Hàng loạt chính sách hỗ trợ ngư dân miền Trung sau sự cố môi trường
Chiều ngày 1/9, tại cuộc họp báo tháng 9, Bộ NN&PTNT đã công bố bản Dự thảo Đề án xác định bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyểnđổi nghề cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.
e3d0xfaf5x13a53x145cex14761xee48xf19fxf7d4x10d4dxX7x11575x11baax15fb3x1549exf81fx1492exX5x14b86xXax11231x11a35x1252cx153bdxf659xX3xX5x167eax11378xXexX3xX4xX1x104d9xX15xX1xX3xX7x10a49xX4xX1xX3xX1x163bdxX3xXex1220cx12387xX3xX15xX16x1043cxX3x13a5dx12713xX15xX3x127aexXdxe4f8xX15xX3xXcxX2cx12ceexX15xX16xX3xX7xX6xX3exX3xX7x16484xX3xX4xff59xX3xX37x14dedxXdxX3xXexX2cxX31x141caxX15xX16xX0x13a13xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX33xXaxX12x14ef9xX1xXdxX39xX3exX3xX15xX16xX14x12b01xX3xX2xX57x156a1x12d9fxX3xXexX1axXdxX3xX4xX3ex15dc5xX4xX3xX1xfc8exXbxX3x10c84xX24xX19xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX79xX7axX3x11812xX82xX3x1599axX99xfa86xfe47xXcxX99xXcxX3x14ba1x14b88xX3xX4xX4dxX15xX16xX3xX89xX4axX3xX89xf6bdxX15xX3x13f40xX47xX3xXexX1xXadxX19xX3x12c33xX39xX3xX24xX15xX3x16225xX24xX4xX3xXa1x12181xX15xX1xX3xX89x11307xXdxX3xXexX1xX31xX53xX15xX16xX3xXexX1xXdxf110xXexX3xX1xX1axXdxX3x105e4xX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3x1354fxX1x1457cxX4xX3xXbxX1x115f9xX4xX3xX1x1474fxX3exX3x10d93xX3exXadxX7axX3xXe6xX1xX4dxXdxX3xXbxX1xXedxX4xX3xX7xXadxX15xX3xXbexX3ex14a23xXexX7axX3xX4xX1xX3exX75x15da4xX15xXa1xfab6xXdxX3xX15xX16xX1xX39xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX16xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX89xXc3xX3xXadxX15xX1xX3xX1xX31xe3e7xX15xX16xX3xX89xX131xXdxX3xX7xX47xX3xX4xX4axX3xX37xX4dxXdxX3xXexX2cxX31xX53xX15xX16xe9f9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xXb0xX47xX3xXexX1xXadxX19xX3xXb8xX39xX3xX24xX15xX3xX15xX14xX75xX3xXa1xXa2xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXexX2cxea00xX15xX1xX3xXcxX1x153f8xX3xXexX31x12253xX15xX16xX3xX6cxX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX181xX3xXdcxX14xX3xX7x10497xX3xX7xX185xX37xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXbxX1xe5a2xX3xX33xX3exX75xXd5xXexX3xXexX2cxX19xX15xX16xX3xXexX1xX53xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX185xXdxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX149xX89xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX149xXdcxX15xX57xX15xX10x115a5xX7xX57xX2x14d60x14b13xf03cxX57xX2xe731xX1f8xX33xX1f8xX2x140dcxXex14ad2xX79x15137xX2xX5xX1fbxX149x15a49xXbxX16xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX33xXdxX7xXbxX5xX6xX75x12fc1xX89xX5xX19xX4xXe6x10cf7xX37xX6xX2cxX16xXdxX15x115cbxX5xX10x13cf5xXexX21cxX6xX3exXexX19xX222xX37xX6xX2cxX16xXdxX15xX229xX2cxXdxX16xX1xXexX21cxX6xX3exXexX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX15xX16xX3xX5xX19xX6xXexX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX1xX19xX3xXexX2cxX19xX3xX15xX16xX3exX3xX33xX6xX15xX3xX37xXdxX10xX15xX3xXexX2cxX3exX15xX16xX3xX7xX6xX3exX3xX7xX3exX3xX4xX19xX3xX37xX19xXdxX3xXexX2cxX3exX19xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX7xX197xX3xX7xX185xX37xX3xXa1x131c4xX15xX3xXdcxX185xXdxX3xX15xX16xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX202xX3xXexfaa2xX15xX1xX3xX37xXdxX39xX15xX3xXcxX2cxX3exX15xX16xX3xX89xXc3xX3xXadxX15xX1xX3xX1xX31xX131xX15xX16xX3xX89xX131xXdxX3xX7xX47xX3xX4xX4axX3xX37xX4dxXdxX3xXexX2cxX31xX53xX15xX16xX3x149d0x15e03xX15xX1xX3xX37xXdxX15xX1xX3xX1xX86xX6xX21cxX3xXb0xX34xX15xX3xXcxX2cxX1fx11ba1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX6cxX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbexXa2xX3xX1xX82xXdxX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXa1xX24xX15xX1xX3xX16xXdxX24xX3xX5xX14xX3xX37xX82xXexX3xXexX2cxX19xX15xX16xX3xX15xX1x133a1xX15xX16xX3xXa1xXdxX111xX37xX3xXa1xX24xX15xX16xX3xX4xX1x146d6xX3x14793xX3xX4xX181xX6xX3xXb0xX47xX3xXexX1xXadxX19xX3xXb8xX39xX3xX24xX15xX3xXbexX24xX4xX3xXa1xXc3xX15xX1xX3xX89xXc8xXdxX3xXexX1xX31xX53xX15xX16xX3xXexX1xXdxXd5xXexX3xX1xX1axXdxX3xXdcxX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXe6xX1xXe8xX4xX3xXbxX1xXedxX4xX3xX1xXf1xX3exX3xXf4xX3exXadxX7axX3xXe6xX1xX4dxXdxX3xXbxX1xXedxX4xX3xX7xXadxX15xX3xXbexX3exX109xXexX7axX3xX4xX1xX3exX75xX111xX15xX3xXa1xX114xXdxX3xX15xX16xX1xX39xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX16xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX89xXc3xX3xXadxX15xX1xX3xX1xX31xX131xX15xX16xX3xX89xX131xXdxX3xX7xX47xX3xX4xX4axX3xX37xX4dxXdxX3xXexX2cxX31xX53xX15xX16xX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXa1x16474xX7axX3xX33xX47xX3xXexX1xXadxX19xX3xXa1xX39xX3xX24xX15xX3xX7xX197xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX1fbxX1fbxffc9xX3xXe6xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX37xX3exX6xX3xX89xXadxX19xX3xX1xXdxX111xX37xX3xX75xX3xXexX2cfxX3xXexX2cxX19xX15xX16xX3xXdcx15a0exX15xX16xX3xX1f7xX3xX15x10dc6xX37xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX24xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX89xXc3xX3xXadxX15xX1xX3xX1xX31xX131xX15xX16xX3xX89xX131xXdxX3xX7xX47xX3xX4xX4axX3xX37xX4dxXdxX3xXexX2cxX31xX53xX15xX16xX3xX89xXdxX111xX15xX149xX3x10728xX185xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX10xX37xX3xX1xX86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX114xXexX1xX4dxX15xX16xX3xXdcxX14xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXdcxXdxX1a4xX15xX3xXa1xX1axXdxX3xX1xX86xX4xX7axX3xX7xX197xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX1fbxX1fbxX461xX3xX1xX86xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX19xX15xX3xX10xX37xX3xX15xX16xX31xX53xXdxX3xX33xX34xX15xX3xX89xXc3xX3xXexX1xXdxXd5xXexX3xX1xX1axXdxX3xXexX2cxX19xX15xX16xX3xXdcxX485xX15xX16xX3xX200xX3xX15xX48cxX37xX7axX3xXex11b23xX3xX200xX1fbxX2xX1f6xX3x11d31xX3xX200xX1fbxX2xX204xX149xX3x1448bx16859xX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1xX86xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXexX1xX10xX19xX3xXf4xX3exX75xX3xXa1xXc3xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xX4xX24xX4xX3xXexX2cxX31xX53xX15xX16xX3xX4xX4dxX15xX16xX3xX5xXf1xXbxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX96xX1a4xX15xX3xX4xX1axX15xX1xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbexXa2xX3xX1xX82xXdxX7axX3xXa1xX111xX3xXe6xX1xX4dxXdxX3xXbxX1xXedxX4xX3xX7xXadxX15xX3xXbexX3exX109xXexX7axX3xX33xX47xX3xXexX1xXadxX19xX3xXa1xX39xX3xX24xX15xX3xX4x15f81xX15xX16xX3xXf4xX3exX75xX3xXa1xXc3xX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xXdcxX6xX75xX3xXdcxX4axX15xX3xXexX1fxX15xX3xX33xXedxX15xX16xX3xXa1xX443xX15xX16xX3xXexX14xX3exX149xX3xX6cxXedxX3xXexX1xX111xX7axX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX181xX3xXexX14xX3exX3xX4xX443xX3xX4xX4dxX15xX16xX3xX7xX3exX109xXexX3xX33xX31xX185xXdxX3xX79xX1fbxX6cxX4c7xX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXdcxX6xX75xX3xXdcxX4axX15xX3xXexX1axXdxX3xX4xX24xX4xX3xX99xX16xX34xX15xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX31x15308xX15xX16xX3xX37xX1axXdxX3xX99xX1xX14xX3xX15xX31xX185xX4xX3xXa1xX111xX3xXa1xX443xX15xX16xX3xX37xX185xXdxX3xXexX14xX3exX3xX4xX24xX3xX4xX443xX3xX4xX4dxX15xX16xX3xX7xX3exX109xXexX3xX5xX185xX15xX3xX1xX674xX15xX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12x11cf0xX197xX3xX4xX443xX3xX200xX3xX1xX17bxX15xX1xX3xXexX1xX556xX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX7axX3xX37xX82xXexX3xX5xX14xX3xX4xX1xX181xX3xXexX14xX3exX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXdcxX6xX75xX3xX79xX1fbxX461xX3xXexX114xX15xX16xX3xX16xXdxX24xX3xXexX2cxXc3xX3xXa1x13c59xX3exX3xXexX31xX3xXa1xX443xX15xX16xX3xX37xX185xXdxX3xXdcxX185xXdxX3xX5xXa2xXdxX3xX7xX3exX109xXexX3x129ccxX461xX57xX15xX48cxX37xX149xX3xXcxX2cxX19xX15xX16xX3xXa1xX443xX7axX3xX4xX1xX181xX3xXexX14xX3exX3xX4xX1xX2e1xX3xXbxX1xXadxXdxX3xXexX2cxXadxX3xX2xX461xX57xX15xX48cxX37xX7axX3xX15xX16xX34xX15xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX15xX31xX185xX4xX3xX4xX109xXbxX3xX89x14cf8xX3xXbxX1xX706xX15xX3xX4xX485xX15xX3xX5xX1axXdxX149xX3xXcxX1xX53xXdxX3xX1xX1axX15xX3xXdcxX6xX75xX3xX5xX14xX3xX2xX1f8xX3xX15xX48cxX37xX149xX3xX6cxX1xX181xX3xXexX14xX3exX3xX4xX443xX3xXexX1xX111xX3xX33xX769xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX19xX15xX3xXexX14xX3exX3xX4xX181xX6xX3xX37xX17bxX15xX1xX3xX5xX14xX37xX3xXexX14xXdxX3xX7xXadxX15xX3xXexX1xX2cfxX3xX4xX1xX109xXbxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX149xX89xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX149xXdcxX15xX57xX15xX10xX1f2xX7xX57xX2xX1f6xX1f7xX1f8xX57xX2xX1fbxX1f8xX33xX1f8xX2xX200xXexX722xX1f6xX1f7xX2xX5xX2xX149xX209xXbxX16xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX33xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX21cxX89xX5xX19xX4xXe6xX222xX37xX6xX2cxX16xXdxX15xX229xX5xX10xX22cxXexX21cxX6xX3exXexX19xX222xX37xX6xX2cxX16xXdxX15xX229xX2cxXdxX16xX1xXexX21cxX6xX3exXexX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX15xX16xX3xX5xX19xX6xXexX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX1xX19xX3xXexX2cxX19xX3xX15xX16xX3exX3xX33xX6xX15xX3xX37xXdxX10xX15xX3xXexX2cxX3exX15xX16xX3xX7xX6xX3exX3xX7xX3exX3xX4xX19xX3xX37xX19xXdxX3xXexX2cxX3exX19xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX99xX1xX375xX15xX16xX3xX4xX1xX181xX3xXexX14xX3exX3xX4xX443xX3xX15xX1xX3exX3xX4xX706xX3exX3xXa1xX443xX15xX16xX3xX37xX185xXdxX3xXexX14xX3exX3xX4xX24xX3xX4xX443xX3xX4xX4dxX15xX16xX3xX7xX3exX109xXexX3xX5xX185xX15xX3xX1xX674xX15xX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXexX4axXdxX3xXa1xX6xX3xX312xX313xX15xX1xX3xX37xXdxX15xX1xX3xX1xX86xX6xX21cxX3xXb0xX34xX15xX3xXcxX2cxX1fxX328xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX13xX17bxX15xX1xX3xXexX1xX556xX4xX3xXexX1xX556xX3xX200xX3xX5xX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX37xX82xXexX3xX5xX706xX15xX3xX7xX6xX3exX3xXa1xX706xX3exX3xXexX31xX149xX3xXcxX1xX10xX19xX3xXa1xX443xX7axX3xX4xX1xX181xX3xXexX14xX3exX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX37xX82xXexX3xX5xX706xX15xX3xX89x15f11xX15xX16xX3xX1f8xX1fbxX461xX3xX16xXdxX24xX3xXexX2cxXc3xX3xX4xX19xX15xX3xXexX14xX3exX3xXa1xX443xX15xX16xX3xX37xX185xXdxX3xX15xX1xX31xX15xX16xX3xXe6xX1xX4dxX15xX16xX3xXf4xX3exX24xX3xX200xX3xXexX2e1xX3xXa1xXc8xX15xX16xX57xXexX14xX3exX149xX3xXcxX1xX53xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX443xX3xX1xXdxXd5xX3exX3xX5xX47xX4xX3xX4xX181xX6xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX15xX14xX75xX3xXe6x13b6bxX19xX3xX33xX14xXdxX3xXa1xX2cfxX15xX3xX1xX2cfxXexX3xX15xX16xX14xX75xX3xX1f7xX2xX57xX2xX200xX57xX200xX1fbxX2xX722xX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX99xX16xX19xX14xXdxX3xX2cxX6xX7axX3xXexX1xX3exX75xX39xX15xX3xXexX2cxX31xX131xX15xX16xX7axX3xX37xX24xX75xX3xXexX2cxX31xX131xX15xX16xX3xXdcxX14xX3xXexX1xX3exX75xX39xX15xX3xXdcxXdxX1a4xX15xX3xXexX14xX3exX3xX4xX24xX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX1fbxX1fbxX461xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1fxX3xXa1xX14xX19xX3xXexX1axX19xX7axX3xX1xX31xX185xX15xX16xX3xX33x117b6xX15xX3xXe6x13c26xX3xXexX1xX3exXf1xXexX3xXdcxX14xX3xX2xX1fbxX1fbxX461xX3xXe6xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX89xXadxX19xX3xX1xXdxX111xX37xX3xXexX14xX3exX3xX4xX24xX7axX3xX89xXadxX19xX3xX1xXdxX111xX37xX3xXexX6xXdxX3xX15xX1axX15xX3xXexX1xX3exX75xX39xX15xX3xXdcxXdxX1a4xX15xX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX4c7xX185xXdxX3xX4xX24xX4xX3xXa1xX4axXdxX3xXexX31xX2dxX15xX16xX3xX37xX3exX4axX15xX3xXdcxX6xX75xX3xXdcxX4axX15xX3xXa1xX111xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX2cxXdxX111xX15xX3xX7xXadxX15xX3xXbexX3exX109xXexX7axX3xX89xX14xX3xX4xX19xX15xX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXdcxX6xX75xX3xXexX4axXdxX3xXa1xX6xX3xX2xX1fbxX1fbxX3xXexX2cxXdxXd5xX3exX3xXa1xXc8xX15xX16xX57xX1xX82xX3xXexX1axXdxX3xX99xX16xX34xX15xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX6cxX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xXbexXa2xX3xX1xX82xXdxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX99xX2cfxX3exX3xX15xX16xX31xX53xXdxX3xX33xX34xX15xX3xX89xXc3xX3xXexX1xXdxXd5xXexX3xX1xX1axXdxX3xX4xX443xX3xX15xX1xX3exX3xX4xX706xX3exX3xXa1xX14xX19xX3xXexX1axX19xX3xX15xX16xX1xX39xX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXexX19xX14xX15xX3xX89xX82xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1fxX3xXa1xX14xX19xX3xXexX1axX19xX3xX15xX16xX1xX39xX3xXdcxX14xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX149xX3xX99xX16xX19xX14xXdxX3xX2cxX6xX7axX3xX15xX2cfxX3exX3xX89xX14xX3xX4xX19xX15xX3xX4xX443xX3xX15xX1xX3exX3xX4xX706xX3exX3xXa1xXdxX3xX5xX14xX37xX3xXdcxXdxXd5xX4xX3xX131xX3xX15xX31xX185xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xX31xX3exX3xXexXdxX1a4xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX16xX14xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX39xX3xXdcxX14xX3xXexX1xXc3xX3xXexX2cxX31xX53xX15xX16xX3xX5xX6xX19xX3xXa1xX82xX15xX16xX3xXbxX1xX769xX3xX1xX2dxXbxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX6cxX24xX4xXexX114xX3xX4xX1xX556xX4xX7axX3xX4xX24xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX89xXc3xX3xXexX1xXdxXd5xXexX3xX1xX1axXdxX3xXexX1axXdxX3xX202xX3xXexX2e1xX15xX1xX3xXexX546xX3xX13xX14xX3xXcx157c9xX15xX1xX3xXa1xX2cfxX15xX3xXcxX1xX546xX6xX3xXcxX1xXdxX1a4xX15xX3xX229xX3xX13xX3exX2cfxX3xXa1xX6xX15xX16xX3xX15xX2dxX3xXdcxX14xX3xX4xX443xX3xX4xX24xX4xX3xXe6xX1xX19xXadxX15xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX15xX82xXbxX3xX15xX16xX34xX15xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX7xX197xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xXbex14492xX3xX5xX387xX3xX16xXdxXa2xX15xX3xX15xX2dxX7axX3xXe6xX1xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX2dxX3xXdcxX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXexXdxX39xX15xX3xX15xX82xXbxX3xXexX1xX3exX2cfxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX19xX33xX75xXaxX12xX4c7xX185xXdxX3xX1xX19xX1axXexX3xXa1xX82xX15xX16xX3xX33xX3exX3xX5xXc3xX4xX1xX7axX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1f8xX1fbxX461xX3xXexXdxX39xX15xX3xX15xX82xXbxX3xXexX1xX3exX2cfxX3xXexX1xX3exX3xX15xX1xXf1xXbxX3xX33xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xXdcxX14xX3xXexX1xX3exX2cfxX3xX4c7x13e72xXcxX7axX3xX16xXdxXa2xX15xX3xX15xX2dxX3xXexX4axXdxX3xXa1xX6xX3xX2xX200xX3xXexX1xX24xX15xX16xX149xX3xX6cxX24xX4xX3xX33xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xX33xX3exX3xX5xXc3xX4xX1xX3xX4xX443xX3xXa1xXc3xX6xX3xXa1xXdxX111xX37xX3xXe6xXdxX15xX1xX3xX33xX19xX6xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xXe6xX1xX3exX3xXdcxX47xX4xX3xX202xX3xXexX2e1xX15xX1xX3xX37xXdxX39xX15xX3xXcxX2cxX3exX15xX16xX3xX4xX5f1xX15xX16xX3xXa1xX31xX2dxX4xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXdcxX4axX15xX3xXdcxX6xX75xX3xXdcxX14xX3xX5xXa2xXdxX3xX7xX3exX109xXexX3xX31xX3exX3xXa1xXa2xXdxX149xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6c2xX19xX3exX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX4c7xXcxX4c7xX0xX57xXbxX12