfxX2xX39xXexX5axXa4xX2xX37xX5xX1c3xX57xX2xXa4xXa4xX17xX37xX2xXa4xX187xX39xX2xX187xXexX38xXa4xXa4xXa4xX1c3xX5xX39xX36xX1c8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX17xXdxX53xX12xX0xX7xXexX3cxX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xX352xX388xX3b2xX3xXcxX27axX3xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX3xX97xX31xXf8xX80xX1axX3xX1exX432xXbxX3xX1xX337xX1axX3xX2xX2xX1c3xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX1exX32xXf8xX3xX313xX31xXd84xX3xXexXa9cxX1axX1xX3xXexX1xX72xX337xX1axX1exX3xX1axX1xX32xX1axX3xX7fxX2aaxX3xX1axXdxX21xX157xX3xX1axX1exXcexXf8xX3xXcxX1xXdc3xXf8xX3xXexX1xX31xX99xX4xX3xX352xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX157xXaxX3xX1xX3cxX10xXb44xX9xXaxX5cxX1axX1xXdxXbxX57xX4xX6xX31xX57xXf8xX10xX31xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX5cxXcdxX53xX17xX7fxX57xXexXbxX57xX1xX6xX57xXexXdxX1axX1xX57xX97xX31xXf8xX10xX1axX57xX1exX18xXbxX57xX1xX18xX1axX57xX2xX2xX1c3xX57xXexX3cxXdxX10xX31xX57xX17xX18xX1axX1exX57xX1exX6xXf8xX57xX97xX31xXf8xX57xXexXdxX1axX1xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX57xX1axX1xX6xX1axX57xX7fxXf8xX57xX1axXdxX10xX157xX57xX1axX1exX6xXf8xX57xXexX1xX6xXf8xX57xXexX1xX31xX18xX4xX57xX53xXdxX10xXexX57xX1axX6xX157xX5cxX2xX1c3xX1cfxX1cfxX37xX1c3xX36xX1xXexX157xXaxX12xX147xX352xX388xX3b2xX3xXcxX27axX3xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX3xX97xX31xXf8xX80xX1axX3xX1exX432xXbxX3xX1xX337xX1axX3xX2xX2xX1c3xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX1exX32xXf8xX3xX313xX31xXd84xX3xXexXa9cxX1axX1xX3xXexX1xX72xX337xX1axX1exX3xX1axX1xX32xX1axX3xX7fxX2aaxX3xX1axXdxX21xX157xX3xX1axX1exXcexXf8xX3xXcxX1xXdc3xXf8xX3xXexX1xX31xX99xX4xX3xX352xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX157xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX3cxX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX6bxX337xX1axX3xX2xX2xX1c3xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xX41xXedxX3xX41xX72xX318xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX1axX1xXcexX3xX1xX747xX18xX3xXexX32xX157xX9bxX3xX4xX14xX1axX3xXcdxX29xX9bxX3xX1axX1xX32xX1axX3xX53xXdxX80xX1axX3xXcdxX21xX1axX1xX3xX53xXdxX21xX1axX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX313xX31xXd84xX3xXexXa9cxX1axX1xX3xXexX1xX72xX337xX1axX1exX3xX147xX21xX1axX1xX3xX53xXdxX21xX1axX3xX388xX6xX3xX7fxX1xX18xX6xX3xX106xX147xX352xX388xX3b2xX10exX3xXexX1xXcexX1axX1xX3xXbxX1xX99xX3xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX36xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX17xXdxX53xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax769dxa9c3xX6xX3xX17cxX10xX3xX1exX32xXf8xX3xX97xX31xXd84xX3xXex8054xX3xXexX1xXdxX21xX1axX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX3xX1axX1exX1xXb1exX18xX9bxX3xX1xX84xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7fxX1xX432xX3xX7fxX1xX397xX1axX3xX73xX3xXcxX1xXe4xX4xX1xX3xX6bxXcexXaxX3xX1xX3cxX10xXb44xX9xXaxX5cxX1axX1xXdxXbxX57xX4xX6xX31xX57xXf8xX10xX31xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX5cxX3cxX31xX6xX57xX17cxX10xX57xX1exX6xXf8xX57xX97xX31xXf8xX57xXexX31xX57xXexX1xXdxX10xX1axX57xX31xX1axX1exX57xX1xX18xX57xX1axX1exX31xX18xXdxX57xX1axX1exX1xX10xX18xX57xX1xX18xX4xX57xX7xXdxX1axX1xX57xX7fxX1xX18xX57xX7fxX1xX6xX1axX57xX18xX57xXexX1xX6xX4xX1xX57xX1xX6xX5cxX2xX1c3xX178xX2xX2xXa4xX36xX1xXexX157xXaxX12xX0xXdxX157xX1exX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX157xX10xX17xXdxX6xX5cxX2xX37xX39xX5cxX1axX10xX171xX7xX5cxX37xX39xX39xXa4xX5cxX2xX187xXa4xX17xXa4xX2xX1c3xX37xX2xX38xX37xXexX38xX2xX37xX38xX39xX5xX39xX36xX1c8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX2bxX1exX1xXdxX3xX30xX31xX32xX1axX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3xXexX3cxXdxX21xX31xX3xX41xX42xX1axX1exX3xXbxX1xX48xX1axX1exX3xX17xX4dxX4xX1xX3xX13xX18xX53xXdxX17xX3xX57xX3xX2xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX17xXdxX53xX12xX0xX7xXexX3cxX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1207xX1208xX6xX3xX17cxX10xX3xX1exX32xXf8xX3xX97xX31xXd84xX3xXexX1217xX3xXexX1xXdxX21xX1axX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX3xX1axX1exX1xXb1exX18xX9bxX3xX1xX84xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7fxX1xX432xX3xX7fxX1xX397xX1axX3xX73xX3xXcxX1xXe4xX4xX1xX3xX6bxXcexXaxX3xX1xX3cxX10xXb44xX9xXaxX5cxX1axX1xXdxXbxX57xX4xX6xX31xX57xXf8xX10xX31xX57xXexX1xX31xX18xX1axX1exX5cxX3cxX31xX6xX57xX17cxX10xX57xX1exX6xXf8xX57xX97xX31xXf8xX57xXexX31xX57xXexX1xXdxX10xX1axX57xX31xX1axX1exX57xX1xX18xX57xX1axX1exX31xX18xXdxX57xX1axX1exX1xX10xX18xX57xX1xX18xX4xX57xX7xXdxX1axX1xX57xX7fxX1xX18xX57xX7fxX1xX6xX1axX57xX18xX57xXexX1xX6xX4xX1xX57xX1xX6xX5cxX2xX1c3xX178xX2xX2xXa4xX36xX1xXexX157xXaxX12xX1207xX1208xX6xX3xX17cxX10xX3xX1exX32xXf8xX3xX97xX31xXd84xX3xXexX1217xX3xXexX1xXdxX21xX1axX3xX24xX1axX1exX3xX1xX29xX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX3xX1axX1exX1xXb1exX18xX9bxX3xX1xX84xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7fxX1xX432xX3xX7fxX1xX397xX1axX3xX73xX3xXcxX1xXe4xX4xX1xX3xX6bxXcexX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX3cxX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX785xXexX3xX4xX91xX1axX3xX7fxXa0xX3xX1axX1xX72xX1axX1exX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX80xX1axX3xXexXa9cxX1axX1xX3xX1axX1exX31xXf8xX21xX1axX3xX17cxXedxX3xXcxX1xXe4xX4xX1xX3xX281xXdxX80xX1axX9bxX3xX1xX31xXf8xX21xX1axX3xXcxX1xXe4xX4xX1xX3xX6bxXcexX3xX106xX6bxXcexX3xXcxX10bxX1axX1xX10exX3xX53x7ce7xX1axX3xXexX95xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX4xX1xX72xX337xX1axX1exX3xXexX3cxXa9cxX1axX1xX3xXa22xX1207xX1208xX6xX3xX17cxX10xX3xX1exX32xXf8xX3xX97xX31xXd84xX3xXexX1217xX3xXexX1xXdxX21xX1axXa4axX3xX97xX31xXf8xX80xX1axX3xX1exX432xXbxX3xXexXdxXa0xX1axX3xX1exXdxac07xXbxX3xX41xca5axX3xX1axX1exX72xX7cxXdxX3xX1axX1exX1xXb1exX18xX9bxX3xX1xX84xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX432xX3xX1xX18xXcexX1axX3xX4xX747xX1axX1xX3xX7fxX1xX432xX3xX7fxX1xX397xX1axX36xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX17xXdxX53xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX31xX5xX12xX0xX17xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX5cxX17xXdxX53xX12xX0xX5cxX17xXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX322xX31xXexX1xX18xX3cxXaxX12xX6bxX18xXcexXdxX3xX2bxX6xX157xX0xX5cxXbxX12
Hoài Nam