Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Lào
Đây là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng.
a0fdxa754xcd96xd0dbxa75fxc30dxd599xc489xa22axX7xfee0x1299dx10f2axb98exe252x12f1dxX5xf349xXaxa614xXcxX1x1196axX3xXexc23fxf6c6xdacfxe311xX3xcea6xX1bxd323x10c11xe36bxX1axX3xc72axX1fxaef2xX1axX3x12ba2xX1x13029xX4xX3xX5x11839xX1axX3xb763xX18xa7b6xX1axX1bxX3xXexX1x10cdexe573xX3xX4xX1xdd06xX1axX1xX3xXexX1x1337bxX4xX3xba82xf0f5x12df8xX0x12a02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe861xX10xX6xe97bxXaxX12xafc0xX26xX20xX3xX5xX49xX3xX4xX1xX1fxX20xec70xX1axX3xXexX1xX3axX3bxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3x1155cx12ed3xX1axX1bxX3xX1x108fdxX6xX3xce00xX26xX1axX3xX4xX1xX15xX3xX1dxX1xX26xX1axX3xX5exX26xX1axX3xX48xX49xX4axX3xX32x124e9xX1fxX3xXexXdxX2fxX1axX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX24xX1fxX26xX1axX3xX29xX1xX2bxX4xX3xXexf840xX2fxX1axX3xX4xX18xea0cxX1axX1bxX3xc475xf507xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxdbe9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee74xX4axX5exX20xXaxX12xebf5xX6cxXexX3xXexX1xX2bxX4xX3xXexab52xXexX3xX32xf16bxXbxX3xXexX4axX49xX1axX3xfcb6xX85xX3xX4x11f09xX4xX3xX1xX4axdcf6xXexX3xX32xX85xX1axX1bxX3xXexXcbxX4axX1axX1bxX3x1144axX1xX1fxd592xX1axX3xX124xX1x10bc3xX3xX4xX1xX18xXd1xX1axX1bxX3xXexXcbxc09exX1axX1xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX84xX6xX3bxXbxX1fxX4xX1xXdxX6x12c76xX3xX7xX111xX1axX1bxX3xX7xX19xX3bxX3xX1axX1bxX49xX20xX3x1039cxbca5xX4cxf353xX154xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX84xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXd5xX49xX3xX29xX1xX1fxX3xX1axX1xX26xX1axX3xX5exf95cxX1axX3xX32xXa3xX1fxX3xX61xX4axX49xX1axX3xX32xX116xXdxX3xX10dxXdx10393xX1fxX3xX4xdac9xXbxX3xX4xX6xX4axX3xX84xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX6xX3xX32xae73xX3xXcbxX34xXdxX3xX29xX1xX1axX4axX3bxX3xX29xX10xX1axX1xX3xX7xX6xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX3xX32xX127xX3x123aaxXdxX2fxX1axX1bxX3xX84xX1xX3axX1axX154xX3xX10dx13122xXexX3xX32xXa3xX1fxX3xXexX1xX3axX3bxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX84xX85xX1axX1bxX3xX1xX8axX6xX3xX8dxX26xX1axX3xX4xX1xX15xX3xX1dxX1xX26xX1axX3xX5exX26xX1axX3xX48xX49xX4axX154xX3xXexX1xX10xX4axX3xX5xX34xXdxX3xX3bxX34xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX4axX1axX1bxX5xX1fxX1axX3xdb13xXdxX7xX4axX1fxX5xXdxXexX1xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX1axXaxX12xX0xXdxX3bxX1bxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx11ec0xX4cxX4cxXdxXe1xX10dxX6xX4axX1xX6xXexXdxX1axX1xXe1xXd5xX1axX4cxX1axX10x11450xX7xX4cxX2x12fffxX2xX28dxX4cxX28dxX28dxX5ex114c0x115efxX28dxXexX164xX295xX28dxaa50xX5xX295xXe1xe2b5xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX289xXdxX5exXexX1xX275xX165xX164xX167xXbxc7cex12847xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX275xX167xX295xc37exXbxX2b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX1fxX3xXexX1fxX4axX1axX1bxX3xX1axX1bxX1fxX20xX10xX1axX3xX2b5xX1fxX6xX1axX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX5xX10xX1axX3xX5exX1fxX4axX1axX1bxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX5xX6xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX24xX1fxX26xX1axX3xX29xX1xX2bxX4xXe1xX3xe1bdxX1axX1xX275xX3xd283xXdxX1axX1bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX4axX5exX20xXaxX12xXcxX1xX111xXbxX3xXexe161xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX24xX1fxX26xX1axX3xX29xX1xX2bxX4xX3xXd5xX49xX3xX29xX1xX1fxX3xX1axX1xX26xX1axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXcxXcbxXa3xX1axX3xX1dxX1bxX1fxX20xa325xXexX3xXcxX1xX1fxX3xX4xd65axX3xXf1xX85xX3xXexXcbxX18xa249xX1axX1bxX154xX3xX84xX1xX15xX3xX1axX1xXdxX39cxX3bxX3xX1d8xX3axX1axX3xXbxX1xX8axX1axX1bxX3xX84xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3x120fbxX6xXdxX3xXcxXdxX6cxX1axX3xX8dxd849xX1axX1bxX2b6xX3xXf1xX85xX3xXexXcbxX18xX3acxX1axX1bxX3xXf1xX85xX3xXf7xX6cxX3xX1xX4axX116xX4xX1xX3xXd5xX49xX3xX61xXa3xX1fxX3xXexX18xX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX84xX1xX3fxX3xX8dxX3d9xX1axX1bxX2b6xX3xXf1xX85xX3xXexXcbxX18xX3acxX1axX1bxX3xXf1xX85xX3xX84xX127xX1axX1bxX3xXexX1xX18xXd1xX1axX1bxX3xXcxXcbxXa3xX1axX3xXcxX1fxX1a1xX1axX3xbe7fxX1axX1xX2b6xX3xXf1xX85xX3xXexXcbxX18xX3acxX1axX1bxX3xXf1xX85xX3x1041cxXdxX6xX4axX3xXexX1xX127xX1axX1bxX3xX1d8x10100xX1axX3xXexcebbxXdxX3xXcxXcbxX18xXd1xX1axX1bxX3x1201fxX1fxX6xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1xd48axX6xX2b6xX3xXcxX1xX18xb09cxX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX84xX1xX3fxX3xX1d8xXd6xX1axX1xX154xX3xXcxX1xX45xX3xXexXcbxX18xX3acxX1axX1bxX3xXf1xX85xX3xX45exX1fxX101xX4xX3xXbxX1xX8axX1axX1bxX2b6xX3xXcxX1xX18xX46exX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXf1xX35exXdxX3xX1d8xX3axX1axX3xX1dxX6xX3bxX154xX3xXcxX1xX45xX3xXexXcbxX18xX3acxX1axX1bxX3xXf1xX85xX3xX84xX127xX1axX1bxX3xX6xX1axX2b6xX3xX61xX116xXdxX3xX7xX45xX3xX1d8xXdxX39cxXexX3xX1dxX6xX3bxX3xXexX116xXdxX3xX48xX49xX4axX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xXf1xX111xX3xX5bxX35exX1axX1bxX2b6xX3xXcxX1xX45xX3xXexXcbxX18xX3acxX1axX1bxX3xXf1xX85xX3xX1dxX1bxX4axX116xXdxX3xX1bxXdxX6xX4axX3xX61x12ae4xX1axX1bxX3xX61xX137xX1axX1xX3xX45exX1fx10991xX3xXd5xX49xX3xX4xX111xX4xX3xd162xX1fxX6xX1axX3xX4xX1xX45xX4xX3xX32xX116xXdxX3xX5exXdxX39cxX1axX3xX4xX1xX4axX3xX4xX111xX4xX3xX10dxX85xX154xX3xX1axX1bxX49xX1axX1xX154xX3xX32xXd6xX6xX3xXbxX1xX18xXd1xX1axX1bxX3xX5xXdxX2fxX1axX3xX52axX1fxX6xX1axXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX4axX5exX20xXaxX12xX61xX26xX20xX3xX5xX49xX3xX4xX1xX1fxX20xX6cxX1axX3xXexX1xX3axX3bxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX84xX85xX1axX1bxX3xX1xX8axX6xX3xX8dxX26xX1axX3xX4xX1xX15xX3xX1dxX1xX26xX1axX3xX5exX26xX1axX3xX48xX49xX4axX3xX32xXa3xX1fxX3xXexXdxX2fxX1axX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX24xX1fxX26xX1axX3xX29xX1xX2bxX4xX3xXexXcbxX2fxX1axX3xX4xX18xXd1xX1axX1bxX3xXd5xXd6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX154xX3xX4xX3d9xX1axX1bxX3xX5xX49xX3xX1xX4axX116xXexX3xX32xX85xX1axX1bxX3xX32xX101xXdxX3xX1axX1bxX4axX116xXdxX3xX52axX1fxX6xX1axX3xXexXcbxa98fxX1axX1bxX3xX4xX1xX49xX4axX3xX3bx1136axX1axX1bxX3xX1dxX3axX3bxX3xX32xX4axX49xX1axX3xX124xX6cxXexX3xX1x11349xX1fxX3xX1axX1bxX1xXd6xX3xX1d8xXdxX39cxXexX3xX1dxX6xX3bx13096xX48xX49xX4axX3xX164xX295xX2xX28dxXe1xX3xX5bxXdxX39cxX1axX3xX1xX6xXdxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX3d9xX1axX1bxX3xX32xX6xX1axX1bxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xf1a8xX4xX3xXexX12cxX3xX4xX1xX45xX4xX3xX4xX111xX4xX3xX1xX4axX116xXexX3xX32xX85xX1axX1bxX3xX124xece5xX3xX1axXdxX39cxX3bxX3xX2c0xX2c0xX3xX1axX3axX3bxX3xX1dxX1bxX49xX20xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX5xX450xXbxX3xX52axX1fxX6xX1axX3xX1xX39cxX3xX1axX1bxX4axX116xXdxX3xX1bxXdxX6xX4axX3xXd5xX49xX3xX167xX295xX3xX1axX3axX3bxX3xX1dxX1bxX49xX20xX3xX124xX521xX3xX5bxXdxX39cxXbxX3xX18xX19xX4xX3xX1xX63bxX1fxX3xX1axX1bxX1xXd6xX3xXd5xX49xX3xX1xX46exXbxX3xXexX111xX4xX3xX1d8xXdxX39cxXexX3xX1dxX6xX3bxX64bxX48xX49xX4axXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX4axX5exX20xXaxX12xX8dxX674xX3xX124xXdxX6cxX1axX3xXexXcbxX4axX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX6cxX1axX3xXexX1xX3axX3bxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX154xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xX24xX1fxX26xX1axX3xX29xX1xX2bxX4xX3xX1xX85xXdxX3xX32xX49xX3bxX3xXd5xX19xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axX4axX1axX1bxX5xX1fxX1axX3xX245xXdxX7xX4axX1fxX5xXdxXexX1xX2b6xX3xX1xX6xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX32xcd56xX1axX1bxX3xX4xX1xX15xX3xXexXcbxX137xX3xX48xX21xX3xXbxX1xX111xXexX3xX32xX85xX1axX1bxX3xX1dxX3axX3bxX3xX61xX4axX49xX1axX3xX124xX6cxXexX3xX1xX63bxX1fxX3xX1axX1bxX1xXd6xX3xX1d8xXdxX39cxXexX3xX1dxX6xX3bxX64bxX48xX49xX4axX2b6xX3xX4xX1xX49xX4axX3xXcxX12cxX1axX1bxX3xXf1xX3fxX3xXexX1xX18xX154xX3xX84xX1xX15xX3xXexXd6xX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX48xX49xX4axX3xXf1xX4axX1fxX1axX1axX1xX6xX1axX1bxX3xX1d8xX4axXcbxX6xX4xX1xXdxXexX1xX2b6xX3xX5bxX85xXdxX3xX124xXdxX6cxX1axX3xXd5xX19xXdxX3xX84xX1xX15xX3xXexXd6xX4xX1xX3xX45exX1fxX101xX4xX3xX1xX85xXdxX3xX48xX49xX4axX3xX29xX6xX1axX20xX3xe43cxX6xXexX1xX4axXexX1fxX2b6xX3xX1bxX516xXbxX3xXcxX1xX18xX34xX1axX1bxX3xXexXcbxX674xX4xX3xXf1xX6xX1axX3xXf1xX3fxX3xXexX1xX18xX3xXcxXcbxX1fxX1axX1bxX3xX18xXd1xX1axX1bxX3xX61xX454xX1axX1bxX154xX3xX29xX1xX3a4xX3xX84xX1xX15xX3xXexXd6xX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX29xX1xX6xX1axX124xX1xX6xX3bxX3xX1d8xXdxXbxX1xX6xXd5xX6xX1axX1xX2b6xX3xXcxXdxX6cxXbxX3xX84xX1xX15xX3xXexXd6xX4xX1xX3xXcxXcbxX1fxX1axX1bxX3xX18xXd1xX1axX1bxX3xX5bxX85xXdxX3xX1xX63bxX1fxX3xX1axX1bxX1xXd6xX3xX48xX49xX4axX64bxX1d8xXdxX39cxXexX3xX1dxX6xX3bxX3xX4xX35exX1axX1bxX3xX3bxX85xXexX3xX7xX101xX3xX1xX4axX116xXexX3xX32xX85xX1axX1bxX3xX124xX1xX111xX4xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX245xX4axX1fxXcbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX1d8xaa4exX1d8xX0xX4cxXbxX12