Phát triển “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) với mục tiêu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng NTM.
c18axd78axc90cx1342bx10c55xd178xda20x10bd3x1015bxX7x12af7xf545xd50dxd1ddx11288xef3bxX5x12a17xXax119e0xda71xX1xfcd3xXexX3xXex10b9dxXdx12e04xed59xX3xd753xdc27xe2c5xXdxX3xf731xe614xX3x134fbxfe9axXexX3xX7xef48xX1cxX3xXbxX1x134d5xX26x11bdbxX3xXexX19xc33axX1cx12da7xX3xX23xc322xd2c7xX3xff51x113dbxX1cxX38xX3xX1cxdd65xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX3xX26x119ccxXdxX0x1222cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb1dxX10xX6xX3exXaxX12xcfb5xX1x13e49x116f6xX1cxX38xX3xXexX19x10642xX1cxX1xX3x1026bx12bbcx1397exX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX32xX3xfceex10d9exX66xX93xX13x10103xX3x11184xX4exXdxX3xX26xc250xX4xX3xXexXdxcf46xX74xX3xX4xX69xX3xX4x11197xX74xX3xX5x13c27xXdxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxc558xXbxef0dxX3xXexXaexX36xX3xX19xX6xX3xX1cxX1xXdxdbe7xX74xX3xX1xe0e1xX1cxX38xX3xX1x1323fxX6xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX68x10efaxX1cxX38xX3xX4xX6xX36xX3xX26xX6xX1cxX38xX3xXexe752xX1cxX1xX3x10a37xcefcxX4xX3xXexX19xX68xX1cxX38xXc5xX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xcd86xX3xX4xe299xX6xX3xX26xX20xXdxX3xX99x11b7bxX1cxX38xX3xX26xXdxXd1xX1cxX3xX38xXdaxXbxX3xXbxX1xd2e5xX1cxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xd7b4xXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX3xXexX1xX10xX36xX3xX1xX68xX4exX1cxX38xX3xX1cxX27xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX99xXd5xX3xX38xXdxX6xX3xXexc318xX1cxX38xX3xX38xXdxX15xX3xXexX19xff53xX3xX5xXd5xX3xX26xX27xXexX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX1cxX1xde1exX1cxX38xX3xX1cxX27xXdxX3xX3exX74xX1cxX38xX3xX73xX74xX6xX1cxX3xXexX19xe3a9xX1cxX38xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xe203xXcxX1fx13d93xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e2exX36xX3exX3cxXaxX12xX0xX7xXexX19xX36xX1cxX38xX12xX93xX66xX93xX13xX3xec95xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xX19fxXcxX1fxX3xX99xXd5xX3xX4xX69xX3xX4xXaaxX74xX3xX5xXaexXdxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX0xX51xX7xXexX19xX36xX1cxX38xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX1b2xX27xX3xXexX19xX68x10eaaxX1cxX38xX3xX1b2xX27xX3xX19fxX19fxf591xX13xXcxX19fxXcxX3xX19fxX38xX74xX3cx13c04xX1cxX3xd9b4xX74xX3bxX1cxX3xX66xX68xe0fdxX1cxX38xX3xX4xX1xX36xX3xX19xd1bdxX1cxX38xXc5xX3xX7xX6xX74xX3xX1xX69xX1cxX3x11036xeec7xX3xX1cxX15dxX26xX3xXf6x10174xXdxX3xX26xX4exXdxXc5xX3xf936xXdxXc3xXexX3xX19fxX6xX26xX3xXf6xX24xX3xXf6xXaexXexX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xX1cxX1xX178xX1cxX38xX3xXexX1xXd5xX1cxX1xX3xXexX3fxX74xX3xX1xX107xXexX3xX7xd447xX4xX3xXexX36xX3xX5xX4exX1cxX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX5x133bbxX1cxX1xX3xX99xX3fxX4xX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX1a2xX3xXcxX74xX3cxX3xX1cxX1xXdxXa3xX1cxXc5xX3xf759xXa3xX1cxX3xX4xXaexX1cxX1xX3xX1cxX1xX178xX1cxX38xX3xX12fxX107xXexX3xX73xX74xX2bxX3xXf6xXaexXexX3xXf6xX68xXe4xX4xXc5xX3xX1xXdxXc3xX1cxX3xX5xX298xX1cxX1xX3xX99xX3fxX4xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX3xX99x12cdexX1cxX3xX4x11ab4xX1cxX3xX19xXaaxXexX3xX1cxX1xXdxXd1xX74xX3xX2b4xXaaxXexX3xX4xf92axXbxX1a2xX3xX1fxXf7xX4xX3xX3exX112xX3x13944xd00exX13xX3xX4xX1x11be1xX3xX4xX1xXdxX107xX26xX3xX2xd6dbxXc5x140edxe6a7xX3xX1cxX1xX68xX1cxX38xX3xX4xXdaxX3xXexX4exXdxX3xfb26xX322xX323xX3xX5xX6xX36xX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xX5xXd5xX26xX3xX99xXdxXc3xX4xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX1a2xX3xXcxX19xX36xX1cxX38xX3xX12fxX1xXdxX3xX12fxX1xX74xX3xX99xX3fxX4xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX3xX1cxX38xXd5xX3cxX3xX4xXd5xX1cxX38xX3xXexX1xXdxX107xX74xX3xX5xX6xX36xX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xXexX19x1399fxe0faxX3xX5xX6xX36xX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX68xXe4xX1cxX38xX3xX4xX6xX36xX3xXexX1xX6fxX3xXbxX1xX121xX1cxX3xX5xX4exX1cxX3xX3exXdxX3xX4xX68xX3xX99xXd1xX3xXexX1xXd5xX1cxX1xX3xXbxX1xX75xXc5xX3xX4xX2f4xX1cxX3xX5xXaexXdxX3xcb06xX24exX323xX3xX7xX75xX3xX4xX68xX3xX3exX3bxX1cxX3xX21axX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX3xX99xX4exXdxX3xXexX1xX74xX3xX1cxX1xX306xXbxX3xX19xXaaxXexX3xXexX1xXaaxXbxX1a2xX3xXcxede8xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexXdxX22dxX1cxX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX12fxX1xX6xXdxX3xX4xX10axX6xX3xX4xX2bxX3xX1cxX68xX4exX4xX3xX1cxXdaxXdxX3xX4xX1xX74xX1cxX38xX3xX99xXd5xX3xc9fcxX74xX2bxX1cxX38xX3xX19fxXdxX1cxX1xX3xX1cxXdaxXdxX3xX19xXdxXa3xX1cxX38xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xXaaxX3cxXc5xX3xX4xX1xX10axX3xXexX19xX68xX69xX1cxX38xX3xX4xX69xX3xX4xXaaxX74xX3xX5xXaexXdxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xXexX1xX10xX36xX3xX1xX68xX4exX1cxX38xX3xX1cxX27xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX5xXd5xX3xX1xX107xXexX3xX7xX287xX4xX3xXf6x12accxX1cxX38xX3xXf6x13f8dxX1cxX1a2xX3xX25dxX6fxX3xX99xX306xX3cxXc5xX3xX3exX68xX4exXdxX3xX7xX3fxX3xX4xX1xX317xX3xXf6xXaexX36xX3xX4xX10axX6xX3xX66xX1xXf2xX1cxX1xX3xXbxX1xX10axXc5xX3xX1b2xX27xX3xX19fxX19fxX223xX13xXcxX19fxXcxX3xX73xX74xX3cxX107xXexX3xXf6xX167xX1cxX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xX4xX1xX68xX69xX1cxX38xX3xXexX19xX6fxX1cxX1xX3xX73xX74xX75xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX32xX3xX92xX93xX66xX93xX13xX97xX3xXf6xX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX3xX38xX4bbxX1cxX3xX99xX4exXdxX3xf45bxX3xX26xX9exX4xX3xXexXdxXa3xX74xX3xX4xX75xXexX3xX5xc577xXdxX3xX5xXd5x12274xX3xX230xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xX19fxXcxX1fxX3xX99xXd5xX3xX4xX69xX3xX4xXaaxX74xX3xX5xXaexXdxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX0xXdxX26xX38xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX56exX51xX51xXdxX1a2xX2b4xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1a2xX99xX1cxX51xX1cxX10x12461xX7xX51xX2xX3d6xX24dxX3d6xX51xX3d6xX3d6xX3exX332xX2xX320xX2xf8e6xX2xX24exXexX332xX320xX3d6xX2xX5xX24exX1a2xfb04xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xXexX3xXexX19xXdxX10xX1cxX3xX26xX36xXdxX3xX23xX6xX3xX26xX36xXexX3xX7xX6xX1cxX3xXbxX1xX6xX26xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX23xX6xX3cxX3xX3exX74xX1cxX38xX3xX1cxX36xX1cxX38xX3xXexX1xX36xX1cxX3xX26xX36xXdxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX5d7xXdxX3exXexX1xX56exX320xX320xX24exXbxX23xX393xX1xX10xXdxX38xX1xXexX56exX24dxX322xX3d6xXbxX23xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX36xX1cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX1c5xX6xX5xXdxX38xX1cxX56exX3xX5f1xX74xX7xXexXdx12538xX3cxX393xXaxX12xX66xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX4xX10axX6xX3xX60xXd5xX3xXcxX298xX1cxX1xX3xXexX1xX6xX26xX3xX3exX3fxX3xX60xX27xXdxX3xX4xX1xXe4xX3xX93xX66xX93xX13xX3xX5xX121xX1cxX3xXexX1xX287xX3xX25dxX3xXexX255xX3xX4xX1xX287xX4xX3xXexXaexXdxX3xXexX317xX1cxX1xX3xX438xX74xX2bxX1cxX38xX3xX19fxXdxX1cxX1xX3xX92xXexX1xX15xX1cxX38xX3xX5e6xX51xX559xX24exX2xX3d6xX97xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12x12f20xX107xXexX3xX73xX74xX2bxX3xX4xX10axX6xX3xX1exX93xX66xX93xX13xX32xX3xX7xc9edxX3xX5xXd5xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xXexX306xXbxX3xXexX19xX74xX1cxX38xX3xX73xX74xX3cxX3xX26xX44xX3xX1xXd5xX1cxX38xX3xX1xXdaxX6xX3xXf6xX75xXdxX3xX99xX4exXdxX3xX1cxX1xXdaxX26xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xXf7xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xX4xXdaxX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xX107xX3xX4xX10axX6xX3xX1xX74xX3cxXc3xX1cxXc5xX3xX23xX24xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX5xX298xX1cxX1xX3xX99xX3fxX4xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX3xX99xXd5xX3xXbxX1xXdxX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX3xXexX19xXa3xX1cxX3xXf6xX167xX6xX3xX2b4xXd5xX1cxX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX393xX3xX1xX20xX3xXexX19xXe4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX12fxX1xX75xXdxX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xXexX306xXbxX3xXexX1xX1bxXc5xX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xXexX68xX3xX1cxX1xX3bxX1cxXc5xX3xXexX1xX4b6xX4xX3xXf6xX30xX3cxX3xX7xX15xX1cxX38xX3xXexXaexX36xX3xX99xXd5xX3xX12fxX1xX21axXdxX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xXexXaexX36xX3xXexX1xXa3xX26xX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xX5xX3fxX4xX3xX73xX74xX6xX1cxX3xXexX19xX18cxX1cxX38xX3xX5xXd5xX26xX3xX38xXdxX6xX3xXexX15dxX1cxX38xX3xX5xXe4xXdxX3xXf2xX4xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX27xX1cxX38xX3xXf6xe259xX1cxX38xX3xX3exX3bxX1cxX3xX4xX68xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX393xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xXexX1xX68xX69xX1cxX38xX3xX1xXdxXc3xX74xX3xX4xX10axX6xX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xX1cxX38xXd5xX1cxX1xX3xX1cxX38xX1xXd1xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxX3xX4xX2bxX3xX1cxX68xX4exX4xX3xX1cxXdaxXdxX3xX4xX1xX74xX1cxX38xXc5xX3xX4xX15xX4xX3xXf6xX167xX6xX3xXbxX1xX68xX69xX1cxX38xX3xX1cxXdaxXdxX3xX19xXdxXa3xX1cxX38xX3xX21axX3xX4xX2bxX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX1cxX68xX4exX4xX3xX99xXd5xX3xX73xX74xX75xX4xX3xXexX107xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX25dxXdxXc3xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX32xX3xX12fxX1xX44xX1cxX38xX3xX4xX1xX317xX3xX4xXdaxX3xd539xX3xX1cxX38xX1xX298xX6xX3xXf6xX69xX1cxX3xXexX1xX74xX121xX1cxX3xX99xXd1xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexXc5xX3xX26xXd5xX3xX4xX2f4xX1cxX3xX4xXdaxX3xX94cxX3xX1cxX38xX1xX298xX6xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX38xXdxX2bxXdxX3xX73xX74xX3cxX107xXexX3xX1cxX1xX178xX1cxX38xX3xX99xXaaxX1cxX3xXf6xXd1xX3xX73xX74xX6xX1cxX3xXexX19xX18cxX1cxX38xX3xX4xX10axX6xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxXc5xX3xX1cxX1xX68xX56exX3xX311xXdxX2bxX26xX3xX1cxX38xX1x11cbaxX36xXc5xX3xX4xX1xX74xX3cxX1bxX1cxX3xX3exX167xX4xX1xX3xX4xX69xX3xX4xXaaxX74xX3xX5xX6xX36xX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xX99xXd5xX3xX38xXdxX2bxXdxX3xX73xX74xX3cxX107xXexX3xX99xXdxXc3xX4xX3xX5xXd5xX26xXc5xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xX74xX3cxX3xXexXf2xX1cxX1xX3xX7xX15xX1cxX38xX3xXexXaexX36xXc5xX3xXexX19xXf2xX3xXexX74xXc3xX3xX4xX10axX6xX3xX1cxX38xX68xX237xXdxX3xX3exX3bxX1cxXc5xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xX1cxX1xX178xX1cxX38xX3xXexX255xX3xX4xX1xX287xX4xX3xX5xXdxXa3xX1cxX3xX12fxX107xXexX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xX4xX27xX1cxX38xX3xXf6xX863xX1cxX38xX3xX2b4xXd1xX1cxX3xX99xX178xX1cxX38xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX0xX7xXexX19xX36xX1cxX38xX12x109a3xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX4xXdaxX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xX107xX3xX4xX10axX6xX3xX60xXd5xX3xXcxX298xX1cxX1xX0xX51xX7xXexX19xX36xX1cxX38xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX66xX1xX15xX1cxX1xX3xX25dxX15dxX1cxX3xXbxX1xX2f4xX1cxX38xX3xX19fxXcxX1fxX3xXexX317xX1cxX1xX3xXcxX19xX121xX1cxX3xX60xX74xX3cxX3xX93xX15xX1cxX1xX3xX4xX1xX36xX3xX2b4xXdxX107xXexXc5xX3xX73xX74xX6xX3xX1xX18cxX4xX3xXexX306xXbxX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xX26xX3xX93xX66xX93xX13xX3xX438xX74xX2bxX1cxX38xX3xX19fxXdxX1cxX1xX3xX99xXd5xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxXc3xX1cxX3xX94cxX3xX12fxXdxX107xX1cxX3xX4xX1xX317xX3xXf6xXaexX36xX3xX4xX10axX6xX3xXcxX1xX10axX3xXexX68xX4exX1cxX38xX3xX66xX1xXf2xX1cxX1xX3xXbxX1xX10axXc5xX3xXexX19xXa3xX1cxX3xX4xX69xX3xX7xX21axX3xXf6xXd1xX3xX4xX68xX69xX1cxX38xX3xX1xX68xX4exX1cxX38xX3xX3exX2f0xX1cxX3xX4xX10axX6xX3xX1b2xX27xX3xX19fxX19fxX223xX13xXcxX19fxXcxXc5xX3xXexX317xX1cxX1xX3xX60xXd5xX3xXcxX298xX1cxX1xX3xXf6xX24xXc5xX3xXf6xX6xX1cxX38xX3xXexXf2xX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX12fxX1xX6xXdxX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xXf6xXd1xX3xX15xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX32xXc5xX3xXbxX1xXaaxX1cxX3xXf6xXaaxX74xX3xX1xX36xXd5xX1cxX3xXexX1xXd5xX1cxX1xXc5xX3xXbxX1xXa3xX3xX3exX74xX3cxXc3xXexX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xXexX1xX15xX1cxX38xX3xX5e6xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xXexXf2xX4xX1xX3xX4xX10axX6xX3xX44xX1cxX38xX3xX93xX15xX1cxX1xXc5xX3xX26xXf7xX4xX3xX3exX112xX3xX60xXd5xX3xXcxX298xX1cxX1xX3xX4xXdaxX3xX12fxX1xX15xX3xX1cxX1xXdxXd1xX74xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xXexX1xX10axX3xX4xX44xX1cxX38xX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xX1cxX1xXdxXd1xX74xX3xX1cxX38xX68xX237xXdxX3xX2b4xXdxX107xXexX3xXf6xX107xX1cxX3xX1cxX1xX68xX56exX3xX1b2xX68xX21axXdxX3xX13xX1xX4b6xX4xX3xXcxX19xXaexX4xX1xXc5xX3xX1cxX1xX74xX1cxX38xX3xX1xX68xX69xX74xXc5xX3xX4xX6xX26xX3xX2b4xX112xX3xX60xX68xX69xX1cxX38xX3xXa91xX69xX1cxXc5xX3xX4xX6xX26xX3xX4xX1xX6xX1cxX1xX3xXcxX1xX68xXe4xX1cxX38xX3x13ecaxX27xX4xXc5xX3xX4xX6xX26xX3xX708xX1xX10xX3xX1fxX3bxX3cxXc5xX3xXf6xX863xX3xX38xX20xX3xXcxX1xX15xXdxX3xec0fxXa3xX1cx12619xXc5xX3xXexX74xX3cxX3xX1cxX1xXdxXa3xX1cxXc5xX3xX1cxX1xX178xX1cxX38xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xXdaxX3xX99xX2f0xX1cxX3xX4xX1xX68xX6xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX7xX3fxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xX74xX3cxX3xXexXdxXd1xX26xX3xX1cxX15dxX1cxX38xXc5xX3xXexX1xX107xX3xX26xXaexX1cxX1xXc5xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xXexX1xX68xX69xX1cxX38xX3xX1xXdxXc3xX74xX3xX26xXaexX1cxX1xX3xX26xX6xX1cxX38xX3xXexX121xX26xX3xX73xX74xX75xX4xX3xX38xXdxX6xX1a2xX3xXcxX1xX74xX3xX1cxX1xX306xXbxX3xX99xXd5xX3xXf6xX237xXdxX3xX7xX75xX1cxX38xX3xX1cxX38xX68xX237xXdxX3xX3exX3bxX1cxX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX1xXd5xX1cxX38xX3xX1xXdaxX6xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX3xX4xX2f4xX1cxX3xXexX1xXaaxXbxXc5xX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX1xed66xXc5xX3xX1cxX15dxX1cxX38xX3xX7xX74xXaaxXexX3xX5xX6xX36xX3xXf6xX27xX1cxX38xXc5xX3xX38xXdxX15xX3xXexX19xX167xX3xX4xX6xX1cxX1xX3xXexX15xX4xX3xXexX19xXa3xX1cxX3xXf6xX69xX1cxX3xX99xX167xX3xX3exXdxXc3xX1cxX3xXexXf2xX4xX1xX3xX4xX2f4xX1cxX3xXexX1xXaaxXbxXc5xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX4xX1xX10axX3xX3cxX107xX74xX3xX5xXd5xX3xX1exX23xX74xXaaxXexX3xXexX1xX44xX32xXc5xX3xX4xX1xX68xX6xX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xX4xX1xX107xX3xX2b4xXdxX107xX1cxX3xX7xX3bxX74xXc5xX3xX2b4xX6xX36xX3xX2b4xX6fxXc5xX3xX26xX2f0xX74xX3xX26xX24xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xX69xX1cxX3xX38xXdxX2bxX1cxXc5xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX4xXdaxX3xXexX1xX68xX69xX1cxX38xX3xX1xXdxXc3xX74xXc5xX3xXexX1xX167xX3xXexX19xX68xX237xX1cxX38xX3xXexXdxXa3xX74xX3xXexX1xX9exX3xX4xX1xX10axX3xX3cxX107xX74xX3xXexXaexXdxX3xXf6xX167xX6xX3xXbxX1xX68xX69xX1cxX38xXc5xX3xX7xX75xX3xX3exX36xX6xX1cxX1xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX3xX99xXd5xX3xX60xXcxX230xX3xX1xX36xXaexXexX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX5xX298xX1cxX1xX3xX99xX3fxX4xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxX3xX4xX2f4xX1cxX3xXf2xXexXc5xX3xX5xXaexXdxX3xX4xX1xX68xX6xX3xXf6xXaexXexX3xXf6xXdxXd1xX74xX3xX12fxXdxXc3xX1cxX3xX1cxX1xXd5xX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX1exXcxXdxXd1xX26xX3xX1cxX15dxX1cxX38xXc5xX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xX107xX3xX1cxXd5xX3cxX3xX7xX71cxX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xXf6xX15xX1cxX1xX3xXexX1xX287xX4xXc5xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxXc3xX1cxX3xX19xXaaxXexX3xX5xX4exX1cxX3xX1cxX107xX74xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xXexX1xX10axX3xX4xX44xX1cxX38xX3xX4xXdaxX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX68xXe4xX1cxX38xX3xXexX75xXexX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xXexX1xX6xX26xX3xX38xXdxX6xX3xX93xX66xX93xX13xX32xX3xX1c5xX3xX44xX1cxX38xX3xX93xX15xX1cxX1xX3xX12fxX1x11f6axX1cxX38xX3xXf6xX167xX1cxX1xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX2b4xX15xX36xX3xX4xX15xX36xX3xX12fxX107xXexX3xX73xX74xX2bxX3xXf6xXdxXd1xX74xX3xXexX19xX6xXc5xX3xX12fxX1xX2bxX36xX3xX7xX15xXexX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX306xXbxX3xX3exX178xX3xX5xXdxXc3xX74xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX99xX9exX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xXf6xXd1xX3xX15xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX32xXc5xX3xX60xXd5xX3xXcxX298xX1cxX1xX3xX4xXdaxX3xX3d6xX332xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX4xXdaxX3xXexX1xX107xX3xX26xXaexX1cxX1xXc5xX3xXexX1xX74xX27xX4xX3xX320xX3xX1cxX1xXdaxX26xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xXc5xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xXf6xXdaxXc5xX3xX4xXdaxX3xX2xX332xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xX24xX3xXf6xX15dxX1cxX38xX3xX12fxX94cxX3xX4xX44xX1cxX38xX3xX2b4xX75xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX68xXe4xX1cxX38xXc5xX3xX559xX322xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX4xXdaxX3xXf6xX15dxX1cxX38xX3xX12fxX94cxX3xX7xX21axX3xX1xX178xX74xX3xXexX19xXf2xX3xXexX74xXc3xX1a2xX3xXcxX255xX1cxX38xX3xX3exX36xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX74xX3xXexX19xX74xX1cxX38xX3xX2b4xX6fxX1cxX1xX3xX4xX10axX6xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xXaexXexX3xX2xX1a2xX24dxX3d6xX3d6xX3xXex10a26xX3xXf6xX863xX1cxX38xX51xX1cxX15dxX26xX3xX92xX1cxX15dxX26xX3xX559xX24exX2xX322xX97xX393xX3xXexX1xX167xX3xXexX19xX68xX237xX1cxX38xX3xXexXdxXa3xX74xX3xXexX1xX9exX3xX4xX1xXf2xX1cxX1xX3xX4xX10axX6xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX99xXd5xX3xX1cxX38xX36xXd5xXdxX3xXexX317xX1cxX1xX1a2xX3xX25dxXd1xX3xX4xX1xX10axX3xXexX1xX1bxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexXc5xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xXexX255xX1cxX38xX3xX7xX75xX3xe397xX5e6xX3xXexX255xX3xX4xX1xX287xX4xX3xXf6xX6xX1cxX38xX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xX167xX6xX3xXbxX1xX68xX69xX1cxX38xXc5xX3xX4xXdaxX3xX2xX11a8xX3xX1xX27xX3xX38xXdxX6xX3xXf6xX6fxX1cxX1xXc5xX3xX2xX332xX3xX3exX36xX6xX1cxX1xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xX320xX3xX5xXd5xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXd1xXc5xX3xX2xX3xX1xXdxXc3xXbxX3xX1xX27xXdxXc5xX3xX24dxX2xX3xX60xXcxX230xXc5xX3xX559xX24exX3xXexX255xX3xX1xXe4xXbxX3xXexX15xX4xX3xXf6xXaexXdxX3xX3exXdxXc3xX1cxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX27xX3xXa91xX230xX708xX312xX1a2xX3xXcxX255xX1cxX38xX3xX7xX75xX3xX99xX75xX1cxX3xX1xX74xX3cxX3xXf6xX27xX1cxX38xX3xXa91xX230xX708xX312xX3xX2xX320xX24exX3xXexX112exX3xXf6xX863xX1cxX38xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX1exX25dxX4exXdxX3xX1cxX1xX178xX1cxX38xX3xXexXdxXd1xX26xX3xX1cxX15dxX1cxX38xXc5xX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xX107xX3xX99xXd1xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xXexX1xX10axX3xX4xX44xX1cxX38xXc5xX3xX4xX1xX15dxX1cxX3xX1cxX74xX44xXdxX1a2xX1a2xX1a2xXc5xX3xX60xXd5xX3xXcxX298xX1cxX1xX3xX73xX74xX3cxX107xXexX3xXexX3bxX26xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xXc5xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX12fxX1xX6xXdxX3xXexX1xXd5xX1cxX1xX3xX4xX44xX1cxX38xX3xX4xX1xX68xX69xX1cxX38xX3xXexX19xX6fxX1cxX1xX3xX93xX66xX93xX13xX3xX1cxX1xX240xX26xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xX12fxX1xX74xX3xX99xX3fxX4xX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xXexX1xX44xX1cxXc5xX3xX4xX69xX3xX4xXaaxX74xX3xX5xXaexXdxX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexX3xX1cxX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXdxXc3xXbxXc5xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxXc3xX1cxX3xX1xXdxXc3xX74xX3xX73xX74xX2bxX3xX26xX9exX4xX3xXexXdxXa3xX74xX3xX23xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX1cxX38xX3xX19fxXcxX1fxX32xX3xX1c5xX3xX66xX1xX15xX1cxX1xX3xX25dxX15dxX1cxX3xXbxX1xX2f4xX1cxX38xX3xX19fxXcxX1fxX3xXexX317xX1cxX1xX3xXcxX19xX121xX1cxX3xX60xX74xX3cxX3xX93xX15xX1cxX1xX3xX4xX1xX36xX3xX2b4xXdxX107xXexX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX2b4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX2b4xX5xX1cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2b4xX6xX4xX12fxX38xX19xX36xX74xX1cxX3exX1c5xX4xX36xX5xX36xX19xX56exX3xecdcxX3exX6xX10xX4xX68bxX3d6xX393xX3xX5d7xXdxX3exXexX1xX56exX3xX3d6xX24exX24exXbxX23xX393xX3xX26xX6xX19xX38xXdxX1cxX1c5xX5xX10xX68bxXexX56exX3xX6xX74xXexX36xX393xX3xX26xX6xX19xX38xXdxX1cxX1c5xX19xXdxX38xX1xXexX56exX3xX6xX74xXexX36xX393xXaxX12xX0xXexX2b4xX36xX3exX3cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX19fxX38xX68xX237xXdxX3xX3exX3bxX1cxX3xX99xXd5xX3xXexX255xX3xX4xX1xX287xX4xX3xX12fxXdxX1cxX1xX3xXexX107xX3xXf6xXdaxX1cxX38xX3xX99xX6xXdxX3xXexX19xX2f4xX3xX4xX1xX10axX3xXf6xXaexX36xX3xXexX19xX36xX1cxX38xX3xX4xX1xX68xX69xX1cxX38xX3xXexX19xX6fxX1cxX1xX3xX93xX66xX93xX13xX393xX3xX5xXd5xX3xX1cxX38xX68xX237xXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxXc3xX1cxX3xX19xX6xX3xXexXdxXd1xX26xX3xX1cxX15dxX1cxX38xX3xX4xX10axX6xX3xX73xX74xXa3xX3xX1xX68xX69xX1cxX38xX3xX26xX6fxX1cxX1xXc5xX3xX1xX18cxX3xXexX3fxX3xX73xX74xX3cxX107xXexX3xXf6xX167xX1cxX1xX3xX5xX3fxX6xX3xX4xX1xX18cxX1cxX3xX99xXd5xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xX38xX6fxX3xX4xXdaxX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xX107xX3xX4xXaexX1cxX1xX3xXexX19xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1xXaaxXexXc5xX3xXf6xX863xX1cxX38xX3xXexX1xX237xXdxXc5xX3xX5xX306xXbxX3xX12fxX107xX3xX1xX36xXaexX4xX1xX3xXf6xX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxXc5xX3xXexX306xXbxX3xXexX19xX74xX1cxX38xX3xX7xX2bxX1cxX3xX23xX74xXaaxXexXc5xX3xX4xX1xX107xX3xX2b4xXdxX107xX1cxX3xXf6xX1bxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX3xXf6xXdaxX3xX4xXdaxX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX68xXe4xX1cxX38xX3xXexX75xXexX3xX1cxX1xXaaxXexX3xXexX1xX10xX36xX3xXf6xX4b6xX1cxX38xX3xX73xX74xX3cxX3xX4xX1xX74xX30xX1cxX3xXf6xX15xXbxX3xX287xX1cxX38xX3xX1cxX1xX74xX3xX4xX121xX74xX3xX4xX10axX6xX3xXexX1xX167xX3xXexX19xX68xX237xX1cxX38xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX36xX3exX3cxXaxX12xX708xX1xXdxX3xXexX1xX6xX26xX3xX38xXdxX6xX3xX93xX66xX93xX13xXc5xX3xXf6xX68xXe4xX4xX3xXexX1xX9exX3xX1xX68xX21axX1cxX38xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xXf2xX1cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xX20xX3xXexX19xXe4xX56exX3xXcxXf2xX1cxX3xX3exX9exX1cxX38xXc5xX3xX1xXaexX3xXexX121xX1cxX38xXc5xX3xX12fxX1xX36xX6xX3xX1xX18cxX4xX3xX4xX44xX1cxX38xX3xX1cxX38xX1xXc3xXc5xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xXc5xX3xXf6xXd5xX36xX3xXexXaexX36xX3xX1cxX3bxX1cxX38xX3xX4xX6xX36xX3xX12fxXdxX107xX1cxX3xXexX1xX287xX4xXc5xX3xX23xX4b6xX4xX3xXexXdxX107xX1cxX3xXexX1xX68xX69xX1cxX38xX3xX26xXaexXdxXc5xX3xX73xX74xX2bxX1cxX38xX3xX2b4xX15xXc5xX3xXbxX1xX3bxX1cxX3xXbxX1xX75xXdxX3xX7xX2bxX1cxX3xXbxX1xX30xX26xX1a2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX3exX12xX0xX51xXexX19xX12xX0xX51xXexX2b4xX36xX3exX3cxX12xX0xX51xXexX6xX2b4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10abbxX74xXexX1xX36xX19xXaxX12xX1b2xX15xX3xXcxX3bxX1cxX0xX51xXbxX12
Bá Tân