ĐỒ HỌA: 4 địa điểm có nhiều ca nhiễm Covid-19 từng đến
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 4 địa điểm trở thành điểm nóng khi có từ 2 ca nhiễm Covid-19 trở lên từng đến. Riêng bãi biển Thạch Bằng ghi nhận 7/16 ca nhiễm.
94cbx12875x134d7xc4c8x11aadx146ecx126f7x1206dxcef3xX7x16e19xbfe6x14f6ex17464x17605xfd1axX5x123b9xXax12c15x13e3fx1290fxX3xff27xd373xafb2xf06cxX3xea27xX3xa74fx14533xX6xX3xX1dxXdxf135x130e7xX3xX4xec41xX3xf11cxX1xXdxa2b2xabe8xX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdx13f49xX24xX3x14882x11adbx13e2dxXdxb85cxb716xX2xaa77xX3xXexdad3xX29x13870xX3xX1dxf851xX29xX0xda63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX3cxXaxX12xX16xf587xX3xXcx14c6bxX29xX1xX3xX4xX27xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xXexa5edx14a45xX3xXexX1xX60xX29xX1xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX29xX27xX29xX44xX3xf7f0xX1xXdxX3xX4xX27xX3xXexX42xX3x1491axX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX76xX77xX3xX5xa35cxX29xX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xf528xX3xe4b8xXdxXacxX29xX44xX3xaecaxf3b0xXdxX3xXbfxXdxX23xX29xX3xXcxX1x10333xX4xX1xX3x12246x14fc7xX29xX44xX3xX44xX1xXdxX3xX29xX1xb4a3xX29xX3x9625xX4axX2xdc0axX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX39xX3cx13149xXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX29xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXax13e3exXdxX3cxXexX1xX19xX3xX2xX2xX1bx112bbxXbx156c7x11a1cxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX19xX3xX93xX125xX125xafecxXbxX127xX128xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXb7xXbfxX6xX39xX1xX6xXexXdxX29xX1xXb7xX3axX29xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93x9907xX4axX2xX159xXdcxX3cxX135xX2xX125xX2x1391axX135xX159xXexX135xX135xXdfxX135xX125xX5xX125xXb7x16a5fxXbxX44xcac8xX76xX9xX135xX125xXdcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX11bxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bxX125xXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX93xX125xX125xX135xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX39xX3cxXfcxXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX29xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX3cxXexX1xX19xX3xX2xX2xX1bxX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX19xX3xX2xXdcxX1bxX2xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXb7xXbfxX6xX39xX1xX6xXexXdxX29xX1xXb7xX3axX29xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93xX159xX4axX2xX159xXdcxX3cxX159xX2xXdfxX1bxX135xX159xX125xXexXdfxX3fxX125xX163xXdcxX5xX125xXb7xX16fxXbxX44xX172xX76xX9xX3fxX135xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX11bxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bxX125xXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX2xXdcxX1bxX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX39xX3cxXfcxXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX29xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX3cxXexX1xX19xX3xX2xX2xX1bxX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX19xX3xX2xX3fxX2xX3fxXbxX127xX128xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXb7xXbfxX6xX39xX1xX6xXexXdxX29xX1xXb7xX3axX29xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93xX159xX4axX2xX159xXdcxX3cxX159xX2xXdfxX1bxX135xX1bxX125xXexX159xX1bxX2xXdfxX93xX5xX125xXb7xX16fxXbxX44xX172xX76xX9xXdcxX93xX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX11bxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bxX125xXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX2xX3fxX2xX3fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX39xX3cxXfcxXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxXexX1xX2dxX24xXbfxX3xX3cxX1xXdxX3cxX10xX3xXdxX38xX10xX29xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX3cxXexX1xX19xX3xX163xX93xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX19xX3xX135xX1bxXdcxXbxX127xX128xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXb7xXbfxX6xX39xX1xX6xXexXdxX29xX1xXb7xX3axX29xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93xX159xX4axX2xX159xXdcxX3cxX1bxX125xX163xX93xXdfxX1bxX1bxXexX93xX125xXdcxX159xX5xXdcxX3dxXbfxX6xXdxX3dxXexX6xX24xX3dxXexX1xX6xX4xX1xX3dxXbfxX6xX29xX44xXb7xX16fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX11bxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX163xX93xX125xXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxX135xX1bxXdcxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX3cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX76xX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xX6xX3xX1xX76xX10xebfaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19xX4axX4axXbfxX6xX39xX1xX6xXexXdxX29xX1xXb7xX3axX29xX4axXexX39xXbxXdxX4xX4axXdcxX159xX2xX4axXbxX1xX39xX29xX44xX3dxX4xX1xX39xX29xX44xX3dxX3cxXdxX4xX1xX3dxX4xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX4axXaxX3xXexX6xX76xX44xX10xXexX9xXaxba93xXbfxX5xX6xX29xX89xXaxX3xX76xX10xX5xX9xXaxX29xX39xX39xXbxX10xX29xX10xX76xXaxX12x13a7cxX1x16e10xX29xX44xX3xX4xX1x1775dxX29xX44xX3xX3cxX1exX4xX1xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3dxXexX1xX2dxX24xXbfxX3dxX6xX29xX3cxX3dxX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax15272xc9bcxX4xX3xX1dxd0fbxX29xX44xX3xX1x10eadxX29xX1xX3x11b6axX29xX1xX3xX4xb176xX4xX3xX10xX24xX3xX29xX1xd74dxX3xX77xX3xXcx15784xX29xX3x10b25xX5a1xX24xX3xX16xe833x104fexX29xX44xX3xXexX76xX39xX29xX44xX3xX89xX1xX2dxX3xX4xX594xX4xX1xX3xX5xXfcxX3xXexXd9xXbxX3xXexX76xX2dxX29xX44xXaxX3xX1xX76xX10xX4cfxX9xXaxX4axX29xX2dxXdxX3dxX1xX39xX29xX44xX3dxX7xX39xX29xX44xX3dxX5xX6xX4axX127xX2dxX4xX3dxX3cxX39xX29xX44xX3dxX1xXdxX29xX1xX3dxX6xX29xX1xX3dxX4xX6xX4xX3dxX10xX24xX3dxX29xX1xX39xX3dxX39xX3dxXexX6xX29xX3dxX5xX6xX24xX3dxX1xX2dxX39xX29xX44xX3dxXexX76xX39xX29xX44xX3dxX89xX1xX2dxX3dxX4xX6xX4xX1xX3dxX5xXfcxX3dxXexX6xXbxX3dxXexX76xX2dxX29xX44xX4axX93xX2xX159xX1bxX2xX1bxXb7xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX24xX10xX3cxXdxX6xX4axX2xX93xX125xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93xX159xX4axX2xX159xX2xX3cxX159xX2xX159xX135xX163xX2xX159xXexX2xX163xX2xX3fxX135xX5xX125xXb7xX16fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX3cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX581xX582xX4xX3xX1dxX586xX29xX44xX3xX1xX58bxX29xX1xX3xX58fxX29xX1xX3xX4xX594xX4xX3xX10xX24xX3xX29xX1xX59cxX3xX77xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xX3xXexX76xX39xX29xX44xX3xX89xX1xX2dxX3xX4xX594xX4xX1xX3xX5xXfcxX3xXexXd9xXbxX3xXexX76xX2dxX29xX44xXaxX3xX1xX76xX10xX4cfxX9xXaxX4axX29xX2dxXdxX3dxX1xX39xX29xX44xX3dxX7xX39xX29xX44xX3dxX5xX6xX4axX127xX2dxX4xX3dxX3cxX39xX29xX44xX3dxX1xXdxX29xX1xX3dxX6xX29xX1xX3dxX4xX6xX4xX3dxX10xX24xX3dxX29xX1xX39xX3dxX39xX3dxXexX6xX29xX3dxX5xX6xX24xX3dxX1xX2dxX39xX29xX44xX3dxXexX76xX39xX29xX44xX3dxX89xX1xX2dxX3dxX4xX6xX4xX1xX3dxX5xXfcxX3dxXexX6xXbxX3dxXexX76xX2dxX29xX44xX4axX93xX2xX159xX1bxX2xX1bxXb7xX1xXexX24xXaxX12xX581xX582xX4xX3xX1dxX586xX29xX44xX3xX1xX58bxX29xX1xX3xX58fxX29xX1xX3xX4xX594xX4xX3xX10xX24xX3xX29xX1xX59cxX3xX77xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xX3xXexX76xX39xX29xX44xX3xX89xX1xX2dxX3xX4xX594xX4xX1xX3xX5xXfcxX3xXexXd9xXbxX3xXexX76xX2dxX29xX44xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX159xX2xX3xX10xX24xX3xX29xX1xX59cxX3xX4xX27xX3xX1dxX586xX3xXexX2dxb67axXdxX3xX2xX3xX3dxX3xX2xX2xX3xX5xX60xX3x1639bxX2xX3xX4x1516dxX6xX3xX159xX3xX24x13b86xX3xX4xX39xX29xX3xX3cxX5a9xX5aaxX29xX44xX3xXex15991xX29xX1xX3xX3axd05dxXdxX3xX29xX38xX39x165aexX3xX1dxXc0xX3xX1dxX5a9x1434dxX4xX3xX4xX594xX4xX1xX3xX5xXfcxX3xXexXcaxXdxX3xXcxX76xX5a9x123cbxX29xX44xX3x9570xe28bxX24xX3xX29xX39xX29xX3xX2xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xX3xX3axX60xX3xXcxX76xX5a9xX840xX29xX44xX3xX844xX845xX24xX3xX29xX39xX29xX3xX93xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xX3x98bfxXcxX1xXcaxX4xX1xX3xX16xX60x12e05xX3xX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xd56fxX3xX3axX60xX39xX3xX1x10d9dxX24xX3xX29xX6xXfcxX3xX87exX3fxX4axXdfxX890xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX3cxXdxX3axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX19xX3xXcxX1xXacxX24xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX24xf968xX4xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX887xX3xX29xX44xX60xX29xX1xX3xXfcxX3xX1dxX6xX29xX44xX3xXexX76xX2dxXfcxX3xX3axX47xXexX3xXexX76xX5a9xX840xX29xX44xX3xX1xX82exXbxX3xX5xXdxXacxX29xX3x17005xX2dxX6xX29xXaxX3xX1xX76xX10xX4cfxX9xXaxX4axXfcxX3dxXexX10xX4axX1xX6xX3dxXexXdxX29xX1xX3dxXexX1xX10xX24xX3dxX2xX3dxX4xX6xX3dxX24xX6xX4xX3dxX4xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX29xX44xX6xX29xX1xX3dxXfcxX3dxX3cxX6xX29xX44xX3dxXexX76xX2dxXfcxX3dxX3axX10xXexX3dxXexX76xX2dxX39xX29xX44xX3dxX1xX39xXbxX3dxX5xXdxX10xX29xX3dxX908xX2dxX6xX29xX4axX93xX2xX159xX1bxX2xX135xXb7xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX24xX10xX3cxXdxX6xX4axX2xX93xX125xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93xX159xX4axX2xX125xX135xX3cxX159xX2xX1bxX2xX163xX135xX2xXexX2xX3fxXdfxX2xX5xX1bxX3dxX2xX125xX135xX3cxX93xX2xX163xX159xX125xX1bxX159xXexX2xX125xX2xX3fxX5xX2xX3dxX2xXb7xX16fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX3cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX19xX3xXcxX1xXacxX24xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX24xX8d5xX4xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX887xX3xX29xX44xX60xX29xX1xX3xXfcxX3xX1dxX6xX29xX44xX3xXexX76xX2dxXfcxX3xX3axX47xXexX3xXexX76xX5a9xX840xX29xX44xX3xX1xX82exXbxX3xX5xXdxXacxX29xX3xX908xX2dxX6xX29xXaxX3xX1xX76xX10xX4cfxX9xXaxX4axXfcxX3dxXexX10xX4axX1xX6xX3dxXexXdxX29xX1xX3dxXexX1xX10xX24xX3dxX2xX3dxX4xX6xX3dxX24xX6xX4xX3dxX4xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX29xX44xX6xX29xX1xX3dxXfcxX3dxX3cxX6xX29xX44xX3dxXexX76xX2dxXfcxX3dxX3axX10xXexX3dxXexX76xX2dxX39xX29xX44xX3dxX1xX39xXbxX3dxX5xXdxX10xX29xX3dxX908xX2dxX6xX29xX4axX93xX2xX159xX1bxX2xX135xXb7xX1xXexX24xXaxX12xX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX19xX3xXcxX1xXacxX24xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX24xX8d5xX4xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX887xX3xX29xX44xX60xX29xX1xX3xXfcxX3xX1dxX6xX29xX44xX3xXexX76xX2dxXfcxX3xX3axX47xXexX3xXexX76xX5a9xX840xX29xX44xX3xX1xX82exXbxX3xX5xXdxXacxX29xX3xX908xX2dxX6xX29xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX89xX47xXexX3xX908xX2dxX58fxX3xX127xa9baxXexX3xX29xX44xX1xXdxacd4xX24xX3xX4xX809xX6xX3xXcxX76xX2dxX29xX44xX3xXexX5a1xX24xX3x1727cxXdxX23xX24xX3xX7xX39xX594xXexX3xXbfxXb42xX29xX1xX3xXexXd9xXexX3xX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX887xX3xXexX76xX5a9xX6xX3xX29xX44xX60xXfcxX3xX3fxX4axXdfxX3xX4xX27xX3xXexX1xXacxX24xX3xX2xX3xXbfxXb42xX29xX1xX3xX29xX1xX5a1xX29xX3xX24xX821xXdxX3xX24xX8d5xX4xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxXb7xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX3cxXdxX3axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX3xXexX1xX897xX29xX44xX3xXbfxX594xX39xX3xXexX58bxX24xX3xX29xX44xX5a9xX840xXdxX3xX5xXdxXacxX29xX3xX908xX2dxX6xX29xX3xX1dxX47xX29xX3xX4xX594xX4xX3xX4xX6xX3xXbfxXb42xX29xX1xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX77xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xXaxX3xX1xX76xX10xX4cfxX9xXaxX4axXfcxX3dxXexX10xX4axX1xX6xX3dxXexXdxX29xX1xX3dxXexX1xX39xX29xX44xX3dxXbfxX6xX39xX3dxXexXdxX24xX3dxX29xX44xX2dxX39xXdxX3dxX5xXdxX10xX29xX3dxX908xX2dxX6xX29xX3dxX3cxX10xX29xX3dxX4xX6xX4xX3dxX4xX6xX3dxXbfxX10xX29xX1xX3dxX4xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX39xX3dxXexX6xX29xX3dxX5xX6xX24xX3dxX1xX2dxX39xX29xX44xX4axX93xX2xX159xX1bxX125xX125xXb7xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX44xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX4axX24xX10xX3cxXdxX6xX4axX2xX93xX125xX4axX29xX10xX11bxX7xX4axX93xX2xX93xX159xX4axX2xX125xX135xX3cxX159xX2xX2xX93xXdcxX93xX159xXexX163xXdcxXdcxX5xX2xX3dxX2xX159xX2xX3cxX93xX93xX159xX93xX1bxX93xX3fxXexXdfxXdcxXdfxX93xXdcxX5xX125xXb7xX16fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1dxXdxX23xX24xX3xX4xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX6xX3xX29xX1xXdxX35xX24xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX3cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX3xXexX1xX897xX29xX44xX3xXbfxX594xX39xX3xXexX58bxX24xX3xX29xX44xX5a9xX840xXdxX3xX5xXdxXacxX29xX3xX908xX2dxX6xX29xX3xX1dxX47xX29xX3xX4xX594xX4xX3xX4xX6xX3xXbfxXb42xX29xX1xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX77xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xXaxX3xX1xX76xX10xX4cfxX9xXaxX4axXfcxX3dxXexX10xX4axX1xX6xX3dxXexXdxX29xX1xX3dxXexX1xX39xX29xX44xX3dxXbfxX6xX39xX3dxXexXdxX24xX3dxX29xX44xX2dxX39xXdxX3dxX5xXdxX10xX29xX3dxX908xX2dxX6xX29xX3dxX3cxX10xX29xX3dxX4xX6xX4xX3dxX4xX6xX3dxXbfxX10xX29xX1xX3dxX4xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX39xX3dxXexX6xX29xX3dxX5xX6xX24xX3dxX1xX2dxX39xX29xX44xX4axX93xX2xX159xX1bxX125xX125xXb7xX1xXexX24xXaxX12xX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX3xXexX1xX897xX29xX44xX3xXbfxX594xX39xX3xXexX58bxX24xX3xX29xX44xX5a9xX840xXdxX3xX5xXdxXacxX29xX3xX908xX2dxX6xX29xX3xX1dxX47xX29xX3xX4xX594xX4xX3xX4xX6xX3xXbfxXb42xX29xX1xX3xX38xX39xX3axXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX77xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX76xX39xX29xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX76xX2dxX29xX44xX3xXexX5a1xX24xX3xXb53xXdxX23xX24xX3xX7xX39xX594xXexX3xXbfxXb42xX29xX1xX3xXexXd9xXexX3xX16xX60xX3xXcxX63xX29xX1xX3xXexX1xX897xX29xX44xX3xXbfxX594xX39xX3xXexX58bxX24xX3xX29xX1xf642xX29xX44xX3xX29xX44xX5a9xX840xXdxX3xXexX42xX29xX44xX3xX1dxX47xX29xX3xX4xX1xX82exX3xX827xX5a9xX840xX29xX3xc6ebxX5aaxX24xX887xX3xX908xX2dxX58fxX29xX44xX3xXexX76xX5a9xX840xX29xX44xX3xXcxX76xX845xX29xX3xX52cxX1xX582xX3xX3axX60xX3xXcxX76xX5a9xX840xX29xX44xX3xXcxXdxX23xX2dxX3xX1xfbf9xX4xX3xX2xX3xXcxX5a1xX29xX3xX5a4xX5a1xX24xX3xX16xX5a9xX5aaxX29xX44xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX3cxXdxX3axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX2dxX5xX12xX0xX3cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX76xXaxX12xX0xX4axX3cxXdxX3axX12xX0xX4axX3cxXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2dxXexX1xX39xX76xXaxX12xX38xX897xX29xX44xX3xb73exX44xXeb8xX4xX0xX4axXbxX12
Công Ngọc