Huyện miền núi Hà Tĩnh chính thức “phủ kín” công an chính quy về xã
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/1), Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) công bố quyết định điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại thị trấn Tây Sơn.
d817x16913x16276x11ff5x14ce0x13231x14f89x16fd6x116b4xX7x1579ax12684x1232ax12cf3x1104axe416xX5xe54cxXax118b2x11b78x13fd5x176e2x17eafx17b5axX3xffa0xXdx11d24xX17xX3xX17xf012xXdxX3xX13xe608xX3xXcx138ffxX17xX1xX3xX4xX1x16a10xX17xX1xX3xXexX1x109d9xX4xX3x13ab2xXbxX1x1062dxX3x1013bxX2cxX17x153c5xX3xX4x12766xX17x12335xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3x13b07xX14xX15xX3x15c0cxX1bxX3x13f8cx15f0fxX0xdc16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x13476xXaxX12x11c47x17110xX17xX42xX3xX17xX6xX15xX3x129d2x1191fxX2xX57xX2x11ed7x11661xX3xecb5xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX13xfd0cx17546xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX75xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX7axX3xX4xX40xX17xX42xX3xe64bx1077exX3xX4dxX14xX15x171b9xXexX3x13262x172cdxX17xX1xX3xXa7xXdxX1bxX14xX3xXa7x15ccexX17xX42xX3x14e9axX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xXa7x176d0xX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xXex12dc1xXdxX3xXexX1xXa8xX3xXex105ecx157fdxX17xX3xXcx107b7xX15xX3xX6cxX87xX17x112e9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1288dx10c32xX69xX15xX3xXbxX7dxX10xX17xXexX10xXf3xXaxX12xX0xXdxX19xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX17xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf6b6xXdxX69xXexX1x1246bxX3x12f2bxX2x12e1cxXbxX54x17f37xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX13dxX3xX141xX2xea1axXbxX54xX144xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxXfexX9exX6xX10fxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfexX51xX17xX57xX17xX10xX138xX7xX57xX76xX150xX150xXb6xX57x11ed0xX13fxX69xX76xX150xX17bxXb6xX141xX141xX76xXexX17bxX141xX141xX150x16310xX5xX150xXfex11957xXbxX42x11316xXf3xX9xX141x13fdfxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xXexX1xX32xX4xX3xX35xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3dxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX10fxX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXex17c21xX6xX5xXdxX42xX17xX13dxX3xX18exX14xX7xXexXdx11233xX15xX144xXaxX12x15d13xX55xX17xX1xX3xXa7xXebxX10fxX3xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX208xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xXexXf3xX6xX10fxX3xX4dxX14xX15xXa4xXexX3xXa7xXa8xX17xX1xX3xXa7xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX4xX1xX10fxX3xXb6xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xX4xX40xX17xX42xX3xXexX6dxX4xX3xXexXebxXdxX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX3xXcxXf8xX15xX3xX6cxX87xX17xXfexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10fxX69xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX10fxX3xXa7x128f4xX7bxX3xXcxX1xX86x113f1xX17xX42xX3xX1fxX15xX3x16082xX42xX14xX15x1509bxX17xX3xX7dxX1xX2cxX3xXcxX1xd8a9xX17xX42xX3xX208xX3xX4xX6dxX17xX3xX9exXb2xX3xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xXexX1xXa8xX3xX54xX55xX3xX13x15048xX17xX42xX3xX21axX26xX17xX1xX144xX3xXcxXf3xX14xX17xX42xX3xX1fxX15xX3xX2c0xX42xX14xX15xX2c4xX17xX3xXcxXdxXa4xX17xX3xeef9x17124xX17xX42xX7bxX3xXcxX1xX86xX2b9xX17xX42xX3xX7xda53xX3xX2c0xX42xX14xX15xX2c4xX17xX3xXcxX1xX23xX17xX1xX3xX21axX14xXf8xX17xX3xX208xX3xX4xX6dxX17xX3xX9exXb2xX3x15cefxXb2xXdxX3xX7dxXcbxX17xX1xX3xX7xX6dxXexX3xX1x17c9cxX17xX1xX3xX7x100d5xX3xX75xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX7axX3xX5x159f8xX17xX3xX5xX86xX2b9xXexX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xf9c8xX17xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX51x15e1bxX3xXexXf3xX86x148baxX17xX42xX7bxX3xXbxX1xX2b3xX3xX51xX23xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX51xXdx17ad1xX17xX3xXexX1xX86x16549xX17xX42xX3xXexXf3xX347xX4xX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX3xXcxXf8xX15xX3xX6cxX87xX17xXfexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10fxX69xX15xX3xXbxX7dxX10xX17xXexX10xXf3xXaxX12xX0xXdxX19xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX17xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX69xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX141xXbxX54xX144xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX13dxX3xX141xX2xX150xXbxX54xX144xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxXfexX9exX6xX10fxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfexX51xX17xX57xX17xX10xX138xX7xX57xX76xX150xX150xXb6xX57xX17bxX13fxX69xX76xX150xX17bxXb6xX195xX141x12a38xXexX13fxX195xX2xX141xX195xX5xX150xXfexX18exXbxX42xX191xXf3xX9xXb6xX18axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xXexX1xX32xX4xX3xX35xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3dxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX10fxX17xXaxX12xXcxX1xX86xX2b9xX17xX42xX3xX1fxX15xX3xX2c0xX42xX14xX15xX2c4xX17xX3xX7dxX1xX2cxX3xXcxX1xX2cdxX17xX42xX3xX208xX3xXexXf8xX17xX3xXcxXf3xX86xX37exX17xX42xX3xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX3xXcxXf8xX15xX3xX6cxX87xX17xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX9exXdxef43xX14xX3xX17xX1xX36cxX17xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX51xX379xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10fxX69xX15xXaxX12xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX5xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX4xX2b3xX3xX7xX9fxX3xX5xX86xX2b9xX17xX42xX3xXa7xX87xX17xX3xX51xXa8xX3xX1xX23xX17xX1xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4xXf4xXbxX3xX54xX55xX3xX17xX1xXdxX1bxX14xX3xX17xX1xXf4xXexX3xXex10cefxX17xX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX75xX76xXb6xX3xX54xX55xX7bxX3xX76xX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX7axXfexX3x12915x1485exXdxX3xX51xXdxX16xX4xX3xX9exX9fxX3xXexXf3xX2cxX3xXb6xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX3xXcxXf8xX15xX3xX6cxX87xX17xX3xXexXf3xX10fxX17xX42xX3xX7xX6dxX17xX42xX3xX17xX6xX15xX7bxX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexXebxXdxX7bxX3xX2xX150xX150xec39xX3xX54xX55xX7bxX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX3xX37exX3xXa7xXa8xX6xX3xXbxX1xX86xX87xX17xX42xX3xX17xX23xX15xX3xXa7xX55xX3xX35xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3dxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xXfexX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX208xXexX1xX14xX19xX9exX208xX6xX17xX69xX208xX7xX6xXbxX10fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXa4xXexX3xX4dxX14x176a5xX3xX2xX3xX17xe574xX19xX3xX76xX150xX76xX150xX7bxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX7x14976xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xX54xX55xX3xXexXf3xX394xX17xX3xXa7xXa8xX6xX3xX9exX23xX17xX3xX2c0xX42xX1xXdxX3xe0baxX14xXf8xX17xXaxX3xX1xXf3xX10xX215xX9xXaxX57xX5xX14xX4xX208xX5xX14xX10fxX17xX42xX208xX51xX14xX208xXexXf3xX6xX17xX42xX57xX1xX10xXexX208xX4dxX14xX15xX208xX2xX208xX17xX6xX19xX208xX76xX150xX76xX150xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX4xX1xXdxX17xX1xX208xX4dxX14xX15xX208xX7xX10xX208xXbxX1xX14xX208xX3axXdxX17xX208xX2xX150xX150xX208xX54xX6xX208xXexXf3xX10xX17xX208xX69xXdxX6xX208xX9exX6xX17xX208xX17xX42xX1xXdxX208xX54xX14xX6xX17xX57xX2xX18axX195xX439xX18axX13fxXfexX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX42xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX57xX19xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX76xX150xX57xX17xX10xX138xX7xX57xX76xX150xX150xX76xX57xX2xXb6xX141xX69xX195xX76xX2xXb6xX76xX150xX2xXexX2xX18axX141xX150xX5xX2xX150xX208xX17xX2xX2xXfexX18exXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xXexX1xX32xX4xX3xX35xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3dxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX51xX12xX0xX7xXexXf3xX10fxX17xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXa4xXexX3xX4dxX14xX670xX3xX2xX3xX17xX675xX19xX3xX76xX150xX76xX150xX7bxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX7xX691xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xX54xX55xX3xXexXf3xX394xX17xX3xXa7xXa8xX6xX3xX9exX23xX17xX3xX2c0xX42xX1xXdxX3xX6b5xX14xXf8xX17xXaxX3xX1xXf3xX10xX215xX9xXaxX57xX5xX14xX4xX208xX5xX14xX10fxX17xX42xX208xX51xX14xX208xXexXf3xX6xX17xX42xX57xX1xX10xXexX208xX4dxX14xX15xX208xX2xX208xX17xX6xX19xX208xX76xX150xX76xX150xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX4xX1xXdxX17xX1xX208xX4dxX14xX15xX208xX7xX10xX208xXbxX1xX14xX208xX3axXdxX17xX208xX2xX150xX150xX208xX54xX6xX208xXexXf3xX10xX17xX208xX69xXdxX6xX208xX9exX6xX17xX208xX17xX42xX1xXdxX208xX54xX14xX6xX17xX57xX2xX18axX195xX439xX18axX13fxXfexX1xXexX19xXaxX12xX13xXa4xXexX3xX4dxX14xX670xX3xX2xX3xX17xX675xX19xX3xX76xX150xX76xX150xX7bxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX7xX691xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xX54xX55xX3xXexXf3xX394xX17xX3xXa7xXa8xX6xX3xX9exX23xX17xX3xX2c0xX42xX1xXdxX3xX6b5xX14xXf8xX17xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXf3xX10fxX17xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX7dxX1xXdxX1bxX14xX3xX2xX439xX57xX2xX7bxX3xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX2c0xX42xX1xXdxX3xX6b5xX14xXf8xX17xX3xXexff37xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX5xX2c4xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX9exX9fxX3xX4dxX14xX15xXa4xXexX3xXa7xXa8xX17xX1xX3xXa7xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX7xX317xX3xX4dxX14xX6xX17xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX37exX3xX141xX3xX54xX55xX13dxX3xX6b5xX14xXf8xX17xX3x14b43xX1xX928xX7bxX3xX334xX6xX17xX3xXcxXf3xX86xX39axX17xX42xX7bxX3xX6b5xX14xXf8xX17xX3xX13xXcbxXdxX7bxX3xX6b5xX14xXf8xX17xX3xXcxX1xX23xX17xX1xXfexX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX51xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX334xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xXexX1xX394xX19xX3xX2xX2xX3xXa7xX2eaxX17xX42xX3xX4xX1xX2cxX3xX51xX1bxX3xX54xX55xX7bxX3xX58dxX30axX3x126d0xX14xX6xX17xX42xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xXa7xXa8xX6xX3xX9exX23xX17xXaxX3xX1xXf3xX10xX215xX9xXaxX57xX5xX14xX4xX208xX5xX14xX10fxX17xX42xX208xX51xX14xX208xXexXf3xX6xX17xX42xX57xX69xXdxX10xX14xX208xX69xX10fxX17xX42xX208xXexX1xX10xX19xX208xX2xX2xX208xX69xX10fxX17xX42xX208xX4xX1xXdxX208xX51xX10xX208xX54xX6xX208xX51xX14xX208xX4dxX14xX6xX17xX42xX208xXbxX1xX14xX208xX3axXdxX17xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX4xX1xXdxX17xX1xX208xX4dxX14xX15xX208xX2xX150xX150xX208xX69xXdxX6xX208xX9exX6xX17xX57xX2xX18axX195xX439xX141xX76xXfexX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX42xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX57xX19xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX76xX150xX57xX17xX10xX138xX7xX57xX76xX150xX150xX76xX57xX2xXb6xX141xX69xX195xX150xX18axX141xX150xXb6xX439xXexX76xX17bxX2xXb6xX5xXb6xX208xX69xX76xXfexX18exXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xXexX1xX32xX4xX3xX35xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3dxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX51xX12xX0xX7xXexXf3xX10fxX17xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX334xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xXexX1xX394xX19xX3xX2xX2xX3xXa7xX2eaxX17xX42xX3xX4xX1xX2cxX3xX51xX1bxX3xX54xX55xX7bxX3xX58dxX30axX3xX9fexX14xX6xX17xX42xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xXa7xXa8xX6xX3xX9exX23xX17xXaxX3xX1xXf3xX10xX215xX9xXaxX57xX5xX14xX4xX208xX5xX14xX10fxX17xX42xX208xX51xX14xX208xXexXf3xX6xX17xX42xX57xX69xXdxX10xX14xX208xX69xX10fxX17xX42xX208xXexX1xX10xX19xX208xX2xX2xX208xX69xX10fxX17xX42xX208xX4xX1xXdxX208xX51xX10xX208xX54xX6xX208xX51xX14xX208xX4dxX14xX6xX17xX42xX208xXbxX1xX14xX208xX3axXdxX17xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX4xX1xXdxX17xX1xX208xX4dxX14xX15xX208xX2xX150xX150xX208xX69xXdxX6xX208xX9exX6xX17xX57xX2xX18axX195xX439xX141xX76xXfexX1xXexX19xXaxX12xX334xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xXexX1xX394xX19xX3xX2xX2xX3xXa7xX2eaxX17xX42xX3xX4xX1xX2cxX3xX51xX1bxX3xX54xX55xX7bxX3xX58dxX30axX3xX9fexX14xX6xX17xX42xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xXa7xXa8xX6xX3xX9exX23xX17xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXf3xX10fxX17xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX58dxX30axX3xX9fexX14xX6xX17xX42xX3xX75xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX7axX3xX51x155e5xX6xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX9exX9fxX3xX4dxX14xX15xXa4xXexX3xXa7xXa8xX17xX1xX3xXa7xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX2xX2xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xXexXebxXdxX3xX54xX55xX3xX334xX32xX4xX3xX21axXdxX394xX17xX7bxX3xX334xX32xX4xX3xX13xX86xX87xX17xX42xX7bxX3xX334xX32xX4xX3x172ebxXdxX6xX17xX42xX3xX51xX23xX3x16756xX17xX3xX996xX1xX1fxXfexX3xX334xXa4xX17xX3xX17xX6xX15xX7bxX3xX2xX150xX150xX5e2xX3xX54xX55xX7bxX3xXexX1xXa8xX3xXexXf3xXf4xX17xX3xX37exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX17xX23xX15xX3xXa7xX55xX3xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xXfexX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX51xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX334xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX76xXb6xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX17bxX3xX54xX55xX3xX37exX3xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX51xX23xX3xX21axXb2xX4xX3xX13xX23xXaxX3xX1xXf3xX10xX215xX9xXaxX57xX5xX14xX4xX208xX5xX14xX10fxX17xX42xX208xX51xX14xX208xXexXf3xX6xX17xX42xX57xX69xXdxX10xX14xX208xX69xX10fxX17xX42xX208xX76xXb6xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX4xX1xXdxX17xX1xX208xX4dxX14xX15xX208xX51xX10xX208xX69xX6xX19xX208xX17xX1xXdxX10xX19xX208xX4xX6xX4xX208xX4xX1xX14xX4xX208xX69xX6xX17xX1xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX17bxX208xX54xX6xX208xX10fxX208xX1xX14xX10fxX17xX42xX208xX7xX10fxX17xX208xX51xX6xX208xX5xX10fxX4xX208xX1xX6xX57xX2xX18axX141xX17bxX13fxX150xXfexX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX42xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX57xX19xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX76xX150xX57xX17xX10xX138xX7xX57xX76xX150xX150xX150xX57xX17bxX13fxX69xX195xX2xX195xXb6xX439xX195xX13fxXexX17bxX18axX13fxX150xX76xX5xX150xXfexX18exXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX17xX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xXexX1xX32xX4xX3xX35xXbxX1xX38xX3xX3axX2cxX17xX3dxX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX51xX12xX0xX7xXexXf3xX10fxX17xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX334xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX76xXb6xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX17bxX3xX54xX55xX3xX37exX3xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX51xX23xX3xX21axXb2xX4xX3xX13xX23xXaxX3xX1xXf3xX10xX215xX9xXaxX57xX5xX14xX4xX208xX5xX14xX10fxX17xX42xX208xX51xX14xX208xXexXf3xX6xX17xX42xX57xX69xXdxX10xX14xX208xX69xX10fxX17xX42xX208xX76xXb6xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX4xX1xXdxX17xX1xX208xX4dxX14xX15xX208xX51xX10xX208xX69xX6xX19xX208xX17xX1xXdxX10xX19xX208xX4xX6xX4xX208xX4xX1xX14xX4xX208xX69xX6xX17xX1xX208xX4xX10fxX17xX42xX208xX6xX17xX208xX17bxX208xX54xX6xX208xX10fxX208xX1xX14xX10fxX17xX42xX208xX7xX10fxX17xX208xX51xX6xX208xX5xX10fxX4xX208xX1xX6xX57xX2xX18axX141xX17bxX13fxX150xXfexX1xXexX19xXaxX12xX334xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX76xXb6xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX17bxX3xX54xX55xX3xX37exX3xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX51xX23xX3xX21axXb2xX4xX3xX13xX23xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXf3xX10fxX17xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX7dxX1xXdxX1bxX14xX3xX17xX6xX15xX3xX75xXb6xX57xX2xX57xX76xX150xX76xX150xX7axX7bxX3xX7dxX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX86xX87xX17xX42xX3xX6cxX87xX17xX3xX51xX23xX3xX21axXb2xX4xX3xX13xX23xX3xX75xX13xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX7axX3xXexX928xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX5xX2c4xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX9exX9fxX3xX4xX6dxX4xX3xX4dxX14xX15xXa4xXexX3xXa7xXa8xX17xX1xX3xXa7xXdxX1bxX14xX3xXa7xXb2xX17xX42xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX17xX1xX3xX4dxX14xX15xX3xX51xX1bxX3xXa7xXcbxX19xX3xX17xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX1xX32xX4xX3xX69xX6xX17xX1xX3xX4xX40xX17xX42xX3xX6xX17xX3xX54xX55xXfexX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX51xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX14xX5xX12xX0xX69xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX51xX12xX0xX57xX69xXdxX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b3dxX14xXexX1xX10fxXf3xXaxX12xe366xX17xX1xX3xX309xX86xX87xX17xX42xX3x13f08xX3xXcxX1xXa4xX3xXcxX14xXf4xX17xX0xX57xXbxX12
Ánh Dương – Thế Tuấn