Từ 16/4, cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh làm việc từ 7h sáng
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về thời gian làm việc mùa hè, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn biết, thực hiện.
4746x6388x4757x11358x10c84xfd0bxc276x10dffx90a2x5173xdfc6xaecdx69ebxabc9x10626xc778xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf681xf3edx828bxXexX0x970exXaxX17xX18xX19xXexX0xde3dxe30axX19xad72xXexX0xXax795dxX9x89dbxXdxX18xb4edxX2fx645ax616fx5ef4xX5x7f79xXbxXdxX17xX32xXexX5xc514xX9xX2ax8517xX1cxb5afx6e0bxX9xX2cxcdf4x505axX9xX23xc7a2xX42xX9xX2cx678bxX46xd735xX9xX2cxXax11416xX2cxX42xX9xb653xX35xcaa4xX46xX9xX2cxXaxX53xX2cxX9xfa27xa39dxX9xX5xce82xX46xXaxX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xbb58xX2cxX9xXbxX3cxX9xf5bdxXaxX9xX2fxX45xX46xX4fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX17xX18xX19xX32xXex7851x4e90x1171fxX2xX9xXbx1156exX46xXaxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX9xX57xX3cxX18xX9xX2cx8cd0xX9xXbxXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX57xd57fxX9xXbxXaxa8eaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxa0bdxX18xX9xXaxc202xX42xX9xX19x76d7xX33xX9xX46xX4fxXaxX98xX9xXdxf250xX9x7dedxX35xe130xX9xX5xf56bxX9xX61xXccxX46xX4fxX9xd999xbd3exc19dxX46xX4fxX42xX9xX94xX4fxX62xX26xX9xX4xXaxX35xc5e7xX46xX9xXbxXaxeabdxX46xX4fxX9x749dx9722xX1cxX41xX9xX57xX62xX9xX94xX4fxX62xX26xX9x7327x704cxcf87xX2cxX9xXbxXfaxX9xXdxX18xX24xX9x6655xX49xX46xX4fxX9xX2axX1cx5e0bxX9xX11cxef0cxX9xX2cxX45xX2cxX9xX2fx52ddxX42xX9xX23xX18xX46xX42xX9xX46xX4fxX62xX46xXaxX9xX2cxe5a9xX33xX9xXbxX98xX46xXax94adxX9xX92xX93xX94xX2xX9xX2cxX45xX2cxX9xXaxX111xX26xX6fxX46xX42xX9xXbxXaxX62xX46xXaxX9xX33xXaxX112xX42xX9xXbxXaxXd4xX9x6213xee79xX9xX57xX62xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxXedxX9xb12exX111xX18xX46xX42xX9xX11cxXedxX46xX9xX57xXd4xX9xXbx10f4axX111xX46xX4fxX9xXecxXedxX46xX4fxX9xXbxX17fxX59xX46xX9xX11cxXd4xX18xX9xX23xX62xX46xX9xX23xX35xXfaxXbxX42xX9xXbxXax7ed3xX2cxX9xXaxX35xX6fxX46x9fb6xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX164xXbxad77xX18xXdxX35xX4fxX46xe042xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX17fxX143xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxX17fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ccxX1cxX1cxX35xX1a5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX1a5xX57xX46xX1cxX46xX17xd02bxX2fxX1cxX2axdd92xX2axX123xX1cxX2axX104xa42exX19xX203xX2axX104xX203xX203xX104x66ccxXbxX123xX203xX2axX1fdxXdxX104xX1a5xaedaxX33xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f9xX35xX19xXbxXaxX1ccxX3fxX104xX104xX33xX164xX143xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1ccxX41xX104xX104xX33xX164xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX111xX9xX2axX3fxX9xX41xX9xX2cxX18xX46xX9xX23xX24xX9xX2cxX24xX46xX4fxX9xX2cxXaxX111xX2cxX9xX57xX35xX17xX46xX9xX2cxXaxX111xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXdxX18xXcxX9xX57xX35xX17xX2cxX9xXbxX111xX9xX75xXaxX9xX2fxX18xX46xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX164xXbxX1c6xX18xXdxX35xX4fxX46xX1ccxX9xX214xX111xX2fxXbxX35x10090xX26xX143xX32xXexX4xX45xX46xX9xX23xX49xX42xX9xX57xX35xX59xX46xX9xX2cxXaxX53xX2cxX9xX4fxX35x688fxX35xX9xX171xX111xX26xXfaxXbxX9xXbxXaxd6ecxX9xXbxeae8xX2cxX9xXaxX62xX46xXaxX9xX2cxXax7f86xX46xXaxX9xXbx9eaexX35xX9xX5xX17fxX111xX46xX4fxX9xXbx7cffxXcxX9xX61xX62xX46xXaxX9xX2cxXaxX2e2xX46xXaxX9xX2cxX4dxX46xX4fxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX11cxXa9xX42xX9xXbxXaxXbaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxXccxX18xX9xXaxXd0xX9xd7b9xXbxX3cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX3fxX1cxX41xX9xX11cxXfaxX46xX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX123xX1cxX2axX104xX1cxX203xX104xX2axX1fdxc24axX9xX57xf10bxX35xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2fxX45xX46xX4fxX9xXbxX3cxX9xX75xX9xX4fxX35xXbaxX9xX11cxXfaxX46xX9xX2axX2axXaxX103xX104xX42xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2cxXaxX35xXb6xX111xX9xXbxX3cxX9xX2axX41xXaxX9xX1c6xX9xX2axX75xXaxX103xX104xX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xXexXebxXb6xX9xX2cxX45xX2cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX46xX4fxXaxX98xX9xXdxXddxX42xX9xX2cxX45xX46xX9xX23xX49xX42xX9xX2cxX4dxX46xX4fxX9xX2cxXaxX53xX2cxX42xX9xX57xX35xX59xX46xX9xX2cxXaxX53xX2cxX9xX11cxXecx4edcxX2cxX9xX46xX4fxXaxX98xX9xX46xX4fxX62xX26xX9xXdxXddxX9xXdfxX35xXe1xX9xX5xXe4xX9xX61xXccxX46xX4fxX9xXebxXecxXedxX46xX4fxX9xX57xX62xX24xX9xXbxXaxX53xX9xXbxXecxX9xX203xX123xX1cxX41xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX143xX9xX46xX4fxXaxX98xX9xXdxXddxX9xX94xX4fxX62xX26xX9xX4xXaxX35xXfaxX46xX9xXbxXaxXffxX46xX4fxX9xX103xX104xX1cxX41xX9xX57xX62xX9xX94xX4fxX62xX26xX9xX110xX111xX112xX2cxX9xXbxXfaxX9xXdxX18xX24xX9xX11cxX49xX46xX4fxX9xX2axX1cxX123xX9xXbxX3cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX203xX1fdxX1cxX41xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX9xX11cxXfaxX46xX9xXaxXfaxXbxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX1cxX123xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX164xX18xX46xXaxX46xXaxX18xXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX18xX2cx7c9cxX4fxX17fxX24xX111xX46xX19xX1c6xX2cxX24xXdxX24xX17fxX1ccxX9xeb98xX2b1xX123xX2cxX18xX23xX103xX143xX9xXcxX18xX17fxX4fxX35xX46xX1c6xXdxX17xX2b1xXbxX1ccxX9xX18xX111xXbxX24xX143xX9xXcxX18xX17fxX4fxX35xX46xX1c6xX17fxX35xX4fxXaxXbxX1ccxX9xX18xX111xXbxX24xX143xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX46xX4fxX31xX32xX104xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX46xX4fxX31xX32xX123xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX17fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX94xX4fxX62xX26xX9xX203xX103xX1cxX2axX1cxX203xX104xX2axX1fdxX42xX9xX92xX93xX94xX2xX9xXbxX98xX46xXaxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX9xX2cxXa9xX9xXbxXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX11cxX35xXb6xX111xX9xX2cxXaxX98xX46xXaxX9xXbxXaxXbaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxXccxX18xX9xX11cxX4dxX46xX4fxX9xXbxXaxX19exX2cxX9xXaxX35xX6fxX46xX9xXbxX17fxX59xX46xX9xX11cxXd4xX18xX9xX23xX62xX46xX9xXbxX98xX46xXaxX9xX61xX62xX9xX5xX65xX46xXaxX9xX343xX45xX33xX9xX19xX2d8xX46xX4fxX9xXbxX3cxX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX2axX1cxX203xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX9xX11cxXfaxX46xX9xX2axX123xX1cxX41xX1cxX203xX104xX2axX1fdxX364xX42xX9xXbxX17fxX24xX46xX4fxX9xX11cxXa9xX9xX171xX111xX26xX9xX11cxXd4xX46xXaxX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2fxX45xX46xX4fxX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX75xXaxX103xX104xX9xX1c6xX9xX2axX2axXaxX103xX104xX42xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2cxXaxX35xXb6xX111xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX2axX103xXaxX103xX104xX9xX1c6xX9xX2axX75xXaxX103xX104xX1a5xX9xX5xXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX46xX62xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxXfaxX9xX5xXaxX4dxX46xX4fxX9xX23xX45xX24xX9xX2fxX112xX9xX103xX103xX75xX1cxX5xX93xX1c6xX92xX93xX94xX2xX9xX46xX4fxX62xX26xX9xX20bxX1cxX2axX104xX1cxX203xX104xX2axX75xX9xX57xXb6xX9xXbxXaxXbaxX35xX9xX4fxX35xX18xX46xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXcxXccxX18xX9xX11cxX4dxX46xX4fxX9xX57xX367xX35xX9xX171xX111xX26xX9xX11cxXd4xX46xXaxX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2fxX45xX46xX4fxX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX75xXaxX9xX1c6xX9xX2axX2axXaxX103xX104xX42xX9xX23xX111xXe4xX35xX9xX2cxXaxX35xXb6xX111xX9xXdxX62xXcxX9xX57xX35xX6fxX2cxX9xXbxX3cxX9xX2axX103xXaxX103xX104xX9xX1c6xX9xX2axX75xXaxX1a5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4c06xX111xXbxXaxX24xX17fxX32xXexX61xX1a5x676exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
H.X