Trâu lặn dưới nước như tàu ngầm
Khả năng bơi lội của trâu thuộc hàng đỉnh cao.
778cx8a40x10da5xdcfdxd12dxa79fxff67x84d7x8443xX7xe864xde61xb026x8a58x9224xce73xX5xa31bxXax10f59xXcx9bb5x89a0xa3edxX3xX5xccb3x1007exX3xb6f9x9f66x8eb1xXdxX3xX1axX1dxX1exX4xX3xX1axX1xX1dxX3xXexec9bxX16xX3xX1axcd68x9bdcx9891xX0xca2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb72xX10xX6xX1cxXaxX12x83e0xX1xb699xX3xX1axd710xX1axX2fxX3xf43dx7c32xXdxX3xX5x96f0xXdxX3xX4xf5bexX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX16xX56xX4xX3xX1xX2bxX1axX2fxX3xa360x10b95xX1axX1xX3xX4xX6xad29xbd2fxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde90xX74xX1cx92adxXaxX12xX0xXdxX31xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX4xX10xc7aexX74xX51xf8bbxX10xX4xXexX3xX1cxX2fxX31xX10xX1cxXdxX6xX3xa9daxXdxX1cxX10xX74xX3xX31xXbxd712xX3xXdx8b7cxX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxb479xXdxX1cxXexX1x8537xX3xX2xf9aexXccx7efdx8826xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexXc9xX3xa39axbc7fxXccxXbxc5edxXcfxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX33xX6xXbxXbxX7xX33xX74xXbxX10xX1axX33xX31xX10xX1cxXdxX6xX33xXexX1xX16xX31xX51x86fbxXbxX9xX1axX10xXc4xX7xX33xXdaxXdaxXdax7edaxX33xa479xe181xX1cxXdaxX2xX10axXdaxXccxXdaxX107xXexffcdxX114xXb2xXb2xX5xX107xX75xX9dxXbxX2fxXaxX3xX1cxX6xXexX6xX9axXexX88xXbxX10xX9xXaxXaaxXdxX1cxX10xX74xX33xX31xXbxXb2xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX9axX10xX1axX4xX74xX1cxX10xX9xXaxd127xX1axX74xX14x103eaxX2xXaax104aaxXccxX1xX107xX5xX1cxX143xf813xX151xc051xX143xX153x10c68x7bbdxXb5xX156xXdaxX156xXcexXdaxX85xX157xX156xX157xX157xXdxb853xXddxX85xX6x10fa4xX7x982dx7b7bxX153xX164xX33xX74x114cfxX14xXexX85x114f1xX170xX6xX16axX147xXaaxX143xXccxX10axX85xXb5xX5xXddxXaaxX42xX157xXddx810exXd9xX114xX7xXb5xXb5xXaaxXc4xe514xe8f8xX14axX7xX9dxX156xa861xXccxeb27xX31xX16axX151xX143xX10axX48xX170xX10xX147xXexX31xXdaxX88xX85xX2xX9dxXaaxXcxXccxX7xX9dxXd9xX31xc414xX1cxXc4xXcexXd9xX18exXaxX3xX1cxX6xXexX6xX9axXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1cxX6xXexX6xX9axX6xX14xX2fxX7xX9xXaxX2xXdaxX75xXccxX114xXc9xXccxXc9xX2xX10ax8d1dxXc9xXccxXc9xX2xXc9xX2xXc9xX2xXccxXccxXcexXc9xXccxXc9xX2xXdaxX114xXccxXc9xX109xXdaxXccxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX74xX1cxX88xXaxX12xX0xXdxX31xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxXexX1xX16xX31xX51xX3xX1cxX1xXdxX1cxX10xX3xXdxXb5xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxXc4xXdxX1cxXexX1xXc9xX3xXb2xXb2xX109xXbxXddxXcfxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexXc9xX3xXdaxX1d8xX114xXbxXddxXcfxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX33xX33xXdxX75xX51xX6xX74xX1xX6xXexXdxX1axX1xX75xXaaxX1axX33xX1axX10xXc4xX7xX33xXdaxXdaxXdaxX107xX33xX2xXccxX10axX1cxXdaxX2xX107xXdaxX1d8xX2xX107xXexX10axX1d8xXb2xX2xX2xX5xXccxX75xX2fxXdxX151xXfcxX14xX9xXb2xX2xX114xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exXdxX3xX1axX1dxX1exX4xX3xX1axX1xX1dxX3xXexX2bxX16xX3xX1axX2fxX30xX31xXaxX3xXc4xXdxX1cxXexX1xX9xXaxXb2xXb2xX109xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxXdaxX1d8xX114xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa37xX74xX16xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xfbdfxd9f5xX16bxX0xX33xXbxX12