Mê mẩn với thiết kế của Chevrolet Blazer 2019
Thương hiệu xe hơi Mỹ - Chevrolet vừa chính thức giới thiệu mẫu Crossover Blazer 2019 với thiết kế năng động, hiện đại và khỏe khoắn.
9842xabcexf01bxee10xc59dxec43xbf90x9a2dx10886xX7x9f8fxa55axb8a6x10048x10d6fxaa5axX5xab90xXaxcbccx11d95xac20xX3xd82fx11386xe706xX3xf346xce2cxXdxX3xXexX1xXdxc422xXexX3xbb4dxX21xX3xX4xef49xX6xX3xe3c1xX1xX10xX1ax10ca6x1104fxX5xX10xXexX3x1011cxX5xX6x10f75xX10xX2fxX3xaf7axcc3exX2x986cxX0xe2d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11521xX10xX6xe86fxXaxX12xXcxX1xcc06xbd3bxX18x116c5xX3xX1xXdx1126dx10000xX3xbae6xX10xX3xX1xX59xXdxX3xX13xabeaxX3x11eaexX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX1axd21exX6xX3xX4xX1xdcb4xX18xX1xX3xXexX1xcae3xX4xX3xX5bxXdxX1bxXdxX3xXexX1xXdxX5fxX60xX3xX16x9b54xX60xX3xX2bxX2fxX30xX7xX7xX30xX1axX10xX2fxX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX18xdf1dxX18xX5bxX3xe49dxce93xX18xX5bx10bafxX3xX1xXdxX5fxX18xX3xXbex10116xXdxX3xX1axe946xX3xX24xX1x9ba4xX10xX3xX24xX1xX30xc99cxX18xfb26xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xa597xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xf7f6xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxf444xX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xda98xX7xX41xX2xc1abxX3cxf4b7xX41xX2xX3dxX167xX53xfd46xX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexce83xX177xX3dxX5xX2xXdax11221xXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xda35xX5xX1xb5a8xX60xX1axX24xdd1exX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xf39dxX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX3cxX207xX207xX13xX2bxX35x10f5fxXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXex11435xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xa375xXaxX12xX13xX1bxXdxX3xXbexcdfbxX248xXc2xX3xX18xX1xa6bbxX18xX5bxX3xX1xX13fxX18xX1xX3x102b7xX18xX1xX3xXbex11f5dxX60xX3xXexXdxX14xX18xX3xX4xX28xX6xX3xX16xX93xX60xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xXbexf8e6xX3xX4xX1xX7exX18xX1xX3xXexX1xX84xX4xX3xXbexX58x9b7dxX4xX3xX5xXbfxX3xX53xXdxX5fxX18xXc2xX3xXbexX268xX248xX3xX5xXcexX3xX16xX93xX60xX3xX62xX10xX3xX18xb06exX16xX3xX5bxXdxX26exX6xX3xde8ax10685xX60xXdxX18xX30xX62xX3xX1axXcexX3xXcxX2fxX6xX1axX10xX2fxX7xX10xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX248xXdaxX3x9d69xX10xX3xX16xX6xX18xX5bxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xXexX1x10071xX3xXexX1xX6xX30xXc2xX3xX18xXbaxX18xX5bxX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX4xbd75xX18xX5bxX3xX18xX1xX26exX18xX5bxX3xXbexX58xe340xX18xX5bxX3xX18xdd16xXexX3xX24xX1xXd2xX10xX3xX24xX1xX30xXd8xX18xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX60xX16xX132xX3xXdxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX53xXexX1xX14fxX3xX16fxX2xX169xXbxX62xX260xX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX14fxX3xX1f3xX2xX3dxXbxX62xX260xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3dxX3cxX167xX2xX167xXexX3cxX3fxX167xX169xX5xX3fxX6cxX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX6cxX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX6cxX2xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xfcdfxX27cxX60xX3xX62xX10xX3xX18xc041xXdxX3xX132x11effxXexX3xX1axX1bxXdxX3xX4x11ba9xX16xX3xXbexe691xX18xX3x1031cxX2d5x102c4xX3xX4xX1xXcaxX248xX3xX132xX6xX18xX3xX18xX5bxXcexX248xX3xX4xc3aaxX3xX18xX32bxXexX3xX2fxXdxX14xX18xX5bxX3xX132xXdxX5fxXexX3xX1axX1bxXdxX3xXbexX464xX18xX3xXbxX1xX6xX3xXbexefe9xXexX3xXexX1xec9axXbxXc2xX3xX132xX6xX30xX3xX2d6xX60xX6xX18xX1xX3xX16xXbfxXexX3xX5xX58xX1bxXdxX3xXexX277xX18xX3xX18xX1xXdxX5fxXexX3xX24xX1xcc2fxX3xX2fxXbfxX18xX5bxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX1f7xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexX169xX167xX169xX167xX5xX3cxXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xX1f0xX5xX1xX1f3xX60xX1axX24xX1f7xX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xX207xX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX3fxX207xX207xc00fx9a5bxX469xX35xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xX13xXbfxXexX3xXbexX58xX326xX18xX5bxX3xX53xX458xXbxX3xX18xX454xXdxX3xXexX2fxX277xXdxX3xX53xXcexXdxX3xXexX79xX3xXbexX60xebecxXdxX3xXbexX464xX18xX3xXbxX1xX6xX3xXbxX1xX7exX6xX3xXexX2fxX58xX1bxX4xX3xXbexX21xX18xX3xX5bxX58xX59xX18xX5bxX3xX4xX1xXdxX21xX60xX3xX1xX458xX60xXc2xX3xXexX2fxX30xX18xX5bxX3xX24xX1xXdxX3xX16xXbfxXexX3xXbexX58xX326xX18xX5bxX3xX5bxX268xX18xX3xX24xX1xX4c0xX4xX3xX132xXd8xXexX3xXbexX27cxX60xX3xXexX79xX3xX1ax11c5axX16xX3xX132xX4c0xX18xX1xX3xXexX2fxX58xX1bxX4xXc2xX3xX4xX1xXcaxX248xX3xX53x10d2cxX4xX3xX132xX14xX18xX3xX1xX670xX18xX5bxX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xXexX2fxX58xX1bxX4xX3xX24xX1xXdxX3xX1axX60x989fxXexX3xX5xX14xX18xX3xX4xXbfxXexX3xX469xXc2xX3xX62xX10xX3xX4xX6c4xX18xX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXexX7exX4xX1xX3xX1xX2b2xXbxX3xX4xX4c0xX18xX1xX3xX5bxXdxX47axX3xXbxX1xX7exX6xX3xX7xX6xX60xXdaxX3xX13xXbfxXexX3xXbexX58xX326xX18xX5bxX3xX5bxX49dxXbxX3xXexX1xX84xX3xX132xX6xX3xX24xX32bxX30xX3xX53xXcexXdxX3xXexX79xX3xX4x9a29xX6xX3xX7xX6xX60xX3xXbexX21xX18xX3xXbexX464xX18xX3xX1xX458xX60xX3xX53xXcaxX18xX5bxX3xX467xX2d5xX469xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX1f3xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexX169xX2xX16fxX16fxX5xX1f7xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xX1f0xX5xX1xX1f3xX60xX1axX24xX1f7xX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xX207xX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX16fxX207xX207xX2f4xadb1xX610xX50xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xf22bxX1xXdxX14xX18xX3xX132xX277xX18xX3xX4xX6xX30xX3xX4xX6xX30xX3xX4xX49dxXbxX3xX18xX1xX49dxXexX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXexX2fxX6xX18xX5bxX3xX132xa4fbxX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX4xX59xX3x107bdxX16fxX3xX1f7xXdaxX16fxX467xXc2xX3xX4xX670xX18xX5bxX3xX7xX60xX49dxXexX3xX1f7xX3dxX169xX3xX16xX2a3xX3xX5x104f2xX4xX3xXbexXdxX3xX4xX31axX18xX5bxX3xX1xXbfxXbxX3xX7xX6f8xX3xXexX940xX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX3fxX3xX4xX49dxXbxX3xX53xX60xX248xX3xX18xX1xX49dxXexXdaxX3xX8f4xX1xXdxX14xX18xX3xX132xX277xX18xX3xXexX1xX49dxXbxX3xX18xX1xX49dxXexX3xX7xX74fxX3xX53xX460xX18xX5bxX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX4xX59xX3xX1f3xX3xX62xXdxX6cxX5xX6xX18xX1xX3xX3cxXdaxX169xX467xX3xXexXcaxX30xX3xX2fxX6xX3xX4xX670xX18xX5bxX3xX7xX60xX49dxXexX3xX2xX3fxX1f7xX3xX16xX2a3xX3xX5xX940xX4xXdaxX3xX2bxX277xX3xX1xX6xXdxX3xXbexff48xX60xX3xX4xX47axX3xX4xX670xX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xX5fxX3xX24xX1xd125xXdxX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX7xXexX30xXbxX6cxX7xXexX6xX2fxXexX3xXexXdxX14xX60xX3xX4xX1xX60xX17xX18xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX169xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexX3cxX1f3xX1f7xX167xX5xX1f3xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xX1f0xX5xX1xX1f3xX60xX1axX24xX1f7xX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xX207xX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX167xX207xX207xX925xefc4xX925xc7b1xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xXcxX49dxXexX3xX4xX277xX3xX4xX4c0xX4xX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX132xX277xX18xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xXbexX9c2xX60xX3xX7xX74fxX3xX53xX460xX18xX5bxX3xX1xX5fxX3xX53xX93xX18xX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX1f3xX3xX132xX4c0xX18xX1xX3xXb3dxX610xX469xXc2xX3xX4xX47axX3xXexX1xX307xX3xXexX31axX248xX3xX4xX1x9fcexX18xX1xX3xX7xX6xX18xX5bxX3xX53xX93xX18xX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xX4xX27cxX60xX3xXexX2fxX58xX1bxX4xXdaxX3xXcxX60xX248xX3xX18xX1xXdxX14xX18xXc2xX3xX132xX277xX18xX3x11bb1xd2ddxX3xX1axXcexX3xX8f4xX2fxX10xX16xXdxX10xX2fxX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXexX2fxX6xX18xX5bxX3xX132xX91bxX3xX16xXbfxXexX3xX1xX5fxX3xXexX1xX6f8xX18xX5bxX3xXb3dxX610xX469xX3xXbxX1xX84xX4xX3xXexXcaxXbxX3xX1xX59xX18xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX16fxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexX167xX3cxX169xX5xX169xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xX1f0xX5xX1xX1f3xX60xX1axX24xX1f7xX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xX207xX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX1f3xX207xX207xXb3dxX35xX35xca2cxXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xX47axX3xX18xXbfxXdxX3xXexX1xX49dxXexX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xXexX458xXbxX3xXexX2fxX60xX18xX5bxX3xX1axXcexX30xX3xX18xX5bxX58xX326xXdxX3xX5xX4c0xXdxX3xX1axX1bxXdxX3xXbxX1xX30xX18xX5bxX3xX4xX4c0xX4xX1xX3xX1xXdxX5fxX18xX3xXbexXcaxXdxXdaxX3xX2f4xX10xX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xX132xX6d9xX4xX3xX53xX6xX3xX4xX6xX30xX3xX4xX49dxXbxX3xX16xXcexX60xX3xXbexX10xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX18xX1xX26exX18xX5bxX3xXbexX58xX326xX18xX5bxX3xX4xX1xXbdbxX3xX24xX1xX268xX60xX3xX18xX454xXdxX3xX16xXcexX60xX3xXexX2fxXd8xX18xX5bxX3xXexXcaxX30xX3xXbexXdxX307xX16xX3xX18xX454xXdxX3xX132xX458xXexX3xX4xX1xX30xX3xX62xX10xXdaxX3xXb3bxX1xX30xX277xX18xX5bxX3xXbexX307xX3xX4xX1xX268xX18xX3xXexX1xX30xX277xXdxX3xX16xX4c0xXdxXc2xX3xX4xX74fxX6xX3xXbexXdxX9c2xX60xX3xX1xX6c4xX6xX3xX53xXcaxX18xX5bxX3xXexX2fxX6c4xX18xX3xX1axXcexX3xXexX6xX248xX3xX18xXd8xX16xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xXbexcce8xXbxX3xX16xXd8xXexXdaxX3xX13xXbfxXexX3xX5xX27cxX18xX3xX18xX26exX6xXc2xX3xX277xX18xX1xX3xX1xX58xX9d4xX18xX5bxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xXexX79xX3xX2bxX6xX16xX6xX2fxX30xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXexX13fxX16xX3xXexX1xX49dxX248xX3xX132xX14xX18xX3xXexX2fxX30xX18xX5bxX3xX4xX6xX132xXdxX18xX3xX4xX28xX6xX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX177xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexX1f7xX16fxX2xX167xX5xX16fxXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xX1f0xX5xX1xX1f3xX60xX1axX24xX1f7xX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xX207xX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX1f7xX207xX207xc50fxXb3bxXb3bxXc08xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX1xX79xX6xX3xX1xX58xX9d4xX18xX5bxX3xX16xXbfxXexX3xX5xX30xXcaxXexX3xXexX7exX18xX1xX3xX18xXbaxX18xX5bxX3xX18xX1xX58xX3xX1xX5fxX3xXexX1xX6f8xX18xX5bxX3xX24xX1xX47axX6xX3xXbexXdxX5fxX18xX3xXexX74fxXc2xX3xX7xXcaxX4xX3xX24xX1xX670xX18xX5bxX3xX53xX268xX248xXc2xX3xX16fxX3xX4xX454xX18xX5bxX3xXd8bxXc08xX35xXc2xX3xXbexXcexX16xX3xXexX1xX30xXcaxXdxX3xX2fxX277xX18xX1xX3xXexX6xX248xX3xX5xXcexX3xXexX2fxX6xX18xX5bxX3xX132xX91bxX3xXexXdxX14xX60xX3xX4xX1xX60xX17xX18xX3xXexX2fxX14xX18xX3xXbxX1xXdxX14xX18xX3xX132xX277xX18xX3xXc07xXc08xX3xX1axXcexX3xX8f4xX2fxX10xX16xXdxX10xX2fxXc2xX3xX24xXdxX307xX16xX3xX7xX30xX4c0xXexX3xX1xXcexX18xX1xX3xXexX2fxX13fxX18xX1xX3xXexX1xX7exX4xX1xX3xX84xX18xX5bxX3xXb3dxX2bxX2bxXc2xX3xX7xX58xX9d4xXdxX3xX49dxX16xX3xX1axX670xX3xX5xXbaxX18xX5bxX3xXexX940xX3xXbexXbfxX18xX5bxXc2xX3xX5bxX1xX21xX3xX7xX58xX9d4xXdxX3xX1axXcexX3xXbexXdxX9c2xX60xX3xX1xX6c4xX6xX3xXexX940xX3xXbexXbfxX18xX5bxX3xXexX1xX670xX18xX5bxX3xX2d6xX60xX6xX3xXbexXdxX9c2xX60xX3xX24xX1xXdxX307xX18xX3xXexX79xX3xX62xX6xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX6cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX167xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX41xX41xXdxXdaxX132xX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdaxX1axX18xX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX169xX41xX2xX3dxX167xX53xX16fxX3cxX3cxX169xX3dxX2xX3cxXexX3fxX167xX2xX2xX5xX177xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX6cxXbxX1xX30xXexX30xX6cxX30xX2fxXdxX5bxXdxX18xX6xX5xX6cxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX41xX41xXdxX16xX6xX5bxX10xX7xXdaxX1axX30xX1axXdaxX1axX18xX41xX60xXbxX5xX30xX6xX53xX10xX53xX41xXbxX10xX1f0xX5xX1xX1f3xX60xX1axX24xX1f7xX1f0xX2fxX163xX1xX53xXexX38xX6xX6xX5bxX41xX3cxX3dxX2xX167xX207xX3dxX16fxX207xX3cxX1f7xX41xX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX207xX132xX5xX6xX38xX10xX2fxX207xX169xX207xX207xXc08xX2f4xXc08xXd8bxXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX3xX7xXexX248xX5xX10xX9xXaxXexX10xX62xXexX6cxX6xX5xXdxX5bxX18xX14fxX3xX17dxX60xX7xXexXdxX1f0xX248xX260xXaxX12xXb3bxX1xX670xX18xX5bxX3xX5bxXdxX6xX18xX3xXbexX307xX3xXbexd992xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX24xX1xX4c0xX3xXbexX498xX4xX3xX132xXdxX5fxXexX3xX1axX1bxXdxX3xX16xXbfxXexX3xX4xX1xX49dxX18xX3xX7xX30xX18xX5bxX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX5xX458xXbxX3xXbexX307xX3xXbxX1xX268xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX24xX1xX60xX3xX1axX940xX4xX3xX1xXcexX18xX1xX3xX5x10a63xX3xXbxX1xX7exX6xX3xX7xX6xX60xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xXcexX18xX5bxX3xX5bxX1xX21xX3xXexX2fxX58xX1bxX4xXdaxX3xXcxXcaxX30xX3xX16xXbfxXexX3xX24xX1xX670xX18xX5bxX3xX5bxXdxX6xX18xX3xX4xX1xX84xX6xX3xXbexX1377xX3xX2fxXdxX14xX18xX5bxX3xX132xXdxX5fxXexX3xX1axXcexX3xX24xX1xX670xX18xX5bxX3xX5xXcexX16xX3xX277xX18xX1xX3xX1xX58xX9d4xX18xX5bxX3xXbexX21xX18xX3xX1xXcexX18xX1xX3xX24xX1xX4c0xX4xX1xXdaxX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX7xa3b6xX3xX4xX47axX3xX16xX498xXexX3xXexXcaxXdxX3xX4xX4c0xX4xX3xXbexXcaxXdxX3xX5xX13dcxX3xX1axXcexX30xX3xXbexX27cxX60xX3xX18xXbaxX16xX3xX3cxX3dxX2xX3fxXdaxX3xXcxX1xX670xX18xX5bxX3xXexXdxX18xX3xX1axX9c2xX3xX5bxXdxX4c0xX3xX132xX4c0xX18xX3xX4xX28xX6xX3xX16xX93xX60xX3xX4xX2fxX30xX7xX7xX30xX1axX10xX2fxX3xXexX1xX307xX3xXexX1xX6xX30xX3xX7xX145axX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xX4xX670xX18xX5bxX3xX132xX6f8xX3xXexX2fxX30xX18xX5bxX3xXexX1xX326xXdxX3xX5bxXdxX6xX18xX3xXexX1bxXdxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX60xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6cxXexX1xX60xX16xX132xX6cxX6xX18xX53xX6cxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX38xX53xX6xX1f7xX3xXexX1xX21xX3xX1xX5fxX3xX16xX1bxXdxX3xX7xX145axX3xX7xX1bxX16xX3xX5xXbfxX3xX53xXdxX5fxX18xXaxX3xX1xX2fxX10xX1f0xX9xXaxX41xX62xX10xX41xX16xX6xX38xX53xX6xX1f7xX6cxXexX1xX10xX6cxX1xX10xX6cxX16xX30xXdxX6cxX7xX10xX6cxX7xX30xX16xX6cxX5xX30xX6cxX53xXdxX10xX18xX41xX2xX169xX169xX167xX169xX169xXdaxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX41xX16xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX3cxX1f7xX41xX2xX3dxX169xX53xX2xX3cxX2xX2xX177xX1f7xX3cxXexX2xX16fxX1f3xX3fxX5xX3cxX6cxX60xX18xXexXdxXexX5xX10xX53xX6cxX2xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX1axX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX5bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX38xX53xX6xX1f7xX3xXexX1xX21xX3xX1xX5fxX3xX16xX1bxXdxX3xX7xX145axX3xX7xX1bxX16xX3xX5xXbfxX3xX53xXdxX5fxX18xXaxX3xX1xX2fxX10xX1f0xX9xXaxX41xX62xX10xX41xX16xX6xX38xX53xX6xX1f7xX6cxXexX1xX10xX6cxX1xX10xX6cxX16xX30xXdxX6cxX7xX10xX6cxX7xX30xX16xX6cxX5xX30xX6cxX53xXdxX10xX18xX41xX2xX169xX169xX167xX169xX169xXdaxX1xXexX16xXaxX12xX13xX6xX38xX53xX6xX1f7xX3xXexX1xX21xX3xX1xX5fxX3xX16xX1bxXdxX3xX7xX145axX3xX7xX1bxX16xX3xX5xXbfxX3xX53xXdxX5fxX18xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2fxX30xX18xX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX6xX38xX53xX6xX1f7xX3xXexX1xX21xX3xX1xX5fxX3xX16xX1bxXdxX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xX4xX1xX30xX3xX5xXcexX3xX7xX145axX3xXexX2fxX13fxX18xX1xX3xX5xXcexX18xX5bxX3xXexXcaxXdxX3xX467xX30xX7xX3xXb3dxX18xX5bxX10xX5xX10xX7xX3xXb3dxX60xXexX30xX3xXc08xX1xX30xX163xX3xX53xXdxdd61xX18xX3xX2fxX6xX3xX1axXcexX30xX3xXexX1xX4c0xX18xX5bxX3xX2xX2xX3xXexX1bxXdxX3xX1axX1bxXdxX3xX16xXbfxXexX3xX53xXdxX5fxX18xX3xX16xXcaxX30xX3xf840xX5xXbfxXexX3xX62xX4c0xX4xb5dcxX3xX1axXcexX3xX18xX5bxX458xXbxX3xXexX2fxXcexX18xX3xX4xX670xX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xX5fxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX1axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b4xX5bxXd8xX16xX3xXcxX30xX248xX30xXexX6xX3xX2bxX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX14fxX3xX44cxX6f8xXdxX3xXexX1xX28xX3xX4xX28xX6xX3xX50xX30xX18xX53xX6xX3xX2bxXdxX1axXdxX4xX3xX1axXcexX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX2bxX2fxX60xX38xX10xX3xX1xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xXaxX3xX1xX2fxX10xX1f0xX9xXaxX41xX62xX10xX41xX18xX5bxX6xX16xX6cxXexX30xX248xX30xXexX6xX6cxX4xX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX6cxX3cxX3dxX2xX3fxX6cxX53xX30xXdxX6cxXexX1xX60xX6cxX4xX60xX6xX6cxX1xX30xX18xX53xX6xX6cxX4xXdxX1axXdxX4xX6cxX1axX6xX6cxX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX6cxX4xX2fxX60xX38xX10xX6cxX1xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xX41xX2xX169xX1f7xX3fxX2xX1f7xXdaxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX41xX16xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX2xX167xX41xX177xX16fxX53xX16fxX2xX3dxX2xX1f7xX169xX1f3xXexX16fxX167xX16fxX1f3xX5xX2xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX1axX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX5bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b4xX5bxXd8xX16xX3xXcxX30xX248xX30xXexX6xX3xX2bxX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX14fxX3xX44cxX6f8xXdxX3xXexX1xX28xX3xX4xX28xX6xX3xX50xX30xX18xX53xX6xX3xX2bxXdxX1axXdxX4xX3xX1axXcexX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX2bxX2fxX60xX38xX10xX3xX1xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xXaxX3xX1xX2fxX10xX1f0xX9xXaxX41xX62xX10xX41xX18xX5bxX6xX16xX6cxXexX30xX248xX30xXexX6xX6cxX4xX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX6cxX3cxX3dxX2xX3fxX6cxX53xX30xXdxX6cxXexX1xX60xX6cxX4xX60xX6xX6cxX1xX30xX18xX53xX6xX6cxX4xXdxX1axXdxX4xX6cxX1axX6xX6cxX4xX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX6cxX4xX2fxX60xX38xX10xX6cxX1xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xX41xX2xX169xX1f7xX3fxX2xX1f7xXdaxX1xXexX16xXaxX12xX8b4xX5bxXd8xX16xX3xXcxX30xX248xX30xXexX6xX3xX2bxX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX14fxX3xX44cxX6f8xXdxX3xXexX1xX28xX3xX4xX28xX6xX3xX50xX30xX18xX53xX6xX3xX2bxXdxX1axXdxX4xX3xX1axXcexX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX2bxX2fxX60xX38xX10xX3xX1xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2fxX30xX18xX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxX30xX248xX30xXexX6xX3xX2bxX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX3xX50xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX1xX21xX3xX1xX5fxX3xX16xX1bxXdxX3xX5xX27cxX18xX3xXbexX27cxX60xX3xXexXdxX14xX18xX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xX5bxXdxX1bxXdxX3xXexX1xXdxX5fxX60xX3xXexXcaxXdxX3xXexX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX225xX10xX18xX10xX1axX6xX3xX3cxX3dxX2xX167xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX14xX18xX3xX5bxX6d9xXdxX3xXexXcaxXdxX3xX4xX1xX268xX60xX3xa4d7xX60xX3xX5xXcexX3xXcxX30xX248xX30xXexX6xX3xXb3dxX60xX2fxXdxX7xXdaxX3xXc08xX6xX60xX3xXbexX47axXc2xX3xX1xX2a3xX18xX5bxX3xX62xX10xX3xX8b4xX1xX458xXexX3xX35xX277xX18xX3xXbexX2a3xX3xX16xX6xX18xX5bxX3xX2bxX30xX2fxX30xX5xX5xX6xX3xX50xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xXbexX21xX18xX3xX13xX6axX3xXexXcaxXdxX3xXexX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX8b4xX10xX163xX3xa72exX30xX2fxX24xX3xX3cxX3dxX2xX167xXdaxX3xXcxX2fxX58xX1bxX4xX3xX24xX1xXdxX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xX132xX4c0xX18xX3xX2fxX6xX3xXexXcaxXdxX3xXbexX268xX248xXc2xX3xXcxX30xX248xX30xXexX6xX3xXbexX2a3xX3xX4xX670xX18xX5bxX3xX132xX6f8xX3xX18xX1xXdxX9c2xX60xX3xX1xX13fxX18xX1xX3xX277xX18xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX1xXdxX21xX4xX3xX50xX6xXexX4xX1xX132xX6xX4xX24xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX169xX3xX4xX74fxX6xX3xX4xX28xX6xX3xX16xX13fxX18xX1xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX1axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b4xX1xX26exX18xX5bxX3xX16xX93xX60xX3xX62xX10xX3xX49dxX18xX3xXexX58xX2b2xX18xX5bxX3xXexXcaxXdxX3xXexX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX670xXexX670xX3xX35xXd8xX4xX3xXb3bxXdxX18xX1xX3xX3cxX3dxX2xX167xXaxX3xX1xX2fxX10xX1f0xX9xXaxX41xX62xX10xX41xX18xX1xX60xX18xX5bxX6cxX16xX6xX60xX6cxX62xX10xX6cxX6xX18xX6cxXexX60xX30xX18xX5bxX6cxXexX6xXdxX6cxXexX2fxXdxX10xX18xX6cxX5xX6xX16xX6cxX30xXexX30xX6cxX132xX6xX4xX6cxX24xXdxX18xX1xX6cxX3cxX3dxX2xX167xX41xX2xX169xX1f7xX1f3xX16fxX2xXdaxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX5bxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX41xX16xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX18xX10xX163xX7xX41xX2xX167xX2xX177xX41xX177xX177xX53xX1f3xX2xX169xX169xX169xX2xX1f7xXexX3cxX167xX16fxX1f3xX5xX2xXdaxX17dxXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX24xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX1xX10xX1axX2fxX30xX5xX10xXexX3xX35xX5xX6xX38xX10xX2fxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX1axX12xX0xX7xXexX2fxX30xX18xX5bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b4xX1xX26exX18xX5bxX3xX16xX93xX60xX3xX62xX10xX3xX49dxX18xX3xXexX58xX2b2xX18xX5bxX3xXexXcaxXdxX3xXexX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX670xXexX670xX3xX35xXd8xX4xX3xXb3bxXdxX18xX1xX3xX3cxX3dxX2xX167xXaxX3xX1xX2fxX10xX1f0xX9xXaxX41xX62xX10xX41xX18xX1xX60xX18xX5bxX6cxX16xX6xX60xX6cxX62xX10xX6cxX6xX18xX6cxXexX60xX30xX18xX5bxX6cxXexX6xXdxX6cxXexX2fxXdxX10xX18xX6cxX5xX6xX16xX6cxX30xXexX30xX6cxX132xX6xX4xX6cxX24xXdxX18xX1xX6cxX3cxX3dxX2xX167xX41xX2xX169xX1f7xX1f3xX16fxX2xXdaxX1xXexX16xXaxX12xX8b4xX1xX26exX18xX5bxX3xX16xX93xX60xX3xX62xX10xX3xX49dxX18xX3xXexX58xX2b2xX18xX5bxX3xXexXcaxXdxX3xXexX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX670xXexX670xX3xX35xXd8xX4xX3xXb3bxXdxX18xX1xX3xX3cxX3dxX2xX167xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2fxX30xX18xX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX670xXexX670xX3xX35xXd8xX4xX3xXb3bxXdxX18xX1xX3xX53xXdxX16ebxX18xX3xX2fxX6xX3xXexXcaxXdxX3xXcxX2fxX60xX18xX5bxX3xf867xX60xX6f8xX4xX3xXexX79xX3xX18xX5bxXcexX248xX3xX3cxX169xX41xX1f3xX3xXbexX21xX18xX3xX1f3xX41xX169xX41xX3cxX3dxX2xX167xXc2xX3xXbexX58xX2b2xX4xX3xXbexX4c0xX18xX1xX3xX5bxXdxX4c0xX3xX5xXcexX3xX4xX59xX3xX1xXbfxXdxX3xX1axXcexX18xX5bxX3xXbexX307xX3xX4xX4c0xX4xX3xX1xX2a3xX18xX5bxX3xX62xX10xX3xX670xXexX670xX3xXexX30xXcexX18xX3xX4xX27cxX60xX3xX5bxXdxX1bxXdxX3xXexX1xXdxX5fxX60xX3xX18xX1xX26exX18xX5bxX3xX16xX93xX60xX3xX62xX10xX3xX16xX1bxXdxX3xX18xX1xX49dxXexX3xX4xX28xX6xX3xX1xX6d9xX3xX18xX1xX2cdxX16xX3xX5bxXdxXcexX18xX1xX3xX7xX940xX3xX2d6xX60xX6xX18xX3xXexX268xX16xX3xX4xX28xX6xX3xX18xX1xX26exX18xX5bxX3xX18xX5bxX58xX326xXdxX3xXbexX6xX16xX3xX16xX14xX3xX62xX10xX3xX1xX59xXdxX3xXcxX2fxX60xX18xX5bxX3xX1d1dxX60xX6f8xX4xXdaxX3xX8b4xX5bxX30xXcexXdxX3xXexX2fxX58xX18xX5bxX3xX132xXcexX248xXc2xX3xXexXcaxXdxX3xXexX2fxXdxX307xX18xX3xX5xX2a3xX16xX3xX18xXcexX248xXc2xX3xX4xX4c0xX4xX3xX1xX2a3xX18xX5bxX3xX4xe4a7xX18xX5bxX3xX18xX1xX458xX18xX3xXbexX59xX18xX3xX1xXcexX18xX5bxX3xX1xX6xX248xX3xX132xX4c0xX18xX3xX62xX10xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX1axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX60xX5xX12xX0xX53xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX41xX53xXdxX1axX12xX0xX41xX53xXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc08xX30xX60xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX925xX1077xX925xXdaxX925xX8b4xX0xX41xXbxX12