Hyundai Santa Fe 2015 có giá từ 25.000 USD
Hãng xe Hàn vừa giới thiệu mẫu Santa Fe và Santa Fe Sport phiên bản 2015 với một loạt điều chỉnh về khả năng vận hành.
dcf5x11438xf379x108f3x11148x13a8bx14f2dx12e25xed67xX7x16370x158aex17213x10564x10738x1296axX5xf81axXax14147x13fb2xf21ex1035ex116d1x15ec9xX6xXdxX3x13370xX6xX16xXexX6xX3x14524xX10xX3x1727cx15d99xX2x15d21xX3xX4x11c66xX3x16889xXdx15079xX3xXex1002bxX3xX24xX27x1152axX25xX25xX25xX3xdfd5xX1bx10543xX0x111bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xX0xX7xXex12f60x125f8xX16xX2cxX12xX13xe75cxX16xX2cxX3x17a6cxX10xX3xX13x11595xX16xX3xf6a4xX31xX6xX3xX2cxXdx16f35xXdxX3xXexX1xXdx15fd6xX15xX3x168abxfb08xX15xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX67xX64xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX1bxXbxX57xX56xXexX3xXbxX1xXdx155dfxX16xX3x14403x13c17xX16xX3xX24xX25xX2xX27xX3xX67xX6dxXdxX3xX76x17cadxXexX3xX5xX57x16604xXexX3x16f00xXdxe18cxX15xX3xX4xX1x1680axX16xX1xX3xX67xXb3xX3x1045bxX1xX9cxX3xX16x15814xX16xX2cxX3xX67x13ac1xX16xX3xX1xX64xX16xX1xX35xX3xX0xX3exX7xXexX56xX57xX16xX2cxX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d02xX57xX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXex101d1xX6xX5xXdxX2cxX16x138f7xX3x13699xX15xX7xXexXdx147d9xX14x13233xXaxX12x14a6dx12b39xX3xXexX1xfb19x168c6xX3xX4xX2exX4xX3xXbfx161dbxX3xX7x13015xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXb1xX5cxX3xX5x14ec5xXbxX3xXb1x12330xXexX3xX1xX73xX3xXexX1x182d4xX16xX2cxX3xX5xX2exXdxX3xXexX56x1603dxX3xX5x11027xX4xX3xXb1xXdxX73xX16xX3xX76xX6dxXdxX113xX3xX7x16a3cxX3xX17xX10exX16xX2cxX3xX9bxXa9xX3xX67xXdxX3xX60xX152xX3xX5x1473fxX3x178edxX24xX3xX9bxXdxXexX113xX3xX4xX6xX76xX3xXbfx17776xXexX3xX76xX6xX16xX2cxX3xX5xXaexXdxX3xX4xX9cxX76xX3xX2cxXdxX2exX4xX3xX5xX2exXdxX3xXexX137xXexX3xX1x10aa4xX16xX35xX3xf87dxX2cxX57xX64xXdxX3xX56xX6xX113xX3xX1xX73xX3xXexX1xX137xX16xX2cxX3xXexX56xX10xX57xX3xXexX56xX98xX16xX3xXbxX1xXdxX98xX16xX3xX9bxX9cxX16xX3xX76xX6dxXdxX3xX16x14d0bxX16xX2cxX3xX4x10bd8xXbxX3xX67xX6dxXdxX3xX9bxXaexX4xX3xXb1xXaexX16xX3xXexXc4xX16xX2cxX3xX4xX11dxff02xX16xX2cxX3xXb1xXa9xX3xX4x142fbxX16xX2cxX3xX67xX64xX3xX137xX16xX2cxX3xX5xX2axXexX3x118fdxX3xXexX56xX10exX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX56xfeb6xX16xX2cxX113xX3xX2cxXdx162b2xXbxX3xX4xX9cxXdxX3xXexX1xXdxX73xX16xX3xXb1xXa9xX3xX4xX1e3xX16xX2cxX3xX76xX12fxXexX3xX9bxX98xX16xX3xX4xX1xX57xX3xXbxX1x18218xX6xX3xXexX56xX11dxX6dxX4xX35xX3x115c4xX1xX22axX6xX3xX7xX6xX15xX3xX4xf0bbxX16xX2cxX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xX1xXb8xX16xX1xX3xXexX22axX16xX1xX3xX16xXc4xX16xX2cxX3xX1x118f2xX16xX1xX3xX1x13eb5xX4xX3xX67xX64xX3xX137xX16xX2cxX3xX5xX2axXexX3xX4xX1e3xX16xX2cxX35xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX9bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX16xX2cxX9xXaxX2xXaxX3x1712dxXdxX17xXexX1xX9xXaxX24xX25xX25xXaxX3xX9bxX57xX56xX17xX10xX56xX9xXaxX25xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexX9bxX57xX17xX14xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX17xX12xX0xX6xX3xX1xX56xX10xX108xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX76xX2cxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX35xX9bxX6xX57xX1xX6xXexXdxX16xX1xX35xX67xX16xX3exX16xX10xX29bxX7xX3exX2x17a68xX2fcxX24xX3exX2xX25xX27xX17xX27xX2xX27xX25xX24xX25xX25xXex1166bxX165xX2fcxX27xX2xX5xX25xX35xX103xXbxX2cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX3exXexX17xX12xX0xX3exXexX56xX12xX0xX3exXexX9bxX57xX17xX14xX12xX0xX3exXexX6xX9bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX57xX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexXfbxX6xX5xXdxX2cxX16xX101xX3xX103xX15xX7xXexXdxX108xX14xX10axXaxX12xXcxX56xX6xX16xX2cxX3xX9bx17b27xX3xXexXdxX98xX15xX3xX4xX1xX15x162adxX16xX3xX76xX6dxXdxX3xXb1xX5cxX3xXb1xX11dxX141xX4xX3xXexX1xX98xX76xX3xX67xX64xX57xX3xX4xX9cxX3xX9bxX9cxX16xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX67xX64xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX1bxXbxX57xX56xXexX3xX2cx13b04xX76xX3xXb1x1762exX16xX3xX4xX1xXdxX172xX15xX3xX7xX2exX16xX2cxX3xX9bxX6xX16xX3xX16xX2cxX64xX14xX113xX3xX4xX152xX6xX3xXbfxX22axX16xX1xX3xXb1xXdxXb3xX15xX3xX4xX1xXb8xX16xX1xX3xXb1xXdxX73xX16xX3xXexX144xX3xXb1xXa9xX16xX2cxX3xXbxX1xX22axX6xX3xXexX56xX11dxX6dxX4xX3xX67xX64xX3xX2cxX11dxX190xX16xX2cxX3xX5xX2exXdxX3xXbxX1xX2exXexX3xX1xXdxX73xX16xX3xXb1xXdxX112xX76xX3xX76x18156xX35xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX57xX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexXfbxX6xX5xXdxX2cxX16xX101xX3xX103xX15xX7xXexXdxX108xX14xX10axXaxX12xXeaxX98xX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xXb1xX2axX113xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX4xX23exX16xX2cxX3xXexX1xX98xX76xX3xX16xX1x102f3xX16xX2cxX3xX76xX64xX15xX3xX16xX2cxX57xXaexXdxX3xXexX1xX1c5xXexX3xX76xX6dxXdxX3xX67xX64xX3xXexX418xX14xX3xX4xX1xX25dxX16xX3xX16xX207xXexX3xX9bxX1c5xX76xX3xXb1xX2axX16xX2cxX3xX76x173ecxX3xX4xX152xX6xX3xX1xXc9xX15xX3xXb1xXdxXb3xX15xX3xXbfxX1xXdxX112xX16xX3xXb1xXdxX73xX16xX35xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX9bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX16xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX29bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX24xX25xX25xXaxX3xX9bxX57xX56xX17xX10xX56xX9xXaxX25xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexX9bxX57xX17xX14xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX57xX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexXfbxX6xX5xXdxX2cxX16xX101xX3xX103xX15xX7xXexXdxX108xX14xX10axXaxX12xX0xX6xX3xX1xX56xX10xX108xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX3exX3exX9bxX6xX57xX1xX6xXexXdxX16xX1xX35xX67xX16xX3exX57xX108xX4xXbfxX10xX17xXdxXexX57xX56xX3exX10xX17xXdxXexX57xX56xX3exX108xX4xXbfxX10xX17xXdxXexX57xX56xX35xX1xXexX76xX5xe1f2x1729bxX16xX7xXexX6xX16xX4xX10xX194xX6xX76xX10xX9xXexX60xXexX10dxX57xX16xXexX10xX16xXexX108x16c69x1471fx166a3x10db8xX10dx14072xXcxX57xX57xX5xX9bxX6xX56xX9x1629cxX7xX234xX57xX56xXexX6xX5xX59cxX17xXdxXexX57xX56xXaxX12xX0xXdxX76xX2cxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX35xX9bxX6xX57xX1xX6xXexXdxX16xX1xX35xX67xX16xX3exX16xX10xX29bxX7xX3exX2xX2fcxX2fcxX24xX3exX2xX25xX27xX17xX27xX2xX27xX25xX24xX25xX25xXexX24xX2fcxX2xX27xX25xX24xX2xX27xX24xX5xX2xX35xX103xXbxX2cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX17xX12xX0xX3exXexX56xX12xX0xX3exXexX9bxX57xX17xX14xX12xX0xX3exXexX6xX9bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX57xX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexXfbxX6xX5xXdxX2cxX16xX101xX3xX103xX15xX7xXexXdxX108xX14xX10axXaxX12xX59fxXb3xX3xXexX22axX16xX1xX3xX16xXc4xX16xX2cxX3xX67xXc9xX16xX3xX1xX64xX16xX1xX113xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX24xX25xX2xX27xX3xXb1xX11dxX141xX4xX3xXexX56xX6xX16xX2cxX3xX9bxX36exX3xXb1xXa9xX16xX2cxX3xX4xX190xX3xX24xX35xX2fcxee16xX3xX2fcxX3xX60xXdxXfbxX5xX6xX16xX1xX113xX3xX4x1246dxX16xX2cxX3xX7xX15xX1c5xXexX3xX2xf049xX25xX3xX76xX5cxX3xX5xX144xX4xX3xX67xX64xX3xX9bxX9cxX16xX3xX24xX35xX25xX694xX3xXexX15xX56xX9bxXdxX16xX3xXexXc4xX16xX2cxX3xX2exXbxX3xX4xX6a2xX16xX2cxX3xX7xX15xX1c5xXexX3xX24xX30cxX2fcxX3xX76xX5cxX3xX5xX144xX4xX35xX3xXeaxX9cxX16xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX694xe982xXeaxX3xX7xe32fxX3xX7xX152xX3xX17xX10exX16xX2cxX3xXb1xXa9xX16xX2cxX3xX4xX190xX3xX165xX35xX165xX694xX3xX4xX6a2xX16xX2cxX3xX7xX15xX1c5xXexX3xX24xX6acxX25xX3xX76xX5cxX3xX5xX144xX4xX113xX3xXexX1c5xXexX3xX4xX9cxX3xXb1xXdxX3xXbfxX3b7xX76xX3xX1xXa9xXbxX3xX7xX137xX3xXexX144xX3xXb1xXa9xX16xX2cxX3xX30cxX3xX4xX1c5xXbxX3xX67xX64xX3xXexX418xX14xX3xX4xX1xX25dxX16xX3xX17xX77xX16xX3xXb1xXa9xX16xX2cxX3xX4x113ecxX15xX3xXexX56xX11dxX6dxX4xX3xX1xX57xX12fxX4xX3xX9bxX137xX16xX3xX9bxX2exX16xX1xX35xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX57xX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexXfbxX6xX5xXdxX2cxX16xX101xX3xX103xX15xX7xXexXdxX108xX14xX10axXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xXbfxX172xX3xX1xX57xXaexX4xX1xX113xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX21xX10xX3xX24xX25xX2xX27xX3xX7xX6f9xX3xXb1xX11dxX141xX4xX3xX9bxX2exX16xX3xX56xX6xX3xXexX1xX36exX3xXexX56xX11dxX1dbxX16xX2cxX3xX67xX64xX57xX3xX16xXc4xX76xX3xXexX6dxXdxX3xX67xX6dxXdxX3xX2cxXdxX2exX3xXexX31xX3xX24xX27xX35xX25xX25xX25xX3xX3axX1bxX3cxX35xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX57xX15xX56xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3x131d9xX15xXexX57xX3xX3cxX6xXdxX5xX14xX0xX3exXbxX12
sydong