Từ 16/4, cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh làm việc từ 7h sáng
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về thời gian làm việc mùa hè, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn biết, thực hiện.
af43xe66dxfb4ex120b9xc74axe97dxe285xe049xf8f6xf28axe439x13a39x139b0xe995xef5cxe548xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd272x105e0xdc3dxXexX0x13362xXaxX17xX18xX19xXexX0xbd55x13180xX19xfc50xXexX0xXax13788xX9x121b4xXdxX18xdb4exX2fxe82cx11d83xd281xX5x111dfxXbxXdxX17xX32xXexX5x107d4xX9xX2axd9fbxX1cx11c39x10df6xX9xX2cx11508xc928xX9xX23xe9b2xX42xX9xX2cxe733xX46xfef9xX9xX2cxXaxd34axX2cxX42xX9xdbb9xX35xccbcxX46xX9xX2cxXaxX53xX2cxX9xef42xdc1exX9xX5xc39dxX46xXaxX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xf2faxX2cxX9xXbxX3cxX9xfb26xXaxX9xX2fxX45xX46xX4fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX17xX18xX19xX32xXexc995x1120axb7eexX2xX9xXbxeb4axX46xXaxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX9xX57xX3cxX18xX9xX2cxcd3exX9xXbxXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX57x12efdxX9xXbxXax10bcdxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxc858xX18xX9xXaxc043xX42xX9xX19xafb2xX33xX9xX46xX4fxXaxX98xX9xXdxc525xX9xc07fxX35xea8bxX9xX5x12189xX9xX61xXccxX46xX4fxX9x109e1xbdf7xc12cxX46xX4fxX42xX9xX94xX4fxX62xX26xX9xX4xXaxX35xfee0xX46xX9xXbxXaxb274xX46xX4fxX9xf81exd540xX1cxX41xX9xX57xX62xX9xX94xX4fxX62xX26xX9x122c8x139f4x1082dxX2cxX9xXbxXfaxX9xXdxX18xX24xX9xd041xX49xX46xX4fxX9xX2axX1cxdcffxX9xX11cx12ac1xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2fxc2b6xX42xX9xX23xX18xX46xX42xX9xX46xX4fxX62xX46xXaxX9xX2cxbc46xX33xX9xXbxX98xX46xXax1109dxX9xX92xX93xX94xX2xX9xX2cxX45xX2cxX9xXaxX111xX26xX6fxX46xX42xX9xXbxXaxX62xX46xXaxX9xX33xXaxX112xX42xX9xXbxXaxXd4xX9xb492xb083xX9xX57xX62xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxXedxX9xe4a9xX111xX18xX46xX42xX9xX11cxXedxX46xX9xX57xXd4xX9xXbxc7c2xX111xX46xX4fxX9xXecxXedxX46xX4fxX9xXbxX17fxX59xX46xX9xX11cxXd4xX18xX9xX23xX62xX46xX9xX23xX35xXfaxXbxX42xX9xXbxXaxc4dexX2cxX9xXaxX35xX6fxX46x104a6xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX164xXbxf604xX18xXdxX35xX4fxX46xfca1xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX17fxX143xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxX17fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ccxX1cxX1cxX35xX1a5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX1a5xX57xX46xX1cxX46xX17xb6c1xX2fxX1cxX2ax130d4xX2axX123xX1cxX2axX104xc656xX19xX203xX2axX104xX203xX203xX104xf7e4xXbxX123xX203xX2axX1fdxXdxX104xX1a5xe14axX33xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f9xX35xX19xXbxXaxX1ccxX3fxX104xX104xX33xX164xX143xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1ccxX41xX104xX104xX33xX164xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX111xX9xX2axX3fxX9xX41xX9xX2cxX18xX46xX9xX23xX24xX9xX2cxX24xX46xX4fxX9xX2cxXaxX111xX2cxX9xX57xX35xX17xX46xX9xX2cxXaxX111xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXdxX18xXcxX9xX57xX35xX17xX2cxX9xXbxX111xX9xX75xXaxX9xX2fxX18xX46xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX164xXbxX1c6xX18xXdxX35xX4fxX46xX1ccxX9xX214xX111xX2fxXbxX35x107a7xX26xX143xX32xXexX4xX45xX46xX9xX23xX49xX42xX9xX57xX35xX59xX46xX9xX2cxXaxX53xX2cxX9xX4fxX35x1233bxX35xX9xX171xX111xX26xXfaxXbxX9xXbxXax12ca1xX9xXbx10494xX2cxX9xXaxX62xX46xXaxX9xX2cxXaxded0xX46xXaxX9xXbxfa82xX35xX9xX5xX17fxX111xX46xX4fxX9xXbxdc90xXcxX9xX61xX62xX46xXaxX9xX2cxXaxX2e2xX46xXaxX9xX2cxX4dxX46xX4fxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX11cxXa9xX42xX9xXbxXaxXbaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxXccxX18xX9xXaxXd0xX9xff22xXbxX3cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX3fxX1cxX41xX9xX11cxXfaxX46xX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX123xX1cxX2axX104xX1cxX203xX104xX2axX1fdxb4b5xX9xX57xfb78xX35xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2fxX45xX46xX4fxX9xXbxX3cxX9xX75xX9xX4fxX35xXbaxX9xX11cxXfaxX46xX9xX2axX2axXaxX103xX104xX42xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2cxXaxX35xXb6xX111xX9xXbxX3cxX9xX2axX41xXaxX9xX1c6xX9xX2axX75xXaxX103xX104xX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xXexXebxXb6xX9xX2cxX45xX2cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX46xX4fxXaxX98xX9xXdxXddxX42xX9xX2cxX45xX46xX9xX23xX49xX42xX9xX2cxX4dxX46xX4fxX9xX2cxXaxX53xX2cxX42xX9xX57xX35xX59xX46xX9xX2cxXaxX53xX2cxX9xX11cxXecx10ee8xX2cxX9xX46xX4fxXaxX98xX9xX46xX4fxX62xX26xX9xXdxXddxX9xXdfxX35xXe1xX9xX5xXe4xX9xX61xXccxX46xX4fxX9xXebxXecxXedxX46xX4fxX9xX57xX62xX24xX9xXbxXaxX53xX9xXbxXecxX9xX203xX123xX1cxX41xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX143xX9xX46xX4fxXaxX98xX9xXdxXddxX9xX94xX4fxX62xX26xX9xX4xXaxX35xXfaxX46xX9xXbxXaxXffxX46xX4fxX9xX103xX104xX1cxX41xX9xX57xX62xX9xX94xX4fxX62xX26xX9xX110xX111xX112xX2cxX9xXbxXfaxX9xXdxX18xX24xX9xX11cxX49xX46xX4fxX9xX2axX1cxX123xX9xXbxX3cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX203xX1fdxX1cxX41xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX9xX11cxXfaxX46xX9xXaxXfaxXbxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX1cxX123xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX164xX18xX46xXaxX46xXaxX18xXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX18xX2cx10ffdxX4fxX17fxX24xX111xX46xX19xX1c6xX2cxX24xXdxX24xX17fxX1ccxX9x117fdxX2b1xX123xX2cxX18xX23xX103xX143xX9xXcxX18xX17fxX4fxX35xX46xX1c6xXdxX17xX2b1xXbxX1ccxX9xX18xX111xXbxX24xX143xX9xXcxX18xX17fxX4fxX35xX46xX1c6xX17fxX35xX4fxXaxXbxX1ccxX9xX18xX111xXbxX24xX143xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX46xX4fxX31xX32xX104xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX46xX4fxX31xX32xX123xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX17fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX94xX4fxX62xX26xX9xX203xX103xX1cxX2axX1cxX203xX104xX2axX1fdxX42xX9xX92xX93xX94xX2xX9xXbxX98xX46xXaxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX9xX2cxXa9xX9xXbxXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX11cxX35xXb6xX111xX9xX2cxXaxX98xX46xXaxX9xXbxXaxXbaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxXccxX18xX9xX11cxX4dxX46xX4fxX9xXbxXaxX19exX2cxX9xXaxX35xX6fxX46xX9xXbxX17fxX59xX46xX9xX11cxXd4xX18xX9xX23xX62xX46xX9xXbxX98xX46xXaxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX9xX343xX45xX33xX9xX19xX2d8xX46xX4fxX9xXbxX3cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX1cxX203xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX9xX11cxXfaxX46xX9xX2axX123xX1cxX41xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX364xX42xX9xXbxX17fxX24xX46xX4fxX9xX11cxXa9xX9xX171xX111xX26xX9xX11cxXd4xX46xXaxX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2fxX45xX46xX4fxX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX75xXaxX103xX104xX9xX1c6xX9xX2axX2axXaxX103xX104xX42xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2cxXaxX35xXb6xX111xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX2axX103xXaxX103xX104xX9xX1c6xX9xX2axX75xXaxX103xX104xX1a5xX9xX5xXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX46xX62xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxXfaxX9xX5xXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX2fxX112xX9xX103xX103xX75xX1cxX5xX93xX1c6xX92xX93xX94xX2xX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX20bxX1cxX2axX104xX1cxX203xX104xX2axX75xX9xX57xXb6xX9xXbxXaxXbaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxXccxX18xX9xX11cxX4dxX46xX4fxX9xX57xX367xX35xX9xX171xX111xX26xX9xX11cxXd4xX46xXaxX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2fxX45xX46xX4fxX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX75xXaxX9xX1c6xX9xX2axX2axXaxX103xX104xX42xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2cxXaxX35xXb6xX111xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX2axX103xXaxX103xX104xX9xX1c6xX9xX2axX75xXaxX1a5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf4b4xX111xXbxXaxX24xX17fxX32xXexX61xX1a5x100ffxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
H.X