Ngắm vườn bưởi Diễn Hà Nội cả nghìn quả ngay tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Vườn bưởi Diễn của ông lão Nguyễn Xuân Linh (80 tuổi, ở thôn Tân Tiến – Xã Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang vào mùa thu hoạch, cây nào cây nấy nặng cành, trĩu quả, báo hiệu một mùa lành bội thu.
802fx8686x112baxad32x8980xf48ex98c0xc36ex10ad4x907bx8691xacc8x10e4fxc4a5xb4cbx8546xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd27bxa3bbxc8adxXexX0x10934xXaxX17xX18xX19xXexX0xdbe8x10d2axX19xeb43xXexX0xXaxb00dxX9xa23fxXdxX18x815cxX2fxde12x108cfxee5cxX5xc184xXbxXdxX17xX32xXexadd8xc243x11054xXcxX9xa3a7xa171x86e8xba01xX9xX23xX41x817bxX35xX9xX2xX35xc29dxX43xX9xc793xd027xX9xX3bx10e05xX35xX9xX2cxadedxX9xX43xX3cxXax9fd0xX43xX9xb094xb255xX57xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxbc28xX35xX9xX4fxX50xX9xX5xb3bcxX43xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4fxX17xX18xX19xX32xXex102dcxX41xX42xX43xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2xX35xX4cxX43xX9xX2cxf89cxX18xX9xb4c4xX43xX3cxX9xXdx8da5xX24xX9xX3bxX3cxX60xX26xX4cxX43xX9xa65cxX60x8e24xX43xX9x99b4xX35xX43xXaxX9xf891x8982xf521xX9xXbxX60xeaf5xX35x10ba8xX9xX47xX9xXbxXaxX9cxX43xX9xX5xXadxX43xX9xX5xX35xcba2xX43xX9x94aexX9xXabxXa1xX9x8ef2x112adxX2cxX9xXb0xe032xX33xXbdxX9xXd4xXd5xX2cxX9xX5xXax88c1xXbdxX9xX4fxX50xX9xX5xX70xX43xXax8942xX9x9695xX18xX43xX3cxX9xX40xX50xX24xX9xXcxc093xX18xX9xXbxXaxX60xX9xXaxX24xX69xX2cxXaxXbdxX9xX2cxXadxX26xX9xX43xX50xX24xX9xX2cxXadxX26xX9xX43xb9fbxX26xX9xX43x10a16xX43xX3cxX9xX2cxX50xX43xXaxXbdxX9xXbxd772xX70xX60xX9xX5fxX60xX57xXbdxX9xX23xfe3bxX24xX9xXaxX35x8257xX60xX9xXcxX53xXbxX9xXcxXf9xX18xX9xXdxX50xX43xXaxX9xX23xX53xX35xX9xXbxXaxX60xbb1bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xcda6xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xf382xX35xX19xXbxXaxfdf2x9bd7xXb7xXb7xX33xa700x10779xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xd285xXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2ax10f31xa2b0xe2cexX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7x8e55xX1a8xX171xf3f2xX1b0xXbxX1a6xX2axX1a7xX17exXdxXb7xX149xc1e7xX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1b3xX17exX17exXb6xXdxX2axX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1b0xX1b3xX2axX1a8xXdxX1a8xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1b3xX1a7xXb6xX17exXdxX1b3xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexb058xX3bxec10xXcxX9xX43xX18xX26xXbdxX9xX43xXaxX42xX9xX2cxXaxX445xXcxX9xX23xb58cxX43xX9xXbx8a84xXbxXbdxX9xXefx1041bxX60xX9xXbxX41xX9xXbxXaxX42xX35xX9xX3cxX35xX18xX43xX9xX40xX60xX43xX9xX3cxX45bxX2cxXbdxX9xXbxdea5xX18xX9xX2cxX50xX43xXaxX9xX43xf76bxX43xX9xX40xX41xX42xX43xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2cxX99xX18xX9xX3cxX35xX18xX9xXefxX5cxX43xXaxX9xXbxX9cxX35xX9xX43xXaxX35x924exX60xX9xX5fxX60xX57xX9xX40xX50xX9xX5fxX60xX57xX9xXbxX24xX9xXefxX4a4xX60xX9xXaxc93exX43xX9xXcxXe3xX35xX9xX43xX445xXcxX149xX9x1002dxb532xX35xX9xX3cxX45bxX2cxX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2xX35xX4cxX43xX9xXefxX4a4xX60xX9xX2cxXaxX24xX9xf37cxXaxX24xX57xX43xX3cxX9xX2axXb7xXb7x10fc8xX2axX1b3xXb7xX9xX5fxX60xX57xXbdxX9xX2cxX457xX9xX43xXaxX35xX4a4xX60xX9xX5fxX60xX57xX9xXefxX69xXbxX9xX4e0xXaxX24xX57xX43xX3cxX9xX1a8xX4e0xX3cxX9xX40xX50xX9xX43xX3cxX24xX43xX9xX43xX3cxXe3xXbxX9xX2cxXaxec12xX43xX3cxX9xX4e0xb669xXcxX9xX3cxX5cxX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2xX35xX4cxX43xX9xX47xX9xX4fxX50xX9xX3bxX53xX35x9a36xX9xX4eaxX9xX9cxX43xX3cxX9xXb0xX35xX43xXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx10f58xX149xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX159xX35xXccxXbxX9xX2cxX457xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX43xX3cxX24xX43xXbdxX9xXefxXa1xX9xX2cxX457xX9xXbxXaxX41xX4baxX43xX3cxX9xXdxX12dxX35xX9xXefxXccxX43xX9xXcxX60xX18xX9xXbxX69xX35xX9xX40xX41xX42xX43xX9xX40xd5f8xX35xX9xX3cxX35xX12dxX9xXbxf29cxX9xX1a8xX1a7xX4eaxX9xX1b3xXb7xX149xXb7xXb7xXb7xX9xXefxac88xX43xX3cxX1cxX5fxX60xX57xX149xX9xX3bxXaxX41xX43xX3cxX9xXaxX35xX132xX43xX9xX9cxX43xX3cxX9xXb0xX35xX43xXaxX9xXefxX18xX43xX3cxX9xXefxe2c5xX9xX19xX50xX43xXaxX9xX43xXaxf27bxX43xX3cxX9xX5fxX60xX57xX9xXefxd09dxX33xX9xX40xX50xX9xXbxX24xX9xX23xX12dxX43xX9xX40xX50xX24xX9xX19xd439xX33xX9xX5xXccxXbxXbdxX9xX40xX5cxX9xXefxX114xX26xX9xXcxX59cxX35xX9xXdxX50xX9xXbxXaxX42xX35xX9xXefxX35xX5d5xXcxX9xXefxX41x8fcexX2cxX9xX3cxX35xX12dxX149xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX89xaca4xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX43xX445xXcxX9xX43xX3cxX24xX12dxX35xXbdxX9xXbxX123xX60xX43xX3cxX9xX23xX5cxX43xXaxX9xXcxX4c7xX35xX9xX2cxXadxX26xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX9cxX43xX3cxX9xXb0xX35xX43xXaxX9xXbxXaxX60xX9xX40xX4a4xX9xXbxX123xX483xX43xX9xX19xX41xX59cxX35xX9xX1b3xX9xXbxX123xX35xX132xX60xX9xXefxX5b2xX43xX3cxXbdxX9xX43xXaxX41xX43xX3cxX9xX19xd0daxX9xX4e0xX35xXccxX43xX9xX43xX445xXcxX9xX43xX18xX26xXbdxX9xX40xX59cxX35xX9xX2cxXaxX114xXbxX9xXdxX41xX61bxX43xX3cxX9xX23xX41xX47xX35xX9xXbxX45bxXbxX9xXaxX4baxX43xX9xX2cxX457xX9xXbxXaxX5d5xX9xXefxX69xXbxX9xX17exX9xXbxX123xX35xX132xX60xX9xXefxX5b2xX43xX3cxX1cxX3cxX45bxX2cxX149xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1a6xX1a6xX1a7xX1b3xXdxX17exX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX17exX171xXb7xX17exXdxX1a7xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1a6xX1b3xX1a8xX1a6xXdxX171xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1b3xX17exX17exX1b3xXdxX1a6xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX171xXb7xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX17exXb7xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX17exX1b3xX1b3xX2axXdxXb6xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXex9db1xX43xXaxX9xX3bxX3cxX60xX26xX4cxX43xX9xX4xXaxbc38xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX4eaxX9xX2cxX12dxX43xX9xX23xX53xX9xX33xXaxX638xX9xXbxX123xX12dxX2cxXaxX9xX43xX9cxX43xX3cxX9xX43xX3cxXaxX35xX132xX33xX9xX175xXa1xX9xXd4xXd5xX2cxX9xXb0xXd9xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXccxXbxX170xX9xX443xe34exX35xX18xX9xXefxX5cxX43xXaxX9xX9cxX43xX3cxX9xXb0xX35xX43xXaxX9xXdxX50xX9xXcxX53xXbxX9xXbxX123xX24xX43xX3cxX9xX43xXaxX5dexX43xX3cxX9xXaxX53xX9xXefxX460xX60xX9xXbxX35xX483xX43xX9xXbxX123xX5b2xX43xX3cxX9xXbxXaxb6b5xX9xX43xX3cxXaxX35xX132xXcxX9xX2cxXadxX26xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2xX35xX4cxX43xX9xX40xX50xX24xX9xX43xX445xXcxX9xX1a8xXb7xX2axX17exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxXa98xX43xXaxX9xX2fxX12dxX2cxXaxX9xX2cxX99xX18xX9xX175xXa1xX149xX9xXd4xXccxX43xX9xX43xX18xX26xXbdxX9xX43xXaxX42xX9xXefxX460xX60xX9xXbxX41xX9xX2cxXaxX445xXcxX9xX2fxX457xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX41xX59cxX43xX3cxX9xX19xd88exX43xXbdxX9xX2cxXadxX26xX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2fxX35xX43xXaxX9xXbxX123xX41xX47xX43xX3cxX9xX123xX114xXbxX9xXbxX45bxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX60xX9xXaxX24xX69xX2cxXaxX9xXcxXf9xX18xX9xXbxXaxXd5xX9xX1a8xXbdxX9xXbxXaxXd5xX9xX1b3xX176xX9xXbxX5a4xX9xXefxX457xX9xXbxX69xX24xX9xXefxX53xX43xX3cxX9xXdxX691xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX175xXa1xX9xXbxX123xX5b2xX43xX3cxX9xXbxXaxXa98xX9xXefxX35xX5d5xXcxX9xXbxX69xX35xX9xX43xXaxX35xX4a4xX60xX9xXaxX53xX9xX3cxX35xX18xX9xXefxX5cxX43xXaxX9xX4e0xXaxX12dxX2cxX53cxX149xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexXd4xX41xX61bxX2cxX9xX23xX35xXccxXbxXbdxX9xXcxX59cxX35xX9xXefxXadxX26xX9xX4fxX53xX35xX9xX3bxX9cxX43xX3cxX9xX19xXadxX43xX9xX175xXa1xX9xXd4xXd5xX2cxX9xXb0xXd9xX33xX9xXefxXa1xX9xXaxX4c7xX9xXbxX123xX61bxX9xX3cxX35xX45bxX43xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX3cxX41xX42xX35xX9xX19xXadxX43xX9xXbxX123xX5b2xX43xX3cxX9xXbxXaxX483xXcxX9xX2axX149xX1a7xXb7xXb7xX9xX3cxX45bxX2cxX9xX23xX41xX47xX35xX9xX2xX35xX4cxX43xX9xX40xX50xX9xXbxXbbxX9xX2cxXaxXd5xX2cxX9xXbxXd9xX33xX9xXaxX60xX114xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXaxX53xX9xXbxX123xX5b2xX43xX3cxX9xXcxX59cxX35xX9xXefxX5d5xX9xX23xX50xX9xX2cxX24xX43xX9xX2cxX457xX9xXbxXaxX483xXcxX9xX4e0xX35xX43xXaxX9xX43xX3cxXaxX35xX132xXcxX9xXbxX123xX24xX43xX3cxX9xX2cxXaxX445xXcxX9xX2fxX457xX2cxX9xX3cxX35xX45bxX43xX3cxX9xX2cxXadxX26xX9xX43xX50xX26xX149xX9xX4fxX26xX9xX40xXe3xX43xX3cxXbdxX9xXbxX123xX24xX43xX3cxX9xX2cxX12dxX2cxX9xX43xX445xXcxX9xXbxX59cxX35xXbdxX9xX43xXaxX5dexX43xX3cxX9xX40xX41xX42xX43xX9xX23xX41xX47xX35xX9xXbxX123xX70xX60xX9xX5fxX60xX57xX9xX43xXaxX41xX9xX2cxX99xX18xX9xX9cxX43xX3cxX9xXb0xX35xX43xXaxX9xX2fx10434xX9xXdxX50xX9xX3cxX35xX45bxX43xX3cxX9xX2cxXadxX26xX9xX3cxX35x10f5bxX33xX9xXd4xXd5xX2cxX9xXb0xXd9xX33xX9xX175xX457xX18xX9xXefxX457xX35xX9xX3cxX35xX57xXcxX9xX43xX3cxXaxed81xX24xXbdxX9xX175xXadxX26xX9xX19xX691xX43xX3cxX9xX43xX9cxX43xX3cxX9xXbxXaxX9cxX43xX9xXcxX59cxX35xX149xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX170xX2axXb7xXb6xXb7xX33xX175xX176xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX170xX1a6xX1a8xXb7xX33xX175xX32xX9xX2fxX123xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX170xX1cxX1cxX35xX149xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX149xX40xX43xX1cxX43xX17xX16bxX2fxX1cxX2axX1a6xX1a7xX1a8xX1cxX2axXb7xX1a7xX19xX17exXb7xX1b0xX1a8xX171xX1b3xX1b0xXbxX1b0xXb6xX2axX1b3xXdxX1b0xX149xX1bdxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX43xX3cxX18xXcxX9xX40xX60xX24xX43xX9xX23xX60xX24xX35xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXaxX18xX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX18xX9xX43xX3cxXaxX35xX43xX9xX5fxX60xX18xX9xX43xX3cxX18xX26xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX43xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexXb0xX53xX9xXbxX123xX5cxX43xXaxX9xXbxX5a4xX9xXbxXaxX5f9xX9xX175xXa1xX9xX4fxX5b2xX43xX3cxX9xXb0xX70xX43xXaxX9xX40xX4a4xX9xX175xXa1xX9xXd4xXd5xX2cxX9xXb0xXd9xX33xXbdxX9xXd4xXd5xX2cxX9xX5xXaxXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8bxX60xXbxXaxX24xX123xX32xXexX5xXaxX12dxX35xX9xX3xX18xX43xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thái Oanh