Cộng tác với Báo Hà Tĩnh là đam mê và trách nhiệm
(Baohatinh.vn) - Cộng tác với Báo Hà Tĩnh suốt hành trình dài, với nhiều cộng tác viên (CTV) đó là niềm đam mê, niềm vui và cũng là trách nhiệm.
9418x989cxc559xa8a1x13378x1329dx11d71xd43bx10237xX7xa562xe184x9e3fxff04x11637x12886xX5x131bbxXaxabecx13338xe2e9xb981xba3dxX3xXexba91xX4xX3xd782xd58cxXdxX3xe5c4xX19x9ab2xX3xd73cxbcf1xX3xXcxc36fxX15xX1xX3xX5xX25xX3xcfcaxX6x9e1dxX3xX31x130d4xX3xX1cxX25xX3xXexa14exX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxad1cxX31xX0xc323xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xbd8bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX7x9b85x12c26xXexX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexX3axfe4axX15xX1xX3xX57xX25xXdxa6ffxX3xX1cxX1dxXdxX3xX15xX1xXdxb88cxX74xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxXdxX34xX15xX3xb380xX13xXcxabacxd3c1xX3xX2fx10316xX3xX5xX25xX3xX15xXdxX8fxX31xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX86xX3xX15xXdxX8fxX31xX3xX1cxX74xXdxX3xX1cxX25xX3xX4xb1a9xX15xX16xX3xX5xX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31x1257bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX74xX31x9e67xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexbddfxX5xX10xX9xXax11d30xXdxX57xXexX1x9f53xX3x9aa1xX2xbee9xXbx1126dxfb04xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX119xX3x9522xX2x124a9xXbxX11fxX120xX3xX57xXdxX7xXbxX5xX6xX10fxX119xX3xX102xX5xX22xX4xb396xX120xX3xX31xX6xX3axX16xXdxX15x97fexX5xX10xe951xXexX119xX3xX6xX74xXexX22xX120xX3xX31xX6xX3axX16xXdxX15xX147xX3axXdxX16xX1xXexX119xX3xX6xX74xXexX22xX120xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX45xX45xXdxXd8xX102xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX1cxX15xX45xX15xX10xX114xX7xX45xa3afxX12cxX189xX12axX45x10829xX12cxX57xX11bxX189xX2xX12ax110edxX12cxX12cxXexX18exX189xX12axX11dxX12axX5xX12cxXd8xfae1xXbxX16x1168fxX3axX9xdbc5xX195xX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX10xX31xX12xXa3xX1dxXdxX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX2fx10accx107c6xX4xX3xX2fxXdxX3xX1cxX25xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX1cxXdx11217xXexX3xX4xX1xX22xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX15xXdxX8fxX31xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xXd8xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xXcxX3axX204x118e2xX15xX16xX3xd009xX16xd8f5xX4xX3x10176xX15xX1xX3xXa0xXbxX1xX204x12027xX15xX16xX3xXcxX1xca9dxX4xX1xX3xc0d8xX74x129dcxX3xX147xX3xXcxd9b3xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXa4xX119xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX147xX6xX5xXdxX16xX15xX119xX3xX4xX10xX15xXexX10xX3axX120xXaxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX3xac45xe8e1xXdxX3xX5xa122xX15xX3xX2fxd746xXexX3xX102xf237xXexX86xX3xXexd020xXdxX3xX57xbd6dxX15xX3xX4x9464xX31xX3xX11fxX2d5xX4xX3xX5xX34xX15xX3xXexX3axX6xX15xX16xX3xX1cxXdxX215xXexX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xbcb9xXdxX3xX15xXa7xXdxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX15xX16xX1xf5cdxX22xX3xX13exX1xXa7xXd8xX3xXcxX2daxXdxX3xX13exX1xX2daxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX1cxc3a0xX10fx11844xX3xX13xX25xX15xX16xX3xX2fxXdxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX102xXdxX215xXexX86xX3xXexX2daxXdxX3xX4xX25xX15xX16xX3xXexX1x11fadxX31xX3xXexX1xcbaexX6xX3xX13exX1xX22xX3xX102xX19xX74xX3xX15xX16xX1xX7fxX15xX3xX1cxX25xX15xX16xX3xXexX3axX34xX15xX3xX31xX2e2xX15xX1xX3xX2fxX361xXexX3xX2daxX15xX16xX3xX4xX1xX6xXd8xX3xX2c8xX2c9xXdxX3xX5xX2cdxX15xX3xX2fxX2d1xXexX3xX102xX2d5xXexX86xX3xX1cxX366xX3xX15xX1xX204xX3xX2fxXdxX3xX4xX25xX10fxX86xX3xXexX2daxXdxX3xX57xX2dexX15xX3xX4xX2e2xX31xX3xX11fxX2d5xX4xX3xX5xX34xX15xX3xXexX3axX6xX15xX16xX3xX1cxXdxX215xXexXd8xX3xX2c8xX6xX10fxX3xX31xaf2cxX15xX3xX4xX1xX22xX3xXexX2daxXdxX86xX3xX15xX1x11dc2xX15xX16xX3xX7xX74xX10fxX3xX15xX16xX1xX28xX3xX15xX1xX204xX3xX2fxX361xXexX3xX5xX33fxXexX3xX2fxX204xX26dxX15xX16xX3xX4xX25xX10fxX3xX2fxf2fdxX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fx9db3xX15xX16xX3xXexX2e2xXdxX3xX4xX19xX4xX1xX3xX2fxb8f6xX10fxX3xX1xX25cxX15xX3xX189xX12cxX3xX15xX41exX31xe5ccxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX114xXdxX57xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX119xX3xX12axX2xX12cxXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX45xX45xXdxXd8xX102xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX1cxX15xX45xX15xX10xX114xX7xX45xX189xX12cxX189xX12axX45xX18exX12cxX57xX11bxX189xX2xX12axX11bxX12cxX189xXexX11dxX12ax11325xX18exX4bexX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xX1a4xX3axX9xX4bexX1a7xX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xXcxX3axX204xX25cxX15xX16xX3xX260xX16xX262xX4xX3xX265xX15xX1xX119xX3xXaxX2c8xX2c9xXdxX3xX102xX25xXdxX3xX1cxXdxX215xXexX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX2fxX41exX15xX16xX3xXexX3axX34xX15xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX15xX1xX204xX3xXexX1xX361xX10fxX3xX31xX7fxX15xX1xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX2fxXdxX3xXexX3axX34xX15xX3xX15xX1xfcedxXbxX3xX4xX2cdxX74xX3xX1cxX3e6xX15xX16xX3xX4xX1xX40axXdxX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX1cxX8fxX3xXexX204xX25cxX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX102xcffexXdxX3xX2fxXa7xX3xX5xX25xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX15xX1xX56dxXbxX3xX15xX75xXdxX3xX15xXdxX8fxX31xX3xXexXdxX15xX3xX10fxX34xX74xX3xX1cxX25xX3xX1xX10fxX3xX1cxX262xX15xX16xXaxXd8xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12x133bexX26dxXdxX3xX4xX2cdxX31xX3xX102xX2d5xXexX3xX6xX15xX3xX15xX1xXdxX34xX15xX3xX16xXdxX3e6xX6xX3xX102xX7fxX15xX1xX3xX57xX56dxX3xX2fxX26dxXdxX3xXexX1xX204xX26dxX15xX16xXd8xX3xXcxX2daxXdxX3xX4xX2e2xX31xX3xXexX1xX361xX10fxX3xX31xX7fxX15xX1xX3xX5xX25xX3xX1xX273xXexX3xX4xX19xXexX3xX4xXa7xX3xX366xX4xX1xX3xX13exX1xXdxX3xX4xXa7xX3xXexX34xX15xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX57xX6xX15xX1xX3xX31xc837xX4xX3xX4x12d6exX6xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fx11f92xX3xX3axX2dexXdxX3xX13exX1xX2daxX15xX16xX3xXbxX1xX646xX3xX15xXdxX8fxX31xX3xXexXdxX15xX86xX3xXexb6d4xX3xX102xX361xX10fxX3xX2fxX215xX15xX3xX15xX6xX10fxX86xX3xXexX3axX34xX15xX3xX31xX2e2xX15xX1xX3xX2fxX361xXexX3xX10fxX34xX74xX3xXexX1xX204xX25cxX15xX16xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX5xX74xX2daxX15xX3xX2fxXdxX3xX1cxX25xX3xX1cxXdxX215xXexXd8xX3xXcxX2daxXdxX3xX15xX16xX1xX28xX3xX4xX75xXexX3xX7xX6xX22xX3xX4xX1xX22xX3xX2fxX2d5xX15xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX42cxX31xX3xX31xX7fxX15xX1xX3xX1cxX25xX3xX4xXa7xX3xXexX34xX15xX3xXexX3axX34xX15xX3xXexX3axX6xX15xX16xX3xX102xX19xX22xX3xX5xX25xX3xX1xX273xX15xX1xX3xXbxX1xX2d5xX4xX3xX1cxX2daxX3xX4x112d2xX15xX16xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXcxX2daxXdxX3xX4xX2e2xX31xX3xX25cxX15xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX15xX25cxXdxX3xX2fxX2cdxX74xX3xXexXdxX34xX15xX3xX1cxX25xX3xXexX1xX204xX26dxX15xX16xX3xX11fxX74xX10fxX34xX15xX3xX2fxX65axX3xXexX2daxXdxX3xXex97daxX3xX102xX25xX10fxX3xX4xX2e2xX31xX3xX11fxX2d5xX4xX3xX1cxX8fxX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX16xX7fxX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX11fxX2e2xX10fxX3xX3axX6xX3xX1cxX25xX3xX2fxX56dxX15xX1xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xXexX204xX25cxX15xX16xX3xX5xX6xXdxXd8xX3xXcxX2daxXdxX3xX4xXc6xX15xX16xX3xXex9c33xX3xX1xX25xX22xX3xX1cxX7fxX3xXexXdxX215xX15xX16xX3xX15xXa7xXdxX3xX4xX64axX6xX3xX5ddxX2e2xX15xX16xX3xX102xX14xX3xX1cxX25xX3xX260xX1xX42cxX15xX3xX57xX42cxX15xX3xXexfa55xX15xX1xX3xX15xX1xX25xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX7xX19xX15xX16xX3xX1cxX25xX3xXexX1xX361xX31xX3xX1cxX25xX22xX3xXexX42cxX31xX3xX1xX2dexX15xX86xX3xXexX7fxX15xX1xX3xX4xX2e2xX31xX3xX4xX64axX6xX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX4xXc6xX15xX16xX3xX15xX1xX204xX3xX102xX273xX15xX3xX102xX327xX3xX31xX74xX2daxX15xX3xXbxX1xX204xX25cxX15xX16xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXa3xX7fxX3xXexX1xX215xX3xX4xX25xX15xX16xX3xXexX1xX361xX10fxX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xX3xX4xX64axX6xX3xX31xX7fxX15xX1xX3xX15xX2d1xX15xX16xX3xX15xX8fxX3xX1xX25cxX15xXd8xX3xXcxX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xXexX3axX2e2xXdxX3xX5xc9a0xX15xX16xX3xX31xX7fxX15xX1xX3xXexX3axX34xX15xX3xXexX3axX6xX15xX16xX3xX1cxXdxX215xXexX86xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX57xX88fxX15xX16xX3xX31xX19xX74xX3xXexX1xX56dxXexX3xXexX675xX3xXexX42cxX31xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xXdxX15xX3xXexX3axX34xX15xX3xXexX26dxX3xX102xX19xX22xX3xXexX7d1xX15xX1xX3xX15xX1xX25xXd8xX3xX260xX1xX3e6xX15xX16xX3xXexX361xX31xX3xX16xX204xX25cxX15xX16xX3xX4xX64axX6xX3xX102xX19xX4xX3x1058bxX204xX74xX3xX277xX74xX279xX3xd4e9x12ecbxX86xX3xX24xX3e6xX74xX3xXcxX1xX262xX439xX3xX5xX74xX2daxX15xX3xX5xX25xX3xX31xX25cxX3xX204xX1dxX4xX3xX4xX64axX6xX3xXexX2daxXdxXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX2c8xX2c9xXdxX3xX102xX25xXdxX3xX1cxXdxX215xXexX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX2fxX41exX15xX16xX3xXexX3axX34xX15xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX15xX1xX204xX3xXexX1xX361xX10fxX3xX31xX7fxX15xX1xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX2fxXdxX3xXexX3axX34xX15xX3xX15xX1xX56dxXbxX3xX4xX2cdxX74xX3xX1cxX3e6xX15xX16xX3xX4xX1xX40axXdxX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX1cxX8fxX3xXexX204xX25cxX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX102xX592xXdxX3xX2fxXa7xX3xX5xX25xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX15xX1xX56dxXbxX3xX15xX75xXdxX3xX15xXdxX8fxX31xX3xXexXdxX15xX3xX10fxX34xX74xX3xX1cxX25xX3xX1xX10fxX3xX1cxX262xX15xX16xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX24xX22xX25xX15xX16xX3x957fxX74xX42cxX15xX3xX8faxX279xX3xXa0xX13xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX7d1xX15xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXa4xX119xX3xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX147xX6xX5xXdxX16xX15xX119xX3xX4xX10xX15xXexX10xX3axX120xXaxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xXcxX7a5xX3xX1xX25xX22xX3xX16xXa7xXbxX3xX7xe896xX4xX3xX1cxX25xX22xX3xX7xX7a5xX3xX5xX1dxX15xX3xX31xX273xX15xX1xX3xX4xX64axX6xX3xXexX26dxX3xX102xX19xX22xX3xXexX7d1xX15xX1xX3xX15xX1xX25xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX5ddxX75xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX2d5xX15xX16xX3xXexX2daxXdxX86xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX3xX102xX14xX86xX3xX4xX1xXdxX215xX15xX3xX7xX28xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX4xX2daxX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX5xX7a5xX4xX3xX5xX204xX205xX15xX16xX3xX13xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xXexX675xX3xX5xX42cxX74xX86xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fxX40axX3xXexX3axX592xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xe082xX31xXa7xX15xX3xX41exX15x10588xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX2cdxX15xX3xX13exX1xX2daxX15xX16xX3xXexX1xX65axX3xXexX1xXdxX215xX74xX3xX1cxX25xX3xXexX1xX361xX10fxX3xXexX7a5xX3xX1xX25xX22xX3xX2fxX40axX3xX16xXa7xXbxX3xXexX1xX34xX31xX3xX16xXdxX6xX3xX1cxX56dxX3xX4xX1xX22xX3xXexX26dxX3xX102xX19xX22xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX1xX361xXbxX3xX57xe954xX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX114xXdxX57xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX119xX3xX12axX2xX12cxXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX45xX45xXdxXd8xX102xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX1cxX15xX45xX15xX10xX114xX7xX45xX189xX12cxX189xX12axX45xX18exX12cxX57xX11bxX189xX2xX11dxX12cxX189xX195xXexX1a7xX18exX12axX11dxX12cxX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xX1a4xX3axX9xX18exX189xX12cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX24xX22xX25xX15xX16xX3xX9fdxX74xX42cxX15xX3xX8faxX279xX119xX3xXaxb3baxX7a5xX3xXexX204xX25cxX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX64axX6xX3xXexX22xX25xX3xX7xX22xX273xX15xX3xX16xXdxX2d5xXbxX3xX13xXcxXa3xX3xXexX1xX74xX14xX4xX3xX15xX16xX25xX15xX1xX3xX4xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX13exX56dxXbxX3xXexX1xX26dxXdxX3xX4xXa7xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX102xX25xXdxX3xX1cxXdxX215xXexX3xX2fxX56dxX15xX1xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX57xX204xX3xX5xX74xX33fxX15xXaxXd8xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXexX675xX3xX5xX42cxX74xX86xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX102xX25xXdxX3xX1cxXdxX215xXexX3xX4xX64axX6xX3xX4xX1xX2d5xX15xX16xX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX102xX19xX22xX3xXdxX15xX3xX1cxX25xX3xX102xX19xX22xX3xX2fxXdxX42xX15xX3xXexd093xX3xX2fxX41exX15xX16xX3xXexX2e2xXdxX3xX2fxX40axX3xX4xX1xX74xX10fxX65axX15xX3xXexX2e2xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX1xX7fxX15xX1xX3xX2e2xX15xX1xX86xX3xX4xX1xXdxX215xX15xX3xX4xX2daxX15xX16xX86xX3xX16xX204xX25cxX15xX16xX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xXexX75xXexX86xX3xX1cxXdxX42xX4xX3xXexX75xXexX3xX4xX64axX6xX3xX5xX7a5xX4xX3xX5xX204xX205xX15xX16xX3xX4xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1cxX25xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXexX3axX25xX22xX3xXcxX22xX25xX15xX3xX57xX42cxX15xX3xX102xX2e2xX22xX3xX1cxX42xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXcxf487xX3x12ab0xX74xX75xX4xX3xXexX3axX34xX15xX3xX2fxX56dxX6xX3xX102xX25xX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXa3xX1dxXdxX3xX7xX7a5xX3xXexX1xX65axX3xX1xXdxX42xX15xX3xXexX366xX4xX1xX3xX1xX205xXbxX86xX3xX2fxX6xX3xX57xX273xX15xX16xX3xX1xX7fxX15xX1xX3xXexX1xXa67xX4xX3xX4xX1xX74xX10fxX65axX15xX3xXexX2e2xXdxX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX3axX34xX15xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fxXdxX42xX15xX3xXexXd45xX86xX3xX1xX7fxX15xX1xX3xX2e2xX15xX1xX3xX1cxX8fxX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xX4xX19xX15xX3xX102xX14xX86xX3xX4xX1xXdxX215xX15xX3xX7xX28xX3xX13xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX4xX25xX15xX16xX3xXexX3axX592xX3xX15xX34xX15xX3xX16xX3d8xX15xX3xX102xXa7xX3xX31xX19xX74xX3xXexX1xX56dxXexX3xX1cxX1dxXdxX3xX260xX1xX42cxX15xX3xX57xX42cxX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXcxX3axX204xX1dxX4xX3xX11fxX74xX3xXexX1xX215xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX2fxX6xX3xX4xX1xXdxX8fxX74xX86xX3xX3axX361xXexX3xX4xX2cdxX15xX3xX7xX7a5xX3xX2fxX56dxX15xX1xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX13exX56dxXbxX3xXexX1xX26dxXdxX86xX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX7a5xX3xXexX204xX25cxX15xX16xX3xXexX19xX4xX86xX3xX1xX2c9xX3xXexX3axX205xX3xX4xX64axX6xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xX4xX19xX4xX3xX13xXcxXa3xX3xX4xX64axX6xX3xX13xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fxX40axX3xX13exX56dxXbxX3xXexX1xX26dxXdxX3xX4xXa7xX3xX4xX19xX4xX3xX102xX25xXdxX3xX1cxXdxX215xXexX3xX2fxX56dxX15xX1xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX57xX204xX3xX5xX74xX33fxX15xX3xXexX3axX204xX1dxX4xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX7xX7a5xX3xX1cxXdxX42xX4xX3xXb25xX15xXa7xX15xX16xXb2cxX86xX3xX7xX7a5xX3xX1cxXdxX42xX4xX3xX2fxX14xXexX3xX11fxX74xX361xXexX3xX5xXdxX34xX15xX3xXdd7xX74xX6xX15xX3xX2fxX215xX15xX3xX315xX260xXcxXcxXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXa3xX1dxXdxX3xX5xX204xX205xX15xX16xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xX3xX3axX361xXexX3xX5xX1dxX15xX86xX3xX4xX704xX15xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xX74xX10fxX3xXexX366xX15xX86xX3xX1cxX56dxX3xXexX1xX215xX3xX4xX64axX6xX3xXexX26dxX3xX102xX19xX22xX86xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX2fxX40axX3xX2fxX215xX15xX3xX1cxX1dxXdxX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xX2fxX262xX4xX3xX31xX14xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX4xX1xX366xX15xX1xX3xX11fxX19xX4xX86xX3xX13exX56dxXbxX3xXexX1xX26dxXdxX86xX3xX1xXdxX42xX74xX3xXdd7xX74xX2e2xX86xX3xX16xXa7xXbxX3xXbxX1xX2cdxX15xX3xXdd7xX74xX6xX15xX3xXexX3axX262xX15xX16xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX1cxXdxX42xX4xX3xX57xX704xX15xX16xX3xX4xX19xXdxX3xXexX75xXexX3xX2fxX65axX3xX2fxfe3dxX10fxX3xX5xX704xXdxX3xX4xX19xXdxX3xX11fxX361xX74xX86xX3xXexXdxX34xX74xX3xX4xX7a5xX4xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX260xX1xX3e6xX15xX16xX3xX13xXcxXa3xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX15xX3xX102xX14xX86xX3xX4xX1xXdxX215xX15xX3xX7xX28xX3xX4xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX2d5xX15xX16xX3xXexX2daxXdxX3xX5xX74xX2daxX15xX3xX2fxX2dexX15xX16xX3xX1xX25xX15xX1xX3xX4xX704xX15xX16xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX1cxX25xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xX3xX4xX64axX6xX3xX102xX19xX22xX3xXexX3axX34xX15xX3xX1xX25xX15xX1xX3xXexX3axX7fxX15xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX3axXdxX65axX15xX3xXexX26dxX3xX102xX19xX22xX3xX5xX1dxX15xX3xX31xX273xX15xX1xX86xX3xX16xXa7xXbxX3xX7xXa67xX4xX3xX1cxX25xX22xX3xX7xX7a5xX3xXdd5xX15xX3xX2fxX56dxX15xX1xX86xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX3axXdxX65axX15xX3xX4xX64axX6xX3xXexX7d1xX15xX1xX3xX15xX1xX25xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX24xX2dexX3xXcxX74xX361xX15xX3xcf2dxXc6xX15xX16xX3xXa0xXc6exX592xX3xf881xX3xXexX215xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXa4xX119xX3xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX147xX6xX5xXdxX16xX15xX119xX3xX4xX10xX15xXexX10xX3axX120xXaxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xXb25xXc6exX42cxX15xX3xX4xX1xX25cxXdxXb2cxX3xX3axX14xX15xX16xX3xX5xX1dxX15xX3xX4xX1xX74xX10fxX65axX15xX3xXexX2e2xXdxX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX2fxX215xX15xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX8faxX25xX3xX31xX14xXexX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xX5xX25xX31xX3xX4xX2daxX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xXexX3axX74xX10fxX8fxX15xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX15xX16xX25xX15xX1xX3xX10fxX3xXexX215xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX5xX74xX2daxX15xX3xXexX3axX41exX15xX3xXexX3axX592xX3xX5xX25xX31xX3xX7xX6xX22xX3xXexX74xX10fxX34xX15xX3xXexX3axX74xX10fxX8fxX15xX86xX3xXbxX1xXdd5xX3xX102xXdxX215xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xX64axX3xXexX3axX204xX25cxX15xX16xX86xX3xX2fxX204xX26dxX15xX16xX3xX5xX75xXdxX86xX3xX4xX1xX366xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1cxX8fxX3xX10fxX3xXexX215xX3xX1xX6xX10fxX3xXexX74xX10fxX34xX15xX3xXexX3axX74xX10fxX8fxX15xX3xX16xX204xX25cxX15xX16xX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xXexX75xXexX86xX3xX1cxXdxX42xX4xX3xXexX75xXexX86xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xXexX7a5xX74xX3xX4xX64axX6xX3xX15xX16xX25xX15xX1xX3xX31xX14xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1xX361xXbxX3xX57xXb84xX15xX86xX3xXexX1xX74xX10fxX215xXexX3xXbxX1xX646xX4xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX114xXdxX57xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX119xX3xX12axX2xX12cxXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX45xX45xXdxXd8xX102xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX1cxX15xX45xX15xX10xX114xX7xX45xX189xX12cxX189xX12axX45xX18exX12cxX57xX11bxX189xX2xX11dxX4bexX12cxX195xXexX4bexX12axX11dxX18exX12axX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xX1a4xX3axX9xX12axX1a7xX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX24xX2dexX3xXcxX74xX361xX15xX3xX119exXc6xX15xX16xX119xX3xXb25xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fxX40axX3xX31xX592xX3xX3axX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX4xXd45xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX2fxX65axX3xX16xXdxX2d5xXbxX3xXexX2daxXdxX3xX1cxX25xX3xX4xX19xX4xX3xX13xXcxXa3xX3xX31xX2e2xX15xX16xX3xX10fxX3xXexX215xX3xX15xXa7xXdxX3xX4xX1xX74xX15xX16xX3xX4xXa7xX3xX31xX14xXexX3xXb25xX7xX42cxX15xX3xX4xX1xX25cxXdxXb2cxX3xX3axX14xX15xX16xX3xX5xX1dxX15xX86xX3xX1xX361xXbxX3xX57xXb84xX15xX3xX1xX25cxX15xX3xX2fxX65axX3xX4xX1xX74xX10fxX65axX15xX3xXexX2e2xXdxX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX2fxXa7xX3xXexX1dxXdxX3xX2fxX2daxX15xX16xX3xX2fxX2e2xX22xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xXb2cxXd8xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xe655xX2cdxX15xX3xX2xX11dxX3xX15xX41exX31xX3xX5xX25xX31xX3xX13xXcxXa3xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xX4xX1xX675xX15xX16xX3xX361xX10fxX3xXexX1xX26dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xX1xX262xX4xX3xX1xX75cxXdxX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX3axX361xXexX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xXexX675xX3xX4xX19xX4xX3xX6xX15xX1xX86xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xX56dxX3xX5xX25xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX102xXdxX34xX15xX3xXexX33fxXbxX3xX1cxXdxX34xX15xX3xX4xX64axX6xX3xX31xX14xXexX3xXexX26dxX3xX102xX19xX22xX3xX2fxX273xXdxX3xX57xXdxX42xX15xX3xX4xX1xX22xX3xXexXdxX215xX15xX16xX3xX15xXa7xXdxX3xX4xX64axX6xX3xX5ddxX2e2xX15xX16xX3xX102xX14xX3xX1cxX25xX3xX260xX1xX42cxX15xX3xX57xX42cxX15xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXc6exX6xX74xX3xX31xX2c9xXdxX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX4xX1xX7d1xX15xX1xX3xX7xXd45xX6xX86xX3xX16xX205xXdxX3xX31xX592xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xXexXdxX215xXbxX3xX4xX33fxX15xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xX3xX1xXdxX42xX74xX3xXdd7xX74xX2e2xX3xX1xX25cxX15xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xXexX366xX4xX1xX3xX5xXc6xX10fxX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX13exXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX42xX31xX86xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX1xX22xX25xX15xX3xXexX1xXdxX42xX15xX3xX1xX25cxX15xX3xX4xX19xX4xX3xXexXdxX15xX86xX3xX102xX25xXdxXd8xX3xX13xX1xX366xX15xX1xX3xX15xX1xX26dxX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX5xX25xX31xX3xX13xXcxXa3xX3xX4xX1xX22xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xX5xX25xX31xX3xXb25xX15xX1xX25xX3xX102xX19xX22xX3xX13exX1xX2daxX15xX16xX3xX4xX1xX74xX10fxX34xX15xXb2cxX3xX2fxX40axX3xX16xXdxX2d5xXbxX3xXexX2daxXdxX3xXexX3axX204xX592xX15xX16xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xX1xX25cxX15xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cxXdxX215xXexX86xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX15xX16xX1xX28xX86xX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX1xXa67xX4xX3xXexX74xX10fxX34xX15xX3xXexX3axX74xX10fxX8fxX15xX3xX2fxX65axX3xX1xX22xX25xX15xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xXexX75xXexX3xX1xX25cxX15xX3xX15xX1xXdxX42xX31xX3xX1cxX646xX3xXexX3axX74xX10fxX8fxX15xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xX10fxX3xXexX215xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX260xX16xX74xX10fxaa89xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX24xX2e2xXdxX3xXa0xXcxX27exX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXa4xX119xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX147xX6xX5xXdxX16xX15xX119xX3xX4xX10xX15xXexX10xX3axX120xXaxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX16xXdxX2d5xXbxX3xXexX2daxXdxX3xXexX1xX75cxX6xX3xX31xX40axX15xX3xX15xXdxX8fxX31xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXcxX2daxXdxX3xX4xX1xX646xXbxX3xX1cxX25xX3xX16xX1xXdxX3xX5xX273xXdxX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX1xX7fxX15xX1xX3xX2e2xX15xX1xX3xX2fx12541xXbxX3xX4xX64axX6xX3xXdd7xX74xX34xX3xX1xX204xX25cxX15xX16xX86xX3xX2fxX361xXexX3xX15xX204xX1dxX4xX3xX2fxX65axX3xXexX1xX75cxX6xX3xX31xX40axX15xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX4xX64axX6xX3xX31xX7fxX15xX1xXd8xX3xX260xX1xX204xX15xX16xX3xXdd7xX74xX6xX3xXdd7xX74xX19xX3xXexX3axX7fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX4xX64axX6xX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xX5xX34xX15xXd8xX3xX260xX1xX3e6xX15xX16xX3xX102xXa67xX4xX3xX2e2xX15xX1xX3xX2fxX1849xXbxX3xX4xX64axX6xX3xXexX2daxXdxX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXdd7xX74xX6xX3xX102xX19xX22xX3xX2fxX40axX3xX2fxX215xX15xX3xX1cxX1dxXdxX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xX3xX16xX2cdxX15xX3xX11fxX6xX3xXexX3axX34xX15xX3xX31xX262xXdxX3xX31xXdxX8fxX15xX3xXcxXdd5xX3xXdd7xX74xX75xX4xX86xX3xX13exXdxX8fxX74xX3xX102xX25xX22xX3xXexX6xX3xX592xX3xX15xX204xX1dxX4xX3xX15xX16xX22xX25xXdxXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX114xXdxX57xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX119xX3xX12axX2xX12cxXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX45xX45xXdxXd8xX102xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX1cxX15xX45xX15xX10xX114xX7xX45xX189xX12cxX189xX12axX45xX18exX12cxX57xX11bxX189xX2xX11dxX1a7xX12cxX189xXexX2xX1a7xX195xX12axX18exX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xX1a4xX3axX9xX11bxX189xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX260xX16xX74xX10fxX1785xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX24xX2e2xXdxX119xX3xXb25xX20xX6xX15xX3xX20xXdxX34xX15xX3xXexX33fxXbxX3xX5xX74xX2daxX15xX3xX5xX3d8xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX1cxX25xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX33fxX15xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX2fxXa7xX15xX16xX3xX16xXa7xXbxX3xX2fxX215xX15xX3xXexX675xX3xX13xXcxXa3xX3xX1cxX25xX3xX102xX273xX15xX3xX2fxX262xX4xXb2cxXd8xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXcxX88fxX6xX3xX7xX22xX273xX15xX3xX5xX74xX2daxX15xX3xX7xX19xX15xX16xX3xXexX273xX22xX86xX3xXexX7fxX31xX3xXexX88fxXdxX3xX2fxX65axX3xXexX273xX22xX3xX3axX6xX3xX15xX16xX74xX2dexX15xX3xXexXdxX15xX3xXexXa67xX4xX3xX1cxX25xX3xXexX204xX3xX5xXdxX42xX74xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXbxX1xX2d5xXd8xX3xX260xX16xX6xX10fxX3xX15xX1xX204xX3xX102xX2e2xX15xX3xXexX1xX42cxX15xX3xXexX2daxXdxX86xX3xXexX675xX3xX4xX1xX2c9xX3xX5xX25xX3xX31xX14xXexX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xX4xX1xX646xXbxX3xX2e2xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xX4xX2e2xX15xX1xX3xX1cxX25xX3xX2fxX26dxXdxX3xXexX1xX204xX26dxX15xX16xX86xX3xX15xX1xX204xX15xX16xX3xX13exX1xXdxX3xX13xX8faxX20xX3xX24xX2dexX15xX16xX3xX8faxX28xX15xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX3axX6xX3xX2fxX26dxXdxX86xX3xX204xX1dxX4xX3xX31xX25cxX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX5xX25xX31xX3xX31xX14xXexX3xX13xXcxXa3xX3xX2e2xX15xX1xX86xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xXbxX1xd13axXbxX3xXexX19xX4xX3xX15xX16xX1xXdxX42xXbxX3xXexX3axX34xX15xX3xX7xX42cxX15xX3xX592xX3xX31xX2e2xX15xX16xX3xXexX1xX65axX3xXexX1xX6xX22xX3xXexX1xX7fxX3xX102xX19xX22xX3xX2fxX40axX3xX7x1138cxX15xX3xX7xX25xX15xX16xX3xXexX273xX22xX3xX2fxXdxX8fxX74xX3xX13exXdxX42xX15xX3xX2fxX65axX3xXexX2daxXdxX3xXexX1xX75cxX6xX3xX31xX40axX15xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xX102xX19xX22xX3xX15xX1xX25xX3xX4xXa7xX3xXexX1xX34xX31xX3xX15xX16xX74xX2dexX15xX3xXexX204xX3xX5xXdxX42xX74xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXc6exaa08xX315xX3xX151axX6xX31xX10xX7xX3xX195xX12cxX3xX1cxX675xX6xX3xX3axX2dexXdxX3xX5xX25xX3xX31xX14xXexX3xX1cxX366xX3xX57xX646xX3xX1cxX8fxX3xX7xX7a5xX3xX15xX41exX15xX16xX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX4xX64axX6xX3xXdd7xX74xX279xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX1cxX25xX3xX13xXcxXa3xXd8xX3x13275xX361xXexX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX102xX25xXdxX3xX102xX19xX22xX3xX4xXa7xX3xXexX366xX15xX1xX3xXexX1xX26dxXdxX3xX7xX7a5xX3xX4xX64axX6xX3xX31xX2daxX15xX3xXexX1xX65axX3xXexX1xX6xX22xX3xX1cxX74xX6xX3xX592xX3xX2fxX361xXexX3xX15xX204xX1dxX4xX3xX27exX1xXdxX5xXdxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX2fxX40axX3xX2fxX215xX15xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX15xX16xX204xX26dxXdxX3xX57xX42cxX15xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXd8xX3xX8faxX25xX3xX31xX14xXexX3xX13xXcxXa3xX86xX3xXexX2daxXdxX3xXexX1xX7a5xX4xX3xX7xX7a5xX3xX4xX2e2xX31xX3xX25cxX15xX3xXexX88fxX6xX3xX102xX19xX22xX3xX1cxX25xX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xXdd7xX74xX279xX3xX102xX19xX22xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX3axXdxX65axX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX265xX15xX1xX3xX119exX204xX25cxX15xX16xX3xXa0xX13xX2daxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX74xX10fxX42xX15xX3xX24xX204xX25cxX15xX16xX3xXc6exX25cxX15xXa4xX119xX3xX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX147xX6xX5xXdxX16xX15xX119xX3xX4xX10xX15xXexX10xX3axX120xXaxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX902xX1xX25cxXdxX3xX57xX33fxX10fxX3xX13exX1xX2e2xX3xX15xX41exX15xX16xX3xX7xX19xX15xX16xX3xXexX273xX22xX86xX3xX11fxX42cxX10fxX3xX57xX7a5xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX4xX1xX361xXexX3xX5xX204xX205xX15xX16xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX13xX1xX33fxXbxX3xX4xX1xX3e6xX15xX16xX3xX1cxXdxX215xXexX3xX102xX19xX22xX3xX1cxX25xX3xX5xX25xX3xX13xXcxXa3xX3xX4xX64axX6xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX16xX2cdxX15xX3xX11bxX3xX15xX41exX31xX86xX3xXexX675xX3xX4xX1xX2c9xX3xX4xX1xX7d1xX3xX1cxXdxX215xXexX3xX31xX14xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX15xX16xXb84xX74xX3xX1xXa67xX15xX16xX86xX3xX15xX6xX10fxX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xXexX3axX592xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xX31xX14xXexX3xX13xXcxXa3xX3xXexX1xX204xX26dxX15xX16xX3xX11fxX74xX10fxX34xX15xX86xX3xXexX675xX15xX16xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX13exX1xX10xX15xX3xXexX2d1xX15xX16xX3xX57xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX42xX74xX3xX11fxX74xX361xXexX3xX7xX3d8xX4xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX5ddxXa7xX3xX5xX25xX3xX13exX215xXexX3xXdd7xX74xX2e2xX3xXexX675xX3xX15xX2c9xX3xX5xX7a5xX4xX3xX4xX64axX6xX3xX102xX2e2xX15xX3xXexX1xX42cxX15xX3xX1cxX25xX3xX2fxX2d1xX4xX3xX102xXdxX42xXexX3xX5xX25xX3xX7xX7a5xX3xX1xX2c9xX3xXexX3axX205xX3xXexX675xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX102xXdxX34xX15xX3xXexX33fxXbxX3xX1cxXdxX34xX15xX3xX4xX64axX6xX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXd8xX3xXcxX704xX10fxX3xX1cxX25xX22xX3xXexX7fxX15xX1xX3xX1xX7fxX15xX1xX3xXexX1xX7a5xX4xX3xXexX215xX86xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX7xX7a5xX3xX1cxXdxX42xX4xX86xX3xX2fxX8fxX3xXexX25xXdxX86xX3xXexX2daxXdxX3xX4xX1xX64axX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX2fxX8fxX3xX11fxX74xX361xXexX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX33fxXbxX86xX3xX11fxXd45xX3xX5xX279xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xXexXdxX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX114xXdxX57xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX119xX3xX12axX2xX12cxXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX45xX45xXdxXd8xX102xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX1cxX15xX45xX15xX10xX114xX7xX45xX189xX12cxX189xX12axX45xX18exX12cxX57xX11bxX189xX189xX12cxX2xX12cxX18exXexX11dxX18exX12axX12axX4bexX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xX1a4xX3axX9xX1a7xX4bexX12axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX10xX31xX12xX13xXcxXa3xX3xX260xX16xX74xX10fxX1785xX15xX3xX265xX15xX1xX3xX119exX204xX25cxX15xX16xX119xX3xXaxXc6exX7a5xX3xXexX204xX25cxX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4xX64axX6xX3xXexX22xX25xX3xX7xX22xX273xX15xX3xX16xXdxX2d5xXbxX3xX4xX19xX4xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX4xX64axX6xX3xXexX2daxXdxX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX1xX22xX25xX15xX3xXexX1xXdxX42xX15xX3xX1xX25cxX15xXaxX0xX45xX10xX31xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXcxX74xX10fxX3xX15xX1xXdxX34xX15xX86xX3xX4xXa7xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX2fxX8fxX3xXexX25xXdxX86xX3xX7xX6xX74xX3xX13exX1xXdxX3xXexX3axX6xX22xX3xX2fxXdd5xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX102xXdxX34xX15xX3xXexX33fxXbxX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xXb25xX1cx9dd3xX3xX1cxX273xX4xXb2cxX3xX3axX6xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX2fxXdxX8fxX74xX3xX1cxX25xX3xX4xX1xX74xX10fxX65axX15xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX13exX1xX6xXdxX3xXexX1xX19xX4xX86xX3xX11fxX42cxX10fxX3xX57xX7a5xX15xX16xX3xX15xX14xXdxX3xX57xX74xX15xX16xXd8xX3xX260xX1xX26dxX3xX2fxXa7xX86xX3xX4xX19xX4xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX102xX19xX22xX3xX4xX1xX366xX3xX4xX64axX6xX3xXexX2daxXdxX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX4xXa7xX3xX4xX1xX361xXexX3xX5xX204xX205xX15xX16xX3xX1xX25cxX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXc6exX6xX74xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX15xX41exX31xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX86xX3xX4xX1xX366xX15xX1xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX102xXdxX34xX15xX3xXexX33fxXbxX3xX1cxXdxX34xX15xX3xX2fxX40axX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX42xX15xX3xX1cxX25xX3xXb25xXexX1xXa67xX4xX3xX57xX33fxX10fxXb2cxX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX13exX1xX2e2xX3xX15xX41exX15xX16xX3xX13exX1xX19xX4xX3xX4xX64axX6xX3xXexX2daxXdxX86xX3xX15xX1xX26dxX3xX2fxXa7xX86xX3xX4xX19xX4xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX2fxX6xX3xX57xX273xX15xX16xX3xX1cxX8fxX3xX15xX14xXdxX3xX57xX74xX15xX16xX3xX1cxX25xX3xX1xX7fxX15xX1xX3xXexX1xXa67xX4xX3xXexX1xX65axX3xX1xXdxX42xX15xXd8xX3xXcxX3axX22xX15xX16xX3xX2fxXa7xX86xX3xX2e2xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX31xX14xXexX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX5xX28xX15xX1xX3xX1cxX7a5xX4xX3xXexX273xX22xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX4xX2e2xX31xX3xX1xXa67xX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xXexX2daxXdxX3xX15xX1xX361xXexXd8xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xXcxX675xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX102xXa67xX4xX3xX2e2xX15xX1xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX7xXd45xX3xX57xX646xX15xX16xX3xX3axX2e2xXdxX3xX3axX19xX4xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX102xX25xXdxX3xX1cxXdxX215xXexX86xX3xXexX2daxXdxX3xX2fxX40axX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX1xX204xX1dxX15xX16xX3xX57xXb84xX15xX3xX2fxX65axX3xXexX1xX7a5xX4xX3xX1xXdxX42xX15xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX7xX7a5xX3xX2e2xX15xX1xX3xXexX1xX74xX14xX4xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX2fxX8fxX3xXexX25xXdxX3xX4xX64axX6xX3xX4xX74xX14xX4xX3xX7xX75xX15xX16xXd8xX3xX5ddxX2d1xX4xX3xX102xXdxX42xXexX86xX3xXexX2daxXdxX3xX4xX88fxX15xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xXbxX1xX75xXdxX3xX1xX205xXbxX3xXexX3axX7a5xX4xX3xXexXdxX215xXbxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX1cxXdxX34xX15xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX102xX19xX22xX3xX4xX1xX366xX3xX1c30xX31xX6xX16xX6xa9c1xXdxX15xX10xX439xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX57xX10fxXaxX12xX8faxX25xX31xX3xX13xXcxXa3xX86xX3xX15xX1xX33fxX15xX3xX2fxX204xX205xX4xX3xX7xX7a5xX3xX13exX215xXexX3xX15xX75xXdxX86xX3xX1xX2c9xX3xXexX3axX205xX3xX4xX64axX6xX3xX2fxX14xXdxX3xX15xX16xXc6xX3xXbxX1xXa7xX15xX16xX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX102xXdxX34xX15xX3xXexX33fxXbxX3xX1cxXdxX34xX15xX86xX3xX2fxX75xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX2daxXdxX3xX5xX25xX3xX31xX14xXexX3xX31xX6xX10fxX3xX31xX3d8xX15xXd8xX3xXcxX1xX26dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1dxXdxX86xX3xXexX2daxXdxX3xX7x1335axX3xX4xX1xX64axX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX1xX25cxX15xX3xX15xX3e6xX6xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xX1cxXdxX42xX4xX3xX13exX215xXexX3xX15xX75xXdxX3xX2fxX65axX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX4xXa7xX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX108cxX31xX3xX1xX361xXbxX3xX57xXb84xX15xX3xX1xX25cxX15xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX3axX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX34xX15xX3xXdd7xX74xX6xX15xX119xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX74xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX147xXexX1xX74xX31xX102xX147xX6xX15xX57xX147xX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX260xX1xX3e6xX15xX16xX3xX15xX3e6xX3xXexXdxX215xX15xX3xX7xbe59xX3xX15xX2d1xX15xX16xX3xX5xX88fxX15xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xXdd7xX74xX34xX3xX1xX204xX25cxX15xX16xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXaxX3xX1xX3axX10xX14axX9xXaxX45xX15xX74xXdxX147xX1xX22xX15xX16xX147xX7xX22xX15xX16xX147xX5xX6xX45xX15xX1xX74xX15xX16xX147xX15xX74xX147xXexXdxX10xX15xX147xX7xX10fxX147xX15xX6xX15xX16xX147xX5xX22xX15xX16xX147xX1cxX22xXdxX147xXdd7xX74xX10xX147xX1xX74xX22xX15xX16xX147xX1xX6xX147xXexXdxX15xX1xX45xX2xX4bexX4bexX195xX2xX11dxXd8xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX45xX31xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX189xX12cxX45xX15xX10xX114xX7xX45xX189xX12cxX12cxX1a7xX45xX18exX12cxX57xX11bxX12cxX11bxX2xX1a7xX11dxX11dxXexX1a7xX18exX2xX18exX12cxX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX260xX1xX3e6xX15xX16xX3xX15xX3e6xX3xXexXdxX215xX15xX3xX7xX256exX3xX15xX2d1xX15xX16xX3xX5xX88fxX15xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xXdd7xX74xX34xX3xX1xX204xX25cxX15xX16xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXaxX3xX1xX3axX10xX14axX9xXaxX45xX15xX74xXdxX147xX1xX22xX15xX16xX147xX7xX22xX15xX16xX147xX5xX6xX45xX15xX1xX74xX15xX16xX147xX15xX74xX147xXexXdxX10xX15xX147xX7xX10fxX147xX15xX6xX15xX16xX147xX5xX22xX15xX16xX147xX1cxX22xXdxX147xXdd7xX74xX10xX147xX1xX74xX22xX15xX16xX147xX1xX6xX147xXexXdxX15xX1xX45xX2xX4bexX4bexX195xX2xX11dxXd8xX1xXexX31xXaxX12xX260xX1xX3e6xX15xX16xX3xX15xX3e6xX3xXexXdxX215xX15xX3xX7xX256exX3xX15xX2d1xX15xX16xX3xX5xX88fxX15xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xXdd7xX74xX34xX3xX1xX204xX25cxX15xX16xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXa3xX1dxXdxX3xX2xX11dxX3xX15xX3e6xX3xXexXdxX215xX15xX3xX7xX256exX3xXexX3axX34xX15xX3xX15xX1xXdxX8fxX74xX3xX5xX28xX15xX1xX3xX1cxX7a5xX4xX86xX3xXbxX1xX646xX3xX15xX3e6xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xXexX1xX65axX3xX1xXdxX42xX15xX3xX13exX1xX2e2xX3xX15xX41exX15xX16xX86xX3xXexX3axX366xX3xXexX74xX42xX86xX3xX102xX2e2xX15xX3xX5xX28xX15xX1xX3xX4xX64axX6xX3xX31xX7fxX15xX1xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xXexX1xX26dxXdxX3xX13exX903xX3xX31xX1dxXdxXd8xX3xXa3xX1dxXdxX3xX15xX1xX3e6xX15xX16xX3xX4xX75xX15xX16xX3xX1xXdxX215xX15xX3xX4xX64axX6xX3xX31xX7fxX15xX1xX3xXexX3axX34xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX28xX15xX1xX3xX1cxX7a5xX4xX86xX3xX1xX262xX3xX4xXc6xX15xX16xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX16xXa7xXbxX3xXbxX1xX2cdxX15xX3xX11fxX42cxX10fxX3xX57xX7a5xX15xX16xX3xXdd7xX74xX34xX3xX1xX204xX25cxX15xX16xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX15xX16xX25xX10fxX3xX4xX25xX15xX16xX3xX16xXdxX25xX74xX3xX31xX273xX15xX1xXd8xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX1cxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX14xXdxX3xX260xX1xX25xX3xX102xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX13exX1xX10xX15xX3xXexX1xX204xX592xX15xX16xX3xX11dxX189xX3xXexX33fxXbxX3xXexX1xX65axX86xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xX11fxX74xX361xXexX3xX7xX3d8xX4xXaxX3xX1xX3axX10xX14axX9xXaxX45xX11fxX6xX147xX1xX22xXdxX45xX1xX22xXdxX147xX15xX1xX6xX147xX102xX6xX22xX147xX1xX6xX147xXexXdxX15xX1xX147xX13exX1xX10xX15xX147xXexX1xX74xX22xX15xX16xX147xX11dxX189xX147xXexX6xXbxX147xXexX1xX10xX147xX4xX6xX147xX15xX1xX6xX15xX147xX11fxX74xX6xXexX147xX7xX6xX4xX45xX2xX4bexX12axX4bexX2xX189xXd8xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX16xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX45xX31xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX189xX12cxX45xX15xX10xX114xX7xX45xX2xX1a7xX11dxX189xX45xX2xX189xX1a7xX57xX189xX2xX11bxX195xX2xX12cxX1a7xXexX11bxX4bexX1a7xX11dxX2xX5xX12cxXd8xX1a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2fxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX1cxX25xX3xXexX3axX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX42xX31xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX14xXdxX3xX260xX1xX25xX3xX102xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX13exX1xX10xX15xX3xXexX1xX204xX592xX15xX16xX3xX11dxX189xX3xXexX33fxXbxX3xXexX1xX65axX86xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xX11fxX74xX361xXexX3xX7xX3d8xX4xXaxX3xX1xX3axX10xX14axX9xXaxX45xX11fxX6xX147xX1xX22xXdxX45xX1xX22xXdxX147xX15xX1xX6xX147xX102xX6xX22xX147xX1xX6xX147xXexXdxX15xX1xX147xX13exX1xX10xX15xX147xXexX1xX74xX22xX15xX16xX147xX11dxX189xX147xXexX6xXbxX147xXexX1xX10xX147xX4xX6xX147xX15xX1xX6xX15xX147xX11fxX74xX6xXexX147xX7xX6xX4xX45xX2xX4bexX12axX4bexX2xX189xXd8xX1xXexX31xXaxX12xX24xX14xXdxX3xX260xX1xX25xX3xX102xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX13exX1xX10xX15xX3xXexX1xX204xX592xX15xX16xX3xX11dxX189xX3xXexX33fxXbxX3xXexX1xX65axX86xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xX11fxX74xX361xXexX3xX7xX3d8xX4xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX3axX22xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX273xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX15xX16xX1xX56dxX3xXexXdd5xX15xX16xX3xX13exX215xXexX3xX1xX22xX273xXexX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX15xX41exX31xX3xX189xX12cxX2xX1a7xX86xX3xXexX3axXdxX65axX15xX3xX13exX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX42xX31xX3xX1cxX646xX3xX15xX41exX31xX3xX189xX12cxX189xX12cxX3xX57xXdxX1785xX15xX3xX3axX6xX3xX1cxX25xX22xX3xX4xX1xXdxX8fxX74xX3xX195xX2xX45xX2xX189xX86xX3xX24xX14xXdxX3xX260xX1xX25xX3xX102xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX2fxX40axX3xX13exX1xX10xX15xX3xXexX1xX204xX592xX15xX16xX3xX189xX3xXexX33fxXbxX3xXexX1xX65axX3xX1cxX25xX3xX11dxX12cxX3xX4xX19xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xX11fxX74xX361xXexX3xX7xX3d8xX4xX3xXexX3axX22xX15xX16xX3xXbxX1xX22xX15xX16xX3xXexX3axX25xX22xX3xX1xX22xX273xXexX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX1xX14xXdxXd8xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX1cxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX74xX5xX12xX0xX57xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX45xX57xXdxX1cxX12xX0xX45xX57xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX74xXexX1xX22xX3axXaxX12xX260xX1xXa7xX31xX3xX13xXcxXa3xX0xX45xXbxX12
Nhóm CTV