Bà bầu ăn trứng ngỗng, con sẽ thông minh?
Về giá trị dinh dưỡng trứng ngỗng kém xa trứng gà. Theo đó, trứng ngỗng có 13,5% chất protein, 13,2% lipid, 0,33mg% vitamin A, 0,10mg% vitamin B1, 0,30mg% vitamin B2, 0,1mg% vitamin PP…
5d1dx795fx9862x9550xcc2axdd4fxX0xc4a4x8f34xf59dx9fb2x11bfdx109c4xcac4xXcx7a31x7746x74cbxd84dxX2x7fc2xXax10c58xXfxX4x6467xb974xX8xf414x101d6x8623xX8xbef9x6631xX8xX13x12521x129edxX20xed0cxX8xX20xX26xf707xX20xX26x83e2xX8xX9xf8e1xX20xX8xXcxba73xX8xX13xX6x7d62xX20xX26xX8xc1a0xX2xX20xX6xa0d2xX0xace5xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x10ffexX15xXbxX1xXfxX4xef70xeb56xX8xX26xX2xe3cbxX8xX13xX23x8caexX8xX1xX2xX20xX6xX8xX1xd315x72edxX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8x9273x6952xX3cxX8x77eaxXbxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xb58dxX8xX11xX6xX15xX30xX8x7c2cxa2a7xX2dxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX90xX8xX7x8a74xX2dx73e2xc400xX8xX9xX6xfb80xX13xX8xX10xX23xX30xX13xX15xX2xX20xX2dxX8xX7xXa3xX2dxba05xXa6xX8xXaxX2xX10xX2xX1xX2dxX8xacf9xX2dxXa3xXa3xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8x61ddxX2dxX8xXc3xX2dxX7xXc3xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX18xX7xX2dxX8xXc3xX2dxXa3xXc3xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX18xXb9xX2dxX8xXc3xX2dxX7xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xa679xX10dxbea3xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xc349xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xc34exXbxXaxX2xX26xX20xf619xX8xc4b1xX1dxXcxX13xX2x11667xX128xaa84xXfxX4xX0xXcxX13xX23xX30xX20xX26xX4xX51xcd62xX2xX13cxX0xX42xXcxX13xX23xX30xX20xX26xX4xX8x674axX3cxX8xX8fxXbxX20xX26xX8xX9xX90xX8xX1bxX1cxX1dxX8xX8fxX68x64b3xX9xX8xXb9xX8xX13xX6xX5cxX20xX26xX88xX8x12cf6xX6xX2xX58xX1dxX8xX20xX26xX68xbec1xX2xX8xX79xX6xX1dxX128xe07bxX20xX8xX15xX3cxX8xX1fxX20xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX6xX30xX8xX9xX30xX20xX8xX13xX6xX38xX20xX26xX8xX3cxX2xX20xX6xX8xX3xX19xX8xX15xX3cxX8xX8fx10450xX8xX9xe55exX8xX1fxX20xX8xX8fxX68xX16fxX9xX8xX3xX19xX2xX8xc705xX1dx7e66xX8xX20xX6xX68xX20xX26xX8xX13xX6xXaaxX128xX8xX79xX6xX90xX8xX1fxX20xX8xX1cbxX1dxX5cxX88xX8xd63exX30xX20xX26xX8xX9xX6xX1dxX128xX18bxX20xX8xX3cx100bfxX9xX8xX9xX6xX30xX8xX1bxX2xdbbexX13xX8xX9xX90xX8xX8fx10aecxX20xX26xX8xXaxX19xX8xX1fxX20xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX30xX20xX8xXcxX34xX8xX13xX6xX38xX20xX26xX8xX3cxX2xX20xX6xX8xX79xX6xX38xX20xX26xX8xX8fx104e3xX8xX15xX3cxX8xX9xc1d9xX20xX8xX9xX1bdxX40xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xX128xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xX136xXbxXaxX2xX26xX20xX13cxX8xX13exX1dxXcxX13xX2xX143xX128xX145xXfxX4xX0xXcxX13xX23xX30xX20xX26xX4xX11xX23xX1cdxX8xXaxX184xX2xX13cxX8xX0xX42xXcxX13xX23xX30xX20xX26xX4xX11xX23xX68x106e2xX9xX8xX1bxb485xX20xX2dxX8xX8fxX1baxX8xX9xX90xX8xX23xXaaxX13xX8xX20xX6xX2xX58xX1dxX8xX1bxX19xX8xX1bxX1cxX1dxX8xX6xX151xX2xX8xX9xX6xX203xX20xX26xX8xX13xX38xX2xX8xX9x92d6xX1dxX8xX6xX151xX2xX8xX20xX19xX128xX88xX8x9b5cxX2xX20xX6xX8xX20xX26xX6xX2xd12fxX3cxX8xX1xX2bbxX20xX8xX26xX2xXbxX20xX8xX9xX6xX30xX8xX23x825axX20xX26xX8xX3cx1075cxX8xX1fxX20xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX2dxX8xX3cx10094xX13xX8xX9xX30xX20xX8xXcxX34xX8xX13xX30xX8xX13xX23xX238xX20xX8xX3xX19xX8xX13xX6xX38xX20xX26xX8xX3cxX2xX20xX6xX88xX8xX17bxX6xX68xX20xX26xX8xX13xX6x94aaxX9xX8xX23xXbxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX79xX6xX38xX20xX26xX8xX9xX90xX8xX13xX5cxX9xX8xX1xX1f3xX20xX26xX8xX79xaa31xX8xX1xX2xX2d0xX1dxX8xXaaxX128xX88xX8x112e2xX6xX30xX8xX8fxX1fcxX20xX8xX20xXbxX128xX8xX13xX23xX18bxX20xX8xX13xX6xX1fcxX8xX26xX2xX28dxX2xX8xX9x12613xX20xX26xX8xX9xX6xX68xXbxX8xX9xX90xX8xX3cxdd79xX13xX8xX9xX38xX20xX26xX8xX13xX23xd990xX20xX6xX8xX20xX26xX6xX2xX18bxX20xX8xX9xX24xX1dxX8xX6xX30xb9fexX9xX8xX3cxX37axX13xX8xX13xX19xX2xX8xXaxX2xX2d0xX1dxX8xX20xX19xX30xX8xX26xX6xX2xX8xX9xX6xX7axX10xX8xX79xX6xX2xX8xX3cxXbxX20xX26xX8xX13xX6xXbxX2xX8xX1fxX20xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xXcxX34xX8xXcxX2xX20xX6xX8xX9xX30xX20xX8xX79xX6xX151xX15xX8xX3cxX291xX20xX6xX2dxX8xX13xX6xX38xX20xX26xX8xX3cxX2xX20xX6xX88xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xX128xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xX136xXbxXaxX2xX26xX20xX13cxX8xX13exX1dxXcxX13xX2xX143xX128xX145xXfxX4xX0xX2xX3cxX26xX8xXcxX23xX9xXexXfxX42xX42xX2xX88xX1bxXbxX30xX6xXbxX13xX2xX20xX6xX88xX3xX20xX42xX20xX15xe602xXcxX42xX7xXa5xcb86xX445xX42xX7xXc3xXa5xX1xXb9xX7xXa5xXc3x9aeexXc3xXc3xX13x7ca3xXa3xX445xX445xXb9xXaxXc3xX88xX13exX10xX26xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX30xd6e3xX3cxXbxX26xX15xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX352xXbxX10xX13xX2xX30xX20xXfxX4xX1e6xX1dxX1bdxX20xX8xXcxX2xX20xX6xX8xX9xX30xX20xX8xX79xX6xX151xX15xX8xX3cxX291xX20xX6xX2dxX8xX13xX23x955dxX8xX20xX1baxX30xX8xX10xX6xX5cxX13xX8xX13xX23xX2xX232xX20xX2dxX8xX79xX6xX2xX8xX9xX90xX8xX13xX6xXbxX2xX8xX20xX26xX68xX184xX2xX8xX3cxX2e6xX8xX9xX1cxX20xX8xX1fxX20xX8xX1dxX1bdxX20xX26xX8xX8fxecc3xX8xX9xX6xXaaxX13xX2dxX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX8fxX90xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xXaxX19xX8xX3cxX37axX13xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX20xX6x11c6bxX20xX26xX8xX13xX6xX322xX9xX8xX10xX6xbffdxX3cxX8xX1cbxX1dxca04xX88xX8xed90xX1cdxX20xX6xX8xX3cxX2xX20xX6xX8xX6x68a0xXbxd821xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xX128xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xX136xXbxXaxX2xX26xX20xX13cxX8xX13exX1dxXcxX13xX2xX143xX128xX145xXfxX4xX57xX58xX8xX26xX2xX5cxX8xX13xX23xX60xX8xX1xX2xX20xX6xX8xX1xX68xX69xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX79xX7axX3cxX8xX7dxXbxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX88xX8xX11xX6xX15xX30xX8xX8fxX90xX2dxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX90xX8xX7xXa3xX2dxXa5xXa6xX8xX9xX6xXaaxX13xX8xX10xX23xX30xX13xX15xX2xX20xX2dxX8xX7xXa3xX2dxXb9xXa6xX8xXaxX2xX10xX2xX1xX2dxX8xXc3xX2dxXa3xXa3xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xXd3xX2dxX8xXc3xX2dxX7xXc3xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX18xX7xX2dxX8xXc3xX2dxXa3xXc3xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX18xXb9xX2dxX8xXc3xX2dxX7xX3cxX26xXa6xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX10dxX10dxX10fxX8x880axX30xX8xX3xX28dxX2xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX2dxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX90xX8xX13xffdexX8xXaxX2d0xX8xX10xX23xX30xX13xX15xX2xX20xX8xX13xX6xXaaxX10xX8xX6xd774xX20xX8xX515xX13xX630xX8xXaxX2d0xX8xX10xX23xX30xX13xX15xX2xX20xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xX13xX30xX19xX20xX8xX10xX6xX1cxX20xX8xXaxX19xX8xX7xX445xX2dxf369xXa6xX522xX8xX20xX6xX68xX20xX26xX8xXaxX291xX2xX8xX9xX90xX8xXaxX68xX16fxX20xX26xX8xXaxX2xX10xX2xX1xX8xX9xXbxX30xX8xX6xX643xX20xX8xX515xX13xX630xX8xXaxX2d0xX8xXaxX2xX10xX2xX1xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xXaxX19xX8xX7xX7xX2dxX450xXa6xX522xX88xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xX128xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xX136xXbxXaxX2xX26xX20xX13cxX8xX13exX1dxXcxX13xX2xX143xX128xX145xXfxX4xX51xX19xX3cxX8xXaxX68xX16fxX20xX26xX8xX9xX5cxX9xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX36dxX20xX26xX8xX13xX6xX1dxXbxX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX2dxX8xX8fxX395xX9xX8xX1bxX2xX2d0xX13xX8xXaxX19xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xXd3xX8xX23xXaaxX13xX8xX9xX1cxX20xX8xX9xX6xX30xX8xX10xX6xX1f3xX8xX20xX502xX8xX9xX90xX8xX13xX6xXbxX2xX88xX8xX51xX19xX3cxX8xXaxX68xX16fxX20xX26xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xXd3xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xX9xX6x12b45xX8xX1bxX2e1xX20xX26xX8xX3cxX37axX13xX8xX20x7d81xXbxX8xXcxX30xX8xX3xX28dxX2xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xX515xXc3xX2dxXa3xXa3xX3cxX26xXa6xX8xXcxX30xX8xX3xX28dxX2xX8xXc3xX2dx10b94xXc3xX3cxX26xXa6xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX522xX88xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xX128xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xX136xXbxXaxX2xX26xX20xX13cxX8xX13exX1dxXcxX13xX2xX143xX128xX145xXfxX4x1292fxX30xX8xX8fxX90xX8xX9xX5cxX9xX8xX20xX6xX19xX8xX1xX2xX20xX6xX8xX1xX68xX69xX20xX26xX8xX79xX6xX1dxX128xX18bxX20xX8xX10xX6xX1f3xX8xX20xX502xX8xX9xX90xX8xX13xX6xXbxX2xX8xX20xX18bxX20xX8xX13xX50dxX3cxX8xX1bx10b42xX8xX1bxX2e1xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xX13xX6xXbxX128xX8xX9xX6xX30xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX20xX26xX2axX20xX26xX8xXcxX34xX8xX13xX1bdxX13xX8xX6xX643xX20xX8xX23xXaaxX13xX8xX20xX6xX2xX58xX1dxX88xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX30xX1xX128xXfxX8xXcxX13xX128xXaxX15xXexXfxX13xX15xX7dxX13xX136xXbxXaxX2xX26xX20xX13cxX8xX13exX1dxXcxX13xX2xX143xX128xX145xXfxX4xX1e6xX1dxX1bdxX20xX8xXcxX2xX20xX6xX8xX9xX30xX20xX8xX79xX6xX151xX15xX8xX3cxX291xX20xX6xX2dxX8xX13xX23xX4a5xX8xX20xX1baxX30xX8xX10xX6xX5cxX13xX8xX13xX23xX2xX232xX20xX2dxX8xX79xX6xX2xX8xX9xX90xX8xX13xX6xXbxX2xX8xX20xX26xX68xX184xX2xX8xX3cxX2e6xX8xX9xX1cxX20xX8xX1fxX20xX8xX1dxX1bdxX20xX26xX8xX8fxX4d9xX8xX9xX6xXaaxX13xX2dxX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX8fxX90xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xXaxX19xX8xX3cxX37axX13xX8xX13xX23xX30xX20xX26xX8xX20xX6xX502xX20xX26xX8xX13xX6xX322xX9xX8xX10xX6xX50dxX3cxX8xX1cbxX1dxX512xX88xX8xX11xX23xX30xX20xX26xX8xX13xX23xX24xX20xX26xX8xX26xX19xX8xX13xX6xX19xX20xX6xX8xX10xX6xX1cxX20xX8xX9xX5cxX9xX8xX9xX6xXaaxX13xX8xX10xX23xX30xX13xX15xX2xX20xX2dxX8xXaxX2xX10xX2xX1xX2dxX8xX26xXaxX1dxX9xX2xX1xX2dxX8xX9xX5cxX9xX8xX3xX2xX13xXbxX3cxX2xX20xX8xX3xX19xX8xX9xX6xXaaxX13xX8xX79xX6xX30xX5cxX20xX26xX8xX9xX90xX8xX13xX630xX8xXaxX2d0xX8xX6xX16fxX10xX8xXaxX512xX2dxX8xX26xX2xX203xX10xX8xX1bx9933xX2xX8xX1xX68xX69xX20xX26xX8xX9xX643xX8xX13xX6xX232xX8xX23xXaaxX13xX8xX13xX1bdxX13xX88xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX60fxX30xX1dxX23xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX30xX8xX15exX3xXbxX88xX3xX20xX0xX42xX10xX4
congthanh