Hình ảnh thiệt hại do động đất 7,4 độ richter tại New Zealand
Tâm chấn của trận động đất ở gần thành phố Chrischurch trên đảo Nam. Rung chấn có thể cảm nhận trên toàn bộ đất nước New Zealand.
95bcx999ax12397x14701xbebcxd159x11b1exf081x127f9xX7x1090dxbf93xac8bxab01xde7cx10b22xX5x10b79xXax95e1x11459xea1dxb03cxX1xX3xb8c3xX15xX1xX3xXexX1xXdxc958xXexX3xX1xe8c9xXdxX3xa3b5xc73axX3xf99cxfcd5xX15xd20bxX3xX29xa99exXexX3xd671xa0a1xb69exX3xX29xX2axX3x104e6xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX23xXdxX3x11c69xX10x11c04xX3xc9bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xX0x10af9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX26xXaxX12xXcx104f3xfbfdxX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xd61dxX6xX3xXexX39x14aa4xX15xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexX3xa92axX3xX2cx12e43xX15xX3xXexX1x11090xX15xX1xX3xXbxX1xd4d1xX3xf99fxX1xX39xXdxX7xX4xX1xedccxX39xX4xX1xX3xXexX39xd0cdxX15xX3xX29xX18xX27xX3xX45xX6xX68xb3cfxX3x14835xX98xX15xX2cxX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xd1b1xX3xXexX1x13e61xX3xX4xX18xX68xX3xX15xX1xX75xX15xX3xXexX39xX9fxX15xX3xXexX27xX89xX15xX3x10ff4xX2axX3xX29xX2fxXexX3xX15xc288xa7efxX4xX3xX45xX10xX47xX3xX49xX10xX6xX5xX6xX15xX26xXa9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb1axX27xX26xdc8cxXaxX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9x1374fxX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xae18xX34x1494dxX51xX2x98f0xX11dxX26xX122x11042xX126xXexX11dxX34xX11dxa4b5xX5xX122xXa9xdfb2xXbxX2cxXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX26xXdxX7xXbxX5xX6xXf9xd262xXcfxX5xX27xX4xaf32x13347xX68xX6xX39xX2cxXdxX15xe0ecxX5xX10x113caxXexX143xX6xX98xXexX27xX149xX68xX6xX39xX2cxXdxX15xX150xX39xXdxX2cxX1xXexX143xX6xX98xXexX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xcc79xX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15x131e7xX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10x9ac2xXexX150xX6xX5xXdxX2cxX15xX143xX3xX130xX98xX7xXexXdxX153xXf9xX149xXaxX12xX0xX10xX68xX12xXcxX39xX75xX15xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexX3xX68xX23xX15xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX29xX2axX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xX4xXb6xX3xXexX67xX68xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX2cxX84xX15xX3xX91xX1xX39xXdxX7xXexX4xX1xX98xX39xX4xX1xX3xXexX39xX9fxX15xX3xX29xX18xX27xX3xX45xX6xX68xX3xX4xX70xX6xX3xX45xX10xX47xX3xX49xX10xX6xX5xX6xX15xX26xX3xX215xX18xXf9xX3xX39xX6xX3xX114xX89xX27xX3xX29xX9fxX68xX3xX2x9be0xX51xX2xX2xXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX215xXexX150xX6xX5xXdxX2cxX15xX143xX3xX4xX10xX15xXexX10xX39xX149xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX34xX12cxX12cxX122xX5xX2xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX13xX89xX15xX2cxX3xX1xXb6xX6xX3xXexX23xXdxX3xX68xX2axXexX3xX4xc331xX6xX3xX1xX89xX15xX2cxX3xX114xXd7x98bcxX15xX2cxX3xX114x106edxXdxX3xXexX39xX9fxX15xX3xX68xfc32xXexX3xX29xX2fxXexX3xX26xX27xX3xX39xX98xX15xX2cxX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX70xX6xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexee2fxX12cxX2xX126xX5xX126xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xXdxX12x12e6bxX15xX2cxX3xX148xX1xXb6xXdxX3xXcfx13cc4xX15xX2cxX3xX2cxX23xX4xX1xX3xX4xX70xX6xX3xX68xX2axXexX3xX15xX2cx13a69xXdxX3xX15xX1xX89xX3xXcfxd877xX3xX29x1388exX3xX7xX75xXbxXa9xX0xX51xXdxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xXdxX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX299xX11dxX32xX5xX299xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXdxX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xXcxX67xX68xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX70xX6xX3xXexX39xX75xX15xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexX3xX81xX3xX29xX2axX3xX7xX67xX98xX3xX2xX11dxX148xX68xX33xX3xX4xXb6xX3xXexX1xXbaxX3xX4xX18xX68xX3xX15xX1xX75xX15xX3xXexX39xX9fxX15xX3xXexX27xX89xX15xX3xX45xX10xX47xX3xX49xX10xX6xX5xX6xX15xX26xXa9xX3xX45xXb6xX3xX4x134e2xX15xX2cxX3xX2cxX67xXf9xX3xX39xX6xX3xX68xX2axXexX3xX5xX27xX23xXexX3xX26xXd7xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xXexX39xX27xX15xX2cxX3xX29xXb6xX3xX5xXd8xX15xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX5xX89xX3xX26xXd7xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX68xX23xX15xX1xX3xX11dxX33xX126xX3xX29xX2axX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xX2cxX84xX15xX3xb731xX10xX5xX5xXdxX15xX2cxXexX27xX15xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX32xX32xX122xX32xX5xX34xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX91xX18xX15xX1xX3xXcfx9a9fxX27xX3xX7xXb6xX15xX2cxX3xXexX1xX84xX15xX3xX29xX3dcxX3xX29xXd7x141f5xX4xX3xXcfxX6xX15xX3xXcfxX8fxXa9xX3xXcxX1xX10xX27xX3xXexX1xX523xX15xX2cxX3xXexXdxX15xX3xX29xX3dcxX3xX4xXb6xX3xX68xX2axXexX3xX4xX3d7xX15xX3xX7xXb6xX15xX2cxX3xXexX1xX84xX15xX3xX4xX6xX27xX3xX126xX68xX3xX29xX52exX3xX114xX89xX27xX3x117edxX6xXdxX148xX27xX98xX39xX6xX3xXexX39xX9fxX15xX3xX29xX18xX27xX3xX45xX6xX68xX3xX114xX89xX27xX3xX148xX1xX27xX18xX15xX2cxX3xX126xX1xX3xc73cxX2cxXdxe357xX3xX29xX52bxX6xX3xXbxX1xXd7xX3d7xX15xX2cxdf19xXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX11fxX126xX12cxX32xX5xX11fxXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX45xX2cxXd7xX861xXdxX3xX26xX67xX15xX3xX7xX8fxX15xX2cxX3xXexX23xXdxX3xX148xX1xX98xX3xX114x9747xX4xX3xXcfxX861xX3xXcfxXdxXbaxX15xX3xXbxX1xe660xX6xX3xd93fxX523xX15xX2cxX3xX29xXd7xX7faxX4xX3xXf9xX9fxX98xX3xX4xX84xX98xX3xX26xXdxX3xX4xX1xX98xXf9xXbaxX15xX3xX5xX9fxX15xX3xX4xX7e8xX4xX3xX148xX1xX98xX3xX114xX988xX4xX3xX4xX6xX27xX3xX1xX3d7xX15xX3xX15xX2cxX6xXf9xX3xX5xX75xXbxX3xXexdc66xX4xXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX12cxX12cxX34xX454xX5xX11dxXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX91xXd7xX3xX26xX67xX15xX3xX81xX3xX6d7xX10xX5xX5xXdxX15xX2cxXexX27xX15xX3xX29xX52exX3xX215xX523xX3xX39xX6xX3xX29xXd7xX861xX15xX2cxX3xX7xX6xX98xX3xXexX39xX75xX15xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexX3xX68xX23xX15xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX29xX2axX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xX81xX3xX91xX1xX39xXdxX7xX4xX1xX98xX39xX4xX1xXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xX34xX126xX122xX299xXexX32xX2xX454xX299xX5xX454xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX47xXdxX26xXexX1xX143xX299xX32xX11fxXbxX215xX149xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX143xX126xX11fxX122xXbxX215xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xX3xX26xXexX1xX98xX68xXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX91xX18xX15xX1xX3xX29xX52exX3xX15xX7e8xXexX3xXexX23xXdxX3xX68xX2axXexX3xX4xX3cdxX6xX3xX1xX89xX15xX2cxX3xX39xXd7xX7faxX98xX3xX114xX6xX15xX2cxXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX454xX2xX11dxX34xX5xX454xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX998x14ae7xX3xX29xX23xX4xX3xX114xXd7xX3d7xX15xX2cxX3xX114xX3dcxXdxX3xXexX39xX27xX15xX2cxX3xX68xX2axXexX3xX4xcc0axX15xX3xXbxX1xbc9fxX15xX2cxX3xX7xX6xX98xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX2xX126xX122xX11fxX5xX12cxXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa9xXcfxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa9xX114xX15xX51xX15xX10xX47xX7xX51xX2xX11dxX34xX11fxX51xX2xX122xX11dxX26xX122xX126xX126xXexX11fxX2xX34xX34xX5xX2xX122xXa9xX130xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7xX150xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX3xX26xX27xX15xX2cxX3xX26xX6xXexX3xX32xX3xX34xX3xX26xX27xX3xX39xXdxX4xX1xXexX10xX39xX3xXexX6xXdxX3xX15xX10xX47xX3xX1bbxX10xX6xX5xX6xX15xX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX6xX5xX5xX10xX39xXf9xX150xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxX27xX15xX1edxX1xX6xX39xX10xX6xXcfxX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xX0xX10xX68xX12xX91xX3cdxX6xX3xX148xX995xX15xX1xX3xX4xX70xX6xX3xX15xX1xXdx11b3fxX98xX3xX4xX3cdxX6xX3xX1xX89xX15xX2cxX3xX114xc76cxX3xXexX6xX15xX3xX26xX27xX3xX39xX98xX15xX2cxX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX70xX6xX3xXexX39xX75xX15xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX29xX2fxXexXa9xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX27xX98xX39xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX68xX12xXcxX1xX10xX27xX3x9e6dx10e52xXfd2xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12xX0xX51xX26xXdxX114xX12