Cận cảnh cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh
Cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO diễn ra ở Na Uy từ ngày 25/9 với sự tham gia của 40.000 binh sỹ của hơn 30 nước.
95ddxb5d5xfffcx11159x112ecxb5e7xffd6xded3xd9d3xX7xcb6exa77axe0baxc7ebxbec3xb2adxX5xe21fxXaxb87axb391x984bxf424xX3xX4xa7cfxX15xX1xX3xX4xf297xd017xX4xX3xXexX14xXbxX3xXexa022xX14xX15xX3xX5x10b48xX15xX3xX15xX1xec80xXexX3xXex10ee1xX3xXexX1xe231xXdxX3xX13xX1xXdxb7b2xX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xac21xc38fxX15xX1xX0xc1f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe43xX10xX6x10bcaxXaxX12xX13xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3x1082exX1dxca6dxX3xe870xd0eaxX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xX3xX4xf655xX6xX3xf033xbc88xXcxc1ffxX3xX5exXdxb717xX15xX3xX26xX6xX3xa5a4xX3xX9cxX6xX3xf390xX71xX3xXexX34xX3xX15x10b6dx9b6axX71xX3xe91bxfd78xX4cxc7f8xX3xe606xX2bxXdxX3xX7x1149bxX3xXexX1xX6xX73xX3xXb5xXdxX6xX3xX4xX99xX6xX3xbd24xb3b7xfb21xXd3xXd3xXd3xX3xce41xXdxX15xX1xX3xX7x108acxX3xX4xX99xX6xX3xX1xb5aaxX15xX3xa2ecxXd3xX3xX15x9dc6xX2bxX4xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xa296xXbxX1xfe83xXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1x9e03xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxe1cexX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xac3exX7xX4cxX2xf58axXd2xXd2xX4cxX2xXd3xe8e0xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX197xXd2xXb9xX197xX5xX2xXd4xe714xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26x1097bxXexX18dxX71xXd9xX26x1086exX225xX73xX5xX71xX191xX1dxe26exXbexX10xX1dxd4bbxXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xf28dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xX23dxX9dxddefxbd73xf989xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX5bxXe6xX15xX3xX2xXd3xXd4xXd3xXd3xXd3xX3xX22bxX10xX3xX6fxX1dxb9c0xX15xX3xX7xXc3xdbc0xX3xX197xXbaxX3xXexXb6xX1dxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXbexXb6xX3xXb9xXbaxX3xX73x10db7xX71xX3xXd9xX6xX71xX3x11245xX3exX15xX3xXexX34xX3xXe9xX2xX3xX15xXedxX2bxX4xX27fxX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX29cxa2cfxX3xX4xX2b3xX3xXexX30xXexX3xX4xX18xX3xXb9xXbcxX3xX15xXedxX2bxX4xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXbexXdxfea2xX15xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xX4x11497xX15xXb5xX3xX1xX6xXdxX3xX29cxae75xXdxX3xXexX295xX4xX3x9bbdxX1xa0f1xX15xX3xX47xX6xX15xX3xXbexXb6xX3xXcxX1x10ab2xX71xX3xebfaxXdxd9c4xX15xX3xXexX1xX6xX73xX3xXb5xXdxX6xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xXd4xfd6fxX15xX1xX179xX3xX13xX1exXexX3xX15xXedxX2bxX4xX3xXd9xc879xX15xX3xXexX26xX324xX15xXb5xX3xX22bxX2b3xX6xX3xX15xXb5xX11axXb6xXdxX3xX236xX1xXe6xXdxX3xXd9xX38xX3xXd9xXdxX2fbxX15xX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xX3xX236xX1xXdxX3xX4xX295xX4xX3xXd9xXdxX15xX1xX3xX7xXdfxX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXexX48xXdxX3xX29cxX27axX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axX3xX5exXexX1xX1dxX73xXd9xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX5exXexX1xX179xX3x10216xXb9xXd3xXbxX22bxdb73xX3xX1xX10xXdxXb5xX1xXexX179xX3xXd2xX191xXd3xXbxX22bxX3c3xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXb9xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX3bexXd2xXe9xXd2xX5xXb9xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXb9xX23dxX5bxaefbxfe6cxa5f4xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX9cxX9dxXcxX9fxX3xX4xX1xX11axX3xXd9xXdxX3exXexX3xX73xX2f6xX4xX3xX29cxcc78xX4xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXcxX26xXdxX5exX10xX15xXexX3xX4fdxX1dxX15xX4xXexX1dxX26xX10xX3xXb9xXd3xX2xX191xX3xX5xXb6xX3xX15xX1x11023xX73xX3xX15xX27axX15xXb5xX3xX4xX6xX11axX3xX236xX1xX18xX3xX15x1122fxX15xXb5xX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xX29cxX30xX1dxX3xX236xX1xXdxX3xX73xX1exXexX3xX15xXedxX2bxX4xX3xXexX1xXb6xX15xX1xX3xXbexXdxX2cfxX15xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xXd9xb81axX3xXexX30xX15xX3xX4xX74xX15xXb5xXd4xX3xX315xX15xX1xX179xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xXedxcdbcxX15xXb5xX3xXexX1xX99xX71xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX5xX2f6xX4xX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xX249xXdfxX3xX5exXdxXa3xX15xX3xXexX14xXbxX3xX5exXedxX2bxXdxX3xXexX1xX38xXdxX3xXexXdxX3exXexX3xXb5xXdxX295xX3xX5xX48xX15xX1xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX236xX1xX1dxX74xX15xX3xX236xX1xdad8xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xXa9xX3xd187xX4xX10xX5xX6xX15xX5exXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXe9xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX3bexXd2xXd3xX197xX5xXe9xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXe9xX23dx9fecxX4ffxX9dxXcxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX9cxXb5xX6xX3xX4xX1xaab9xX3xXexX26xX533xX4xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xX5xXb6xX3xX1xXb6xX15xX1xX3xX29cxX1exX15xXb5xX3xX236xX1xXdxX2cfxX1dxX3xX236xX1xX533xX4xX1xX3xXbexXb6xX3xX15xX1xX564xX73xX3xX4xX1xX2e1xX15xXb5xX3xX5xX48xXdxX3xX9cxXb5xX6xXd4xX3xXcxX26xX11axX15xXb5xX3xX18xX15xX1xX3xX5xXb6xX3xX5xXc3xX4xX3xX5xXedxX5b8xX15xXb5xX3xXexX1xX99xX71xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX5xX2f6xX4xX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xX249xXdfxXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXd2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXb9xX3bexXd2xXe9xX5xXd2xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXd2xX23dxX13xX4ffxc29ax1070axXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXcxXb6xX1dxX3xX1xX1exX3xXexX2e1xX15xXb5xX3xX5bxX9cxX9fxX249x9fedxX3xX9aaxXexX11axX26xX73xX3xXbexXb6xX3xX5bxX9cxX249xX9fxX9aaxX3xX9aaxX236xX1dxX5exX5exX3xX4xX99xX6xX3xX5bxX18xXdxX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX5bxX11axXb6xX15xXb5xX3xXb5xXdxX6xX3xX9cxX6xX3xXaexX71xX3xX4xX1xX48xX71xX3xX7xX11axX15xXb5xX3xX7xX11axX15xXb5xX3xXbexX2bxXdxX3xXexXb6xX1dxX3xX7xX27axX15xX3xXd9xX6xX71xX3xXaexX9aaxX9aaxX3xX5bxX6xX26xX26xX71xX3xX9aaxXd4xX3xXcxX26xX1dxX73xX6xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX5bxX18xXdxX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX249xXdfxX3xX15xXb5xX11axXb6xXdxX3xX236xX1xXe6xXdxX3xcfc2xX10xX7xXexX225xX1a8xX11axX26xX5exX10xX26xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXbaxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX191xXb9xXb9xXb9xX5xXbaxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXbaxX23dxX978xX61dxebacxXaexXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX295xX4xX3xXd9xXdxX15xX1xX3xX7xXdfxX3xX2f9xcee7xX4xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXcxX26xXdxX5exX10xX15xXexX3xX4fdxX1dxX15xX4xXexX1dxX26xX10xX3xXa9xX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX197xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXbcxXd3xXbaxXb9xX5xX197xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX197xX23dxX9fxX61dxX9dxX9fxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX1xXdxX3exX4xX3xe246xX4cxX9dxX117xX2xX191xX248xX3xX9aaxX1dxXbxX10xX26xX3xX5bxX11axX26xX15xX10xXexX3xX4xX30xXexX3xX4xX295xX15xX1xX3xXexX34xX3xXexXb6xX1dxX3xX7xX27axX15xX3xXd9xX6xX71xX3xXaexX9aaxX9aaxX3xX5bxX6xX26xX26xX71xX3xX9aaxXd4xX3xXcxX26xX1dxX73xX6xX15xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX236xX1xX1dxX74xX15xX3xX236xX1xX602xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXcxX26xXdxX5exX10xX15xXexX3xX4fdxX1dxX15xX4xXexX1dxX26xX10xX3xXa9xX3xe97fxXdxX2fbxX15xX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX3bexXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXd2xXb9xXb9xX5xX3bexXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX3bexX23dxX5bxX61dxX4fexX249xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX295xX4xX3xXd9xXdxX15xX1xX3xX7xXdfxX3xX4xX99xX6xX3xX29cxXe6xX15xX3xXbexX5a1xX3xXd9xX1exX3xXd9xXdxX15xX1xX3xX9dxX15xX1xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXcxX26xXdxX5exX10xX15xXexX3xX4fdxX1dxX15xX4xXexX1dxX26xX10xX3xXb5xX2eaxX15xX3xXb9axX10xX15xX6xX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX191xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXd2xXbaxXb9xXd3xX5xX191xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX191xX23dxX61dxXa2cxX9cxX978xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX249xX295xX71xX3xXd9xX6xX71xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX7xXc3xX3xXd9xX6xX71xX3xXexX26xX2cfxX15xX3xXd9xX2eaxX1dxX3xXexX26xX38xXdxX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xX3xX236xX1xXdxX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXbcxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXe9xX2xX191xXbcxX5xXbcxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXbcxX23dxXcxXcxX77axX61dxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX249xX1exXexX3xX29cxXe6xX15xX3xXbexX5a1xX3xXcxX1xX99xX71xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX5xX2f6xX4xX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xX249xXdfxX3xXexXdxX3exX15xX3xX1xXb6xX15xX1xX3xX5exXdxXa3xX15xX3xXexX14xXbxXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xXd3xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX197xXbcxXd2xX2xX5xX2xXd3xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xXd3xX23dxX47xXcx10198xX4ffxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX1xXdxX3exX4xX3xX73xX295xX71xX3xXd9xX6xX71xX3xXa2cxX117xXb9xXb9xX3xX9fxX7xXbxX26xX10xX71xX3xX22bxX1dxX30xXexX3xX1xXdxc85fxX15xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX3bexX2xXbcxXd2xX5xX2xX2xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xX2xX23dxa3b2xXaexX249xX978xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXcxXb6xX1dxX3xXaexX9aaxX9aaxX3xX61dxX18dxX11axX3xX4fdxXdxX73xX6xX3xX4xX99xX6xX3xX5bxX18xXdxX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX249xXdfxX3xXa9xX3xXa2cxX5a1xX15xX1xX3xXd78xX6xX22bxX6xX3xXdeaxX6xX71xX27fxX3xXb9axX10xX71xX236xX1a8xX6xXbexXdxX236xX27fxX3xX61dxX4xX10xX5xX6xX15xX5exXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xXb9xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXe9xX191xXd3xX5xX2xXb9xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xXb9xX23dxX148bxX61dxX9cxXd78xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXcxXb6xX1dxX3xX29cxX602xX3xXd9xX1exX3xXbexXb6xX3xXexX26xXc3xX4xX3xXexX1xX575xX15xXb5xX3xX15xXb5xX11axXb6xXdxX3xX236xX1xXe6xXdxX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xX3xX4xX99xX6xX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xXe9xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXb9xX197xXe9xX5xX2xXe9xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xXd2xX23dxX979xX978xX4fdxX9aaxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX1xXdxX3exX4xX3xXa2cxX117xXb9xXb9xX3xX9fxX7xXbxX26xX10xX71xX3xXbexXb6xX3xXexXb6xX1dxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xX4xX99xX6xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xXa9xX3xX15xXb5xX11axXb6xXdxX3xX236xX1xXe6xXdxX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xXd2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXb9xXbaxX5xX2xXd2xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xXbaxX23dxX247xX4fexX248xX247xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXcxXb6xX1dxX3xX1xX1exX3xXexX2e1xX15xXb5xX3xX5bxX9aaxX18dxX249xX9aaxX3xX163dxX6xX26xX5xX7xXexX6xX5exX3xX4xX99xX6xX3xX5bxX18xXdxX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX5bxX11axXb6xX15xXb5xX3xXb5xXdxX6xX3xXcxX1xX2f6xX71xX3xX2f9xXdxX2fbxX15xX3xXexX2bxXdxX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xX3xX29cxX2fbxX3xXexX1xX6xX73xX3xXb5xXdxX6xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xXbaxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXe9xXbcxX191xX191xX5xX2xXbaxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xX197xX23dxXcxX77axX2e8xX5bxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX2eaxX1dxX3xXbex11384xX15xXb5xX3xX22bxX1dxX30xXexX3xX1xXdxX14cexX15xX3xX29cxX564xX15xXb5xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX1xXdxX3exX4xX3xX13xXd78xX117xX2xX191xX191xX3xX5bxX11axX26xX15xX10xXexX3xX4xX99xX6xX3xX163dxX1xX74xX15xXb5xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX1xX11axXb6xX15xXb5xX3xXb5xXdxX6xX3xX13xX6xX15xX6xX5exX6xX3xXexX1xX6xX73xX3xXb5xXdxX6xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXa9xX3xXdeaxX11axX5exX11axX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xX197xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX2xXe9xX3bexXb9xX5xX2xX197xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xX3bexX23dxX163dxX77axX247xX4fdxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX5bxX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX4xX3xX13xXd78xX117xX2xX191xX191xX3xX5bxX11axX26xX15xX10xXexX3xXexX26xX2cfxX15xX3xX29cxXedxX38xX15xXb5xX3xXd9xX564xX15xXb5xX3xX4xX1xX1dxc047xX15xX3xXd9xX5a1xX3xX4xX30xXexX3xX4xX295xX15xX1xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xX3bexXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX2xX191xX2xXe9xX5xX2xX3bexXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xX191xX23dxXa2cxX9cxX47xX13xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX295xX4xX3xX29cxXe6xX15xX3xXbexX5a1xX3xX4xX99xX6xX3xX9dxX15xX1xX3xXbexXb6xX3xX2f9xXbc9xX4xX3xX5xX14xXbxX3xX29cxX1exXdxX3xX1xX169xX15xX1xX3xX4xX1xX1dxX1f83xX15xX3xXd9xX5a1xX3xXbexXedxX5b8xXexX3xX7xX74xX15xXb5xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xX191xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXe9xX191xXb9xXd2xX5xX2xX191xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxX2xXbcxX23dxXdeaxX9aaxX163dxXcxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXcxX602xX15xXb5xX3xXexX1xXedxX3xX236xf1c8xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xX4fdxX10xX15xX7xX3xX9aaxXexX11axX5xXexX10xX15xXd9xX10xX26xXb5xX3xXexX2bxXdxX3xXexX1xX5a1xX3xX7xX295xXexX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xXa9xX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xX2xXbcxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXbcxXd2xXd2xX3bexX5xX2xXbcxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXb9xXd3xX23dxXa2cxX77axX5bxX247xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX295xX4xX3xXd9xXdxX15xX1xX3xX7xXdfxX3xX61dxX26xX10xX5xX6xX15xX5exX3xXexX14xXbxX3xX236xX3exXexX3xXa9xX3xX5bxX11axX10xX236xX3xXbexX6xX15xX3xX5bxX11axX5xX5xX6xX15xX5exX3xX29cxX2fbxX3xX1xXb6xX15xX1xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xXexX2bxXdxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX236xX1xX1dxX74xX15xX3xX236xX1xX602xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXb9xXd3xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexXbaxXd2xX2xX5xXb9xXd3xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXb9xX2xX23dxXaexX163dxX978xX979xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXdeaxXdxX15xX1xX3xX7xXdfxX3xX9dxX15xX1xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xX5exXdxXa3xX15xX3xXexX14xXbxX3xXbexXedxX5b8xXexX3xX7xX74xX15xXb5xX3xXb5xX2eaxX15xX3xXb9axX10xX15xX6xX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXb9xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX2xX191xX191xXbaxX5xXb9xX2xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXb9xXb9xX23dxXcxXd78xX247xX979xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xXdeaxXdxX15xX1xX3xX7xXdfxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xX3xX29cxXbc9xX15xXb5xX3xXb5xX295xX4xX3xX236xX1xXdxX3xX4xX295xX4xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xXd9xX5a1xX3xX6fxX1dxX27axX15xX3xX7xXc3xX3xX4xX99xX6xX3xX2f9xXbc9xX4xX3xX29cxXedxX5b8xX4xX3xXd9xX2e1xX4xX3xX5ex10a77xX3xXa9xX3xXd78xX26xX10xX5exX26xXdxX236xX7xXexX6xX5exX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX73xXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xX117xXbxX1xX11axXexX11axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX5xX48xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX15xX6xXexX11axX3xX1xX169xX15xX1xX3xXb9xXb9xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX4cxX4cxXdxXd4xXd9xX6xX11axX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xXbexX15xX4cxX15xX10xX18dxX7xX4cxX2xX191xXd2xXd2xX4cxX2xXd3xX197xX5exX197xX2xXd3xXbaxXbaxXd2xXb9xXexX2xXd3xXd2xXd2xX5xXb9xXb9xXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX13xX1xXdxX3exX15xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX47xX48xX15xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX117xXbxX1xX11axXexX11axX117xX11axX26xXdxXb5xXdxX15xX6xX5xX117xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX179xX4cxX4cxXdxX73xX6xXb5xX10xX7xXd4xXbexX11axXbexXd4xXbexX15xX4cxX1dxXbxX5xX11axX6xX5exX10xX5exX4cxX26xX225xXexX18dxX71xXd9xX26xX22bxX225xX73xX5xX71xX191xX1dxX232xXbexX10xX1dxX236xXb5xX4cxXb9xXd3xX2xX191xX23dxX2xX2xX23dxXd3xXb9xX4cxXb9xXe9xX23dxX4fdxX47xX61dxXa2cxXd4xX1a8xXbxXb5xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11axX15xXaxX12xX13xX295xX4xX3xXexXb6xX1dxX3xX4xX1xXdxX3exX15xX3xX22bxX1dxX30xXexX3xX1xXdxX14cexX15xX3xXexX26xX11axX15xXb5xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX26xX14xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX9cxX9dxXcxX9fxX3xXa9xX3xXcxX26xX11axX15xX5exX1xX10xXdxX73xX27fxX3xX9cxX6xX3xXaexX71xXd4xX4cxXd4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9aaxX11axX1dxX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX11axX3xXa2cxX9fxXa2cxX0xX4cxXbxX12