Thông xe kỹ thuật cầu Thọ Tường ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sau 11 tháng triển khai thi công, đến nay, cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành 6/6 nhịp bản mặt cầu và 9/9 bản liên tục nhiệt, đảm bảo thông xe kỹ thuật.
d883x166b7x12fbfx154f4xe386x1170dxea5ax14aa9x12224xX7x10228xfffax12161x10b2ex151fbx1455fxX5xdd19xXax15bc7xXcxX1x139abx13a4axeffexX3x15725xX10xX3x1205axda62xX3xXexX1x14700x10519xXexX3xX4x14191xX21xX3xXcxX1x16247xX3xXcxf80ax10b96xX16xX17xX3x12469xX3x11bbcxeaf9xX3xXcx12a33xX16xX1xX0xfc6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xee6dxXaxX12x1374dxX6xX21xX3xX2xX2xX3xXexX1x14f49xX16xX17xX3xXex10ef6xXdx12a01xX16xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17x10740xX3x14b81x149b0xX16xX3xX16xX6xe9c0xX72xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xde7cx12576xX4xX3x12edbxX21xX6xX3xX7xX15xX16xX17xX3x12416xX6xX3xff0dxX1xX21xX7ax128faxX16xX3x11dd9xedb4xX4xX3xXcxX1xX2bxX72xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1x113b1xX3xX74x15cb9xX3xX1x13942xX36xX16xX3xXexX1xX36xX16xX1xX3x100d0xX3dxXc2xX3xX16xX1x110c7xXbxX3xX8bx10507xX16xX3x11425x1265axXexX3xX4xX26xX21xX3x158f0xX36xX3x16481xX3dxXdaxX3xX8bxXccxX16xX3xX5xXdxdee3xX16xX3xXex15665xX4xX3xX16xX1xXdxX9fxXexX72xX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXex11561xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX8bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXcfxX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXax13ec9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4fxX4fxXdxX16xX17xX9xXax10ef2xXaxX12xX0xXexX8bxXb8xX4fxX7axX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d2exXb8xX4fxX7axXaxX12xf9b1xX1xXdx1631bxX21xX3xX2x13995xX3dx15a3cxX72xX3xX161x1392bxX3xXexX1xX2exX3xXcx11aefxX16xX1xX3x11043xX7axX3xX98xXe4xX3xXa2x123faxX16xX1xX3xX52xfc42xX16xX72xX3x12c4axX1x14316xX3xX161xX174xX3xXexX1xX2exX3xXcxX1xX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xe7fbxX4xX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX35xXb8xX36xX16xX17xX3xXcxX60xX21xX16xX17xX3x1276cx13c36xX16xX17xX72xX3xX167xX1xX17fxX3xXexXc8xX4xX1xX3xe8b2xX161x107b4xX1baxX3xXexX17bxX16xX1xX3xXcxX60xX26xX16xX3xXcxXdxX75xX16xX3xX35xX2exX16xX17xX72xX3xX18fxX1xX191xX3xX167xX1xX17fxX3xXexXc8xX4xX1xX3xX1c9xX161xX1cbxX1baxX3xXexX17bxX16xX1xX3xX1cbxX17xX21xX7axe847xX16xX3xX35x1568axX16xX17xX3xX98xX39xX16xX1xX72xX3xX167xX1xX17fxX3xX16xX1xXdxX9fxXcfxX3x11489xX7axX3xX8bxX6xX16xX3x154d1xXdxX62xXcfxX3xXexX60xX6xX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX1cbxX17xX21xX7axX1fexX16xX3xXcxX1xXc8xX3xfd72xX5bxXdxX3xX4x12c52xX16xX17xX3xX5xXb5xX16xX1xX3xX74x14c61xXb8xX3xX4xX5bxX4xX3xX7xX33xX3xX16xX17xX36xX16xX1xX72xX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX3xXexX1xX6xXcfxX3xX4fxX1a3xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX1xX21x13577xX4xX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX72xX3xXexX17bxX16xX1xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX60xX12xX0xX3dxXexX8bxXb8xX4fxX7axX12xX0xX3dxXexX6xX8bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXex124acxX6xX5xXdxX17xX16x149fcxX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xf26exXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX16xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxde22xXdxX4fxXexX1xX2f1xX3xX170x13f75xX134xXbxX19xX2f9xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2f1xX3xX144x158a6xe784xXbxX19xX2f9xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f1xX3dxX3dxXdxX10bxX8bxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10bxXd7xX16xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX16exX320xX3dxX330xX320xX4fxX32fxX2xX170xX144xX32fxX144xX170xXexX16exX32fxX170xX32fxX320xX5xX134xX10bx15a5bxXbxX17x129cexX60xX9xXc2xX16exXdaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX318xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX170xX320xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX144xX32fxX330xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX16xXexX10xX60xX3xX4fxXexX1xX21xXcfxX8bxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4fxXexX1xX2f1xX3xX170xX320xX134xXbxX19xX2f9xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2f1xX3xX144xX32fxX330xXbxX19xX2f9xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f1xX3dxX3dxXdxX10bxX8bxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10bxXd7xX16xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX16exX320xX3dxX330xX320xX4fxX32fxX2xX170xX320xX330xX16exX144xXexXc2xXc2xXdaxX134xX32fxX5xX134xX10bxX36exXbxX17xX371xX60xX9xX320xX330xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX318xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX170xX320xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX144xX32fxX330xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxXb8xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX98xXb5xX16xX1xX3xX74xX248xXb8xX3xX161xX6xX16xX3x15a63xX21xXccxX16xX3xX5x15b33xX3xX4fxX1a3xX3xX5bxX16xX3xXa2xX26xX21xX3xXexX2exX3xX19xeaaaxX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX17xXdx120d3xXdxX3xXexX1xXdxX9fxX21xX3xX4xX5bxX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX7x106dfxX3xXexX1xXdxX75xXexX3xX1cxX75xX3xXd7xX36xX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xX19xX51axX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xX167xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX8bxX8cxX4xX3xX8fxX21xX6xX3xX7xX15xX16xX17xX3xX98xX6xX3xX9bxX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX72xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXb2xX3xX16xX556xXdxX3xXd7xX542xXdxX3xXexX17bxX16xX1xX3xX1cbxX17xX1xX9fxX3x16701xX16xX3xX4xX191xX3xX4xX1xXdxX16axX21xX3xX4fxX36xXdxX3xXcfxXd0xXexX3xX4xX26xX21xX3xX16exX134xX134xXcfxX72xX3xX60xX292xX16xX17xX3xXdaxXcfxX72xX3xX74xX2exX2fxX16xX17xX3xX1cxX75xXexX3xX16xX556xXdxX3xX320xX3xX74xX26xX21xX3xX4xX26xX21xX3xX4fxX36xXdxX3xX17xX26xX16xX3xX16exX72xX330xX3xX1cxXcfxX72xX3xXd7xX542xXdxX3xXex10607xX16xX17xX3xX1cxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX174xX3xX74xX26xX21xX3xXexX2exX3xX320xX2xX144xX3xXex135f9xX3xX74xX202xX16xX17xX3xXexf93axX3xX16xX17xX21xX202xX16xX3xX16xX17xX51axX16xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xXexX17bxX16xX1xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xX167xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX4fxXb8xX3xX161xX6xX16xX3xX504xX21xXccxX16xX3xX5xX50axX3xX4fxX1a3xX3xX5bxX16xX3xXa2xX26xX21xX3xXexX2exX3xX19xX51axX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX5xX36xXcfxX3xX4xX1xX17fxX3xX74xX26xX21xX3xXexX2exX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX16xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4fxXexX1xX2f1xX3xX170xX320xX134xXbxX19xX2f9xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2f1xX3xX144xX32fxX330xXbxX19xX2f9xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f1xX3dxX3dxXdxX10bxX8bxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10bxXd7xX16xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX16exX320xX3dxX330xX320xX4fxX32fxX2xX170xX320xXdaxX2xX330xXexX144xX320xX320xX16exX144xX5xX134xX10bxX36exXbxX17xX371xX60xX9xX170xX32fxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX318xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX170xX320xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX144xX32fxX330xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xX52xX6xX21xX3xX2xX2xX3xXexX1xX5bxX16xX17xX3xX4xX1xX174xX16xX1xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXexX60xXdxX62xX16xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX72xX3xX74xX75xX16xX3xX16xX6xX7axX72xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX74xXb5xX3xX1xXb8xX36xX16xX3xXexX1xX36xX16xX1xX3xXc2xX3dxXc2xX3xX16xX1xXc8xXbxX3xX8bxXccxX16xX3xXcfxXd0xXexX3xX4xX26xX21xX3xXd7xX36xX3xXdaxX3dxXdaxX3xX8bxXccxX16xX3xX5xXdxXe4xX16xX3xXexXe8xX4xX3xX16xX1xXdxX9fxXexX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xXd7xX36xXb8xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX2xX16exX3dxX170xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xX167xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX1xXb8xX36xX16xX3xXexX1xX36xX16xX1xX72xX3xX74xX5bxXbxX3xXa3xX16xX17xX3xX16xX1xX21xX3xX4xX26xX21xX3xX74xXdxX3xX5xX248xXdxX72xX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xX6xX16xX3xXexXb8xX36xX16xX3xX4xX1xXb8xX3xX16xX17xX2exX2fxXdxX3xXd7xX36xX3xXbxX1xX2exX18bxX16xX17xX3xXexXdxX9fxX16xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX2f9xX3xX1cxX75xXexX3xX16xX556xXdxX3xX74xX202xX16xX17xX3xX8bxX292xX3xX1xX9fxX3xXexX1xX556xX16xX17xX3xX1xX248xX3xXexX26xX16xX17xX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX1cxX1xX21xX3xXd7xX1a3xX4xX72xX3xX74xXd0xX4xX3xX8bxXdxX9fxXexX3xX1cxX75xXexX3xX16xX556xXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xX35xX2exX16xX17xX3xX1cbxX17xX21xX7axXe4xX16xX72xX3xX1cbxX6xXcfxX3xXa2xX36xX16xX72xX3xXcxX18fxX3x149d5xXdxX16xX1xX3xXexX17bxX16xX1xX3xX1cbxX17xX1xX9fxX3xX5d6xX16xX3xXd7xX542xXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXbxX1xX174xX6xX3xXcxX51axX7axX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXd7xX36xX3xX74xX2exX2fxX16xX17xX3xX35xX202xX3xX167xX1xX174xX3x137d0xXdxX16xX1xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xXa2xXd0xX4xX3xX8bxXdxX9fxXexX72xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX1xXb8xX36xX16xX3xXexX1xX36xX16xX1xX3xX7xdf0fxX3xX1cxXc8xXbxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX4xXa3xX21xX3xX1xX292xX72xX3xX4xXa3xX21xX3xX16xX248xX16xX3xXexX60xXb8xX16xX17xX3xXcfxX23exX6xX3xXcfxX2exX6xX3xX5xX1bbxX3xX4xX1xXb8xX3xX1cbxX1xX51axX16xX3xX4fxX51axX16xX3xX4xX5bxX4xX3xX19xXb5xX3xX16xX17xXb8xX36xXdxX3xX74xXe4xX3xX7xX15xX16xX17xX3xX98xX6xX3xX9bxXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxXb2xX72xX3xX17xX191xXbxX3xXbxX1xX26xX16xX3xXexX1x151b7xX4xX3xX74x1005fxX7axX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX60xXdxX62xX16xX3xX1cxXdxX16xX1xX3xXexX75xX3xX2ebxX3xX19xXb5xX3xX1xX292xXdxX72xX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xX8fxX21xX556xX4xX3xXbxX1xe32dxX16xX17xX3xX2ebxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXd7xX36xX3xX16xX51axX16xX17xX3xX4xX6xXb8xX3xX74xX2fxXdxX3xX7xX556xX16xX17xX3xX4xX1xXb8xX3xX16xX17xX2exX2fxXdxX3xX4fxX51axX16xX3xXexX60xXb8xX16xX17xX3xXd7xX23exX16xX17xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX16xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4fxXexX1xX2f1xX3xX170xX320xX134xXbxX19xX2f9xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2f1xX3xX32fxXc2xX2xXbxX19xX2f9xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f1xX3dxX3dxXdxX10bxX8bxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10bxXd7xX16xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX16exX320xX3dxX330xX320xX4fxX32fxX2xX170xX144xX170xX32fxX134xXexXdaxX320xXdaxX170xX330xX5xX134xX10bxX36exXbxX17xX371xX60xX9xX16exX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX318xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX170xX320xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX32fxXc2xX2xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxXb8xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX167xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX1xXb8xX36xX16xX3xXexX1xX36xX16xX1xX72xX3xX74xX5bxXbxX3xXa3xX16xX17xX3xX16xX1xX21xX3xX4xX26xX21xX3xX74xXdxX3xX5xX248xXdxX72xX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xX6xX16xX3xXexXb8xX36xX16xX3xX4xX1xXb8xX3xX16xX17xX2exX2fxXdxX3xXd7xX36xX3xXbxX1xX2exX18bxX16xX17xX3xXexXdxX9fxX16xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xX18fxX1xX5bxXexX3xX8bxXdxX62xX21xX3xXexX248xXdxX3xX8bxX21xX62axXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX72xX3xX161xX174xX3xXexX1xX2exX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX98xXe4xX3xXa2xX186xX16xX1xX3xX52xX18bxX16xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX22xX16xX72xX3xX74xX5bxX16xX1xX3xX17xXdxX5bxX3xX4xX6xXb8xX3xX161xX6xX16xX3xX504xX21xXccxX16xX3xX5xX50axX3xX4fxX1a3xX3xX5bxX16xX3xXa2xX26xX21xX3xXexX2exX3xX19xX51axX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX9bxX4xX1xX17fxX3xX74xX26xX21xX3xXexX2exXb2xX72xX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX3xXd7xX36xX3xX4xX5bxX4xX3xX74xX18bxX16xX3xXd7xXc8xX3xX16xX1xX36xX3xXexX1xX26xX21xX3xX74xXb5xX3xX1cxX1xX8cxX4xX3xXbxX1xXe8xX4xX3xX1cxX1xX191xX3xX1cxX1x14253xX16xX72xX3xX1cxXc8xXbxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX17xXdxXccxXdxX3xXbxX1xX191xX16xX17xX3xXcfxXd0xXexX3xX8bx11fe8xX16xX17xX72xX3xX74xXa6bxX7axX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xXd7xX2ex124b9xXexX3xX1cxX75xX3xX1xXb8xX248xX4xX1xX10bxX3xXa2xX51axX7axX3xX5xX36xX3xXcfxX292xXexX3xXexX60xXb8xX16xX17xX3xX16xX1x12ff7xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xXexX60xX2bxX16xX17xX3xX74xXdxX62xXcfxX3xX4xX1xX36xXb8xX3xXcfxX64bxX16xX17xX3xXa2xX248xXdxX3xX1xX292xXdxX3xXa2xXccxX16xX17xX3xX8bxX292xX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX3xX5xX26xX16xX3xXexX1xXa3xX3xfe2bxXe19xXe19xX3xXd7xX36xX3xXa2xX248xXdxX3xX1xX292xXdxX3xXa2xXccxX16xX17xX3xX8bxX292xX3xXexX17bxX16xX1xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX5xX26xX16xX3xXexX1xXa3xX3xXe19x10d7dxXe19xX72xX3xX16xX1xXdxX9fxXcfxX3xX1cx1355axX3xX320xX134xX320xX134xX2ebxX320xX134xX320xX144xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX16xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4fxXexX1xX2f1xX3xX170xX320xX134xXbxX19xX2f9xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2f1xX3xX144xX32fxX330xXbxX19xX2f9xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f1xX3dxX3dxXdxX10bxX8bxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10bxXd7xX16xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX16exX320xX3dxX330xX320xX4fxX32fxX2xX170xX16exX2xX134xX2xXexX16exXdaxX170xXc2xX32fxX5xX134xX10bxX36exXbxX17xX371xX60xX9xX144xX16exX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX318xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX170xX320xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX144xX32fxX330xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxXb8xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX2ebxX6xX5xXdxX17xX16xX2f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX60xX2f9xXaxX12xX98xXb5xX16xX1xX3xX74xX248xXb8xX3xXexX17bxX16xX1xX3xXexXd0xX16xX17xX3xX8fxX21xX36xX3xX4xX1xXa67xX4xX3xXcfxX64bxX16xX17xX3xX4xX5bxX4xX3xX74xX18bxX16xX3xXd7xXc8xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12x123a7xX167xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX5xX36xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX74xX6xX3xXcfxXe8xX4xX3xXexXdxXe4xX21xX72xX3xX1cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX17bxX3xX74xX5bxXbxX3xXa3xX16xX17xX3xXd7xX16axX3xXcfxXd0xXexX3xX17xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX21xX22xX16xX3xX5xXdafxXdxX3xXcfxX36xX3xX4xXa9axX16xX3xX4xX191xX3xX50axX3xX16xX17xX1xX39xX6xX3xX74xXd0xX4xX3xX8bxXdxX9fxXexX3xX8fxX21xX6xX16xX3xXexX60xX2bxX16xX17xX3xX74xX556xXdxX3xXd7xX542xXdxX3xX16xX17xX2exX2fxXdxX3xX4fxX51axX16xX3xX74xX15xXdxX3xX8bxX2fxX3xX7xX15xX16xX17xX3xX98xX6xX3xXd7xX36xX3xX4xXccxX3xX1cxX1xX21xX3xXd7xX1a3xX4xX3xXbxX1xXe8xX3xX4xX22xX16xX3xX4xX17fxX6xX3xX320xX3xXexX17bxX16xX1xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3x101f3xX3xX1cbxX17xX1xX9fxX3xX5d6xX16xX3xXexX60xXb8xX16xX17xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX60xXdxX62xX16xX3xX1cxXdxX16xX1xX3xXexX75xX72xX3xXd7xXd6exX16xX3xX1xX191xX6xX72xX3xX19xXb5xX3xX1xX292xXdxX72xX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xX8fxX21xX556xX4xX3xXbxX1xXa9axX16xX17xX3xX2ebxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX72xX3xXbxX1xXa9axX16xX17xX3xX4xX1xX556xX16xX17xX3xX5xXe8xXexX3xX8bxXb5xXb8x1453axX3xX2ebxX3xX161xX174xX3xXexX1xX2exX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX98xXe4xX3xXa2xX186xX16xX1xX3xX52xX18bxX16xX3xX16xX1x16236xX16xX3xXcfxX248xX16xX1xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xXb8xX4fxX7axXaxX12xX161xX174xX3xXexX1xX2exX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX98xXe4xX3xXa2xX186xX16xX1xX3xX52xX18bxX16xX3xX5xX2exX21xX3xX50axX3xX4xX1xX17fxX3xX74xX26xX21xX3xXexX2exX3xXd7xX36xX3xX4xX5bxX4xX3xX74xX18bxX16xX3xXd7xXc8xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexXe8xX4xX3xX1xXb8xX36xX16xX3xXexX1xXdxX9fxX16xX3xX4xX5bxX4xX3xX1xX248xX16xX17xX3xXcfxXe8xX4xX3xX74xXccxXcfxX3xX8bxXccxXb8xX3xX4xX1xX1122xXexX3xX5xX2exXdafxX16xX17xX72xX3xXcfxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX72xX3xX1cxX1xX5bxX16xX1xX3xXexX1xX36xX16xX1xX72xX3xX74xX2exX6xX3xXd7xX36xXb8xX3xX7x14349xX3xX4fxXe8xX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xXa2xX248xXdxX3xX1xX292xXdxX3xXa2xXccxX16xX17xX3xX8bxX292xX3xXexX17bxX16xX1xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX5xX26xX16xX3xXexX1xXa3xX3xXe19xXe46xXe19xX72xX3xX16xX1xXdxX9fxXcfxX3xX1cxXe51xX3xX320xX134xX320xX134xX2ebxX320xX134xX320xX144xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xX4fxXdxXd7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX60xX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXe4xX16xX3xX8fxX21xX6xX16xX2f1xX0xX3dxX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2ebxXexX1xX21xXcfxX8bxX2ebxX6xX16xX4fxX2ebxX7xX6xXbxXb8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xX2xX144xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX7xXb8xX3xXd7xX542xXdxX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xXaxX3xX1xX60xX10xfda3xX9xXaxX3dxX4fxX6xX21xX2ebxXexX21xX3dxX1xXb8xXbxX2ebxX5xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX2ebxXexX60xX21xXb8xX4xX2ebxX2xX144xX2ebxX16xX17xX6xX7axX2ebxX7xXb8xX2ebxXd7xXb8xXdxX2ebxXexXdxX10xX16xX2ebxX4fxXb8xX2ebxX16xX8bxX7xXbxX2ebxX16xX8bxX7xXbxX3dxX2xXdaxXc2xX2xX320xX134xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxXcfxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX320xX134xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX16exX134xX3dxX2xX134xX144xX4fxX320xX2xX330xX16exX144xX32fxX144xXexX2xXc2xXc2xXdaxX5xX330xX2ebxX170xX134xX4fxX320xX2xXc2xX320xXc2xX32fxX32fxXexX320xXc2xX2xX2xX144xX5xX134xX10bxX36exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxXd7xX12xX0xX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xX2xX144xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX7xXb8xX3xXd7xX542xXdxX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4fxX6xX21xX2ebxXexX21xX3dxX1xXb8xXbxX2ebxX5xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX2ebxXexX60xX21xXb8xX4xX2ebxX2xX144xX2ebxX16xX17xX6xX7axX2ebxX7xXb8xX2ebxXd7xXb8xXdxX2ebxXexXdxX10xX16xX2ebxX4fxXb8xX2ebxX16xX8bxX7xXbxX2ebxX16xX8bxX7xXbxX3dxX2xXdaxXc2xX2xX320xX134xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xX35xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xX2xX144xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX7xXb8xX3xXd7xX542xXdxX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX52xX5bxX16xX17xX3xX320xX170xX3dxX330xX72xX3xX167xX15xX16xX17xX3xXexX7axX3xX167xX18fxX3xXe19xX51axX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX32fxXdaxX320xX72xX3xX167xX15xX16xX17xX3xXexX7axX3xX167xX18fxX3xXe19xX51axX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX981xXdxX9fxXexX3xX35xX2exX16xX17xX3xX74xXb5xX3xX5xX8cxXbxX3xX17xX1xe7fcxXbxX3xX1xXb8xX36xX16xX3xX4xX1xX17bxX16xX1xX3xXbxX1xXdxX75xX16xX3xX4fxX26xXcfxX3xX4xX21xX556xXdxX3xX4xX23exX16xX17xX72xX3xX1xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX9bxXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX72xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXb2xX3xX7xX542xXcfxX3xX1xX18bxX16xX3xX2xX144xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX7xXb8xX3xXd7xX542xXdxX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xX74xX16axX3xX60xX6xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxXd7xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfd3xX981xX2exXdafxXexX3xX16xX8cxX16xX17xX1101xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX72xX3xX74xX75xXcfxX3xX16xX17xX2exXdafxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4fxX6xX21xX2ebxXexX21xX3dxXd7xX21xXb8xXexX2ebxX16xX6xX16xX17xX2ebxXexX1xXdxX2ebxX4xXb8xX16xX17xX2ebxX4fxX10xXcfxX2ebxX16xX17xX21xXb8xX4xX2ebxXexX1xXb8xXdxX2ebxX17xXdxX6xX16xX2ebxX1xXb8xXbxX2ebxX5xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX3dxX2xXdaxX32fxX144xX16exX144xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxXcfxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX320xX134xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX320xXc2xX3dxX2xX134xX144xX4fxX320xX134xX330xX32fxXdaxX144xXc2xXexX2xX16exX170xX144xX32fxX5xX134xX10bxX36exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxXd7xX12xX0xX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfd3xX981xX2exXdafxXexX3xX16xX8cxX16xX17xX1101xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX72xX3xX74xX75xXcfxX3xX16xX17xX2exXdafxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4fxX6xX21xX2ebxXexX21xX3dxXd7xX21xXb8xXexX2ebxX16xX6xX16xX17xX2ebxXexX1xXdxX2ebxX4xXb8xX16xX17xX2ebxX4fxX10xXcfxX2ebxX16xX17xX21xXb8xX4xX2ebxXexX1xXb8xXdxX2ebxX17xXdxX6xX16xX2ebxX1xXb8xXbxX2ebxX5xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX3dxX2xXdaxX32fxX144xX16exX144xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xXfd3xX981xX2exXdafxXexX3xX16xX8cxX16xX17xX1101xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX72xX3xX74xX75xXcfxX3xX16xX17xX2exXdafxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX1baxX2exX542xXdxX3xX16xX8cxX16xX17xX3xX16xX191xX16xX17xX3xX17xX6xX7axX3xX17xX8cxXexX3xX4xX17fxX6xX3xXfd3xX4xX1xXccxXb8xX3xX5xX11d7xX6xX3xXcfxXdxX16axX16xX3xXcxX60xX21xX16xX17xX1101xX72xX3xX4xX5bxX4xX3xX1cxX1dxX3xX7xX2exX72xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX1xX51axX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX9bxXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX3xX2ebxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXb2xX3xXd7x151f2xX16xX3xX8bxX5bxXcfxX3xXexX60xXe8xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX2exX2fxX16xX17xX72xX3xXfd3xXd7xX2exXdafxXexX3xX16xX8cxX16xX17xX1101xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX72xX3xX74xX75xXcfxX3xX16xX17xX2exXdafxX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1xXdafxXbxX3xX5xXb8xX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX1xX248xX16xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxXd7xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX2xX144xX3dxX170xX3dxX320xX134xX320xX134xXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4fxX6xX21xX2ebxXexX21xX3dxXexX1xXb8xX16xX17xX2ebxX19xX10xX2ebxX1cxX7axX2ebxXexX1xX21xX6xXexX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX2ebxXexX60xX21xXb8xX4xX2ebxX16xX17xX6xX7axX2ebxX2xX144xX2ebxX170xX2ebxX320xX134xX320xX134xX3dxX2xXdaxX320xX134xX32fxXc2xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxXcfxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX320xX134xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX2xXdaxX3dxX2xX134xXc2xX4fxX16exX2xX2xX2xX32fxX2xX16exXexX320xX330xX32fxXc2xX16exX5xX134xX10bxX36exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxXd7xX12xX0xX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX2xX144xX3dxX170xX3dxX320xX134xX320xX134xXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4fxX6xX21xX2ebxXexX21xX3dxXexX1xXb8xX16xX17xX2ebxX19xX10xX2ebxX1cxX7axX2ebxXexX1xX21xX6xXexX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX2ebxXexX60xX21xXb8xX4xX2ebxX16xX17xX6xX7axX2ebxX2xX144xX2ebxX170xX2ebxX320xX134xX320xX134xX3dxX2xXdaxX320xX134xX32fxXc2xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xXexX60xX2exX542xX4xX3xX16xX17xX36xX7axX3xX2xX144xX3dxX170xX3dxX320xX134xX320xX134xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX167xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX8bxX8cxX4xX3xX8fxX21xX6xX3xX7xX15xX16xX17xX3xX98xX6xX3xX16xX556xXdxX3xX1xX21xX7axX9fxX16xX3xXa2xXa3xX4xX3xXcxX1xX2bxX3xX2ebxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXd7xX542xXdxX3xXexX17bxX16xX1xX3xX1cbxX17xX1xX9fxX3xX5d6xX16xX3xX5xX36xX3xX4fxX1a3xX3xX5bxX16xX3xXexX60xX2bxX16xX17xX3xX74xXdxX62xXcfxX72xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX60xX186xX16xX1xX3xX4xX1xX36xXb8xX3xXcfxX64bxX16xX17xX3xX74xX248xXdxX3xX1xX292xXdxX3xXa2xXccxX16xX17xX3xX4xX5bxX4xX3xX4xX1122xXbxX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxXd7xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2xXa6bxX7axX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX72xX3xX239xX18fxX9c2xX161xX3xX74xX2exX2fxX16xX17xX3xX4xX6xXb8xX3xXexX556xX4xX3xX161xX8cxX4xX3xX2ebxX3xX1cbxX6xXcfxXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4xX1xXdxX16xX1xX2ebxXexX60xXdxX3dxX4fxX6xX7axX2ebxX16xX1xX6xX16xX1xX2ebxXexXdxX10xX16xX2ebxX4fxXb8xX2ebxXexX1xXdxX2ebxX4xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX2ebxX17xXbxXcfxX8bxX2ebxX4fxX21xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xXb8xX2ebxXexXb8xX4xX2ebxX8bxX6xX4xX2ebxX16xX6xXcfxX3dxX2xXdaxX2xX144xX134xX144xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xX0xXdxXcfxX17xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3dxXcfxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX320xX134xX3dxX16xX10xX318xX7xX3dxX320xX134xX2xX330xX3dxX2xX134xXc2xX4fxX134xX2xX32fxX32fxX144xX320xX320xXexX144xX2xX16exX144xX320xX5xX134xX10bxX36exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX3xX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxXd7xX12xX0xX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2xXa6bxX7axX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX72xX3xX239xX18fxX9c2xX161xX3xX74xX2exX2fxX16xX17xX3xX4xX6xXb8xX3xXexX556xX4xX3xX161xX8cxX4xX3xX2ebxX3xX1cbxX6xXcfxXaxX3xX1xX60xX10xX12c2xX9xXaxX3dxX4xX1xXdxX16xX1xX2ebxXexX60xXdxX3dxX4fxX6xX7axX2ebxX16xX1xX6xX16xX1xX2ebxXexXdxX10xX16xX2ebxX4fxXb8xX2ebxXexX1xXdxX2ebxX4xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xX21xX2ebxXexX1xXb8xX2ebxXexX21xXb8xX16xX17xX2ebxX17xXbxXcfxX8bxX2ebxX4fxX21xXb8xX16xX17xX2ebxX4xX6xXb8xX2ebxXexXb8xX4xX2ebxX8bxX6xX4xX2ebxX16xX6xXcfxX3dxX2xXdaxX2xX144xX134xX144xX10bxX1xXexXcfxXaxX12xXa2xXa6bxX7axX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX72xX3xX239xX18fxX9c2xX161xX3xX74xX2exX2fxX16xX17xX3xX4xX6xXb8xX3xXexX556xX4xX3xX161xX8cxX4xX3xX2ebxX3xX1cbxX6xXcfxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX60xXb8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX52xX5bxX16xX17xX3xX16exX3dxX144xX72xX3xX161xX174xX3xXexX1xX2exX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX98xXe4xX3xXa2xX186xX16xX1xX3xX52xX18bxX16xX3xX74xXdxX3xX1cxXdxX62xXcfxX3xXexX60xX6xX3xXd7xX36xX3xX4xX191xX3xX8bxX21xX62axXdxX3xX5xX36xXcfxX3xXd7xXdxX9fxX4xX3xXd7xX542xXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX74xX18bxX16xX3xXd7xXc8xX3xX5xXdxXe4xX16xX3xX8fxX21xX6xX16xX3xXd7xX16axX3xX4fxX1a3xX3xX5bxX16xX3xX19xX51axX7axX3xX4fxX1a3xX16xX17xX3xX4xX26xX21xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX2exX2fxX16xX17xX72xX3xXexXdxX75xX16xX3xX74xX292xX3xX239xX18fxX9c2xX161xX3xX1baxX1a3xX3xX5bxX16xX3xX74xX2exX2fxX16xX17xX3xX8bxX292xX3xX4xX6xXb8xX3xXexX556xX4xX3xX161xX8cxX4xX3xX2ebxX3xX1cbxX6xXcfxX3xX74xXb8xX248xX16xX3xX8fxX21xX6xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX16xX1xX10bxX3xX167xX23exX16xX17xX3xX74xXdxX3xX4xX191xX3xX167xX1xX17fxX3xX16xX1xXdxX9fxXcfxX3xX1c9xX161xX21dxXcxX3xXcxX17bxX16xX1xX3xX17fxX7axX3xX1cbxX17xX21xX7axX1fexX16xX3xXcxX1xXc8xX3xX239xX5bxXdxX72xX3xX18fxX1xX191xX3xX167xX1xX17fxX3xXexXc8xX4xX1xX3xX1c9xX161xX1cbxX1baxX3xXexX17bxX16xX1xX3xX1cbxX17xX21xX7axX1fexX16xX3xX35xX202xX16xX17xX3xX98xX39xX16xX1xX10bxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxXd7xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX21xX5xX12xX0xX4fxXdxXd7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxXd7xX12xX0xX3dxX4fxXdxXd7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5d6xX21xXexX1xXb8xX60xXaxX12xX161xX5bxX3xXcxX51axX16xX3xX109bxX3xX98xXe4xX3xXcxX21xX1122xX16xX0xX3dxXbxX12
Bá Tân – Lê Tuấn