Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
Năm học 2015-2016, bên cạnh nhiệm vụ về công tác quản lý, ngành giáo dục đẩy nhanh tiến độ Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
aeaexd265xb400xf9f9xc66fx10a58x13f08x13b39x11486xX7xfbd2x101d5xb08ex123cax13a5ax12017xX5x10f31xXax11b31xf75bxX1x107f4x1419bxe604xX3xX16xX1xXdx13a4ex13d23xX3xbf28x1377cxX3xXex142e0xedd0xX16xX17xX3xXex12fdfxX1dxX3xX16xb28exX1dxX3xX1xX24xX4xX3xde1bx10f7exX2x10efbxba38xX34xX35xX2xb720xX0x1001bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex13382xX5xX10xX9xXaxXexX10xffcexXexX38xX6xX5xXdxX17xX16x11ab1xX3xe988x114faxX7xXexXdxb30axX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10077xX10xX6x1365dxXaxX12xX13xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xX34xX35xX2xX37xX38xX34xX35xX2xX3cxd9c7xX3x117dcxb99bxX16xX3xX4xe01bxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1fxb0c0xX3xX4xf9fexX16xX17xX3xXex140c2xX4xX3x139d0xX59xc72cxX16xX3xX5x10b24xX80xX3xX16xX17xd26fxX16xX1xX3xX17xXdxX9dx109f7xX3xX6cxX20xX4xX3x12c98x142d9xX47xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdx117aaxX16xX3xXb8xcdbexX3xe2b9xX95xX3xX9dxX16xX3xXb8xbc57xXdxX3xX1dxba03xXdxX3xX4xX1x1095exc039xX16xX17xX3xXexX23xe364xX16xX1xX80xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3x13552xX1xXb2xX6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17x108acxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxede3xXb2xX6cxX47xXaxX12xX133xXc8xX3xde89xff69xc107xXcaxXcxX3xX16xX17xXabxX47xX3xX34xX37xX3exf8e2xX3xX4xX98xX16xX17xX3xX82xdd0axX3x12cb2xX1xcd9bxX3xXexX1xdcefxX3xX7xX152xX3x12eb2xX2xX15fxX2xX3exX154xXcxX38xX133xX13cxX13dxXcaxXcxX3xX4xcfadxX6xX3xX133xXc8xX3xXexX23xXdax10924xX16xX17xX3xX133xXc8xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1fxXabxX3xXb8xXabxXb2xX3xXexX87xXb2xX3xX1fxX95xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xX34xX35xX2xX37xX38xX34xX35xX2xX3cxX3xX4xX16exX6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxbda1xX1dxX3xX16xXb2xX16xX80xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX3xX1fxXabxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX1xXdax10b9fxX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xee8dxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX34xX35xX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX82xXb2xX23xX6cxX10xX23xX9xXaxX35xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX82xXb2xX6cxX47xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xX6xX3xX1xX23xX10xX5dxX9xXaxX1xXexXexXbxX56xX3exX3exX6xX6cxX1dxXdxX16xX107xX82xX6xXb2xX1xX6xXexXdxX16xX1xX107xX1fxX16xX3exXdxX1dxX17xX3exX14axc7b2xX3exXexX14axX284xX34xX15fx10321xX107xX58xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb2xef7dxX1dxX6xX17xX10xXaxX3xXb2xX16xX4xX5xXdxX4xXf0xX9xXaxX23xX10xXexX59xX23xX16xX3xX7xX1xXb2xX207xX29axX1dxX6xX17xX10x12bafxXexX1xXdxX7xX107xX7xX23xX4x11016xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xX34xX35xX2xX37xX38xX34xX35xX2xX3cxXaxX3xX23xX10xX5xX9xXaxX17xX6xX5xX5xX10xX23xX47xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX107xX82xX6xXb2xX1xX6xXexXdxX16xX1xX107xX1fxX16xX3exX16xX10xX207xX7xX3exX2xX37xX15fxX28bxX3exX2xX35xX3cxX6cxX28bxX2xX28bxX28bxX3cxX35xX35xXexX14axX284xX34xX15fxX28bxX5xX35xX107xX58xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb2xX29axX1dxX6xX17xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX3exXexX6cxX12xX0xX3exXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxXb2xX16xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xX34xX35xX2xX37xX38xX34xX35xX2xX3cxX3xX2baxb8a6xX16xX1xX56xX3xX1xX6xX16xXb2xXdxX1dxXb2xXdxX107xX4xXb2xX1dxX107xX1fxX16xX2c3xX0xX3exXexX6cxX12xX0xX3exXexX23xX12xX0xX3exXexX82xXb2xX6cxX47xX12xX0xX3exXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcxX1xX10xXb2xX3xXb8xd98bxX80xX3xX4xX9dxX4xX3xX4x10bc8xXbxX3xX1xX24xX4xX3xXex113b2xXbxX3xXexX23xX59xX16xX17xX3xX177xX3xX4xX9dxX4xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX7xX6xX59xX56xX3xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xX13xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX59xX16xX17xX3xX4xX16exX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX41axXbxX3xX1xX24xX4xX56xX3xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXcxXdxXc4xXbxX3xXexX20xX4xX3xXexX23xXdxb1e6xX16xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xc56exX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXexX152xXexX80xX3xX4xX412xX3xX1xXdxX1cxX59xX3xXa0xX59xXa2xX3xX154xX1xX156xX3xXexX1xX15axX3xX7xX152xX3xX35xX15fxX38xX154xXcxX3exXcxb44cxX3xX4xX16exX6xX3xX133xXc8xX3xX154xX1xc1f9xX16xX1xX3xXexX23xX15axX3xX1fxX95xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX20xX4xX3xXb8xXb9xX47xX3xX1dxX87xX16xX1xX3xX1fxXdxX1cxX4xX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xX1fxXabxX3xX5xXabxX1dxX3xXexX1xX10xXb2xX3xXexX41axX1dxX3xX17xXdaxXdbxX16xX17xX3xXb8xX87xXb2xX3xXb8xb80axX4xX3xX69x11998xX3xX154xX1xX4c5xX3x11715xXdxX16xX1xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX80xX3xX82xX50exXdxX3xX6cxXdax10f01xX16xX17xX3xXa6xX3xXexX1xX50axX4xX3xXexX23xX9dxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX80xX3xX16xX2dxX16xX17xX3xX5xX48fxX4xX3xX1fxXabxX3xX1xXdxX1cxX59xX3xXa0xX59xXa2xX3xX4xX98xX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xXb2xX3xXb8xXc8xXdxX3xX16xX17x10dd4xX3xX16xX1xXabxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX1fxXabxX3xX4xX9dxX16xX3xX82xXc8xX3xXa0xX59xXa2xX16xX3xX5xXa6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcxX2dxX16xX17xX3xX4xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4xX98xX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXb8xX87xXb2xX3xXb8xX50axX4xX80xX3xX5xX152xXdxX3xX7xX152xX16xX17xX80xX3xXf0x13f72xX3xX16xX2dxX16xX17xX3xX7xX152xX16xX17xX80xX3xX82xX50exXdxX3xX6cxXdaxX55axX16xX17xX3xX5xXa6xX3xXexXdaxX177xX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX1dxX87xX16xX17xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX17xd2acxX16xX3xX1fxXd5xXdxX3xX1fxXdxX1cxX4xX3xXb8xXdaxX6xX3xX16xXc8xXdxX3xX6cxX59xX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX59xXc8xX4xX3xX1fxX422xX16xX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xX1fxXabxX3xXbxX1xXb2xX16xX17xX3xXexX23xXabxXb2xX3xXexX1xXdxX3xXb8xX59xX6xX3xX4xX16exX6xX3xX16xX17xXabxX16xX1xX3xXexX1xXabxX16xX1xX3xX1xXb2xX87xXexX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xXexX1xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16xX3xXexX23xXb2xX16xX17xX3xX1dx120c1xXdxX3xXb8xXdbxX16xX3xX1fxX15axX80xX3xX4xXdbxX3xX7xX177xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXcaxXb9xX47xX3xX1dxX87xX16xX1xX3xX4xX98xX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xXbxX1xXd1xX3xX4xX422xXbxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX3xX4xX1xXb2xX3xXexX23x13ef4xX3xX37xX3xXexX59xXd1xXdxX80xX3xX4xX16exX16xX17xX3xX4xX152xX3xX1fxXabxX3xX16xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xXf0xXc4xXexX3xXa0xX59xXa2xX3xXbxX1xXd1xX3xX4xX422xXbxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexXdxX485xX59xX3xX1xX24xX4xX3xX1fxXabxX3xXexX23xX59xX16xX17xX3xX1xX24xX4xX3xX4xXdbxX3xX7xX177xX80xX3xXf0xXc4xXexX3xXa0xX59xXa2xX3xX4exXb2xX9dxX3xX1dxe9eaxX3xX4xX1xX15xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcxX2dxX16xX17xX3xX4xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4xX98xX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xXbxX1xX29xX16xX3xX5xX59xX50exX16xX17xX80xX3xXexXdaxX3xX1fxX41axX16xX3xX1xXdaxXd5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxXabxX3xXb8xX15axX16xX1xX3xX1xXdaxXd5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX95xX3xX16xX17xX1xXdxX1cxXbxX3xX4xX1xXb2xX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcaxX6xX3xX6cxX87xX16xX17xX3xX1xX412xX6xX3xX1xXe1xX16xX1xX3xXexX1xX50axX4xX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xXb8xX9dxXbxX3xX50axX16xX17xX3xX16xX1xX59xX3xX4xX1c8xX59xX3xX16xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xX1xXdxX485xX59xX3xX82xXdxXc4xXexX3xX1fxXabxX3xXexX87xXb2xX3xX4xXdbxX3xX1xXc8xXdxX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xX7xX59xX152xXexX3xXb8xX1f2xXdxX3xX4xX1xXb2xX3xX16xX17xXdaxX1f2xXdxX3xX6cxX29xX16xX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXcxX23xXdxX485xX16xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXb8xX50exX16xX17xX3xX82xXc8xX3xX4xX9dxX4xX3xX17xXdxXa2xXdxX3xXbxX1xX9dxXbxX3xXb8xX485xX3xX16xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xX4xX1xX41axXexX3xX5xXdaxee26xX16xX17xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexXb2xXabxX16xX3xX6cxXdxX1cxX16xX80xX3xX4xX1xbaaaxX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xX1xXb2xX87xXexX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xXexX23xXa2xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX1cxX1dxX3xX7xX9dxX16xX17xX3xXexX87xXb2xX80xX3xX16xX17xX1xXdxX83xX16xX3xX4xX50axX59xX3xXf0xX1xXb2xX6xX3xX1xX24xX4xX3xX1fxXabxX3xX5xX59xX47xX1cxX16xX3xXf0xX622xX3xX16xX2dxX16xX17xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXabxX16xX1xX80xX3xX1fxX422xX16xX3xX6cxX20xX16xX17xX3xXf0xXdxXc4xX16xX3xXexX1xX50axX4xX80xX3xXf0xX622xX3xX16xX2dxX16xX17xX3xX1fxXabxXb2xX3xX17xXdxXa2xXdxX3xXa0xX59xX47xXc4xXexX3xX4xX9dxX4xX3xX1fxX41axX16xX3xXb8xX95xX3xXexX1xX48fxX4xX3xXexXdxf8b2xX16xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcxX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXb8xX1c8xX47xX3xXb8xX16exX3xX1fxXabxX3xXf0xX15axXbxX3xXexX1xX1f2xXdxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xXc4xX3xXb8xXc8xX80xX3xX4xX1xX4c5xX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xXdaxX59xX3xXb8x10d93xXdxX3xXb8xX152xXdxX3xX1fxXd5xXdxX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX59xXc8xX4xX3xX6cxXdxX1cxX16xX3xX4xX1xX4c5xX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX4exXa2axX3xX1xXc8xXdxX80xX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX177xX3xX1dxXdxX95xX16xX3xX16xX918xXdxX80xX3xX6cxX29xX16xX3xXexXc8xX4xX3xXexX1xXdxX485xX59xX3xX7xX152xX80xX3xX1fxX782xX16xX17xX3xXf0xXdxX16xX1xX3xXexXc4xX3xX4exXa2axX3xX1xXc8xXdxX3xXb8xdf65xX4xX3xX82xXdxX1cxXexX3xXf0xX1xX412xX3xXf0xX1xX2dxX16xX80xX3xXa0xX59xX6xX16xX3xXexX29xX1dxX3xXexX87xXb2xX3xX4xXdbxX3xX1xXc8xXdxX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xX4xX1xXb2xX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXf0xX1xX59xX47xXc4xXexX3xXexX422xXexX3xX1fxXabxX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX412xX3xX1xXb2xXabxX16xX3xX4xXa2xX16xX1xX3xXf0xX1xX412xX3xXf0xX1xX2dxX16xX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX10xX1dxX12xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX56xX3xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX3exX10xX1dxX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3x12fc1xXabxX3xX7xXb2xX9dxXexX80xX3xXb8xXdxX95xX59xX3xX4xX1xX156xX16xX1xX3xX4xX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXexX23xXe1xX16xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX80xX3xXb8xXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xX1xXb2xX87xXexX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xX4xX1xX2dxX1dxX3xX7xX412xX4xX80xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX23xX721xX3xXexX1xX10xXb2xX3xXa0xX59xX6xX16xX3xXb8xXdxX485xX1dxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX5xX41axX47xX3xXexX23xX721xX3xX5xXabxX1dxX3xXexX23xX59xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX1fxXabxX3xXexX2dxX16xX17xX3xX4xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xXb8xXdxX95xX59xX3xXf0xXdxX1cxX16xX3xXb8xX485xX3xX16xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xX4xX1xX41axXexX3xX5xXdaxX8fexX16xX17xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xX154xX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXexX23xXe1xX16xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcxX2dxX16xX17xX3xX4xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX1xXb2xX87xXexX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xX1fxX59xXdxX3xX4xX1xXdbxXdxX3xX1fxXabxX3xX4xX9dxX4xX3xX1xXb2xX87xXexX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xXexX23xXa2xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX1cxX1dxX80xX3xXf0xX1xX9dxX1dxX3xXbxX1xX9dxX3xX4xX16exX6xX3xXexX23xX721xX80xX3xX4xX1xX918xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1xXe1xX16xX1xX3xXexX1xXabxX16xX1xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX412xXdxX3xXa0xX59xX10xX16xX3xXbxX1xX782xX3xX1xX8fexXbxX3xX1fxXd5xXdxX3xXb8xXc8xX3xXexX59xXd1xXdxX3xX4xX16exX6xX3xXexX23xX721xX80xX3xX1fxXd5xXdxX3xX47xX83xX59xX3xX4xX1c8xX59xX3xX4xX16exX6xX3xX4exXa2axX3xX1xXc8xXdxX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXb8xX87xXdxX3xX1fxXabxX3xXexX23xX59xX47xX95xX16xX3xXexX1xX152xX16xX17xX3xX1fxX2dxX16xX3xX1xX412xX6xX3xXexX152xXexX3xXb8x1407axXbxX3xX4xX16exX6xX3xX6cxX29xX16xX3xXexXc8xX4xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xX154xX1xX59xXb9xX16xX3xX82xX15axX3xXexXdxXc4xX16xX17xX3xc4fcxXdxX1cxXexX3xX4xX1xXb2xX3xXexX23xX721xX3xX1dx12caaxX59xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX1fxX782xX16xX17xX3xX6cxX29xX16xX3xXexXc8xX4xX3xXexX1xXdxX485xX59xX3xX7xX152xX80xX3xX1xX6c9xX3xXexX23xX8fexX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xX4xX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXexX23xXe1xX16xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX3xX177xX3xX4xX9dxX4xX3xX1fxX782xX16xX17xX3xXf0xX1xX412xX3xXf0xX1xX2dxX16xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xXcxX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXexX1xX4c5xX3xXb8xXdxX485xX1dxX3xXexXdaxX3xX1fxX41axX16xX80xX3xX82xX50exXdxX3xX6cxXdaxX55axX16xX17xX3xXf0xXdxXc4xX16xX3xXexX1xX50axX4xX3xX1fxXabxX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX2dxX1dxX3xX7xX412xX4xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX23xX721xX3xXexX87xXdxX3xX17xXdxX6xX3xXb8xXe1xX16xX1xX80xX3xX4xXc8xX16xX17xX3xXb8xX50exX16xX17xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xX0xX10xX1dxX12xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX56xX3xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX3exX10xX1dxX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXcaxXb9xX47xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxXc4xX16xX3xXb8xXc8xX3xXexX23xXdxX485xX16xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXcaxX95xX3xX9dxX16xX3xXb8xXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xX4xX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXexX23xXe1xX16xX1xX80xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xXf0xX1xXb2xX6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX3xXb8xXa2axX3xXb8xXdaxX8fexX4xX3xXcxX1xX16exX3xXexXdaxXd5xX16xX17xX3xX154xX1xX4c5xX16xX1xX3xXbxX1xX16exX3xXbxX1xX83xX3xX6cxX59xX47xX1cxXexX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXcaxXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xX1dxX87xX16xX1xX3xX1dx1384axX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX6cxX87xX47xX3xX1xX24xX4xX3xXb8xX50exX16xX17xX3xX82xXc8xX3xX1fxXd5xXdxX3xXb8xXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xXexX1xXdxX80xX3xXf0xXdxX485xX1dxX3xXexX23xX6xX80xX3xXb8xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xXf0xXc4xXexX3xXa0xX59xXa2xX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xX1fxXabxX3xX23xcf71xX16xX3xX5xX59xX47xX1cxX16xX3xXexX1xX10xXb2xX3xX1xXdaxXd5xX16xX17xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX23xXdxX485xX16xX3xX16xX2dxX16xX17xX3xX5xX48fxX4xX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX107xX3xXcxXdxXc4xXbxX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xX156xX3xXb8xX87xXb2xX3xXb8xXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xX1fxX95xX3xXf0xXdxX485xX1dxX3xXexX23xX6xX80xX3xXb8xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX1xX24xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexXdxX485xX59xX3xX1xX24xX4xX3xXexX1xX10xXb2xX3xXcxX1xX98xX16xX17xX3xXexXdaxX3xX7xX152xX3xX15fxX35xX3exX34xX35xX2xX28bxX3exXcxXcxX38xX133xX13cxX13dxXcaxXcxX3xX16xX17xXabxX47xX3xX34xX14axX3exX14axX3exX34xX35xX2xX28bxX107xX3xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXb34xX918xXexX3xXf0xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1cxX1dxX3xX4xX98xX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX50axX4xX3xXf0x11671xX3xXexX1xXdxX3xXexX23xX59xX16xX17xX3xX1xX24xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX3xXa0xX59xX152xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX2dxX1dxX3xX34xX35xX2xX37xX80xX3xX4xX1xX59xXb9xX16xX3xX82xX15axX3xXexX152xXexX3xX4xX1xXb2xX3xX1fxXdxX1cxX4xX3xXexX23xXdxX485xX16xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXf0xX109bxX3xXexX1xXdxX3xXcxX69x11f95xXcxX3xXa0xX59xX152xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX2dxX1dxX3xX34xX35xX2xX3cxX3xX1fxXabxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX2dxX1dxX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1xX10xXb2xX3xXb8xX9dxXbxX3xX50axX16xX17xX3xX47xX83xX59xX3xX4xX1c8xX59xX3xXb8xXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xX4xX2dxX16xX3xX82xXa2xX16xX80xX3xXexXb2xXabxX16xX3xX6cxXdxX1cxX16xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXb8xXabxXb2xX3xXexX87xXb2xX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xX154xX1xX156xX3xXb8xX87xXb2xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXexX48fxX3xXb8xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX1fxXabxX3xXb8xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX16xX17xXb2xXabxXdxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXdbxX3xX7xX177xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX80xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX3xX1fxXabxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX1xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16x11d3exX3xX1xXb2xXabxX16xX3xXexX1xXabxX16xX1xX3xXf0xX109bxX3xXf0xX1xXa2xXb2xX3xX7xX9dxXexX3xX10f2xX29axdc52xbbeexX3xX34xX35xX2xX37xX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX3xXcxXdxXc4xXbxX3xXexX20xX4xX3xX9dxXbxX3xX6cxX20xX16xX17xX3xX1dxXc8xXexX3xX7xX152xX3xXf0xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxXabxX3xX1dxX98xX3xX1xXe1xX16xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexXdxX83xX16xX3xXexXdxXc4xX16xX3xX4xX16exX6xX3xX1dxXc8xXexX3xX7xX152xX3xX16xXdaxXd5xX4xX3xXexX23xX83xX16xX3xXexX1xXc4xX3xX17xXdxXd5xXdxX3xXbxX1xX782xX3xX1xX8fexXbxX3xX1fxXd5xXdxX3xXd6dxXdxX1cxXexX3xX13xX6xX1dxX107xX3xX13xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xX1xXdxX1cxX59xX3xXa0xX59xXa2xX3xXexX23xXdxX485xX16xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXcaxX95xX3xX9dxX16xX3xf9d2xX13dxX87xX47xX3xX1fxXabxX3xX1xX24xX4xX3xX16xX17xXb2xX87xXdxX3xX16xX17xX15xX3xXexX23xXb2xX16xX17xX3xX1xX1cxX3xXexX1xX152xX16xX17xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXa0xX59xX152xX4xX3xX6cxX29xX16xX3xX17xXdxX6xXdxX3xXb8xXb2xX87xX16xX3xX34xX35xX35xX14axX38xX34xX35xX34xX35x10f90xX107xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX10xX1dxX12xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX1xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16xX56xX3xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX82xX23xX3xX3exX12xX0xX3exX10xX1dxX12xX10f2xX1xX9dxXexX3xXexX23xXdxX485xX16xX3xX1fxXabxX3xX16xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xX4xX1xX41axXexX3xX5xXdaxX8fexX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXexX23xXe1xX16xX1xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX1xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16xX80xX3xXexXabxXdxX3xX5xXdxX1cxX59xX3xXbxX1xX20xX4xX3xX1fxX20xX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xXexX87xXdxX3xX4xX9dxX4xX3xXexX23xX59xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xX4xXc8xX16xX17xX3xXb8xX50exX16xX17xX3xX1fxXd5xXdxX3xX16xXc8xXdxX3xX6cxX59xX16xX17xX3xXb8xX6xX3xX6cxX87xX16xX17xX80xX3xXbxX1xXb2xX16xX17xX3xXbxX1xX918xX80xX3xXbxX1xX782xX3xX1xX8fexXbxX3xX1fxXd5xXdxX3xX16xX1xX59xX3xX4xX1c8xX59xX3xXexX1xX48fxX4xX3xXexXc4xX3xX4xX16exX6xX3xX16xX17xXdaxX1f2xXdxX3xX6cxX29xX16xX80xX3xXb8xX9dxXbxX3xX50axX16xX17xX3xX16xX1xX59xX3xX4xX1c8xX59xX3xX1xX24xX4xX3xXexX422xXbxX3xX7xX59xX152xXexX3xXb8xX1f2xXdxX3xX4xX16exX6xX3xX1dxX24xXdxX3xX16xX17xXdaxX1f2xXdxX80xX3xX16xX29xX16xX17xX3xX4xX6xXb2xX3xXexX23xXe1xX16xX1xX3xXb8xXc8xX3xX4xX1xX59xX47xX83xX16xX3xX1dxX98xX16xX80xX3xX16xX17xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX80xX3xXf0xX622xX3xX16xX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX95xX3xX16xX17xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxXabxX3xXexX87xXb2xX3xXb8xXdxX95xX59xX3xXf0xXdxX1cxX16xX3xX4xX1xX59xX47xX485xX16xX3xXb8xXd1xXdxX3xX16xX17xXabxX16xX1xX80xX3xX16xX17xX1xX95xX3xX4xX16exX6xX3xX16xX17xXdaxX1f2xXdxX3xX5xX6xXb2xX3xXb8xXc8xX16xX17xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xX154xX16exX16xX17xX3xX4xX152xX3xXf0xXc4xXexX3xXa0xX59xXa2xX3xX4exX412xX6xX3xX1dxX782xX3xX4xX1xX15xX3xX1fxXabxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX20xX4xX3xX7xX6xX59xX3xXf0xX1xXdxX3xX82xXdxXc4xXexX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX10xXb2xX3xX1xXdaxXd5xX16xX17xX3xX1dxX177xX80xX3xX82xX95xX16xX3xX1fxX15xX16xX17xX80xX3xXbxX1xX782xX3xX1xX8fexXbxX3xX1fxXd5xXdxX3xXb8xXa98xX4xX3xXb8xXdxX485xX1dxX80xX3xX16xX1xX59xX3xX4xX1c8xX59xX3xX4xX16exX6xX3xX16xX17xXdaxX1f2xXdxX3xX1xX24xX4xX3xX1fxXabxX3xXexX1xX48fxX4xX3xXexXdxX9b1xX16xX3xX4xX16exX6xX3xXb8xX15axX6xX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX107xX3xXcaxXd1xXdxX3xX1dxXd5xXdxX3xX1xXb2xX87xXexX3xXb8xXc8xX16xX17xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX1xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16xX3xX7xX6xX59xX3xXf0xX1xXdxX3xXexXd1xX3xX4xX1xX50axX4xX3xX5xX87xXdxX3xX4xX9dxX4xX3xXexX23xX59xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX4xX41axXbxX3xX1xX59xX47xX1cxX16xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb2xX6cxX47xXaxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xX207xXdxX6cxXexX1xX9xXax13192xX3cx12cdcxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX16xX17xX9xXaxX37xXaxX3xX82xXb2xX23xX6cxX10xX23xX4xXb2xX5xXb2xX23xX9xXax12234xX10xX4xX5dxX34xX5dxX10xXaxX3xX82xXb2xX23xX6cxX10xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX82xXb2xX23xX6cxX10xX23xX38xX4xXb2xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX56xX3xX7xX10xXbxX6xX23xX6xXexX10xXaxX3xX82xXb2xX23xX6cxX10xX23xX4xXb2xX5xXb2xX23xX6cxX6xX23xXf0xX9xXaxX163fxX28bxX37xX3cxX6xX10xX2xXaxX3xX82xXb2xX23xX6cxX10xX23xX4xXb2xX5xXb2xX23xX5xXdxX17xX1xXexX9xXaxX163fxX28bxX284xX160dxX34xX6cxX160dxXaxX12xX0xXexX82xXb2xX6cxX47xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX3xX1fxX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX1dxXdxX6cxX6cxX5xX10xXaxX3xX82xX17xX4xXb2xX5xXb2xX23xX9xXaxX163fxX4xX5dxX10xX3cxX5dxX160dxXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11f9xXb2xX59xX23xX4xX10xXaxX12xXcaxX485xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX50axX4xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXexX152xXexX3xX4xX9dxX4xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX16xX83xX59xX3xXexX23xX83xX16xX80xX3xX133xXc8xX3xXexX23xXdaxX177xX16xX17xX3xX133xXc8xX3xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1fxXabxX3xXcaxXabxXb2xX3xXexX87xXb2xX3xX47xX83xX59xX3xX4xX1c8xX59xX56xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11f9xXb2xX59xX23xX4xX10xXaxX12xX13cxXdxX9dxX1dxX3xXb8xX152xX4xX3xX4xX9dxX4xX3xX11f9xX177xX3xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1fxXabxX3xXcaxXabxXb2xX3xXexX87xXb2xX3xX4xX2dxX16xX3xX4xX50axX3xXexXe1xX16xX1xX3xX1xXe1xX16xX1xX3xXexX1xX48fxX4xX3xXexXdxX9b1xX16xX3xX4xX16exX6xX3xXb8xX15axX6xX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX80xX3xXexX4c5xX4xX1xX3xX4xX48fxX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1dxXdaxX59xX3xX1fxXd5xXdxX3xXcxX156xX16xX1xX3xX16exX47xX80xX3xXcxX1xXabxX16xX1xX3xX59xf735xX80xX3xX69xXc8xXdxX3xXb8xX50exX16xX17xX3xX16xX1xX29xX16xX3xX6cxX29xX16xX3xX1fxXabxX3x11af1xX47xX3xX82xX6xX16xX3xX16xX1xX29xX16xX3xX6cxX29xX16xX3xXexX156xX16xX1xX80xX3xXexX1xXabxX16xX1xX3xXbxX1xX152xX3xX82xX6xX16xX3xX1xXabxX16xX1xX3xX1fxX2dxX16xX3xX82xXa2xX16xX3xX4xX1xX156xX3xXb8xX87xXb2xX3xX1fxX95xX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xX34xX35xX2xX37xX38xX34xX35xX2xX3cxX3xX177xX3xXb8xX15axX6xX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xX1fxXabxX3xXexXd1xX3xX4xX1xX50axX4xX3xXexX23xXdxX485xX16xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xXexX1xX10xXb2xX3xX4xX1xX156xX3xXb8xX87xXb2xX3xX4xX16exX6xX3xX133xXc8xX3xX1fxXabxX3xXcxX156xX16xX1xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11f9xXb2xX59xX23xX4xX10xXaxX12xX154xX9dxX4xX3xX4xX41axXbxX3xXa0xX59xXa2xX16xX3xX5xXa6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX177xX3xXb8xX15axX6xX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xX4xX1xX16exX3xXb8xXc8xX16xX17xX80xX3xX7xX9dxX16xX17xX3xXexX87xXb2xX80xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xX59xX47xX3xX7xX48fxX3xX4xXc8xX16xX17xX3xXexX9dxX4xX80xX3xXbxX1xX152xXdxX3xX1xX8fexXbxX3xX4xX16exX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX82xX6xX16xX80xX3xX16xX17xXabxX16xX1xX80xX3xXb8xXb2xXabxX16xX3xXexX1xX485xX3xX4xX1xX156xX3xXb8xX87xXb2xX80xX3xXf0xXdxX485xX1dxX3xXexX23xX6xX80xX3xXb8xX98xX16xX3xXb8xX152xX4xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXdbxX3xX7xX177xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX23xX83xX16xX3xXb8xX15axX6xX3xX82xXabxX16xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXexX152xXexX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX3xX34xX35xX2xX37xX38xX34xX35xX2xX3cxX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11f9xXb2xX59xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX16exX3xXexX23xXdaxX177xX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xXb8xXdbxX16xX3xX1fxX15axX3xXexX1xX59xXc8xX4xX3xX133xXc8xX3xX13cxXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1fxXabxX3xXcaxXabxXb2xX3xXexX87xXb2xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX50axX4xX3xX1xXdaxXd5xX16xX17xX3xX6cxXd7bxX16xX80xX3xXf0xXdxX485xX1dxX3xXexX23xX6xX3xX1fxXabxX3xXb8xX98xX16xX3xXb8xX152xX4xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX41axXbxX3xXa0xX59xXa2xX16xX3xX5xXa6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX177xX3xXb8xX15axX6xX3xXbxX1xXdaxXdbxX16xX17xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX3xXexX152xXexX3xX16xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX23xX24xX16xX17xX3xXexX29xX1dxX3xX16xX2dxX1dxX3xX1xX24xX4xX11dexX3xX82xX9dxXb2xX3xX4xX9dxXb2xX80xX3xXbxX1xXa2xX16xX3xX9dxX16xX1xX3xXexXe1xX16xX1xX3xX1xXe1xX16xX1xX80xX3xXb8xX95xX3xX4exX59xX41axXexX3xX4xX9dxX4xX3xX17xXdxXa2xXdxX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX156xX3xXb8xX87xXb2xX80xX3xXf0xX15axXbxX3xXexX1xX1f2xXdxX3xX17xXdxXa2xXdxX3xXa0xX59xX47xXc4xXexX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1fxX41axX16xX3xXb8xX95xX3xX1fxXdaxXd5xX16xX17xX3xX1dxX65axX4xX3xX16xXa2xX47xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX23xXb2xX16xX17xX3xXa0xX59xX9dxX3xXexX23xXe1xX16xX1xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX107xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX38xX6xX5xXdxX17xX16xX56xX3xX58xX59xX7xXexXdxX5dxX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11f9xXb2xX59xX23xX4xX10xXaxX12xX154xX1xX156xX3xXexX1xX15axX3xX16xXabxX47xX3xXb8xXdaxX8fexX4xX3xXbxX1xXd1xX3xX82xXdxXc4xX16xX3xXa0xX59xX9dxX16xX3xXexX23xXdxX1cxXexX3xXexXd5xXdxX3xX4xX9dxX16xX3xX82xXc8xX80xX3xX4xX98xX16xX17xX3xX4xX1xX50axX4xX80xX3xX1fxXdxX83xX16xX3xX4xX1xX50axX4xX3xX177xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX41axXbxX3xXa0xX59xXa2xX16xX3xX5xXa6xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX80xX3xX16xX1xXabxX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX177xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXdbxX3xX7xX177xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xX1dxX1c8xX1dxX3xX16xXb2xX16xX80xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXbxX1xXd1xX3xXexX1xX98xX16xX17xX80xX3xX17xXdxX9dxXb2xX3xX6cxX20xX4xX3xXexX1xXdaxX1f2xX16xX17xX3xX4exX59xX47xX83xX16xX3xXb8xX485xX3xXa0xX59xX9dxX16xX3xXexX23xXdxX1cxXexX3xX1fxXabxX3xXexX1xX48fxX4xX3xX1xXdxX1cxX16xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX6cxX12xX0xX3exXexX23xX12xX0xX3exXexX82xXb2xX6cxX47xX12xX0xX3exXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11f9xXb2xX59xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb2xX3xX17xXdxX6xXb2xX6cxX59xX4xX107xX16xX10xXexX107xX1fxX16xX0xX3exXbxX12
sydong