Nga phát triển nguyên mẫu thử nghiệm “siêu cường kích” PAK DA
Nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của PAK DA - máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Nga dự kiến sẽ được phát triển vào đầu những năm 2020, và các hợp đồng liên quan đã được ký kết - một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.
8d01x97d7xb5d0x98c4xde13x9c31xc23fx10643xf113xX7x8ff3x10999xa2f1x9ecax9ee0xe5a8xX5xb8b3xXax9f71x104dfxba81xX6xX3xXbxX1xcedexXexX3xXex9b7axXdxbbb2xb9ccxX3xX20xX14xfc96xb0f9x10ce3xX20xX3xfe95xaa35xX24xX3xXexX1xfa0dxX3xX20xX14xX1xXdxede9xX29xX3xc78axX7xXdxX26xX24xX3xX4xca5axbb40xX20xX14xX3xba80xfa64xX4xX1xc67bxX3xb009xca60xff84xX3xe1bcxX4bxX0xc99fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9f7xX10xX6xd2baxXaxX12xX13xX14xX24xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX24xX3xXexX1xX2fxX3xX20xX14xX1xXdxX35xX29xX3x9aa4x9b07xX24xX3xXexXdxX26xX20xX3xX4x8f89xX6xX3xX4axX4bxX4cxX3xX4exX4bxX3xa30exX3xX29xX19xX25xX3x9eb1xX6xX25xX3xX20x1053axX29xX3xX96xa7d9xX29xX3xX4xX1xXdxdbb9xX20xX3xX5xX3fxa1a8xX4xX3xXexX1xXa5xX3xX1xX35xX3xXexXdxXa5xXbxX3xXexX1xX10xX9fxX3xX4xX86xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX63xe845xX3xX44xXdxXa5xX20xX3xX7xfae4xX3xX7cxX3fxXaaxX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3x10682xd0f4xX9fxX3xX7cxX7dxX24xX3xX20xX1xb220xX20xX14xX3xX20x9a5exX29xX3xa0bdxa43exXf3xXf4x105a8xX3xXe1xXe2xX3xX4xX19xX4xX3xX1xXaaxXbxX3xX7cxf9dfxX20xX14xX3xX5xXdxX26xX20xX3xc008xX24xX6xX20xX3xX7cx10609xX3xX7cxX3fxXaaxX4xX3xX44xf82axX3xX44xXa5xXexX3xX90xX3xX29x9527xXexX3xX20xX14xX24xX105xX20xX3xXexXdxX20xX3xXexae79xX3xX20xX14xXe2xX20xX1xX3xX4x10462xX20xX14xX3xX20xX14xX1xXdxX35xXbxX3xX10exX24xe7f6xX4xX3xXbxX1xbf37xX20xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX9fxX3xX96xXdxXa5xXex104cdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10589xX9fxX63xX25xXaxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxd1f4xXdxX63xXexX1xfa6fx10420xX186xXf4xXbxb163xa7e2xX1xX10xXdxX14xX1xXexX185xXf3xX186x107f3xXbxX18axX18bxX63xXdxX7xXbxX5xX6xX25xX185xX96xX5xX9fxX4xX44xX18bxX29xX6xX1dxX14xXdxX20xX90xX5xX10xc3a1xXexX185xX6xX24xXexX9fxX18bxX29xX6xX1dxX14xXdxX20xX90xX1dxXdxX14xX1xXexX185xX6xX24xXexX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX3xXbxX1xX6xXexX3xXexX1dxXdxX10xX20xX3xX20xX14xX24xX25xX10xX20xX3xX29xX6xX24xX3xXexX1xX24xX3xX20xX14xX1xXdxX10xX29xX3xX7xXdxX10xX24xX3xX4xX24xX9fxX20xX14xX3xX44xXdxX4xX1xX3xXbxX6xX44xX3xX63xX6xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX51xX51xXdxX15exX96xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX15exXe1xX20xX51xX20xX10xX180xX7xX51xX2xf32bxX2x9ae9xX51xX22exX22exX63xXf3xX2xX195xXexX230xX195xX2xX22exX5xXf4xX15exe4e7xXbxX14xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX9fxX63xX25xXaxX12x9b96xXdxX6xXdxX3xX7cxX9fxcc05xX20xX3xX7cxX7dxX24xX3xX4xX86xX6xX3xX1xXaaxXbxX3xX7cxX105xX20xX14xX3xX20xX14xX1xXdxX26xX20xX3xX4xb370xX24xX3xXe1xXe2xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX29xX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xX20xX9bxX29xX3xX96xX9fxX29xX3xX4xX1xXdxXa5xX20xX3xX5xX3fxXaaxX4xX3xX4axX4bxX4cxX3xX4exX4bxX3xX7cxX114xX3xX7cxX3fxXaaxX4xX3xX1xX9fxXe2xX20xX3xXexX1xXe2xX20xX1xX3xX20xXf0xX29xX3xXf3xXf4xX2xX230xX15exX3xXaxX60xXdxX35xX20xX3xX4xX1xc616xX20xX14xX3xXexX13cxXdxX3xX7cxX6xX20xX14xX3xX4xX1xX24xX25xX1fxX20xX3xX7xX6xX20xX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX7cxX9fxX263xX20xX3xXf3xX185xX3xX4axX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX19xX4xX3xXexXe2xXdxX3xX5xXdxX35xX24xX3xXexX1xXdxXa5xXexX3xX44xXa5xX3xXe1xXe2xX3xX4xX1xXa5xX3xXexX263xX9fxX3xX4xX19xX4xX3xX20xX14xX24xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX24xX3xXexX1xX2fxX3xX20xX14xX1xXdxX35xX29xX3xX4xX86xX6xX3xX29xX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xX20xXe2xX25xX15exX3xX4axX1xX45xX6xX3xX10exX24xca91xX20xX3xX7cxX125xXdxX3xX7cxX114xX3xX44xX11cxX3xX29xX125xXexX3xX1xXaaxXbxX3xX7cxX105xX20xX14xX3xX7cxX1fxX3xXexX1xXc7xX4xX3xX1xXdxX35xX20xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX13cxX20xX14xX3xXe1xXdxX35xX4xX3x8e24xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX7cxX9fxX263xX20xX3xX20xXe2xX25xX3xXe1xbbf3xXdxX3xXcxe24cxX20xX14xX3xdbfcxX13cxX20xX14xX3xXexX25xX3xX4xX1xXa5xX3xXexX263xX9fxX3xX29xX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xXexX1xX149xX20xX14xX3xX20xX1xf562xXexX15exX3xdd31xX2axX24xX3xXexX1xX2fxX3xX20xX14xX1xXdxX35xX29xX3xX7cxX7dxX24xX3xXexXdxX26xX20xX3xX63xXc7xX3xX44xXdxXa5xX20xX3xX7cxX3fxXaaxX4xX3xX7xc332xX20xX3xX18axX24xX3c9xXexX3xXe1xXe2xX9fxX3xX7cxX7dxX24xX3xX20xX1xXebxX20xX14xX3xX20xXf0xX29xX3xXf3xXf4xXf3xXf4xXaxX15exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX9fxX63xX25xXaxX12x8e50xX3fxXaaxX4xX3xX96xXdxXa5xXexXf7xX3xX4axX4bxX4cxX3xX4exX4bxX3xX7xXcfxX3xX7xX2fxX3xX63xee6fxX20xX14xX3xX20xX14xX24xX25xX26xX20xX3xXexde96xX4xX3xX44xX1xX45xX3xX7cxX125xX20xX14xX3xX1xc5d0xX4xX3xX63xX263xX20xX14xX3xXaxX4xX19xX20xX1xX3xX96xX6xX25xXaxX3xef49xX14xXdxX149xX20xX14xX3xX20xX1xX3fxX3xX29xX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xX20xX9bxX29xX3xX96xX9fxX29xX3xXexXe2xX20xX14xX3xX1x10895xX20xX1xX3xX16exX90xXf3xX3x8e1exXbxXdxX1dxXdxXexdc77xX15exX3xX3a9xX19xX4xX3xX44xXa5xX3xX1xX9fxX263xX4xX1xX3xX44xX1xX19xX4xX3xX44xX1xX13cxX20xX14xX3xX7cxX3fxXaaxX4xX3xX18axX10xX29xX3xX18axX9bxXexX3xXe1xXe2xX3xX96xXe2xX20xX3xXexX1xX3f3xX9fxX3xX20xX26xX20xX3xX7cxX35bxX25xX3xX4xX1xX45xX20xX1xX3xX5xXe2xX3xXbxX1xXdxX26xX20xX3xX96xX3f3xX20xX3xX63xX24xX25xX3xX20xX1xX3c9xXexX15exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX9fxX63xX25xXaxX12xX3cdxX125xXexX3xX20xX14xX24xX105xX20xX3xXexX1xX13cxX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xX44xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX9fxX20xX14xX3xX20xX14xXe2xX20xX1xX3xX4xX13cxX20xX14xX3xX20xX14xX1xXdxX35xXbxX3xX10exX24xX149xX4xX3xXbxX1xX14exX20xX14xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1dxX3fxX3a1xX4xX3xX7cxd449xX3xX4xX1xX9fxX3xX96xXdxXa5xXexX3xX3a9xX13cxX20xX14xX3xXexX25xX3xX4xX1xXa5xX3xXexX263xX9fxX3xX29xX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xXcxX24xXbxX9fxX5xX10xXe1xX3xX7cxX114xX3xXexX1xXc7xX4xX3xX1xXdxX35xX20xX3xX18axX9fxX20xX14xX3xX29xX13cxX3xX1xX48exX20xX1xX3xX1xX550xX6xX3xX44xX45xX4xX1xX3xX4xe426xX3xXexX9fxXe2xX20xX3xXbxX1xX7dxX20xX3xX96x10a39xX20xX14xX3xX14xbf42xX3xX4xX86xX6xX3xX4axX4bxX4cxX3xX4exX4bxX3xXe1xXe2xX3xX20xX1xXebxX20xX14xX3xX29xX13cxX3xX1xX48exX20xX1xX3xX20xX1xdd0bxX3xX1xc1a8xX20xX3xX96xX5acxX20xX14xX3xXe1xddbcxXexX3xX5xXdxX35xX24xX3xX4xX9fxX29xXbxX9fxX7xXdxXexX10xX15exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX9fxX63xX25xXaxX12xX3cdxX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xX7xXcfxX3xX7cxX3fxXaaxX4xX3xX4xX1xXa5xX3xXexX263xX9fxX3xX96xX5acxX20xX14xX3xX5xX9fxX263xXdxX3xXe1xX5ddxXexX3xX5xXdxX35xX24xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexX1xX441xX3xX7xX550xX20xX14xX3xX1dxX6xX63xX6xX1dxX3xX46dxX4xX13cxX20xX14xX3xX20xX14xX1xX35xX3xXexXe2xX20xX14xX3xX1xX48exX20xX1xX49cxX15exX3xX4axX4bxX4cxX3xX4exX4bxX3xX4xX550xX3xXexX149xX4xX3xX7cxX125xX3xX4xX5ddxX20xX3xX35bxX29xXf7xX3xX7xXcfxX3xXexX1xX6xX25xX3xXexX1xXa5xX3xX1xX9fxXe2xX20xX3xXexX9fxXe2xX20xX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX19xX4xX3xX7cxX5d4xX20xX3xXe1xcfbcxX3xX29xX19xX25xX3xX96xX6xX25xX3xX20xX9bxX29xX3xX96xX9fxX29xX3xXcxX24xX90xX2xX230xXf4xXf7xX3xXcxX24xX90xbc35xX195xX3cdxX496xXf7xX3xXcxX24xX90xXf3xXf3xX3cdx10542xX3xX1xXdxX35xX20xX3xX4xX550xX15exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX496xX9fxX24xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xe3d2xX6xX9fxX3xX7cxX125xX20xX14xX0xX51xXbxX12