Thêm 82 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân tại Việt Nam đã vượt 9.900
Bản tin trưa 11/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 82 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 81 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 45 ca. Việt Nam hiện đã có 9.917 bệnh nhân
d7c5xdffexf6ffx16632x1255bxf406x1491ex15e18x11583xX7x109c1x142f1x15fd2x15671x11de8x127b6xX5x12aaaxXax1272fxXcxX1x1376cx12305xX3x146dexe726xX3xX4xX6xX3xX16x12a39xX4xX3x168f4x18202x13950x16910x15650x15fefxX2xecd7xf5d4xX3xX7x10034xX3xff3cxe34fx16a7bxX1xX3xX31xX1x11476xX31xX3xXexdaaexXdxX3xX24xXdxX30xXexX3x110ebxX6xX16xX3xd936x11e47xX3x17181x17411xf601xXexX3xX29x1443exX29x103eaxX51xX0x148a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11889xX10xX6x157dbxXaxX12x17cbax130cexX31xX3xXexXdxX31xX3xXex1569dxX4axX6xX3xX2xX2xX54x14b98xX3xX4x1763axX6xX3xX69x15900xX3x11d92xX3xXex16990xX3xX4xX1xe131xX3xX2fxXdxX85xXexX3xX4x17708xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xXexX72xX89xX31xe0afxX3xX46xX91xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX31xX1x17cffxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX3xX46xX47xX3xX4x11dfdxX4xX1xX3xX5x15ab0xX3xX31xXb0xX6xXcdx12b45xX3xX18xX2xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX31xX4ax17716xX4xX2axX3xX72xXdxX15xX31xXb0xX3xX69xX1fxX4xX3x11e1axXdxX6xX31xXb0xX3x125f3x128e7xX3xX4xX6xX4fxX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX1xXdxX30xX31xX3xX46xX47xX3xX4xX91xX3xX29xX4fxX29xX2x11bf6xX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX66xXexX1x1350fxX16xX2fxX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxX22xX10xX31xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xXcdx16f03xX3xX2fxX5xX89xX4x16c0exXd3xX3xX16xX6xX72xXb0xXdxX31xX27xX5xX10x15ccbxXexX16dxX3xX6xX14cxXexX89xXd3xX3xX16xX6xX72xXb0xXdxX31xX27xX72xXdxXb0xX1xXexX16dxX3xX6xX14cxXexX89xXd3xX3xef6cxXdxX66xXexX1xX16dxX3xXfexXfexXfexXbx11aa4xXd3xX3xX1xX10xXdxXb0xX1xXexX16dxX3xf64dxX1b3xXfexXbxX1a8xXd3xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX4fxX2fxX6xX89xX1xX6xXexXdxX31xX1xX4fxX49xX31xX54xX31xX10xX19dxX7xX54xX19xX2xX19xX1b3xX54xX2xX19xX18xX66xXfexX2xXfdxX1b3xX79xXfexX1b3xXexX1b3xX79xX19xXfexX5xX2xX4fx16310xXbxX10xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX3xXexX3axXdxX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXexX3xX29xX4fxX29xX51xX51xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xXcxX1xe93bxX31xXb0xX3xXexXdxX31xX3xX66xXdx1698cxX31xX3xX2fxXdxX85xX31xX3xX66x126b2xX4xX1xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX3x15b92xX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX16dxX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xXcx12869xX31xX1xX3xXex124cbxX3xX79xX1xX3xX46xX85xX31xX3xX2xX19xX1xX3xX31xXb0x1780exXcdxX3xX2xX2xX54xX79xX3xX4xX91xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXe9xXdxX3x133f4xX69xX42xX29xX18xX1b3xX79xX27xX29xX29xX2xX11cxf139xX16dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX51xX2xX3xX4xX6xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xX31xXb0xX6xXcdxX3xX7xX6xX14cxX3xX173xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX3xXexX3axXdxX3xXcxX36xXcdxX3xX42xXdxX31xX1xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX18xX2xX3xX4xX6xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX31xX4axXe9xX4xX3xXexX3axXdxX16dxX3xX69xX1fxX4xX3xXf7xXdxX6xX31xXb0xX3xX2d3xXfdxXfexX2dfxX2axX3xX63x10ce3xX3xX22xX1xX2a6xX3x1694axXdxX31xX1xX3xX2d3xX2xX18xX2dfxX2axX3xX69xX1fxX4xX3xX42xXdxX31xX1xX3xX2d3xX29xX2dfxX2axX3xX63xX2baxX3xX42xX80xXdxX3xX2d3xXfexX2dfxX2axX3xX63xX2baxX3xXcxece4xX31xX1xX3xX2d3xXfdxX2dfxXd3xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX46xX91xX3xX11cxX11cxX3xX4xX6xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xXbxX1xXc8xXexX3xX1xXdxX30xX31xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX173xX1xX14cxX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xX1xX89x1727fxX4xX3xX173xX1xX14cxX3xX46xX47xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xXbxX1xX89xX31xXb0xX3xXexX89xX6axX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xXcxX2a6xX31xX1xX3xX46xX85xX31xX3xX2xX19xX1xX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX2xX2xX54xX79xX16dxX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX4xX91xX3xXex1316bxX31xXb0xX3xX4xX80xX31xXb0xX3xX18xX4fxX19xX18xX11cxX3xX4xX6xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX31xX4axXe9xX4xX3xX49xX2baxX3xX2xX4fxX79xX1b3xX51xX3xX4xX6xX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3x161a5xX2dxX3xX5xX4axX4bxX31xXb0xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXe9xXdxX3xXexX2a6xX31xX1xX3xXexX2abxX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX19xX11cxX54xXfdxX3xX46xX85xX31xX3xX31xX6xXcdxX16dxX3xX79xX4fxX11cxX2xX11cxX3xX4xX6xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX91xX3xX2xX11cxX3xXex1366dxX31xX1xX3xX2d3xX82xX15xX31xX3xX69xXc8xXdxX2axX3xf07cxX14cxX6axX31xXb0xX3xX42xXb0xX47xXdxX2axX3xf336xX371xX31xXb0xX3xX42xX6xXdxX2axX3xX42xXb0xX1xX30xX3x132c2xX31xX2axX3xX50cxX14cxX6axX31xXb0xX3xX42xXdxX31xX1xX2axX3xX50cxX14cxX6axX31xXb0xX3xX42xX6xX16xX2axX3xX50cxX14cxX6axX31xXb0xX3xXcxX72xX26fxX2axX3xXcxX1xX2abxX6xX3xXcxX1xXdxX15xX31xX3xX63xX14cxX85xX2axX3xX518xX1fxX173xX3x1358exX1fxX173xX2axX3xX42xX6xX16xX3xX518xX26fxX31xX1xX2axX3xX63x1225fxX6xX3xX69x11580xX31xX1xX2axX3xXcxX14cxXcdxX15xX31xX3xX50cxX14cxX6xX31xXb0xX2axX3xdb71xX1x16eeexX3xXcxX1xfacdxX2axX3xX4a8xea73xX31xX3xX561xX6xX2axX3xX42xXdxX31xX1xX3xX69xX575xX31xX1xX2axX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX63xX91xX6xX2axX3xX63xX4axX31xXb0xX3xX82xX15xX31xX2dfxX3xX46xX47xX3x18223xX14cxX6xX3xX2xXfdxX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX173xX1xX25cxX31xXb0xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX72xX4ax17742xX31xXb0xX3xX1xX4bxXbxX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXe9xXdxX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX4a8xX2dxX3xX5xX4axX4bxX31xXb0xX3xX1a8x17573xXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xXexX2abxX3xX19xX29xX54xXfdxX54xX19xX51xX19xX2xX3xX46xX85xX31xX3xX31xX6xXcdxX3xX46xX47xX3xXexX1x10162xX4xX3xX1xXdxX30xX31xX3xX2xX4fxX18xX29xX29xX4fxX79xXfdxXfdxX3xX16x12afbxX14cxX3xX4xX1xX89xX3xXfdxX4fxX51xX1b3xXfdxX4fxX79xX79xXfexX3xX5xX4axX4bxXexX3xX31xXb0xX4axX5d9xXdxX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX4a8xX2dxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX3xXexX72xX15xX31xX3xXexX1xX85xX3xXb0xXdxXe9xXdxX3xX46xX85xX31xX3xX2xX19xX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX2xX2xX54xX79xX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX16dxX3xX22xX6axX3xXexX1xX85xX3xXb0xXdxXe9xXdxX3xX4xX91xX3xX2xX11cxXfexX4fxX19xX2xX79xX4fxX51xX79xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xXcxX575xX31xX1xX3xX1xX575xX31xX1xX3xX46xXdxfd76xX14cxX3xXexX72xX26fxX16dxX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX4a8xX2dxX3xX4xX6xX3xX36xX16xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527x11900xX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX16dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12x14bb2xX3xX561xffedxX31xX3xX2xX16dxX3xX19xX79xX11cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX75axX3xX561xX75dxX31xX3xX19xX16dxX3xX29xX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX75axX3xX561xX75dxX31xX3xX1b3xX16dxX3xXfexXfexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX4a8xX2dxX3xX4xX6xX3xXexf2efxX3xX49xX89xX31xXb0xX16dxX3xXfexXfexX3xX4xX6xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX4a8xX2dxX3xX4xX6xX3xX46xXdxX701xX14cxX3xXexX72xX26fxX3xX173xX1x17714xXdxX16dxX3xX1b3xX4fxX11cxX51xX18xX3xX4xX6xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xXcxX1xX25cxX31xXb0xX3xXexXdxX31xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX85xXexX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXe9xXdxX16dxX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX51xX2xX3xX4xX6xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xX31xXb0xX6xXcdxX3xX7xX6xX14cxX3xX173xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX54xX10xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX527xX3xX69xe2eaxX42xX63xX3xX69xX42xX29xX18xXfexX1b3xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xX31xXb0xX6xXcdxX3xX7xX6xX14cxX3xX173xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX3xXexX3axXdxX3xXexX4fexX31xX1xX3xXcxX36xXcdxX3xX42xXdxX31xX1xX4fxX3xX42xXb0xX2baxXcdxX3xX51xX29xX54xX79xX54xX19xX51xX19xX2xX2axX3xXexX2abxX3xX31xX4axXe9xX4xX3xX31xXb0xX89xX2baxXdxX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX5bbxX14cxX6xX3xX22xX7c4xX6xX3xX173xX1x16633xX14cxX3xX50cxX14cxX2dxX4xX3xXexX85xX3xX377xX80xX4xX3xX69xX2baxXdxX2axX3xXexX4fexX31xX1xX3xXcxX36xXcdxX3xX42xXdxX31xX1xX3xX49xX2baxX3xX46xX4axX4bxX4xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xX31xXb0xX6xXcdxX3xX7xX6xX14cxX3xX173xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX3xXexX3axXdxX3xXexX4fexX31xX1xX3xXcxX36xXcdxX3xX42xXdxX31xX1xX4fxX3x1284fxX85xXexX3xX5bbxX14cxX6axX3xX1a8xX60axXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xX5xX75dxX31xX3xX2xX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX2xX2xX54xX79xX54xX19xX51xX19xX2xX3xX66xX4axX591xX31xXb0xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527xX73cxX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX4fxX3xX63xXdxX30xX31xX3xX46xX6xX31xXb0xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX2axX3xX46xXdxX701xX14cxX3xXexX72xX26fxX3xXexX3axXdxX3xXcxX72xX14cxX31xXb0xX3xXexX36xX16xX3xX82xX3xXexX85xX3xX1xX14cxXcdxX30xX31xX3xX69xX85xX31xX3xX22xX75dxX14cxX2axX3xXexX4fexX31xX1xX3xXcxX36xXcdxX3xX42xXdxX31xX1xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xXb0xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX4fxX2fxX6xX89xX1xX6xXexXdxX31xX1xX4fxX49xX31xX54xX31xX10xX19dxX7xX54xX19xX2xX19xX1b3xX54xX2xX19xX18xX66xXfexX2xXfdxX1b3xX79xXfexX1b3xXexX2xXfexX11cxX19xX5xX19xX4fxX1eexXbxXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX3xXexX3axXdxX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXexX3xX29xX4fxX29xX51xX51xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX18xX2xX3xX4xX6xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX31xX4axXe9xX4xX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX54xX10xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX527xX3xX69xX8bdxX42xX63xX3xX69xX42xX29xX18xX1b3xX79xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxX19xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxXfexX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxX11cxX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxX29xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX3axXdxX3xXcxX587xX4fxX3xX63xX2baxX3xX42xX80xXdxX16dxX3xXfdxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX15xX31xX3xX5bbxX14cxX6xX31xX3xX46xX85xX31xX3xX69xX42xX29xX2xX1b3xX29xX2axX3xX2xX3xX4xX6xX3xe9b7xX2xX3xX4xX7cxX6xX3xX69xX42xXfexX1b3xX19xXfexX4fxX3xX996xX85xXexX3xX5bbxX14cxX6axX3xX1a8xX60axXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX2xX51xX54xX79xX54xX19xX51xX19xX2xX3xX66xX4axX591xX31xXb0xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527xX73cxX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX527xX3xX69xX8bdxX42xX63xX3xX69xX42xX29xX18xX1b3xX11cxX27xX69xX42xX29xX18xXfdxX2xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxX1b3xX27xX69xX42xX29xX18xXfdxXfdxX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxX79xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfdxX18xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfexX2xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfexXfdxX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfexX18xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX79xX1b3xX27xX69xX42xX29xX18xX11cxX51xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX11cxX19xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX11cxXfdxX27xX69xX42xX29xX18xX11cxX79xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX11cxX18xX27xX69xX42xX29xX18xX18xX1b3xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX18xXfexX27xX69xX42xX29xX18xX29xX29xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX3axXdxX3xXexX4fexX31xX1xX3xX69xX1fxX4xX3xXf7xXdxX6xX31xXb0xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX173xX1xX14cxX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xX49xX2baxX3xX173xX1xX14cxX3xX49xX62exX4xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xXbxX1xX89xX31xXb0xX3xXexX7faxX6xX2axX3xX5xXdxX15xX31xX3xX5bbxX14cxX6xX31xX3xX46xX85xX31xX3xX4xX25cxX31xXb0xX3xX31xX1xX36xX31xX3xX5xX2baxX16xX3xXexX3axXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX173xX1xX14cxX3xX4xX25cxX31xXb0xX3xX31xXb0xX1xXdxX30xXbxX4fxX3xX996xX85xXexX3xX5bbxX14cxX6axX3xX1a8xX60axXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xX66xX4axX591xX31xXb0xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527xX73cxX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX527xX3xX69xX8bdxX42xX63xX3xX69xX42xX29xX18xXfexX51xX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfexX19xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX11cxX2xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX11cxX1b3xX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX3axXdxX3xXexX4fexX31xX1xX3xX63xX2baxX3xXcxX3a0xX31xX1xX16dxX3xX19xX3xX4xX6xX3xX5xX2baxX3xXb8cxX2xX2axX3xX19xX3xX4xX6xX3xX46xX6xX31xXb0xX3xX46xXdxX701xX14cxX3xXexX72xX6xX3xX66xX26fxX4xX1xX3xXexX266xX4fxX3xX996xX85xXexX3xX5bbxX14cxX6axX3xX1a8xX60axXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX2xX51xX54xX79xX54xX19xX51xX19xX2xX3xX66xX4axX591xX31xXb0xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527xX73cxX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX4fxX3xX63xXdxX30xX31xX3xX46xX6xX31xXb0xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX2axX3xX46xXdxX701xX14cxX3xXexX72xX26fxX3xXexX3axXdxX3xX69xX30xX31xX1xX3xX49xXdxX30xX31xX3xX518xX6xX3xX173xX1xX89xX6xX3xX173xX1xX14cxX3xX49xX62exX4xX3xX22xX7c4xX6xX3xX173xX1xX93axX14cxX3xX5bbxX14cxX2dxX4xX3xXexX85xX3xX22xX75dxX14cxX3xXcxX72xX10xX89xX2axX3xXexX4fexX31xX1xX3xX63xX2baxX3xXcxX3a0xX31xX1xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX527xX3xX69xX8bdxX42xX63xX3xX69xX42xX29xX18xXfexXfexX27xX69xX42xX29xX18xXfexX11cxX2axX3xX69xX42xX29xX18xXfexX29xX27xX69xX42xX29xX18xX79xX19xX2axX3xX69xX42xX29xX18xX11cxX11cxX2axX3xX69xX42xX29xX18xX18xXfdxX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX3axXdxX3xXexX4fexX31xX1xX3xX69xX1fxX4xX3xX42xXdxX31xX1xX16dxX3xX11cxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX15xX31xX3xX5bbxX14cxX6xX31xX3xX46xX85xX31xX3xX455xX3xX66xX26fxX4xX1xX3xX996xX1xX14cxX3xX4xX25cxX31xXb0xX3xX31xXb0xX1xXdxX30xXbxX3xX50cxX14cxX85xX3xX24xf610xX2axX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xXdxX15xX31xX3xX5bbxX14cxX6xX31xX3xX46xX85xX31xX3xX455xX3xX66xX26fxX4xX1xX3xX996xX1xX14cxX3xX4xX25cxX31xXb0xX3xX31xXb0xX1xXdxX30xXbxX3xX996xX1xX1fxX4xX3xX42xXdxX30xX16xX2axX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX2baxX3xXb8cxX2xX3xX69xX42xX79xX11cxX19xXfdxX4fxX3xX996xX85xXexX3xX5bbxX14cxX6axX3xX1a8xX60axXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xX31xXb0xX2baxXcdxX3xX2xX51xX27xX2xX2xX54xX79xX54xX19xX51xX19xX2xX3xX66xX4axX591xX31xXb0xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527xX73cxX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xX527xX3xX69xX8bdxX42xX63xX3xX69xX42xX29xX29xX51xX51xX27xX69xX42xX29xX29xX2xX11cxX3xXb0xX1xXdxX3xX31xX1xXbcxX31xX3xXexX3axXdxX3xXcxX587xX4fxX3xX63xX371xX3xX22xX1xX2a6xX3xX377xXdxX31xX1xX16dxX3xX2xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX2baxX3xX4xXc8xX4xX3xXexX72xX4axX5d9xX31xXb0xX3xX1xX4bxXbxX3xXb8cxX2xX2axX3xXfexX3xX4xX6xX3xX5xXdxX15xX31xX3xX5bbxX14cxX6xX31xX3xX46xX85xX31xX3xX31xX1xX91xX16xX3xXexX72xX14cxXcdxX701xX31xX3xXb0xXdxXc8xX89xX3xX587xX1x1691cxX4xX3xX1xX4axX31xXb0xX2axX3xX19xX3xX4xX6xX3xX46xX6xX31xXb0xX3xX46xXdxX701xX14cxX3xXexX72xX6xX3xX66xX26fxX4xX1xX3xXexX266xX4fxX3xX996xX85xXexX3xX5bbxX14cxX6axX3xX1a8xX60axXexX3xX31xXb0xX1xXdxX30xX16xX3xX66xX4axX591xX31xXb0xX3xXexX2a6xX31xX1xX3xX49xXe9xXdxX3xX4a8xX527xX73cxX4a8xX27xX22xX89xX24xX27xX19xX4fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX4a8xX2dxX3xX31xXb0xX4axX5d9xXdxX3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX16dxX3xXcxX455xX31xXb0xX3xX7xX2dxX3xX31xXb0xX4axX5d9xXdxX3xXexXdxX85xXbxX3xX1a8xX589xX4xX3xXb0xX75dxX31xX3xX49xX2baxX3xX31xX1xXbcxXbxX3xX4xX6axX31xX1xX3xXexX2abxX3xX49x15b0cxX31xXb0xX3xX66xX26fxX4xX1xX3xX46xX6xX31xXb0xX3xX46xX4axX4bxX4xX3xXexX1xX10xX89xX3xX66xXee9xXdxX3xX7x17ac5xX4xX3xX173xX1xX7faxX10xX3xX2d3xX4xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX2dfxX16dxX3xX2xX18xX18xX4fxX79xX11cxX18xX2axX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX46xX91xX16dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xXexXbcxXbxX3xXexX72xX14cxX31xXb0xX3xXexX3axXdxX3xX69xX30xX31xX1xX3xX49xXdxX30xX31xX16dxX3xX19xX4fxX1b3xXfexXfexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xXexXbcxXbxX3xXexX72xX14cxX31xXb0xX3xXexX3axXdxX3xX4xX591xX3xX7xX27cxX3xX173xX1xXc8xX4xX16dxX3xX1b3xXfdxX4fxX2xX29xX19xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX27xX3xX22xXc8xX4xX1xX3xX5xXcdxX3xXexX3axXdxX3xX31xX1xX2baxX2axX3xX31xX591xXdxX3xX5xX4axX14cxX3xXexX72xX589xX16dxX3xX2xXfexX19xX4fxX2xX1b3xX2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX89xX66xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xXb0xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xXcdxX16dxX3xX2fxX5xX89xX4xX173xXd3xX3xX16xX6xX72xXb0xXdxX31xX27xX5xX10xX17fxXexX16dxX3xX6xX14cxXexX89xXd3xX3xX16xX6xX72xXb0xXdxX31xX27xX72xXdxXb0xX1xXexX16dxX3xX6xX14cxXexX89xXd3xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX4fxX2fxX6xX89xX1xX6xXexXdxX31xX1xX4fxX49xX31xX54xX31xX10xX19dxX7xX54xX19xX2xX19xX1b3xX54xX2xX19xX18xX66xXfexX2xXfdxX1b3xX79xXfexX1b3xXexX1b3xX2xX18xX1b3xX5xX1b3xX4fxX1eexXbxXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX3xXexX3axXdxX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXexX3xX29xX4fxX29xX51xX51xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX72xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxX15xX31xX3xX5bbxX14cxX6xX31xX16dxX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX14cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27xXexX1xX14cxX16xX2fxX27xX6xX31xX66xX27xX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4a8xXc8xX31xXb0xX3xX2xX2xX54xX79xX16dxX3xXcxX1xX15xX16xX3xXfexX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX4xX91xX3xX29xX4fxX18xX1b3xXfexX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xXaxX3xX1xX72xX10xX17fxX9xXaxX54xXcdxX27xXexX10xX54xX7xX6xX31xXb0xX27xX2xX2xX27xX79xX27xXexX1xX10xX16xX27xXfexX2xX27xX4xX6xX27xX16xX6xX4xX27xX4xX89xX49xXdxX66xX27xX2xX29xX27xX49xXdxX10xXexX27xX31xX6xX16xX27xX66xX6xX27xX4xX89xX27xX29xX27xX18xX1b3xXfexX27xX2fxX10xX31xX1xX27xX31xX1xX6xX31xX54xX19xX2xX1b3xXfexX1b3xXfdxX4fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXb0xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX54xX16xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19xX51xX54xX31xX10xX19dxX7xX54xX19xX2xX19xX1b3xX54xX2xX19xX18xX66xXfexX51xX79xX2xX51xX19xX2xXexX79xX51xX11cxX1b3xX5xX1b3xX4fxX1eexXbxX10xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX7xX2dxX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX3xXexX3axXdxX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXexX3xX29xX4fxX29xX51xX51xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX49xX12xX0xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4a8xXc8xX31xXb0xX3xX2xX2xX54xX79xX16dxX3xXcxX1xX15xX16xX3xXfexX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX4xX91xX3xX29xX4fxX18xX1b3xXfexX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xXaxX3xX1xX72xX10xX17fxX9xXaxX54xXcdxX27xXexX10xX54xX7xX6xX31xXb0xX27xX2xX2xX27xX79xX27xXexX1xX10xX16xX27xXfexX2xX27xX4xX6xX27xX16xX6xX4xX27xX4xX89xX49xXdxX66xX27xX2xX29xX27xX49xXdxX10xXexX27xX31xX6xX16xX27xX66xX6xX27xX4xX89xX27xX29xX27xX18xX1b3xXfexX27xX2fxX10xX31xX1xX27xX31xX1xX6xX31xX54xX19xX2xX1b3xXfexX1b3xXfdxX4fxX1xXexX16xXaxX12xX4a8xXc8xX31xXb0xX3xX2xX2xX54xX79xX16dxX3xXcxX1xX15xX16xX3xXfexX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX2axX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX46xX47xX3xX4xX91xX3xX29xX4fxX18xX1b3xXfexX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX72xX89xX31xXb0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX6axX31xX3xXexXdxX31xX3xX7xXc8xX31xXb0xX3xX2xX2xX54xX79xX3xX4xX7cxX6xX3xX69xX80xX3xX82xX3xXexX85xX3xX4xX1xX89xX3xX2fxXdxX85xXexX3xX4xX91xX3xXexX1xX15xX16xX3xXfexX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX25xX26xX27xX2xX29xX3xXexX3axXdxX3xXfexX3xXexX4fexX31xX1xX2axX3xXexX1xX2baxX31xX1xX3xXbxX1xX2dxXd3xX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX46xX91xX3xXfdxX2xX3xX4xX6xX3xX27cxX3xXexX72xX89xX31xXb0xX3xX31xX4axXe9xX4xX2axX3xX72xXdxX15xX31xXb0xX3xX69xX1fxX4xX3xXf7xXdxX6xX31xXb0xX3xX46xX47xX3xX19xX1b3xX3xX4xX6xX4fxX3xX24xXdxX30xXexX3xX42xX6xX16xX3xX1xXdxX30xX31xX3xX4xX91xX3xX29xX4fxX18xX1b3xXfexX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX36xX31xX4fxX3xX518xX85xX31xX3xX7xXc8xX31xXb0xX3xX31xX6xXcdxX3xX7xX2dxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX4xX7cxX6xX3xXexX1xX85xX3xXb0xXdxXe9xXdxX3xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXexX3xX2xX11cxXfexX2axXfexX3xXexX72xXdxX30xX14cxX4fxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX49xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX14cxX5xX12xX0xX66xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX72xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX49xX12xX0xX54xX66xXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a8xX89xX14cxX72xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xXcxX1xXc8xXdxX3xX69xX575xX31xX1xX54xX4a8xX996x182b0xX518xX4a8xX0xX54xXbxX12