Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tuyển dụng 15 bác sỹ
Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng  viên chức y tế đợt 1 năm 2020 gồm: Bác sĩ đa khoa (hạng III): 14 chỉ tiêu; Bác sĩ y học cổ truyền trở lên (hạng III): 01 chỉ tiêu;
e4b4x11367x143cdx163bdxee92x10e0ax19900x10c60x10848xX7xead3x171bcx14df9x13ce6x1443cx11ccaxX5x17c16xXax1590ex12e16x10fcbx13ceexX1xX3x13490xXdxX14xX15xX3xf624xX6xX3xee79xX1xf448xX6xX3xXexX1x10f76xX3x10b1ax18db6xX3x125dax13a9exX3x15478xX15xX1xX3xXex15c28x1623cx19172xX15xX3x157b5x1965dxX15x147a7xX3xX2x1773fxX3xf829x15db6xX4xX3xX7x191e9xX0x14194xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15155xX10xX6xX39xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1x156a4xX3xXexfb06xX15xX1xX3xX57x12c7exX3xXcx13cc6xX15xX1xX3xXexX1x13c31xX15xX3cxX3xX41xX42xX22xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX18xXdx18b27xX15xX3xX4xX1x191b5xX4xX3xX35xX3xXex110ebxX3x155baxfb3exXexX3xX2xX3xX15x149aaxef50xX3x16dabx12102xXb9xXbaxX3xX3cx162edxXb7xee5axX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xXafxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3x17e73xX1x16382xX15xX3cxX3x15672xXd8xXd8xfeedxXc1xX3xX2x197b1xX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34x1743axX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xX35xX3xX1x15575xX4xX3xX4x146d1xX3xXex16516xX34xX35x11217xX15xX3xXexXfcx124c9xX3xX5xXa2xX15xX3xXd2xX1xXd4xX15xX3cxX3xXd8xXd8xXd8xXdbxXc1xX3xXbaxX2xX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34xXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXex14350xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xX4xX10xX15xXexX10xXfcxXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXcxX57xf046xe986x16f86xX3xX13x1397fxfa6cxX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX142xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xX4xX10xX15xXexX10xXfcxXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXcx15ce8x1565ex13cd6xX15exX3xff35x174ccxX15exX15fxX3x12b50xXd8x199f2xX15exX3x10f8axX57xed08xX1b6xX3xX1a8xX3xXcx180aaxX3xX1dx14d29xXcxX3xXd8xX3xX15ex14e18x188b1xX3xXb9xXbaxXb9xXbaxX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xXcxX1xe4c3xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX2cxXadxX3xX1xX22xXd4xX4xX1xX3xX7x13089xX3xX2xXbax15f88x18e65xX3xX48xX2cxX57xX142x11929xX1a8xXcxX3xX15xX3cxX84xX35xX3xXb9xXb9xX48xXdfxX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xX4x17300xX6xX3xX20bxX104xX3xX1a8xX3xXexXadxX3xX57xX84xX3xXcxX87xX15xX1xX3xX18xXffxX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX41xX42xX4xX3xX7xX46xX3xX15xXb6xXb7xX3xXb9xXbaxXb9xXbaxXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xX7cxX3xXexX7fxX15xX1xX3xX57xX84xX3xXcxX87xX15xX1xX3xXexX1xX8dxX15xX3cxX3xX41xX42xX22xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX18xXdxXa2xX15xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX35xX3xXexXadxX3xXafxXb0xXexX3xX2xX3xX15xXb6xXb7xX3xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xX18xe958xXdxX3xX15xX1x10a94xX15xX3cxX3xX15x158daxXdxX3xX39xX34xX15xX3cxX3xX4xX3axX3xXexX1xX36xX3xX15xX1x141e6xX3xX7xX6xX34xXc1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX2x14418xX3xX1b1xX27xX3xXexXfcxe929xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX5xX84xXb7xXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX142xX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xXafxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXd2xX1xXd4xX15xX3cxX3xXd8xXd8xXd8xXdbxXc1xX3xX2xXdfxX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34xXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX142xX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xX35xX3xX1xXf5xX4xX3xX4xXf9xX3xXexXfcxX34xX35xXffxX15xX3xXexXfcxX104xX3xX5xXa2xX15xX3xXd2xX1xXd4xX15xX3cxX3xXd8xXd8xXd8xXdbxXc1xX3xXbaxX2xX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34xXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXb9xX30bxX3xX20bxX200xX3xX5xX2e7xXb0xX15xX3cxX3xX18xXdxXa2xX15xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX4x155f7xX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3xX2xX3fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12x11ca1xX30bxX3xX57x13c99xX15xX1xX3xXexX1xXa7xX4xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3x17963x18f77xXexX3xXexX34xX35xX36xX15xX30bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXdfxX30bxX3xX15exX2d6xXdxX3xX39xX34xX15xX3cxX7cxX3xXexXdxXa2xX34xX3xX4xX1xX34x17de8xX15xX7cxX3xX1xXbfxX3xX7x18a5dxX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX1b6xX1xXdxX3xXexXdxXadxXexX3xXafxXb6xX15xX3cxX3xXexXfcxXa2xX15xX3x161a3xX10xX41xX7xXdxXexX10xXc1xX3xX1xXexXexXbxXc1xX48xX48xX7xX22xX35xXexX10xX30bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX30bxX3cxX22xX18xX30bxX18xX15xX3xX18xX84xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX1xXexXexXbxXc1xX48xX48xX41xX18xX39xX20xXexX29xX20xX35xX6xX15xX1xX30bxX4xX22xXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xXcxX1x19c0cxXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xX15xX1x19ba1xX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX3xX18xX84xX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3fxX30bxX3xXcxX1xX523xXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xX15xX1xX52dxX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3xX5xX84xX3xX418xXbaxX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX20xX36xX3xXex127b9xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xX3fxX48xX205xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xXafxXadxX15xX3xX1xXadxXexX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xXdfxX48xX204xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xXd2xXexX1xX34xX3xX15xX1xX52dxX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX3xXexXfcxX22xX15xX3cxX3xX3cxXdxX523xX3xX1xX84xX15xX1xX3xX4xX1xX312xX15xX1xX7cxX3xX4xX42xX4xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX5xX84xXb7xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexXfcxX22xX15xX3cxX3xXexX34xX3e6xX15xXdbxX30bxX3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xXcxX1xX523xXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX1eexX3xX20xXdxXadxX15xX3xXexX590xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xX2xX48x11d2axX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xXafxXadxX15xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xXdfxX48xX639xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX30bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX1dxX27xX6xX3xXafxXdxX36xXb7xX3xX15xX1xX52dxX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX3xX18xX84xX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xXe9xX3xX1dxX27xX6xX3xX4xX1xX7fxXc1xX3xXcxXf9xX3xX39x10e28xX15xX3xXbxX1xX200xX3xX57xX2e7xX15xX3cxX3xX57x133ecxX6xX3xX142xX3xXbxX1xX2e7xX523xX15xX3cxX3xX57xX2e7xX15xX3cxX3xXcxXfcxX312xX3xX142xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xX3xX142xX3xXexX7fxX15xX1xX3xX57xX84xX3xXcxX87xX15xX1xX30bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX20bxX200xX3xXafxXdxX14xX15xX3xXexX1xX22xXd4xXdxX3xX5xXdxXa2xX15xX3xX1xX14xXc1xX3xXbaxX418x1586dxX418xX30bxX727xX205xX205xXbaxXb9xX639xX3xX142xX3xXbaxX727xX204xX204xX30bxX2xXb9xX205xX30bxXdfxX418xX639xX3xX142xX3xXbaxX727xX639xXb9xX30bxX204xX418xX639xX30bxX727xX204xXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xX3xXbxX1b6xX10xX15xXexX10xXfcxXaxX12xX0xXdxXb7xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX34xXb7xX41xX3xX39xX1xXdxX39xX10xX3xXdxX1b6xX10xX15xXexX10xXfcxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax14013xXdxX39xXexX1xXc1xX3xX205xXb9xXbaxXbxX29xXe9xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexXc1xX3xXdfxX2xX418xXbxX29xXe9xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX30bxX41xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX30bxX18xX15xX48xX15xX10xX794xX7xX48xXb9xXbaxXb9xXdfxX48xX204xX205xX39xXb9xXbaxX639xX418xXb9xX2xXdfxXexX727xXb9xXdfxX727xX5xX205xX142xXexX34xX35xX10xX15xX142xX39xX34xX15xX3cxX142xX41xX6xX4xX142xX7xX35xX2xX2xX30bx129f8xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX2xX3fxX3xX41xX42xX4xX3xX7xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX142xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xXfcxXdxX3cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX15fxXd8xX162xX1c8xX3xX1dxf583xX1b6xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX142xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xXfcxXdxX3cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12x17095xX1xX6xX15xX3xXcxX1xX27xX3xX43axX34xX6b8xX15xX3x14656xXdx19792xX34xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12