Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên Bình Lộc
(Baohatinh.vn) - Chiều 23/6, tại xã Bình Lộc (Lộc Hà), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Honda Phú Tài tổ chức tập huấn kiến thức ATGT và hội thi kỹ năng lái xe an toàn cho 300 đoàn viên thanh niên xã Bình Lộc.
d233xd505xdb68x14d80x194ebx1507exe8b8xe555x15412xX7x141d1x14ba0xdffaxddd7xf23fx19831xX5xeb8cxXax19a93xXcx19211xX6xeeadx12636xX3x135f2x1402dxX3x10061x16544xX3xX16x1327exX16xX17xX3xX5xf72fxXdxX3x190c6xX10xX3xX6xX16xX3xXex1834axdc5fxX16xX3xX4xX1xX2fxX3x10a46xX2fxX30xX16xX3x18238xXdx15081xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3exX16xX3x134cax11df5xX16xX1xX3x11417x11b67xX4xX0x14b15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14290xX10xX6x10796xXaxX12x10392xX1xXdxddfax181abxX3xf745x18dc3xX55x153bfx12643xX3xXex10384xXdxX3xX28x129fcxX3xX4cxX4dxX16xX1xX3xX51xX52xX4xX3x1905bxX51xX52xX4xX3xX64xX30x13da5xX74xX3xXcxe10dxX16xX1xX3xX37xX2fxX30xX16xX3xX64xX30xX3xXcx14cd0xX16xX1xX3xXbxX1x110f6xXdxX3xX1x10d26xXbxX3xX3cxe02dxXdxX3xX64xX2fxX16xX67xX6xX3x1916dxX1x1408fxX3xXcxX30xXdxX3xXex1938axX3xX4xX1x13ddaxX4xX3xXex19addxXbxX3xX1xX6ex1537axX16xX3xX1cxXdxdbdfxX16xX3xXexX1xXc2xX4xX3x16b0bxXcx13d47xXcxX3xX3cxX30xX3xX1xX52xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX3xX16xX20xX16xX17xX3xX5xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX30xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX71x14b30xX104xX3xX37xX2fxX30xX16xX3xX3cxXdxX3exX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3exX16xX3xX28xX7bxX3xX4cxX4dxX16xX1xX3xX51xX52xX4xd34cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2fxX67x15dbcxXaxX12xX0xXdxe625xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX3xX1cxX13axX3xX16xX6xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX10xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX6xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX67xX2fxX6xX16xX3xX3cxXdxX10xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX10xX16xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX5xX2fxX4xXaxX3xX7xXexX13axX5xX10xX9xXaxdf26xXdxX67xXexX1xfaa8x129edxX197xX104xXbxX28xf2a0xX1xX10xXdxX17xX1xXexX196xX71xX73x187d8xXbxX28xX19cxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX13axX196xX19xX5xX2fxX4xX1cxX19cxX13fxX6xX14xX17xXdxX16x158f4xX5xX10x1153cxXexX196xX6xX6exXexX2fxX19cxX13fxX6xX14xX17xXdxX16xX1bexX14xXdxX17xX1xXexX196xX6xX6exXexX2fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX127xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX127xX3cxX16xX55xX16xX10xX191xX7xX55xX2xX73xX70xX197xX55xX2xX104xX197xX67x1870exX2x15af3xX70xX202xX2xX1a6xXexX2xX197x19f8cxX200xX5xX2xX127x10f10xXbxX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX64x12e76xXacxX16xX17xX3xX67x1687cxX16xX3x187f3xe843xXcx159b9xX3xX37xX52xXdxX3xX13fx16c4axX3xX19x13252xX2fxX3xX1xXdxf01axX13fxX3xX6xX16xX3xXexX2fxX30xX16xX127xX127xX127xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2fxX67xX13axXaxX12xXcxX77xXdxX3xX19xX6exXbexXdxX3xXexXc6xXbxX3xX1xX6exXcbxX16xX74xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX6exX13axX3exX16xX3xX17xXdxX6xX3xX4x17c81xX6xX3xX64xX2fxX16xX67xX6xX3xXb5xX1xXb7xX3xXexX30xXdxX3xX37xX7bxX3xX1xX22fxXacxX16xX17xX3xX67xX235xX16xX3xX1cxXdxXd0xX16xX3xXexX1xXc2xX4xX3xXd8xXcxXdaxXcxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX25xX4xX3xX1xe4a9xX4xX3xX3cxXdxX3exX16xX19cxX3xX1xX22fxXacxX16xX17xX3xX67xX235xX16xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX37xX52xXdxX3x18d87xX4cxX64xX3xX37xXb7xX16xX17xX3x17422xX6exX13axX3xX4xX25xX4xX1xX19cxX3xX4xX25xX4xX1xX3xX1cxXdxX24axX13fxX3xXexX14xX6xX3xXbxX1xX22fx19f12xX16xX17xX3xXexXdx12480xX16xX3xXexX14xX22fxXacxX4xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xXexX1x1a5dbxX16xX17xX19cxX3xX1cxX1dxX3xX16xX20xX16xX17xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX17xXcbxXbxX74xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX19x14918xX16xX17xX3xXexX14xX3exX16xX3xX3cxX25xX16xX3xX1x135d1xXbxX74xX3xX3cxX22fxXa8xXexX3xX4xX1xX22fxXacxX16xX17xX3xX16xX17xX77xXdxX3xX3cxXc6xXex15b4fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2fxX67xX13axXaxX12xX0xXdxX13fxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX3xX1cxX13axX3xX16xX6xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX10xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX6xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX67xX2fxX6xX16xX3xX3cxXdxX10xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX10xX16xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX5xX2fxX4xXaxX3xX7xXexX13axX5xX10xX9xXaxX191xXdxX67xXexX1xX196xX197xX197xX104xXbxX28xX19cxX1xX10xXdxX17xX1xXexX196xX71xX73xX1a6xXbxX28xX19cxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX13axX196xX19xX5xX2fxX4xX1cxX19cxX13fxX6xX14xX17xXdxX16xX1bexX5xX10xX1c1xXexX196xX6xX6exXexX2fxX19cxX13fxX6xX14xX17xXdxX16xX1bexX14xXdxX17xX1xXexX196xX6xX6exXexX2fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX127xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX127xX3cxX16xX55xX16xX10xX191xX7xX55xX2xX73xX70xX197xX55xX2xX104xX197xX67xX200xX2xX202xX70xX202xX200xX20axXexX70xX2xX1a6xX71xX5xX2xX104xX127xX20fxXbxX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX127xX127xX127xX1cxXdxX24axX13fxX3xXexX14xX6xX3xXbxX1xX22fxX305xX16xX17xX3xXexXdxX30bxX16xX3xXexX14xX22fxXacxX4xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX328xX16xX17xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2fxX67xX13axXaxX12x1788exX6xX6exX3xX1cxX1xXdxX3xX37xX22fxXa8xX4xX3xXexXc6xXbxX3xX1xX6exXcbxX16xX3xX19xX347xX16xX17xX3xX5x13fcaxX3xXexX1xX6exX13axXd0xXexX74xX3xX4xX25xX4xX3xX238xX239xXcxX23bxX3xX37xX22fxXa8xX4xX3xXexX1x16b5exX4xX3xX1xX30xX16xX1xX3xX5xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX30xX16xX74xX3xX28xeb14xX3xX5xX4dbxX3xX4xX25xX4xX3xXexX4dxX16xX1xX3xX1xX6exXa4xX16xX17xX3xXexX77xXdxX3xX7x18d4bxX16xX3xXexXc6xXbxX127xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2fxX67xX13axXaxX12xX0xXdxX13fxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX3xX1cxX13axX3xX16xX6xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX10xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX6xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX67xX2fxX6xX16xX3xX3cxXdxX10xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX10xX16xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX5xX2fxX4xXaxX3xX7xXexX13axX5xX10xX9xXaxX191xXdxX67xXexX1xX196xX197xX197xX104xXbxX28xX19cxX1xX10xXdxX17xX1xXexX196xX71xX73xX1a6xXbxX28xX19cxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX13axX196xX19xX5xX2fxX4xX1cxX19cxX13fxX6xX14xX17xXdxX16xX1bexX5xX10xX1c1xXexX196xX6xX6exXexX2fxX19cxX13fxX6xX14xX17xXdxX16xX1bexX14xXdxX17xX1xXexX196xX6xX6exXexX2fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX127xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX127xX3cxX16xX55xX16xX10xX191xX7xX55xX2xX73xX70xX197xX55xX2xX104xX197xX67xX200xX2xX202xX70xX20axX104xX73xXexX202xX70xX200xX71xX5xX20axX127xX20fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX6exX13fxX19xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX127xX127xX127xX3cxX30xX3xXexX1xXdxX3xX5xX25xXdxX3xX28xX10xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX19xX347xX16xX17xX3xXexX14xX3exX16xX3xX3cxX25xX16xX3xX1xX355xXbxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2fxX67xX13axXaxX12xX238xX527xX13axX3xX5xX30xX3xX1xX2fxX77xXexX3xX37xX52xX16xX17xX3xX16xX1xX347xX13fxX3xX17x1702axXbxX3xXbxX1x11c40xX16xX3xX37xdba1xX13axX3xX13fxX77xX16xX1xX3xXexX6exX13axX3exX16xX3xXexX14xX6exX13axX6dxX16xX3xX3cxX6dxX3xXd8xXcxXdaxXcxX3xX3cxX30xX3xX3cxX20xX16xX3xX1xX697xX6xX3xX1cxX1xXdxX3xXexX1xX6xX13fxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX328xX16xX17xX19cxX3xXexX1xXb7xX4xX3xX37xX6a0xX13axX3xX4xX25xX4xX3xX238xX239xXcxX23bxX3xXexX14x13117xX3xXexX1xX30xX16xX1xX3xX5xX4f5xX4xX3xX5xX22fxXa8xX16xX17xX3xXex13404xX4xX1xX3xX4xX4f5xX4xX3xXexX6exX13axX3exX16xX3xXexX14xX6exX13axX6dxX16xX74xX3xXbxX1xXbexX3xX19xXdxXd0xX16xX3xX4xX25xX4xX3xX1cxXdxXd0xX16xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX3cxX30xX3xX1cxX1dxX3xX16xX20xX16xX17xX3xX5xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX30xX16xX3xXexXacxXdxX3xX13fxX2c5xXdxX3xX16xX17xX22fxe090xXdxX3xX67xX527xX16xX19cxX3xX17xX697xXbxX3xXbxX1xX69cxX16xX3xX17xXdxX245xX13fxX3xXexX1xXdxX24axX6exX3xXexX6xXdxX3xX16xX77xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX328xX16xX17xX74xX3xX28xX527xX13axX3xX67xX4f5xX16xX17xX3xX28xX7bxX3xX1xX52xXdxX3xX6xX16xX3xXexX2fxX30xX16xX3xXexX14xX2fxX16xX17xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX328xX16xX17xX127xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6exXexX1xX2fxX14xXaxX12xX238xXc2xX4xX3xXcxX1xXdxX30bxX16xX0xX55xXbxX12
Đức Thiện