864 thí sinh so tài, giành 355 “tấm vé” vào THPT Chuyên Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/7), 864 thí sinh có nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục ngày thi cuối cùng để chọn 355 chỉ tiêu năm học 2020 - 2021.
f458x16ec1x16a5cx1317fx1639cx15ba1x10c49x1375bx13e3dxX7x10ae9x153b7x1553cx16e1ax1136ax11e7bxX5x12461xXax1619exfc45xfa53x1608dxX3xXexX1x13cf7xX3xX7xXdx143d7xX1xX3xX7x14ac9xX3xXex10fdfxXdx14e2cxX3x11a74xXdxX24xX1dxX1xX3x147f1x13d4exX2fxX3x12ce5xXex129f2x13e66xX3x102d6x1681ax160e1xX3xX37xX24xX21xX3xXcxfccexf5f1xXcxX3x16b83xX1x10222x11e65x168c8xX1dxX3xX40xX24xX3xXcx13d92xX1dxX1xX0x144baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6x1762cxXaxX12x138ebx15d6axX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX3x10b89xX2x12f72xX53xX73x15f4fxX26xX3xX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4x118edxX3xX1dxX28xX46xX47x13e85xX1dxX3xX37x144efxX1dxX28xX3xX37xX24xX21xX3xXcx13ad3x16550x179a0xX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xXexXdx113bexXbxX3xXex11d4exX4xX3xX1dxX28xX24xX47xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46x13c35xXdxX3xX4x1132cxX1dxX28xX3x1457ax13dc2xX3xX4xX1xX91xX1dxX3xX2exX2fxX2fxX3xX4xX1x16017xX3xXexXdxX48xX46xX3xX1dx171b4xX35xX3xX1xX91xX4xX3xfb5exfd9cxXedxXeexX3xff17xX3xXedxXeexXedxX2x14ca2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a33xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXax12f08xXdxX65xXexX1x15e87xX3xX13xXedxXeexXbx168c6x11858xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8x14df8xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX14xf801xX65xX2fxXeexX73xX2xXeexXeexX16exXexX2exX2fxXeexX15xXedxX5xXeexXf8x1355dxXbxX28x1000cxX9axX9xX13xX16exXeexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexXf2xX6xX5xXdxX28xX1dxX12fxX3xX180xX46xX7xXexXdx1765dxX47xX136xXaxX12xX40x13fc1xXdxX3xXd0x119b3xX1dxX28xX3xXexX1xXdxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX4xX87xX3xX7xXc8xX3xX5xX9bx15cc4xX1dxX28xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXd0x1256exX1dxX28xX3xX1dxX1xX34xXexX3xXexXdexX1dxX1xX26xX3xXd0xXb6xX1dxX3xXex1474exX3xX1dxX1xXdx11e3dxX46xX3xX1xX46xX47xX8dxX1dxX26xX3xXexX1x122a0xX26xX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xXexX9axX21xX1dxX28xX3xXexX21xX24xX1dxX3xXexXdexX1dxX1xXf8xX3x1482cxfd99xX3xX37x1113bxX47xX26xX3xX1xX222xXdxX3xXd0xX226xX1dxX28xX3xXd0x150d1xX3xX156xXc8xX3xXexX9axX19xX3xX14xX2exX3xXbxX1x11d6axX1dxX28xX3xXexX1xXdxX3xXex121a2xXdxX3xXedxX3xXd0xXdxXd1xX35xX3xXexX1xXdxX12fxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX37xX24xX3xXcxX40xX44xX68xX3xXcxX1xX2c7xX4xX1xX3xXcxX9axX46xX1dxX28xX3xXf2xX3xXcxX41xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX14xX16exX65xX2fxXeexX73xXeexX2fxX2fxX15xXexX2exXedxX73xXedxX2exX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX13xX15xXeexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12x103f0xX28xX24xX47xX3xXexX1xXdxX3xX1xX25fxX35xX3xX1dxX6xX47xX3xXd0xX9bxX251xX4xX3xX135xX10xX35xX3xX5xX24xX3xX35xX222xXexX3xX4xX46xX222xX4xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX3x14349xXdxXb6xX1dxX3xXexX1x155e4xX4xX3xXd0x120ddxX47xX3xX69xXbxX3xX5x14a9bxX4xX3xX37xX24xX3xX4xXe6xX1dxX28xX3xXexX1x14f73xX1dxX28xX3xX44axX1xXdxX3xX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX65xX45cxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX1xX9bxX1dxX28xX3xX4xX1xXdexX3xXexXdxX48xX46xX3xX4xX1xXdexX3xX4xX87xX3xX2exX2fxX2fxX3xX10xX35xX3xX4xX1xX21xX3xX2xX2xX3xX5x1762exXbxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX14xX16exX65xX2fxXeexX73xXeexX14xXedxX2fxXexX73xX2fxX2fxXedxX73xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX16exXeexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12xX68xX69xX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX26xX3xXexX1xX6xX35xX3xX28xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3x12696xX3xXedxX3xX35xX25fxX1dxX3xXcxX21xX69xX1dxX3xX37xX24xX3xX29exXe6xX1dxX3xX4xX87xX3xX2exX2fxX73xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX26xX3xXd0xX278xX46xX3xXexX2a2xXbxX3xXexX9axX46xX1dxX28xX3xX5cfxX3xXd0xXdxXd1xX35xX3xXexX1xXdxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX4xX10xXf2xX21xX156xX180xX10xX4xXexX3xX65xX28xX35xX10xX65xXdxX6xX3xX37xXdxX65xX10xX21xX3xX35xXbxX15xX3xXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX2xXeexXeexfa4bxX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2exXedxXeexXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX53xX6xXbxXbxX7xX53xX21xXbxX10xX1dxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xXexX1xX46xX35xX156xX183xXbxX9xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX13xXeexX13xX15xX73xXexX2fxXedxX16exXeexX5xX16exXf2xXexX1xX46xX35xX156xXf8xX180xXbxX28xXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xXexX47xXbxX10xX9xXaxX37xXdxX65xX10xX21xX53xX35xXbxX15xXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xX10xX1dxX4xX21xX65xX10xX9xXaxX28x164e5xX28x1640exX156x14f78xX2xX7xX65xX16exXdxX15xX5xX7x13bc7x1739cxX135xX41xX156xX28xX702x13972xX13xX73xX1xXbx119aaxX70ex10b1dxX678xXedxX108xX40xX15xX1dxX28xX709x16b5dxX14xX2exf5b4xX12axX47xX41dxXcxX15xX135xX2exXexX2xXedx1161fxX702xX709xX71cxX53xX702xX156xX6f9xX156xX46xX6f9xX70exX10xX702xX14x11059xX68xX736xX2exX709xX13x16889xX710x11221xX73cxXedxX16exX41dxX40xX44xX6f9xX65xX6f9xX703xX44axX44axX7x14381xXcxX678xXedxX108xX736xX719xX702xXdxX1xXexX13xX68xX12axX727xX4xXeexX180xX4xX16exX1dxX16exX6f7xX678xXedxX108xX2fxX4xX14xX710xX21cxX2exXexX678xXedxX108x1039axX71cxX736xX6f7xXedxX71cxX4xX710xX678xXedxX108xX1xX21xX719xX6f9xX73exX736xX14xX5x13bcexXcxX21xX70exX41dxXcx1047dxX6f5xX727xX35xX180xX7xX74cxX702xX70exX73cxX770xX678xX2exX70exX678xX2exX70exXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xX6xX9axX28xX7xX9xXaxX2xX2exX12fxXeexX12fxX2xX14xX16exX12fxXeexX12fxX2xX12fxX2xX12fxX2xXeexXeexX678xX12fxXeexX12fxX2xXedxX13xXeexX12fxX73xXedxXeexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexXf2xX6xX5xXdxX28xX1dxX12fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX9axX136xXaxX12xX29exXdxX65xX10xX21xX12fxX3xXcxX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3x10579xX48xX3xXcxX1xX284xX3xXcxX1x12685xX47xX3xX40x16e23xX1dxX28xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfd41xX3xXexX9axX9bxX4aaxX4xX3xX28xXdxX9cxX3xXexX1xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX4xX10xXf2xX21xX156xX180xX10xX4xXexX3xX65xX28xX35xX10xX65xXdxX6xX3xX37xXdxX65xX10xX21xX3xX35xXbxX15xX3xXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX2xXeexXeexX678xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2exXedxXeexXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX53xX6xXbxXbxX7xX53xX21xXbxX10xX1dxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xXexX1xX46xX35xX156xX183xXbxX9xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX73xX2fxXedxX15xX2exXexXedxX2fxX2fxX15xX5xX2xXeexXf2xXedxXeexXedxXeexXeexX73xX2xX73xXf2xXeexX14xX2fxX2xX2exX73xXf8xX180xXbxX28xXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xXexX47xXbxX10xX9xXaxX37xXdxX65xX10xX21xX53xX35xXbxX15xXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xX10xX1dxX4xX21xX65xX10xX9xXaxX28xX6f5xX28xX6f7xX156xX6f9xX2xX7xX65xX16exXdxX15xX5xX7xX702xX703xX135xX41xX156xX28xX702xX4xX1xX44axX6xX21xX703xX818xX40xX37xX74cxX53xX736xX70exX74cxX71cxX180xX41dxX1dxX21xX41xX28xX73exX15xX135xX2exXexX2xXedxX727xX702xX709xX71cxX53xX702xX156xX6f9xX156xX46xX6f9xX70exX10xX702xX14xX74cxX727xX703xXdxXexX68xX41xX108xX40xX35xX15xX727xX2xX41xX46xX6xX74cxX108xX14xX135xX736xX12axX719xX727xX40xX1xX12axX41dxX68xX16exX13xX12axX770xXdxX702xX70exX68xX73exX41xX789xX789xX37xX70exX35xX41xX6f7xX6f5xX46xX736xX2exX46xX21cxX68xX709xX73exX156xX2exX2fxX44axX73xX770xX15xX44xX73exX12axX12axX108xX156xX16exX719xX21cxX35xX818xXbxXdxX47xX53xX6xX6f5xX12axX727xX678xXedxX108xX44xX16exX35xX1xX12axX14xX108xX2fxX770xX14xX29exX44axX73cxX1dxX108xX14xXdxX9axXeexX15xX47xX678xXedxX108xX53xX9axX770xX678xX2exX70exXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX65xX6xXexX6xXf2xX6xX9axX28xX7xX9xXaxX2xX13xX12fxXeexX12fxX2xX14xX16exX12fxXeexX12fxX2xX12fxX2xX12fxX2xXeexXeexX678xX12fxXeexX12fxX2xXedxX13xXeexX12fxX73xXedxXeexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexXf2xX6xX5xXdxX28xX1dxX12fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX9axX136xXaxX12xX29exXdxX65xX10xX21xX12fxX3xXcxX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX41dxX28xX46xX47x154d7xX1dxX3xX818xX48xX3xX40xX24xX3xXexX45cxX3xXexXdxX1dxX3xXexX9axX9bxX4aaxX4xX3xX44axX1xXdxX3xX156xX9bxX4aaxX4xX3xX37xX24xX21xX3xXbxX1xX2bexX1dxX28xX3xXexX1xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX156xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX135xX6xX1dxX1xX1dxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX28xX9xXaxXeexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX1dxX28xX9xXaxX2fxXaxX12xX0xXexX156xX21xX65xX47xX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xX10xX35xX12xX41dxXe6xX35xX3xX1xX91xX4xX3xXedxXeexXedxXeexX3xXf2xX3xXedxXeexXedxX2xX26xX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX10xX35xX3xX37xX4aaxXdxX3xX2xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX28xX226xX35xX12fxX3xXedxX3xX5xX4aaxXbxX3xXcxX21xX69xX1dxX26xX3xXedxX3xX5xX4aaxXbxX3xXcxXdxXb6xX1dxX28xX3xX783xX1dxX1xX26xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX29exX2a2xXexX3xX818x100a0xX26xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX40xX87xX6xX3xX1xX91xX4xX26xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX68xXdxX1dxX1xX3xX1xX91xX4xX26xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX41dxX28x110a3xX3xX29exXe6xX1dxX26xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX68x175afxX3xXf2xX3x1335axX284xX6xX26xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xXcxXdxX1dxX3xX1xX91xX4xX3xX37xX24xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xX4xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX41xX1xX69xXbxXf8xX3xX736x151e9xXdxX3xX5xX4aaxXbxX3xX44axX1xX25fxX1dxX28xX3xX74cxX46xX69xX3xX2exX2fxX3xX10xX35xX26xX3xX9axXdxX48xX1dxX28xX3xX4xX69xX4xX3xX5xX4aaxXbxX3xX4xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX41dxX28xX21xX2c7xXdxX3xX1dxX28xXb81xX3xX44axX1xX25fxX1dxX28xX3xX74cxX46xX69xX3xXedxX2fxX3xX10xX35xXf8xX3xX0xX53xX10xX35xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xX10xX35xX12xX41dxX1xXdxX278xX46xX3xX35xX25fxX1dxX3xX4xX87xX3xXexfdd3xX3xX5xX8dxX3xX4xX1xX91xXdxX3xX44axX1xX69xX3xX4xX6xX21xX3xX1dxX1xX9bxX12fxX3xX29exX2a2xXexX3xX5xXb57xX3xX2xX12fxX2exX26xXedxX136xX3xX40xX87xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX2xX12fxX2exX136xX3xXcxX21xX69xX1dxX3xX2xX12fxXedxX26xX13xX136xX3xX41dxX28xXb81xX3xX29exXe6xX1dxX3xX2xX12fxXedxX26xXedxX73xX136xX3xXcxXdxXb6xX1dxX28xX3xX783xX1dxX1xX12fxX3xX2xX12fxXedxX26xXedxX14xXf8xX0xX53xX10xX35xX12xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX9axX12xX0xX53xXexX156xX21xX65xX47xX12xX0xX53xXexX6xX156xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX14xX16exX65xX2fxXeexX73xXeexX14xX2exX13xXexX16exXedxX73xX73xX73xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX14xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12xX70ex1647dxX46xX3xX44axX1xX25fxX1dxX28xX3xX44axX1x14622xXdxX3xX4xXe6xX1dxX28xX3xXexX1xX469xX1dxX28xX26xX3xX69xXbxX3xX5xX45cxX4xX26xX3xX1dxX1xX9bxX1dxX28xX3xX4xX69xX4xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXd0xX278xX46xX3xXd0x116c3xXexX3xX74cxX46xX47xXb6xXexX3xXex15582xX35xX3xX1dxXbbdxX3xX5xX45cxX4xX3xX4xX6xX21xX3xX1dxX1xX34xXexX3xXd0xXd1xX3xXexX1xX45cxX4xX3xX1xXdxX8dxX1dxX3xX9bxX4aaxX4xX3xX35x14518xX3xXexX9axX5cfxX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xX1xX91xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX28xX25fxXdxX3xXexX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xX1dx10d4fxXdxX3xXexXdxXb6xX1dxX28xX3xX37xX278xX3xX4xX1xX34xXexX3xX5xX9bxX251xX1dxX28xX3xX35x11112xXdxX3xX1dxX1xX91xX1dxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX73xXedxX13xX15xX73xXexX14xX2fxXedxX73xX2fxX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX2fxX13xX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12xXcxX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX24xX35xX3xXexX1x10b94xX3xXexXbaxX4xX3xX37xX24xX21xX3xXbxX1xX2bexX1dxX28xX3xXexX1xXdxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX14xXeexX2fxXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX73xX15xXeexX2fxXeexXexX13xX13xX13xX2xX13xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX16exX2exX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX14xXeexX2fxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12xXb93xX821xX1dxX28xX3xX73xXf8xX2exXeexX3xXbxX1xX821xXexXf8xXf8xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axX3xX65xXexX1xX46xX35xX156xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX73xX15xX2xXeexXedxXexX15xX2xX2fxXedxX14xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX2fxX73xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12xXf8xXf8xXf8xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX156x13ddexXexX3xXd0xX455xX46xX3xX5xX24xX35xX3xX156xX24xXdxX3xXexX1xXdxX3xX35xX25fxX1dxX3xX4xX1xX46xX47xX48xX1dxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX14xX16exX65xX2fxXeexX73xXeexX73xXedxXedxXexX2exX73xXeexX13xX73xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX2fxX13xXeexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX21xX1dxXaxX12xXb93xX87xX3xX4xXe5exX1dxX28xX3xX5xX24xX3xX9bxX4aaxX4xX3xX35xX21xX1dxX28xX3xXexX1xXdxXb6xXexX3xXexX1xX6xX3xX4xXf81xX6xX3xXbxX1xXbaxX3xX1xX46xX47xX1dxX1xX3xX44axX1xXdxX3xXd0xX226xX1dxX28xX3xX1xX24xX1dxX1xX3xX4xXccxX1dxX28xX3xX4xX21xX1dxX3xXexX9axX21xX1dxX28xX3xX1dxX28xX24xX47xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX1xXdxX278xX46xX3xX69xXbxX3xX5xX45cxX4xX3xX1xX25fxX35xX3xX1dxX6xX47xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX156xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX35xX1dxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX28xX9xXaxXeexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX1dxX28xX9xXaxX2fxXaxX12xX0xXexX156xX21xX65xX47xX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX41dxXe6xX35xX3xX1xX91xX4xX3xXedxXeexXedxXeexXf2xXedxXeexXedxX2xX26xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xXdxX3xX37xX24xX21xX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX4xX87xX3xXexX1xX48xX35xX3xX4xXe24xX3xX1xX222xXdxX3xX44axX1xXdxX3xX5xX455xX1dxX3xXd0xX455xX46xX3xXexXdxX48xX1dxX3xXexX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX48xX35xX3xX2xX3xX5xX4aaxXbxX3xXcxXdxX1dxX3xX1xX91xX4xX26xX3xX37xX4aaxXdxX3xX4xX1xXdexX3xXexXdxX48xX46xX3xX2exX2fxX3xX10xX35xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX108xX48xX1dxX3xX4xX2c7xX1dxX1xX3xXd0xX87xX26xX3xX44axX1xX69xX4xX3xX37xX4aaxXdxX3xX1dxX1xXb81xX1dxX28xX3xX5xX455xX1dxX3xXexX9axX9bxX4aaxX4xX26xX3xX5cfxX3xX44ax12543xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX24xX47xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX38xXbxX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXd0xXe6xX1dxX28xX3xX44axXb57xX3xX65xX45cxX3xXexX1xXdxX3xX5cfxX3xXedxX3xX35xX25fxX1dxXf8xX3xXcxX1xX10xX21xX3xXd0xX87xX26xX3xXd0xX2b0xX3xX4xX87xX3xX73xXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX35xX3xX28xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXedxX3xX35xX25fxX1dxX3xX4xX1xX46xX47xX48xX1dxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX9axX12xX0xX53xXexX156xX21xX65xX47xX12xX0xX53xXexX6xX156xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexXf2xX6xX5xXdxX28xX1dxX12fxX3xX180xX46xX7xXexXdxX21cxX47xX136xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX73xX2exXedxX2fxXedxXexXedxX2fxX13xXedxX2xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX13xXedxX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX135xXexXf2xX6xX5xXdxX28xX1dxX12fxX3xX180xX46xX7xXexXdxX21cxX47xX136xXaxX12xX44xXccxX1dxX28xX3xX37xX4aaxXdxX3xX37xXdxX8dxX4xX3xXexX2c7xX21xX3xXd0xXdxX278xX46xX3xX44axXdxX8dxX1dxX3xXexXc8xXexX3xX1dxX1xX34xXexX3xX37xX278xX3xX4xXe24xX3xX7xX5cfxX3xX37xX2a2xXexX3xX4xX1xX34xXexX3xXexX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXexX1xXdxX26xX3xX7xX45cxX3xXd0xX222xX1dxX28xX3xX37xXdxX48xX1dxX3xX4xXf81xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX156xX2a2xX4xX3xXbxX1xXbaxX3xX1xX46xX47xX1dxX1xX26xX3xX5xX45cxX4xX3xX5xX9bxX251xX1dxX28xX3xXb93xX29exXcxX41dxX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xXbxX1xXc8xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX37xX24xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxXdxX48xX1dxX3xXexX29fxX1dxX1xX3xX1dxX28xX46xX47xX8dxX1dxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xXd0xX2b0xX3xXexX29fxX1dxX1xX3xX1dxX28xX46xX47xX8dxX1dxX3xX1xXbbdxX3xXexX9axX251xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX37xX4aaxXdxX3xX4xX69xX4xX3xX1xX21xX2c7xXexX3xXd0xX222xX1dxX28xX12fxX3xXexX9axX25fxX1dxX28xX3xX135xX10xX26xX3xX28xXdxXb81xX3xXd0xX226xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX37xX24xX3xXbxX1xX69xXexX3xX1dxX9bxX4aaxX4xX3xX35xXdxXa51xX1dxX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX26xX3xXbxX1xXbaxX3xX1xX46xX47xX1dxX1xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xXb93xX821xX1dxX28xX3xX73xXf8xX2exXeexX3xXbxX1xX821xXexX26xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX156xX11d2xXexX3xXd0xX455xX46xX3xX5xX24xX35xX3xX156xX24xXdxX3xXexX1xXdxX3xX35xX25fxX1dxX3xX4xX1xX46xX47xX48xX1dxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1dxXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX65xXexX1xX12fxX3xX13xXedxXeexXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX12fxX3xX2fxX15xX73xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX53xX53xXdxXf8xX156xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX37xX1dxX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXeexX2fxX65xX2fxXeexX73xX15xX2xXedxX2xXexX13xX2xXeexXeexX2fxX5xXeexXf8xX180xXbxX28xX183xX9axX9xX2fxX15xX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX12axXdxX65xXexX1xX9xXaxX13xXedxXeexXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX2fxX15xX73xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX156xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX35xX1dxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX28xX9xXaxXeexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX1dxX28xX9xXaxX2fxXaxX12xX0xXexX156xX21xX65xX47xX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX73xX1xX2exXeexX3xXbxX1xX821xXexX3xX7xX69xX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX26xX3xX2xX16exX13xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7x1476bxX3xX5xX24xX35xX3xX156xX24xXdxX3xXexX1xXdxX3xX35xX25fxX1dxX3xXcxX21xX69xX1dxX26xX3xX2xX2fxX16exX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX24xX35xX3xX156xX24xXdxX3xXexX1xXdxX3xX41dxX28xXb81xX3xX37xXe6xX1dxX3xX37xX4aaxXdxX3xXexX1xX9cxXdxX3xX28xXdxX6xX1dxX3xX2xX2fxXeexX3xXbxX1xX821xXexXf8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX21xX65xX47xXaxX12xX44xX1xXdxX278xX46xX3xX1dxX6xX47xX26xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX194bxX3xX5xX24xX35xX3xX156xX24xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX69xX4xX3xX35xX25fxX1dxX12fxX3xX29exX2a2xXexX3xX5xXb57xX26xX3xX40xX87xX6xX3xX1xX91xX4xX26xX3xX68xXdxX1dxX1xX3xX1xX91xX4xX26xXcxXdxXb6xX1dxX28xX3xX783xX1dxX1xX26xX3xXcxXdxX1dxX3xX1xX91xX4xX26xX3xX37xX4aaxXdxX3xXexX1xX9cxXdxX3xX28xXdxX6xX1dxX3xX5xX24xX35xX3xX156xX24xXdxX3xX2xX2fxXeexX3xXbxX1xX821xXexXf8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX9axX12xX0xX53xXexX156xX21xX65xX47xX12xX0xX53xXexX6xX156xX5xX10xX12xX0xX65xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX9axX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf2xXexX1xX46xX35xX156xXf2xX6xX1dxX65xXf2xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xXe24xX1dxX3xX2xX2fxXf8xX14xXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX1xX21xX24xX1dxX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xX719xX148cxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexXaxX3xX1xX9axX10xX21cxX9xXaxX53xX28xXdxX6xX21xXf2xX65xX46xX4xX53xX1xX21xX1dxXf2xX2xX2fxXf2xX14xXeexXeexXf2xXexX1xXdxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX1dxX1xXf2xX1xX21xX6xX1dxXf2xXexX1xX6xX1dxX1xXf2xX44axX47xXf2xXexX1xXdxXf2xXexX46xX47xX10xX1dxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX5xX21xXbxXf2xX2xXeexX53xX2xX16exX2fxX15xXedxX15xXf8xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xX2xXedxXeexX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXedxX13xX65xX15xX2xX73xX2exX2exXeexX2exXexX15xX73xXeexX14xX73xX5xXeexXf8xX180xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX37xX12xX0xX7xXexX9axX21xX1dxX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xXe24xX1dxX3xX2xX2fxXf8xX14xXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX1xX21xX24xX1dxX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xX719xX148cxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexXaxX3xX1xX9axX10xX21cxX9xXaxX53xX28xXdxX6xX21xXf2xX65xX46xX4xX53xX1xX21xX1dxXf2xX2xX2fxXf2xX14xXeexXeexXf2xXexX1xXdxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX1dxX1xXf2xX1xX21xX6xX1dxXf2xXexX1xX6xX1dxX1xXf2xX44axX47xXf2xXexX1xXdxXf2xXexX46xX47xX10xX1dxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX5xX21xXbxXf2xX2xXeexX53xX2xX16exX2fxX15xXedxX15xXf8xX1xXexX35xXaxX12xX40xXe24xX1dxX3xX2xX2fxXf8xX14xXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX1xX21xX24xX1dxX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xX719xX148cxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX9axX21xX1dxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX44xX1xXdxX278xX46xX3xX1dxX6xX47xX3xX71xX2xX14xX53xX73xX76xX26xX3xX28xX455xX1dxX3xX2xX14xXf8xX2fxXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX37xX24xX21xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xX5cfxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX44axXb6xXexX3xXexX1xX821xX4xX3xX1dxX28xX24xX47xX3xXexX1xXdxX3xXd0xX455xX46xX3xXexXdxX48xX1dxX3xX37xX4aaxXdxX3xX2exX3xX35xX25fxX1dxX3xXexX1xXdxXf8xX3xXcxX9axX21xX1dxX28xX3xXd0xX87xX26xX3xX1xXe24xX1dxX3xX2xX2fxXf8xX14xXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX87xX3xX1dxX28xX46xX47xX8dxX1dxX3xX37xX91xX1dxX28xX3xX37xX24xX21xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44axX1xX25fxX1dxX28xX3xX4xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xXd0xX2b0xX3xX4xX1xX19xX1dxX1xX3xXexX1xX451xX4xX3xX1xX21xX24xX1dxX3xXexX1xX24xX1dxX1xX3xX44axX148cxX3xXexX1xXdxXf8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX37xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX69xX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX26xX3xX28xX455xX1dxX3xX2xX14xXf8xX2fxXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX156xX9bxX4aaxX4xX3xX37xX24xX21xX3xX44axX148cxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xXcxX40xX41xXcxXaxX3xX1xX9axX10xX21cxX9xXaxX53xX28xXdxX6xX21xXf2xX65xX46xX4xX53xX7xX6xX1dxX28xXf2xX1dxX6xX47xXf2xX28xX6xX1dxXf2xX2xX14xXf2xX2fxXeexXeexXf2xXexX1xXdxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX1dxX1xXf2xX156xX46xX21xX4xXf2xX37xX6xX21xXf2xX44axX47xXf2xXexX1xXdxXf2xXexX46xX47xX10xX1dxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX5xX21xXbxXf2xX2xXeexXf2xXexX1xXbxXexX53xX2xX16exX2fxX2exX13xX73xXf8xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xX2xXedxXeexX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX2xXedxX13xX65xX15xXeexX73xX15xX15xXedxXeexXexX14xXeexX15xX15xXedxX5xXeexXf8xX180xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX37xX12xX0xX7xXexX9axX21xX1dxX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX69xX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX26xX3xX28xX455xX1dxX3xX2xX14xXf8xX2fxXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX156xX9bxX4aaxX4xX3xX37xX24xX21xX3xX44axX148cxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xXcxX40xX41xXcxXaxX3xX1xX9axX10xX21cxX9xXaxX53xX28xXdxX6xX21xXf2xX65xX46xX4xX53xX7xX6xX1dxX28xXf2xX1dxX6xX47xXf2xX28xX6xX1dxXf2xX2xX14xXf2xX2fxXeexXeexXf2xXexX1xXdxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX1dxX1xXf2xX156xX46xX21xX4xXf2xX37xX6xX21xXf2xX44axX47xXf2xXexX1xXdxXf2xXexX46xX47xX10xX1dxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX5xX21xXbxXf2xX2xXeexXf2xXexX1xXbxXexX53xX2xX16exX2fxX2exX13xX73xXf8xX1xXexX35xXaxX12xX68xX69xX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX26xX3xX28xX455xX1dxX3xX2xX14xXf8xX2fxXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX3xX156xX9bxX4aaxX4xX3xX37xX24xX21xX3xX44axX148cxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xXcxX40xX41xXcxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX9axX21xX1dxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX68xX69xX1dxX28xX3xX1dxX6xX47xX3xX71xX2xX14xX53xX73xX76xX26xX3xX28xX455xX1dxX3xX2xX14xXf8xX2fxXeexXeexX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXd0xX2b0xX3xX4xX87xX3xX35xXdf5xXexX3xXexX2c7xXdxX3xX2exX73xX3xXd0xXdxXd1xX35xX3xXexX1xXdxX26xX3xX4xX1xX19xX1dxX1xX3xXexX1xX451xX4xX3xX156xX9bxX4aaxX4xX3xX37xX24xX21xX3xX1dxX28xX24xX47xX3xXexX1xXdxX3xXd0xX455xX46xX3xXexXdxX48xX1dxX3xX44axX148cxX3xXexX1xXdxX3xX37xX24xX21xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xXcxX40xX41xXcxX3xX37xX24xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX5cfxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX37xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX37xX24xX21xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xX5cfxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX12fxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX37xXdbbxX1dxX3xX1dxX28xX46xX47xX48xX1dxX3xXd0xX222xX3xX32xX1xX21xXexX39x1287exXaxX3xX1xX9axX10xX21cxX9xXaxX53xX28xXdxX6xX21xXf2xX65xX46xX4xX53xXexX46xX47xX10xX1dxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX37xX6xX21xXf2xX5xX21xXbxXf2xX2xXeexXf2xX21xXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX1dxX1xXf2xXexX9axX46xX21xX1dxX28xXf2xX4xX1xX46xX47xX10xX1dxXf2xX37xX6xX1dxXf2xX1dxX28xX46xX47xX10xX1dxXf2xX65xX21xXf2xX1xX21xXexX53xX2xX16exX2fxXedxX14xX2xXf8xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX28xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xX2xXedxXeexX53xX1dxX10xX12axX7xX53xXedxXeexXedxX13xX53xX14xX13xX65xX2xXedxXedxX2xX73xXedxX14xXexX2fxX2xX13xX2xXeexX5xXeexXf8xX180xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xXexX24xXdxX26xX3xX28xXdxX24xX1dxX1xX3xX2exX2fxX2fxX3xX32xXexX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX37xX24xX21xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX37xX12xX0xX7xXexX9axX21xX1dxX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX37xX24xX21xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xX5cfxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX12fxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX37xXdbbxX1dxX3xX1dxX28xX46xX47xX48xX1dxX3xXd0xX222xX3xX32xX1xX21xXexX39xX2118xXaxX3xX1xX9axX10xX21cxX9xXaxX53xX28xXdxX6xX21xXf2xX65xX46xX4xX53xXexX46xX47xX10xX1dxXf2xX7xXdxX1dxX1xXf2xX37xX6xX21xXf2xX5xX21xXbxXf2xX2xXeexXf2xX21xXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX1dxX1xXf2xXexX9axX46xX21xX1dxX28xXf2xX4xX1xX46xX47xX10xX1dxXf2xX37xX6xX1dxXf2xX1dxX28xX46xX47xX10xX1dxXf2xX65xX21xXf2xX1xX21xXexX53xX2xX16exX2fxXedxX14xX2xXf8xX1xXexX35xXaxX12xXcxX46xX47xXd1xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX37xX24xX21xX3xX5xX4aaxXbxX3xX2xXeexX3xX5cfxX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xX12fxX3xXcxX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xX44xX1xX46xX47xX48xX1dxX3xX37xXdbbxX1dxX3xX1dxX28xX46xX47xX48xX1dxX3xXd0xX222xX3xX32xX1xX21xXexX39xX2118xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX9axX21xX1dxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX44xX1xXdexX3xXexXdxX48xX46xX3xX1xX91xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX37xX24xX21xX3xX4xX69xX4xX3xXexX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xXcxX40xX41xXcxX3xX4xX25fxX1dxX28xX3xX5xX2a2xXbxX3xX1dxX28xX24xX47xX3xX4xX24xX1dxX28xX3xX28xXdx1099dxX35xX26xX3xXexX9axX21xX1dxX28xX3xX44axX1xXdxX3xX7xXc8xX3xX5xX9bxX251xX1dxX28xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXd0xXe6xX1dxX28xX3xX44axXb57xX3xX65xX45cxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX1xXdxX278xX46xX26xX3xX1dxX48xX1dxX3xX4xX46xX222xX4xX3xX4xX2c7xX1dxX1xX3xXexX9axX6xX1dxX1xX3xX37xX24xX21xX3xX35xX222xXexX3xX7xXc8xX3xXexX9axX9bxX9cxX1dxX28xX3xX4xX25fxX1dxX28xX3xX5xX2a2xXbxX3xX37xXdbbxX1dxX3xX5xX46xX25fxX1dxX3xX5xX24xX3xX69xXbxX3xX5xX45cxX4xX3xXd0xXc8xXdxX3xX37xX4aaxXdxX3xX1dxX1xXdxX278xX46xX3xX1xX91xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX40xX24xX3xXcxX4fxX1dxX1xXf8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX37xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX46xX5xX12xX0xX65xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9axXaxX12xX0xX53xX65xXdxX37xX12xX0xX53xX65xXdxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX783xX46xXexX1xX21xX9axXaxX12xX41dxX1xX87xX35xX3xX41xXf8xX29exX0xX53xXbxX12
Nhóm P.V