Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tuyển dụng 15 bác sỹ
Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng  viên chức y tế đợt 1 năm 2020 gồm: Bác sĩ đa khoa (hạng III): 14 chỉ tiêu; Bác sĩ y học cổ truyền trở lên (hạng III): 01 chỉ tiêu;
9683x11d6ex1500dx1325ax137d9x13508x120d7xb93cx160ccxX7x1574exce5dxf015x14516x13edfxe459xX5xe9a2xXax12bd7xf1fdx12d07x155dbxX1xX3xd601xXdxX14xX15xX3xe9afxX6xX3x10c49xX1x142d0xX6xX3xXexX1x1278bxX3xa221x15388xX3x14fedx110dbxX3x138b8xX15xX1xX3xXex11e61x9817xb237xX15xX3x12ad5x10c53xX15xff54xX3xX2xb68bxX3x15f08x11635xX4xX3xX7x123cbxX0x113fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcaf2xX10xX6xX39xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1x11253xX3xXex1388fxX15xX1xX3xX57xcc1bxX3xXcx1520fxX15xX1xX3xXexX1xfbb9xX15xX3cxX3xX41xX42xX22xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX18xXdx116d0xX15xX3xX4xX1xfbacxX4xX3xX35xX3xXex10da5xX3x147ddx11cd2xXexX3xX2xX3xX15x10deex1077bxX3xbe9dxe65exXb9xXbaxX3xX3cx16395xXb7x103caxX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xXafxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3x150d5xX1x103f0xX15xX3cxX3xdeecxXd8xXd8xfe5fxXc1xX3xX2xb9dexX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34x14211xX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xX35xX3xX1xb137xX4xX3xX4x14758xX3xXexb26exX34xX35xbee3xX15xX3xXexXfcxa359xX3xX5xXa2xX15xX3xXd2xX1xXd4xX15xX3cxX3xXd8xXd8xXd8xXdbxXc1xX3xXbaxX2xX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34xXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexefb6xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xX4xX10xX15xXexX10xXfcxXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXcxX57xad98xcb97xe0e8xX3xX13xe095xc691xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX142xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xX4xX10xX15xXexX10xXfcxXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXcxca0dxc5fax15d4exX15exX3xeb16x9a82xX15exX15fxX3x124baxXd8x14321xX15exX3xde60xX57xa172xX1b6xX3xX1a8xX3xXcxcbdcxX3xX1dxb1fbxXcxX3xXd8xX3xX15exd700x110bcxX3xXb9xXbaxXb9xXbaxX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xXcxX1x14451xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX2cxXadxX3xX1xX22xXd4xX4xX1xX3xX7x129aaxX3xX2xXbax127fex13119xX3xX48xX2cxX57xX142x11e13xX1a8xXcxX3xX15xX3cxX84xX35xX3xXb9xXb9xX48xXdfxX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xX4x1165bxX6xX3xX20bxX104xX3xX1a8xX3xXexXadxX3xX57xX84xX3xXcxX87xX15xX1xX3xX18xXffxX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX41xX42xX4xX3xX7xX46xX3xX15xXb6xXb7xX3xXb9xXbaxXb9xXbaxXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xX7cxX3xXexX7fxX15xX1xX3xX57xX84xX3xXcxX87xX15xX1xX3xXexX1xX8dxX15xX3cxX3xX41xX42xX22xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX18xXdxXa2xX15xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX35xX3xXexXadxX3xXafxXb0xXexX3xX2xX3xX15xXb6xXb7xX3xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xX18x109f8xXdxX3xX15xX1x97e4xX15xX3cxX3xX15x12af1xXdxX3xX39xX34xX15xX3cxX3xX4xX3axX3xXexX1xX36xX3xX15xX1xdb36xX3xX7xX6xX34xXc1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX2xc0f3xX3xX1b1xX27xX3xXexXfcxbb78xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX5xX84xXb7xXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX142xX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xXafxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXd2xX1xXd4xX15xX3cxX3xXd8xXd8xXd8xXdbxXc1xX3xX2xXdfxX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34xXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX142xX3xX13xX42xX4xX3xX7xX87xX3xX35xX3xX1xXf5xX4xX3xX4xXf9xX3xXexXfcxX34xX35xXffxX15xX3xXexXfcxX104xX3xX5xXa2xX15xX3xXd2xX1xXd4xX15xX3cxX3xXd8xXd8xXd8xXdbxXc1xX3xXbaxX2xX3xX4xX1xX7fxX3xXexXdxXa2xX34xXe9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXb9xX30bxX3xX20bxX200xX3xX5xX2e7xXb0xX15xX3cxX3xX18xXdxXa2xX15xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX4xd87fxX15xX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3xX2xX3fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12x14c36xX30bxX3xX57x12cd4xX15xX1xX3xXexX1xXa7xX4xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3xced2xd1afxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xX30bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xXdfxX30bxX3xX15exX2d6xXdxX3xX39xX34xX15xX3cxX7cxX3xXexXdxXa2xX34xX3xX4xX1xX34x12fb8xX15xX7cxX3xX1xXbfxX3xX7x1476cxX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX1b6xX1xXdxX3xXexXdxXadxXexX3xXafxXb6xX15xX3cxX3xXexXfcxXa2xX15xX3xa5d6xX10xX41xX7xXdxXexX10xXc1xX3xX1xXexXexXbxXc1xX48xX48xX7xX22xX35xXexX10xX30bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX30bxX3cxX22xX18xX30bxX18xX15xX3xX18xX84xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX1xXexXexXbxXc1xX48xX48xX41xX18xX39xX20xXexX29xX20xX35xX6xX15xX1xX30bxX4xX22xXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xXcxX1xfa5fxXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xX15xX1x12235xX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX3xX18xX84xX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3fxX30bxX3xXcxX1xX523xXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xX15xX1xX52dxX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX3xX5xX84xX3xX418xXbaxX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX20xX36xX3xXexd6a9xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xX3fxX48xX205xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xXafxXadxX15xX3xX1xXadxXexX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xXdfxX48xX204xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xXd2xXexX1xX34xX3xX15xX1xX52dxX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX3xXexXfcxX22xX15xX3cxX3xX3cxXdxX523xX3xX1xX84xX15xX1xX3xX4xX1xX312xX15xX1xX7cxX3xX4xX42xX4xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX5xX84xXb7xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexXfcxX22xX15xX3cxX3xXexX34xX3e6xX15xXdbxX30bxX3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xXcxX1xX523xXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX1eexX3xX20xXdxXadxX15xX3xXexX590xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xX2xX48x16400xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX3xXafxXadxX15xX3xX15xX3cxX84xX35xX3xX2xXdfxX48xX639xX48xXb9xXbaxXb9xXbaxX30bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX1dxX27xX6xX3xXafxXdxX36xXb7xX3xX15xX1xX52dxX15xX3xX1xXbfxX3xX7xX47exX3xX18xX84xX3xX29xX43bxXexX3xXexX34xX35xX36xX15xXc1xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xXe9xX3xX1dxX27xX6xX3xX4xX1xX7fxXc1xX3xXcxXf9xX3xX39xe0a3xX15xX3xXbxX1xX200xX3xX57xX2e7xX15xX3cxX3xX57x139dbxX6xX3xX142xX3xXbxX1xX2e7xX523xX15xX3cxX3xX57xX2e7xX15xX3cxX3xXcxXfcxX312xX3xX142xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xX3xX142xX3xXexX7fxX15xX1xX3xX57xX84xX3xXcxX87xX15xX1xX30bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX12xX20bxX200xX3xXafxXdxX14xX15xX3xXexX1xX22xXd4xXdxX3xX5xXdxXa2xX15xX3xX1xX14xXc1xX3xXbaxX418x10372xX418xX30bxX727xX205xX205xXbaxXb9xX639xX3xX142xX3xXbaxX727xX204xX204xX30bxX2xXb9xX205xX30bxXdfxX418xX639xX3xX142xX3xXbaxX727xX639xXb9xX30bxX204xX418xX639xX30bxX727xX204xXb9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xX3xXbxX1b6xX10xX15xXexX10xXfcxXaxX12xX0xXdxXb7xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX34xXb7xX41xX3xX39xX1xXdxX39xX10xX3xXdxX1b6xX10xX15xXexX10xXfcxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax10df5xXdxX39xXexX1xXc1xX3xX205xXb9xXbaxXbxX29xXe9xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexXc1xX3xXdfxX2xX418xXbxX29xXe9xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX30bxX41xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX30bxX18xX15xX48xX15xX10xX794xX7xX48xXb9xXbaxXb9xXdfxX48xX204xX205xX39xXb9xXbaxX639xX418xXb9xX2xXdfxXexX727xXb9xXdfxX727xX5xX205xX142xXexX34xX35xX10xX15xX142xX39xX34xX15xX3cxX142xX41xX6xX4xX142xX7xX35xX2xX2xX30bx145daxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX15xX1xX3xXexX34xX35xX36xX15xX3xX39xX3axX15xX3cxX3xX2xX3fxX3xX41xX42xX4xX3xX7xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX142xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xXfcxXdxX3cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX15fxXd8xX162xX1c8xX3xX1dx15bb4xX1b6xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX39xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX142xX6xX5xXdxX3cxX15xXc1xX3xXfcxXdxX3cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xa72cxX1xX6xX15xX3xXcxX1xX27xX3xX43axX34xX6b8xX15xX3xb1aexXdx120a6xX34xX0xX48xX7xXexXfcxX22xX15xX3cxX12xX0xX48xXbxX12