Nhắn tin khi lái xe: Không khác gì bị bịt mắt khi cầm lái
Các nghiên cứu cho thấy mỗi một tin nhắn, biểu tượng cảm xúc hay hình selfie có khả năng thu hút sự chú ý cũng đồng thời có thể làm hạn chế nhận thức của tài xế khi đang lái xe.
f730x158adx13ff8x1256cx169b6x139ebx146adx15c6cx184f6xX7x12304x182aex11446x189dex17580x14283xX5x139ecxXax12ebfx135b9xX1x17d33x118c7xX3xXexXdxX16xX3x161ebxX1xXdxX3xX5x159e1xXdxX3x1036cxX10x15ba4xX3x1720dxX1x12f20xX16xf92dxX3xX1cxX1xX21xX4xX3xX2cxf75bxX3x1560fx1346axX3xX36xX37xXexX3x13496xX15xXexX3xX1cxX1xXdxX3xX4x169fdxX3dxX3xX5xX21xXdxX0x132f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff02xX10xX6x1696cxXaxX12x17fe8xX21xX4xX3xX16xX2cxX1xXdx10b6dxX16xX3xX4xfdf9x10537xX3xX4xX1x13ca2xX3xXexX1x137c2x109c1xX3xX3dx16b6axXdxX3xX3dxfafcxXexX3xXexXdxX16xX3xX16xX1xX15xX16x10c03xX3xX36xXdx100caxX6fxX3xXex11921x14522xX16xX2cxX3xX4x16062xX3dxX3xX24x12a4fxX4xX3xX1xX6xX78xX3xX1xX34xX16xX1xX3xX7xX10xX5x1496cxXdxX10xX3xX4x14c93xX3xX1cxX1xX98xX3xX16x17a29xX16xX2cxX3xXexX1xX6fxX3xX1xX9cxXexX3xX7x1654axX3xX4xX1xX9cxX3x11a1axX3xX4x13b0cxX16xX2cxX3x187c3x17569xX16xX2cxX3xXexX1x167bcxXdxX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xX5x148fbxX3dxX3xX1x11692xX16xX3xX4xX1x172aaxX3xX16xX1x165c7xX16xX3xXexX1xX6exX4xX3xX4x14976xX6xX3xXexXe3xXdxX3xX24xXecxX3xX1cxX1xXdxX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xf977xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX16xXexX10x1651axXaxX12xX0xXdxX3dxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5xX6x12729xX78xXbxX127xX10xX5xX73xX6xX5fxX3xX5xX6xX139xX78xX5xX73xX6xX5fxX10xX5fxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXax13d03xXdxX5fxXexX1xX26xX3x18b55x18a74xX15exXbxX24x122acxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX26xX3x12f0dx149dcxX15exXbxX24xX162xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26xX4dxX4dxXdxX112xX36xX6xX73xX1xX6xXexXdxX16xX1xX112x14ae5xX16xX4dxX16xX10xX156xX7xX4dxX2xX15exX16cxX15exX4dxX2x10ab5xX16dxX5fx170c3xX19ax17674xX16cxX19dxX19dxX16cxXexX15exX19fxX19axX5xX15exX112x10b34xXbxX2cx11f56xX127xX9xX15dx10334xX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexXdxX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX2cxX3xX1cxX1xX21xX4xX3xX2cxX34xX3xX36xX37xX3xX36xX37xXexX3xX3dxX15xXexX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxXaxX3xX156xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX15exX15exX15exXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX16dxX19fxX19dxXaxX3xX5fxX6xXexX6x10f00xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX26xX4dxX4dxX3dxX10xX5fxXdxX6xX112xX5xX6xX73xX5fxX73xX16xX2cxX112xX18cxX16xX4dxX7xXexX73xX127xX6xX2cxX10xX4dxX16xX10xX156xX7xXbxX73xX127xXexX6xX5xX4dxX19dxX19axX2xX15exX4dxX2xX2xX4dxX19dxX15dxX4dxX15dxX16cx154d2xX16cxX16cxX252xX4dxX28xX1xX73xX16xX2cxX213x170e7xX6fxX213x16343xX6fxX16xX2cxX213xX260xXdxX10xX16xX213xXcxX112xX1abxXbxX2cxX1aexX156xX9xX15exX15exX15ex1474dxX1xX9xX16dxX19fxX19dxX275xX4xX127xX73xXbxX9xX6xX6fxXexX73xX275xX7xX4xX6xX5xX10xX9xX36xX73xXexX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX6xX127xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxf810xXbxX1xX73xXexX73xX213xX4xX73xX16xXexX10xX16xXexX3xX7xX6fxX3dxX3dxX6xX127xX78xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX73xX16xXaxX12x13555x15e60xX6xX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX18cxX2d5xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexXdxX16xX8axX3xX16xX2cxX6fxX78xX3xX4x16eadxX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xX127xX77xXexX3xX4xX6xX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17421xX73xX5fxX78xXaxX12xX13xX2cxX1xXdxX6axX16xX3xX4xX6exX6fxX3xX4xX1x169daxX3xX127xX6xX3xX127x16440xX16xX2cxX3xX16x12b3axX73xX3xX36xX7fxX3xX4xX1xX9cxX16xX2cxX3xXexX6xX3xX2cx15a82xXbxX3xX1cxX1xXb0xX3xX1cxX1xXb7xX16xX3xXexX127xX73xX16xX2cxX3xX18cxXdx18aefxX4xX3xX24x11a0cxX3xX5xXcaxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2axX16xX2cxX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX4x18229xX16xX2cxX3xX3dxX7fxXexX3xX5xX9cxX4xX112xX3xXcxX1xXc4xX4xX3xXexXecxX8axX3xX4xX1xX9cxX16xX2cxX3xXexX6xX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xX5xXe3xX3dxX3xXd1xX92xX93xX4xX3xX16xX1xXdx15822xX6fxX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX16xX1xX92xX16xX2cxX3xX4xX1xX15xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX7x1506fxX3xXexX1xXc4xX4xX3xX1xXdxX355xX16xX3xXexX2d5xX16xX2cxX3xX4xX21xXdxX3xX4xX1xXf0xX3dxX3xX1xX2f3xX16xX112xX3xX13xX1xXdxX39fxX6fxX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX4xX1xX73xX3xX127xX32cxX16xX2cxX3xX1x14c3dxX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xX5xXe3xX3dxX3xX1xX6xXdxX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX4xX36dxX16xX2cxX3xX3dxX7fxXexX3xX5xX9cxX4xX3xX213xX3xX16xX1xX92xX3xX5xXe3xX3xX16xXb0xXdxX3xX4xX1xX6fxX78xX355xX16xX3xX1xX6xX78xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexXdxX16xX3xXexX127xX6axX16xX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX3xXexX127xX73xX16xX2cxX3xX1cxX1xXdxX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12xXcxX6fxX78xX3xX16xX1xXdxX6axX16xX8axX3xX7xXc4xX3xXexX1xXf0xXexX3xX5xXe3xX3xX4xX1xX9cxX16xX2cxX3xXexX6xX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX4xXb0xX3xX1cxX1xX98xX3xX16xXb7xX16xX2cxX3xXexXf0xXbxX3xXexX127xX6fxX16xX2cxX3xX1xX73xXe3xX16xX3xXexX73xXe3xX16xX3xX18cxXe3xX73xX3xX4xX98xX3xX1xX6xXdxX3xX1xXe3xX16xX1xX3xXd1xX7fxX16xX2cxX3xX16xXe3xX78xX112xX3xXcxX127xX73xX16xX2cxX3xXexX127xX92xXd8xX16xX2cxX3xX1xX93xXbxX3xXd1xXb0xX8axX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX7xX3b8xX3xX16xX2cxX2d5xX16xX2cxX3x185daxX6fxX6xX16xX3xX7xX21xXexX3xX3dxX2axXdxX3xXexX127xX92xXd8xX16xX2cxX3xX24xX6fxX16xX2cxX3xX4f6xX6fxX6xX16xX1xX3xX1xX3edxX112xX3xX2d4xXe3xX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX16xXe3xX78xX3xXd1xX341xX4xX3xX36xXdxX355xXexX3xXexX127xfc04xX3xX16xX6axX16xX3xX16xX2cxX6fxX78xX3xX1xXdxX8exX3dxX3xX1xX2f3xX16xX3xXd1x14dcbxXdxX3xX18cx187e2xXdxX3xX4xX21xX4xX3xXexXe3xXdxX3xX24xXecxX3xX3dxX549xXdxX8axX3xX16xX1x12aeaxX16xX2cxX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX4xXb0xX3xXexX1xXb0xXdxX3xX4f6xX6fxX10xX16xX3xX4f6xX6fxX6xX16xX3xX7xX21xXexX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX3xXbxX1xX545xX3xX18cxXe3xX3xX4xX98xX16xX1xX3xX2cxXdxX21xX4xX3xXexX127xX92xX549xX4xX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX1xXdxX8exX3dxX3xX1xX3edxX6xX8axX3xX16xX6xX78xX3xX5xXe7xXdxX3xX36xX37xX3xXbxX1x12791xX16xX3xXexX21xX16xX3xXexX1xX6axX3dxX3xX36xX530xXdxX3xX4xX1xXdxXecxX4xX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX3xXexX127xX6axX16xX3xXexX6xX78xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12x179e9xXe3xX3xX3dxX7fxXexX3xXexX127xX73xX16xX2cxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX4xX1xX6fxX78xX6axX16xX3xX2cxXdxX6xX3xX1xX92xX549xX16xX2cxX3xX5fx16d07xX16xX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX1xXe3xX16xX2cxX3xXd1xX46xX6fxX3xX4xXf9xX6xX3x121c2xX73xX127xX5fxX8axX3xX2axX16xX2cxX3x16614xX6xXexXexX3x16589xX10xX127xX5xX6xX4xX1xX3xX16xX1xXf0xX16xX3xXd1xX37xX16xX1xX3xX18cxX549xXdxX3xX3dxX7fxXexX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX36xX34xX16xX1xX3xXexX1xX92xXd8xX16xX2cxX8axX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX1xXe3xX16xX2cxX3xX16xX2cxXe3xX78xX3xX7xX3b8xX3xXexX545xX16xX3xX1cxX1xX73xX98xX16xX2cxX3xX15exX16dx1759fxX3xX16xXb7xX16xX2cxX3xX5xX92xX93xX16xX2cxX3xX36xX7fxX3xX16xX331xX73xX3xX4xXf9xX6xX3xX1xX3edxX112xX3xX260xX73xX3xXd1xXb0xX8axX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX2cxX359xXdxX3xXd1xXdxX3xX3dxX7fxXexX3xXexXdxX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX1xX6xX78xX3xX3dxX7fxXexX3xX36xX6exX4xX3xX1xX34xX16xX1xX3xX7xX10xX5xXabxXdxX10xX8axX3xX1xX6xX78xX3xXexX1xXf0xX3dxX3xX4xX1x18564xX3xX4xX1xX326xX3xX5xXe3xX3xX16xXb0xXdxX3xX4xX1xX6fxX78xX355xX16xX3xX18cxX549xXdxX3xX3dxX7fxXexX3xX1xXe3xX16xX1xX3xX1cxX1xX21xX4xX1xX8axX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xX5xXe3xX3dxX3xX4f6xX6fxX21xX3xXexX98xXdxX3xX36xX7fxX3xX16xX331xX73xX3xX1cxX1xXdxX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX8axX3xX2cxXdxX6xX3xXexXb7xX16xX2cxX3xX1cxX1xX98xX3xX16xXb7xX16xX2cxX3xX2cxX5bexX78xX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12xX13xX2cxX1xXdxX6axX16xX3xX4xX6exX6fxX3xX7xX6xX6fxX3xXd1xXb0xX3xX4xX1xX326xX3xX127xX6xX3xX127xX32cxX16xX2cxX3xXexX34xX16xX1xX3xXexX127xXe7xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX24xX6xX73xX3xX16xX1xX331xX16xX2cxX3xX5xXe3xX3dxX3xX2cxXdxX98xX3dxX3xX1cxX1xX98xX3xX16xXb7xX16xX2cxX3xXexX1xX37xX3xX5xXc4xX4xX3xX4xXf9xX6xX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xXexX549xXdxX3xX16dxX19axX69bxX112xX3x130a4xXdxX39fxX6fxX3xX16xXe3xX78xX3xX4xXb0xX3xX16xX2cxX1xfa9cxX6xX3xX5xXe3xX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX7xX3b8xX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX16xX1xX34xX16xX3xXexX1xX77xX78xX3xXd1xX92xX93xX4xX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xXexX1xX6exX3xX4f6xX6fxX6xX16xX3xXexX127xX3edxX16xX2cxX3xX16xX2cxX6xX78xX3xXexX127xX92xX549xX4xX3xX3dxX15xXexX3xX1xX3edxX3xX16xX1xX92xX3xXd1x16ab0xX16xX3xXd1x10fd4xX8axX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xXd1xXdxX3xX36xX7fxX3xX18cxXe3xX3xX4xX21xX4xX3xX18cxXf0xXexX3xX4xX98xX16xX3xXexX127xX6axX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX8axX3xXd1xX92xX6xX3xX3dxX3edxXdxX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX24xX6fxX16xX2cxX3xX4f6xX6fxX6xX16xX1xX3xX18cxXe3xX73xX3xXexX34xX16xX1xX3xXexX1xXecxX3xX16xX2cxX6fxX78xX3xX1xXdxX8exX3dxX112xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12xX62xX21xX4xX3xX4xX1xX6fxX78xX6axX16xX3xX2cxXdxX6xX3xXd1xX331xX3xXexX34xX3dxX3xX127xX6xX3xXd1xX92xX93xX4xX3xX36xX545xX16xX3xX16xX1xXb0xX3dxX3xX24xX6xX73xX3xX16xX1xX331xX16xX2cxX3xX4xX1xX73xX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX2cxXd2xX3dxX3xX24xX6xX73xX3xX16xX1xX331xX16xX2cxX3xX18cxX39fxX3xXexX1xX37xX3xX2cxXdxX21xX4xX3xX16xX1xX92xX3xX1cxX1xXdxX3xX16xX1xX34xX16xX3xX18cxXe3xX73xX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX8axX3xX1cxX1xXdxXecxX16xX3xX4xX1xX73xX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX127xXd8xXdxX3xX3dxX15xXexX3xX1cxX1xX856xXdxX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX3xXd1xXdxX8axX3xX24xX6xX73xX3xX16xX1xX331xX16xX2cxX3xX18cxX39fxX3xXexX1xX6fbxX16xX1xX3xX2cxXdxX21xX4xX3xX16xX1xX92xX3xX16xX1xXe7xX4xX3xXexX73xX8axX3xX5xXe3xX3dxX3xX4xX1xX73xX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX36xX856xX3xX4f6xX6fxX6xX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX5bexX3dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX4f6xX6fxX6xX16xX3xXexX127xX3edxX16xX2cxX3xXexX127xX6axX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX8axX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xX6xX73xX3xXexX21xX4xX3xX36xX32cxX16xX2cxX3xXexX6xX78xX3xX16xX1xX92xX3xXb7xX16xX3xX6fxX545xX16xX2cxX8axX3xX5fxX622xX16xX3xXexX549xXdxX3xX18cxXdxX355xX4xX3xXexXe3xXdxX3xX24xXecxX3xXbxX1xX98xXdxX3xX36xX856xX3xX3dxX7fxXexX3xXexX6xX78xX3xX1xX73xX341xX4xX3xXexX1xXf0xX3dxX3xX4xX1xX6fbxX3xX5xXe3xX3xX4xX98xX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX78xX3xX127xX6xX3xX1cxX1xX856xXdxX3xX18cxX2axX3xX5xXb7xX16xX2cxX3xX18cxXe3xX3xX7xXc4xX3xXexX1xXdxXecxX6fxX3xXexX326xX16xX1xX3xXexX21xX73xX3xX1cxX1xXdxX3xX36xX37xX3xX3dxX355xXexX3xX3dxX856xXdxX8axX3xX2cxXdxX98xX3dxX3xX1cxX1xX98xX3xX16xXb7xX16xX2cxX3xXexXf0xXbxX3xXexX127xX6fxX16xX2cxX112xX3xX2d4xXe3xX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX7xX359xX3xX5fx187c2xX16xX2cxX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX3xX5fxXdxX3xXd1xX7fxX16xX2cxX3xX1cxX1xXdxX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xXexXf0xXbxX3xX1xX93xXbxX3xXd1xXf9xX3xX36xX545xX16xX3xX78xXecxX6fxX3xXexX545xX3xX16xXe3xX78x173b6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12xX313xX77xXexX3xX4xX1xX77xXbxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX16xX2cxX6fxX78xX3xX4xX2f3xX3xXd1xXecxX16xX3xXexX2d5xX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX7xX359xX3xX5fxXa8dxX16xX2cxX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX3xX5fxXdxX3xXd1xX7fxX16xX2cxX3xX1cxX1xXdxX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX8axX3xX127xX77xXexX3xX16xX1xXdxX39fxX6fxX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xXexX127xX6axX16xX3xX1cxX1xX15xXbxX3xX1cxX1xX6fxX3xX18cxXc4xX4xX3xX62xX1xX5bexX6fxX3x11558xX3xX213xX3xXcxX1xX21xXdxX3xX313xX34xX16xX1xX3xX260xX92xX2f3xX16xX2cxX3xXexX1xX92xXd8xX16xX2cxX3xX36xX856xX3xX4f6xX6fxX6xX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX4xX98xX16xX1xX3xX36xX21xX73xX3xX16xXe3xX78xX112xX3xX28xX1xX98xX73xX3xX7xX21xXexX3xX4xXf9xX6xX3xX639xX73xX127xX5fxX3xX4xX1xX73xX3xXexX1xX77xX78xX3xX16cxX252xX69bxX3xX36xXf0xX4xX3xX4xX1xX6xX3xX3dxfc8cxX3xXexXe7xXdxX3xX62xX1xX5bexX6fxX3xXb59xX3xX213xX3xXcxX1xX21xXdxX3xX313xX34xX16xX1xX3xX260xX92xX2f3xX16xX2cxX3xXexX1xX2d5xX6xX3xX16xX1xXf0xX16xX3xXd1xX331xX3xX2cxX5bexX78xX3xX127xX6xX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xX1xX6xX78xX3xX7xX6fxXcaxXexX3xX2cxX341xXbxX3xXbxX1xX98xXdxX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xX5fxX73xX3xX24xX6xX73xX3xX16xX1xX331xX16xX2cxX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12xX5cxX2f3xX16xX3xX3dxX7fxXexX3xX16xX359xX6xX3xX7xX545xX3xXexXe3xXdxX3xX24xXecxX3xX530xX3xX62xX1xX5bexX6fxX3xXb59xX3xX213xX3xXcxX1xX21xXdxX3xX313xX34xX16xX1xX3xX260xX92xX2f3xX16xX2cxX3xXexX1xX2d5xX6xX3xX16xX1xXf0xX16xX3xX5fxX36dxX16xX2cxX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX3xX1cxX1xXdxX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX8axX3xX3dxX341xX4xX3xX5fxX36dxX3xX1xX3edxX3xX16xX1xXf0xX16xX3xXexX1xX6exX4xX3xXd1xX92xX93xX4xX3xX7xXc4xX3xX16xX2cxX6fxX78xX3xX1xXdxX8exX3dxX3xX4xXf9xX6xX3xX18cxXdxX355xX4xX3xX5xXe3xX3dxX3xX16xXe3xX78xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX73xX5fxX78xXaxX12xX260xX36dxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX331xX16xX2cxX3xX24xX10xX3xXd1xX331xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX127xXdxX8exX16xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX355xX3xXexX1xX545xX16xX2cxX3xX1xX7bxX3xXexX127xX93xX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX5xX21xXdxX3xXexX5bexX16xX3xXexXdxXecxX16xX3xX16xX1xX92xX3xX5cxX355xX3xXexX1xX545xX16xX2cxX3xX62xX98xX16xX1xX3xX36xX21xX73xX3xX2d4xX6xX3xX4xX1xXe7xX3dxX3x10e1dx18b88xX127xX10xX213xX62xX73xX5xX5xXdxX7xXdxX73xX16xX3x1687exX7xX7xXdxX7xXex113b8xX3xX4xX36dxX16xX2cxX3xX5cxX355xX3xXexX1xX545xX16xX2cxX3xX62xX98xX16xX1xX3xX36xX21xX73xX3xX13xX2cxX92xXd8xXdxX3xXd1xXdxX3xX36xX7fxX3xXd43xXd44xX10xX5fxX10xX7xXexX127xXdxX6xX16xX3xX260xX10xXexX10xX4xXexXdxX73xX16xXd58xX8axX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX6fxX78xX6axX16xX3xX2cxXdxX6xX3xX1cxX1x15d57xX16xX2cxX3xXd1xX37xX16xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xXexX1xX8exX3xX24xX6xX73xX3xX16xX1xX331xX16xX2cxX3xX18cxXe3xX3xX4xX46xX16xX3xX5xX6fxX2axX16xX3xX16xX1xX549xX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX7xX359xX3xX5fxXa8dxX16xX2cxX3xX5fxXa8dxX16xX2cxX3xXd1xXdxX355xX16xX3xXexX1xX73xXe7xXdxX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xXd1xX8exX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xX16xX1xXf0xX16xX3xXexX1xX6exX4xX3xXd1xX92xX93xX4xX3xXexX77xXexX3xX4xX98xX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX2cxX34xX3xXd1xX6xX16xX2cxX3xX24xX98xX78xX3xX127xX6xX3xX24xX6fxX16xX2cxX3xX4f6xX6fxX6xX16xX1xX3xX3dxX34xX16xX1xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX18cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX127xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX6axX16xX3xX4f6xX6fxX6xX16xX26xX0xX4dxX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xX6fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX213xXexX1xX6fxX3dxX36xX213xX6xX16xX5fxX213xX7xX6xXbxX73xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX5xXe7xX3xX4xX46xX16xX3xX5xX92xX6fxX3xXcaxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX2cxX34xX1aexXaxX3xX1xX127xX10xXabxX9xXaxX4dxX24xX10xX4dxX4xX6xX3dxX213xX5xX6xXdxX213xX24xX10xX213xX5xX6xX213xX4xX6xX16xX213xX5xX6fxX6fxX213xX78xX213xX16xX1xX6fxX16xX2cxX213xX5fxXdxX10xX6fxX213xX2cxXdxX4dxX2xX15dxX16cxX16cxX15dxX16cxX112xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX2cxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX4dxX3dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX19dxX19axX4dxX16xX10xX156xX7xX4dxX2xX15exX16cxX1b2xX4dxX2xX19axX16dxX5fxX16dxX2xX19axX16dxX1b2xX2xX252xXexX15exX19fxX16cxX2xX5xX16dxX112xX1abxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexXdxX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX2cxX3xX1cxX1xX21xX4xX3xX2cxX34xX3xX36xX37xX3xX36xX37xXexX3xX3dxX15xXexX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX18cxX12xX0xX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX5xXe7xX3xX4xX46xX16xX3xX5xX92xX6fxX3xXcaxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX2cxX34xX1aexXaxX3xX1xX127xX10xXabxX9xXaxX4dxX24xX10xX4dxX4xX6xX3dxX213xX5xX6xXdxX213xX24xX10xX213xX5xX6xX213xX4xX6xX16xX213xX5xX6fxX6fxX213xX78xX213xX16xX1xX6fxX16xX2cxX213xX5fxXdxX10xX6fxX213xX2cxXdxX4dxX2xX15dxX16cxX16cxX15dxX16cxX112xX1xXexX3dxXaxX12xX62xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX5xXe7xX3xX4xX46xX16xX3xX5xX92xX6fxX3xXcaxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX2cxX34xX1aexX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX28xX1xX2axX16xX2cxX3xX2cxXdxX545xX16xX2cxX3xX24xX10xX3xX3dxX21xX78xX8axX3xX18cxXf0xX16xX3xX1xXe3xX16xX1xX3xX24xX10xX3xX1xX2f3xXdxX3xX4xX46xX16xX3xX4xXb0xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX2cxXdxX6xX16xX3xX18cxXe3xX3xX1xXdxX8exX6fxX3xX36xXdxXecxXexX3xX3dxX549xXdxX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX1cxX1xXdxX8exX16xX3xX24xX10xX3xXexX1xXe3xX16xX1xX3xXexX1xXe7xX73xX3xX18cxXe3xX3xX6xX16xX3xXexX73xXe3xX16xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX18cxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXdxX16xX1xX3xX16xX2cxX1xXdxX355xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX36xX6xX16xX3xXd1xX6axX3dxX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX4xXb0xX3xXd1xX852xX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxXaxX3xX1xX127xX10xXabxX9xXaxX4dxX24xX10xX4dxX1cxXdxX16xX1xX213xX16xX2cxX1xXdxX10xX3dxX213xX5xX6xXdxX213xX24xX10xX213xX36xX6xX16xX213xX5fxX10xX3dxX213xX1cxX1xX73xX16xX2cxX213xX4xX73xX213xX5fxX10xX16xX213xX5fxX6fxX73xX16xX2cxX4dxX2xX15dxX252xX1b2xX2xX19dxX112xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX2cxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX4dxX3dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX19dxX19axX4dxX16xX10xX156xX7xX4dxX2xX15exX16cxX16dxX4dxX2xX19axX16dxX5fxX15dxX19dxX19axX16cxX1b2xX16cxX19fxXexX15dxX252xX19axX5xX16dxX213xXbxX1xX73xXexX73xX213xX2xX213xX2xX16dxX16cxX2xX15dxX16dxX15dxX15dxX19fxX252xX16dxX15exX112xX1abxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexXdxX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX2cxX3xX1cxX1xX21xX4xX3xX2cxX34xX3xX36xX37xX3xX36xX37xXexX3xX3dxX15xXexX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX18cxX12xX0xX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXdxX16xX1xX3xX16xX2cxX1xXdxX355xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX36xX6xX16xX3xXd1xX6axX3dxX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX4xXb0xX3xXd1xX852xX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxXaxX3xX1xX127xX10xXabxX9xXaxX4dxX24xX10xX4dxX1cxXdxX16xX1xX213xX16xX2cxX1xXdxX10xX3dxX213xX5xX6xXdxX213xX24xX10xX213xX36xX6xX16xX213xX5fxX10xX3dxX213xX1cxX1xX73xX16xX2cxX213xX4xX73xX213xX5fxX10xX16xX213xX5fxX6fxX73xX16xX2cxX4dxX2xX15dxX252xX1b2xX2xX19dxX112xX1xXexX3dxXaxX12xX28xXdxX16xX1xX3xX16xX2cxX1xXdxX355xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX36xX6xX16xX3xXd1xX6axX3dxX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX4xXb0xX3xXd1xX852xX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX2d4xXdxX355xX4xX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX3xX18cxXe3xX73xX3xX36xX6fx12b21xXdxX3xXexX545xXdxX8axX3xXd1xX341xX4xX3xX36xXdxX355xXexX3xXexX127xX73xX16xX2cxX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX1cxXdxX355xX16xX3xX21xX16xX1xX3xX7xX21xX16xX2cxX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xXd1xX98xX3dxX3xX36xX98xX73xX8axX3xXexX1xXf0xX3dxX3xX4xX1xX6fbxX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX4xXb0xX3xXd1xX852xX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX3xX4xX1xXdxXecxX6fxX3xX7xX21xX16xX2cxX3xX18cxX549xXdxX3xX16xX1xXdxX39fxX6fxX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX3dxX549xXdxX3xX4xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxX3xX5xXe3xX3xX3dxX7fxXexX3xXexX1xX21xX4xX1xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1cxX1xX2axX16xX2cxX3xX16xX1xX856xX112xX3xXcxX127xX73xX16xX2cxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX1cxXdxX355xX16xX3xXd1xX92xXd8xX16xX2cxX3xX7xX21xX3xX16xX1xX92xX3xX18cxXf0xX78xX3xX36xXe7xX16xX3xX4xX46xX16xX3xX5xX92xX6fxX3xXcaxX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX1cxXdxX16xX1xX3xX16xX2cxX1xXdxX355xX3dxX3xX7xX6xX6fxX3xXd1xX5bexX78xX26xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX18cxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fdxX32cxX16xX3xX127xX6xX16xX1xX3xX19dxX3xX2cxXdxX5bexX78xX3xX7xX545xX16xX2cxX3xX4x14fa4xX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX2axXexX2axXaxX3xX1xX127xX10xXabxX9xXaxX4dxX24xX10xX4dxX5xX6xX16xX213xX127xX6xX16xX1xX213xX19dxX213xX2cxXdxX6xX78xX213xX7xX73xX16xX2cxX213xX4xX73xX16xX213xX1cxX1xXdxX213xX5xX6xXdxX213xX73xXexX73xX4dxX2xX15dxX19dxX15dxX19fxX15exX112xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX2cxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX4dxX3dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX19dxX19axX4dxX16xX10xX156xX7xX4dxX2xX15exX16cxX19dxX4dxX2xX19axX16dxX5fxX16cxX19axX19fxX252xX19dxX19dxX16dxXexX15exX2xX16cxX1b2xX5xX2xX112xX1abxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexXdxX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX2cxX3xX1cxX1xX21xX4xX3xX2cxX34xX3xX36xX37xX3xX36xX37xXexX3xX3dxX15xXexX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX46xX3dxX3xX5xX21xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX18cxX12xX0xX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fdxX32cxX16xX3xX127xX6xX16xX1xX3xX19dxX3xX2cxXdxX5bexX78xX3xX7xX545xX16xX2cxX3xX4xX13e6xX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX2axXexX2axXaxX3xX1xX127xX10xXabxX9xXaxX4dxX24xX10xX4dxX5xX6xX16xX213xX127xX6xX16xX1xX213xX19dxX213xX2cxXdxX6xX78xX213xX7xX73xX16xX2cxX213xX4xX73xX16xX213xX1cxX1xXdxX213xX5xX6xXdxX213xX73xXexX73xX4dxX2xX15dxX19dxX15dxX19fxX15exX112xX1xXexX3dxXaxX12xX5fdxX32cxX16xX3xX127xX6xX16xX1xX3xX19dxX3xX2cxXdxX5bexX78xX3xX7xX545xX16xX2cxX3xX4xX13e6xX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX2axXexX2axX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX127xX73xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX62xX1xX326xX3xX3dxX77xXexX3xXexXf0xXbxX3xXexX127xX6fxX16xX2cxX3xX19dxX3xX2cxXdxX5bexX78xX3xX1cxX1xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX24xX10xX8axX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xXd1xXdxX39fxX6fxX3xX1cxX1xXdxX8exX16xX3xX2axXexX2axX3xX4xXb0xX3xXexX1xX8exX3xXbxX1xX98xXdxX3xXexX127xX98xX3xX2cxXdxX21xX3xX36xX32cxX16xX2cxX3xX3dxXe7xX16xX2cxX3xX7xX545xX16xX2cxX3xX4xXf9xX6xX3xX3dxX34xX16xX1xX3xX18cxXe3xX3xX4xX98xX3xX16xX1xX55exX16xX2cxX3xX16xX2cxX92xXd8xXdxX3xX24xX6fxX16xX2cxX3xX4f6xX6fxX6xX16xX1xX112xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX18cxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX6fxX5xX12xX0xX5fxXdxX18cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX127xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX18cxX12xX0xX4dxX5fxXdxX18cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX73xX6fxX127xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xX5fdxX6xX73xX3xXd1xX7fxX16xX2cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX6xX127xXexXdxX4xX5xX10xX12